Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 113.

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) 1812 թ. Հայրենական պատերազմը Խ. Աբովյանի պատմաքննական հայացքի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-107. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2009) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Արսեն Կիտուրի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Hovhannissyan, H. V. (2009) Key Factors of Strategy of Economic Development. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-184. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-31. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2009) «Ազատամարտ» օրաթերթի գրական հավելվածը (1910-1913). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-148. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2009) «Կյանք» իմաստն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-181. ISSN 0320-8117

Բաբուռյան, Հ. Ռ. (2009) «Քերթողական արվեստի» զահրատյան ընկալումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2009) Глобализация и трансформация миграционных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-125. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. and Микаелян, Л. Ш. (2009) Древние корни строительной техники „мидис“. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2009) К вопросу о гуманизации ценностной основы человечества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-150. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Г. Ж. (2009) Кавказская политика Российского государства в сохранении этноструктуры региона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 149-155. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2009) Научные связи Ереванского государственного университета в 1920-1930-ые годы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-132. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Н. А. (2009) О гегелевской философии музыки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 216-227. ISSN 0320-8117

Амбарцумян, Э. Д. (2009) Опыт работы Сергея Исраеляна в документальном кино (“Песни песней“). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-202. ISSN 0320-8117

Мкртчян, А. П. (2009) Особенности зрелой прозы М. С. Шагинян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 225-231. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2009) Российско-армянские отношения в последнем десятилетии XX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-96. ISSN 0320-8117

Гулян, С. А. (2009) Рубен Мамулян и армянская действительность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 274-284. ISSN 0320-8117

Томашевич, Радован (2009) Спящие герои Мгер и Марко (Армяно-сербская эпическая параллель). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-130. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2009) Тунян В. Г., Легенды и были: охранка и Армения, XIX- нач. XX вв. Е., 2008, изд. «Чартарагет», 132 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Գ. (2009) Ագրարային քաղաքականության հիմքերի ձևավորումը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 67-72. ISSN 0320-8117

Ղալթախչյան, Տ. Ս. (2009) Ադանայի 1909 թ. կոտորածների առաջին արձագանքները արևմտահայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2009) Ազգային կրթության հիմնախնդիրը քաղաքական տեսության հայեցակետից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմավենի (2009) Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան 1923-1939 թուականներուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-86. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2009) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 268-272. ISSN 0320-8117

Վարտանովա, Ժ. Ա. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2009) Ականավոր հայ գիտնականը (Է.Ս. Մարգարյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2009) Աղվանից Վաչե Բ և Վաչագան Գ Բարեպաշտ արքաների դինաստիական պատկանելության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-44. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2009) Այո-ոչ հարցումները Մարկոսի Ավետարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-187. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2009) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի քաղաքականությունը երկրամասի վարչական սահմանաբաժանումների և զեմստվոների հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-73. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Վ. Յու. (2009) Անզգուշությամբ մահ պատճառելը՝ որպես հանցակազմ միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2009) Անկախ լրատվամիջոցները և իրավունքի գերակայության սկզբունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 195-203. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) Աշոտ Հովհաննիսյանի՝ «Արարատ» ամսագրում տպագրված պատմագիտական ուսումնասիրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-265. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2009) Աշոտ Մելքոնյան, Արարատ. Հայոց անմահության խորհուրդը, Ե., 2008, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 96 էջ + 114 լուսանկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-257. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2009) Արարատ Աղասյան, Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները XIX-XX դարերում, Ե., Ոսկան Երևանցի, 2009, 292 էջ, 192 էջ նկար:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 259-262. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2009) Արժեքավոր փաստաթուղթ հայկական տարածքները Հայաստանին վերադարձնելու շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-247. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2009) Արմին Թ. Վեգների գործունեությունը Մարտին Տամկեի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-47. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2009) Արվեստաբանության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-319. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2009) Բայական հիմքերով կազմված բուն կամ իսկական բարդությունների ձևաբանական կաղապարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-224. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2009) Բարդ ստորադասական նախադասության ոճական արժեքը Հ. Թումանյանի պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-192. ISSN 0320-8117

