Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 44.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) 89-я Армянская Таманская стрелковая дивизия в последней фазе Великой Отечественной войны, изд-во «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 348 с. 89-րդ Հայկական Թամանյան հրաձգային դիվիզիան Հայրենական մեծ պատերազմի վերջին փուլում , ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1994 թ., 348 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-257. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Leslie A. Davis. A province de la mort. Archives américaines concernant le génocide des Аrméniеns (1915). Traduit de l'anglais par Anne Terre, рréсédé de Lettre ouverte à Bernard Lewis et quelques autres par Yves Ternon. Editions Complexe, Bruxelles,1994, 242p. Լեսլի Ա. Դեյվիս, Մահվան գավառը։ Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող ամերիկյան արխիվները (1915)։ Անգլերենից թարգմանեց Աննա Թերը։ «Բերնարդ Լյուիսին և մի քանի ուրիշներին» հասցեագրված Իվ. Տերնոնի բաց նամակը, որպես առաջաբան։ «Կոմպլեքս» հրատ., Բրյուսել, 1994, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 250-253. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Raymond Kévorkian, Paul Paboudjian, Les arméniens de l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992, 600p. Ռայմոն Գևորգյան և Պոլ Հ. Փաբուճյան. Հայերը Օսմանյան կայսրության մեջ ցեղասպանության նախօրյակին, Փարիզ, 1992, 600 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 254. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) XIX դ. վերջի հայ քաղաքական-հասարակական մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. К. (1995) Документы о подвигах воинов-армян в первые дни Великой Отечественной войны на Юго-Западном фронте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-238. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (1995) Документы об организации академической науки в Армении в годы Великой Отечественной войны (1942—1944). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-249. ISSN 0320-8117

Мyрадян, В. Л. (1995) Национальный фактор в немецко-фашистской стратегии войны против СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-61. ISSN 0320-8117

Петросян, И. С. (1995) Некоторые судебно-правовые аспекты деятельности современных средств массовой информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, Г. Б. (1995) Участие армян в европейском движении Сопротивления 1941—1945 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1995) Ազատագրական պայքարի արտացոլումը կիլիկյան բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-131. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1995) Աղետի և դիմակայության անդրադարձները արևմտահայ նորավիպագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-157. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (1995) Ամերիկահայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-188. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1995) Առաջին հայ պարբերաթերթը և նրա խմբագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (1995) Բալկանյան իրադարձությունները Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսութան մեջ (1910-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-154. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1995) Բուլղարահայերի մասնակցությունը բուլղար ժողովրդի դիմադրական շարժմանը և ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ մղված պատերազմին (1939—1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-106. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1995) Գրական կյանքը Հայաստանում 1920-ական թվականներին և «Նոյեմբեր» միօրյա թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1995) Կիլիկիահայությունը ցեղասպանության նախօրեին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-94. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1995) Համբարձում Առաքելյանը և «Մշակը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (1995) Հայ գիտամշակութային մամուլի էջերից ( «Տարազ», «Թատրոն», «Ազգագրական հանդես»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1995) Հայ ժողովրդի երկու մեծ փորձությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (1995) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941 — 1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-48. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1995) Հայ լրագրության մեծ վերափոխիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1995) Հայ-թուրքական հարաբերությունների արտացոլումը Արմին Վեգների արձակ երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-204. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) Հայաստանի ժողովրդական տնտեսությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-73. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (1995) Հայաստանի քաղաքային բնակչության մատակարարումը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 205-210. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1995) Հայատառ թուրքերեն մամուլը (1840—1890-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-85. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1995) Հայոց ցեղասպանությունը և բեռլինյան դատավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-166. ISSN 0320-8117

Շահազիզյան, Ս. Ռ. (1995) Հայության կողմից հայ դատի լուծման բնական կենսաանհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 132-147. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (1995) Հունահայ «Երկունք», «Նոր ալիք», «Արարատ» թերթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-137. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1995) Մ. Հ. Մխիթարյան, Արևելահայ մամուլի սկզբնավորումը և լուսավորական շարժումը ,Երևան, 1994 թ., «Գիտություն» հրատ., 398 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Մեծ եղեռնի ութսուն տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 8-18. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Զ. (1995) Պոտսդամի կոնֆերանսը, Հայկական հարցը և սփյուռքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-195. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) Ռազմաճակատային հայ մամուլի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1995) Ռուսաստանի օգնությունը արևմտահայ գաղթականներին (1895—1900). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (1995) Վան-Վասպուրականի բնակչության և պարսկահայերի 1916 թ. գաղթերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-175. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1995) Վերակազմյալ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Մարտ», «Նոր կյանք»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1995) Վրաստանի հայ գավառական մամուլի անցյալից (1885—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ա. and Հովհաննիսյան, Ջ. Ա. (1995) Փաստաթղթեր 1915 թ. ցեղասպանության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-224. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1995) Ֆրանսահայ պարբերական մամուլը (1899—1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 115-122. ISSN 0320-8117

This list was generated on Sat Mar 6 08:39:25 2021 AMT.