Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 6814.

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2018) IX-X դդ. ջնարակած խեցեղենի ուսումնասիրությունը պատմաաշխարհագրական համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 310-324. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Պ. Ս. and Բոբոխյան, Ա. Ա. (2018) «Սարդարապատի ճակատամարտի հնագիտություն». ռազմական լանդշաֆտի պատմական ձևափոխումները Արարատի և Արագածի միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 296-309. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2018) Авторский замысел "Хроники Армении" Жана Дарделя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 182-194. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2018) К 110-летию со дня рождения светила отечественной науки Виктора Амбарцумяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 362-363. ISSN 0320-8117

Бероян, Н. Э. (2018) Нагота и театральность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 273-283. ISSN 0320-8117

Оганесян, С. Г. and Сафарян, А. А. (2018) Об особенностях изложения философских идей в художественной форме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-149. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2018) Сборник “Воскепорик” Карена Микаэляна (К 135-летию со дня рождения литератора). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 353-356. ISSN 0320-8117

Старченко, Р. А. and Карапетян, Р. С. and Остапенко, Л. В. and Субботина, И. А. (2018) Социально-демографические и этнокультурные ориентации молодежи Армении и России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-181. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ռ. Մ. and Հարությունյան, Վ. Լ. (2018) Ականավոր գիտնականը և մանկավարժը (Յուրի Սուվարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 368-371. ISSN 0320-8117

Արտեմյան, Լ. Ռ. (2018) Աննա Ասատրյան. Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն – 85, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2017, 96 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 338-343. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2018) Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 159-169. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ռ. Ա. (2018) Գիտաժողով՝ նվիրված թաղման ծեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 357-361. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Գիտնականի ուղին (Վահան Բայբուրդյանի ծննդյան 85-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 372-374. ISSN 0320-8117

Կարագուլյան, Հ. Պ. (2018) Գոյափիլիսոփայությունը XX դարասկզբի ֆրանսահայ արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-230. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Լ. Վ. and Աբրահամյան, Հ. Մ. (2018) Գորբաչովյան վերակառուցումը և զարգացման փուլերը (1985-1990 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-102. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2018) Ե.Դ. Պոլիվանովի զուգամետատարամետային հնչույթաբանական հայեցակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 251-259. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Զ. Խ. (2018) Խոսքի մշակույթի հիմնաբաղադրատարրերը և դրանց դերը նորմավորման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 195-204. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2018) Հայ ժողովրդական կուսակցության մամուլի օրգանները. «Ժողովրդի ձայն». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-93. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հայ կաթոլիկները Զմյուռնիայում և կից բնակավայրերում (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-29. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (2018) Հայ նշանավոր ազգագրագետը. Արմենուհի Ստեփանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 375-378. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2018) Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1900–1922, հ. 2, պատասխանատու խմբագիրներ՝ Ա. խառատյան, Լ. Գևորգյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2017, 786 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 334-337. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Կ. (2018) Հայաստանի Հանրապետության և արաբական պետությունների լիգայի համագործակցության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Լ. Հ. (2018) Հայաստանում համաժամանակյա թարգմանության հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 260-272. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. and Խաչատրյան, Ս. Ա. and Խաչատրյան, Վ. Ք. (2018) Հայերը և Հայաստանը Լոպե դե Վեգայի պիեսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 231-250. ISSN 0320-8117

Մարության, Հ. Տ. (2018) Հայոց ցեղասպանության տարիներին հայերի իրական և կեղծ փրկության խնդրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-60. ISSN 0320-8117

Փիրումյան, Տ . Ա . (2018) Հանդուրժողականության հիմնախնդիրը ազատական-ժողովրդավարական արժեքների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-158. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2018) Ղրիմի հայ գրավոր մշակույթը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-116. ISSN 0320-8117

Տօնապետեան, Ա. Ա. and Սամուէլեան, Վ. Կ. and Դալալեան, Տ. Ս. (2018) Մէլադա Աղաբէկեանի (1939-2015) կենսամատենագիտութիւնը. հայերէնի համեմատական ուսումնասիրութեան հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 344-352. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան , Ս. Մ. (2018) Նյութի և ձևի հարաբերակցության խնդիրը հայ ժամանակակից վավերագրական կինոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 284-295. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ք. Վ. (2018) Նոր Ջուղայի վաճառականները՝ որպես Իրանի և Արևմտյան Եվրոպայի միջև առևտրի միջնորդներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-141. ISSN 0320-8117

Կեսոյան, Գ. է. (2018) Պետական և կուսակցական վերահսկողության մարմինների վերակազմակերպումը ՀՍԽՀ-ում (1922-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Դալալյան, Տ. Ս. (2018) Սարգիս Հարությունյան. արդի հայ բանագիտության նահապետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 364-367. ISSN 0320-8117

Ռամազյան, Ս. Մ. (2018) Վաճառականի կերպարը «Քյոռօղլի» էպոսում և դրա պատմականության հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 205-219. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2018) Քրիստոնեության տարածման առաքելական (երուսաղեմյան) շրջանի քարոզիչների գործունեությունը Մեծ Հայքում, Բուն Աղվանքում և Չորա երկրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Մ. Ա. (2018) Օժտված պատանիների գենդերային առանձնահատկությունները անձնային գծերի և սոցիալ-հոգեբանական հարմարման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 325-333. ISSN 0320-8117

Salkiewicz-Munnerlyn, Ewa (2018) S. Gasparyan, Sh. Paronyan, A. Chubaryan, G. Muradyan, Raphael Lemkin’s Draft Convention on Genocide and the 1948 UN Convention. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2018) «Դարձվածք» ձայնեղանակները հայ հոգևոր երգարվեստի մխիթարյան երգվածքում (Առաջին ձայն «դարձվածքի» օրինակով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 271-278. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Ա. Ա. (2018) «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ». ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-331. ISSN 0320-8117

Зинуров, Р. Н. (2018) Арменоведение o современных армяно-турецких отношениях и их перспективах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 (22). pp. 22-39. ISSN 0320-8117

Ернджакян, А. А. (2018) Влияние внешних факторов на творчество Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-253. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2018) Жизнь и деятельность Сурена Тиграновича Еремяна (к 110-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 337-343. ISSN 0320-8117

Саркисян, С. К. (2018) Значение московской школы для музыковедов Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 254-270. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2018) Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-152. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ս. Ա. (2018) Ազատազրկվածների ընտրելու իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և եվրոպական երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 129-136. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. (2018) Ազգային տնտեսության աճը և զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-206. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Կ. Հ. and Գևորգյան, Դ. Ս. (2018) Ազգային տնտեսության մրցունակության և նորարարական համակարգի փոխկապվածությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-196. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Վ. (2018) Ալիֆի և համզայի գործառույթները գրական արաբերենի ձևահնչյունային համակարգում՝ ըստ ալ-Խալիլ իբն Ահմադի «Քիթաբ ալ-Այն» աշխատության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-230. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Հ. (2018) Աղբյուրագիտական երկու հետազոտություն Ղարաբաղի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Զ. (2018) Արտաշես Ա արքայի Արտամատ քաղաքը՝ ըստ Թովմա Արծրունու «Արծրունյաց տան պատմության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 285-300. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2018) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XII նստաշրջանը՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 332-336. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Դ. Ա. (2018) Երևանի պաշարումն ու գրավումը Շահ Աբասի կողմից` ըստ Վախուշտի արքայազնի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-116. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2018) ԶԼՄ-ի մասնակցությունը օրենսդիր իշխանության մարմնի գործունեության հրապարակայնության ապահովմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Ս. Ա. (2018) Ժամանակի կարգի ներակա բառային արտահայտչամիջոցները Ու. Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-238. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Վ. (2018) Խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման հիմնական շարժառիթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-82. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ն. Ս. (2018) ԿՀԲԸ-ի և Armenian Refugees (Lord Mayor's) Fund-ի համագործակցության պատմությունից (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-324. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2018) Կայուն զարգացման արդի բնորոշումները և ապագայի տնտեսության ձևավորման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Կարապետյան , Ս. Ս. (2018) Կլաստերները զբոսաշրջության ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 205-214. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ժ. Ա. (2018) Կովսական-Քաշունիքի Սյունիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (2018) ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-183. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Ս. (2018) Հայ-թուրքական հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Բասենցյան, Ա. Գ. (2018) Հայերի կոտորածները Բիթլիսի նահանգում օսմանյան բանակի և այլ զինված կազմավորումների կողմից (1915 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Մ. Ա. (2018) Հարկային կառավարման հիմնախնդիրները փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 215-224. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հենրիկ Սվազյան. գիտության անխոնջ աշխատավորը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-350. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Տ. Ա. and Միրիջանյան, Դ. Հ. and Բադալյան, Հ. Կ. (2018) Հնագիտական աշխատանքներ Կապանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 301-314. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Մ. (2018) Մանկատան շրջանավարտների սոցիալականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-164. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Վ. Ա. (2018) Մարշալ Հ. Բաղրամյանի և ծովակալ Հ. Իսակովի գործունեության լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Նորայր Սարուխանյան. ներդրումը հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 351-356. ISSN 0320-8117

Հերլես, Մ. Վ. and Դավթյան, Ռ. Հ. (2018) Պաղաղբյուրի ժայռապատկերների խումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-284. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ա. Ա. (2018) Պարսկա-բյուզանդական քաղաքականությունը Հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ VII դարի առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2018) Վիգեն Ղազարյան. գիտնականի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 344-345. ISSN 0320-8117

Ջանիկյան, Ս. Ռ. and Կարապետյան, Ն. Զ. (2017) Առողջ ապրելակերպի մշակույթը՝ սոցիալ-կրթական հիմնախնդիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 280-288. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2017) K 60-летию Саркиса Суреновича Казарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 331-333. ISSN 0320-8117

Khostikyan, R. (2017) Semantic and Pragmatic Competences in English Linguistics. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Навасардян, А. Г. (2017) Проблема сущности и функций политической воли. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Անվանի արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 334. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ն. Ա. (2017) Բազմակուսակցական համակարգի սկզբնավորումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ապրեսյան , Ա. Գ. (2017) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեանը» Վազգեն Գևորգյանի թարգմանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-181. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ս. Ա. (2017) Դիմանկարը Լ. Բաժբեուկ-Մելիքյանի գեղանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-242. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (2017) Ե. Չարենցի կերպարը Կոստան Զարյանի «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 212-216. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Օլին Փ. Լիի հաշվետվությունը Կիլիկիայի ինքնավարության հռչակման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 301-302. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայկական և հունական եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Կ. Ա. (2017) Էդիկ Մինասյան, Տաթևիկ Մինասյան, Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 317-320. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2017) Թուրք-ռուսական հարաբերությունները հետխորհրդային առաջին տասնամյակում և Հարավային Կովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-98. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Է. Վ. (2017) Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը առևտրի և ներդրումների ոլորտում (1991-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-62. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Խաչմանյան, Ս. Հ. (2017) Կաթողիկոսական հանդերձանքի հիմնական տարբերակիչ տարրերն ու դրանց խորհրդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-231. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2017) Կիլիկիահայերի կոտորածի հարցը Օսմանյան խորհրդարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-79. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Ա. Ս. (2017) ՀՀ համայնքներում ֆինանսական կառավարման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-149. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Հ. Գ. and Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2017) Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-211. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Վ. (2017) Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման գերակա ուղղությունները և միջոցառումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Զարգարյան, Տ. Կ. and Ղազարյան, Հ. Կ. (2017) Հայկական շարունակական հրատարակությունների համահավաք գրացուցակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-300. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ա. (2017) Հանրային-մասնավոր գործընկերության նախագծերի իրականացման մեխանիզմները համայնքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 150-159. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2017) Հոդակապը բառի կառուցվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2017) Մարգարիտա Ռուխկյան. արդի երաժշտության տարեգիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 325-330. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2017) Միրզա Ադիգեոզալ-Բէկ, Ղարաբաղ-նամէ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-324. ISSN 0320-8117

Ազիզյան, Խ. Ռ. (2017) Նապոլեոն Բոնապարտի եգիպտական արշավանքի դրդապատճառները և հետևանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-134. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Հ. (2017) Շվոտը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 263-279. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2017) Վանի թագավորության անկումը՝ ըստ Արարատյան դաշտի հուշարձանների պեղումների արդյունքների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-262. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Տ. Մ. (2017) Վաչուտյանների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Միրզաբեկյան, Գ. Ա. (2017) Փամբակ գավառը 1728 թ. օսմանյան հարկացուցակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-106. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2017) On the Genetic Identity of Armanum with Armenia. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-39. ISSN 0320-8117

Khachatryan, S . (2017) «Une Symphonie Solo» Le Thèâtre De Sarah Kane. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 304-313. ISSN 0320-8117

Ասլիբեկյան, Ա. Գ. (2017) «Սարոյանականը» և Վ. Սարոյանի թատերագրության ընդհանուր գծերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 286-292. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2017) Армянская дипломатия на I Лондонской конференции и вопросы границ (12 февраля-10 апреля 1920 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-69. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2017) Житие Св. Григория де Питивье (новое прочтение житийного памятника). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-277. ISSN 0320-8117

Батиев, Л. В. and Казаров, С. С. (2017) Состояние преступности в Нахичевани-на-Дону в XIX-нач. XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2017) Социально-экономическая сущность и структура природных богатств (методика рассмотрения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 246-255. ISSN 0320-8117

Тоноян, Т. С. (2017) Субъекты уголовного права РА и правовой статус иностранцев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-190. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2017) Феномен отчуждения как способ восприятия действительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Давтян, В. С. (2017) Формирование тарифов на поставляемый в Армению российский природный газ в условиях евразийской интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-245. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Գ. Վ. and Սողոմոնյան, Ա. Ս. (2017) Ա. Սարգսյան, Ալ. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 403. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Լ. Վ. and Աբրահամյան, Հ. Մ. (2017) Ազգամիջյան հարաբերությունները արդի ժամանակաշրջանում (1991-2008 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-128. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2017) Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2017) Ակադեմիական ավանդույթների անտիկ սկզբնավորողը. Պլատոնի փիլիսոփայական ակադեմիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ս. Ա. (2017) Անապահով ընտանիքների երեխաների հոգեբանական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 375-383. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ս. Ա. (2017) Անձի ամուսնության և ընտանիք կազմելու իրավունքի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-177. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2017) Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2017) Արցախյան հարցի պատմության շուրջ (1918 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-118. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (2017) Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման հարցի լուսաբանումը հետխորհրդային Հայաստանի պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ռ. Մ. and Սուվարյան, Յու. Մ. and Պողոսյան, Գ. Ա. (2017) Բազմավաստակ գիտնականը (ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 407-410. ISSN 0320-8117

Բոստանջյան, Վ. Բ. (2017) Բյուջետային ծախսերի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և դրանց արդյունավետության բարձրացման խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 210-218. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ն. Լ. (2017) Գրիգոր Լուսավորչի «Ճառք յաճախապատումք» երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 384-389. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2017) ԶԼՄ-ների անկախության և ազատության արդի հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Շ. (2017) Զավեշտը հայոց հարսանեկան ծիսակարգին առնչվող անեկդոտներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 299-303. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2017) Էդիկ Մինասյան, Հայ հերոսուհի կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 396-399. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Վ. Ա. (2017) Թերթելով հերոսական էջերը (Արցախյան ազատամարտը վերհուշումներում). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 390-395. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս.Մ. (2017) Իրավական պետություն և իրավագիտակցություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2017) Ծովով հափշտակվածը. Հովհաննես Այվազովսկի (ծննդյան 200 ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 314-333. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. (2017) Կառավարման մեթոդաբանության և արդյունավետության հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-209. ISSN 0320-8117

Գյոզալյան, Վ. Գ. (2017) Կոռուպցիան՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-228. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. and Միքայելյան, Գ. Մ. (2017) ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հիմնախնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-234. ISSN 0320-8117

Դևրիկյան, Վ. Գ (2017) Հայ գրականագիտության նահապետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 415-419. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2017) Հայագիտության նվիրյալ լեզվաբանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 411-414. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2017) Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 354-365. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վ. Ա. (2017) Հայոց կաթողիկոսության դիվանագիտական ձեռնարկումները XII դ. 80-ական թթ. կեսերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Ճանաչված կովկասագետը. Պավել Չոբանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 425-427. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2017) Մ. Շաթիրյանի «Արծաթե դար» պատմավեպի արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-262. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2017) Մարտին Հարությունյան, Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 400-402. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2017) Միջագետքի հնագույն էթնիկական անվանումների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2017) Միսաք Մեծարենցը լեզվի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 278-285. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Հ. (2017) Նմանակումը՝ որպես հայ գեղջկական ավանդական փոխեփոխ երգեցողության կարևոր հատկանիշ (ըստ Կոմիտաս վարդապետի երաժշտական-ազգագրական ժառանգության). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 334-344. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Լ. (2017) Սիրիահայերի հաղորդակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 366-374. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2017) Վանիկ Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 404-406. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Ա. (2017) Վարդավառի Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-354. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (2017) Տաղանդաշատ հայագետ Էդուարդ Դանիելյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 420-424. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2017) Տնտեսական դիսկուրսը` որպես սահմանակարգային դիսկուրսի տեսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 293-298. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2017) Քաղաքական և տնտեսական արդիականացման առանձնահատկությունները Սինգապուրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-137. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Վ. (2017) «Բնական մարդ» հայեցակարգը՝ ըստ Դ. Հ. Լորենսի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Алексанян, К. С. (2017) Анушаван Закарян. Армения в литературно-общественной деятельности В. Брюсова, Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2016, 168 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 303-306. ISSN 0320-8117

Хачатрян, А. Х. (2017) Особенности развития армянской мультимедийной и конвергентной журналистики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Варданян, Л. Г. (2017) Синкретическая концепция права: взгляд в будущее. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Аракелян, А. Р. (2017) Совет сотрудничества арабских государств залива. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2017) Անհրաժեշտության կարգի դրսևորումները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-200. ISSN 0320-8117

Գրեկյան, Ե. Հ. (2017) Արամ Քոսյան, Մ.թ.ա. XIV դարի խեթա-հայասական միջպետական պայմանագրերը, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2016, 176 + 32 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 309-311. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Շ. Ա. (2017) Արդահանի խնդիրը հայ-վրացական հարաբերություններում 1920 թ. աշնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-83. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Գ. Հ. (2017) Արտարկումը՝ որպես ոճական հնար գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 201-206. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ա. (2017) Արևելյան Այսրկովկասում թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորումը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-112. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2017) Գեղեցիկի որոնումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 326-328. ISSN 0320-8117

Մակիչյան, Վ. Լ. (2017) Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2017) Գիտաժողով՝ նվիրված Ռ. Դրամբյանի հոբելյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 322-325. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Ա. and Ավետիսյան, Հ. Վ. (2017) Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 215-221. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Վ. (2017) Գրաբարյան և բարբառային բառաշերտը XIX դ. երկրորդ կեսի արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-190. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2017) Գևորգ Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2016, 1087 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս. Մանուկյանի հաշվետվությունը Հաճընի հերոսամարտի մասին (1920 թ. մարտ-հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 288-299. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի կազմավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-34. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Ա. Է. (2017) Էնվեր փաշայի՝ բոլշևիկների հետ համագործակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2017) Ժամանակակից թուրքերենի բայասեռի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 207-212. ISSN 0320-8117

Նալչաջյան, Թ. Ա. and Աղաջանյան, Լ. Հ. and Մնացականյան, Ն. Գ. (2017) Ինքնաթիռների օպտիմալ հատկացումների մոդելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-181. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. and Սուքիասյան, Հ. Հ. (2017) Լևոն Շիրինյան, Արդիականացման տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ (պրոյեկցիա դեպի Հայաստան, Ե., «Լիմուշ» հրատ., 2016, 116 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 300-302. ISSN 0320-8117

Նադարյան, Ն. Թ. (2017) Խաչատուր Իսկանդարյանի դիմաքանդակային արձանիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 245-251. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Վ. (2017) Խաչքարերի երևան գալու ժամանակը և շարժառիթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 235-244. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2017) Կինը և տղամարդը հայկական հնագույն առասպելներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-260. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2017) Կրթության ոլորտը Հայաստանում 1925-1932 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Հ. Գ. (2017) Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1991-2015 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Վ. (2017) Հայագիտության նվիրյալը. Աելիտա Դոլուխանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-318. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Ա. (2017) Հայոց մարզպանների կառավարման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2017) Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը օսմանյան խորհրդարանում (1918 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-25. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս. Ս. (2017) Հայրենիքը Սփյուռքի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 283-287. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Հանրահայտ շեքսպիրագետը. Բյուրակն Չերազ-Անդրեասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 319-321. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Ս. Մ. (2017) Հասարակական երևույթների գեղարվեստականացումը ժամանակակից հայ վավերագրական կինոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 227-234. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ռ. Լ. (2017) Հացազգիների մշակումը միջնադարյան Տիգրանակերտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Է. Տ. (2017) Նասերականություն. տեսություն և գործառույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 119-126. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. and Մայսուրյան, Հ. Ա. (2017) Նոր և ավանդական մեդիան Հայաստանում. փոխազդեցություն և կոնվերգենցիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-282. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2017) Նորամուծական ներուժի գնահատման մեթոդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-164. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ժ. Հ. (2017) Շառլ դը Գոլի ալժիրյան քաղաքականության արդյունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Ա. Հ. (2017) Շեքսպիրի «Համլետ» ողբերգությունը Եղիսաբեթյան դարաշրջանի պայմանական թատրոնի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-226. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (2017) Սամվել Մկրտչյան, Հայոց տոնածիսական մշակույթ,Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 399 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-308. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. մեծավաստակ գիտնականը և գիտության կազմակերպիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 329-330. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Հ. (2017) Տնտեսական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-173. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2017) Օտար հեղինակների ստեղծագործությունները «Դրոշակի» էջերում (1899-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-216. ISSN 0320-8117

Bekaryan, L. A. (2016) Helping Learners Write Better Informal Emails. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 270-275. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (2016) «Աշխարհացոյցի» բովանդակության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Մ. and Զոհրաբյան, Է. Լ. and Տետեյան, Ա. Ա. (2016) «Արևելյան գործընկերություն» նախաձեռնությունը և Հարավային Կովկասի պետությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-44. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2016) Габриел Амазаспян - переводчик «Золотой книги Марка Аврелия» (XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-225. ISSN 0320-8117

Ованесян, С. Г. (2016) Ованес Туманян в первые месяцы Первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-181. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (2016) Ազատագրական խմորումները Կարինում XIX դ. վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Անդրասյան, Մ. Ա. (2016) Ամերիկյան արվարձանի խնդիրը Ջոն Չիվերի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 208-215. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2016) Արարատ Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-293. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2016) Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Ն. Ս. and Ենոքյան, Ա. Վ. (2016) Բարոյական արժեքների ձևավորումը հումանիտար կրթության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 276-283. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-329. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2016) Բրյուսով. «Հայաստանի ավանդը մարդկության գանձարանում» («Հայաստանի պոեզիան» ժողովածուի տպագրության 100-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 294-299. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Գ. Գ. (2016) Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքների ձայնավորների և երկբարբառների տարածքային բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-207. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Զ. Ս. (2016) Գրադարանների դերը և նշանակությունը ժամանակակից աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 226-231. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Գ. Հ. (2016) Երեխաների ինքնադաստիարակության խնդիրներն ընտանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 284-288. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Կ. (2016) Կահիրեի համալսարանում հայագիտական կենտրոնի հիմնադրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2016) Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (2016) ՀՀ ռազմական անվտանգության համակարգը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական զարգացումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-146. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2016) Հայ իրականության մարտահրավերները հարափոփոխ աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2016) Հայ նախարարների դիրքորոշումն արաբական առաջին արշավանքների նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2016) Հայ որբերի հիմնախնդիրը «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2016) Հայագիտության նվիրյալ ականավոր խորենացիագետը (Ալբերտ Մուշեղյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 307-309. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Հարգելի ընթերցող. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 320. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2016) Հարություն Մնացականյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 310-314. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2016) Մամուլի ռազմական գրաքննության սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Նավոյան, Մ. Ռ. (2016) Մեծավաստակ գիտնականը(ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Հենրիկ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 300-306. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2016) Մոռացված, սակայն արժանահիշատակ մի անուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-165. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2016) Նվիրվում է ՀՀ անկախության 25-ամյակին. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XI նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-319. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Գ. Ռ. (2016) Պատմության և հասարակության ուսումնասիրության մեթոդները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Հ. (2016) Սիմվոլիզմի դրսևորումները ծովանկարիչ Վարդան Մախոխյանի արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-239. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Ն. Գ. (2016) Սիմվոլիզմի պոետիկան և զարգացման ընդհանուր բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2016) Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-98. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Վահան Տերյանը և Հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Բոբոխյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Կ. Հ. (2016) Վիշապաքարերը Տարագրոսի ուսումնասիրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 240-253. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2016) Քուչակ-1 դամբանադաշտի մշակույթը (մ.թ.ա. IX-VI դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 254-269. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2016) Անգլո-ռուսական մրցակցությունը և թուրք-պարսկական վերջին՝ 1821-1823 թթ. պատերազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2016) «Վերապրումի» սկզբունքն իրականության վերարտադրության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-280. ISSN 0320-8117

Асатрян, А. Г. (2016) Маргарита Рухкян, Театр звука Вардана Аджемяна, Е., изд-во "Амроц груп", 2015, 84 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2016) Раннее творчество Паруйра Севака в контексте литературных связей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-235. ISSN 0320-8117

Казаров, С. С. (2016) Экономическое положение Нахичевани-на-Дону в 1916-1919 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-34. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2016) Ամերիկահայ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Վերածնութիւն», Բոստոն, 1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-60. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ս. (2016) Աշուղ Ղունկիանոսի ստեղծագործությունները ուշ միջնադարյան հայ բանաստեղծության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 243-253. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. (2016) Ապրանքադրամական հարաբերությունների զարգացումը և ազատ շուկայի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-119. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. and Արտեմյան, Լ. Ռ. (2016) Արարատ Աղասյան, Աննա Ասատրյան, Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դար-XX դարի սկիզբ), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 336-344. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Ասատրյան, Ա. Գ. (2016) Արարատ Աղասյան. նվիրում հայ կերպարվեստի ուսումնասիրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-352. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Մ. Ռ. (2016) Բարդածանցավոր նորակազմ բաղադրությունները «Ազգ» շաբաթաթերթում (2015-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-197. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Ապրեսյան , Ա. Գ. (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 205-212. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Ա. Ա. (2016) Դարձվածային փոխառությունները և օտարաբանությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-204. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Խ. Վ. (2016) Եզրույթների թարգմանությունը հայ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 254-262. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2016) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս.Ֆ.Հ. Քրաթերնի հաշվետվությունը Մարաշի պաշարման մասին (20.I–11.II.1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 304-319. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2016) Զմյուռնիայի հայկական և հունական համայնքները XIX դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2016) Թուրք-հայկական հարաբերությունները Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում 1995-2001թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-26. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Վ. (2016) Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Ժամանակակից փիլիսոփայական աշխատությունների մի շարքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 297-303. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Հ. (2016) Իմպրեսիոնիզմի արձագանքները ֆրանսահայ ծովանկարիչների ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 281-289. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Ր. (2016) Խորհրդավոր նմանակի կերպարը Էդգար Պոյի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-191. ISSN 0320-8117

