Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 61.

Քառյան, Ս. Մ. (2002) 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմի հիմնախնդիրները հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2002) XIX դարի հայ հասարակական հոսանքների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (2002) «Ոսկին» հնագույն պատկերացումներում և ժողովրդական երգ-բանաստեղծության մակդրային համակարգռւմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-140. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2002) Александр Кулебякин и Ованес Туманян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-164. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2002) Армения в литературно-общественной деятельности Валерия Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Мелконян, Эд. Л. (2002) Армянская диаспора в ее сосуществовании с внешним миром (1920 - 1950-е гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-83. ISSN 0320-8117

Крбекян, В. Г. (2002) Армянский вопрос на Берлинском конгрессе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-45. ISSN 0320-8117

Чилингарян, Е. К. (2002) К вопросу о прототипах образов поэта и гражданина Н.Некрасова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-174. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2002) Каменная свирель Пана V в. до н. э. из Драсханакерта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Варданян, И. А. (2002) Культура как нооинтерфейс и АСУ с минимальными потерями или моралью. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Саргсян, Л. Л. (2002) Некоторые международно-правовые аспекты выдачи преступников. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 164-175. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. К. (2002) Новые документы о подвигах воинов-армян, представленных к званию Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-221. ISSN 0320-8117

Хостикян, Р. В. (2002) О некоторых типологических особенностях английского, армянского и русского языков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-189. ISSN 0320-8117

Амбардарян, Г. Г. (2002) Парные образования с идентичными сегментами (на материале армянского, русского и английского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Налбандян, С. А. (2002) Принципы оперной постановки по Аршаку Бурджаляну. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-157. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2002) Специфика художественного мышления в теоретическом наследии А.А.Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Կ. (2002) Ա. Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Թուրքերենի դասագիրք, գիրք Առաջին, «Արտագերս» հրատ., Ե., 2001, 320 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 216-217. ISSN 0320-8117

Խորենյան, Ա. Բ. (2002) Ազգային-ազատագրական պայքարի անդրադարձը Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» անավարտ վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Գ. (2002) Անդրկովկասում ապաստանած արևմտահայ գաղթականության թվաքանակի հարցի շուրջ (1914 - 1917թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Երնջակյան , Լ. Վ. (2002) Աշուղական սիրավեպի ձևավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Ժ. (2002) Առաջին հանրագիտական բառարանը հայ իրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-181. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Տ. Ա. (2002) Արևմտահայ մտավորականության սպանդի արտացոլումը հայ մամուլում 1915-1916 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-97. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2002) Բառարանագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 141-146. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-240. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2002) Գրաբարի սկզբնատիպ չեզոք բայերից սերված պատճառականների խնդրառական արժույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Մակարյան, Ա. Ա. (2002) Գրական դիմանկարի Զոհրապյան դպրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Սարհատյան, Ա. Ա. (2002) Թեքույթավորման և հերթագայության ոճական արժեքը Պերճ Զեյթունցյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 135-145. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վ. (2002) Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, Հ. 1, խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյան (պատասխանատու խմբագիր), Ս. Բաղդասարյան, Ա. Սողոմոնյան, Ե., «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 104 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 222-224. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Կ. Ռ. (2002) Ժամանակի և տարածության խնդիրը Թոմաս Բերնհարդի դրամաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 175-178. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2.

Հարությունյան, Գ. Ն. (2002) Կ. Ա. Հարությունյան, Հ. Հ. Մանուկյան, Հայ ժողովրդի ավանդը Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում (1941-1945 թթ.), «Զանգակ-97» հրատ., Ե., 2001, 128 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 209-211. ISSN 0320-8117

Հարությունյան , Գ. Ն. (2002) Կ.Ա. Հարությունյան, Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմին (1939-1945թթ.), «Հրազդան» հրատ., Ե., 2001, 135 էջ, 146 լուսանկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-231. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Կոստանդնուպոլսի հայ պատրիարքության կազմավորման շուրջ (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 8-24. ISSN 0320-8117

Ստեփանյանց, Ս. Մ. (2002) Կովկասի ռազմաբեմից ռուսական զորքերի հեռանալը և Անդրկովկասում ու Պարսկաստանում իրադրության փոփոխությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2002) Հ.Յ. Դաշնակցության քաղաքական ռազմավարությունը 1890-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Լ. Ղ. (2002) Հ.Սիմոնյան, Է.Զոհրաբյան, Վ. Խոջաբեկյան , Ա. Ավագյան, Հ.Կարագյոզյսւն, Բ. Հարությունյան, Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում (գիտաժողովի նյութեր), Ե., 2001, «Նախիջևան» հրատ., 200 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Դեպեյրո, Ժորժ (2002) Հայ դրամագիտության հիմնադիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2002) Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (2002) Հայագիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 218-219. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (2002) Հայագիտությունր Լեհաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Մալումյան, Տ. Է. (2002) Հայոց ցեղասպանության և տարագրության թեման Փիթեր Բալաքյանի «Ճակատագրի Սև Շունը» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-124. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Պահլավունի, Վ. Ա. (2002) Մարդասիրական մտքի զարգացումր հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև նոր ժամանակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-64. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Գ. (2002) Միքայել Պապաջանյանր և Արևմտյան Հայաստանի բարենո֊րոգումների ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-205. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ս. Գ. (2002) Ներակայումը և հայոց լեզվի զարգացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Վանեսյան, Ռ. Հ. (2002) Նիկոլո Մաքիավելի. քաղաքական մտքի նշանավոր ներկայացուցիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Լ. Թ. (2002) Նոր փաստաթղթեր 1941-1945 թթ. Հայրենական մեծ պատերազմում արցախահայ ռազմիկների կատարած սխրանքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-196. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Ս. (2002) Որոշչի կրկնությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 176-183. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ն. Վ. (2002) Պայմանագրի նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-163. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2002) Սյունիքի տարածքը և ազգաբնակչությունր հին և միջին դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Լ. Վ. and Փիրուզյան, Ս. Ա. (2002) Սպիտակի երկրաշարժի պատճառահետևանքային ընկալումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2002) Վ.Գ.Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, Ե., 2000, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 500 էջ։ Պոլսահայոց րանահիւսութիւնը, Ե., 2000, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 592 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 206-208. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2002) Վան-Վասպուրականի ագգաբնակչության 1915թ. հուլիսյան գաղթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-58. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2002) Վաստակաշատ ուղի (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-234. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2002) Վիկտոր Հյուգոյի արձակ երկերի հայերեն առաջին թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-108. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Թ. Ս. (2002) Ք.Ռ.Ավագյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի սլատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2000, 240 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 212-215. ISSN 0320-8117

Գամաղելյան, Վ. Մ. (2002) ժամանակակից կերպարվեստի խնդիրների մասին (ավանդականի և նորագույնի կապը արվեստում). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 146-151. ISSN 0320-8117

This list was generated on Thu Feb 25 06:08:55 2021 AMT.