Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 60.

Джангирян, .Ж. Д. (2004) Политический режим и его значение для реализации принципа разделения властей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2004) Բյուջետային դասակարգման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-124. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Լ. Պ. (2004) Լեզուն և տրամաբանական մտածողության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-107. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հ. Ս. (2004) Կյանքի ապահովագրման չպահանջված պայմանագրերը հայոց ցեղասպանությունից հետո. պահանջատիրության իրավական և պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-37. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ն. Գ. (2004) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և դրա ազդեցությունը տնտեսության ագրարային հատվածի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Երվանդյան, Զ. Ա. (2004) Հնագույն բառարմատները Ղարաբաղի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-117. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հ. Վ. (2004) Հովհաննես Քաջազնունին Տրապիզոնի հաշտության բանակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 177-186. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Ս. Պ. (2004) Մադրասացիների երկլեզվության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2004) Շարահյուսական հոմանիշներն ըստ Պարույր Սևակի պոեմների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-157. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Շ. (2004) Ստոլիպինյան ագրարային բարեփոխման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2004) Տիգրան Չուխաճյանի «Քյոսե քեհյա» կոմիկական օպերան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-148. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Հ. Թ. and Հակոբյան, Ս. Ս (2004) 1812 թ. Հայրենական պատերազմի հանկարծակիության վարկածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-58. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2004) «Դավիթ-Բեկ» կինոնկարի ստեղծման պատմությունից (նվիրվում է էկրանավորման 60-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-207. ISSN 0320-8117

Ванунц, Р. В. (2004) Диагностика финансовой и инвестиционной подсистем машиностроительного предприятия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-132. ISSN 0320-8117

Бабаян, С . М. (2004) Древние алфавиты-графические модели, отражающие философские концепции о душе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Б. А. (2004) Историческая наука в Армении в 1988-1998 гг. Краткий очерк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-67. ISSN 0320-8117

Минасян, С. М. (2004) История и перспективы российско-иранского военно- политического сотрудничества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 217-228. ISSN 0320-8117

Цагикян, С. Ш. (2004) Криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения коррупции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-83. ISSN 0320-8117

Даниелян, Дж. Г. (2004) Некоторые глагольные конструкции с определительно- обстоятельственным значением в русском и армянском языках (на материале текстов по специальности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-212. ISSN 0320-8117

Меликян, Л. В. (2004) О некоторых вопросах изучения речевого и неречевого ‎этикета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-43. ISSN 0320-8117

Маркосян, М. М. (2004) Оптимизация планирования на предприятии в рыночной системе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-143. ISSN 0320-8117

Григорянц, Г. Г. (2004) Три модели легитимации власти. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-159. ISSN 0320-8117

Գոմցյան, Ա. Դ. (2004) Ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման փուլերը և հայեցակարգային հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-137. ISSN 0320-8117

Զոլյան, Մ. Ս. (2004) Ազգամիջյան հակամարտությունը և ազգային համախմբման գործընթացները (ևս մեկ անգամ ղարաբաղյան հակամարտության մասին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-236. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Անուշավան Զաքարյան (ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2004) Անվանի գիտնականը, մարտիկն ու քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Խլղաթյան, Ֆ. Հ. (2004) Անտեղյակությո՞ւն, թե՞ լռության դավադրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 219. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և սևծովյան նեղուցների խնդիրը 1918-1923 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 187-195. ISSN 0320-8117

Դորֆման -Լազարև, Իգոր (2004) Ասորական քրիստոնեական մշակույթը և միաբնակ եկեղեցիների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-92. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2004) Արշակյան Ա., Արցախյան գոյապայքար (1985 թ.-1992 թ.), «Լինգվա» հրատ., Ե., 2004, 245 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-243. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2004) Բրուտյան Գ., Հայագիտություն և մետահայագիտություն, գիրք 1, Ե., 2004, 530 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 238-240. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2004) Գրաբարի սկզբնատիպ ներգործական բայերից սերված պատճառականների խնդրառական արժույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 44-54. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Լ. Ն. (2004) Գրաբարի սոսկածանցավոր բայերի համապատասխանությունները արևմտահայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-185. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2004) Դ. Ս. Գյուրջինյան, Կրոնաեկեղեցական լեզվական միավորների քննություն, Ս. Էջմիածին, 2002, 74 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Մ. Ռ. (2004) Լեզվական նորաբանությունների կազմության սկզբունքներն ու կառուցվածքային տիպերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 171-177. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Մ. Ս. (2004) Կամավորական շարժումը և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-166. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2004) Կարինի նահանգի Դերջանի գավառակը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-124. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հ. Ս. (2004) Կյանքի ապահովագրման չպահանջված պայմանագրերը հայոց ցեղասպանությունից հետո. պահանջատիրության իրավական և պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 21-43. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2004) Հայ- վրացական և մոնղոլական հարաբերությունները (1236-1240-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-22. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2004) Հայաստանի աղջիկներն ու կանայք Բորիս Լազարևսկու ակնարկաշարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ք. Ֆ. (2004) Հայկական հարցը 1945 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 195-201. ISSN 0320-8117

Աշըքեան, Շ. Պ. (2004) Հայկական ցեղասպանության հարցը ՄԱԿ-ի մեջ (1971-1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-237. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2004) Ղարաքիլիսայի գավառը 1919-1920 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 212-216. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Խ. Ս. (2004) Մարկետինգի դերը ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-211. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2004) Մխիթարյան Մ.Հ., 1848-1849 թթ. հունգարական հեղափոխության արձագանքները հայ իրականության մեջ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003,138 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-231. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2004) Պոզոև (Պոզոյան) հայկական ազնվական ընտանիքի ավանդն Առաջին համաշխարհային պատերազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-202. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (2004) Ռուս դասականների թարգմանության հարցերը արևմտահայ պարբերականներում (1843-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2004) Ռուսաստան-Մեծ Բրիտանիա-Գերմանիա մրցակցությունը և Էրզրումի վերագրավման խնդիրը 1889-1891 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 125-133. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմի սկզբում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-170. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Գ. Ա. (2004) Վանիկ Վիրաբյան., Հայաստանի Առաջին հանրապետության միլիցիան և Ներքին գործերի նախարարությունը (1918–1920 թթ.), «Ասողիկ» հրատ. Ե., 2003, 150 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 244-245. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2004) Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Ռ. Ֆ. (2004) Տեմպիետտո՝ Հարության տաճար և Խաչելության Գողգոթա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2004) Քաջազ, Գեղանկար, գրաֆիկա, մոնոտիպ, Ե., 2004, «Գիտություն» հրատարակչություն, 176 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Feb 24 15:17:05 2021 AMT.