Ազրոյան, Ռ. Հ. (2016) Խուան Գոյթիսոլոն և իսպանական արձակի ավանդույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Լ. Տ. (2016) Կարիերայի ուղղորդման ծառայությունների Արևմուտքի փորձը և դրա կիրառելիության եզրերը ՀՀ բուհերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Հ. Հ. (2016) Կրոնաեկեղեցական բառերը գրաբարում և դրանց անցումը բարբառներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-164. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Վ. (2016) ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-126. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2016) Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատների ստուգաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-186. ISSN 0320-8117

Փիրումյան, Տ . Ա . (2016) Հանդուրժողականության արդի ըմբռնման ակունքները. կրոնական հանդուրժողականություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Կատվալյան, Վ. Լ. (2016) Հարակատար դերբայը Բայազետի և մերձավոր բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Հովհաննիսյան Ն., Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 84 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 320-324. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Հռոմի Պապի ուղերձը հայ ժողովրդին. «Գալիս եմ որպես ուխտագնաց՝ ըմպելու ձեր ժայռե հավատքի աղբյուրից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 10-11. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Դ. Վ. (2016) Ձևաբանական իրողությունները Մ. Սարգսյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-242. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Մեծավաստակ գիտնականն ու գիտության ներհուն կազմակերպիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսի Մարտիրոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 1-2. ISSN 0320-8117

Խուդանյան, Հ. Հ. (2016) Մենուայի առաջին արշավանքն Աղձնիք իր միանձնյա գահ բարձրանալու տարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2016) Ոսկան Երևանցին որպես տպագրիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-273. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ն. Մ. (2016) Ոստիկանի անձնային առանձնահատկությունների և գործունեության անհամատեղելի գործոնների հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-113. ISSN 0320-8117

Մոհամմադի, Մոհամադ Մալեք (2016) Ուսումնասիրություններ միջին հայերենի բառարանագրական աշխատանքների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-151. ISSN 0320-8117

Բագրատյան, Բ . Ս . (2016) Պառլամենտի ինստիտուտը պետականաշինության գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2016) Սասունցի Դավիթ: Հայկական էպոսի քննական ուսումնասիրություններ, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆռեզնո, 2013, 209 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 328-335. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ն. Հ. (2016) Տնտեսության նոր հնարավորություններ՝ հիմնված «մեծածավալ տվյալների» վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 290-296. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Հ. Վ. (2016) Տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման մրցունակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-131. ISSN 0320-8117

Մխոյան, Գ . Վ . (2016) Քաղաքական ընդդիմության ինստիտուտի առանձնահատկությունները տարբեր մշակութային միջավայրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Bekaryan, L. (2016) Experimenting with Dogme. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 302-307. ISSN 0320-8117

Շամամյան, Ն. Ա. (2016) «Չեմ ու չեմ կըրնա խաղամ» պարերգը նախամուսնական ծիսակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 217-223. ISSN 0320-8117

Данилов, Е. С. (2016) Арутюнян А. Ж., Армения, государства Восточного Средиземно- морья и Иран (189 г. до н.э.-298 г. н.э.), Ростов-на-Дону, изд-во Южного федерадьного унтверситета, 2015, 370 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-342. ISSN 0320-8117

Самарчян, А. С. (2016) Влияние художественной литературы на генезис и характер процессов переживания и сопереживания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-177. ISSN 0320-8117

Пономарев, В. А. (2016) Современный международный терроризм как асимметричный ответ на вызовы глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-81. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2016) Эстетика Гегеля в контексте работ Я. И. Хачикяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-183. ISSN 0320-8117

Դավիթավյան, Տ . Ա . (2016) Ադրբեջանի հետախուզական մարմինները. գործունեության իրավական հիմքերը և հիմնական ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-89. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Օ. (2016) Ակադեմիկոս Գևորգ Բրուտյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 360-362. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2016) Անուշավան Զաքարյան, Արևմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինի գնահատմամբ, Ե., Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 343-345. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ . Զ . (2016) Արդիականացման ճապոնական ֆենոմենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2016) Արտագաղթի միտումները հետխորհրդային Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-195. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Արտաշես Կարինյանի 1920-1930-ական թթ. պատմահրապարակախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Դավոյան, Ն. Դ. (2016) Բ. Բլումի տաքսոնոմիան՝ որպես քննադատական մտածողության զարգացման տեխնոլոգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 295-301. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Գ. (2016) Բնության երևույթ, առարկա բաղադրիչներով դարձվածային տարբերակները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 320-323. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2016) Գյուղատնտեսական աշխատանքների վերակառուցումը ԼՂԻՄ-ում պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-143. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Գևորգ Գյոդակյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 368-369. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2016) Գևորգ Ջահուկյանի բանաստեղծական աշխարհը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ս. Ս. (2016) Դոփապարը՝ որպես ժամանակակից խորեոգրաֆիայի բաղկացուցիչ մաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 324-329. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2016) Եկեղեցաշինությունն Արցախում 1639-1700 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2016) Եվրամիության դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-28. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2016) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 355-359. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2016) Էլոհիմ-Աստված, Սաբա(վ)ովթ-Զորությունների Տեր բառերի ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-248. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2016) Ժամանակակից հայ ուսանողության աշխատանքի ապահովվածության հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-216. ISSN 0320-8117

Ղահրիյան, Մ. Հ. (2016) Իրաքի քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ (1991-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2016) Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-135. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հ. Սիմոնյան. հայագիտության նվիրյալն ու ազգային գործիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 363-367. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2016) Հակոբ Պարոնյանի գրական առնչություններըԿարլո Գոլդոնիի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 278-283. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2016) Հայ կնոջ դերը հայդուկային պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 144-150. ISSN 0320-8117

Սարգսյան-Կատվալյան, Ս. Ա. (2016) Հայ փիլիսոփայության ձևավորման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. Դավիթ Անհաղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2016) Հայաստանի ավատատիրական համակարգը 750-860-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-58. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2016) Հայաստանի պատմաքաղաքակրթական ամբողջականության փաստն ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական կեղծարարությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-44. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հրանտ Աբրահամյան, Արցախը 18-19-րդ դարերում, Ե., Հեղ.հրատ., 2015, 420 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-351. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2016) Մանե Մկրտչյան, Սիմվոլիզմ. արձագանքը հայ կերպարվեստում, XIX դարի վերջ – XX դարի սկիզբ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 179 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-347. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Թ. Ա. (2016) Մխիթարյանների դերը արևմտահայերենի զարգացման մեջ (XVIII դ. - XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 270-277. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Ա. Վ. (2016) Նորամուծություններ հայոց հավաքչական մշակույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 224-231. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. (2016) Չկորսված տարիներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 352-354. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Յու. (2016) Չնքուշի ձեռագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 308-319. ISSN 0320-8117

Երվանդյան, Զ. Ա. (2016) Պատկերավորման համակարգի առանձնահատկությունները Մուշեղ Գալշոյանի ակնարկներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 284-294. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ս. Վ. (2016) Սաուդյան Արաբիան և Իրանը Իրաքի դեմ կոալիցիոն ուժերի ռազմական գործողությունների ընթացքում (1991 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Խ. (2016) Սրբապատկեր. գույները միջնադարյան հայ պատկերագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-338. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Վաստակաշատ գիտնականը և մանկավարժը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 370-371. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2016) Րաֆֆին և Ավետիս Ահարոնյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-269. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Լ. Գ. (2016) Ցինիզմը՝ որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-207. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2015) «Ազդակ գրականը» արդի մարտահրավերների խաչմերուկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-197. ISSN 0320-8117

Տիգրանյան, Մ . Ա . (2015) «Աղվես» տոտեմի հնագույն արմատների դրսևորումը հայոց հարսանեկան ծեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 229-241. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2015) «Մարմնի վերադարձը» և ապամարդկայնացումը թատրոնում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 205-212. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա . Է . (2015) «Պարոնտէր» կոչումը Վաղարշապատի ուշ միջնադարյան տապանագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-62. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2015) Культура и цивилизация. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-167. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. and Հարությունյան, Հ. Ժ. (2015) Ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 263-269. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Անուշավան Զաքարյան,Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916-1921 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2015) Արդիականացման չինական մոդելը տնտեսական և քաղաքական զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-133. ISSN 0320-8117

Անաստասյան , Ա . Ա . (2015) Արժեքների ներկայացում և վերարտադրություն եթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 277-282. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2015) Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի հարցը հայ և վրաց պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-102. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2015) Ընտրական գործընթացները ՀԽՍՀ-ում 1920-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ա.Վ. (2015) Իրավիճակը Հայաստանում՝ ըստ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վ. Ֆիլիպսի տեղեկությունների(1919 թ. սեպտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 120-127. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2015) Լիլիթ Արտեմյանի մենահամերգը Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 274-276. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Դումիկյան, Ա. Վ. (2015) Կոմմագենեի դրամներում հայկական թագի մեկնությունների հարցը ֆրանսիական պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-111. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2015) ՀՀ ՀՆԱ ծավալի և աճի տեմպի վրա գիտության ու կրթության ազդեցության գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-159. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2015) ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 168-180. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ս . Ռ . (2015) Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերության կազմավորումը և մարդասիրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայաստանի գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմապաշտպանական և տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում (1970-1980-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-27. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Ռ. (2015) Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ի կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 242-248. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2015) Հայրենական հնագույն հայագիտական հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 8-9. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2015) Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը՝ հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 134-145. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2015) Մամուլի պետական վերահսկողությունը և գրաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2015) Մարդերի ռազմական կազմակերպությունը Հին Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Մերի Կիրակոսյան, Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 190+8 էջ (նկ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-262. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2015) Մոնրեալի «Արմենյան» թատերախմբի գործունեությունը (1981-1985). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-228. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Ողջույնի խոսքեր հանդեսի հոբելյանի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ . Լ . (2015) Սիրիահայերի սոցալ-ժողովրդագրական ներուժը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-190. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2015) Վաստակաշատ գործիչն ու փիլիսոփան (Գրիգոր Ասատրյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2015) Տնտեսական իրադարձություն ցուցանշող լեզվամիավորների իմաստաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-204. ISSN 0320-8117

Նավասարդյան, Ա. Գ. (2015) Փոքր պետությունների գենեզիսը և դրանց սահմանման տարբերակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Тигранян, М . А . (2015) 70 лет тишины. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Petrosyan, M . (2015) The Impact of Modern Technologies on the Process of Language Learning. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 396-400. ISSN 0320-8117

Muhammad, Refaat Al-Imam (2015) Well known Arabist and Orientalist, the Founder of the Armenian Scientific Arabic School. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 407-409. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (2015) Боец, гражданин, ученый (к 95-летию со дня рождения академика НАН РА Геворка Гарибджаняна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 414-416. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (2015) Деятельность Х. Лазарева во время Адрианопольской кампании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 164-179. ISSN 0320-8117

Харатян, Г. С. and Касацкая, И. Ф. (2015) Послужной список участника Первой мировой войны Е. Е. Вышинского. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 146-150. ISSN 0320-8117

Ղարիբյան, Դ. Լ. (2015) Ազգային տարազը՝ մշակութային ժառանգության կարևոր բաղկացուցիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 346-355. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Բ. (2015) Ամերիկյան միսիոներների կրթական ձեռնարկումներն Արևմտյան Հայաստանում (1895-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 180-189. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2015) Անվավեր ամուսնությունը և ամունալուծությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 301-307. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2015) Ավագ դպրոցականների ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները (ՀՀ կրթական հաստատությունների օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 389-395. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Ս. Գ. (2015) Արցախյան շարժումը՝ վերակառուցման և քաղաքական նոր մտածողության արդյունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-240. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2015) Բարխուդարյան Վ.Բ., Ալեքսանյան Հ.Ս., Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2015, 441 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 410-413. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Խ. (2015) Բնանկարը՝ որպես աշխարհընկալում Գ. Բաշինջաղյանի արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 333-345. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Մ. Ն. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2015) Գիտական հուշարձան Էդուարդ Մարգարյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 401-406. ISSN 0320-8117

Երանոսյան, Ն. Ս. (2015) Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլը արևմտահայերի կացության մասին (1878-1896). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2015) Է. Աղայանը՝ գործառական հնչույթաբանության տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 308-321. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա . Մ . (2015) Ընտրական համակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 87-103. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2015) Խորհրդային Հայաստանում կիրառված «ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-145. ISSN 0320-8117

Ավանեսյան, Ի. Ն. (2015) Կանանց մասնակցությունը Հյուսիսային Արցախի ինքնապաշտպանությանը (1988-1991 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-265. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Հ. Վ. (2015) Կովկասը Գերմանիայի աշխարհառազմավարական շահերի ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-163. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Հ. (2015) Կրոնաեկեղեցական եզրույթները Ա. Բլոկի պոեզիայի հայերեն թարգմանություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 322-332. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2015) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXVI նստաշրջանը՝ նվիրված հայերի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 439-441. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2015) Համեմատական առասպելաբանության միջազգային ընկերակցության գիտաժողովը Երևանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 437-438. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայ գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմա արդյունաբերական ոլորտում հետպատերազմական առաջին տասնամյակներին (1950-1960-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2015) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Բաբուխանյան, Զ. Հ. (2015) Հայ-թուրքական հարաբերությունները և ժամանակակից թուրքական ԶԼՄ-ները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-232. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (2015) Հայաստանի ժայռապատկերները նախնադարյան արվեստի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 368-381. ISSN 0320-8117

Հայրապետովա, Լ. Ռ. (2015) Հայերի ցեղասպանությանը Գերմանիայի մեղսակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 282-287. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի արտացոլումը «Արմենիա» պարբերականի էջերում (1885-1923 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-76. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2015) Հայոց եկեղեցին դավանաբանական բանավեճերում (IV-Vդդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-224. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Վ. (2015) Հայրենական մեծ պատերազմի թեման Էդուարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2015) Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հայ նկարիչներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 54-61. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2015) Հելլեսպոնտոսյան և Մեծ Փռյուգիաները Աքեմենյան Պարսկաստանի սատրապական բաժանման համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-281. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2015) Հետախուզական ծառայության կազմակերպումը և գործունեությունը ՀՀ-ում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-255. ISSN 0320-8117

Լաչինյան, Ա. Ս. (2015) Հոգու և կյանքի սկիզբ հասկացությունները ժողովրդական հավատալիքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 382-388. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Ճարտարապետության ներհուն հետազոտողը (Մ. Հասրաթյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 425-432. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա . Գ . (2015) Մեծ հայրենականը և հայ կոմպոզիտորները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Արտեմյան, Լ. Ռ. (2015) Մի ստեղծագործության պատմություն. «Մարտիկի երգը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-53. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Դ. Մ. (2015) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 417-424. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (2015) Նոր Բայազետի գավառը 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-123. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2015) Նրա անցած ճանապարհը (Ն. Սարուխանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 433-436. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2015) Սերնդափոխության հեռանկարները Սփյուռքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 124-137. ISSN 0320-8117

Անանյան, Մ. Ա. (2015) Սփյուռքը արդի քննարկումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-195. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2015) Վաթսյայանա Կամա Սուտրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 288-300. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2015) Վարանդայի բանավոր մշակույթը Երվանդ Լալայանի և նրա թղթակից-բանահավաքների գրառումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 356-367. ISSN 0320-8117

Vann, Karine (2015) Armenian Folk Music and the East-West Dichotomy (on Example of Komitas Vardapet and Grigor Suni). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 318-338. ISSN 0320-8117

Khachatryan, A. (2015) The Crisis of “Elite” Perception in Contemporary Armenian Society. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 260-266. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2015) «Գիրք Ծննդոցի» անձնանունների հայկականացման պատմական ընթացքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 299-305. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2015) Американские миссионеры о проблемах помощи и репатриации западных армян (по архивным документам 1919-1922 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Минасян, Э. Г. and Арутюнян, А. Ж. (2015) Болгов Николай Николаевич-50. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 395-400. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2015) Вопрос криминализации отрицания геноцида армян во французско-турецких отношениях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Абрамян, М. Т. (2015) Идеология национально-освободительной борьбы в ”Западне честолюбия” Ш. Шаамиряна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-233. ISSN 0320-8117

Свазлян, В . Г. (2015) Свидетельства очевидцев как фактор международного признания и осуждения геноцида армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-53. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2015) Ազգային ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները Հ. Մաթևոսյանի «Մեծամոր» էսսեում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-290. ISSN 0320-8117

Բադիկյան, Խ. Գ. (2015) Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի հիշատակին (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 391-394. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ռ. Վ. (2015) Առաջընթացի հայեցակարգը Վիլյամ Գոլդինգի «Արտակարգ դեսպան» վիպակի գեղարվեստական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 291-298. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Արևմտահայ մամուլը ցեղասպանության տարիներին (1915-1918 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Ենոքյան, Ա. Վ. (2015) Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկական խնդիրների ուսուցմամբ հայկական կրթական միջավայրում (VII-XIX դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 382-387. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Վ. Ս. (2015) Բարսեղ Կեսարացու և Գրիգոր Նարեկացու ճառերի համեմատական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-252. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2015) Բաքվի Հայոց ազգային խորհուրդը՝ Ադրբեջանի հայության պաշտպան (1918 թ. մայիս-1920 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ն. Ս. (2015) Բրիտանական «Հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեության պատմությունից (1916-1917 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 163-180. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2015) Բրիտանական կայսրության փոխհյուպատոսի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լոուսն Չեմբրսը 1909 թ. Ադանայի ջարդերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-162. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2015) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 408-412. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լ. Ա. (2015) Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-275. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (2015) Էրեբունի ամրոցի մի արձանագրության թարգմանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-344. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2015) Լևոն Հախվերդյանը և ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 401-407. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մարության, Հ. Տ. (2015) Խորհրդահայ մամուլի գաղափարական ուղղվածությունը քաղաքական պարտադրանքի պայմաններում (1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 362-375. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2015) Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի ձևավորման առաջին քայլերը (1920 թ. դեկտեմբեր-1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 306-317. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Ա. Ա. (2015) Ծեսը, ծիսակարգը և սովորույթը՝ որպես մշակույթի ժառանգման և փոխանցման մեխանիզմներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 353-361. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Ն. and Մենեմշյան, Ա. Ռ. (2015) Հայաստանի հասարակության մեդիապատկերը. ամփոփ ուրվագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 376-381. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Թ. Գ. (2015) Հայկական հարցի՝ Ջիվանու մեկնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-133. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (2015) Հայոց Մեծ եղեռնը և Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդական արվեստի հուշարձանների ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Վարդումյան , Գ . Դ . (2015) Հայոց ազգային ինքնության հիմնախնդիրը մշակութային եղեռնի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-90. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2015) Հայոց եկեղեցին՝ նախարարական պետականության հենարան (428-630-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 212-224. ISSN 0320-8117

Նաջարյան, Մ. Տ. (2015) Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի պատմությունից (1965-1991 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-123. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (2015) Հատված Ա-Դոյի «Իմ հիշողությունները» հուշագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-189. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Վ. Հ. (2015) Հռոմեական «Արմենիան»՝ որպես Մայր Հայաստանի առաջին հավաքական պատկերագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 345-352. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ի ելույթները՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում մատուցված պատարագի ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ա. Ժ. (2015) Մասնավոր հատվածում կաշառակերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-242. ISSN 0320-8117

Նավասարդյան, Ա. Գ. (2015) Չինական ստրատագեմները փոքր պետությունների դիվանագիտական պրակտիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 206-211. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Հ. Դ. (2015) Ջոն Ռոուլսի «Արդարության տեսությունը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 253-259. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Ռուզան Սարգսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 413-414. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2015) Սարգիս Մխիթարյան, Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը, Ե., ԱՀԱ Պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 388-390. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2015) Ցեղասպանության գործերի քննությունը գերմանական ու իսրայելական դատարաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 24-32. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ս. Ս. (2015) Փաստաթղթեր Դոնի Ռոստովի և Նոր Նախիջևանի հասարակական կազմակերպությունների՝ գաղթականներին օգնելու վերաբերյալ (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-154. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ն. (2015) Քաղաքական ընդդիմության տիպաբանությունը՝ ըստ նպատակային չափանիշի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 200-205. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2014) 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը և խորհրդարանի ձևավորումը Օսմանյան կայսրությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Galstyan, N. (2014) Contesting Identity Grounds: Case Study of Armenian Migrant Organizations in the Netherlands. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 176-184. ISSN 0320-8117

Bakhtavoryan, R. and Zohrabyan, T. and Galstyan, M. and Khachatryan, H. (2014) Examining Factors Impacting Female Attitudes towards Having a Job in the South Caucasus. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-199. ISSN 0320-8117

Hachatoor, V. (2014) From the Indian Ocean to the Mediterranean, the Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 58-74. ISSN 0320-8117

Locatelli, Angela (2014) Seda Gasparyan. The Armenian Genocide A Linguocognitive perspective, Yerevan, Yerevan State University Press, 2014, 206 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 350-353. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2014) XVIII դարի 60-70-ական թվականների հայ ազատագրական շարժումը և կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 9-22. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2014) «Դրոշակը» և վտարանդի բանաստեղծը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-226. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2014) «Հայ գրականություն» (1911-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 204-216. ISSN 0320-8117

Кокжаев, М. А. (2014) Александр Арутюнян: черты композиторского стиля. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 297-303. ISSN 0320-8117

Джангирян, Д. Е. (2014) Вопросы развития и совершенствования налогового законодательства Грузии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-121. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Г. Г. (2014) Дорогу осилит идущий (к 60-летию со дня рождения С. Г. Гарибджаняна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 358-360. ISSN 0320-8117

Мадатян, А. Э. (2014) Международно-правовой статус евразийского экономического союза. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-148. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2014) Мурад Карапетян Участие армян в Первой мировой войне (1914-1918гг.), Е., изд-во «Гитутюн», 2014, 128 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 354-357. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2014) Приход социалистов к власти во Франции в контексте турецко-французских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-36. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Н. А. (2014) Сергей Баласанян: диалог культур. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 252-264. ISSN 0320-8117

Кажаева, О. С. (2014) Соглашение о реадмиссии между Российской Федерацией и Республикой Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 149-154. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Г. (2014) Электронное управление и контроль бюджетной системы в Республике Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-132. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Ազգային խնդիրների արծարծումը «Արմենիայի» էջերում (XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-107. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կ. Ա. (2014) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ներդրումը գիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 361-365. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Թ. Հ. (2014) Առասպելական Մհեր Մկրտչյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 244-251. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Գ. (2014) Դատարանների սահմանադրական հարցումները մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 155-165. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2014) Դերանվանական հարցումները «Երեմիայի մարգարէութիւն» գրքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-203. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2014) Դիցամոր պաշտամունքի հետքերը Հայկական լեռնաշխարհի տեղանուններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Գ. Ա. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2014) Է. Ս. Մարգարյանը՝ մեր օրերի նշանավոր հումանիստ (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 304-317. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Գ. Ժ. (2014) Էթնիկ գործընթացները Հյուսիսարևելյան Այսրկովկասում (XVIII դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-85. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2014) Իզմիրի «Աշխատանք» պարբերականը (1910-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Լավրենտի Բարսեղյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 366-367. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Խմբագրության կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ս. Ս. (2014) Կապանի տարածաշրջանի խոսվածքների հնչյունական իրողությունների ընդհանուր նկարագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 238-243. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2014) Հայ գրականագիտության դասականը (նվիրվում է ՀՀԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանին), Հոդվածների ժողովածու, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 344-346. ISSN 0320-8117

Ֆարադոնբեհ, Աֆսանեհ Շիրանի (2014) Հայ-թուրքական հակամարտության տիպաբանությունը և կարգավորման հնարավոր ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-100. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2014) Հայաստանն ու Անդրանիկը ԱՄՆ-ի 1917թ. արևելյան քաղաքականության մեջ և Հայոց ազգային խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 323-343. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2014) Հապավումների կիրառությունը գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 227-230. ISSN 0320-8117

Յանիկյան, Յ. Վ. (2014) Հեռուստատեսային ծրագրավորման զարգացման միտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 273-280. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2014) Հումանիզմի ջատագովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 347-349. ISSN 0320-8117

Թամազյան, Վ. Վ. (2014) Մշակութային-պատմական հուշարձանների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2014) Մուսալեռցիները 1915 թ. ֆրանս-բրիտանական ծրագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-57. ISSN 0320-8117

Հախվերդյան, Ն. Ս. (2014) Մտածողության ոճերի համատեղելիության առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 231-237. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2014) Ուսանողական ենթամշակույթի փոխակերպումը (ԵՊՀ օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-175. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2014) Պերճ Թերզյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 281-296. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Մ. (2014) Ռադիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող ռադիոընկերությունների օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 265-272. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ն. Ա. (2014) Ռաֆայել Հակոբյանց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 368-370. ISSN 0320-8117

Արամյան, Ա. Գ. (2014) Վահան Տերյանի տոհմածառի մի ճյուղը. Հայկանուշ (Հայկո) Նալբանդյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 318-322. ISSN 0320-8117

Magy, Kornel (2014) Rita Bernád, Bálint Kovács. The Armenian Catholic Collective Archive in Armenopolis. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 342-344. ISSN 0320-8117

Bakhinchyan, A. (2014) Thomas Kirchgraber. Aesthetic Fighters: Tigran Mikayelyan and the Power of Armenian Dancers, Kirchbag Verlag 2008, 153 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 337-341. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2014) Армения в "Описании чудес" Журдена де Северака. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-172. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Г. Г. (2014) Бессмертие гения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Бероян, Н. Э. (2014) Костюм как атрибут сценического перевоплощения образа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-253. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2014) Культура: мир человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-240. ISSN 0320-8117

Арзуманян, С. С. (2014) Проблема технического воспроизведения произведений искусства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 265-278. ISSN 0320-8117

Аветикян, Г. Г. (2014) Термин "этнические азербайджанцы" как средство антииранской пропаганды США. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-105. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2014) Ա.Ս. Գրիբոյեդովի դիվանագիտական առաքելության կործանումը Թեհրանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-100. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Է. Վ. (2014) ԱՄՆ-ի դերակատարությունը Հայաստանում անկախ պետականության հաստատման և ամրապնդման գործընթացում (1990-2000թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Խզմալյան , Ա. Է. (2014) Ապամարդկայնացված թատրոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-232. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Թ. Գ. (2014) Առածների Ջիվանու գրական մշակումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 180-189. ISSN 0320-8117