Եդոյան, Ռ. Հ. (2009) Բարձրագույն կրթության խնդիրներն Արցախում 1988-1992 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 285-289. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2009) Բնական լեզուն՝ որպես իրական աշխարհի կապերի և հարաբերությունների բացահայտման միջոց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 281-286. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 285-290. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 320-324. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ս. Դ. (2009) Գեղարվեստական տեքստերի ընտրության և վերլուծության հիմնախնդիրը մասնագիտական անգլերենի ուսուցման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 290-295. ISSN 0320-8117

Խնկոյան, Ա. Կ. (2009) Գիտական և նորամուծական քաղաքականության մեխանիզմները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ան. Հ. (2009) Գիտնականը և քաղաքացին (Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-311. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2009) Գյուղի թեման Ավ. Ահարոնյանի գեղարվեստական արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-242. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Գնել Գրիգորյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 283-284. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (2009) Գևորգ Հարությունյան, Արևմտահայության կացությունը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը (1850-1870-ական թթ.), Ե., «Էդիտ պրինտ» հրատարակչություն, 2009, 262 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 302-305. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2009) Եղանակավորող բառ-մասնիկները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-166. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2009) Էթնոմշակութային գործառույթ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վ. Գ. (2009) Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. V, խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Ե., 2008, 260 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Տ. Ռ. (2009) Թևֆիք Ֆիքրեթի «Հին պատմություն» պոեմի և նրա լեզվաոճական առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-273. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Հ. (2009) Ժողովրդավարության ձևավորման ու կայացման միտումները և ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-115. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Է. Է. (2009) Ժողովրդավարության պատկերացումների փոփոխությունը արդի հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-231. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ս. (2009) Ինովացիոն ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ և կառուցակարգեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-138. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2009) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորություններն ու հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2009) Լևոն Լուզինյանի գահակալումը և Սսի գրավումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2009) Կրթական համակարգի բարեփոխումները և դեռահասների սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Հարոյան, Հ. Ա. (2009) Կրոնը՝ մշակութային երևույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-159. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Վ. (2009) ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրությունը և որբ երեխաների խնամքի խնդիրը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (2009) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-194. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (2009) ՀՀ-ում ներքին օդագնացության անհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-132. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2009) ՀՅԴ «Կովկասյան նախագծի» շուրջ առաջացած տարաձայնությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 156-164. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Կ. Հ. (2009) ՀՅԴ մասնակցությունը 1910 թ. Կոպենհագենի միջազգային սոցիալիստական համաժողովին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2009) Հակաճգնաժամային միջոցառումների արտերկրյա փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-179. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2009) Հակոբ Պարոնյանի ծիծաղի և երգիծանքի առանձնահատկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 209-215. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2009) Համաշխարհային ճգնաժամի կանխատեսումները դրանից 10 տարի առաջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-72. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Գ. Ս. (2009) Համառոտ ակնարկ Բաքվի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-59. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ն. Լ. (2009) Հայ բժիշկները և դեղագործները Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-110. ISSN 0320-8117

Պիկիչյան, Հ. Վ. (2009) Հայ նվագարանային երաժշտություն. Պարեղանակներ, կազմող՝ Մուրադյան Ա., երաժշտական խմբագիր՝ Մարտիրոսյան Խ., « Ամրոց Գրուպ» հրատ., Ե., 2008, 171 էջ: Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ, կազմողներ՝ Դերոյան Դ., Թագակչյան Զ., ըստ 1927 – 1929 թթ. գիտարշավային նյութերի, զեկ.՝ Կուշնարյան Ք., «Ամրոց Գրուպ» հրատ., Ե., 2008, 239 էջ։ Արամ Քոչարյան, Հարկանային և շնչական երաժշտական գործիքները Հայաստանում, խմբագիրներ՝ Խուդաբաշյան-Սարգսյան Կ., Պիկիչյան Հ., Մեհրաբյան Ժ., Բաղդասարյան Ա., «Ամրոց Գրուպ» հրատ., Ե., 2008, 247 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Տ. (2009) Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրները ՀՍԽՀ հյուսիսարևելյան սահմանահատվածում 1921-1922 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2009) Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնական մարմինների ձևավորումը (1918 թ. մայիս-հուլիս). Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (կազմող, առաջաբանի և ծանոթագր. հեղինակ՝ Սուքիասյան Հ. Կ., խմբ.՝ Վիրաբյան Ա. Ս., Խաչատրյան Կ. Հ.), Հայաստանի ազգային արխիվի հրատ., Ե., 2009, 218 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-268. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2009) Հայերենի ստուգաբանության որոշ խնդիրներ ըստ նոստրատիկ լեզվաբանության տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 182-193. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2009) Հայերը և հույն ժողովրդի 1821-1829 թթ. ազատագրական պայքարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-97. ISSN 0320-8117

