Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 87.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1993) «Բազմավեպ» հանդեսը (հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1993) «Կուլտուրական հեղափոխության» մի կարևոր հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-64. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1993) «Սասունցի Դաւիթ»ի Օղան-Տողանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. and Карапетян, С. А. (1993) Армения в мыслях и сердцах. Составление, предисловие и общая редакция проф. Г. А. Епископосова, изд-во Московского университета, М., 1993, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 144-145. ISSN 0320-8117

Կորխմազյան, Է. Մ. (1993) В. Казарян, С. Манукян, Матенадаран. Том I. Армянская рукописная книга VI—XIV вв., Москва, изд. «Книга», 1991, 282 с. 402 илл. Վ. Ղազարյան, Ս. Մանուկյան, Մատենադարան՝, հ. 1, VI—XIV դարերի հայ ձեռագիր մատյանները, Մոսկվա, «Գիրք» հրատ., 1991, 282 էջ, 402 նկ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-154. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. and Оганесян, П. О. (1993) Еще одна малоизвестная статья Николая Адонца по Армянскому вопросу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-148. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1993) Из истории советско-армянских дипломатических отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1993) К вопросу об армянстве Арцаха как о «пришельцах». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-22. ISSN 0320-8117

Карапетян, С. А. (1993) К решению глобальных и региональных проблем межнациональных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Варданян, С. Н. (1993) О взаимосвязи речевого и певческого голоса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-100. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1993) Павел Антокольский и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 107-118. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дант (1993) Проект глобальных мероприятий по выживанию и развитию человечества, «Комплексные модели». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Хнкикян, О. С. (1993) Раскопки в селе Неркин-Геташен и вопрос появления железа в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Мравян, Ю. В. (1993) Страницы жизни Маро Назарбек. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 145-159. ISSN 0320-8117

Драмбян, Т. С. (1993) Эдуард Оганесян. Век борьбы. Очерк 100-летней истории дашнакской партии и национально-освободительной борьбы армянского народа. В двух томах. Мюнхен—Москва, изд.-во «Феникс», 1991, т. I—383 с., т. II—700 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-152. ISSN 0320-8117

Պապյան, Ա. Ա. (1993) Ակ-կոյունլուների պետությունը միջազգային հարաբերությունների ոլորտում և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-111. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (1993) Աղա-Մահմեդ խանի սպանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 119-122. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1993) Անկախության գաղափարը Հ. Յ. Դաշնակցության ծրագրերում (1890—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1993) Անձի, ազգի և պետության ինքնիշխանության հիմնահարցը միջնադարյան Հայաստանի մատենագրական և իրավական հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Վ. Վ. (1993) Ապառնի ժամանակը և եղանակավորությունը անգլերենում և հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-96. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ֆ. Ա. (1993) Արժույթ և վերաբերմունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-69. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Արխիվային նյութեր Մ. Խրիմյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 123-135. ISSN 0320-8117