Արտեմյան, Լ. Ռ. (2014) Արամ Սաթունց. Երգեր, «Ամրոց գրուպ» հրատ., Ե., 2013, 112 էջ, նոտաներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 349-352. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2014) Բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման ոչ կանոնական դրսևորումներ ԶԼՄ-ների լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-205. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Տ. Վ. (2014) Բիզնես-միջավայրն ու հարկերի վճարման համեմատական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 135-140. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2014) Գեներալ Ռիմսկի-Կորսակովի Գանձակի արշավանքը և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-110. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ն. Մ. (2014) Իվան Ղալամյանի մանկավարժությունը և «Ջութակ նվագելու և դասավանդելու սկզբունքները». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 316-325. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Լ. Ռ. (2014) Իրավաբանական կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 309-315. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Գ. Լ. (2014) Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ բանկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-134. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2014) ՀՀ ԳԱԱ հիմնը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 353-360. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Գ. Ս. (2014) Հայ իրավագիտության ձևավորման պատմական առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-149. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2014) Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության մոդելի ձևավորման խնդիրը էթնոմշակութային համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Մ. (2014) Հայերենից ֆրանսերեն թարգմանական գրականությունը Ֆրանսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 215-219. ISSN 0320-8117

Խուդանյան, Հ. Հ. (2014) Հնագույն Աղձնիքի տեղագրության և տնտեսության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-69. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2014) Հողապահպանության և «անհայրենիք» հայապահպանության գաղափարների դրսևորումը ԱՄՆ-ի հայ համայնքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 41-57. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2014) Հումորը՝ որպես ազգային ինքնության արտացոլում Ն.Դումբաձեի վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-179. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2014) Հուշարձան հայրիկիս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 326-329. ISSN 0320-8117

Գյոզալյան, Վ. Գ. (2014) Մարդկային կապիտալի կառավարման մշակույթի ձևավորումը ՀՀ տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-128. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2014) Մի հաշվերգի ոդիսականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 294-308. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2014) Միհրանյան իշխանական տոհմը Ուտիք-Արցախյան աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 9-15. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Է. Վ. (2014) Մկրտիչ Ներսիսյանն ընդդեմ հայ ազգային-ազատագրական շարժման պատմության կեղծարարների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 28-40. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս.Ա. (2014) Մնայուն արժեք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 335-336. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2014) Շեքսպիրի «Օթելլոն» կանադահայ բեմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 254-264. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2014) Պեղումներ Քարաշամբում /2010 թ./. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 279-293. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Գ. Ս. (2014) Ռուբեն Հովսեփյանի պատմվածքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 206-214. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Սարգսյան Ս. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Ե., «Անտարես» հրատ., 2014, 679 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-348. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2014) Տիեզերական ժողովների գումարման հարցում հայոց եկեղեցու ուրույն դիրքորոշումը (IV դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Ս. (2014) Քաղաքական կանխատեսման դերը արտաքին քաղաքականության ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-117. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Ս. Հ. (2014) Քրիստոնեության հաղթանակը «Սասնա ծռեր» էպոսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Աղաբեկյան, Լ. Ս. (2014) Ֆրիդրիխ Բարբարոսայի արևելյան քաղաքականության գաղափարական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Рухкян , М. А. (2014) "Музыка рождается из тишины и в тишину уходит…". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 336-344. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Լ. Ս. (2014) 1890-ական թթ. հայկական կոտորածների արձագանքները «Մուրճ» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-137. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2014) Armenian civilizational heritage versus Turkish- Azerbaijani falsification of history and historical geography. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Hachatoor, V. (2014) From the Indian Ocean to the Mediterranean, the global trade networks of Armenian merchants from New Julfa. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-119. ISSN 0320-8117

Melikyan, M. (2014) Peacekeeping operation in Nagorno-Karabakh Republic: arguments pro et contra. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-67. ISSN 0320-8117

Арутюнян , Г. Г. (2014) Если есть шаг–должен быть след (к 60-летию со дня рождения Анушавана Закаряна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 333-335. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2014) Категории рода как результат формирования словоизменения прилагательных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-263. ISSN 0320-8117

Марукян, А. Ц. (2014) Новые тенденции в процессе отрицания геноцида армян (о попытках отрицания геноцида армян российскими историками М. Мейером и О. Кузнецовым). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-45. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. and Татевосян, Т. В. (2014) Нужна ли лекция в вузе? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 298-300. ISSN 0320-8117

Хачикян, Л. Р. (2014) Роль новых медиа в установлении общественного диалога. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 214-221. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2014) Աղասի Այվազյանի փոքր արձակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-240. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Վ. (2014) Այլընտրանք ներկա հարկային քաղաքականության մոդելին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-160. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Տ. (2014) Արծրուն Հովհաննիսյան, Տարածաշրջանի ռազմականացումը և հայոց բանակը, Ե., Հեղինակային հրատ., 2013, 267 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 304-306. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Հարությունյան, Վ. Լ. and Սարգսյան, Վ. Ա. and Խաչատրյան, Վ. Վ. (2014) Գիտակրթական համակարգի տեխնոլոգիական զինվածության գնահատման ու կանխատեսման մեթոդաբանական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 138-153. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2014) Եկեղեցու սեփականության բռնագրավումը Խորհրդային Հայաստանում (1920 թ. դեկտեմբեր – 1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-102. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2014) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական ութերորդ նստաշրջանը` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 322-327. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2014) Զմյուռնիան 1821-1829 թթ. հունական ապստամբության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Պողոյան, Մ. Պ. (2014) Էլիտայի սոցիոլոգիայի հիմնադրույթների և հիմնահարցերի սահմանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-231. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Լ. Մ. (2014) Ժողովրդախոսակցական բառաշերտը Ս. Կապուտիկյանի հուշագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 241-248. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Մ. (2014) Լռությունը՝ որպես ենթատեքստ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-202. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Լ. Ն. (2014) Խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու դեմ պայքարի օրենսդրական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-181. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2014) Հայ աշխարհիկ իշխանությունը Կիլիկիայում ջալալիների շարժման վերելքի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-94. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (2014) Հայաստան և Ռուսաստան. պատմության դասեր և իրողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Շիրանի, Աֆսանեհ (2014) Հայաստան–Թուրքիա միջպետական հարաբերությունների զարգացումը (1991-2013 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-127. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ի. Մ (2014) Հայերենի և անգլերենի առկայացման կարգի դրսևորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-275. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2014) Հարավֆրանսիական քաղաքների վաճառականների առևտրական գործունեությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2014) Հումանիզմի հիմնախնդիրը Հեգելի փիլիսոփայական ուսմունքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Դավոյան, Ն. Դ. (2014) Ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցումն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 290-297. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2014) Մոռացված անուն. նկարիչ և ճարտարապետ Քրիստափոր (Խաչատուր) Հուսիկյանց (1840-1910). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-289. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2014) Նորայր Սարուխանյան, Հայ պատմագիտությունը XIX դարում և XX դարասկզբին, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, 543 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 301-303. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2014) Սոցիալական ցանցերը և Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի ձևավորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-213. ISSN 0320-8117

Բալոյան, Հ. Ս. (2014) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-332. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Հ. (2014) Տրանսլիտը և հայ ժողովրդի ինքնության պահպանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Լ. (2014) Փաստաթղթեր Առաջին աշխարհամարտի տարիներին զորավար Անդրանիկ Օզանյանի Հավաքական զորաջոկատի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-321. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Archaeological Investigations in Syunik (Sisian). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 316-320. ISSN 0320-8117

Khachatryan, S. (2013) Le Drame de la séparation Dramaturgie contemporaine européenne. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-206. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2013) «Օղակ» ռազմական գործողության պետական-ահաբեկչական բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-92. ISSN 0320-8117

Курценс, И. А. (2013) Автопортреты Минаса Аветисяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 270-286. ISSN 0320-8117

Оганисян, Л. Г. (2013) Западная Армения в планах великих держав в 1914-1916 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-76. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2013) Население Армении в эпоxу античности (к вопросу об этническиx взаимосвязяx: инфильтрация или инвазия?). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-315. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Г. Г. (2013) Прикосновение к вечности։ Из сокровищницы русской поэзии в переводах Арарата Агасяна, Е., издательство “Гитутюн”, 2013, 163 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 324-325. ISSN 0320-8117

Товбин, К. М. (2013) Традиционная духовность в сопротивлении современности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2013) Անանիա Շիրակացին` հայոց հոգևոր և քաղաքական ինքնուրույնության ջահակիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2013) Անկախության գաղափարը Լևոն Շանթի մեկնաբանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 207-215. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2013) Աշոտ Մելքոնյան, Հայոց պատմության դասերն ու պատգամները, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2013, 631 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-323. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Ա. Վ. (2013) Արամ Տեր-Ղևոնդյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2013) Արևմտահայ մամուլը XX դ. առաջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Է. Ա. (2013) Բանտային թեման Օրհան Քեմալի ստեղծագործություններում. «72-րդ բանտախուցը» վիպակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-139. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2013) Բնանկարի կերտման լեզվական միջոցները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Ա. (2013) Գերմանա-թուրքական քաղաքական հարաբերությունները Երկրորդ աշխարհամարտի նախաշեմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Գամաղելյան, Վ. Մ. and Սարգսյան, Մ. Ե. (2013) Գոյայի «մախաները» կամ «Վեներա- գնչուհին». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 287-296. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2013) Երախտաշատ հայագետ Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 85-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 326-329. ISSN 0320-8117

Ժամհարյան, Ա. Ռ. (2013) Թուրքիայի հարաբերությունները Մաղրիբի արաբական երկրների հետ տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների համատեքստում (1996-2002 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ք. Պ. (2013) Ժամանակակից թուրքերենի նախադասությունների տեսակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 140-147. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ն. Ս. (2013) Ինքնակատարելագործումը և ինքնահաստատումը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-132. ISSN 0320-8117

Գագինյան, Ա. Ռ. (2013) Ինֆինիտիվի հասկացական և քերականական կարգերի կառուցվածքային և համակարգային վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-236. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2013) Իրավական նորմատիվ ակտերը` ազգային մշակութային արժեքների պահպանման կարևոր գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Գ. (2013) ՀՀ պետական բյուջեն բյուջետային գործընթացի կարգավորման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-99. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Գ. (2013) Հայերեն տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 237-245. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2013) Հետարդիականության արժեքային բազմաչափ համակարգը Հր. Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-195. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2013) Հոմանիշ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 252-259. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2013) Մակդիրի գործածության մի քանի առանձնահատկություններ իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-223. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2013) Մեծ Բրիտանիան և Ղարաբաղի հարցը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 39-50. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2013) Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 100-107. ISSN 0320-8117

Թոփչյան, Ա. Ս. (2013) Շեքսպիրի «Համլետի» առաջին հրատարակության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-171. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Շ. Գ. (2013) Որոշիչ-որոշյալի կապակցության եղանակները ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2013) Սոցիալ–հոգեբանական միտումների բեմական անդրադարձները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 260-269. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Գ. Ա. (2013) Վավերագրական կինոյի և դրա ընկալման էվոլյուցիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 297-305. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ա. Կ. (2013) Վրաց-աբխազական հակամարտության իրավական տեսանկյունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-82. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Պ. Հ. (2013) Տիրան Չրաքյանի (Ինտրա) սոցիոլոգիական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-182. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Կ. Կ. (2013) Քաղաքական ազգը և ազգային ինքնորոշման իրավունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Գ. (2013) «Ջուր» բաղադրիչով դարձվածային միավորները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 238-248. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2013) Биография академика Иосифа Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2013) Испания в армянских источниках раннего средневековья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 224-229. ISSN 0320-8117

Матевосян, Э. А. (2013) Лирические проекции героев романа Андрея Битова ”Ожидание обезьян”. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 216-223. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2013) Финансово-экономический кризис и трудовая миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-206. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. and Арутюнян, А. Ж. (2013) Юбилей известного историка-антиковеда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2013) Ազգային անվտանգության արժեքային նշանակությունը և կառուցվածքային հիմնատարրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Ալմաստ Զաքարյանը հայ գրականագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 277-279. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. and Թանանյան, Հ. Գ. (2013) Անտիկ փիլիսոփայության տրամաբանությունը և գիտության վերակառուցման հետպոզիտիվիստական հայեցակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-183. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2013) Աստվածաշնչի գրաբար բնագրում գործածված դարձվածքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 230-237. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Գ. (2013) Բողոքականության տարածման պատճառները արևմտահայության շրջանում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. and Վարդանյան, Ա. Մ. (2013) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-276. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Դրվագներ ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական և հասարակագիտական ինստիտուտների գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 9-25. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Մ. Է. (2013) Էլիտաների տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Կոբելյան, Խ. Ս. (2013) Թանգարան և վեբկայք. գաղափարախոսությունը և քաղաքականությունը Հրեից հոլոքոստին նվիրված երեք թանգարանների օրինակով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Շ. Ս. (2013) Թյուրքալեզու ցեղերի վաղ պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Լուսավոր հետք հայոց պատմության ծիրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 280-284. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2013) Կոստան Զարյանի «Տատրագոմի հարսը» պոեմը Ավետիս Ահարոնյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 207-215. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. and Սարինյան, Ռ. Ն. (2013) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական ներդրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 51-63. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2013) Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությունը Փարիզի Խաղաղության կոնֆերանսին (1919-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-106. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2013) Հայացք Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր անդամ Մանուկ Աբեղյանի գործունեությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Գ. Ժ. (2013) Հյուսիսարևելյան Այսրկովկասի կիսանկախ խանությունների կարգավիճակի ձևավորումը (1750-1770-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-87. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2013) Հովսեփ Օրբելու ներդրումը հայագիտության բնագավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-42. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Ս. Լ. (2013) Մատենադարանի N 9422 ձեռագիր Ավետարանի լուսանցազարդերն ու անվանաթերթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 258-264. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2013) Մարդկային կապիտալը և նրա հումանիստական չափումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 156-169. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2013) Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-193. ISSN 0320-8117

Թերզյան, Ա. Տ. (2013) Նորֆունկցիոնալիստական և միջկառավարական հայեցակարգերի կիրառելիությունը Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-149. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2013) Սոցիալիստական ռեալիզմ (ծագման և զարգացման պատմության շուրջ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2013) Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ տեղական մամուլը և գրատպությունը Վրաստանում, Ե., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 255 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 265-269. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2013) Փավստոս Բուզանդը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 64-75. ISSN 0320-8117

Abisoghomonyan, R. (2013) Military Factor as a Key in Struggle for Energy Resources. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-114. ISSN 0320-8117

Hamada, K. (2013) Nerses Šhnorhali in Nineteenth-Century Russian Theology. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 67-84. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2013) Nikolay Hovhannisyan. King of Kings Tigran the Great and the Armenian Empire as Evaluated by Modern Arab Historiography, Yerevan, 2012,83 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 350-353. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Sisian (Sisavan). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Սարիբեկյան, Ս. Լ. (2013) «Պետական տարածք» աշխարհաքաղաքական ռեսուրսի հետազոտության խնդրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-185. ISSN 0320-8117

Багдасарян, С. Г. (2013) Возможные пути развития ситуации при ненасильственном сопротивлении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 140-144. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2013) Об эстетическом восприятии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 247-253. ISSN 0320-8117

Свазян, Г. С. (2013) Основы изучения истории страны Алуанк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-66. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2013) От Брест-Литовского мира к Мудросскому перемирию: история невыполнения договоров. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-39. ISSN 0320-8117

Мартыненко, И. Э. (2013) Понятие и состав историко-культурного наследия Республики Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 314-329. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ս. Մ. (2013) Ա. Հովսեփյան, Հայրենական մեծ պատերազմը նաև հայության գոյամարտն էր, Ե., 2012, «Եվրոպրինտ» ՍՊԸ, 261 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 354-357. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Ականավոր հետազոտողն ու գիտության կազմակերպիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 371-373. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2013) Ականավոր պատմաբան-աղբյուրագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 363-366. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2013) Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-178. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2013) Բառաքննական և ստուգաբանական ճշգրտումներ ու լրացումներ հնդեվրոպական ծագման իմաստային մեկ խումբ կազմող միավորների մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-298. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 379-384. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Հ. Հ. (2013) Դավանափոխության հարցերը Վրաստանի և Իմերեթի Հայոց վիճակային կոնսիստորիայի դատական ատյանի արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2013) Դիցաբանական պատկերացումների արտացոլումը Վանի թագավորության արքայանուններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2013) Երիտթուրքերի քննադատությունը «Մշակ» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 340-349. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2013) Զավեն պատրիարքի գործունեությունը Կ. Պոլսի ՀՅԴ մամուլի լուսաբանմամբ (1909-1915, 1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-139. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2013) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախը (XVIII դ. 2-րդ կես – 1922). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Մ. Մ. (2013) Լեհաստանի հայ համայնքի դերը Հայաստան-Լեհաստան հարաբերությունների զարգացման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 115-122. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2013) Համշենի բարբառում առկա «լեխտըր» բառանվան շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-313. ISSN 0320-8117

Օհանեան, Ս. Տ. (2013) Հայ կնոջ դերը իրաքահայ գաղութի հասարակական կեանքին մէջ (1915-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 192-202. ISSN 0320-8117

Գալուստյան, Ռ. Ա. (2013) Հայ մտավորականության ոչնչացումը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 15-20. ISSN 0320-8117

Եսոյան, Մ. Ա. (2013) Հայկական բարենորոգումների լուսաբանումը սիրիական «Ալ- Թակադդում» թերթում (1912-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2013) Հայրենակցական միությունները և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 254-266. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Տ. Հ. (2013) Հասարակական իդեալի ճգնաժամը արդի հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-210. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ա. Ս. (2013) Ձեռնարկությունների ռազմավարական պլանավորման կարևորագույն խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 238-246. ISSN 0320-8117

Долуханян, Л. К. (2013) Ճարտարապետ Հայկ Վարդանյանի ստեղծագործական աշխարհը, Ե., «Էդիտ-Պրինտ» հրատ., 2011, 369 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 358-360. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Տ. (2013) Մարտին Բաղդասարյան, Ազատագրում, գիրք 5, Հատընտիր, Ե., «Վիամիր» հրատ., 2013, 663 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 361-362. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Մ. Գ. (2013) Մշակույթի հարցերի ընկալումը ՀՀ էլեկտրոնային մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 335-339. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Նիկոլայ Քոթանջյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 374-378. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Տ. (2013) Սամցխե-Ջավախքի ու Ծալկայի պատմաքաղաքական և ժողովրդագրական իրավիճակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-158. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ս. Ա. (2013) Սեն Արևշատյանը հայագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Բեժանյան, Ա. Գ. (2013) Սփյուռքի մասին տեսությունների համառոտ ակնարկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-227. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2013) Վարդանանց պատերազմն ըստ Դ. Դեմիրճյանի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-278. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2013) Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 299-306. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Ա. Ս. (2013) Քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2013) Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր Ա. Վռամյանի ծածկագիր նամակը` ուղղված Թալեաթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ն. Ա. (2013) Ֆեթուլլահ Գյուլենի գործունեությունը Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-237. ISSN 0320-8117

Tiberio, Marco (2012) Multiculturalism in the Present World: through the Analysis of Mgrditch Margosyan's Writings. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 244-250. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2012) «Հոբի գրքի» ինչու-որ հարցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 184-190. ISSN 0320-8117

Мелконян, Г. Ф. (2012) Воздействие горно-промышленного комплекса РА на окружающую среду. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 129-135. ISSN 0320-8117

Карапетян, М. Л. (2012) Генерал-лейтенант Мовсес Силикян (К 150-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 291-294. ISSN 0320-8117

Алексанян, А. А. (2012) Международная деятельность ОАО „Газпром˝ и ее влияние на национальную экономику. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 120-128. ISSN 0320-8117

Айрян, З. Г. (2012) Поэзия Ованеса Шираза в переводах Ирины Снеговой. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 216-221. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Ա. Ս. (2012) Ադրբեջան և Վրաստան երկկողմ հարաբերությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Գ. Է. (2012) Ազգ-պետության զարգացման արժեքային բազմաչափությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Հ. (2012) Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 251-256. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (2012) Ավեստան` որպես պարսից մտքի և գեղարվեստական խոսքի հին հուշարձան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 171-183. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Լ. Ս. (2012) Արիստակես Լաստիվերտցու մի վկայության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 58-69. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 301-304. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2012) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանը` նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 295-300. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2012) Ժամանակակից թուրքերենի անդրադարձ սեռը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 209-215. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ա. (2012) Ժամանակակից իրավագիտական ենթալեզվի առանձնահատկությունները իմաստաբանության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 222-231. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2012) Ժողովրդավարական վերահսկողության ինստիտուտները ՀՀ զինված ուժերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Գագինյան, Ա. Ռ. (2012) Ինֆինիտիվի տիպաբանական բնութագիրն ու զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Լ. (2012) Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 136-142. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2012) Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Ներսես Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում և Երուսաղեմի ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 44-50. ISSN 0320-8117

Կաժոյան, Հ. Ա. (2012) Համայնքային կազմակերպությունների դերը համայնքների զարգացման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 143-150. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Ի. (2012) Համասլավոնականության գաղափարախոսությունը Ռուսաստանում Ղրիմի պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Ա. (2012) Հայ գրականությունը` որպես պատմամշակութային և ազգային արժեք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 162-170. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Հայ գրատպությունը Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում (1567-1860-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Մաթոսյան, Մ. Ռ. (2012) Հասարակական աշխարհագրություն և կառավարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 151-154. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2012) Հովհաննես Շիրազ, Անի, կազմող` Աստղիկ Կարապետյան (Շիրազ), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, 307 էջ, 4 ներդիր, խմբագիր` Ս. Մուրադյան:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 280-285. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2012) Մարգարիտա Ռուխկյան. արդի հայ երաժշտության հետազոտողը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 286-290. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Մարտին Բաղդասարյան, Ազատագրում, գիրք 3. Սպարապետ, Ե., «Այսօր» հրատ., 2010, 768 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 277-279. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սուվարյան, Ա. Ս. (2012) Միքայել Նալբանդյանը հանրային կառավարման հիմնախնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 110-119. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2012) Ներակա իմաստը նախընտրական կարգախոսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 106-109. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2012) Ռազմապաշտպանական արտադրությունը Հայաստանում Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-32. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2012) Ստեղծագործական ինքնաարտահայտման թերապիան` որպես անձի զարգացման արդյունավետ մեթոդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 155-161. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2012) Փաստաթղթեր Առաջին աշխարհամարտի տարիներին ռուսահպատակ հայերի զանգվածային կոտորածների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 257-276. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Հ. Կ. (2012) Քեսապի հայոց կաթոլիկ համայնքի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2012) Քրոնիկը և ակնարկը արևմտահայ մամուլում (1880-1890 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 232-243. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2012) Հայերենի, հնդեվրոպական այլ և ֆիննաուգրական լեզուների հոգնակերտ կազմիչների համեմատական քննություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ա. Բ. (2012) 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը մասնակիցների հուշերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 149-162. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2012) «Գերանդի» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 334-341. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2012) «Էթնիկ զորակոչ» Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2012) Военно-политическое сотрудничество России и Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 86-99. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2012) Еще раз об оптимальном развитии общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 249-253. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2012) Кризис армянской науки и интеллектуальная миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 277-287. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2012) Ազգային կրթության փիլիսոփայությունը սոցիալ-քաղաքական արդիականացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Ա. Ս. (2012) Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 423-426. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. and Հակոբյան, Ա. Հ. (2012) Ականավոր արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 452-454. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Ա. Ս. (2012) Ամերիկյան և սկանդինավյան մարդասիրական կազմակերպությունների հայանպաստ գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 134-140. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2012) Անուշավան Զաքարյան, Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (հեղինակային հրատարակություն), Ե., 2010, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 406-409. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2012) Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 254-265. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Գ. (2012) Արգամ Այվազյան, Ագուլիսի բարբառի մասունքներ (հեղինակային հրատարակություն), Ե., 2011, 616 էջ, նկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 414-417. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Քոչարյան, Հ. Ժ. (2012) Արտեմ Սարգսյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 432-434. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Գ. (2012) Բագրատունյաց թագավորության սկզբնավորման թվագրության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 114-125. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2012) Բայական անցողականության և անանցողականության կարգերը ժամանակակից թուրքերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 315-323. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. and Մելիքյան, Գ. Վ. and Սաֆարյան, Ա. Վ. (2012) Բաքիի`Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում պահվող N 321 ձեռագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 442-446. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 455-464. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2012) Գ. Սունդուկյանը և «Մշակը» (Մեծ դրամատուրգի մահվան 100-ամյակի կապակցությամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 421-422. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2012) Գիտնականը և հասարակական գործիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 427-431. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Խ. Ս. (2012) Գիտնականի լուսավոր կերպարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 447-451. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ժ. Ա. (2012) Գրականության գործառնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 288-304. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Հ. (2012) Գրիգոր Զոհրապի իրավաբանական և օրենսդրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 200-212. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Գ. Վ. (2012) Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի հատկությունները և դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2012) Դվինի տարածքում հայտնաբերված բազմանիստ կնիքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 352-355. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2012) Երիտասարդ լեզվաբանների երկրորդ հանրապետական գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 440-441. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2012) ԶԼՄ իրավական կարգավիճակը և դերը նախընտրական քարոզարշավում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 220-232. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2012) Զմյուռնիայի հույների ողբերգության պատմությունը հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Եզեկյան, Լ. Կ. (2012) Լալիկ Խաչատրյան, Բառակազմական և ձևաբանական կաղապարները ժամանակակից հայերենում, «Զանգակ - 97» հրատ., Ե., 2011, 272 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 410-413. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2012) Լեոյի պատմահայեցողության շուրջ (հին և միջնադարյան ժամանակաշրջաններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2012) Խորհրդային պաշտպանական արդյունաբերության և դրա կառավարման համակարգի զարգացման հիմնափուլերը (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Լ. Ս. (2012) Համշենի Եղնովիտ-Էլեվիթ բնակավայրի պատմությունը և տեղանվան ստուգաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 305-314. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Է. Վ. (2012) Հայ-իրանական միջպետական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1990-2001 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 68-78. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2012) Հայաստանի հեռագրական գործակալությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 356-373. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2012) Հայկական վիմական արձանագրությունների պատմագիտական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 79-85. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Մ. (2012) Հանցավորության դեմ պայքարի ծրագրավորումը և նոր գիտական տեսության մշակումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 233-241. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Յա. Ի. (2012) Հետազոտություններ գեղագիտության բնագավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 435-439. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2012) Հեքիաթի ժանրի որոշ առանձնահատկություններ հայ և իսպանական բանահյուսություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 324-333. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2012) Մաղաքիա Օրմանյանի գործունեությունը Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և Արմաշի դպրեվանքում (1887-1896 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 14-31. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Գ. (2012) Մեթոդի դերը Օ. Կոնտի գիտաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 242-248. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2012) Միջին դասի ձևավորման տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 266-276. ISSN 0320-8117

