Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 57.

Закарян, Анушаван (2019) "Белая стая" А. Ахматовой в оценке С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 300-303. ISSN 0320-8117

Manukyan, A. and Sharafyan, N. (2019) Genocide de la population noire du darfour: Reisons et motifs. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Poghosyan, A. (2019) Keshig in Caucasus. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-98. ISSN 0320-8117

Safrastyan, Lilit (2019) Literature of Iranian Diaspora in the Context of “Cultural Translation”. Taghi Modarressi, Nasim Khaksar. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 181-192. ISSN 0320-8117

Арзуманян, Светлана (2019) Mетамодернизм: стремление к новой структуре чувства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 105-118. ISSN 0320-8117

Tasalyan, Lusine (2019) Procedural Principles of Mediation. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 119-127. ISSN 0320-8117

Voskanyan, V. and Manukyan, A. (2019) Smoking ban in the office. Socio-economics analysis. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Kuntner, W. and Heinsch, S. and Avetisyan, H. (2019) Some Remarks on the Research Context and the Preliminary Results of the Excavations Conducted in the West and Central Forts of Aramus between 2009 and 2015. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 304-333. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Լիլիթ (2019) «Եկեղեցի» և «ուխտավայր» մշակութային երևույթների հարաբերակցությունը հայ ժողովրդական քրիստոնեության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 241-271. ISSN 0320-8117

Карапетян, Арпи (2019) Миграционный контекст этнических гетеростереотипов (по материалам этносоциологического исследования). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 128-140. ISSN 0320-8117

Айвазян, Григорий (2019) О международной научной конференции "Кавказская Албания в историко-культурном пространстве Евразии". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 312-320. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2019) Ованес Туманян и русская литература (к 150-летию со дня рождения поэта). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 378-383. ISSN 0320-8117

Махмурян, Гаяне (2019) Севрский договор и Республика Армения в политике США 1919-1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 72-86. ISSN 0320-8117

Сафарян, Г. Г. and Тавадян, А. Л. (2019) Современные представления государственно-правовой типологии: Теоретико-правовой анализ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-189. ISSN 0320-8117

Ерицян, Cерго and Тадевосян, Мери (2019) Современный медиатекст в инфокоммуникативном пространстве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 288-299. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Գ. Ս. (2019) Անբարեխիղճ մրցակցության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Բ. Վ. (2019) Անվավոր փոխադրամիջոցներով ուշ բրոնզեդարյան թաղումների սոցիալ-ժողովրդագրական հետազոտության խնդիրները Կուրարաքսյան Միջագետքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 334-349. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2019) Արարատ Հակոբյան, 1937 թվականը Հայաստանում, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 370-373. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Արման (2019) Արձանագիր խաչքարեր Մեղրիի Ս. Հովհաննես (Անապաստանաց) վանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 272-287. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2019) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Արմինե (2019) Գեղանկարիչ Հմայակ Հակոբյանի արվեստը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 207-218. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Լ. Զ. (2019) Գողթան երգիչներ. Կոմիտաս վարդապետն ու Արամ Խաչատրյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-274. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2019) Դվինի կենտրոնական թաղամասի անտիկ շերտի բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 293-303. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2019) Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, թարգմ. ռուսերենից՝Նաիրա Խաչատրյանի, Ե., «Օրակուլ հրատ.» ՍՊԸ, 2017, 240 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 374-377. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ալբերտ (2019) Էգեյանի առափնյա հայկական գաղթօջախների պատմությունից (XVII-XIX դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 10-34. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ա. (2019) Իրավագիտակցությունը իրավաստեղծման և իրավաիրացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (2019) Լեզվի ճանաչողությունը և դրա ուսումնասիրության մակարդակներն ու աստիճանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 141-165. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2019) Խնբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Խաչմանյան, Ս. Հ. (2019) Կաթողիկոսական թագ-խույրի խորհրդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 275-292. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Համո and Ֆիշենկճյան, Անի (2019) Կարո Ժամխարյան, Կրթամշակութային կյանքը և հայապահպանության խնդիրները Սիրիայի և Լիբանանի հայկական համայնքներում 1920–1930-ական թթ., Երևան, ԱՀԱ պոլիգրաֆ, 2019, 180 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 304-306. ISSN 0320-8117

Թումանյան, Գարեգին (2019) Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 219-240. ISSN 0320-8117

Գրեկյան, Երվանդ (2019) Կլիմայական փոփոխությունները և Ուրարտական պետության անկումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 35-71. ISSN 0320-8117

Պետոյան, Ս. Հ. (2019) Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության Շուշիի մասնաճյուղի գրադարան-ընթերցարանը (1889-1900 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-82. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լալիկ (2019) Կրկնավոր բարդությունների հնչյունաանկումով տիպն Աստվածաշունչ մատյանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 166-180. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Լ. (2019) ՀՀ բանկային համակարգի կայունությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-180. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2019) Հակոբ Պարոնյանը և իր ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 248-263. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Ս. (2019) Հայ-բելառուսական էթնոմշակութային միջնորդավորված կապերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-224. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Ա. (2019) Հայ-բուլղարական տնտեսական փոխգործակցությունը 1998-2008 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն .Խ. (2019) Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 384-388. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2019) Հանրային կառավարման արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-149. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան and Բոբոխյան, Արսեն (2019) Հնագույն քաղաքակրթությունների հարցերին նվիրված երկրորդ ֆորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 307-311. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2019) Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգի ինքնության և կառուցակցման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 199-210. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (2019) Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան, Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 328 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 361-366. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռուբեն and Մարգարյան, Հասմիկ (2019) Մտավորականի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 321-325. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Ռ. Ա. (2019) Նուբարյան գրադարանի թղթապանակը Սեբաստիայի կոտորածների ու տեղահանությունների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-58. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2019) Պատճառահետևանքային կապերի արտահայտումը գործարար նորություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-247. ISSN 0320-8117

Ռուխկյան, Լ. Մ. (2019) Պոլիարխիան և նորազատականության ժամանակակից դրսևորումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-109. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Ա. Զ. (2019) Ռաֆիկ Նահապետյան, Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2018, 240 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 367-369. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Հ. (2019) Սիրիահայ համայնքը և սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեն 1964-1985 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-127. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մերի and Աբրահամյան, Մարի (2019) Ստեփան Աղաջանյանի մանկական դիմանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 193-206. ISSN 0320-8117

Մահտեսյան, Հ. Շ. (2019) Ստեփան Կամսարականի կազմած՝ Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանման ծրագիրը (1917թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 350-360. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2019) Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության «Հայկաշեն» պաշտոնաթերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-30. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Լ. Մ. (2019) Վտարանդիության ողբերգական փորձառությունը XX դարի իրանական գրականության մեջ. Սադեղ Հեդայաթ, Ղոլամ Հոսեյն Սաեդի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-236. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յուրի (2019) Տնտեսական զարգացման որակական բնութագրիչները և գերակայությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 87-104. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2019) Քաղաքական իշխանության համար պայքարը Հայաստանում Մամիկոնյանների և Բագրատունիների միջև VIII դ. առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-45. ISSN 0320-8117

This list was generated on Tue Oct 22 19:04:47 2019 AMT.