Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 21.

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Хачатурян, В. Н. (1992) Вопросы военного искусства в книге Егише «О Вардане и войне армянской». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-139. ISSN 0320-8117

Мирзоян, С. С. (1992) Документы о погромах нухинских и арешских армян в 1919—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-163. ISSN 0320-8117

Սեփոյան, Նուպար Սիփան (1992) Ազգային կամ էթնիկական ինքնության հարցը հայ սփյուռքին մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-52. ISSN 0320-8117

Բալիկյան, Օ. Ս. and Սարգսյան, Կ. Ս. (1992) Ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի 1920 թ. զեկուցագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ս. Ս. (1992) Ակնարկային (փաստագրական) պատմվածքը ժամանակակից արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Շարարխանյան, Պ. Ի. (1992) Անկապակցությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 171-173. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Լ. Հ. and Մարության, Հ. Տ. and Պետրոսյան, Հ. Լ. (1992) Զավեն Խառատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-170. ISSN 0320-8117

Արիստակեսյան, Ռ. Բ. (1992) Զարեհ Որբունու գրական մուտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-65. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (1992) Իտալիայի ազգային-ազատագրական շարժումները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Լ. Գ. Մուրադյան, Արփիար Արփիարյան, կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1991, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 419 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-167. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Վ. (1992) Կարինի վարժարանների պատմությունից (1850—1900 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1992) Հայ սահմանադիր ռամկավար կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Ա. Լ. (1992) Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանական վերազինումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1992) Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի ժամանակի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-106. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1992) Նոր տվյալներ Դվինի VII դ. կաթողիկոսարանի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1992) Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի հասունացումը Խորհրդային Հայաստանում 1965—1985 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1992) Քեմալականների 1920—1921 թթ. արշավանքն Անդրկովկաս և 1921 թ. մարտի 16-ի մոսկովյան պայմանագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Feb 24 14:55:10 2021 AMT.