Բայաթի, Սարինա (2012) Մոր կերպարը «Նոդբե» և «Ինկած բերդի իշխանուհին» պիեսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 344-346. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2012) Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք երկրանունների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2012) Նորայր Սարուխանյան, Մտորումներ և հուշեր ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի մասին, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 79 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 418-420. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2012) Պատմական իրադարձությունները Հայոց Արևելից կողմերում (VI-VII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Սիմյան, Տ. Ս. (2012) Պատմության ու պատմագիտության մեթոդաբանական մի քանի խնդիրների շուրջ (Լ. Ֆոյխտվանգերի հոդվածների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 100-113. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2012) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծման և օրենսդրական ամրագրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 179-190. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2012) Սմբատ Գաբրիելյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները և «Հայք» հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 374-388. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2012) Սյունիքը Հայաստանի կազմում պահպանելու խնդիրը Գարեգին Նժդեհի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 141-148. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2012) Տիգրան Դևոյանցի զեկուցագրերը Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական իրադարձությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 389-405. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ս. Ա. (2012) Փաստագրությունը և փաստի գործածումը Ա. Փելեշյանի ֆիլմերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 347-351. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. and Փափազյան, Խ. Ս. (2012) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 163-178. ISSN 0320-8117

Լոնգո, Ջուլիանո (2012) Nikolay Hovhannisyan. IL Problema Del Karabakh. Il Faticoso Percorso Verso la Liberta e l’independenza, Roma, Edizioni Studio 12, 2011, 172 p. Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Ղարաբաղի հիմնախնդիրը. Ազատության և անկախության փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, Ստուդիո 12 հրատ., 172 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 324-326. ISSN 0320-8117

Matoda, Claudia (2012) Some Considerations on the Armenian Lapidary Lexicon at Anavarza. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-266. ISSN 0320-8117

Авакян, А. В. (2012) Арарат Агасян. Символизм и творчество Мартироса Сарьяна, Е., изд.-во ”Воскан Ереванци”, 2012, 188 с. с илл. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 343-347. ISSN 0320-8117

Пашаян, Г. Э. (2012) Армянское документальное кино: страницы истории. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 275-286. ISSN 0320-8117

Долуханян, Л. К. (2012) Архитектор Тиран Ерканян (1891-1963). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-274. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2012) Байрон: поэзия политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 200-213. ISSN 0320-8117

Колобов, О. А. (2012) Гегам Петросян. Отношения Республики Армения с Россией (1918- 1920 гг.), Е., изд-во ЕГУ, 2012, 423 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-350. ISSN 0320-8117

Карапетян, М. Л. (2012) Генерал Г. Корганов. Участие армян в мировой войне на Кавказском фронте (1914-1918), М., изд-во МАКС Пресс, 2011, 183 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 351-353. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Л. А. (2012) Индия и Пакистан: хроника полувекового конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Даниелян, Дж. Г. (2012) К вопросу о грамматических категориях качественных прилагательных в русском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Карапетян, К. М. and Мкртчян, А. Е. (2012) Проблема развития спонтанной речи у студентов-журналистов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Степанян, А. С. (2012) Способы защиты аудиовизуальных произведений как объектов авторских прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-168. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2012) Արգուտինսկի-Դոլգորուկով (Արղության) իշխանական րնտանիքի ներդրումը Առաջին աշխարհամարտում ռուսական զորքերի հաղթանակի գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-41. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. (2012) Արմենոիդ ռասայական տիպի ծագումնաբանական խնդիրները Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 287-301. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2012) Արցախյան աշխարհը Միհրանյան տոհմի վերացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ս. Վ. (2012) Արևմտահայ գյուղի կենցաղի նկարագիրը Հ. Մնձուրու ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-242. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 377-384. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Լ. Ա. (2012) Գիտական վերելքի ուղիներով (Լալիկ Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 364-367. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2012) Գլոբալ տեղեկատվական տարածություն, բարոյագիտություն և անվտանգություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-175. ISSN 0320-8117

Քամալյան, Մ. Ա. (2012) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 368-371. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ն. Ս. (2012) Զորահավաքը և գյուղի առօրյան (1941-1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-53. ISSN 0320-8117

Ազիզյան, Ա. Ա. (2012) Էթնոքաղաքական հակամարտությունների դրդապատճառները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2012) Թիֆլիսի հայոց գյուղատնտեսական և տնայնագործական ընկերության գործունեությունը Ալաշկերտի հովտում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին (1914-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2012) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Փարիզ» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Հ. Ա. (2012) Իրականն ու մտացածինը Ումբերտո Էկոյի «Բաուդոլինո» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-229. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2012) Լևոն Չուգասզյան, Արշակ Ֆեթվաճյան, Ե., Փրինթինֆո, 2011, 188 էջ, 123 նկար:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 327-335. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2012) Խնդրառական կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումներ ԶԼՄ-երի լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Բ. Վ. (2012) ՀՀ կառավարության նորմաստեղծ գործունեության սահմանադրաիրավական կարգավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-145. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (2012) Հաղորդակցման դերը դեռահասի անձի զարգացման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 318-323. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2012) Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը եվրոպական անվտանգության համակարգին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-127. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ք. and Հարությունյան, Գ. Ռ. and Գասպարյան, Լ. Ա. (2012) Հայոց ցեղասպանության արծարծումների լեզվաճանաչողական յուրահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-199. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2012) Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից ու դատապարտումից մինչև Հայկական հարցի արդարացի լուծում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 28-34. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2012) Հանրաճանաչ հայագետ-մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 358-363. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Լ. Յու. (2012) Հոգևոր-մշակութային թեմաների լուսաբանումը Հայկական ԶԼՄ-ներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 313-317. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2012) Մակդիրը Հովհաննես Թումանյանի պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-183. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Մանվել Կարապետի Զուլալյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 372-373. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ն. Հ. (2012) Ներդրումների կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2012) Ներքին Գետաշենի միջին բրոնզեդարյան սափորի նախշազարդի մեկնաբանություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 302-312. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2012) Նշան Մուրադյան. մարդը, գրականագետը, իմաստասերը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 411 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 354-357. ISSN 0320-8117

Մարզպանյան, Հ. Ա. (2012) Շուկայական համակարգի գիտելիքահենք էվոլյուցիան և պետության նոր տնտեսական դերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-107. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Վահան Բայբուրդյան, Օսմանյան կայսրության պատմություն, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, 716 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 336-342. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Պ. Ս. and Դավթյան, Ս. Ռ. (2012) Վարչատարածքային և սեփականության միավորների սահմանների օրենսդրական կարգավորումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-136. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Ա. Ս. (2012) Վրաստանի XVII դ. պատմության հարցերը Զաքարիա Քանաքեռցու «Պատմագրության» համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-62. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Ա. Տ. (2012) Տնտեսական անկումը «ժամանակների վախճանին» ըստ Մահաբհարաթայի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-94. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ս. Ա. (2012) Տնտեսական ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-154. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2012) Փոխաբերական վերաիմաստավորումը մարմնի մասերի անվանումներով դարձվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 214-224. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2012) Ֆրիդրիխ Հովհաննեսի Խլղաթյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 374-376. ISSN 0320-8117

Саргсян, Р. Г. (2011) Из истории армянской благотворительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Van Lint, Theo M. (2011) Daredevils of Sasun: Poetics of an Epic. By Azat Yeghiazaryan. Translated by S. Peter Cowe. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2008. 270 pp. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 288-290. ISSN 0320-8117

Manzari, Alireza (2011) On Thoreau's Civil Disobedience. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 114-118. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2011) Power and Justice in International Relations. Interdisciplinary Approaches to Global Challenges, Edited by Marie-Luisa Frick and Andreas Oberprantacher,University of Innsbruck, Ashgate, 2009, 284 pages. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 301-312. ISSN 0320-8117

Բալասանյան, Ս. Ա. (2011) «Դասավանդումը»` որպես սոցիոլոգիական հասկացություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Карапетян, М. Л. (2011) Генерал-майор Александр Кулебякин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 274-287. ISSN 0320-8117

Агасян, А. В. (2011) Неутомимый подвижник и бескорыстный служитель искусства (к 120-летию со дня рождения Рубена Дрампяна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 214-226. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2011) Роль России в урегулировании Карабахского конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2011) Աննա Ասատրյան, Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 480 էջ: Анна Асатрян. Музыкальный театр Тиграна Чухаджяна, Е., изд.-во ”Гитутюн” НАН РА, 2011, 480 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 297-300. ISSN 0320-8117

Աթանեսյան, Գ. Ս. (2011) Աստվածաշնչյան սյուժեները Հ. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 179-189. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2011) Արշակ Չոպանյանը և 1930-ական թթ. արևելահայ գրական-հասարակական կյանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Արվեստագիտության մշակը (Արարատ Աղասյանի ծննդյան 55-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 322-326. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ. Զ. (2011) Արևմտահայերի Ազգային ժողովի հոգևոր գործառույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 338-344. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Շ. (2011) Գեղանկարիչ Խաչատուր Ղարաբեկյանի ստեղծագործությունների ոճական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 227-235. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Բ. (2011) Գունային պատկերների ընկալումը Շեքսպիրի սոնետների հայերեն ու իսպաներեն թարգմանություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 206-213. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ռ. Վ. (2011) Էթնիկ խմբերի դերը ոչ արևմտյան քաղաքակրթությունների արդիականացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2011) Թեգարամա (Թոգարմա) քաղաքի տեղորոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Աբաջյան, Ա. Հ. (2011) Ժամանակակից հայերենի արմատական ածականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 201-205. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Ս. (2011) Ժողովրդական բանահյուսության արտացոլումը Խաչիկ Դաշտենցի «Տիգրան Մեծ» դրամայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 190-194. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Լ. (2011) Ժողովրդավարական պետության ստեղծման և կայացման հարցերը Թ. Կամպանելլայի «Արևի քաղաք» աշխատության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 109-113. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Ռ. (2011) Ինտերնետային (համացանցային) ԶԼՄ-ի տիպաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 251-261. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2011) Իշխանության կազմակերպման հարցը Անդրկովկասում. կոմիսարիատի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2011) Լ. Ա. Ասոյան, Հայերը Ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. Պատմաժողովրդագրական հետազոտություն (ըստ 1897 թվականի Համառուսաստանյան մարդահամարի տվյալների), Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2010, 260 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 313-315. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Գ. (2011) ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և ՌԽՖՍՀ քաղաքական համակարգի ճգնաժամը (1990-1993 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (2011) Կենդանի բարոյագիտության իմաստասիրության տարածումը հայ փիլիսոփայական մտքի մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 119-132. ISSN 0320-8117

Ակոպյան, Ց. Ա. (2011) ՀՀ-ի և Վրաստանի գործադիր իշխանությունների ձևավորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 69-75. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2011) Համադրական բայաձևերի կաղապարները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 169-178. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2011) Հունական համայնքի տնտեսական հալածանքների արձագանքը «Դաշինք» թերթում(1910-1913 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Հրաչ Միքայելի Բարթիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 327-329. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2011) Միակազմ նախադասությունների ոճական արժեքը հայրեններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 157-168. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Միջին խավի առկայության հարցը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 133-139. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2011) Միսաք Մեծարենցի քնարերգության հնչյունական գործիքավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 146-156. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2011) Չգերազանցված աբովյանագետը (Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 316-321. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ս. (2011) Չեզոքության քաղաքականությունը Եվրոպայում ռազմական ինտեգրման գործընթացների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 76-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 333-334. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Ռոբերտ Զավենի Ավագյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 335-337. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Վ. (2011) Ռուբեն Մելքոնյան, Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ, Ե., «Նորավանք» հրատ., 2009, 112 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 295-296. ISSN 0320-8117

Բալայան, Վ. Ռ. (2011) Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը և Արցախի պետականության վերակերտման գործընթացը (1720-1730 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 262-273. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2011) Սեբաստիայի հայկական տպարանները և մամուլը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Սիմոն Միսակի Կրկյաշարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 330-332. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2011) Վանի «Աշխատանք» շաբաթաթերթը (1910-1915 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 236-250. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2011) Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. ականատես վերապրողների վկայություններ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 880 էջ: Verjiné Svazlian. The Armenian Genocide: Testimonies of the Eyewitness Survivors.Yerevan: ”Gitoutyoun” Publishing House of NAS RA, 2011,850 p. Verjiné Svazlian. Ermeni Soykırımı: Hayatta Kalan Görgü Tanıklarının Anlattıkları. İstanbul: ”Belge” Uluslararası Yayıncılık, 2011, 846 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 291-294. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Մ. Մ. (2011) Փաստաբանական գործունեության քրեաիրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 101-108. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2011) Աղվանքի քաղաքներն ըստ հունա-հռոմեական և հայկական սկզբնաղբյուրների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2011) Արցախի պատմության տարեգիրը (Հրանտ Աբրահամյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 314-316. ISSN 0320-8117

Ferrando, Serena (2011) Pour une réflexion sur la parenté entre l'albanais et l'arménien. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 201-206. ISSN 0320-8117

Մոհամմադի, Մալեք Մոհամմադ (2011) X դ. «Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքի» բնագրի փոխառյալ բառապաշարի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 207-220. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) «Ազգ» օրաթերթի 20-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Симонян, В. В. (2011) Анализ проблем развития паевых инвестиционных фондов на основе статистических данных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-126. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Армения и советско-турецкие отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг., под редакцией Армана Киракосяна, Е., изд-во ”Тигран Мец”, 2010, 332 с. Հայաստանը և խորհրդա-թուրքական հարաբերությունները 1945-1946 թթ. դիվանագիտական փաստաթղթերում, Արման Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, 332 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-294. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2011) В. А. Погосян, Армяне – сподвижники Наполеона: история и мифы, Е., изд-во ”Эдит принт”, 2009, 140 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 302-304. ISSN 0320-8117

Вардазарян, С. С. (2011) Ислам и смертники – эффективное оружие терроризма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Айрян, З. Г. (2011) Любовная лирика С. Капутикян в переводах Б. Ахмадулиной. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 229-234. ISSN 0320-8117

Геворкян, К. Г. (2011) Проблемы осмысления старости в условиях социокультурной трансформации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-191. ISSN 0320-8117

Асратян, Д. В. (2011) Русская национальная музыка во второй половине XIX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 247-254. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Գ. (2011) Ազգային շահերի արդիականացումը ՀՀ անվտանգության ապահովման քաղաքականության գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-114. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Ա. (2011) Ալևիները Թուրքիայում 1920-1930-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Գզոյան, Է. Գ. (2011) Անդրկովկասի հանրապետությունների` Ազգերի լիգային անդամակցելու հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-64. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2011) Առնո Բաբաջանյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 309-313. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Ա. (2011) Արսեն Յարմանի նոր հրատարակությունը - Palu-Harput 1878. Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler-Raporlar, 2c., Istanbul, ”Derlem” yayınlar, 2010, c. I-494s., c. II-563s. Բալու-Քարբերդ 1878. Չարսանջակ, Չեմիշգեզեկ, Ճապաղջուր, Երզնկա, Խիզան և շրջակայք, 2 հատոր, Ստամբուլ, «Դերլեմ» հրատ., 2010, հ. 1` 494 էջ, հ. 2` 563 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 298-301. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 317-324. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Լ. Ա. (2011) Գեղարվեստամանկավարժական գործոնի դերը հոգևոր դաստիարակության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2011) Դարձվածքների թարգմանության խնդրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 192-200. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Գ. Վ. (2011) Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելը` կոշտ աշխատավարձերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 127-139. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Մ. (2011) Երեխաների սոցիալականացման խնդիրները հետխորհրդային Հայաստանի մանկատներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-184. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2011) ԶԼՄ-ների գործունեության սկզբունքներն ու գործառույթները ժողովրդավարական ընտրությունների ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-171. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2011) Էթնոմշակութային գործոնը ՀՀ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-268. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2011) Թաթուլ Կրպեյանը և «Օղակ» գործողությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Տ. Ռ. (2011) Թուրք բանաստեղծ Թևֆիք Ֆիքրեթը` հայ վրիժառուի ներբողագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 221-228. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հասան-Ջալալյան, Ս. Ռ. (2011) Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-97. ISSN 0320-8117

Առուշանյան, Ռ. Գ. and Առուշանյան, Դ. Ռ. (2011) ՀՀ տնտեսության զարգացման ռազմավարության նախադրյալները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 140-143. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2011) Հայ եկեղեցու անվանի գործիչն ու գիտնականը (Մաղաքիա Օրմանյանի ծննդյան 170-րդ տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-32. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2011) Հայ մեծ փիլիսոփայի համաշխարհային ճանաչումը(Ակադեմիկոս Գեորգ Աբելի Բրուտյանի 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 305-308. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2011) Հենրիկ Հովհաննիսյան, Հնագույն դրաման Հայաստանում, Ե., «Նաիրի» հրատ., 2010, 198 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 285-288. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2011) Հուշեր Կարեն Դեմիրճյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 275-284. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2011) Ղևոնդ Ալիշանի փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-158. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2011) Միջազգային բանակցությունների արդյունավետության ընդլայնման հնարավորությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2011) Մոնրեալի պոլսահայ միության թատերախումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 235-246. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2011) Ռուբեն Միրզախանյան, Խորհրդահայ մշակույթը 1956-1990 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 354 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 295-297. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Հրանդ Գանգրունու գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2011) Армянская тематика в британской политике (в свете константинопольских событий 1919-1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 363-382. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. and Գևորգյան, Է. Գ. and Մելքոնյան, Է. Վ. (2011) Ваакн Н. Дадрян. История армянского геноцида (этнический конфликт от Балкан до Анатолии и Кавказа), Ереванский университет ”Гладзор”, 2007, 584 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 402-410. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2011) Дерзание духа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 431-435. ISSN 0320-8117

Молчанов, А. А. (2011) Позднеантичная и средневековая историческая традиция о происхождении рода Багратидов: эволюция официальной генеалогической версии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 43-48. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2011) Роль армянской общины в формировании позиции Франции в отношении евроинтеграционных процессов Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2011) Феномен коррупции в социальном поле современности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 205-221. ISSN 0320-8117

Симонян, С. М. (2011) Философия Альберта Швейцера как новое этическое учение. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 146-151. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (2011) Ականավոր արևելագետ-հայագետը(ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 415-420. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Հ. Ժ. (2011) Անմիջական մտահանգումը բարդ դատողությունից`ըստ բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 152-163. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2011) Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 164-177. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Թ. (2011) Արցախահայության ներդրումը Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Բնակչության բարեկեցության մակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների կառուցման մեխանիզմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 197-204. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 436-444. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2011) Գիտնականի կեսդարյա ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 421-424. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Վ. Կ. (2011) Եղիշե Չարենցը և նորդասականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 308-319. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Գ. (2011) Թուրքական համայնքները «Սփյուռք» հասկացության դասակարգման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 222-225. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Տ. Գ. (2011) ԺԷ դարի տաղասաց Մարտիրոս Մոկացու մի չափածոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 383-391. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (2011) Իմաստավորված տարիներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 428-430. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. and Գեղամյան, Գ. Մ. (2011) ԼՂՀ-ի ազատագրված տարածքների, արտագաղթի և վերաբնակեցման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Է. (2011) Կիլիկիայի Հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի (1268 թ.) շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2011) Կիլիկիայի հայ ազգաբնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2011) Կիլիկիո կաթողիկոսության հարաբերությունները Էջմիածնի ամենայն հայոց կաթողիկոսության հետ Սիմեոն Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 69-77. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Յա. Ի. (2011) Կյանքը գիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 425-427. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Ռ. Մ. Մարտիրոսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Բ. (2011) Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը,իմաստաբանությունը, Ե., Փրինթինֆո, 2008, 406 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 411-414. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Վ. Ա. (2011) Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացը Եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2011) Հայերենի հնչյունների ուղղախոսական նորմերին առնչվող որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 275-288. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2011) Հենրիկ Հովհաննիսյան, Հայ թատրոնի պատմություն. XIX դար, Ե., «Նաիրի» հրատ., երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, 2010,756 էջ+40 էջ ներդիր:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 396-401. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ս. Վ. (2011) Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի նորաբանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 248-256. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Գ. (2011) Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 134-145. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Մոսկվայի 1921 թ. մարտի 16-ի խորհրդա-թուրքական պայմանագրի իսկական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 113-125. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Պ. (2011) Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթները չափածո խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 238-247. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2011) Շարահյուսական կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումները արդի հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 289-299. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2011) Ոճական արտահայտչամիջոցները Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն հայոց» երկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 267-274. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Գ. (2011) Չթեքվող խոսքի մասերը համալրած արաբական փոխառությունները հայրեններում և կաֆաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 257-266. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (2011) Չինական դասեր կամ նրբանկատ դիվանագիտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 109-112. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Յու. (2011) Պատմագրական ավանդույթի կիրառումը Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 49-60. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Վ. Հ. (2011) Պարոնտերության ինստիտուտի ձևավորումն ու զարգացումը Հայաստանում (XI-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2011) Սարգիս Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 264 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 392-395. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Է. Ռ. (2011) Սփյուռքի դերը աշխարհակարգի ձևավորման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 178-196. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2011) Վանի հայության 1918 թ. մարտյան նահանջը Պարսկաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 336-362. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2011) Վերլուծական բայաձևերի կաղապարները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 226-237. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2011) Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 320-335. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2011) Ցարիզմի քաղաքականությունը և ՀՅԴ դատական գործը (1908-1912 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 78-88. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ս. Լ. (2011) Օտարման հիմնախնդիրը ժամանակակից ֆրանսիական դրամատուրգիայում (Ժորժ-Դիդիե Գաբիլի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 300-307. ISSN 0320-8117

Drost -Abgaryan, A. (2010) Daniel Varuzhan, Emile Verhaeren and the Armenian Medieval Literature (Dedicated to Daniel Varuzhan's 125th birth anniversary). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 262-268. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2010) «Արմենիա» շաբաթաթերթը (հրատարակության 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 109-114. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2010) Г. С. Свазян. История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII век). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 359-363. ISSN 0320-8117

Касабабова, Р. С. (2010) Значение концепта „революция“ в системе историософских взглядов Ф. И. Тютчева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-245. ISSN 0320-8117

Кажоян, Р. А. (2010) К общей теории общинного развития: модель процесса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-314. ISSN 0320-8117

Мурадян, И. С. (2010) О правовом регулировании миграционных процессов в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Акопян, И. Д. (2010) Опыт прочтения „Философии свободы“ Рудольфа Штейнера. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 171-182. ISSN 0320-8117

Геворкян, К. Г. (2010) Организация семейной жизни в пенсионном возрасте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 206-211. ISSN 0320-8117

Гулян, С. А. (2010) Рубен Мамулян и „Гамлет“ Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-310. ISSN 0320-8117

Тамазян, В. В. (2010) Самоопределение народов и мировой порядок. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Погосян, В. А. (2010) Советские ученые о Карабахском конфликте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 335-342. ISSN 0320-8117

Мартыненко, И. Э. (2010) Статус объектов Всемирного культурного наследия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 284-295. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2010) Философское понимание цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 162-170. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2010) Ականավոր գիտնականը և մեծ հայրենասերը (ակադեմիկոս Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյանի ծննդյան մեկ դարը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 392-402. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2010) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի սոցիալ-տնտեսական և կրթական-լուսավորական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-39. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2010) Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. լեռնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 403-410. ISSN 0320-8117

Բալոյան, Հ. Ս. (2010) Գրիգոր Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 373-376. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Հ. Կ. (2010) Երբ վրիպում է գրախոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 327-328. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Վ. Ա. (2010) Ընտրությունների դերը Հայաստանում բազմակուսակցականության կայացման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Լ. Լ. (2010) Ժ. Փիտոևը և բեմական նոր իրականության կառուցման փորձը XX դարի բեմանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-326. ISSN 0320-8117

Սաքապետոյան, Ռ. Կ. (2010) Լ. Խաչատրյան, Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն, Ե., «Զանգակ-97», 2010, 238 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 364-366. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2010) ԼՂԻՄ-ի մարզկոմի առաջին քարտուղարը Բաքվի դրածո էր: ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահը Հայաստանի ԳԱ ընդհանուր ժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 329-334. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (2010) Լիլիթ Սաֆրաստյան, Կանանց հիմնախնդիրները ժամանակակից իրանական գրականության մեջ, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2010, 169 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 355-358. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Մ. Պ. (2010) Կինտոյի կերպարը Հովսեփ Կարալյանի արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-320. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Կոսովոյի կարգավիճակի որոշման գործընթացի նշանակությունը հակամարտությունների կարգավորման սկզբունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) ՀՀ ԳԱԱ ավագագույն հասարակագիտական հանդեսի 70 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2010) ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպությունների դերը ինքնության պահպանման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 212-226. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Ա. Վ. (2010) ՀՀ գործարար միջավայրի մրցակցային ռազմավարության նոր մոդել. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-161. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Լ. (2010) ՀՀ-ում հարկային վերափոխումների ներկա փուլի հիմնախնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-147. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2010) Հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը Կիլիկիայում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 5-22. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2010) Հայ պատմագիտության ուրույն դեմքը (Լեոյի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 377-391. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2010) Հայերենի բարբառներում առկա «թըրպան» բառանվան շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 279-283. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2010) Հայկական հարցը Հ. Թումանյանի հրապարակումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2010) Հայոց պատմական և քաղաքակրթական արժեհամակարգի պաշտպանության անհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-74. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2010) Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-205. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2010) Մխիթար Գոշի առակների ընտրանին ֆրանսերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 227-231. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2010) Ներակա իմաստի դրսևորումները կանխենթադրույթի և կանխավարկածի մակարդակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-190. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2010) Ջոն Կիրակոսյան, Անկախ պետականության և քաղաքական հայագիտության ակունքներում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2009, 680 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 349-354. ISSN 0320-8117

Փախլյան, Ա. Ա. (2010) Ռուս-վրացական հարաբերությունների ազդեցությունը ՀՀ արտաքին առևտրի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-138. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2010) Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 246-261. ISSN 0320-8117

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2010) Վազգեն Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Ե., «Նաիրի» հրատ., 2010, 372 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան , Է. Ա. (2010) Վլադիմիր Բարխուդարյան, Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XVIII դարի կես – XX դարի սկիզբ),Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 454 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 343-347. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Գ. (2010) Տարիների սահմանից այն կողմ (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Արամ Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 371-372. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Տ. Ն. (2010) Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում և դրա հետևանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-90. ISSN 0320-8117

