Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 125.

Тигранян, М . А . (2015) 70 лет тишины. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Vann, Karine (2015) Armenian Folk Music and the East-West Dichotomy (on Example of Komitas Vardapet and Grigor Suni). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 318-338. ISSN 0320-8117

Khachatryan, A. (2015) The Crisis of “Elite” Perception in Contemporary Armenian Society. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 260-266. ISSN 0320-8117

Petrosyan, M . (2015) The Impact of Modern Technologies on the Process of Language Learning. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 396-400. ISSN 0320-8117

Muhammad, Refaat Al-Imam (2015) Well known Arabist and Orientalist, the Founder of the Armenian Scientific Arabic School. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 407-409. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2015) «Ազդակ գրականը» արդի մարտահրավերների խաչմերուկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-197. ISSN 0320-8117

Տիգրանյան, Մ . Ա . (2015) «Աղվես» տոտեմի հնագույն արմատների դրսևորումը հայոց հարսանեկան ծեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 229-241. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2015) «Գիրք Ծննդոցի» անձնանունների հայկականացման պատմական ընթացքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 299-305. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2015) «Մարմնի վերադարձը» և ապամարդկայնացումը թատրոնում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 205-212. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա . Է . (2015) «Պարոնտէր» կոչումը Վաղարշապատի ուշ միջնադարյան տապանագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-62. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2015) Американские миссионеры о проблемах помощи и репатриации западных армян (по архивным документам 1919-1922 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (2015) Боец, гражданин, ученый (к 95-летию со дня рождения академика НАН РА Геворка Гарибджаняна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 414-416. ISSN 0320-8117

Минасян, Э. Г. and Арутюнян, А. Ж. (2015) Болгов Николай Николаевич-50. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 395-400. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2015) Вопрос криминализации отрицания геноцида армян во французско-турецких отношениях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (2015) Деятельность Х. Лазарева во время Адрианопольской кампании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 164-179. ISSN 0320-8117

Абрамян, М. Т. (2015) Идеология национально-освободительной борьбы в ”Западне честолюбия” Ш. Шаамиряна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-233. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2015) Культура и цивилизация. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-167. ISSN 0320-8117

Харатян, Г. С. and Касацкая, И. Ф. (2015) Послужной список участника Первой мировой войны Е. Е. Вышинского. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 146-150. ISSN 0320-8117

Свазлян, В . Г. (2015) Свидетельства очевидцев как фактор международного признания и осуждения геноцида армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-53. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2015) Ազգային ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները Հ. Մաթևոսյանի «Մեծամոր» էսսեում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-290. ISSN 0320-8117

Ղարիբյան, Դ. Լ. (2015) Ազգային տարազը՝ մշակութային ժառանգության կարևոր բաղկացուցիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 346-355. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. and Հարությունյան, Հ. Ժ. (2015) Ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 263-269. ISSN 0320-8117

Բադիկյան, Խ. Գ. (2015) Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի հիշատակին (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 391-394. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Բ. (2015) Ամերիկյան միսիոներների կրթական ձեռնարկումներն Արևմտյան Հայաստանում (1895-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 180-189. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Անուշավան Զաքարյան,Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916-1921 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2015) Անվավեր ամուսնությունը և ամունալուծությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 301-307. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ռ. Վ. (2015) Առաջընթացի հայեցակարգը Վիլյամ Գոլդինգի «Արտակարգ դեսպան» վիպակի գեղարվեստական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 291-298. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2015) Ավագ դպրոցականների ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները (ՀՀ կրթական հաստատությունների օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 389-395. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2015) Արդիականացման չինական մոդելը տնտեսական և քաղաքական զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-133. ISSN 0320-8117

Անաստասյան , Ա . Ա . (2015) Արժեքների ներկայացում և վերարտադրություն եթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Ս. Գ. (2015) Արցախյան շարժումը՝ վերակառուցման և քաղաքական նոր մտածողության արդյունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-240. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Արևմտահայ մամուլը ցեղասպանության տարիներին (1915-1918 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2015) Բարխուդարյան Վ.Բ., Ալեքսանյան Հ.Ս., Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2015, 441 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 410-413. ISSN 0320-8117

