Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 79.

Պապիկյան, Ս. Վ. (1998) Conseil terminologique de l'Arménien Occidental Moderne, Guide 3, Marseille, 1998, 85 p. Ուղեցույց Գ, Արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1998, 85 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 192-193. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (1998) Анализ системы социальной зашиты граждан РА (система «Парос»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-164. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (1998) К теории и терминологии геноцида. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Ананян, К. А. (1998) Композиционные особенности фортепианной миниатюры в армянской музыке 1940—1950 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Косян, А. В. (1998) Кризис XII в. до н. э.: этнические передвижения и депопуляция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Հ. Ս. (1998) Кэролайн Кокс, Джон Айбнер. Этническая чистка продолжается. Война в Нагорном Карабахе, изд-во «Гитутюн», Е., 1998,106 с. Քերոլայն Քոքս, Ջոն Հայբներ, Էթնիկական մաքրումը, շարունակվում է Պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում , ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1998, 106 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1998) Портретные стеклянные сосуды Каракаллы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 154-158. ISSN 0320-8117

Эттибарян, А. О. (1998) Проблемы переходного периода: усиление инвестиционной направленности амортизационной политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Ерицян, Б. Г. and Тадевосян, С. В. and Гаспарян, Б. 3. (1998) Результаты исследования местонахождения каменного века Нурнус. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-169. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1998) Статистические подходы в области методики исследования Бениаминского могильника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Сафрастян, Р. А. (1998) Турецкие оппозиционные партии и национальный вопрос в Османской империи в 1908 —1909 гг. (анализ партийных документов). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (1998) Электоральные системы. Институционализация и функции парламента. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Գ. Հ. (1998) Ա.Արփիարյանի «մատնչության» առասպելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1998) Ազգային բնավորության և հոգեբանության դրսևորումը Թումանյանի դարձվածներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-90. ISSN 0320-8117

Ուլիխանյան, Ա. Վ. (1998) Աղետի գոտու պատմության և մշակույթի հուշարձանների վիճակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-201. ISSN 0320-8117

Աշչյան, Վ. Ս. (1998) Ամիրաների և առևտրաարհեստավորական խավի գործունեությունը պոլսահայ գաղթօջախում (XVIII դ. վերջ—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-113. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (1998) Անհրաժեշտության դիալեկտիկական կատեգորիայի դրսևորման միջոցները գերմաներենի քերականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-67. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Բ. (1998) Անտիպ վավերագրեր Ստեփան Մալխասյանի արխիվից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննղյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյանր և արևմտահայության պատմության ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Դ. Ժ. (1998) Առևտրային բանկերի ֆինանսական դրության վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-103. ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ն. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի շարահյուսական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-137. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործական որոնումները և ծրագրերը «Հիշատակարանում ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 10-18. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (1998) Արիացիների հետքերը Պոլինեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Ադալյան, Ն. Մ. (1998) Արծրուն Ավագյան, Կոստան Զարյան, կյանքը և գործը։ Ե., 1998, Երևանի Համալսարանի հրատ., 294 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-180. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1998) Արևելյան Հայաստանի բանվորների դրությունը XX դ. սկզբին (Բյուջեի ծախսերը և սնունդը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (1998) Բանկերի ֆինանսավարկային ռիսկի քանակական գնահատման մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-127. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Տ. Ս. (1998) Բանկի իրացվելիության կառավարման ռազմավարություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-171. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 189-191. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 209-211. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Էդ. Լ. (1998) Գալուստ Կյուլպենկյան-Խորհրդային Միություն. Չկայացած գործընկերություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Մ. (1998) Գեղագիտական գործունեություն (սոցիալական էությունը և բնութենական նախադրյալները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-81. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (1998) Գեղարվեստական մակադրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1998) Գերմանիայի տնտեսական և ռազմաքաղաքական ներթափանցումը Թուրքիա և Արևմտահայաստանը (1900—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-182. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Հ. (1998) Գործողությունը և գործող անձինք (համեմատական քննություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-48. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Լ. (1998) Գրաբարի դարձվածային միավորների ձևաբանական-կառուցվածքային տիպերն ըստ Ղևոնդ վարդապետի «Պատմութիւն» երկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-184. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1998) Դավիթ Անանունի քաղաքական ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ե. Հ. (1998) Դիմելու շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Զանգեզուրի 1920 — 1921 թթ. կռիվների գնահատման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-75. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1998) Թիֆլիսի հայությունը «Կավկազի» ներկայացմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1998) Ժամանակակից արևմտահայերենի ինչու- որ հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-153. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ե. Լ. (1998) Ժողովրդական սգո երգերի տեղն ու դերը թաղման ծիսակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-146. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1998) Իմաստալից կյանք (անվանի պատմաբան, պրոֆ. Խիկար Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-199. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Լեոն և հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1998) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-33. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների Սիսիանի բանակցությունները (1921 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-79. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ս. (1998) Կոստան Զարյանի լեզվի առանձնահատկության մի քանի դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Մամիկոնյան, Մ. Մ. (1998) Համաշխարհային տնտեսությանն առնչվոդ հարցերր Վահան Տոտոմյանցի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 192. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունը և արցախյան հարցը 1918—1920 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Մ. Ս. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունում նոր տնտեսական քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-144. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1998) Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուն առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (1998) Հայկական հարցը Եռյակ համաձայնության երկրների գաղտնի բանակցություններում ու համաձայնագրերում 1915—1916 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (1998) Հայ—սկանդինավյան պատմամշակութային առնչություններ (վաղ միջնադար — XVIII դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-112. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1998) Հին առեղծվածի վերծանման նոր փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հրապարակված նյութերի ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1998) Մարդու հիմնախնդիրը 19-րդ դարի հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1998) Մի էջ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման պատմությունից (Երևանյան առաջին արշավանքն ականատեսի նկարագրությամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-138. ISSN 0320-8117

Սևումյան, Ա. Ա. (1998) Միսաք Գոչունյանի «Կյանքի տեսարանները». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-122. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Գ. Գ. (1998) Ներդրումային վարկավորման պետականորեն աջակցման ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-131. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1998) Ներքաղաքական իրադրությունը Հայաստանում 1920 թ. գարնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Դ. Հ. (1998) Չարենցի Դանթեականի մի ընթերցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-163. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (1998) Պետական բյուջեի ընթացիկ դեֆիցիտի արդյունավետ կառավարումը դինամիկ ծրագրավորման մեթոդի կիրառությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ա. Ա. (1998) Ջավախքի հիմնահարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1998) Սիմոն Վրացյանի անտիպ հուշերը Նիկողայոս Ադոնցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1998) Վ. Գ. Սվազլյան, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (Վան-Վասպուրական), հ. 15, Ե ., 1998, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 512 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1998) Վաստակաշատ հայագետը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-188. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1998) Վատիկանի առաքելական գրադարանի XVII դարի Անանունը և Ֆիլիպուպոլսում ռուսական կայսրության հյուպատոս Ն. Գերովը Բուլղարիայի հայության և Պավլիկյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1998) Վեպի պատմության և տեսության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1998) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-191. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (1998) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական ապահովման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 154-160. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1998) Փարիզի արևելյան կենդանի լեզուների բարձրագույն դպրոցի հայոց լեզվի ամբիոնը (հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-117. ISSN 0320-8117

This list was generated on Fri Mar 5 19:55:34 2021 AMT.