Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 83.

Բոզոյան, Ա. Ա. (1997) Claude Mutafian. Le royaume arménien de Cilicie XII-XIV siècle, avec la collaboration de Catherine Otten, Lilith Zakarian, Krikor Chahinian, et le concours exceptionnel de Տ. S. Karekine II, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.Préface de Levon Ter-Petrossian, Président de la République d'Arménie, Paris,1993, 158p. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը XII —XIV դարերում,Աշխատակցությամբ Ք. Օթենի, Լ. Զաքարյանի, Գ. Շահինյանի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, առաջաբանը՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանի, Փարիզ, 1993, 158 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Քաու, Ս. Պետեր (1997) S. Hairapetian, A history of Armenian Literature, „Caravan Books", Delmar, New York, 1995, 650 p. U. Հայրապետյան, Հայ գրականության պատմություն, «Քարավան բուքս» հրատ., Դելմար, Նյու Յորք, 1995, 650 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-181. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1997) «Ոդիսական» հերոսավեպի և հայկական մի քանի հեքիաթների սյուժեների ընդհանրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-80. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1997) «Ուղեցոյց» Բ, Արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1995, 80 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-169. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկներ» (1903—1918 թթ.)(գաղափարախոսություն , ծրագիր, գործունեություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկները» Հայաստանի Հանրապետությունում (1918—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Ք. (1997) «Փախստական» հասկացության բովանդակային բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-95. ISSN 0320-8117

Манукян, А. Г. (1997) Аудиторская проверка как метод выявления фактического наличия ценностей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-135. ISSN 0320-8117

Долуханян, Л. К. (1997) Взаимодействие архитектуры и изобразительных искусств при формировании городской среды. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-107. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. (1997) Генерал Гавриил Григорьевич Корганян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-177. ISSN 0320-8117

Бозоян, А. А. (1997) Древнеармянский перевод византийского «Воинского закона». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1997) Искусственно-деформированные черепа и зубы из могильника Вениамин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-144. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (1997) К вопросу о сущности красоты в эстетике А. А. Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-92. ISSN 0320-8117

Артюхов, С. А. (1997) К истории армянской диаспоры г. Сочи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (1997) К локализации Какаваберда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Мкртчян, Р. А. and Пилипосян, А. С. and Паликян, А. К. (1997) Коллективное погребение эпохи средней бронзы Неркин Геташена (Социокультурная характеристика). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. (1997) Общественная и культурная действительность Италии в западноармянской периодической печати (50—70-ые гг. XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (1997) Участие армян в развитии грозненской нефтяной промышленности (XIX—нач. XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-118. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Կ. Ռ. (1997) Ամերիկայի հայկական համագումարի կազմավորումը,նպատակներն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1997) Անդրկովկասի քաղաքական կուսակցությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Մոքոյան , Հ. Շ. (1997) Անձի կենսիմաստային կողմնորոշման արժեքային բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (1997) Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալը արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1997) Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը և զբաղվածության քաղաքականության հիմնահարցերն անցման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-36. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1997) Առաջին կին ուրարտագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1997) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը 1878 թ. Բեռլինի վեհաժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 7-21. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1997) Բազմավաստակ գրականագետն ու դասախոսը (Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 70-ամյակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-197. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-204. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-202. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1997) Գ. Ե. Կիրակոսյան, Հայաստանը Լանկ-Թամուրի թուրքմեն ցեղերի արշավանքների շրջանում (1386—1500 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1997, 369 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Բ. (1997) Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լ. Ա. Խուրշուդյանի ծննդյան 70-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-199. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ա. Ս. (1997) Գրաբարի հոլովները լատինաբան քերականների լուսաբանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Ա. (1997) Եռակի վտարանդին (Կոստան Զարյանի կյանքի տարեգրությունը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-65. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (1997) Երկու տարեկից փաստաթղթեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-125. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (1997) Զորահրամանատարը, գիտնականը, մարդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (1997) Է. Լ. Դանիելյան. Հայաստանում Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հոգևոր ակունքները, ՀԱՅՔ հաստատություն, Երևան, 1996, 58 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-184. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Դ. Ս. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1997) Էմմա Տիգրանի Կարապետյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-201. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1997) Լանկ֊-Թամուրի գնահատման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-121. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (1997) Խանաղյաններ (Հայ կալվածատերերի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ա. Պ. (1997) Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեք բառերը հայերենում (երկարժեք >երկարժեք). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-129. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Վ. Ն. (1997) Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 152-161. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Դ. Ժ. (1997) ՀՀ առևտրային բանկերի շահութաբերության վերլուծության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-173. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Պ. (1997) Համակարգակառուցվածքային մոտեցումը և նրա կիրառումը ուսումնական խնդիրների վերլուծության և լուծման ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-168. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Ա. (1997) Համաստեղի և Սիմոն Վրացյանի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Հայ հոգևորականության դիրքորոշումը Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1997) Հայ մշակույթի երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-127. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գայանե (1997) Հայագիտությունն Իտալիայում (1996—1997 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (1997) Հայաստանը խորհրդաքեմալական հարաբերությունների ոլորտում 1920 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1997) Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Վ. (1997) Հայաստանի ճանապարհային ինֆրակառույցի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1997) Հայաստանում վաղ քրիստոնեության տարածման մի քանի հանգամանքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-116. ISSN 0320-8117