Ենոքյան, Ա. Վ. (2015) Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկական խնդիրների ուսուցմամբ հայկական կրթական միջավայրում (VII-XIX դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 382-387. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Վ. Ս. (2015) Բարսեղ Կեսարացու և Գրիգոր Նարեկացու ճառերի համեմատական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-252. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2015) Բաքվի Հայոց ազգային խորհուրդը՝ Ադրբեջանի հայության պաշտպան (1918 թ. մայիս-1920 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Խ. (2015) Բնանկարը՝ որպես աշխարհընկալում Գ. Բաշինջաղյանի արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 333-345. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 277-282. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ն. Ս. (2015) Բրիտանական «Հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեության պատմությունից (1916-1917 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 163-180. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2015) Բրիտանական կայսրության փոխհյուպատոսի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լոուսն Չեմբրսը 1909 թ. Ադանայի ջարդերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-162. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Մ. Ն. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2015) Գիտական հուշարձան Էդուարդ Մարգարյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 401-406. ISSN 0320-8117

Երանոսյան, Ն. Ս. (2015) Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլը արևմտահայերի կացության մասին (1878-1896). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2015) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 408-412. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2015) Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի հարցը հայ և վրաց պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-102. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2015) Է. Աղայանը՝ գործառական հնչույթաբանության տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 308-321. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լ. Ա. (2015) Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-275. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (2015) Էրեբունի ամրոցի մի արձանագրության թարգմանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-344. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2015) Ընտրական գործընթացները ՀԽՍՀ-ում 1920-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա . Մ . (2015) Ընտրական համակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 87-103. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ա.Վ. (2015) Իրավիճակը Հայաստանում՝ ըստ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վ. Ֆիլիպսի տեղեկությունների(1919 թ. սեպտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 120-127. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2015) Լիլիթ Արտեմյանի մենահամերգը Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 274-276. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Լևոն Հախվերդյանը և ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 401-407. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Մարության, Հ. Տ. (2015) Խորհրդահայ մամուլի գաղափարական ուղղվածությունը քաղաքական պարտադրանքի պայմաններում (1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 362-375. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2015) Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի ձևավորման առաջին քայլերը (1920 թ. դեկտեմբեր-1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 306-317. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2015) Խորհրդային Հայաստանում կիրառված «ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-145. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Ա. Ա. (2015) Ծեսը, ծիսակարգը և սովորույթը՝ որպես մշակույթի ժառանգման և փոխանցման մեխանիզմներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 353-361. ISSN 0320-8117

Ավանեսյան, Ի. Ն. (2015) Կանանց մասնակցությունը Հյուսիսային Արցախի ինքնապաշտպանությանը (1988-1991 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-265. ISSN 0320-8117

Դումիկյան, Ա. Վ. (2015) Կոմմագենեի դրամներում հայկական թագի մեկնությունների հարցը ֆրանսիական պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-111. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Հ. Վ. (2015) Կովկասը Գերմանիայի աշխարհառազմավարական շահերի ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-163. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Հ. (2015) Կրոնաեկեղեցական եզրույթները Ա. Բլոկի պոեզիայի հայերեն թարգմանություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 322-332. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2015) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXVI նստաշրջանը՝ նվիրված հայերի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 439-441. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2015) ՀՀ ՀՆԱ ծավալի և աճի տեմպի վրա գիտության ու կրթության ազդեցության գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-159. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2015) ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 168-180. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2015) Համեմատական առասպելաբանության միջազգային ընկերակցության գիտաժողովը Երևանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 437-438. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայ գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմա արդյունաբերական ոլորտում հետպատերազմական առաջին տասնամյակներին (1950-1960-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2015) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Բաբուխանյան, Զ. Հ. (2015) Հայ-թուրքական հարաբերությունները և ժամանակակից թուրքական ԶԼՄ-ները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-232. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ս . Ռ . (2015) Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերության կազմավորումը և մարդասիրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայաստանի գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմապաշտպանական և տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում (1970-1980-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-27. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (2015) Հայաստանի ժայռապատկերները նախնադարյան արվեստի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 368-381. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Ռ. (2015) Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ի կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 242-248. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Ն. and Մենեմշյան, Ա. Ռ. (2015) Հայաստանի հասարակության մեդիապատկերը. ամփոփ ուրվագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 376-381. ISSN 0320-8117

Հայրապետովա, Լ. Ռ. (2015) Հայերի ցեղասպանությանը Գերմանիայի մեղսակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 282-287. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Թ. Գ. (2015) Հայկական հարցի՝ Ջիվանու մեկնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-133. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (2015) Հայոց Մեծ եղեռնը և Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդական արվեստի հուշարձանների ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի արտացոլումը «Արմենիա» պարբերականի էջերում (1885-1923 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-76. ISSN 0320-8117

