Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 64.

Մալումյան, Տ. Է. (2000) Peter Balakian, Black Dog of Fate. New York. 1997,292р. Փիթեր Բալաքյան, Ճակատագրի Սև շունը, Նյու-Յորք,1997, 292 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-232. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (2000) «Նահանջի գրականություն» հասկացության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (2000) Административный передел внутренних границ Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-221. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2000) Включение как прием лингвистического анализа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-39. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2000) Духовная ориентация как средство психологической защиты личности в экстремальных условиях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-142. ISSN 0320-8117

Брутян, Л. Г. (2000) Заметки о детской речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Самвелян, Т. Э. (2000) К понятию музыкального жанра и полижанровости (полижанровость в произведениях Ф. Шопена). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-178. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (2000) К этимологии топонима Абанд. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-165. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2000) Кому нужны подобные "уточнения" достоверности исторических исследований. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-191. ISSN 0320-8117

Гарегинян, А. Р. (2000) Родственные слова в двуязычном словаре (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-119. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (2000) Становление президентского института в СНГ: основополагающие конституционные нормы и принципы избрания глав государства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-201. ISSN 0320-8117

Чилингарян, А. Е. (2000) Управление персоналом как фактор эффективного функционирования армянских фирм в сфере малого и среднего бизнеса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-160. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Դ. Ա. and Կարաբեկյան, Ս. Բ. (2000) Ա. Խաչատրյան, Ահլ ալ-ֆութուվվա վալ ֆիթյան ֆիլ մուջթամաա ալ- իսլամի (Ասպետական միությունները և կտրիճների միավորումները իսլամական հասարակությունում), Բեյրութ, 1998, 173 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-230. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2000) Ա. Հ. Սարգսյան, Ժամանակակից հայ եկեղեցին, կրոնագիտական- ազգագիտական վերլուծություն, «Վանևան» հրատ., Ե., 1999, 141 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Ա. ժ. (2000) Ա. Ս. Պուշկինի չափածո երկերի առաջին հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-131. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 244-246. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (2000) Ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-231. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. (2000) Անիի մայր տաճարի արձանագրության համաժամանակյա տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2000) Անխտիր նվիրում գիտությանը (պրոֆ. Մակիչ Արզումանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 233-236. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (2000) Աշոտ Հովհաննիսյանը և խորհրդահայ մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-22.

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2000) Առաջինից Երրորդ հանրապետություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Ուլուբաբյան, Լ. Լ. (2000) Արցախյան շարժումը և հայ-ռուսական հարաբերությունները (1988-1990թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-54. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2000) Արևելահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (1908-1915). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-153. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (2000) Բառային ընդհանրություններ հայերենի և պոլինեզիական լեզուների միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 147-151. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 248-253. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2000) Գանձասարի կաթողիկոսությունը Պետրոս Խանձքեցի կաթողիկոսի օրոք (1653-1678թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-97. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Շ. (2000) Գների միջոցով արդյունքի բաշխման ֆինանսական մեխանիզմների հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-78. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2000) Գրաբարի չեզոք սեռի հարադրավոր բայերի դասակարգումն ըստ խնդրառական և պարագաառական արժույթների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-116. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Վարդի (2000) Էջեր Հալէպի հայ գաղթօճախի պատմութենէն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-108. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2000) Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանի դիվանի փաստաթղթերը ԱՄՆ-ի հայ գաղթականության մասին (XIX դ. վերջ - XX դ սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ and Դիլոյան, Վալտեր (2000) Իմաստավորված և նպատակասլաց կյանք (ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-243. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (2000) Խոսքի հմայությունն ու ծեսն Ախտարքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-53. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2000) Կարինի նահանգի գավառները (Բասենի գավառ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-77. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2000) Կրոնի և եկեղեցու նշանակությունը հայ ազգի պետաիրավական կյանքի կազմակերպման գործում Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2000) Հ.Աբրահամյան, Բայազետ, «Առերեսում - Անի» Հրատ., Ե., 1998, 123 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 226-227. ISSN 0320-8117

Իսպիրյան, Մ. Ս. (2000) Հայ մարզիկների մասնակցությունը հին հունական օլիմպիական խաղերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-196. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (2000) Հայ-հունական հարաբերությունները 1919-1920 թվականներին (Հայաստանի պետական արխիվների փաստաթղթեր և նյութեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-210. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ռ. (2000) Հայաստան-Ռուսաստան արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները ԱՊՀ-ի տնտեսական ինտեգրացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-184. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ա. Ս. (2000) Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-41. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. and Շահվերդյան, Ի. Շ. (2000) Հարկային համակարգր որպես տնտեսության պետական կարգավորման լծակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-188. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ա. Ս. (2000) Հոլովների ընդհանուր լեզվաբանական ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ե. Ս. (2000) Հովհան Օձնեցին և նրա ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2000) Ձայնավորների և երկհնչյունների հնչյունափոխությունը Ագուլիսի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-28. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2000) Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի հնագույն շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-122. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2000) Մ.Գ. Ներսիսյան, Պատմության կեղծարարները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», հրատ., Ե., 1998, 342 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-225. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (2000) Նկատառումներ քրեական օրենսդրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-176. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2000) Շ. Շահամիրյանր և Հայաստանի ու Վրաստանի միավորման հարցը ХVIII դարի վերջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (2000) Շաքրո Խուդոյի Մհոյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-239. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2000) Պոլսի հայ համայնքը և նրա բանահյուսությունը (ըստ 1996 և 1997 թթ. ժողովրդագիտական դիտարկումների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-94. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Հ. (2000) Սյուժեն ժամանակակից նարատոլոգիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-81. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2000) Սուրբ Եղիշան Հայոց արևելից կողմանց, Չողա երկրի և Աղվանից աշխարհի լուսավորիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (2000) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության միգրացիայի վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (2000) Վանանդի (Կարսի)թագավորության պատմության սկզբնաղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-159. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2000) Վաստակաշատ հայագետը (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-235. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Տիգրան (2000) Տարիներ և վաստակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Ցավակցություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 247. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (2000) Ֆինանսական համահարթեցման համակարգի գնահատումը և արդիականացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

This list was generated on Thu Feb 25 05:12:41 2021 AMT.