Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 88.

Торосян, К. А. (2005) Политический отбор. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-120. ISSN 0320-8117

Погосян, А. В. (2005) ,,Забытый человек” эпохи Франклина Рузвельта и нашего времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-167. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (2005) 1881 թ. մարտիմեկյան ահաբեկումը և հայության նկատմամբ ցարիզմի նոր քաղաքականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (2005) BNAGIRK՛ YISATAKAC՛. DOCUMENTA MEMORIAE: Dall ՛ Italia e dall ՛Armenia. Studi in onore di Gabriella Uluhogian / a cura di Valentina Calzolari, Anna Sirinian, Boghos Levon Zekiyan, Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica« Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2004, 405 p. Բնագիրք հիշատակաց. Իտալիայից և Հայաստանից։ Հետազոտություններ Գաբրիելա Ուլուհոջյանի պատվին / խմբագրությամբ Վալենտինա Կալցոլարիի, Աննա Շիրինյանի, Լևոն Զեքիյանի, Հնագրության և միջնադարագիտության բաժանմունք, Բոլոնիայի համալսարան, 2004, 405 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 262-266. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2005) Документы о герое Российской Федерации - морском летчике Сурене Тащиеве (К 60-летию Победы Великой Отечественной войне). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 251-261. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2005) Дудук в современной профессиональной музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-147. ISSN 0320-8117

Саркисян, С. К. (2005) Интегрирующие процессы в армянской музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 127-138. ISSN 0320-8117

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (2005) Климент Арутюнян, Участие армянского народа в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941–1945 гг.), Е., издательство НАН РА “Гитутюн”, 2004, 866 с., 534 фотографии. Կլիմենտ Հարությունյան, Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Խորհրդային Միության Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 866 էջ, 534 լուսանկար:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-223. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Общественно-политический отбор–неизбежный фактор оптимальной цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Меликян, С. А. (2005) Особенности изобразительного метода в карикатурах Александра Сарухана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

Акопян, А. Г. (2005) Особенности становления конкурентной политики Республики Армения в переходный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-191. ISSN 0320-8117

Вартанян, Р. Г. (2005) Политические процессы в кавказском регионе в условиях новой геополитической ситуации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-93. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политэкономическая ограниченность марксистской теории прибавочной стоимости. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2005) Решение глобальных проблем – в духовном возрождении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-106. ISSN 0320-8117

Саруханян, С. Н. (2005) Современные российско-иранские отношения: проблемы и перспективы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-207. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2005) Социально-культурное пространство поэзии Велимира Хлебникова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Вартанян, А. В. (2005) Трансакционный сектор: генезис, эволюция и перспективы его развития в экономике Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-172. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2005) Фрески Эребуни урартского и ахеменидского времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-65. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մ. Մ. (2005) Ադրիանո Ալպագո Նովելլո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 241-243. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Ալեքսանի Միքայելյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 267-269. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 227-229. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2005) Ականավոր վիմագրագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-193. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ֆլորենս and Պողոսյան, Զարմինե (2005) Ամերիկահայ ուսումնասիրություններին նվիրված բացառիկ գիտաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2005) Աշխարհայացքային առանձնահատկությունները Հ. Շիրազի և Պ. Սևակի՝ Մ. Մաշտոցին նվիրված պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-197. ISSN 0320-8117

Շոլինյան, Մ. Ռ. (2005) Ապոլոնյան և դիոնիսյան նախասկիզբը Մ. Մեծարենցի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-126. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Ս. (2005) Ավ. Իսահակյանի «Սասմա Մհեր» պոեմի՝Գր. Խանջյանի նկարազարդումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2005) Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-226. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2005) Արծվի Բախչինյան, Հայերը համաշխարհային կինոյում, Ե., Գրականության և արվեստի թանգարանի հրատ.,2004,688 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 224-226. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2005) Արցախի մշակույթի ականավոր գործիչների լուսավորական գործունեությունը (1850-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-167. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2005) Արցախյան ազատամարտի պատմության ուսումնասիրության արդի վիճակն ու խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-41. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (2005) Արցախյան շարժման սկզբնավորումն ու ծավալումը (1988 թ. փետրվար-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-58. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2005) Արևելյան ճգնաժամը և 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի արձագանքները արևմտահայ երգիծական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2005) Բառով արտահայտված որոշիչների փոխակերպումը ստորադաս նախադասության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 231-238. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-279. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 244-249. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. and Ավագյան, Ա. Վ. (2005) Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-236. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2005) Գիտնականի շարունակվող երիտասարդությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-225. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Բ. Ժ. (2005) Գոյափիլիսոփայությունը և ամերիկյան դրամատուրգիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-201. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2005) Գևորգ Շերենց (1848-1921թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 239-240. ISSN 0320-8117