Վարդումյան , Գ . Դ . (2015) Հայոց ազգային ինքնության հիմնախնդիրը մշակութային եղեռնի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-90. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2015) Հայոց եկեղեցին դավանաբանական բանավեճերում (IV-Vդդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-224. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2015) Հայոց եկեղեցին՝ նախարարական պետականության հենարան (428-630-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 212-224. ISSN 0320-8117

Նաջարյան, Մ. Տ. (2015) Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի պատմությունից (1965-1991 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-123. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2015) Հայրենական հնագույն հայագիտական հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 8-9. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Վ. (2015) Հայրենական մեծ պատերազմի թեման Էդուարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2015) Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հայ նկարիչներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 54-61. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (2015) Հատված Ա-Դոյի «Իմ հիշողությունները» հուշագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-189. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2015) Հելլեսպոնտոսյան և Մեծ Փռյուգիաները Աքեմենյան Պարսկաստանի սատրապական բաժանման համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-281. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2015) Հետախուզական ծառայության կազմակերպումը և գործունեությունը ՀՀ-ում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-255. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2015) Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը՝ հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 134-145. ISSN 0320-8117

Լաչինյան, Ա. Ս. (2015) Հոգու և կյանքի սկիզբ հասկացությունները ժողովրդական հավատալիքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 382-388. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Վ. Հ. (2015) Հռոմեական «Արմենիան»՝ որպես Մայր Հայաստանի առաջին հավաքական պատկերագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 345-352. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ի ելույթները՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում մատուցված պատարագի ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Ճարտարապետության ներհուն հետազոտողը (Մ. Հասրաթյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 425-432. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2015) Մամուլի պետական վերահսկողությունը և գրաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ա. Ժ. (2015) Մասնավոր հատվածում կաշառակերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-242. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2015) Մարդերի ռազմական կազմակերպությունը Հին Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Մեծ հայրենականը և հայ կոմպոզիտորները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Մերի Կիրակոսյան, Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 190+8 էջ (նկ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-262. ISSN 0320-8117

Արտեմյան, Լ. Ռ. (2015) Մի ստեղծագործության պատմություն. «Մարտիկի երգը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-53. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2015) Մոնրեալի «Արմենյան» թատերախմբի գործունեությունը (1981-1985). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-228. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Դ. Մ. (2015) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 417-424. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (2015) Նոր Բայազետի գավառը 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-123. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2015) Նրա անցած ճանապարհը (Ն. Սարուխանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 433-436. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Ողջույնի խոսքեր հանդեսի հոբելյանի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Նավասարդյան, Ա. Գ. (2015) Չինական ստրատագեմները փոքր պետությունների դիվանագիտական պրակտիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 206-211. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Հ. Դ. (2015) Ջոն Ռոուլսի «Արդարության տեսությունը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 253-259. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Ռուզան Սարգսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 413-414. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2015) Սարգիս Մխիթարյան, Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը, Ե., ԱՀԱ Պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 388-390. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2015) Սերնդափոխության հեռանկարները Սփյուռքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 124-137. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ . Լ . (2015) Սիրիահայերի սոցալ-ժողովրդագրական ներուժը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-190. ISSN 0320-8117

Անանյան, Մ. Ա. (2015) Սփյուռքը արդի քննարկումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-195. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2015) Վաթսյայանա Կամա Սուտրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 288-300. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2015) Վաստակաշատ գործիչն ու փիլիսոփան (Գրիգոր Ասատրյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2015) Վարանդայի բանավոր մշակույթը Երվանդ Լալայանի և նրա թղթակից-բանահավաքների գրառումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 356-367. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2015) Տնտեսական իրադարձություն ցուցանշող լեզվամիավորների իմաստաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-204. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2015) Ցեղասպանության գործերի քննությունը գերմանական ու իսրայելական դատարաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 24-32. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ս. Ս. (2015) Փաստաթղթեր Դոնի Ռոստովի և Նոր Նախիջևանի հասարակական կազմակերպությունների՝ գաղթականներին օգնելու վերաբերյալ (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-154. ISSN 0320-8117

Նավասարդյան, Ա. Գ. (2015) Փոքր պետությունների գենեզիսը և դրանց սահմանման տարբերակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ն. (2015) Քաղաքական ընդդիմության տիպաբանությունը՝ ըստ նպատակային չափանիշի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 200-205. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Jan 27 11:28:46 2021 AMT.