Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 37.

Salkiewicz-Munnerlyn, Ewa (2018) S. Gasparyan, Sh. Paronyan, A. Chubaryan, G. Muradyan, Raphael Lemkin’s Draft Convention on Genocide and the 1948 UN Convention. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2018) «Դարձվածք» ձայնեղանակները հայ հոգևոր երգարվեստի մխիթարյան երգվածքում (Առաջին ձայն «դարձվածքի» օրինակով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 271-278. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Ա. Ա. (2018) «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ». ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-331. ISSN 0320-8117

Зинуров, Р. Н. (2018) Арменоведение o современных армяно-турецких отношениях и их перспективах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 (22). pp. 22-39. ISSN 0320-8117

Ернджакян, А. А. (2018) Влияние внешних факторов на творчество Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-253. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2018) Жизнь и деятельность Сурена Тиграновича Еремяна (к 110-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 337-343. ISSN 0320-8117

Саркисян, С. К. (2018) Значение московской школы для музыковедов Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 254-270. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2018) Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-152. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ս. Ա. (2018) Ազատազրկվածների ընտրելու իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և եվրոպական երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 129-136. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. (2018) Ազգային տնտեսության աճը և զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-206. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Կ. Հ. and Գևորգյան, Դ. Ս. (2018) Ազգային տնտեսության մրցունակության և նորարարական համակարգի փոխկապվածությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-196. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Վ. (2018) Ալիֆի և համզայի գործառույթները գրական արաբերենի ձևահնչյունային համակարգում՝ ըստ ալ-Խալիլ իբն Ահմադի «Քիթաբ ալ-Այն» աշխատության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-230. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Հ. (2018) Աղբյուրագիտական երկու հետազոտություն Ղարաբաղի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Զ. (2018) Արտաշես Ա արքայի Արտամատ քաղաքը՝ ըստ Թովմա Արծրունու «Արծրունյաց տան պատմության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 285-300. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2018) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XII նստաշրջանը՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 332-336. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Դ. Ա. (2018) Երևանի պաշարումն ու գրավումը Շահ Աբասի կողմից` ըստ Վախուշտի արքայազնի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-116. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2018) ԶԼՄ-ի մասնակցությունը օրենսդիր իշխանության մարմնի գործունեության հրապարակայնության ապահովմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Ս. Ա. (2018) Ժամանակի կարգի ներակա բառային արտահայտչամիջոցները Ու. Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-238. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Վ. (2018) Խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման հիմնական շարժառիթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-82. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ն. Ս. (2018) ԿՀԲԸ-ի և Armenian Refugees (Lord Mayor's) Fund-ի համագործակցության պատմությունից (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-324. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2018) Կայուն զարգացման արդի բնորոշումները և ապագայի տնտեսության ձևավորման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Կարապետյան , Ս. Ս. (2018) Կլաստերները զբոսաշրջության ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 205-214. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ժ. Ա. (2018) Կովսական-Քաշունիքի Սյունիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (2018) ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-183. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Ս. (2018) Հայ-թուրքական հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Բասենցյան, Ա. Գ. (2018) Հայերի կոտորածները Բիթլիսի նահանգում օսմանյան բանակի և այլ զինված կազմավորումների կողմից (1915 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Մ. Ա. (2018) Հարկային կառավարման հիմնախնդիրները փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 215-224. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հենրիկ Սվազյան. գիտության անխոնջ աշխատավորը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-350. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Տ. Ա. and Միրիջանյան, Դ. Հ. and Բադալյան, Հ. Կ. (2018) Հնագիտական աշխատանքներ Կապանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 301-314. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Մ. (2018) Մանկատան շրջանավարտների սոցիալականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-164. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Վ. Ա. (2018) Մարշալ Հ. Բաղրամյանի և ծովակալ Հ. Իսակովի գործունեության լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Նորայր Սարուխանյան. ներդրումը հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 351-356. ISSN 0320-8117

Հերլես, Մ. Վ. and Դավթյան, Ռ. Հ. (2018) Պաղաղբյուրի ժայռապատկերների խումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-284. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ա. Ա. (2018) Պարսկա-բյուզանդական քաղաքականությունը Հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ VII դարի առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2018) Վիգեն Ղազարյան. գիտնականի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 344-345. ISSN 0320-8117

This list was generated on Sun Nov 18 20:16:05 2018 AMT.