Aktokmakyan, Maral (2010) Comparative Study of Charlotte Brontë’s “Jane Eyre” and Srpuhi Dussap’s “Mayda”. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 330-339. ISSN 0320-8117

Զուլալյան, Մ. Կ. (2010) Nikolay Hovhannisyan. The Armenian Genocide. Armenocide– the Most Genocidal Genocide: in Ten Languages of the World. English, French, Russian, German, Turkish, Japanese, Hungarian, Armenian, Arabic, Persian, Yerevan, “Zangak-97” Publishing House, 2009, 856. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 484-488. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Տ. Բ. (2010) «Ռոմեո և Ջուլիետ» ողբերգության բանահյուսական զուգահեռները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 386-391. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2010) «Փոցխ» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 374-385. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2010) Армен Григорян. Первый, второй и третий человек. М., изд-во "Языки славянской культуры", 2008, 509 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 508-510. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2010) Международная трудовая миграция в свете глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 234-246. ISSN 0320-8117

Зулумян, Б. С. (2010) Символизм в творчестве Егише Чаренца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 274-296. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2010) Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 226-233. ISSN 0320-8117

Акопян, З. А. (2010) Стелы Армении и Грузии. К вопросу о культурной общности в раннехристианский период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 403-418. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2010) Աելիտա Դոլուխանյան, Դրվագներ հայ գրաքննադատական մտքի պատմությունից, Ե., «Զանգակ-97» Հրատ., 2009, 223 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 511-514. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմաւենի (2010) Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան 1923-1939 թուականներուն (մաս II). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 68-80. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2010) Ականատեսի վկայությունները Մուշ քաղաքի հայության կոտորածի մասին: Հայկական բանակի հետախուզական բաժանմունքի պետ Տիգրան Դևոյանի զեկուցագիրը թուրքական բանակի մարտակազմի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 457-483. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2010) Աղվանից մարզպանության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 101-106. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2010) Այո-ոչ հարցումները Ղուկասի արևելահայերեն և գրաբար Ավետարաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 340-346. ISSN 0320-8117

Դիլբանդյան, Ս. Ա. (2010) Անձի օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 200-206. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ս. (2010) Աննա Ասատրյան, «Զեմիրե». Տիգրան Չուխաճյանի կարապի երգը, Ե., «Ոսկան Երևանցի», 2009, 174 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 497-501. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2010) Արարատ Աղասյան, Քաջազի մշտավառ կանթեղը, Ե., Տիգրան Մեծ հրատ., 2009, 128 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 494-496. ISSN 0320-8117

Քերթմենջյան, Դ. Գ. (2010) Արգասաբեր կյանք (Մուրադ Հասրաթյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 521-525. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2010) Արմին Վեգները` որպես մեծ մարդասեր և Հայոց ցեղասպանության ականատես. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 437-447. ISSN 0320-8117

Մուսայելյան, Հ. Գ. (2010) Բանաստեղծական տեքստի ներքին հնարավորությունները (1970-ական թթ. հայ բանաստեղծության կառուցվածքային առանձնահատկություններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 358-366. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2010) Բառախաղը Ժորա (Գևորգ) Հարությունյանի «Ղազարը գնում է պատերազմ» կատակերգությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 264-273. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Հ. Ժ. (2010) Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունները և դրանց առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 207-225. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2010) Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության հարցերը Արցախում (2000-2006 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 254-263. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 532-540. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ս. Է. (2010) Գենդերային ինքնությունը հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 247-253. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2010) Գիտնականի արդիականությունը (ակադեմիկոս Մ. Կ. Զուլալյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 517-520. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Գ. (2010) Գրիգոր Արշակյան, Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» Հրատ., 2009, 210 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 515-516. ISSN 0320-8117

Երզնկյան, Ռ. Ա. (2010) Դարձվածների ոճական արժեքը Համո Սահյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 367-373. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2010) Երվանդ Ոսկանն ու նրա դերը հայ և թուրքական պրոֆեսիոնալ քանդակի կայացման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 392-402. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (2010) Թեև Արմին Վեգները պաշտպանության կարիք չունի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 448-456. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության «Նոր ակտիվիզմի» երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ա. Մ. (2010) Ժողովրդագրական իրավիճակը Ղարաբաղում 1710-1720-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2010) Իտալացի վաճառականությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 81-100. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2010) Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի արդյունաբերության վերակառուցումը պատերազմական պայմաններում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 145-155. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2010) Կապադովկիայի տարածքը և սահմանները Աքեմենյան Պարսկաստանի կազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 107-118. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Մ. Պ. (2010) Կենցաղային ժանրը Հովսեփ Կարալյանի նկարներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 419-423. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2010) Կիլիկիահայության կոտորածները և ինքնապաշտպանական մարտերը 1894-1896 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 15-35. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2010) ՀՍԽՀ սահմանների հարցը 1921 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում (Մոսկվայի և Կարսի կոնֆերանսները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 36-58. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2010) Համլետ Դավթյան, Մեզ անծանոթ Վարդանանց պատերազմը, Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին և մեր պետության ընթացքը, «Նոյան տապան» Հրատ., Ե., 2007, 434 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 502-507. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. and Միրզոյան, Ք. Պ. (2010) Համշենահայերը` որպես հայ էթնոսի հավասարազոր մաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 433-436. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Լ. Մ. (2010) Հայի կերպարը արդի իրանական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 323-329. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2010) Հայոց Սմբատ Ա թագավորի աբխազական արշավանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 119-130. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (2010) Մ. Կարապետյան, Է. Գևորգյան, Է. Մելքոնյան, XIX դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային-ազատագրական շարժման խորհրդահայ պատմագրությունը (1921-1991 թթ.), Ե., «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 303 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 489-493. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. and Զաքարյան, Մ. Գ. (2010) Մարդը` որպես նարեկյան մշակույթի գերակա դերակատար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 309-322. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. and Դիլոյան, Ս. Ա. (2010) Միկրոէկոնոմիկայի բնորոշ հատկանիշների շուրջ (գիտամեթոդական տեսանկյունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 176-186. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ն. Ռ. (2010) Նէպ-ը և գյուղացիության շերտավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 156-162. ISSN 0320-8117

Գեղամյան , Գ. Մ. (2010) Նորայր Սարուխանյան. Գիտնականը և հրապարակախոսը (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 526-531. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2010) Պատմող հեղինակը Գ. Մահարու արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 297-308. ISSN 0320-8117

Մարզպանյան, Հ. Ա. (2010) Սեփականության և յուրացման ձևերի էվոլյուցիան ու պատմական հեռանկարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 163-175. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2010) Սփյուռքահայ պատմագիտությունը հայ հայդուկային շարժման վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2010) Վաստակաշատ գիտնականը (ակադեմիկոս Գևորգ Ղարիբջանյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 529-531. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Ս. Հ. (2010) Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործության աստվածաշնչյան ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 347-357. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Հակոբյան, Ն. Ֆ. (2010) Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 424-432. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Վ. Ս. (2010) Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ներդրման գործընթացը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 187-193. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Վ. (2010) Ֆինանսական վերլուծությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 194-199. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) 1812 թ. Հայրենական պատերազմը Խ. Աբովյանի պատմաքննական հայացքի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-107. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2009) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Արսեն Կիտուրի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Hovhannissyan, H. V. (2009) Key Factors of Strategy of Economic Development. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-184. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-31. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2009) «Ազատամարտ» օրաթերթի գրական հավելվածը (1910-1913). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-148. ISSN 0320-8117

Բաբուռյան, Հ. Ռ. (2009) «Քերթողական արվեստի» զահրատյան ընկալումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Г. Ж. (2009) Кавказская политика Российского государства в сохранении этноструктуры региона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 149-155. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2009) Научные связи Ереванского государственного университета в 1920-1930-ые годы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-132. ISSN 0320-8117

Мкртчян, А. П. (2009) Особенности зрелой прозы М. С. Шагинян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 225-231. ISSN 0320-8117

Гулян, С. А. (2009) Рубен Мамулян и армянская действительность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 274-284. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմավենի (2009) Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան 1923-1939 թուականներուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-86. ISSN 0320-8117

Վարտանովա, Ժ. Ա. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2009) Ականավոր հայ գիտնականը (Է.Ս. Մարգարյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2009) Աղվանից Վաչե Բ և Վաչագան Գ Բարեպաշտ արքաների դինաստիական պատկանելության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-44. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2009) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի քաղաքականությունը երկրամասի վարչական սահմանաբաժանումների և զեմստվոների հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-73. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2009) Անկախ լրատվամիջոցները և իրավունքի գերակայության սկզբունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 195-203. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2009) Արվեստաբանության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-319. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2009) Բայական հիմքերով կազմված բուն կամ իսկական բարդությունների ձևաբանական կաղապարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-224. ISSN 0320-8117

Եդոյան, Ռ. Հ. (2009) Բարձրագույն կրթության խնդիրներն Արցախում 1988-1992 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 285-289. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 320-324. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ս. Դ. (2009) Գեղարվեստական տեքստերի ընտրության և վերլուծության հիմնախնդիրը մասնագիտական անգլերենի ուսուցման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 290-295. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ան. Հ. (2009) Գիտնականը և քաղաքացին (Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-311. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2009) Գյուղի թեման Ավ. Ահարոնյանի գեղարվեստական արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-242. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (2009) Գևորգ Հարությունյան, Արևմտահայության կացությունը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը (1850-1870-ական թթ.), Ե., «Էդիտ պրինտ» հրատարակչություն, 2009, 262 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 302-305. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Տ. Ռ. (2009) Թևֆիք Ֆիքրեթի «Հին պատմություն» պոեմի և նրա լեզվաոճական առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-273. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (2009) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-194. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2009) ՀՅԴ «Կովկասյան նախագծի» շուրջ առաջացած տարաձայնությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 156-164. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Կ. Հ. (2009) ՀՅԴ մասնակցությունը 1910 թ. Կոպենհագենի միջազգային սոցիալիստական համաժողովին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2009) Հակաճգնաժամային միջոցառումների արտերկրյա փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-179. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Գ. Ս. (2009) Համառոտ ակնարկ Բաքվի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-59. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2009) Հայերը և հույն ժողովրդի 1821-1829 թթ. ազատագրական պայքարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-97. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2009) Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-143. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Է. Ս. (2009) Մուշեղ Իշխանի խոհափիլիսոփայական քնարերգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 251-260. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2009) Ռուբեն ավագ քահանա Բեկգուլյանցի նամակները Արևմտյան Հայաստանում ռուսական իշխանությունների քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-301. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2009) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ստեղծման և օրենսդրության զարգացման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 204-216. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2009) Սեբաստիա քաղաքի Ս. Թարգմանչաց և Արամյան վարժարանների կրթական կյանքը (XIX դ. վերջ- XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-114. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Բ. (2009) Վ. Շեքսպիրի սոնետների գրական պատմության և դրանց լեզվաոճական մեկնաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-250. ISSN 0320-8117

Խնկոյան, Ա. Կ. (2009) Գիտական և նորամուծական քաղաքականության մեխանիզմները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2009) «Կյանք» իմաստն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-181. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. and Микаелян, Л. Ш. (2009) Древние корни строительной техники „мидис“. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Амбарцумян, Э. Д. (2009) Опыт работы Сергея Исраеляна в документальном кино (“Песни песней“). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-202. ISSN 0320-8117

Томашевич, Радован (2009) Спящие герои Мгер и Марко (Армяно-сербская эпическая параллель). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-130. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2009) Ազգային կրթության հիմնախնդիրը քաղաքական տեսության հայեցակետից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) Աշոտ Հովհաննիսյանի՝ «Արարատ» ամսագրում տպագրված պատմագիտական ուսումնասիրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-265. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2009) Արարատ Աղասյան, Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները XIX-XX դարերում, Ե., Ոսկան Երևանցի, 2009, 292 էջ, 192 էջ նկար:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 259-262. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2009) Արժեքավոր փաստաթուղթ հայկական տարածքները Հայաստանին վերադարձնելու շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-247. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2009) Արմին Թ. Վեգների գործունեությունը Մարտին Տամկեի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-47. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2009) Բնական լեզուն՝ որպես իրական աշխարհի կապերի և հարաբերությունների բացահայտման միջոց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 285-290. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Գնել Գրիգորյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 283-284. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2009) Եղանակավորող բառ-մասնիկները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-166. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Հ. (2009) Ժողովրդավարության ձևավորման ու կայացման միտումները և ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-115. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Է. Է. (2009) Ժողովրդավարության պատկերացումների փոփոխությունը արդի հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-231. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2009) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորություններն ու հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2009) Կրթական համակարգի բարեփոխումները և դեռահասների սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Վ. (2009) ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրությունը և որբ երեխաների խնամքի խնդիրը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2009) Համաշխարհային ճգնաժամի կանխատեսումները դրանից 10 տարի առաջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-72. ISSN 0320-8117

Պիկիչյան, Հ. Վ. (2009) Հայ նվագարանային երաժշտություն. Պարեղանակներ, կազմող՝ Մուրադյան Ա., երաժշտական խմբագիր՝ Մարտիրոսյան Խ., « Ամրոց Գրուպ» հրատ., Ե., 2008, 171 էջ: Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ, կազմողներ՝ Դերոյան Դ., Թագակչյան Զ., ըստ 1927 – 1929 թթ. գիտարշավային նյութերի, զեկ.՝ Կուշնարյան Ք., «Ամրոց Գրուպ» հրատ., Ե., 2008, 239 էջ։ Արամ Քոչարյան, Հարկանային և շնչական երաժշտական գործիքները Հայաստանում, խմբագիրներ՝ Խուդաբաշյան-Սարգսյան Կ., Պիկիչյան Հ., Մեհրաբյան Ժ., Բաղդասարյան Ա., «Ամրոց Գրուպ» հրատ., Ե., 2008, 247 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2009) Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնական մարմինների ձևավորումը (1918 թ. մայիս-հուլիս). Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (կազմող, առաջաբանի և ծանոթագր. հեղինակ՝ Սուքիասյան Հ. Կ., խմբ.՝ Վիրաբյան Ա. Ս., Խաչատրյան Կ. Հ.), Հայաստանի ազգային արխիվի հրատ., Ե., 2009, 218 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-268. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2009) Հայերենի ստուգաբանության որոշ խնդիրներ ըստ նոստրատիկ լեզվաբանության տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 182-193. ISSN 0320-8117

Յազըճյան, Գ. Գ. (2009) Հենրիկ Խաչատրյան, Գարեգին Ղազարյան, Սիրվարդ Մարգարյան, Հաղթանակներն՝ ինչպես եղել են. Ազդականչ 44, «Հայկական հանրագիտարան» հրատ., Ե., 2008, 384 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 275-279. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գ. Ս. (2009) Ճարտարապետական գիտությունը նորին հանդիման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 203-212. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Լ. Ա. (2009) Մեղմ հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-160. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2009) Մեսրոպ ավագ քահանա Մելյանի զեկուցագրերը Տրապիզոնի հայությանը օգնություն կազմակերպելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 248-254. ISSN 0320-8117

Փաշինյան, Ռ. Հ. (2009) Մուսա լեռան հերոսամարտը և հայ կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2009) Նորահայտ արխիվային փաստաթղթեր 1916 թ. Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հայկական համագումարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 255-258. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ն. Ռ. (2009) Ուղղակի հարկերը և տնտեսական ճգնաժամը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Ա. Մ. (2009) Ուսուցչի դերասանական արվեստը՝ երեխայի դաստիարակության գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-217. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան խեցեղեն զարդարվեստի տիպաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2009) Վաստակաշատ գիտնականի արգասաբեր ուղին (պրոֆեսոր Է. Ա. Զոհրաբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 280-282. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2009) Глобализация и трансформация миграционных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-125. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2009) К вопросу о гуманизации ценностной основы человечества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-150. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Н. А. (2009) О гегелевской философии музыки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 216-227. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2009) Российско-армянские отношения в последнем десятилетии XX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-96. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2009) Тунян В. Г., Легенды и были: охранка и Армения, XIX- нач. XX вв. Е., 2008, изд. «Чартарагет», 132 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Գ. (2009) Ագրարային քաղաքականության հիմքերի ձևավորումը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 67-72. ISSN 0320-8117

Ղալթախչյան, Տ. Ս. (2009) Ադանայի 1909 թ. կոտորածների առաջին արձագանքները արևմտահայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2009) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 268-272. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2009) Այո-ոչ հարցումները Մարկոսի Ավետարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-187. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Վ. Յու. (2009) Անզգուշությամբ մահ պատճառելը՝ որպես հանցակազմ միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2009) Աշոտ Մելքոնյան, Արարատ. Հայոց անմահության խորհուրդը, Ե., 2008, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 96 էջ + 114 լուսանկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-257. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2009) Բարդ ստորադասական նախադասության ոճական արժեքը Հ. Թումանյանի պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-192. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 281-286. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2009) Էթնոմշակութային գործառույթ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վ. Գ. (2009) Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. V, խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Ե., 2008, 260 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ս. (2009) Ինովացիոն ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ և կառուցակարգեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-138. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2009) Լևոն Լուզինյանի գահակալումը և Սսի գրավումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հարոյան, Հ. Ա. (2009) Կրոնը՝ մշակութային երևույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-159. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (2009) ՀՀ-ում ներքին օդագնացության անհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-132. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2009) Հակոբ Պարոնյանի ծիծաղի և երգիծանքի առանձնահատկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 209-215. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ն. Լ. (2009) Հայ բժիշկները և դեղագործները Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-110. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Տ. (2009) Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրները ՀՍԽՀ հյուսիսարևելյան սահմանահատվածում 1921-1922 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Ազէզեան, Հ. Ա. (2009) Հայերու տեղաբաշխումը Սուրիոյ մէջ (Օսմանեան տիրապետութեան շրջանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ե. Հ. (2009) Հելլենիստական դարաշրջանի Կոմմագենեի և Ծոփքի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (2009) Հումորիստական գրաֆիկայի ժանրերը և դրանց առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-234. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2009) Հրաչիկ Սիմոնյան, Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում (1909 թ. ապրիլ), ԵՊՀ Հրատ., Ե., 2009, 529 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Գիշյան, Բ. Ժ. (2009) Ճապոնական մոդեռնիզմի ճգնաժամը և «երեխայի հիմնախնդրի» քննարկումը 1990-ականների վերջերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-83. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Շ. (2009) Մարդու կերպարը Կառլոս Աբովյանի գեղանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 235-239. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2009) Նորահայտ վավերագրեր Արարատի ապստամբության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2009) Նույն որոշյալին լրացնող մեկից ավելի բառով և բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչների փոխակերպումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 199-208. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Ուշ բրոնզեդարյան նյութեր Սվարանց գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Վ. (2009) Վաչե Նալբանդյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 278-280. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2009) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 273-277. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ռ. Վ. (2009) Վարդան Դևրիկյան, Վարդանանք և հայ երիտասարդությունը, «Մագաղաթ» հրատ., Ե., 2008, 92 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-263. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2009) Փոխառյալ հայոց իգական անունները հայերենի զարգացման միջին շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-198. ISSN 0320-8117

Քարամյան, Ա. Ռ. (2009) Քաղաքական հաղորդակցությունը՝ որպես հասարակայնության հետ կապերի բաղադրիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2009) Օտար պատմաբանները Օսմանյան կայսրության ոչ մահմեդականների սոցիալ-տնտեսական կյանքի մասին (XVII-XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-19. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ա.Վ. (2008) The Armenian Massacres in 1894-1896. British media testimony. Edited and with an Introduction by Arman J. Kirakossian, University of Michigan-Deaborn, 2008, 614 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 240-244. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. L. (2008) The Contribution of Academician Victor Hambartsumyan to the History of Armenian and World Cosmological Thought and Astronomy. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 256-259. ISSN 0320-8117

Janunts, M. A. (2008) The Relation between Forecast Dispersion Anomaly and Other Stock Market Anomalies. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2008) «Շանթ» հանդեսը 1911-1915 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-66. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Б. С. (2008) Арцах, Гардман, Нахиджеван – триединая формула территориальной целостности Восточной Армении. Е., изд-во «Тигран Мец», 2008, 351 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Ернджакян, Л. В. (2008) Нововыявленные страницы истории армяно-турецких музыкальных связей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 197-209. ISSN 0320-8117

Гамагелян, В. М. (2008) Творчество Григора Ханджяна последнего десятилетия жизни (1990-2000 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-231. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2008) Ա.Ս.Գրիբոյեդովի տնտեսագիտական գործունեության որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-48. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Գ. Մ. (2008) ԱՊՀ երկրների ապրանքային շուկաներում ֆիրմաների գերիշխող դիրքի կարգավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-120. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2008) Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչությունը 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Պ. Ս. and Ղազեյան, Խ. Ա. (2008) Անշարժ գույքի գրանցման համակարգը Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես - XX դ. 20-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2008) Ավ. Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-173. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 271-276. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Մ. (2008) Եգիպտահայ համայնքը 1970-1981թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Ե. (2008) Եվրոպական վերահսկողության խնդիրը 1914 թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2008) Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և օրենսդրական դաշտի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Դ. Ա. (2008) Թանգարանային ցուցադրությունը` իբրև հաղորդակցական-կրթական միջավայր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 210-219. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Ա. (2008) Խոջալուի և Շուշիի ազատագրումը ադրբեջանական պատմագրության լուսաբանմամբ (1992 թ. փետրվար-մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-86. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2008) ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 50-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 252-255. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ս. (2008) ՀՀ-ում ինովացիոն գործունեության տեղայնացման որոշ հայեցակետեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-140. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2008) ՀՍԽՀ արտգործժողկոմատի տեղեկատու բաժնի բյուլետենը (1921-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-93. ISSN 0320-8117

Ջոթյան-Կրայչիր, Պ. (2008) Հայ գրականությունը հունգարերեն (Հրաչյա Քոչարի «Նահապետ» վիպակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2008) Հայագիտական մտքի երախտավորը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 260-263. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (2008) Հայագիտության նվիրյալը (Լևոն Զեքիյանի ծննդյան 65 և գործունեության 40-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-270. ISSN 0320-8117

Վանյան, Լ. Վ. (2008) Հայերենի խոսքի ռիթմի բնույթի մասին. էլեկտրաակուստիկ հետազոտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Ազէզեան, Հ. Ա. (2008) Հայերու տեղաբաշխումը Սուրիոյ մէջ (Օսմանեան տիրապետութեան շրջանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Մարդյան, Գ. Ա. (2008) Հովհաննես Թումանյանի ազգանվեր գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-184. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2008) Մուշեղ Լալայան, Ազգային գաղափարախոսության խնդիրների շուրջ (երկրորդ՝ լրացված և բարեփոխված հրատարակություն), Ե.,«Հայրենիք» ակումբ, 2008, 103 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 245-248. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ա. Գ. (2008) Պետության ռազմավարական հզորության գնահատման մեթոդաբանությունը արդի ռազմաքաղաքական իրողությունների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-103. ISSN 0320-8117

Փայասլյան, Ն. Հ. (2008) Սեբաստիայում ստեղծագործած մանրանկարիչների մի գերդաստանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-239. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Ս. (2008) Վարկանշումը` որպես ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության համալիր գնահատման միջոց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. (2008) Քաղաքական մասնակցության ձևերը քաղաքական խոսույթի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-112. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2008) Քրդական ազգային-ազատագրական շարժումը քեմալական Թուրքիայում 1920-1930-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-22. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2008) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Արտակ Դարբինյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-56. ISSN 0320-8117

Bekaryan, A. A. (2008) Armenian Laurel Wreath to George G. Byron. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 156-168. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2008) «Աղվանք» տեղանվան բովանդակային փոփոխությունների և գործածության ոլորտների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 258-267. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2008) «Գլուխ» բաղադրիչով` մարդու մտավոր կարողությունն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-120. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2008) Артур Акопян, Графика Ерванда Кочара, Е., "Грабар", 2007, 96 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 275-276. ISSN 0320-8117

Авакян, К. Р. (2008) Западник Мигран Свазлян о России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 248-257. ISSN 0320-8117

Саруханян, Н. Б. (2008) Знаменательный этап в истории Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-247. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2008) Палеодемография и реконструкция некоторых особенностей образа жизни населения Ширакской равнины в эпоху бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-235. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2008) Проблемы сопоставления систем русского и армянского языков (морфология) в аспекте обучения русской орфографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 121-127. ISSN 0320-8117

Мкртчян, А. П. (2008) Проза начального периода творчества М. Шагинян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-177. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2008) Ակնի կազայի վարչաժողովրդագրական նկարագիրը (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-62. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Լ. (2008) Անգլերենի բայական համակարգի որոշ առանձնահատկությունները հայերենից անգլերեն թարգմանության ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Շոլինյան, Մ. Ռ. (2008) Ապաբարոյականության թեման Գ. Զոհրապի նովելներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-195. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Լ. (2008) Արևելյան Հայաստանի դպրոցների և աշակերտների թվաքանակը XIX դ. 80-90-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2008) Բանասիրական ճշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 128-135. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Գ. Ս. (2008) Բաքվի հայությունը և Սասունի 1904 թ. հերոսամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 281-287. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2008) Գիտելիքների գործոնը հասարակության զարգացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2008) Գրական հայերենի հունաբան և լատինաբան տարբերակների փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 136-149. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Պ. (2008) Դասական դրամատուրգի ծննդյան 80-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 268-270. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Գ. Ս. (2008) Երեխաների քաղաքացիության հարցերի կարգավորումը ԽՍՀՄ և ՀՀ օրենսդրությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2008) Իրավունքի բնապատմական հիմքերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-102. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Հ. Դ. (2008) Կապադովկյան հայրերն ընդդեմ արիոսականության և հայ եկեղեցու դիրքորոշումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-67. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (2008) Կլիմենտ Հարությունյան, Հայ ռազմիկների մասնակցությունը Խորհրդա-ֆիննական պատերազմին (30.11.1939-13.03.1940), Ե., 2008, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 228 էջ, 57 լուսանկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 277-280. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Վ. (2008) ՀՀ-ի և ԳԴՀ-ի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2008) Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները Հայաստան և այսրկովկասյան երկրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Լ. Հ. (2008) Հայ մանկապատանեկան գրականությունը XIX դ. վերջին տասնամյակներին և XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-185. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2008) Հայրենիք-Սփյուռք մշակութային կապերը 1966-1990 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-218. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ս. Վ. (2008) Մարմաշենի կաթողիկե եկեղեցու արտաքին հարդարանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-222. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2008) Յակոբ Չոլաքեան, Անտիոքի մերձակայ Ռուճի հովիտի հայերը (պատմա-ազգագրական ուսումնասիրութիւն), Անթիլիաս, 2006, 260 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 271-274. ISSN 0320-8117