Գամաղելյան, Վ. Մ. (2005) Դեկորատիվ արվեստի մոնումենտալ-հոգևոր հնչողությունը գոբելենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-150. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (2005) Երիտթուրքերի խարդավանքները հայ ազատագրական ձգտումների դեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-218. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2005) Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, 1945-1953, Ե.,2004, «Զանգակ» հրատ., 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 219-221. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2005) Զաքարյանների ազատամարտերի երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-51. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Ժողովրդագրական ճգնաժամը հաղթահարելու և մոտալուտ ժողովրդագրական գործուն քաղաքականություն իրականացնելու հրամայականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Ժողովրդավարական բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման նախադրյալները և դժվարությունները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-31. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. (2005) Ժողովրդավարացման երրորդ ալիք. անցումային հասարակությունների գծային զարգացման բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-140. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2005) Իրավունքի հեգելյան փիլիսոփայությունը և արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-115. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Ա. (2005) Խաչատրյան Լ. Մ., Թոսունյան Գ. Բ., Գրաբարի դասագիրք, «Զանգակ-97»հրատ., Ե.,2004, 384 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-223. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ն. Ժ. (2005) Ծանրակշիռ վաստակ, արժանապատիվ գործունեություն (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2005) Կոստանդնուպոլսի հունական համայնքի պատմությունից (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-108. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Հայ-թուրքական հարաբերությունների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և կառավարության փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-29. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. դեկտեմբեր-1919 թ. առաջին ամիսներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (2005) Հայաստանի անկախության գործընթացի սկիզբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-28. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Ա. (2005) Հայաստանի առաջին գործադիր իշխանությունը և նրա քաղաքական պրակտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-250. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (2005) Հայերենի հոմանշային շարքերի համադրական քննության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-39. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2005) Հայոց ցեղասպանության արծարծումներն ազգային մշակույթում (Հայոց ցեղասպանության 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-125. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Վ. (2005) Հանդիսատեսի ձևավորումը՝ որպես գեղարվեստական կրթության կարևոր պայման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 168-173. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա. պարադիգմի վերանայում կամ երկրորդ փուլ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Աբաջյան, Ա. Հ. (2005) Հին հայերենի հոլովները Արարատ Ղարիբյանի ըմբռնմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 208-217. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2005) Հովհաննես Աճեմյան. դիմանկարի նրբագծեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-100. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Աննա (2005) Հռոմի Լևոնյան վարժարանի նորահայտ հայկական ձեռագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 234-238. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հրանտ Ալեքսանի Ավետիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2005) Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում (Հայ գրերի գյուտի, դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2005) Մեսրոպ Մաշտոցն ու գրերի գյուտը Մաղաքիա Օրմանյանի գնահատությամբ (Գրերի գյուտի 1600-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2005) Մի քանի դիտարկում գերմաներենից հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-230. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Ս. Ռ. (2005) Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի համեմատական վերլուծության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2005) Նորայր Սարուխանյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 226-227. ISSN 0320-8117

Կարագուլյան, Հ. Պ. (2005) Շահան Շահնուրի «Ամբողջ Թրաֆալկարը» պատմվածաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-156. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Կ. Ռ. (2005) Շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հասկացությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (2005) Ուրարտական պետության պատմության պարբերացման գլխավոր փուլերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 202-215. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Ա. (2005) Պարագայով կառույցների շարադասական կաղապարները գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2005) Պարզ և բարդ նախադասությունների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-93. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (2005) Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացին և նրա գործունեությունը Ձագավանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Գ. (2005) Սյունիք-Արցախ պատմական առնչությունները ( IX-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 198-2007. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2005) Սվազլյան Վ., Հայոց ցեղասպանությունը և ժողովրդի պատմական հիշողությունը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 144 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-219. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մ. Մ. (2005) Վարազդատ Հարությունյան (ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-233. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2005) Տիր/Տիւր աստվածությունը «Հայոց մեծաց» սերնդաշարքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2005) Օսմանյան Թուրքիայում բարենորոգչական շարժման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Դ. Հ. (2005) Օքսիմորոնների փոխադրումը Ու.Ֆոլքների «Աբիսողո՜մ, Աբիսողո՜մ» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-173. ISSN 0320-8117

This list was generated on Sun Feb 28 01:28:52 2021 AMT.