Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 94.

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները և հայերը,հ. Ա, Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 245-248. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2006) «Մասիսը» Արփիար Արփիարյանի խմբագրության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-37. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Н. А. (2006) Акоп Овнатанян – национальное достояние. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-49. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Закон производства прибавочной стоимости –всеобщий экономический закон цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. А. (2006) К вопросу о путях развития армянской миниатюры в конце XVI-XVII вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 176-185. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2006) Литературоведческие взгляды Сергея Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Политико-экономическая несостоятельность организации общественного движения с монопартийной надстройкой и гомогенным базисом (на примере советского социализма). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Шахназарян, А. А. (2006) Проблемы обучения фонетическому аспекту спонтанной речи в армянской аудитории. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-100. ISSN 0320-8117

Гюрджян, А. С. and Наумов, Е. А. (2006) Процедура формирования текущих планов реализации комплексных программ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-152. ISSN 0320-8117

Саядов, С. М. (2006) Работы С. Н. Глинки по истории Армении в азербайджанской историографии (обзор интернет изданий). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-57. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2006) Роль гражданского общества в демократизации государственного управления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 198-210. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Социально-политическое движение – форма превращения высшей биоэнергии (от энергии к биоэнергии,от биоэнергии к высшей биоэнергии). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2006) Фразеологический оборот в лексико-грамматической интерпретации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-175. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (2006) ԱՄՆ – Հայաստան օգնության ծրագրերը 1992-2001 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2006) Ալեքսանդր Երիցյան. դրվագներ հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Ակադեմիկոս Գ. Ա. Բրուտյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Ակադեմիկոս Ռ. Մ. Մարտիրոսյանը՝ՀՀ ԳԱԱ նախագահ. ՀՀ ԳԱԱ 2006 թ. մայիսի 17-ի ընդհանուր ժողովում ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ընտրվեց ակադեմիկոս Ռ. Մ. Մարտիրոսյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2006) Ամենայն Հայոց և Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունների պայքարը Հաղպատի թեմի ու Աստրախանի հայ գաղութի համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-97. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2006) Անուշավան Զաքարյան, Բորիս Լազարևսկին Հայաստանի և հայ կանանց մասին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2004, 112 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-250. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Կ. Կ. (2006) Աշխատանքի շուկան որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների զարգացման կարևորագույն գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-78. ISSN 0320-8117

Ղաջոյան, Հ. Գ. (2006) Ավ. Իսահակյանի պատմափիլիսոփայական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-237. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2006) Արամ-Նինոս ավանդության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-53. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2006) Արևմուտքի «եսը» և արևելյան մարդը Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-79. ISSN 0320-8117

Չատինյան, Գ. Ե. (2006) Արևմտահայ պարբերական մամուլի իրավական կացության պատմությունից (1860-1870-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-207. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2006) Աքեմենյան Պարսկաստանի XI և XV սատրապությունների տեղադրության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-157. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Ա. (2006) Բայական համակարգը և կերպի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-237. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Բեռլինի վեհաժողովի հանրագումարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (2006) Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազովսկին Ի.Կռիլովի առակների թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (2006) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հ. Ա. (2006) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2006) Գևորգ Խուդինյան, ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895 թվականի վերջերը), Երևան, 2006, 440 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 251-254. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2006) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին նստաշրջանը և գիտաժողով՝ նվիրված Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Բ. (2006) Երկրաշարժի հետևանքների վերացման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 219-224. ISSN 0320-8117

Քալոյան, Ա. Հ. (2006) Զգացմունքների իմացաբանական ակունքները Շիրվանզադեի երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-171. ISSN 0320-8117

Ճորոխյան, Տ. Ա. (2006) Էթնիկ ինքնությունը ժողովրդավարական համախմբման կառուցվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-138. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2006) Թատրոնի և կինոյի ասպետը (Հրաչյա Ներսիսյանի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-116. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Մ. (2006) Ժողովրդավարությունը և քաղաքական կուսակցությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2006) Ինքնության պահպանման խնդիրը տրանսֆորմացման գործընթացներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) Իրավունքի մինչփորձային էությունը և օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-212. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2006) Լրագրական էթիկայի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 208-219. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Ս. (2006) Խոսքի ինքնատիպ մեկնություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2006) Կամավորական ջոկատներից մինչև պաշտպանության բանակի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-129. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2006) Կամքը և իրավունքը պատմական գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 156-160. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2006) Կանոնի և կիրարկության որոշ հարցեր ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-116. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ս. Ա. (2006) Կենսագրական վեպի սահմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 130-140. ISSN 0320-8117