Նուրիջանյան, Գ. Գ. (2008) Ռեկրեացիոն համակարգերի տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-107. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2008) Սոցիալ-կրթական արժեքային կողմնորոշումը` հասարակության կերպափոխման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վ. Ա. (2008) Սպեցիֆիկների դիրքորոշումը հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ (1905-1906 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 10-15. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2008) Տիգրան Չուխաճյանի «Արիֆի խորամանկությունը» կոմիկական օպերայի երաժշտական ոճի որոշ առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Վ. (2008) Քաղաքական կողմնորոշման ուսումնասիրման չափորոշիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Matiossian, V. V. (2008) Armenios en España e Hispanoamerica (siglo XVII y principos del siglo XVIII). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-139. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. L. (2008) History and Metahistory in the Context of Metaphilosophy. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 60-67. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2008) Management of the U.S. Relief and the Republic of Armenia, 1918-1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-113. ISSN 0320-8117

Bekaryan, L. A. (2008) The Language of Flaming. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-173. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2008) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 50-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2008) Коррупция как тема избирательной кампании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-129. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2008) Культура в зеркале самосознания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-59. ISSN 0320-8117

Самарчян, А. С. (2008) О некоторых подходах к анализу информационного и литературно- художественного дискурсов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-185. ISSN 0320-8117

Маргарян, Г. С. (2008) Пути развития армянского фортепианного концерта в 1960-1970 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 229-240. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2008) Անցումային ժամանակաշրջանի զարգացման փուլերը և հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները փոխակերպվող հասարակությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 218-228. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ի. (2008) Ապահովագրական վերահսկողությունը ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-217. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2008) Արտակարգ իրավիճակներում լրագրողների աշխատանքի իրավական կարգավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-156. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2008) Արևմտահայ մամուլը (1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-86. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Ա. (2008) Բանկալթիի ազգային գերեզմանատունը (Ս. Յակոբ գերեզմանատուն) (մամուլի գնահատմամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-95. ISSN 0320-8117

Ղամոյան, Լ. Ա. (2008) Բառակապակցությունները Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 247-251. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2008) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 268-273. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2008) Գուրգեն Մահարու երգիծանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-163. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Ս. Մ. (2008) Դերասանի անձի փոխակերպումը ստեղծագործելու ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-168. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Լ. Ա. (2008) Ելիզավետպոլի նահանգի հայ բնակչությունը XIX դ. վերջին (ըստ 1897 թ. մարդահամարի տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 241-246. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Մ. (2008) Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների զարգացման արդի փուլի հիմնահարցերը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-48. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (2008) Թ. Շահվերդյան, Դասական գրաբարի շարահյուսական ոճաբանություն, Ե., «Հայաստան» հրատ., 2007թ., 312 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-258. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2008) Ժայռապատկերներ Գոշ գյուղի շրջակայքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-254. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2008) Ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Քրիստափորի Ագանով (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2008) Ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակը, կիրառման չափանիշներն ու պայմանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 18-37. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ա. Ռ. (2008) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճելի տարածքների մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2008) ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի առաքելության, գործունեության ուղղությունների և կազմակերպական կառուցվածքի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 201-209. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2008) Հայ ականավոր պատմաբան-քարտեզագետը (ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս. Տ. Երեմյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 262-263. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Ջոթյան-Կրայչիր, Պիրոշկա (2008) Հունգարահայ գաղթավայրի կազմավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2008) Հրանտ Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը 1917-2000 թթ., գիրք Գ (1985-2000), Դիզակ պլյուս հրատարակչություն, Ստեփանակերտ, 2007, 744 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-261. ISSN 0320-8117

Եղյան, Խ. Գ. (2008) Տնտեսվարող սուբյեկտների օպտիմալ վարքագիծը և հարկային վարչարարության հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Нерсисян, А. Г. (2007) "Художник Тачат Хачванкян", из-во Института искусств НАН РА, Ереван, 2007, 163 с..,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 254-256. ISSN 0320-8117

Dorfmann - Lazarev, Igor (2007) Nazionalismo e Religione nella Dinamica del Genocidio degli Armeni (1915-1916). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 28-52. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2007) «Հայ փիլիսոփայական ընկերության» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-229. ISSN 0320-8117

Варданян, Е. М. (2007) Гендерное равенство в аспекте политики демократизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-167. ISSN 0320-8117

Хачикян, Г. О. (2007) Образ человека-птицы в искусстве Древней Греции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-65. ISSN 0320-8117

Даллакян, А. В. (2007) Образ-мотив “ручей“ в поэзии и в переводах с армянского К. Бальмонта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-27. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2007) Пограничные проблемы Республики Армения и британская политика. Диалог исследователей.(Асоян Т.М., Территориальные проблемы Республики Армения и британская политика (1918-1920 гг.), М., Альфа, 2005, 245 с. ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 230-245. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2007) Причины орфографических ошибок слушателей центра довузовского образования (ЦДО) Российско-армянского (Славянского) государственного университета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 105-116. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (2007) Ազգագրագետ Իրինա Վլադիմիրովնա Դոլժենկո (1945-2007). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 272-273. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Ականավոր հայագետ-բյուզանդագետի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 262-263. ISSN 0320-8117

Եսայան, Է. Ս. (2007) Անգլիայի ավատատիրական պետության հասարակական համակարգի օրենսդրական ամրագրումը VI-XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-84. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Բ. (2007) Արշիլ Գորկու արվեստի քննադատությունը Հարոլդ Ռոզենբերգի կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 129-139. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2007) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 274-279. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Լ. and Նալբանդյան -Մարգարյան, Մ. (2007) Բրազիլահայ համայնքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Դ. Վ. Պետրոսյան, Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Ե., 2007, 367 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 250-253. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Հ. (2007) Երկար սպասված մենագրություն (Рубен Дрампян, Акоп Овнатанян, изд-во «Национальная галерея Армении», Е., 2006, 150 с., 86 илл,). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 246-249. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2007) Թուրք պատմաբանը իսլամացված հայերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-104. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Հ. Հ. (2007) Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Լոռիում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2007) ՀՀ ԳԱԱ հուշամեդալը` Հովհաննես Չեքիջյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 268-271. ISSN 0320-8117

Մենեմշյան, Ա. Ռ. (2007) ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 189-194. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2007) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Բազոյան, Ե. Ի. (2007) Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական զարգացման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2007) Հայոց պատմության հիմնահարցերի խեղաթյուրման վտանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 201-223. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2007) Ձևաբանական իրակությունների ոճական առանձնահատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 178-188. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Ս. (2007) Մեծանուն գիտնականի և գիտության կազմակերպչի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 257-261. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2007) Մուսթաֆա Քեմալի քրդական քաղաքականությունը և շեյխ Սայիդի ապստամբությունը 1925 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-95. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Լ. (2007) Մտավորականության կազմն ու թվաքանակը Արևելյան Հայաստանում XIX դարի 80-90-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմավենի (2007) Պոլսահայ կրթական կեանքը Թուրքիոյ Հանրապետութեան 20-30-ական թուականներուն (մամուլի գնահատմամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 140-152. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. and Սարուխանյան, Ն. Բ. (2007) Քաղաքացին, հրապարակախոսը և գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Վ. (2007) Քառանիստ կոթողների անվանման խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 168-177. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2007) 1828 թ. «Ռուս-անդրկովկասյան ընկերության հիմնադրման նախագծի» գնահատման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-121. ISSN 0320-8117

Aprahamian, S. A. (2007) Armenian Identity Re-Examined. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2007) «Ես»-ի գոյաբանական առանձնահատկությունները Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-41. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2007) Архив Уинстона Черчилля об Андранике Озаняне. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-111. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2007) Вопросы обучения русской орфографии на подготовительном отделении Российско-армянского (славянского) государственного университета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-185. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2007) Вопросы обучения русской орфографии на подготовительном отделении Российско-армянского (славянского) государственного университета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-185. ISSN 0320-8117

Саруханян, Н. Б. (2007) Джон Киракосян, Алексей Дживелегов и его историко- публицистическое наследие. Предисловие доктора исторических наук Армана Киракосяна, Институт истории НАН РА, Е., 2007, 262 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 260-264. ISSN 0320-8117

Асратян, Д. В. (2007) Некоторые вехи развития армянского романса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-226. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2007) Оптимизм науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 265-269. ISSN 0320-8117

Кеворкова, Н. И. (2007) Развитие туризма и роль государства в формировании положительного имиджа Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-159. ISSN 0320-8117

Погосян , А. В. (2007) Система социальной защиты в зарубежных странах, СНГ и России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 193-203. ISSN 0320-8117

Аветисян, П. С. (2007) Философия образования как методологическая основа формирования единого образовательного пространства государств- участников СНГ в условиях глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-54. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2007) Художественное произведение как фактор социально-культурного бытия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-62. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2007) Ալեքսանդրապոլի իրադարձությունների շուրջ (1920 թ.նոյեմբեր-1921 թ. ապրիլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 122-132. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2007) Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի պատմաիրավական գնահատականը (1920-1921 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Ա. (2007) Այսրկովկասի 1840 թ. վարչական բարեփոխման լուսաբանումը և գնահատումը պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2007) Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Կիլիկյան Հայաստանում Հեթում Բ-ի գահակալության առաջին շրջանում (1289-1293). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-91. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2007) Բնիկ և փոխառյալ իգական անունները հայերենի զարգացման հին շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 210-214. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2007) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 270-275. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2007) Բրոնզե գոտիների զարդանախշման իմաստաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-256. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Թ. Հ. (2007) Գրիգոր Սկևռացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2007) Դերանվանական հարցումները Մատթեոսի Ավետարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-83. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2007) Դվինի սասանյան երկու կնքադրոշմների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-247. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2007) Լեռնային Ղարաբաղի և Կոսովոյի հակամարտությունների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2007) Խորհրդային իրավունքի վախճանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 204-209. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Լ. Կ. (2007) Հայաստանի օգնության կոմիտեի 1920-1930-ական թթ. շինարարական գործունեության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-176. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Լ. Հ. (2007) Միգել դե Ունամունոյի կիխոտիզմը` որպես ազգային կրոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 234-238. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Ն. (2007) Մտավոր կապիտալի սահմանման չափանիշները ժամանակակից տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-192. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Պ. (2007) Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթների քննությունը (ըստ խոսքի մասերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-151. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Ռիչարդ Գ. Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետությունը, հ.1, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Ե., 2005, 570 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 257-259. ISSN 0320-8117

Թամամյան, Ն. Ի. (2007) Ստ. Օրբելյանի պատմությունը Բրիտանական թանգարանի ձեռագրացուցակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2007) Ստեփանոս Պալասանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 215-218. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2007) Քրիստափոր Միքայելյանը և Հայկական հարցի լուծման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-233. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Գ. (2007) IV դարի 20-40-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության ձևավորման հասարակական-քաղաքական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-62. ISSN 0320-8117

Шагиданова, К. И. (2007) Благотворительная деятельность бакинских армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 156-163. ISSN 0320-8117

Акопян, З. А. (2007) Вопросы датировки и локализации Трапезундского Евангелия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-146. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2007) Деятельность человека как феноменальная форма превращения его высшей биоэнергии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-50. ISSN 0320-8117

Маргарян, Г. С. (2007) Концерт Г. Овунца для фортепиано с оркестром. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-219. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2007) Первый маршал-армянин Советской Армии (к 105-летию со дня рождения маршала авиации А. А. Ханферянца – С. А. Худякова). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-111. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2007) Экономические основы демократизации общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյան. hայրենասերը,ուսուցչապետը,գիտնականը: Կազմող՝ Արամ Շահինյան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2006, 361 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 256-258. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2007) Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի հուշապատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2007) Արման Կիրակոսյան, Ակնարկներ Հայկական հարցի և Եղեռնի միջազգային ճանաչման պատմության, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2006, 252 էջ։ Արման Կիրակոսյան, Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը, Ե., «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հրատ., 2006, 101 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-262. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2007) Բայրոնի երկերը Վենետիկի Մխիթարյանների մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-43. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-281. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Գ. (2007) Գալֆա Հակոբ Սարկավագը՝ իբրև պահպանողական-հեղափոխական. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 226-230. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Վ. (2007) Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդրի շուրջ (Ալ. Շիրվանզադե - Գ. Լևոնյան բանավեճը «Մշակի» էջերում, 1917 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-207. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2007) Գլոբալացումը և աշխատանքային միջազգային միգրացիայի բովանդակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Կ. Կ. (2007) Զբոսաշրջության զարգացմանն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների արդի վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-187. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Վ. Ս. (2007) Թիֆլիսի հայ թատրոնը 1920-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-155. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2007) Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. IV, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2006, 292 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-269. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Լ. Ա. and Սաֆարյան, Ա. Վ. (2007) Ժամանակակից թուրքերենի անորոշ դերբայի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-91. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2007) Լրագրության մեջ բարոյաիրավական պատասխանատվության հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-196. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Վ. Վ. (2007) Կասկածանքի և մեղադրանքի բովանդակությանը տեղեկացվելու իրավունքը և դրա ապահովումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-178. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Ա. Ս. (2007) Կարեն Խաչատրյան, Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հրատ., 2007, 260 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 263-266. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2007) Հակամարտությունների կարգավորման իրավական հիմքը. տարածքային ամբողջականությո՞ւն, թե՞ ինքնորոշման իրավունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2007) Հայ պատմագիտության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2007) Հայերի ցեղասպանությունը Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթի էջերում (1918 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2007) Հայրենիք-սփյուռք սոցիալ-տնտեսական առնչությունները 1990-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-74. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2007) Հայրենների քննությունը Արշակ Չոպանյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-83. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Լ. Է. (2007) Ղարաբաղը փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունից հետո (1917 թ. մարտ –1918 թ. օգոստոս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-171. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2007) Մի արժեքավոր աշխատության վերածնունդը (Ն. Ադոնցի «Քննություն Մովսես Կաղանկատվացու» աշխատության ամբողջական տեքստի հրատարակության առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 236-248. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Շաքրո Մհոյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 274-275. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2007) Վահան Նալբանդյանը հրապարակախոս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-235. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (2007) Ցեղասպանությունը և էթնիկ-հոգեբանական դրսևորումները հայ ժողովրդական երգային բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-225. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2007) Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII դ. երկրորդ կես – XIV դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Հ. (2007) Կրթական ծրագրերի հավատարմագրման հիմնախնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-125. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները և հայերը,հ. Ա, Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 245-248. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Н. А. (2006) Акоп Овнатанян – национальное достояние. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-49. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Социально-политическое движение – форма превращения высшей биоэнергии (от энергии к биоэнергии,от биоэнергии к высшей биоэнергии). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2006) Ալեքսանդր Երիցյան. դրվագներ հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Ակադեմիկոս Գ. Ա. Բրուտյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2006) Անուշավան Զաքարյան, Բորիս Լազարևսկին Հայաստանի և հայ կանանց մասին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2004, 112 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-250. ISSN 0320-8117

Ղաջոյան, Հ. Գ. (2006) Ավ. Իսահակյանի պատմափիլիսոփայական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-237. ISSN 0320-8117

Չատինյան, Գ. Ե. (2006) Արևմտահայ պարբերական մամուլի իրավական կացության պատմությունից (1860-1870-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-207. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Բեռլինի վեհաժողովի հանրագումարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (2006) Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազովսկին Ի.Կռիլովի առակների թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հ. Ա. (2006) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2006) Գևորգ Խուդինյան, ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895 թվականի վերջերը), Երևան, 2006, 440 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 251-254. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2006) Թատրոնի և կինոյի ասպետը (Հրաչյա Ներսիսյանի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-116. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Մ. (2006) Ժողովրդավարությունը և քաղաքական կուսակցությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2006) Լրագրական էթիկայի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 208-219. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2006) Կամավորական ջոկատներից մինչև պաշտպանության բանակի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-129. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2006) Կամքը և իրավունքը պատմական գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 156-160. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ս. Ա. (2006) Կենսագրական վեպի սահմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 130-140. ISSN 0320-8117

Եսայան, Է. Ս. (2006) Կենտրոնաձիգ իշխանության սկզբնավորումը և պետության ապարատի վերակազմավորումը Անգլիայում XI դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2006) ՀՅԴ Կ. Պոլսի պարբերական մամուլը (1909-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-181. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2006) Հայ մամուլը Եգիպտոսի մեջ: Մատենագիտական ցուցակ։ Կազմ. Պայրամյան Ս. Ն., Կահիրե, 2005, 396 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-257. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2006) Ձայնավորների ներդաշնակության օրենքը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Լ. Վ. (2006) Մազմանյան Ռ., Հայ երաժշտական կյանքի տարեգրություն. 1901-1910,Երևան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հրատ., 2006, 207 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-263. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2006) Միջազգային միգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային Կովկասում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 238-244. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Ն. (2006) Մտավոր կապիտալը՝ որպես մարդկային կապիտալի յուրօրինակ արտահայտչաձև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2006) Նոր Նախիջևանի «Հայ համայնք» շաբաթաթերթը 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-155. ISSN 0320-8117

Մանվելյան, Ա. Բ. (2006) Պայքար կասպյան նավթի արտահանման ուղիների վերահսկման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-197. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2006) Սկզբունքագիտության կադրային ապահովման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2006) Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. А. (2006) К вопросу о путях развития армянской миниатюры в конце XVI-XVII вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 176-185. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Политико-экономическая несостоятельность организации общественного движения с монопартийной надстройкой и гомогенным базисом (на примере советского социализма). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Шахназарян, А. А. (2006) Проблемы обучения фонетическому аспекту спонтанной речи в армянской аудитории. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-100. ISSN 0320-8117

Гюрджян, А. С. and Наумов, Е. А. (2006) Процедура формирования текущих планов реализации комплексных программ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-152. ISSN 0320-8117

Саядов, С. М. (2006) Работы С. Н. Глинки по истории Армении в азербайджанской историографии (обзор интернет изданий). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-57. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2006) Фразеологический оборот в лексико-грамматической интерпретации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-175. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (2006) ԱՄՆ – Հայաստան օգնության ծրագրերը 1992-2001 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Կ. Կ. (2006) Աշխատանքի շուկան որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների զարգացման կարևորագույն գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-78. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (2006) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) Իրավունքի մինչփորձային էությունը և օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-212. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2006) Կանոնի և կիրարկության որոշ հարցեր ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-116. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2006) Կոստանդնուպոլսի հույն համայնքը XV-XVII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-141. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (2006) ՀՀ լրատվամիջոցները անցումային շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Թանթուշյան, Ս. Ա. (2006) ՀՀ հիպոթեքային շուկայի ներկա զարգացումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Մելիք -Քարամյան, Ա. Ա. (2006) Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության առանցքային մի գործոնի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-238. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Մ. (2006) Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-126. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2006) Հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ 1914 թ. ռուս-թուրքական համաձայնագրի ստորագրման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-248. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում XIII դ. վերջին –XIV դդ. առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-201. ISSN 0320-8117

Հախվերդյան, Ս. Գ. (2006) Հայոց հնագույն պետականությունների հետ Սյունիքի առնչության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-229. ISSN 0320-8117

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2006) Հրամայական եղանակը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2006) Հրանտ Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը 1917-2000 թթ., գիրք Բ (1923-1985), Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2005, 280 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ . Հ . (2006) Մարդու բարոյական կատարելագործման խնդիրը Մ. Նալբանդյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 230-234. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2006) Միջազգային հարաբերությունների ձևավորման այլընտրանքները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ս. Ռ. (2006) Ուրարտերենի ցուցական դերանունները և նրանց համադրումը հայերենին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-45. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ռ. (2006) Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (2006) Սեբեոսի պատմության արևելահայերեն թարգմանությունը և համաբարբառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-263. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2006) Վ. Գ. Բելինսկու ժուռնալիստական գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Տերությունների դիրքորոշումը Հայկական հարցի նկատմամբ (XIX դ. 50-70-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-91. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2006) Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների մարքսյան մեկնաբանությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2006) Նորահայտ ժայռապատկերներ Նեղուց գյուղի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2006) «Մասիսը» Արփիար Արփիարյանի խմբագրության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-37. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Закон производства прибавочной стоимости –всеобщий экономический закон цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2006) Литературоведческие взгляды Сергея Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2006) Роль гражданского общества в демократизации государственного управления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 198-210. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Ակադեմիկոս Ռ. Մ. Մարտիրոսյանը՝ՀՀ ԳԱԱ նախագահ. ՀՀ ԳԱԱ 2006 թ. մայիսի 17-ի ընդհանուր ժողովում ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ընտրվեց ակադեմիկոս Ռ. Մ. Մարտիրոսյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2006) Ամենայն Հայոց և Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունների պայքարը Հաղպատի թեմի ու Աստրախանի հայ գաղութի համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-97. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2006) Արամ-Նինոս ավանդության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-53. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2006) Արևմուտքի «եսը» և արևելյան մարդը Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-79. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2006) Աքեմենյան Պարսկաստանի XI և XV սատրապությունների տեղադրության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-157. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Ա. (2006) Բայական համակարգը և կերպի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-237. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2006) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին նստաշրջանը և գիտաժողով՝ նվիրված Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան 125-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Բ. (2006) Երկրաշարժի հետևանքների վերացման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 219-224. ISSN 0320-8117

Քալոյան, Ա. Հ. (2006) Զգացմունքների իմացաբանական ակունքները Շիրվանզադեի երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-171. ISSN 0320-8117

Ճորոխյան, Տ. Ա. (2006) Էթնիկ ինքնությունը ժողովրդավարական համախմբման կառուցվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-138. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2006) Ինքնության պահպանման խնդիրը տրանսֆորմացման գործընթացներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Ս. (2006) Խոսքի ինքնատիպ մեկնություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2006) Հակադրույթը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-114. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2006) Հակոբ Պարոնյանը Հայկական հարցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 115-120. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2006) Հայ ֆիդայական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-218. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2006) Հայկական բանակի հիմնախնդիրները 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-185. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Մ. (2006) Հողային բարեփոխումների և հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հովհաննես Կարագյոզյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Հովհաննիսյան Հ., Փաստարկման հիմնահարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2005, էջ 325. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 238-239. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Գ. Մ. (2006) Ռուսաստանի մերձավորարևելյան քաղաքականությունը (1890-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-197. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Մ. (2006) Օրենսդրական կարգավորման մի քանի հրատապ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-126. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2006) Ռոբերտ Դավթյան, Չարենցը և արվեստը, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Երևան, 2005, 288 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Саркисян, С. К. (2005) Интегрирующие процессы в армянской музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 127-138. ISSN 0320-8117

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (2005) Климент Арутюнян, Участие армянского народа в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941–1945 гг.), Е., издательство НАН РА “Гитутюн”, 2004, 866 с., 534 фотографии. Կլիմենտ Հարությունյան, Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Խորհրդային Միության Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 866 էջ, 534 լուսանկար:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-223. ISSN 0320-8117

Меликян, С. А. (2005) Особенности изобразительного метода в карикатурах Александра Сарухана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политэкономическая ограниченность марксистской теории прибавочной стоимости. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մ. Մ. (2005) Ադրիանո Ալպագո Նովելլո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 241-243. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2005) Ականավոր վիմագրագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-193. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ֆլորենս and Պողոսյան, Զարմինե (2005) Ամերիկահայ ուսումնասիրություններին նվիրված բացառիկ գիտաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Շոլինյան, Մ. Ռ. (2005) Ապոլոնյան և դիոնիսյան նախասկիզբը Մ. Մեծարենցի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-126. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2005) Արցախի մշակույթի ականավոր գործիչների լուսավորական գործունեությունը (1850-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-167. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 244-249. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2005) Գիտնականի շարունակվող երիտասարդությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-225. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Բ. Ժ. (2005) Գոյափիլիսոփայությունը և ամերիկյան դրամատուրգիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-201. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2005) Գևորգ Շերենց (1848-1921թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 239-240. ISSN 0320-8117

Գամաղելյան, Վ. Մ. (2005) Դեկորատիվ արվեստի մոնումենտալ-հոգևոր հնչողությունը գոբելենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-150. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2005) Զաքարյանների ազատամարտերի երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-51. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Ժողովրդավարական բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման նախադրյալները և դժվարությունները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-31. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2005) Իրավունքի հեգելյան փիլիսոփայությունը և արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-115. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Հայ-թուրքական հարաբերությունների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Վ. (2005) Հանդիսատեսի ձևավորումը՝ որպես գեղարվեստական կրթության կարևոր պայման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 168-173. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2005) Հովհաննես Աճեմյան. դիմանկարի նրբագծեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-100. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2005) Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում (Հայ գրերի գյուտի, դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2005) Նորայր Սարուխանյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 226-227. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (2005) Ուրարտական պետության պատմության պարբերացման գլխավոր փուլերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 202-215. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Ա. (2005) Պարագայով կառույցների շարադասական կաղապարները գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (2005) Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացին և նրա գործունեությունը Ձագավանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2005) Սվազլյան Վ., Հայոց ցեղասպանությունը և ժողովրդի պատմական հիշողությունը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 144 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-219. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2005) Օսմանյան Թուրքիայում բարենորոգչական շարժման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (2005) BNAGIRK՛ YISATAKAC՛. DOCUMENTA MEMORIAE: Dall ՛ Italia e dall ՛Armenia. Studi in onore di Gabriella Uluhogian / a cura di Valentina Calzolari, Anna Sirinian, Boghos Levon Zekiyan, Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica« Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2004, 405 p. Բնագիրք հիշատակաց. Իտալիայից և Հայաստանից։ Հետազոտություններ Գաբրիելա Ուլուհոջյանի պատվին / խմբագրությամբ Վալենտինա Կալցոլարիի, Աննա Շիրինյանի, Լևոն Զեքիյանի, Հնագրության և միջնադարագիտության բաժանմունք, Բոլոնիայի համալսարան, 2004, 405 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 262-266. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2005) Документы о герое Российской Федерации - морском летчике Сурене Тащиеве (К 60-летию Победы Великой Отечественной войне). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 251-261. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2005) Дудук в современной профессиональной музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-147. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Общественно-политический отбор–неизбежный фактор оптимальной цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Акопян, А. Г. (2005) Особенности становления конкурентной политики Республики Армения в переходный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-191. ISSN 0320-8117

Вартанян, Р. Г. (2005) Политические процессы в кавказском регионе в условиях новой геополитической ситуации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-93. ISSN 0320-8117

Саруханян, С. Н. (2005) Современные российско-иранские отношения: проблемы и перспективы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-207. ISSN 0320-8117

