Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 46.

Հովհաննիսյան , Վ. Վ. (2017) «Բնական մարդ» հայեցակարգը՝ ըստ Դ. Հ. Լորենսի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Алексанян , К. С. (2017) Анушаван Закарян. Армения в литературно-общественной деятельности В. Брюсова, Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2016, 168 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 303-306. ISSN 0320-8117

Хачатрян, А. Х. (2017) Особенности развития армянской мультимедийной и конвергентной журналистики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Варданян Л. Г., (2017) Синкретическая концепция права: взгляд в будущее. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Аракелян, А. Р. (2017) Совет сотрудничества арабских государств залива. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան , Ս. Վ. (2017) Անհրաժեշտության կարգի դրսևորումները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-200. ISSN 0320-8117

Գրեկյան , Ե. Հ. (2017) Արամ Քոսյան, Մ.թ.ա. XIV դարի խեթա-հայասական միջպետական պայմանագրերը, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2016, 176 + 32 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 309-311. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Շ. Ա. (2017) Արդահանի խնդիրը հայ-վրացական հարաբերություններում 1920 թ. աշնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-83. ISSN 0320-8117

Մուրադյան , Գ. Հ. (2017) Արտարկումը՝ որպես ոճական հնար գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 201-206. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ա. (2017) Արևելյան Այսրկովկասում թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորումը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-112. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2017) Գեղեցիկի որոնումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 326-328. ISSN 0320-8117

Մակիչյան, Վ. Լ. (2017) Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2017) Գիտաժողով՝ նվիրված Ռ. Դրամբյանի հոբելյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 322-325. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Ա. and Ավետիսյան, Հ. Վ. (2017) Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 215-221. ISSN 0320-8117

Գալստյան , Ա. Վ. (2017) Գրաբարյան և բարբառային բառաշերտը XIX դ. երկրորդ կեսի արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-190. ISSN 0320-8117

Հարությունյան , Ա. Հ. (2017) Գևորգ Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2016, 1087 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս. Մանուկյանի հաշվետվությունը Հաճընի հերոսամարտի մասին (1920 թ. մարտ-հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 288-299. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի կազմավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 26-34. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Ա. Է. (2017) Էնվեր փաշայի՝ բոլշևիկների հետ համագործակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Զաքարյան , Շ. Ի. (2017) Ժամանակակից թուրքերենի բայասեռի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 207-212. ISSN 0320-8117

Նալչաջյան , Թ. Ա. and Աղաջանյան , Լ. Հ. and Մնացականյան , Ն. Գ. (2017) Ինքնաթիռների օպտիմալ հատկացումների մոդելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-181. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. and Սուքիասյան, Հ. Հ. (2017) Լևոն Շիրինյան, Արդիականացման տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ (պրոյեկցիա դեպի Հայաստան, Ե., «Լիմուշ» հրատ., 2016, 116 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 300-302. ISSN 0320-8117

Նադարյան, Ն. Թ. (2017) Խաչատուր Իսկանդարյանի դիմաքանդակային արձանիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 245-251. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Վ. (2017) Խաչքարերի երևան գալու ժամանակը և շարժառիթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 235-244. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Պետրոսյան , Ա. Ե. (2017) Կինը և տղամարդը հայկական հնագույն առասպելներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 252-260. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2017) Կրթության ոլորտը Հայաստանում 1925-1932 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Հ. Գ. (2017) Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1991-2015 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Վ. (2017) Հայագիտության նվիրյալը. Աելիտա Դոլուխանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-318. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Ա. (2017) Հայոց մարզպանների կառավարման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2017) Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը օսմանյան խորհրդարանում (1918 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-25. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս. Ս. (2017) Հայրենիքը Սփյուռքի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 283-287. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Հանրահայտ շեքսպիրագետը. Բյուրակն Չերազ-Անդրեասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 319-321. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Ս. Մ. (2017) Հասարակական երևույթների գեղարվեստականացումը ժամանակակից հայ վավերագրական կինոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 227-234. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան , Ռ. Լ. (2017) Հացազգիների մշակումը միջնադարյան Տիգրանակերտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Է. Տ. (2017) Նասերականություն. տեսություն և գործառույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 119-126. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. and Մայսուրյան, Հ. Ա. (2017) Նոր և ավանդական մեդիան Հայաստանում. փոխազդեցություն և կոնվերգենցիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 279-282. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2017) Նորամուծական ներուժի գնահատման մեթոդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-164. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ժ. Հ. (2017) Շառլ դը Գոլի ալժիրյան քաղաքականության արդյունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Ա. Հ. (2017) Շեքսպիրի «Համլետ» ողբերգությունը Եղիսաբեթյան դարաշրջանի պայմանական թատրոնի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 222-226. ISSN 0320-8117

Պողոսյան , Ս. Հ. (2017) Սամվել Մկրտչյան, Հայոց տոնածիսական մշակույթ,Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 399 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 307-308. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. մեծավաստակ գիտնականը և գիտության կազմակերպիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 329-330. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Հ. (2017) Տնտեսական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-173. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2017) Օտար հեղինակների ստեղծագործությունները «Դրոշակի» էջերում (1899-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-216. ISSN 0320-8117

This list was generated on Sat Sep 23 22:43:55 2017 AMT.