Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 40.

Khachatryan, Henrik (2020) Administrative and Legal Status of Armenian Marzpanate in 428-630s. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 144-157. ISSN 0320-8117

Chookaszian, Emma (2020) Les pages decouvertes du manuscrit N 2010.108 du Musee Metropolitan de New York dans une Collection Privee: Identification de L'Artiste. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 313-331. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Քրիստինե (2020) «Case Study» և էսսեի մեթոդների կիրառումը մագիստրոսական խմբերում պատմության ուսուցման ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 358-366. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Դավիթ (2020) «Նոր թանգարանագիտության» հայեցակարգային դրույթների արդիականությունը ՀՀ թանգարանային ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 298-312. ISSN 0320-8117

Անանյան, Լիաննա (2020) «Փափուկ ուժի» կիրառման չինական պրակտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 199-214. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Роберт (2020) Аветик Исаакян и Россия (к 145-летию со дня рождения поэта). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 455-459. ISSN 0320-8117

Ружанский, Владимир (2020) Азербайджанское лобби Израиля: генезис, ресурсы и основные направления деятельности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 114-143. ISSN 0320-8117

Саргсян, Назеник (2020) К 85-летию Эммы Петросян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 464-468. ISSN 0320-8117

Горшунова, Елена (2020) Мужской академический танец в смене балетных эпох. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 347-357. ISSN 0320-8117

Экмалян, Ашот (2020) Современные тенденции в развитии мегарегулирования финансового рынка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 226-241. ISSN 0320-8117

Марукян, Армен (2020) Сравнительный анализ подготовительных этапов осуществления Геноцида армян и Руандийского геноцида. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Աղավնի (2020) Ակնարկ միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետաշինարարական հարդարանքի մասին (ըստ Դվինի և Անիի պեղածո նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 382-397. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կարինե (2020) Անվանի պատմաբանի բանասիրական պրպտումները իր վերջին մենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 265-274. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Միսակ (2020) Աշխատանքային իմիգրացիայի կարգավորման գործընթացները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 242-252. ISSN 0320-8117

Բայրամյան, Կարեն (2020) Աշխարհբեկ Քալանթարի անտիպ նամակները Նիկողայոս Մառին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 398-413. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Մանե (2020) Արարատ Աղասյան, Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 49 էջ+38 էջ նկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 443-445. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2020) Գործի նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 469-473. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Դավիթ Անանունը Հովհաննես Թումանյանի մասին (Դ. Անանունի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 430-436. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Միհրան (2020) Ընտանիքի կայունության հիմնախնդիրները աշխատանքային միգրանտների շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 215-225. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մհեր (2020) Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկայացվածության որոշ հարցեր համացանցի ադրբեջանական տիրույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 80-96. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հայկազ (2020) Խ. Լազարյանի գործունեությունը 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 97-113. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Նարեկ (2020) Խորհրդարանական կառավարման համակարգի տեսագործնական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 168-177. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Աննա (2020) Կոմիտասական [ժողովածու], հ. 3, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկար, նոտա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 437-442. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Աստղիկ (2020) ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 452-454. ISSN 0320-8117

Սելիմեան, Յարութիւն Գէորգ (2020) Հայ աւետարանական շարժման սկզբնաւորումը օսմանեան Թուրքիոյ մէջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 158-167. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Համո (2020) Հայ-թուրքական բանակցությունները Բաթումում 1918 թ. հուլիսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Խանջյան, Սեդա (2020) Հայտնի ու անհայտ Ալեքսեյ և Անաստասիա Դանդուրյաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 286-297. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կլիմենտ (2020) Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի պատմական նշանակությունը և հայ ժողովրդի ավանդը հաղթանակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 13-39. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զարուհի (2020) Հեքիաթի ժանրակազմիչ առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 275-285. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Հայկազ (2020) Մարդկային կապիտալը` որպես գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման գլխավոր գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 253-264. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Շուշանիկ (2020) Մարկոս Պատկերահանի ծաղկած հինկտակարանային տեսարանները 1686 թ. Աստվածաշնչում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 332-346. ISSN 0320-8117

Բոբոխյան, Արսեն (2020) Միհրականության, «վիշապ» քարակոթողների և լեռնային տեմենոսների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 446-451. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Անի (2020) Մտային պատճառականության խնդիրն արդի մոտեցումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 191-198. ISSN 0320-8117

Բալայան, Վահրամ (2020) Շուշին ազգային առաջադեմ գաղափարների ձևավորման և տարածման կենտրոն (XIX դ. երկրորդ կես–XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 62-79. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Արսեն (2020) Վիմագրերի հմուտ վերծանողը (Գագիկ Սարգսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 460-463. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարդանուշ (2020) Տեղեկատվական իրավունքի սահմանները և սահմանափակման հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 178-190. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Գագիկ (2020) Տեղեկատվության և սոցիալական հաղորդակցությունների զարգացման ժամանակակից հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 414-429. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆրինա (2020) Օշականի Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը (ըստ հարակից տարածքի՝ 2012, 2014 թթ. պեղումների արդյունքների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 367-381. ISSN 0320-8117

This list was generated on Thu Jul 2 22:15:38 2020 AMT.