Եսայան, Է. Ս. (2006) Կենտրոնաձիգ իշխանության սկզբնավորումը և պետության ապարատի վերակազմավորումը Անգլիայում XI դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2006) Կոստանդնուպոլսի հույն համայնքը XV-XVII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-141. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (2006) ՀՀ լրատվամիջոցները անցումային շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Թանթուշյան, Ս. Ա. (2006) ՀՀ հիպոթեքային շուկայի ներկա զարգացումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2006) ՀՅԴ Կ. Պոլսի պարբերական մամուլը (1909-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-181. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2006) Հակադրույթը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-114. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2006) Հակոբ Պարոնյանը Հայկական հարցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 115-120. ISSN 0320-8117

Մելիք -Քարամյան, Ա. Ա. (2006) Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության առանցքային մի գործոնի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-238. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2006) Հայ մամուլը Եգիպտոսի մեջ: Մատենագիտական ցուցակ։ Կազմ. Պայրամյան Ս. Ն., Կահիրե, 2005, 396 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-257. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2006) Հայ ֆիդայական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-218. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Մ. (2006) Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-126. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2006) Հայկական բանակի հիմնախնդիրները 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-185. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2006) Հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ 1914 թ. ռուս-թուրքական համաձայնագրի ստորագրման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-248. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում XIII դ. վերջին –XIV դդ. առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-201. ISSN 0320-8117

Հախվերդյան, Ս. Գ. (2006) Հայոց հնագույն պետականությունների հետ Սյունիքի առնչության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-229. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Մ. (2006) Հողային բարեփոխումների և հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հովհաննես Կարագյոզյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Հովհաննիսյան Հ., Փաստարկման հիմնահարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2005, էջ 325. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 238-239. ISSN 0320-8117

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2006) Հրամայական եղանակը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2006) Հրանտ Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը 1917-2000 թթ., գիրք Բ (1923-1985), Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2005, 280 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2006) Ձայնավորների ներդաշնակության օրենքը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Լ. Վ. (2006) Մազմանյան Ռ., Հայ երաժշտական կյանքի տարեգրություն. 1901-1910,Երևան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հրատ., 2006, 207 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-263. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ . Հ . (2006) Մարդու բարոյական կատարելագործման խնդիրը Մ. Նալբանդյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 230-234. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2006) Միջազգային հարաբերությունների ձևավորման այլընտրանքները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2006) Միջազգային միգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային Կովկասում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 238-244. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Ն. (2006) Մտավոր կապիտալը՝ որպես մարդկային կապիտալի յուրօրինակ արտահայտչաձև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2006) Նոր Նախիջևանի «Հայ համայնք» շաբաթաթերթը 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-155. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2006) Նորահայտ ժայռապատկերներ Նեղուց գյուղի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ս. Ռ. (2006) Ուրարտերենի ցուցական դերանունները և նրանց համադրումը հայերենին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-45. ISSN 0320-8117

Մանվելյան, Ա. Բ. (2006) Պայքար կասպյան նավթի արտահանման ուղիների վերահսկման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-197. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ռ. (2006) Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2006) Ռոբերտ Դավթյան, Չարենցը և արվեստը, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Երևան, 2005, 288 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Գ. Մ. (2006) Ռուսաստանի մերձավորարևելյան քաղաքականությունը (1890-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-197. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (2006) Սեբեոսի պատմության արևելահայերեն թարգմանությունը և համաբարբառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-263. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2006) Սկզբունքագիտության կադրային ապահովման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2006) Վ. Գ. Բելինսկու ժուռնալիստական գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2006) Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Տերությունների դիրքորոշումը Հայկական հարցի նկատմամբ (XIX դ. 50-70-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-91. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2006) Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների մարքսյան մեկնաբանությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Մ. (2006) Օրենսդրական կարգավորման մի քանի հրատապ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-126. ISSN 0320-8117

This list was generated on Fri Mar 5 23:34:40 2021 AMT.