Ազէզեան, Հ. Ա. (2009) Հայերու տեղաբաշխումը Սուրիոյ մէջ (Օսմանեան տիրապետութեան շրջանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2009) Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-143. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ե. Հ. (2009) Հելլենիստական դարաշրջանի Կոմմագենեի և Ծոփքի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Յազըճյան, Գ. Գ. (2009) Հենրիկ Խաչատրյան, Գարեգին Ղազարյան, Սիրվարդ Մարգարյան, Հաղթանակներն՝ ինչպես եղել են. Ազդականչ 44, «Հայկական հանրագիտարան» հրատ., Ե., 2008, 384 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 275-279. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (2009) Հումորիստական գրաֆիկայի ժանրերը և դրանց առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-234. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2009) Հրաչիկ Սիմոնյան, Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում (1909 թ. ապրիլ), ԵՊՀ Հրատ., Ե., 2009, 529 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Գիշյան, Բ. Ժ. (2009) Ճապոնական մոդեռնիզմի ճգնաժամը և «երեխայի հիմնախնդրի» քննարկումը 1990-ականների վերջերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-83. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գ. Ս. (2009) Ճարտարապետական գիտությունը նորին հանդիման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 203-212. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Շ. (2009) Մարդու կերպարը Կառլոս Աբովյանի գեղանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 235-239. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Լ. Ա. (2009) Մեղմ հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-160. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2009) Մեսրոպ ավագ քահանա Մելյանի զեկուցագրերը Տրապիզոնի հայությանը օգնություն կազմակերպելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 248-254. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Է. Ս. (2009) Մուշեղ Իշխանի խոհափիլիսոփայական քնարերգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 251-260. ISSN 0320-8117

Փաշինյան, Ռ. Հ. (2009) Մուսա լեռան հերոսամարտը և հայ կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2009) Նորահայտ արխիվային փաստաթղթեր 1916 թ. Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հայկական համագումարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 255-258. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2009) Նորահայտ վավերագրեր Արարատի ապստամբության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2009) Նույն որոշյալին լրացնող մեկից ավելի բառով և բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչների փոխակերպումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 199-208. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ն. Ռ. (2009) Ուղղակի հարկերը և տնտեսական ճգնաժամը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Ուշ բրոնզեդարյան նյութեր Սվարանց գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Ա. Մ. (2009) Ուսուցչի դերասանական արվեստը՝ երեխայի դաստիարակության գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-217. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2009) Ռուբեն ավագ քահանա Բեկգուլյանցի նամակները Արևմտյան Հայաստանում ռուսական իշխանությունների քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-301. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2009) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ստեղծման և օրենսդրության զարգացման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 204-216. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2009) Սեբաստիա քաղաքի Ս. Թարգմանչաց և Արամյան վարժարանների կրթական կյանքը (XIX դ. վերջ- XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-114. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան խեցեղեն զարդարվեստի տիպաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Բ. (2009) Վ. Շեքսպիրի սոնետների գրական պատմության և դրանց լեզվաոճական մեկնաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-250. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Վ. (2009) Վաչե Նալբանդյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 278-280. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2009) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 273-277. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2009) Վաստակաշատ գիտնականի արգասաբեր ուղին (պրոֆեսոր Է. Ա. Զոհրաբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 280-282. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ռ. Վ. (2009) Վարդան Դևրիկյան, Վարդանանք և հայ երիտասարդությունը, «Մագաղաթ» հրատ., Ե., 2008, 92 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-263. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2009) Փոխառյալ հայոց իգական անունները հայերենի զարգացման միջին շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-198. ISSN 0320-8117

Քարամյան, Ա. Ռ. (2009) Քաղաքական հաղորդակցությունը՝ որպես հասարակայնության հետ կապերի բաղադրիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2009) Օտար պատմաբանները Օսմանյան կայսրության ոչ մահմեդականների սոցիալ-տնտեսական կյանքի մասին (XVII-XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-19. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Feb 24 13:40:12 2021 AMT.