Вартанян, А. В. (2005) Трансакционный сектор: генезис, эволюция и перспективы его развития в экономике Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-172. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Ալեքսանի Միքայելյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 267-269. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2005) Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-226. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2005) Արցախյան ազատամարտի պատմության ուսումնասիրության արդի վիճակն ու խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-41. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (2005) Արցախյան շարժման սկզբնավորումն ու ծավալումը (1988 թ. փետրվար-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-58. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2005) Արևելյան ճգնաժամը և 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի արձագանքները արևմտահայ երգիծական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2005) Բառով արտահայտված որոշիչների փոխակերպումը ստորադաս նախադասության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 231-238. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-279. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. (2005) Ժողովրդավարացման երրորդ ալիք. անցումային հասարակությունների գծային զարգացման բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-140. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ն. Ժ. (2005) Ծանրակշիռ վաստակ, արժանապատիվ գործունեություն (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2005) Կոստանդնուպոլսի հունական համայնքի պատմությունից (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-108. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և կառավարության փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-29. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Ա. (2005) Հայաստանի առաջին գործադիր իշխանությունը և նրա քաղաքական պրակտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-250. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2005) Հայոց ցեղասպանության արծարծումներն ազգային մշակույթում (Հայոց ցեղասպանության 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-125. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա. պարադիգմի վերանայում կամ երկրորդ փուլ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Աբաջյան, Ա. Հ. (2005) Հին հայերենի հոլովները Արարատ Ղարիբյանի ըմբռնմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 208-217. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2005) Մեսրոպ Մաշտոցն ու գրերի գյուտը Մաղաքիա Օրմանյանի գնահատությամբ (Գրերի գյուտի 1600-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2005) Մի քանի դիտարկում գերմաներենից հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-230. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Կ. Ռ. (2005) Շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հասկացությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политический отбор. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-120. ISSN 0320-8117

Погосян, А. В. (2005) ,,Забытый человек” эпохи Франклина Рузвельта и нашего времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-167. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (2005) 1881 թ. մարտիմեկյան ահաբեկումը և հայության նկատմամբ ցարիզմի նոր քաղաքականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2005) Решение глобальных проблем – в духовном возрождении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-106. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2005) Социально-культурное пространство поэзии Велимира Хлебникова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2005) Фрески Эребуни урартского и ахеменидского времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 227-229. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2005) Աշխարհայացքային առանձնահատկությունները Հ. Շիրազի և Պ. Սևակի՝ Մ. Մաշտոցին նվիրված պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-197. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Ս. (2005) Ավ. Իսահակյանի «Սասմա Մհեր» պոեմի՝Գր. Խանջյանի նկարազարդումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2005) Արծվի Բախչինյան, Հայերը համաշխարհային կինոյում, Ե., Գրականության և արվեստի թանգարանի հրատ.,2004,688 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 224-226. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. and Ավագյան, Ա. Վ. (2005) Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-236. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (2005) Երիտթուրքերի խարդավանքները հայ ազատագրական ձգտումների դեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-218. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2005) Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, 1945-1953, Ե.,2004, «Զանգակ» հրատ., 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 219-221. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Ժողովրդագրական ճգնաժամը հաղթահարելու և մոտալուտ ժողովրդագրական գործուն քաղաքականություն իրականացնելու հրամայականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Ա. (2005) Խաչատրյան Լ. Մ., Թոսունյան Գ. Բ., Գրաբարի դասագիրք, «Զանգակ-97»հրատ., Ե.,2004, 384 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-223. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. դեկտեմբեր-1919 թ. առաջին ամիսներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (2005) Հայաստանի անկախության գործընթացի սկիզբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-28. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (2005) Հայերենի հոմանշային շարքերի համադրական քննության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-39. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հրանտ Ալեքսանի Ավետիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Ս. Ռ. (2005) Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի համեմատական վերլուծության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Կարագուլյան, Հ. Պ. (2005) Շահան Շահնուրի «Ամբողջ Թրաֆալկարը» պատմվածաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-156. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2005) Պարզ և բարդ նախադասությունների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-93. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Գ. (2005) Սյունիք-Արցախ պատմական առնչությունները ( IX-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 198-2007. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մ. Մ. (2005) Վարազդատ Հարությունյան (ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-233. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2005) Տիր/Տիւր աստվածությունը «Հայոց մեծաց» սերնդաշարքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Դ. Հ. (2005) Օքսիմորոնների փոխադրումը Ու.Ֆոլքների «Աբիսողո՜մ, Աբիսողո՜մ» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-173. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Աննա (2005) Հռոմի Լևոնյան վարժարանի նորահայտ հայկական ձեռագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 234-238. ISSN 0320-8117

Бабаян, С . М. (2004) Древние алфавиты-графические модели, отражающие философские концепции о душе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Б. А. (2004) Историческая наука в Армении в 1988-1998 гг. Краткий очерк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-67. ISSN 0320-8117

Минасян, С. М. (2004) История и перспективы российско-иранского военно- политического сотрудничества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 217-228. ISSN 0320-8117

Цагикян, С. Ш. (2004) Криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения коррупции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-83. ISSN 0320-8117

Маркосян, М. М. (2004) Оптимизация планирования на предприятии в рыночной системе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-143. ISSN 0320-8117

Григорянц, Г. Г. (2004) Три модели легитимации власти. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-159. ISSN 0320-8117

Գոմցյան, Ա. Դ. (2004) Ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման փուլերը և հայեցակարգային հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-137. ISSN 0320-8117

Դորֆման -Լազարև, Իգոր (2004) Ասորական քրիստոնեական մշակույթը և միաբնակ եկեղեցիների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-92. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2004) Արշակյան Ա., Արցախյան գոյապայքար (1985 թ.-1992 թ.), «Լինգվա» հրատ., Ե., 2004, 245 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-243. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2004) Բրուտյան Գ., Հայագիտություն և մետահայագիտություն, գիրք 1, Ե., 2004, 530 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 238-240. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2004) Գրաբարի սկզբնատիպ ներգործական բայերից սերված պատճառականների խնդրառական արժույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 44-54. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Լ. Ն. (2004) Գրաբարի սոսկածանցավոր բայերի համապատասխանությունները արևմտահայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-185. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Մ. Ռ. (2004) Լեզվական նորաբանությունների կազմության սկզբունքներն ու կառուցվածքային տիպերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 171-177. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2004) Կարինի նահանգի Դերջանի գավառակը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-124. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հ. Ս. (2004) Կյանքի ապահովագրման չպահանջված պայմանագրերը հայոց ցեղասպանությունից հետո. պահանջատիրության իրավական և պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 21-43. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2004) Հայաստանի աղջիկներն ու կանայք Բորիս Լազարևսկու ակնարկաշարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ք. Ֆ. (2004) Հայկական հարցը 1945 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 195-201. ISSN 0320-8117

Աշըքեան, Շ. Պ. (2004) Հայկական ցեղասպանության հարցը ՄԱԿ-ի մեջ (1971-1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-237. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2004) Ղարաքիլիսայի գավառը 1919-1920 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 212-216. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Խ. Ս. (2004) Մարկետինգի դերը ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-211. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (2004) Ռուս դասականների թարգմանության հարցերը արևմտահայ պարբերականներում (1843-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2004) Ռուսաստան-Մեծ Բրիտանիա-Գերմանիա մրցակցությունը և Էրզրումի վերագրավման խնդիրը 1889-1891 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 125-133. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմի սկզբում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-170. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Գ. Ա. (2004) Վանիկ Վիրաբյան., Հայաստանի Առաջին հանրապետության միլիցիան և Ներքին գործերի նախարարությունը (1918–1920 թթ.), «Ասողիկ» հրատ. Ե., 2003, 150 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 244-245. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Ռ. Ֆ. (2004) Տեմպիետտո՝ Հարության տաճար և Խաչելության Գողգոթա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Джангирян, .Ж. Д. (2004) Политический режим и его значение для реализации принципа разделения властей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2004) Բյուջետային դասակարգման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-124. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Լ. Պ. (2004) Լեզուն և տրամաբանական մտածողության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-107. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հ. Ս. (2004) Կյանքի ապահովագրման չպահանջված պայմանագրերը հայոց ցեղասպանությունից հետո. պահանջատիրության իրավական և պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-37. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ն. Գ. (2004) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և դրա ազդեցությունը տնտեսության ագրարային հատվածի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Երվանդյան, Զ. Ա. (2004) Հնագույն բառարմատները Ղարաբաղի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-117. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հ. Վ. (2004) Հովհաննես Քաջազնունին Տրապիզոնի հաշտության բանակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 177-186. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Ս. Պ. (2004) Մադրասացիների երկլեզվության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2004) Շարահյուսական հոմանիշներն ըստ Պարույր Սևակի պոեմների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-157. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Շ. (2004) Ստոլիպինյան ագրարային բարեփոխման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (№ 1). pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2004) Տիգրան Չուխաճյանի «Քյոսե քեհյա» կոմիկական օպերան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-148. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Հ. Թ. and Հակոբյան, Ս. Ս (2004) 1812 թ. Հայրենական պատերազմի հանկարծակիության վարկածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-58. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2004) «Դավիթ-Բեկ» կինոնկարի ստեղծման պատմությունից (նվիրվում է էկրանավորման 60-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-207. ISSN 0320-8117

Ванунц, Р. В. (2004) Диагностика финансовой и инвестиционной подсистем машиностроительного предприятия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-132. ISSN 0320-8117

Даниелян, Дж. Г. (2004) Некоторые глагольные конструкции с определительно- обстоятельственным значением в русском и армянском языках (на материале текстов по специальности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-212. ISSN 0320-8117

Меликян, Л. В. (2004) О некоторых вопросах изучения речевого и неречевого ‎этикета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-43. ISSN 0320-8117

Զոլյան, Մ. Ս. (2004) Ազգամիջյան հակամարտությունը և ազգային համախմբման գործընթացները (ևս մեկ անգամ ղարաբաղյան հակամարտության մասին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-236. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Անուշավան Զաքարյան (ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2004) Անվանի գիտնականը, մարտիկն ու քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Խլղաթյան, Ֆ. Հ. (2004) Անտեղյակությո՞ւն, թե՞ լռության դավադրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 219. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և սևծովյան նեղուցների խնդիրը 1918-1923 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 187-195. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2004) Դ. Ս. Գյուրջինյան, Կրոնաեկեղեցական լեզվական միավորների քննություն, Ս. Էջմիածին, 2002, 74 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Մ. Ս. (2004) Կամավորական շարժումը և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-166. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2004) Հայ- վրացական և մոնղոլական հարաբերությունները (1236-1240-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-22. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2004) Մխիթարյան Մ.Հ., 1848-1849 թթ. հունգարական հեղափոխության արձագանքները հայ իրականության մեջ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003,138 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-231. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2004) Պոզոև (Պոզոյան) հայկական ազնվական ընտանիքի ավանդն Առաջին համաշխարհային պատերազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-202. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2004) Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2004) Քաջազ, Գեղանկար, գրաֆիկա, մոնոտիպ, Ե., 2004, «Գիտություն» հրատարակչություն, 176 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2003) Идея формы или миф армянского симфонизма (к 100-летию со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 143-149. ISSN 0320-8117

Маркарян, Р. А. (2003) Словообразовательные и формообразовательные потенции как различительный признак при омонимии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-61. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Ազատ Սարգսի Համբարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 241-242. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2003) Ազգային հայեցակարգերը XIX դ. հայ պատմափիլիսոփայության մեջ (մեթոդաբանական տեսանկյուններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-176. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ա. Ֆ. (2003) Ալեքսանդր Երիցյանը Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 150-156. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Ակադեմիկոս Ֆ. Տ. Սարգսյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Եդոյան, Ա. Ռ. (2003) Անձնական դերանունների լեզվաոճական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ա. Ս. (2003) Ապրանքային բորսաների դերը շուկայական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-184. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2003) Արևմտյան «Թատրոն» պարբերականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2003) Արևմտյան Հայաստանի բաժանումը և Ռուսաստանը Սայքս-Պիկոյի բանակցությունների ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-113. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հ. Շ. (2003) Կյանքի արժեքը որպես անձի ինքնամբողջացման կատեգորիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-165. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2003) Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը և օսմանյան ավանդական հասարակությունը (XV-XVII դարեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 31-46. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Ս. (2003) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի 60 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-229. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բ. Հ. (2003) ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս. Մ. Կրկյաշարյանը 80 տարեկան է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 233-236. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2003) Հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման մի քանի հարց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 138-142. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2003) Հայ ազգային և Հայաստանի ու Անդրկովկասի սոցիալիստական կուսակցությունների պատմության ակնարկներ /1885-1914 թթ../, Ե.,«Եգեա» հրատարակչություն, 2003, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 209-217. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան այսօր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 218-223. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության հարկային քաղաքականությունը (1990-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (2003) Հայաստանի Հանրապետւոթյունում պետական հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման համակարգի փոփոխման անհրաժեշտության և ուղղությունների համառոտ նկարագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 11-16. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Լ. Ա. (2003) Հայերի տեղաբաշխումը և աճը Անդրկովկասում ըստ 1897 թ. մարդահամարի տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-105. ISSN 0320-8117

Մհոյան, Շ. Խ. (2003) Հարավային Քուրդիստանի ինքնավարության գործընթացն արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2003) Հին կտակարանն իբրև հատուկ անունների առաջացման սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2003) Մարդու կատարելության պահանջը Գրիգոր Նարեկացու մատյանում (պոեմի 1000-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Աթոյան, Վ. Կ. (2003) Ներդրումային ոլորտի իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Մ. Ա. (2003) Պետական իշխանությունը՝ հասարակության կառավարման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 131-137. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2003) Ռազմաճակատային վավերագրեր Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների վերաբերյալ (1941-1945թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-208. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2003) Սարգիս Հարությունյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 237-240. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ն. Ռ. (2003) Փոխակերպվող հասարակության մեջ մարգինալության դրսևորման սոցիալ-հոգեբանական արանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-98. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վ. Գ. (2003) Մելքոնյան Ա. Ա., Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին (պատմաքննական ուսումնասիրություն), Ե., 2003, «Զանգակ-97» հրատ., 500 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-202. ISSN 0320-8117

Бабаян, И. А. (2003) "Шахнаме" М. Джанана в интнрпретации В. Аджемяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-167. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Զ. (2003) 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և արևմտահայերի զինվորագրության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2003) Greater Anatolia and the Indo-Hittite language family (Journal of Indo-European studies Monograph series, No 38, Washington D.C., 2001). Մեծ Անատոլիան և հնդխեթական լեզվընտանիքը (Հնդեվրոպական ուսումնասիրություններ հանդեսի մենագրությունների շարք, թիվ 38 Վաշինգտոն, 2001)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 203-214. ISSN 0320-8117

Авакян, А. В. (2003) Комментарий к изменениям и дополнениям, предло- женным к закону РА "О принудительном исполнении судебных aктов". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-154. ISSN 0320-8117

Гнуни, А.В. (2003) Опыт анализа погребального инвентаря двух погребений эпохи средней бронзы Армении (на основе данных индийской мифологии). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-90. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2003) Что ожидает человечество в третьем тысячелетии? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-31. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2003) Экономический отбор. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-126. ISSN 0320-8117

Դերձյան, Հ. Մ. (2003) Ազգային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների արտացոլումը հայ իրավական մտքի հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (2003) Ալոյան Լ.Ա., «Մշակ» լրագրի հրապարակախոսությունը 1905-1921 թթ., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Ե., 2003, 150 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 224-227. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Գ. Գ. (2003) Արաբական աշխարհում Եգիպտոսի մեկուսացման հարցի շուրջ (1970-ական թվականների վերջ 1980-ականի սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 105-113. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (2003) Դայաենի - Դիաուխի պետության գրաված տարածքը և բնակչության հայկական ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-183. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Ս. Ա. (2003) Ենթակայի զեղչումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-162. ISSN 0320-8117

Նավոյան, Մ. Ռ. (2003) Երաժշտական հայագիտության երախտավորը (Գ. Շ. Գյոդակյանի ծննդյան 75-ամյակի առիթով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (2003) Զեյթունահայության 1895-1896 թթ. գոյամարտի արձագանքները ռուսական մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-104. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Լ. Վ. (2003) Իրականն ու առասպելականը աշուղական սիրավեպի կատարողական ավանդույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2003) Խաչատրյան Լ. Մ., Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր), Ե., 2003, «Զանգակ» հրատ., 384 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 215-218. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Իսաբեկյան, Մ. Ա. (2003) Կնոջ կերպարը Էդվարդ Իսաբեկյանի հաստոցային գեղանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 136-143. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական քաղաքականությունը (1990-2003թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (2003) Հայաստանի օգնության կոմիտեի հիմնադիր փաստաթղթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-199. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. and Բրուտյան, Կ. Ա. (2003) Հանրային հատվածում հաշվապահական հաշվառման բարեփոխումների ուղղությամբ որոշ երկրների փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2003) Ղևոնդ Ալիշանի ճանապարհորդական նոթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (2003) Միավանկ բաղադրիչով բարդ գոյականների հոգնակիի կազմությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-62. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Ս. Ս. (2003) Մինասյան Է. Գ., Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003թթ.), Երևանի համալսարանի հրատ., Ե., 2003, 443 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-223. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2003) Վիկտոր Համբարձումյանի հավերժության գրավականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 228-236. ISSN 0320-8117

Максапетян, А. Г. (2003) Модели мира в семиотическом аспекте (основные положения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-60. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. М . (2003) Психика человека и цветовое восприятие. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 138-144. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (2003) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-118. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2003) 1920թ. Մայիսյան ապստամբության հիմնահարցը խորհրդահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Լ. Լ. (2003) 1970 - 1980-ական թթ. հայկական բեմանկարչության առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-192. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ա Գ. (2003) XII - XIII դդ. հայկական ճարտարապետական հուշարձանների զարդահարդարանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-209. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2003) «Մշակը» և եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Галстян, А. Р. (2003) Анализ структуры и динамики безработицы в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-113. ISSN 0320-8117

Гисперт, Ю. (2003) Монумент как инсценировка диалога (этно-философская интерпретация). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 217-229. ISSN 0320-8117

Маркарян, А. З. (2003) Портреты "солдатских" императоров в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-202. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2003) Публицистика Карена Микаэляна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-181. ISSN 0320-8117

Восканян, А. В . (2003) Риторика и теория аргументации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-160. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Թ. Ռ. (2003) Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906 թթ. հայ-թաթարական ընդհարումների օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ն. Վ . (2003) Ազգային գրադարան (պատմահամեմատական վերլուծության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-188. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (2003) Ակնարկ Ուտի ազգաբնակչության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-98. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2003) Աղբիանոսների հայրապետական տոհմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Սանթոյան, Մ. Գ. (2003) Ավանդական հերոսի նոր տարբերակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-132. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. and Կարախանյան, Հ. Հ. (2003) Գնել Գրիգորյան, Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ.),Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2002, 136 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (2003) Գրական լեզվամտածողության ձևավորումը որպես արևելահայերենի նորմավորման և ստեղծագործության գեղարվեստականության պայման Րաֆֆու գեղարվեստական խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Սամվելյան, Խ. Ե. (2003) Լևոն Հախվերդյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (2003) Կովկասագիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 236-239. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2003) Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և Մեծ Բրիտանիայի ռազմադիվանագիտւթյունը (1915-1916թթ. ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-92. ISSN 0320-8117

Աղաբալյան, Վ. Ռ. (2003) Հետպատերազմյան համախտանիշ և հասարակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Դ. Մ. (2003) Հովհաննես Թումանյանը որպես թարգմանաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 119-127. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ա. Տ. (2003) Մեծ Հայքի Արշակունի արքաների պարթևական տերության երկրորդը լինելու հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Գ. Պ. (2003) Սովորույթների և ավանդույթների տարբերության ու ընդհանրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-137. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վ. Գ. (2003) Վանիկ Վիրաբյան, Հայկական հետախուզությունը Աոաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920 թթ.), Ասողիկ ,2003,228 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 233-235. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ. Ա. (2003) Ֆրանսուա-Քսավիե Գաոնոն և ֆրանսալեզու կանադական պատմավեպի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-216. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2002) XIX դարի հայ հասարակական հոսանքների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2002) Армения в литературно-общественной деятельности Валерия Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Мелконян, Эд. Л. (2002) Армянская диаспора в ее сосуществовании с внешним миром (1920 - 1950-е гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-83. ISSN 0320-8117

Крбекян, В. Г. (2002) Армянский вопрос на Берлинском конгрессе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-45. ISSN 0320-8117

Варданян, И. А. (2002) Культура как нооинтерфейс и АСУ с минимальными потерями или моралью. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Саргсян, Л. Л. (2002) Некоторые международно-правовые аспекты выдачи преступников. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 164-175. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. К. (2002) Новые документы о подвигах воинов-армян, представленных к званию Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-221. ISSN 0320-8117

Хостикян, Р. В. (2002) О некоторых типологических особенностях английского, армянского и русского языков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-189. ISSN 0320-8117

Амбардарян, Г. Г. (2002) Парные образования с идентичными сегментами (на материале армянского, русского и английского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Налбандян, С. А. (2002) Принципы оперной постановки по Аршаку Бурджаляну. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-157. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Գ. (2002) Անդրկովկասում ապաստանած արևմտահայ գաղթականության թվաքանակի հարցի շուրջ (1914 - 1917թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Երնջակյան , Լ. Վ. (2002) Աշուղական սիրավեպի ձևավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-240. ISSN 0320-8117

Սարհատյան, Ա. Ա. (2002) Թեքույթավորման և հերթագայության ոճական արժեքը Պերճ Զեյթունցյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 135-145. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վ. (2002) Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, Հ. 1, խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյան (պատասխանատու խմբագիր), Ս. Բաղդասարյան, Ա. Սողոմոնյան, Ե., «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 104 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 222-224. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հարությունյան , Գ. Ն. (2002) Կ.Ա. Հարությունյան, Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմին (1939-1945թթ.), «Հրազդան» հրատ., Ե., 2001, 135 էջ, 146 լուսանկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-231. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Կոստանդնուպոլսի հայ պատրիարքության կազմավորման շուրջ (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 8-24. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Լ. Ղ. (2002) Հ.Սիմոնյան, Է.Զոհրաբյան, Վ. Խոջաբեկյան , Ա. Ավագյան, Հ.Կարագյոզյսւն, Բ. Հարությունյան, Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում (գիտաժողովի նյութեր), Ե., 2001, «Նախիջևան» հրատ., 200 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2002) Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (2002) Հայագիտությունր Լեհաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Մալումյան, Տ. Է. (2002) Հայոց ցեղասպանության և տարագրության թեման Փիթեր Բալաքյանի «Ճակատագրի Սև Շունը» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-124. ISSN 0320-8117

Վանեսյան, Ռ. Հ. (2002) Նիկոլո Մաքիավելի. քաղաքական մտքի նշանավոր ներկայացուցիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Ս. (2002) Որոշչի կրկնությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 176-183. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ն. Վ. (2002) Պայմանագրի նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-163. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2002) Վան-Վասպուրականի ագգաբնակչության 1915թ. հուլիսյան գաղթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-58. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2002) Վաստակաշատ ուղի (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-234. ISSN 0320-8117

Գամաղելյան, Վ. Մ. (2002) ժամանակակից կերպարվեստի խնդիրների մասին (ավանդականի և նորագույնի կապը արվեստում). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 146-151. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2002) 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմի հիմնախնդիրները հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (2002) «Ոսկին» հնագույն պատկերացումներում և ժողովրդական երգ-բանաստեղծության մակդրային համակարգռւմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-140. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2002) Александр Кулебякин и Ованес Туманян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-164. ISSN 0320-8117

Чилингарян, Е. К. (2002) К вопросу о прототипах образов поэта и гражданина Н.Некрасова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-174. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2002) Каменная свирель Пана V в. до н. э. из Драсханакерта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2002) Специфика художественного мышления в теоретическом наследии А.А.Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Կ. (2002) Ա. Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Թուրքերենի դասագիրք, գիրք Առաջին, «Արտագերս» հրատ., Ե., 2001, 320 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 216-217. ISSN 0320-8117

Խորենյան, Ա. Բ. (2002) Ազգային-ազատագրական պայքարի անդրադարձը Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» անավարտ վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Ժ. (2002) Առաջին հանրագիտական բառարանը հայ իրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-181. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Տ. Ա. (2002) Արևմտահայ մտավորականության սպանդի արտացոլումը հայ մամուլում 1915-1916 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-97. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2002) Բառարանագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 141-146. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2002) Գրաբարի սկզբնատիպ չեզոք բայերից սերված պատճառականների խնդրառական արժույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Մակարյան, Ա. Ա. (2002) Գրական դիմանկարի Զոհրապյան դպրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Կ. Ռ. (2002) Ժամանակի և տարածության խնդիրը Թոմաս Բերնհարդի դրամաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 175-178. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2.