Սամվելյան, Լ. Օ. (1993) Արծվի Հունանյան, Դերենիկ Դեմիրճյանի դրամատուրգիան, Երևան, 1988, «Սովետական գրող» հրատ., 451 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-172. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1993) Արմենական կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Ս. Ս. (1993) Արվեստի ստեղծագործությունը որպես տեխնիկական վերարտադրման առարկա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Պ. Տ. (1993) Արտեմ Խուդաբաշյանի և Ալեքսանդր Պուշկինի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-55. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1993) Արևմտահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (XIX դարի 50—80- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Հակոբջանյան, Հայկազ (1993) Բանահյուսական ժանրերի մշակումները արևմտահայ գավառական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Ա. (1993) Բոլորաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-161. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (1993) Գիտաժողով՝ հայ անվանի պատմաբան-արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 162-163. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1993) Գրական էքսպրեսիոնիզմը Գերմանիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-132. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ալ. Վ. (1993) Գրիգոր Նարեկացու ու սուֆի բանաստեղծների ստեղծագործություններում ավանդական պատկերների «ադապտացման» մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Պ. (1993) Գևորգ Տիրացյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1993) Դարձվածների կառուցվածքային տիպերը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-90. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Գ. (1993) Երեմիա Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական (1872—1873),Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, 343 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-163. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ք. and Գիրունյան, Գ. Ս. (1993) Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Խ. (1993) Իրականը և իդեալականը Չրաքյանի գեղագիտության մեջ ( Տիրան Չրաքյան-Ինտրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-76. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1993) Լևոն Լիսիցյան (1892 —1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1993) Խոսրով Մեծ-Տրդատ II -ի գործունեության վերջին շրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-118. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1993) Խոսքիմասային եռարժեք բառերը հին հայերենում (համաժամանակյա քննության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-87. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Լ. Գ. (1993) Կարծեցյալ Ստեփանոս Սյունեցի՝ շարականագիր V դարի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Ջիջյան, Ա. Ռ. (1993) Կոնֆլիկտների տեսությունը ամերիկյան սոցիոլոգիական մտքի պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-75. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Ա. Ց. (1993) Հակոբ Սառիկյան (1872—1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-40. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1993) Հայ ժողովրդավարության քաղաքական ուղեգիծը 1917—1918 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1993) Հայ ժողովրդի պատմության պարբերացման հիմնահարցին նվիրված համաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 148-161. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1993) Հայ մանկական բանահյուսության տեսակներն ու եզրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1993) Հայ-կաթոլիկ առնչությունները Ղրիմում (XIV—XV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-58. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ֆ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։ Նախագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 119-144. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ձևավորման իրավական որոշ հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1993) Հայերի ցեղասպանությունը Կիլիկիայում 1915 — 1916 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Հայկական հարց. հանրագիտարան, Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Երևան, 1991, 348 էջ։ Армянский вопрос. Энциклопедия. Главная редакция издательства армянской энциклопедии, Ереван, 1991, 348 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1993) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1993) Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-24. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1993) Հեղինակի կրկնորդը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-26. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ռ. Ռ. (1993) Հրանտ Մաթևոսյանի նորակերտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1993). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 164-169. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1993) Ղազարոս Աղայանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի առնչությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-72. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Մանկան հագուստը Շիրակի և Ջավախքի պատմաազգագրական շրջաններում (XIX դ. վերջ — XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Շ. (1993) Մի քանի նորահայտ վավերագրեր Հայաստանի անկախության համար զոհված հերոսների հիշատակին հուշարձան կառուցելու վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 136-141. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Ս. (1993) Միջին հայերենի բառակազմության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1993) Միջնադարյան Տարոն-Վասպուրականի Ոստան-Աղթամար քաղաքաշինական հորինվածքը պատմական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1993) Նստաշրջան՝ նվիրված Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության 130-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 164-165. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Վ. (1993) Շուկայական հարաբերությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Բ. Կ. (1993) Ոչ լիանշանակ խոսքի մասերի իմաստային ու ոճական դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-103. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1993) Ուղեցոյց, Ա, արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1993, 106 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 146-147. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (1993) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմագրական արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-136. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1993) Չորուտ-Իշխանավանք. նորահայտ արձանագրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-125. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1993) Պատմաբանների հայկական ընկերության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում հայոց պատմության դպրոցական նոր դասագրքերի և ծրագրերի ստեղծման վիճակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-158. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1993) Պարոնյանի ծիծաղի փիլիսոփայությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Հ. Ս. (1993) Պողոս վարդապետ Տեր-Մարգարյանը Հաղարծնի բարենորոգող. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-102. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (1993) Սուրեն Տիգրանի Երեմյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1993) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության թվի փոփոխությունները (1988—1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-89. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Պ. Մ. (1993) Ստուգաբանական սրբագրումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-106. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Հ. Ն. (1993) Վ. Ե. Դալլաքյան, Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմությունից (1920—1930-ական թվականներ), Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, 151 էջ,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 142-143. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1993) Վերջին տարիների հասարակական-քաղաքական վերափոխումները և նորաբանությունները գրական հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-83. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Feb 24 15:06:34 2021 AMT.