Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 62.

Խառատյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Պ. Հ. and Շահնազարյան , Ա. Ի. (2001) Հայագիտության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան , Ս. Մ. (2001) X-XII դարերի հայ բանաստեղծությունը Ղ.Ալիշանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Լ. Դ. and Բաղդասարյան, Ա. Հ. (2001) «Թագաւորաց» գրքերի արքետիպային սյուժեները և նրանց կապը երաժշտության հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-143. ISSN 0320-8117

Саркисян, Г. Р. (2001) Взаимоотношения стран СНГ: перспективы экономической интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Н. М. (2001) Из истории колониальной политики Франции (1534-1762). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-93. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2001) Наука и религия: противостояние или взаимодействие? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Давтян, Т. Р. (2001) Обман европейца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-197. ISSN 0320-8117

Ованесов, Б. Т. (2001) Отношение армянских общин Ставропольской губернии к первой мировой войне (1914 - 1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 121-128. ISSN 0320-8117

Гаспарян, Б. 3. (2001) Памятники мезолита Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 195-210. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (2001) Торгово-экономическая деятельность армянского купечества на Тереке (XVIII - начало ХХвв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Վ. Խ. (2001) Ա. Մ. Հակոբյան, Կարսի մարզ (գյուղացիության պատմության ուրվագծեր), 1878 - 1917թթ., ՀՊՃՀ «Ճարտարագետ» հրատարակչություն, Ե., 2000, 166 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 256-258. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Գ. (2001) Ազգային-պետական տոնացույցի ձևավորման խնդրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Ալոյան , Լ. Ա. (2001) Աթանասյան խմբագիր-հրապարակախոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2001) Անգլիական ռազմական վարչակարգը Անդրկովկասում և Հայաստանի կառավարությունը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ.օգոստոս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-80. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Մ. Զ. (2001) Անդրկովկասի և սփյուռքահայ մամուլը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իշխանության մարմինների մասին (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Սարյան, Հ. Հ. and Մակարյան, Ա. Ս. (2001) Անցումային տնտեսությունը և արժեթղթերի շուկայի զարգացման միտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-180. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2001) Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի ստեղծագործական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Խ. (2001) Ավետիք Ւսահակյանի «Մասսա Մանուկ» վիպերգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-116. ISSN 0320-8117

Պապոյան, Ա. Հ. (2001) Արմանուշ Կոզմոյան, Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան։ Ե., ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1997, 221 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2001) Արևմտահայ մամուլն ու հրապարակախոսությունը 1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-167. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2001) Բագրատ Ուլուբաբյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-263. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 237-242. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2001) Գ. Ա. Գալոյան, Հայաստանը և մեծ պետությունները 1917 - 1923 թթ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1999, 539 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2001) Գերության համակարգը Օսմանյան կայսրությունում (XV - XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. and Մանուկյան, Հ. Հ. (2001) Գիտնականի արգասաբեր ուղին (Ա.Հ.Քյուրքչյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (2001) Գրիգոր Ավետի Ջանշյան (Ջանշիև). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 223-227. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2001) Գրիգոր Լուսավորչի ձեռնադրության, հայոց ամբողջական դարձի հանգամանքների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ս. Ա. (2001) Գրողի փակ աշխարհը (Լևոն Խեչոյան, «Սև գիրք, ծանր բզեզ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 156-166. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2001) Զաքարյանների ծագումնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-60. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Ա. (2001) Կերպարվեստի առաջացման և պարբերացման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2001) ՀՀԴ-ն և Կ.Պոլսի դաշնակցական մամուլը (1909-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-222. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Մ. (2001) Համաստեղի «Սպիտակ Ձիավորը» վեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2001) Հայ գրողների նամակները Դավիթ Անանունին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-213. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Մինասյան , Է. Գ. (2001) Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում ագրարային բարեփոխումների մի քանի արդյունքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-32. ISSN 0320-8117

Մինասյան, է. Գ. (2001) Հայկական Հարց. Հայերի ցեղասպանությունը: Ռուսերեն լեզվով գրականության մատենագիտություն (1877 — 1997): Կազմողներ՝ Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Է. Հ. Բաբայան, Ազգային հարցի և ցեղասպանության ուսումնասիրման կենտրոն, «Խոսք» հրատ., Ե., 1998, 316 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Ռ. (2001) Հայկական հարցը (Սան-Ստեֆանո, Բեռլին...Ստամբուլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-133. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (2001) Հայկական հարցը և արևմտահայությունը ռուս պատմագիտական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի վերջին քառորդ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-45. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Հայկական հարցի և հայերի ցեղասպանության լուսաբանումը Ս. Գ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-72. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Սամվել (2001) Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-232. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Մագդալինա Վահանի Հակոբյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 236. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2001) Մարգո Համբարձումի Մխիթարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-235. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Տ. Ա. (2001) Մեծ եղեռնի լուսաբանումը «Մշակ» թերթում (1915 —1916թթ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-124. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Ն.Բ.Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ, Ե., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 1997, 271 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 214-217. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (2001) Նապոլեոն Բոնապարտը հայ մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 110-120. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան , Ա. Կ. (2001) Նշանավոր հայագետի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-228. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Լ. Ս. (2001) Նոր փաստաթղթեր խորհրդա-ճապոնական պատերազմի Անդրբայկալյան ռազմաճակատում հայ ռազմիկների կատարած սխրանքների մասին (օգոստոս-սեպտեմբեր 1945թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-245. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (2001) Նորահայտ վիմագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-103. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (2001) Ոսկեհատի սրբատեղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-149. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Լ. Ս. (2001) Պարույր Սևակի «Անհաշտ մտերմություն» պոեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-150. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2001) Ռ. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի բառարան, Երևանի Պետական Համալսարանի հրատ., Ե., 2000, Հ. Ա (683 էջ), Հ. Բ (657 էջ)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-255. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Մ. Հ. (2001) Ս. Գեջյան, Հայկական ճարտարապետություն. Մատենագիտություն, հ. Ա. Հնագույն շրջանից մինչև 1920թ.։ Խմբ.՝ Մ Հասրաթյան, Հակոբ Մեղապարտի անվ. տպագրատուն, Ե., 1997, 313 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-226. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Հ. (2001) Սի քանի դրվագ ծովանկարի ժանրի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2001) Սիլվա Կապուտիկյանի մտորումները ճանապարհի կեսին և հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 175-185. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2001) Սիսաջան և Նախկորզան քաղաքների տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. (2001) Ֆրանսահայ համայնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացման փուլերը (1922-1980թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-174. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2001) ՛Քերականական կարգերի իմաստազատիչ դերը հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գունանիշ բաղադրիչներով դարձվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Jan 27 05:39:52 2021 AMT.