Շահազիզյան, Ս. Ռ. (1997) Հայոց պետականության ձևի և բովանդակության որոնման խնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին. «Նաքսոս [կղզու] հայկական փոքրիկ համայնքը» (1624—1821 թթ.),Նիկոս Կեֆալլինիադիս,«Նաքսիակո Մելլոն»(Նաքսիական ապագա), Բանասիրական հրատարակություն, Աթենք, 1987, հոկտեմբեր, թիվ 527 (34)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 162-165. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. and Գեղամյան, Գ. (1997) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1996). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-190. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1997). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1997) Մարդը և հայրենիքը (Ե. Չարենցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1997) Մի անտիպ փաստաթուղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-176. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1997) Միքայել Միանսարյանցը՝ հրատարակիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Մկրտիչ Խրիմյան (մահվան 90-ամյա տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ա. Խ. (1997) Մովսես Խորենացու մի հաղորդման մեկնաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-62. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ն. Է. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ում աստվածաշնչյան և առասպելաբանական պատկերացումների արտացոլման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1997) Յուրի Սուվարյան, Ռազմավարական կառավարում. Մեթոդաբանությունը և արդի հիմնահարցերը, Երևան, «Տնտեսագետ», հրատ., 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-167. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1997) Նիկողայոս Ադոնց, երկեր, չորս հատորով , հ. Ա, Հայկական հարց, Ե., 1996, «Հայագիտակ» հրատ., 244 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 185-187. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (1997) Նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-181. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (1997) Պետական դուման և արևելահայ իրականության հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-50. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (1997) Սամվել Մուրադյան, Երվանդ Օտյան. Կյանքը և գործը, «Հայագիտակ» հրատ., Ե., 1996, 280 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-184. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1997) Ստեփան Լիսիցյանը թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1997) Ստեփանոս Նազարյան, Երկերի ժողովածու, տեքստը և ծանոթագրությունները՝ Ռ. Նանումյանի, Ե., 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 482 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-179. ISSN 0320-8117

Հեքիմյան, Խ. Հ. (1997) Ստրեսը և կառավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1997) Վ. Գ. Սվազլյան, Կիլիկիա. արևմտահայոց բանավոր ավանդությունը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1994, 408 էջ։ Մեծ եղեռն, արևմտահայոց բանավոր վկայություններ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.Ե., 1995, 224 էջ։ Մեծ եղեռնը արևմտահայոց հուշապատումներում և թուրքալեզու երգերում, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», հրատ., Ե., 1997, 32 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Հ. Ն. (1997) Վ. Հ. Մելիքյան, Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը, Ե., 1997, «Մխիթար Գոշ» հրատ., 320 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-187. ISSN 0320-8117

Մարուշ, (1997) Վահէ Օշականի բանաստեղծութիւնը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Վիկտոր Համբարձումյան. 1908—1996. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-6. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1997) Ցլագլուխ կոթողներ Վարդենիսի լեռներից և «վիշապաքարերի» մեկնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Քյոթահիայում գաղթահայության բնակեցման ժամանակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Ֆլորենտիա Էվանգելատու-Նոտարա, Երկրաշարժերը Բյուզանդիայում XII-XV դդ. ներառյալ։ Պատմական հետազոտություն, Աթենք, 1993, 184 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Jan 27 10:22:30 2021 AMT.