Հարությունյան, Գ. Ն. (2002) Կ. Ա. Հարությունյան, Հ. Հ. Մանուկյան, Հայ ժողովրդի ավանդը Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում (1941-1945 թթ.), «Զանգակ-97» հրատ., Ե., 2001, 128 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 209-211. ISSN 0320-8117

Ստեփանյանց, Ս. Մ. (2002) Կովկասի ռազմաբեմից ռուսական զորքերի հեռանալը և Անդրկովկասում ու Պարսկաստանում իրադրության փոփոխությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2002) Հ.Յ. Դաշնակցության քաղաքական ռազմավարությունը 1890-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Դեպեյրո, Ժորժ (2002) Հայ դրամագիտության հիմնադիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (2002) Հայագիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 218-219. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Պահլավունի, Վ. Ա. (2002) Մարդասիրական մտքի զարգացումր հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև նոր ժամանակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-64. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Գ. (2002) Միքայել Պապաջանյանր և Արևմտյան Հայաստանի բարենո֊րոգումների ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-205. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ս. Գ. (2002) Ներակայումը և հայոց լեզվի զարգացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Լ. Թ. (2002) Նոր փաստաթղթեր 1941-1945 թթ. Հայրենական մեծ պատերազմում արցախահայ ռազմիկների կատարած սխրանքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-196. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2002) Սյունիքի տարածքը և ազգաբնակչությունր հին և միջին դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Լ. Վ. and Փիրուզյան, Ս. Ա. (2002) Սպիտակի երկրաշարժի պատճառահետևանքային ընկալումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2002) Վ.Գ.Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, Ե., 2000, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 500 էջ։ Պոլսահայոց րանահիւսութիւնը, Ե., 2000, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 592 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 206-208. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2002) Վիկտոր Հյուգոյի արձակ երկերի հայերեն առաջին թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-108. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Թ. Ս. (2002) Ք.Ռ.Ավագյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի սլատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2000, 240 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 212-215. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան , Ս. Մ. (2001) X-XII դարերի հայ բանաստեղծությունը Ղ.Ալիշանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Լ. Դ. and Բաղդասարյան, Ա. Հ. (2001) «Թագաւորաց» գրքերի արքետիպային սյուժեները և նրանց կապը երաժշտության հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-143. ISSN 0320-8117

Саркисян, Г. Р. (2001) Взаимоотношения стран СНГ: перспективы экономической интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Давтян, Т. Р. (2001) Обман европейца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-197. ISSN 0320-8117

Ованесов, Б. Т. (2001) Отношение армянских общин Ставропольской губернии к первой мировой войне (1914 - 1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 121-128. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (2001) Торгово-экономическая деятельность армянского купечества на Тереке (XVIII - начало ХХвв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Գ. (2001) Ազգային-պետական տոնացույցի ձևավորման խնդրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Ալոյան , Լ. Ա. (2001) Աթանասյան խմբագիր-հրապարակախոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2001) Անգլիական ռազմական վարչակարգը Անդրկովկասում և Հայաստանի կառավարությունը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ.օգոստոս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-80. ISSN 0320-8117

Սարյան, Հ. Հ. and Մակարյան, Ա. Ս. (2001) Անցումային տնտեսությունը և արժեթղթերի շուկայի զարգացման միտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-180. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2001) Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի ստեղծագործական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Պապոյան, Ա. Հ. (2001) Արմանուշ Կոզմոյան, Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան։ Ե., ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1997, 221 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 237-242. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ս. Ա. (2001) Գրողի փակ աշխարհը (Լևոն Խեչոյան, «Սև գիրք, ծանր բզեզ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 156-166. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Ա. (2001) Կերպարվեստի առաջացման և պարբերացման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2001) Հայ գրողների նամակները Դավիթ Անանունին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-213. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Մինասյան , Է. Գ. (2001) Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում ագրարային բարեփոխումների մի քանի արդյունքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-32. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Ռ. (2001) Հայկական հարցը (Սան-Ստեֆանո, Բեռլին...Ստամբուլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-133. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (2001) Հայկական հարցը և արևմտահայությունը ռուս պատմագիտական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի վերջին քառորդ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-45. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Սամվել (2001) Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-232. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Մագդալինա Վահանի Հակոբյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 236. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2001) Մարգո Համբարձումի Մխիթարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-235. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Ն.Բ.Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ, Ե., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 1997, 271 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 214-217. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (2001) Նապոլեոն Բոնապարտը հայ մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 110-120. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան , Ա. Կ. (2001) Նշանավոր հայագետի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-228. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (2001) Ոսկեհատի սրբատեղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-149. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Մ. Հ. (2001) Ս. Գեջյան, Հայկական ճարտարապետություն. Մատենագիտություն, հ. Ա. Հնագույն շրջանից մինչև 1920թ.։ Խմբ.՝ Մ Հասրաթյան, Հակոբ Մեղապարտի անվ. տպագրատուն, Ե., 1997, 313 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-226. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Պ. Հ. and Շահնազարյան , Ա. Ի. (2001) Հայագիտության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Н. М. (2001) Из истории колониальной политики Франции (1534-1762). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-93. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2001) Наука и религия: противостояние или взаимодействие? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Гаспарян, Б. 3. (2001) Памятники мезолита Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 195-210. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Վ. Խ. (2001) Ա. Մ. Հակոբյան, Կարսի մարզ (գյուղացիության պատմության ուրվագծեր), 1878 - 1917թթ., ՀՊՃՀ «Ճարտարագետ» հրատարակչություն, Ե., 2000, 166 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 256-258. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Մ. Զ. (2001) Անդրկովկասի և սփյուռքահայ մամուլը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իշխանության մարմինների մասին (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Խ. (2001) Ավետիք Ւսահակյանի «Մասսա Մանուկ» վիպերգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-116. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2001) Արևմտահայ մամուլն ու հրապարակախոսությունը 1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-167. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2001) Բագրատ Ուլուբաբյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-263. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2001) Գ. Ա. Գալոյան, Հայաստանը և մեծ պետությունները 1917 - 1923 թթ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1999, 539 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2001) Գերության համակարգը Օսմանյան կայսրությունում (XV - XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. and Մանուկյան, Հ. Հ. (2001) Գիտնականի արգասաբեր ուղին (Ա.Հ.Քյուրքչյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (2001) Գրիգոր Ավետի Ջանշյան (Ջանշիև). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 223-227. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2001) Գրիգոր Լուսավորչի ձեռնադրության, հայոց ամբողջական դարձի հանգամանքների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2001) Զաքարյանների ծագումնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-60. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2001) ՀՀԴ-ն և Կ.Պոլսի դաշնակցական մամուլը (1909-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-222. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Մ. (2001) Համաստեղի «Սպիտակ Ձիավորը» վեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2001) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մինասյան, է. Գ. (2001) Հայկական Հարց. Հայերի ցեղասպանությունը: Ռուսերեն լեզվով գրականության մատենագիտություն (1877 — 1997): Կազմողներ՝ Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Է. Հ. Բաբայան, Ազգային հարցի և ցեղասպանության ուսումնասիրման կենտրոն, «Խոսք» հրատ., Ե., 1998, 316 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Հայկական հարցի և հայերի ցեղասպանության լուսաբանումը Ս. Գ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-72. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Տ. Ա. (2001) Մեծ եղեռնի լուսաբանումը «Մշակ» թերթում (1915 —1916թթ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-124. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Լ. Ս. (2001) Նոր փաստաթղթեր խորհրդա-ճապոնական պատերազմի Անդրբայկալյան ռազմաճակատում հայ ռազմիկների կատարած սխրանքների մասին (օգոստոս-սեպտեմբեր 1945թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-245. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (2001) Նորահայտ վիմագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-103. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Լ. Ս. (2001) Պարույր Սևակի «Անհաշտ մտերմություն» պոեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-150. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2001) Ռ. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի բառարան, Երևանի Պետական Համալսարանի հրատ., Ե., 2000, Հ. Ա (683 էջ), Հ. Բ (657 էջ)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-255. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Հ. (2001) Սի քանի դրվագ ծովանկարի ժանրի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2001) Սիլվա Կապուտիկյանի մտորումները ճանապարհի կեսին և հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 175-185. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2001) Սիսաջան և Նախկորզան քաղաքների տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. (2001) Ֆրանսահայ համայնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացման փուլերը (1922-1980թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-174. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2001) ՛Քերականական կարգերի իմաստազատիչ դերը հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գունանիշ բաղադրիչներով դարձվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (2000) «Նահանջի գրականություն» հասկացության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2000) Включение как прием лингвистического анализа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-39. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2000) Кому нужны подобные "уточнения" достоверности исторических исследований. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-191. ISSN 0320-8117

Гарегинян, А. Р. (2000) Родственные слова в двуязычном словаре (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-119. ISSN 0320-8117

Чилингарян, А. Е. (2000) Управление персоналом как фактор эффективного функционирования армянских фирм в сфере малого и среднего бизнеса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-160. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2000) Ա. Հ. Սարգսյան, Ժամանակակից հայ եկեղեցին, կրոնագիտական- ազգագիտական վերլուծություն, «Վանևան» հրատ., Ե., 1999, 141 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Ա. ժ. (2000) Ա. Ս. Պուշկինի չափածո երկերի առաջին հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-131. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (2000) Ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-231. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (2000) Աշոտ Հովհաննիսյանը և խորհրդահայ մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-22.

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2000) Առաջինից Երրորդ հանրապետություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Ուլուբաբյան, Լ. Լ. (2000) Արցախյան շարժումը և հայ-ռուսական հարաբերությունները (1988-1990թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-54. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (2000) Բառային ընդհանրություններ հայերենի և պոլինեզիական լեզուների միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 147-151. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Վարդի (2000) Էջեր Հալէպի հայ գաղթօճախի պատմութենէն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-108. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2000) Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանի դիվանի փաստաթղթերը ԱՄՆ-ի հայ գաղթականության մասին (XIX դ. վերջ - XX դ սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2000) Կարինի նահանգի գավառները (Բասենի գավառ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-77. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (2000) Հայ-հունական հարաբերությունները 1919-1920 թվականներին (Հայաստանի պետական արխիվների փաստաթղթեր և նյութեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-210. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2000) Ձայնավորների և երկհնչյունների հնչյունափոխությունը Ագուլիսի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-28. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (2000) Նկատառումներ քրեական օրենսդրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-176. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (2000) Շաքրո Խուդոյի Մհոյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-239. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2000) Պոլսի հայ համայնքը և նրա բանահյուսությունը (ըստ 1996 և 1997 թթ. ժողովրդագիտական դիտարկումների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-94. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Հ. (2000) Սյուժեն ժամանակակից նարատոլոգիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-81. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2000) Սուրբ Եղիշան Հայոց արևելից կողմանց, Չողա երկրի և Աղվանից աշխարհի լուսավորիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2000) Վաստակաշատ հայագետը (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-235. ISSN 0320-8117

Մալումյան, Տ. Է. (2000) Peter Balakian, Black Dog of Fate. New York. 1997,292р. Փիթեր Բալաքյան, Ճակատագրի Սև շունը, Նյու-Յորք,1997, 292 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-232. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (2000) Административный передел внутренних границ Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-221. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2000) Духовная ориентация как средство психологической защиты личности в экстремальных условиях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-142. ISSN 0320-8117

Брутян, Л. Г. (2000) Заметки о детской речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Самвелян, Т. Э. (2000) К понятию музыкального жанра и полижанровости (полижанровость в произведениях Ф. Шопена). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-178. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (2000) К этимологии топонима Абанд. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-165. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (2000) Становление президентского института в СНГ: основополагающие конституционные нормы и принципы избрания глав государства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-201. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Դ. Ա. and Կարաբեկյան, Ս. Բ. (2000) Ա. Խաչատրյան, Ահլ ալ-ֆութուվվա վալ ֆիթյան ֆիլ մուջթամաա ալ- իսլամի (Ասպետական միությունները և կտրիճների միավորումները իսլամական հասարակությունում), Բեյրութ, 1998, 173 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-230. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 244-246. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. (2000) Անիի մայր տաճարի արձանագրության համաժամանակյա տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2000) Անխտիր նվիրում գիտությանը (պրոֆ. Մակիչ Արզումանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 233-236. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2000) Արևելահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (1908-1915). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-153. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 248-253. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2000) Գանձասարի կաթողիկոսությունը Պետրոս Խանձքեցի կաթողիկոսի օրոք (1653-1678թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-97. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Շ. (2000) Գների միջոցով արդյունքի բաշխման ֆինանսական մեխանիզմների հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-78. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2000) Գրաբարի չեզոք սեռի հարադրավոր բայերի դասակարգումն ըստ խնդրառական և պարագաառական արժույթների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-116. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (2000) Խոսքի հմայությունն ու ծեսն Ախտարքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-53. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2000) Հ.Աբրահամյան, Բայազետ, «Առերեսում - Անի» Հրատ., Ե., 1998, 123 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 226-227. ISSN 0320-8117

Իսպիրյան, Մ. Ս. (2000) Հայ մարզիկների մասնակցությունը հին հունական օլիմպիական խաղերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-196. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ռ. (2000) Հայաստան-Ռուսաստան արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները ԱՊՀ-ի տնտեսական ինտեգրացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-184. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ա. Ս. (2000) Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-41. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. and Շահվերդյան, Ի. Շ. (2000) Հարկային համակարգր որպես տնտեսության պետական կարգավորման լծակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-188. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ա. Ս. (2000) Հոլովների ընդհանուր լեզվաբանական ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ե. Ս. (2000) Հովհան Օձնեցին և նրա ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2000) Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի հնագույն շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-122. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2000) Մ.Գ. Ներսիսյան, Պատմության կեղծարարները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», հրատ., Ե., 1998, 342 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-225. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2000) Շ. Շահամիրյանր և Հայաստանի ու Վրաստանի միավորման հարցը ХVIII դարի վերջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (2000) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության միգրացիայի վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (2000) Վանանդի (Կարսի)թագավորության պատմության սկզբնաղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-159. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Տիգրան (2000) Տարիներ և վաստակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Ցավակցություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 247. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (2000) Ֆինանսական համահարթեցման համակարգի գնահատումը և արդիականացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2000) Կրոնի և եկեղեցու նշանակությունը հայ ազգի պետաիրավական կյանքի կազմակերպման գործում Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ and Դիլոյան, Վալտեր (2000) Իմաստավորված և նպատակասլաց կյանք (ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-243. ISSN 0320-8117

Даниелян, Ф. О. (1999) Психологическое состояние человека — функция времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ջ. Հ. (1999) Իրավունքի և օրենսդրության հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-165. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Վ. (1999) «Նախիջևան » հայրենակցական միության գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 202. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1999) К вопросу о датировке Московского советско-турецкого договора 1921 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Геруни-Саркисян, М. М. (1999) Лирика Иоаннеса Иоаннисяна в переводе на русский язык. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-151. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (1999) Новые документы о подвигах воинов-армян в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-182. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Ռ. Ա. (1999) Ա. Մ. Պողոսյան, Հայ բարբառագիտություն, Ե., 1996, «Բարձրագույն դպրոց» հրատ., 310 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-191. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1999) Արցախյան խնդիրը Հայաստանի Առաջին հանրապետության խորհրդարանում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1999) Արևելահայերենի այո-ոչ հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (1999) Բացահայտիչ-բացահայտյալի կապակցությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-107. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1999) Բաքվի կոմունան ի նպաստ հայապահպանության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1999) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-212. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Ռ. Լ. (1999) Թագավորական իշխանության հաստատության զարգացման առանձնահատկությունները Արտաշեսյանների օրոք (թագավորը և ավագանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1999) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1999) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1999) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-201. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1999) Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին Առաջին հանրապետության շրջանում (1918- 1920թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-33. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (1999) Մի գրախոսականի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 192-195. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1999) Միսաք Գոչունյանի վիպագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-144. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1999) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-206. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1999) Ուրարտական համայնական և զինվորական խավերի փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-124. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1999) Ռուբեն Գարեգինի Սահակյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 207-209. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1999) Տավուշի միջնադարյան ջնարակած շինարարական խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 152-157. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1999) Տարոնի հոգևոր առաջնորդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1999) Տնտեսական ինտեգրացումը և աշխատուժի արտահանության կառավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1999) Քերովբե Պատկանյանի պատմագիտական ժառանգության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ս. Վ. (1998) Conseil terminologique de l'Arménien Occidental Moderne, Guide 3, Marseille, 1998, 85 p. Ուղեցույց Գ, Արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1998, 85 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 192-193. ISSN 0320-8117

Ананян, К. А. (1998) Композиционные особенности фортепианной миниатюры в армянской музыке 1940—1950 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Косян, А. В. (1998) Кризис XII в. до н. э.: этнические передвижения и депопуляция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1998) Портретные стеклянные сосуды Каракаллы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 154-158. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1998) Статистические подходы в области методики исследования Бениаминского могильника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (1998) Անհրաժեշտության դիալեկտիկական կատեգորիայի դրսևորման միջոցները գերմաներենի քերականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-67. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (1998) Արիացիների հետքերը Պոլինեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1998) Արևելյան Հայաստանի բանվորների դրությունը XX դ. սկզբին (Բյուջեի ծախսերը և սնունդը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 209-211. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Էդ. Լ. (1998) Գալուստ Կյուլպենկյան-Խորհրդային Միություն. Չկայացած գործընկերություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Մ. (1998) Գեղագիտական գործունեություն (սոցիալական էությունը և բնութենական նախադրյալները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-81. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1998) Գերմանիայի տնտեսական և ռազմաքաղաքական ներթափանցումը Թուրքիա և Արևմտահայաստանը (1900—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-182. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1998) Իմաստալից կյանք (անվանի պատմաբան, պրոֆ. Խիկար Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-199. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (1998) Հայ—սկանդինավյան պատմամշակութային առնչություններ (վաղ միջնադար — XVIII դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-112. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հրապարակված նյութերի ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Սևումյան, Ա. Ա. (1998) Միսաք Գոչունյանի «Կյանքի տեսարանները». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-122. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Գ. Գ. (1998) Ներդրումային վարկավորման պետականորեն աջակցման ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-131. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1998) Ներքաղաքական իրադրությունը Հայաստանում 1920 թ. գարնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ա. Ա. (1998) Ջավախքի հիմնահարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1998) Վ. Գ. Սվազլյան, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (Վան-Վասպուրական), հ. 15, Ե ., 1998, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 512 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1998) Վատիկանի առաքելական գրադարանի XVII դարի Անանունը և Ֆիլիպուպոլսում ռուսական կայսրության հյուպատոս Ն. Գերովը Բուլղարիայի հայության և Պավլիկյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1998) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-191. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (1998) Анализ системы социальной зашиты граждан РА (система «Парос»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-164. ISSN 0320-8117

Сафрастян, Р. А. (1998) Турецкие оппозиционные партии и национальный вопрос в Османской империи в 1908 —1909 гг. (анализ партийных документов). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննղյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյանր և արևմտահայության պատմության ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ն. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի շարահյուսական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-137. ISSN 0320-8117

Ադալյան, Ն. Մ. (1998) Արծրուն Ավագյան, Կոստան Զարյան, կյանքը և գործը։ Ե., 1998, Երևանի Համալսարանի հրատ., 294 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-180. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Տ. Ս. (1998) Բանկի իրացվելիության կառավարման ռազմավարություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-171. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 189-191. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (1998) Գեղարվեստական մակադրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1998) Թիֆլիսի հայությունը «Կավկազի» ներկայացմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ե. Լ. (1998) Ժողովրդական սգո երգերի տեղն ու դերը թաղման ծիսակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-146. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Լեոն և հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների Սիսիանի բանակցությունները (1921 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-79. ISSN 0320-8117

Մամիկոնյան, Մ. Մ. (1998) Համաշխարհային տնտեսությանն առնչվոդ հարցերր Վահան Տոտոմյանցի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 192. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (1998) Հայկական հարցը Եռյակ համաձայնության երկրների գաղտնի բանակցություններում ու համաձայնագրերում 1915—1916 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1998) Մարդու հիմնախնդիրը 19-րդ դարի հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (1998) Պետական բյուջեի ընթացիկ դեֆիցիտի արդյունավետ կառավարումը դինամիկ ծրագրավորման մեթոդի կիրառությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1998) Վաստակաշատ հայագետը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-188. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1998) Վեպի պատմության և տեսության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1998) Փարիզի արևելյան կենդանի լեզուների բարձրագույն դպրոցի հայոց լեզվի ամբիոնը (հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-117. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1998) Ազգային բնավորության և հոգեբանության դրսևորումը Թումանյանի դարձվածներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-90. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1998) Հին առեղծվածի վերծանման նոր փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1998) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-33. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (1998) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական ապահովման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 154-160. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (1998) К теории и терминологии геноцида. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Հ. Ս. (1998) Кэролайн Кокс, Джон Айбнер. Этническая чистка продолжается. Война в Нагорном Карабахе, изд-во «Гитутюн», Е., 1998,106 с. Քերոլայն Քոքս, Ջոն Հայբներ, Էթնիկական մաքրումը, շարունակվում է Պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում , ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1998, 106 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Ерицян, Б. Г. and Тадевосян, С. В. and Гаспарян, Б. 3. (1998) Результаты исследования местонахождения каменного века Нурнус. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-169. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (1998) Электоральные системы. Институционализация и функции парламента. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Գ. Հ. (1998) Ա.Արփիարյանի «մատնչության» առասպելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Ուլիխանյան, Ա. Վ. (1998) Աղետի գոտու պատմության և մշակույթի հուշարձանների վիճակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-201. ISSN 0320-8117

Աշչյան, Վ. Ս. (1998) Ամիրաների և առևտրաարհեստավորական խավի գործունեությունը պոլսահայ գաղթօջախում (XVIII դ. վերջ—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-113. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Բ. (1998) Անտիպ վավերագրեր Ստեփան Մալխասյանի արխիվից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Դ. Ժ. (1998) Առևտրային բանկերի ֆինանսական դրության վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-103. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործական որոնումները և ծրագրերը «Հիշատակարանում ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 10-18. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (1998) Բանկերի ֆինանսավարկային ռիսկի քանակական գնահատման մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-127. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Հ. (1998) Գործողությունը և գործող անձինք (համեմատական քննություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-48. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Լ. (1998) Գրաբարի դարձվածային միավորների ձևաբանական-կառուցվածքային տիպերն ըստ Ղևոնդ վարդապետի «Պատմութիւն» երկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-184. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1998) Դավիթ Անանունի քաղաքական ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ե. Հ. (1998) Դիմելու շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Զանգեզուրի 1920 — 1921 թթ. կռիվների գնահատման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-75. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1998) Ժամանակակից արևմտահայերենի ինչու- որ հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-153. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ս. (1998) Կոստան Զարյանի լեզվի առանձնահատկության մի քանի դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունը և արցախյան հարցը 1918—1920 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Մ. Ս. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունում նոր տնտեսական քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-144. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1998) Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուն առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1998) Մի էջ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման պատմությունից (Երևանյան առաջին արշավանքն ականատեսի նկարագրությամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-138. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Դ. Հ. (1998) Չարենցի Դանթեականի մի ընթերցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-163. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1998) Սիմոն Վրացյանի անտիպ հուշերը Նիկողայոս Ադոնցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Эттибарян, А. О. (1998) Проблемы переходного периода: усиление инвестиционной направленности амортизационной политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Քաու, Ս. Պետեր (1997) S. Hairapetian, A history of Armenian Literature, „Caravan Books", Delmar, New York, 1995, 650 p. U. Հայրապետյան, Հայ գրականության պատմություն, «Քարավան բուքս» հրատ., Դելմար, Նյու Յորք, 1995, 650 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-181. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկները» Հայաստանի Հանրապետությունում (1918—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Манукян, А. Г. (1997) Аудиторская проверка как метод выявления фактического наличия ценностей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-135. ISSN 0320-8117

Долуханян, Л. К. (1997) Взаимодействие архитектуры и изобразительных искусств при формировании городской среды. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-107. ISSN 0320-8117

Бозоян, А. А. (1997) Древнеармянский перевод византийского «Воинского закона». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Կ. Ռ. (1997) Ամերիկայի հայկական համագումարի կազմավորումը,նպատակներն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-202. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (1997) Զորահրամանատարը, գիտնականը, մարդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1997) Լանկ֊-Թամուրի գնահատման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-121. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Դ. Ժ. (1997) ՀՀ առևտրային բանկերի շահութաբերության վերլուծության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-173. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Պ. (1997) Համակարգակառուցվածքային մոտեցումը և նրա կիրառումը ուսումնական խնդիրների վերլուծության և լուծման ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-168. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1997) Հայ մշակույթի երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-127. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գայանե (1997) Հայագիտությունն Իտալիայում (1996—1997 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (1997) Հայաստանը խորհրդաքեմալական հարաբերությունների ոլորտում 1920 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1997) Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Շահազիզյան, Ս. Ռ. (1997) Հայոց պետականության ձևի և բովանդակության որոնման խնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1997). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1997) Մի անտիպ փաստաթուղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-176. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Մկրտիչ Խրիմյան (մահվան 90-ամյա տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ն. Է. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ում աստվածաշնչյան և առասպելաբանական պատկերացումների արտացոլման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (1997) Սամվել Մուրադյան, Երվանդ Օտյան. Կյանքը և գործը, «Հայագիտակ» հրատ., Ե., 1996, 280 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-184. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1997) Ստեփան Լիսիցյանը թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1997) Ստեփանոս Նազարյան, Երկերի ժողովածու, տեքստը և ծանոթագրությունները՝ Ռ. Նանումյանի, Ե., 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 482 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-179. ISSN 0320-8117

Հեքիմյան, Խ. Հ. (1997) Ստրեսը և կառավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Հ. Ն. (1997) Վ. Հ. Մելիքյան, Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը, Ե., 1997, «Մխիթար Գոշ» հրատ., 320 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-187. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1997) Ցլագլուխ կոթողներ Վարդենիսի լեռներից և «վիշապաքարերի» մեկնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկներ» (1903—1918 թթ.)(գաղափարախոսություն , ծրագիր, գործունեություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. (1997) Генерал Гавриил Григорьевич Корганян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-177. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1997) Искусственно-деформированные черепа и зубы из могильника Вениамин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-144. ISSN 0320-8117

Артюхов, С. А. (1997) К истории армянской диаспоры г. Сочи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. (1997) Общественная и культурная действительность Италии в западноармянской периодической печати (50—70-ые гг. XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (1997) Участие армян в развитии грозненской нефтяной промышленности (XIX—нач. XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-118. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1997) Անդրկովկասի քաղաքական կուսակցությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Մոքոյան , Հ. Շ. (1997) Անձի կենսիմաստային կողմնորոշման արժեքային բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (1997) Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալը արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1997) Բազմավաստակ գրականագետն ու դասախոսը (Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 70-ամյակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-197. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-204. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1997) Գ. Ե. Կիրակոսյան, Հայաստանը Լանկ-Թամուրի թուրքմեն ցեղերի արշավանքների շրջանում (1386—1500 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1997, 369 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Բ. (1997) Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լ. Ա. Խուրշուդյանի ծննդյան 70-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-199. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (1997) Երկու տարեկից փաստաթղթեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-125. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (1997) Է. Լ. Դանիելյան. Հայաստանում Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հոգևոր ակունքները, ՀԱՅՔ հաստատություն, Երևան, 1996, 58 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-184. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Դ. Ս. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1997) Էմմա Տիգրանի Կարապետյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-201. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (1997) Խանաղյաններ (Հայ կալվածատերերի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Ա. (1997) Համաստեղի և Սիմոն Վրացյանի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Վ. (1997) Հայաստանի ճանապարհային ինֆրակառույցի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1997) Մարդը և հայրենիքը (Ե. Չարենցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1997) Միքայել Միանսարյանցը՝ հրատարակիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ա. Խ. (1997) Մովսես Խորենացու մի հաղորդման մեկնաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-62. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1997) Նիկողայոս Ադոնց, երկեր, չորս հատորով , հ. Ա, Հայկական հարց, Ե., 1996, «Հայագիտակ» հրատ., 244 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 185-187. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1997) Վ. Գ. Սվազլյան, Կիլիկիա. արևմտահայոց բանավոր ավանդությունը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1994, 408 էջ։ Մեծ եղեռն, արևմտահայոց բանավոր վկայություններ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.Ե., 1995, 224 էջ։ Մեծ եղեռնը արևմտահայոց հուշապատումներում և թուրքալեզու երգերում, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», հրատ., Ե., 1997, 32 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Մարուշ, (1997) Վահէ Օշականի բանաստեղծութիւնը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Ֆլորենտիա Էվանգելատու-Նոտարա, Երկրաշարժերը Բյուզանդիայում XII-XV դդ. ներառյալ։ Պատմական հետազոտություն, Աթենք, 1993, 184 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Ք. (1997) «Փախստական» հասկացության բովանդակային բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-95. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1997) «Ոդիսական» հերոսավեպի և հայկական մի քանի հեքիաթների սյուժեների ընդհանրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-80. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1997) «Ուղեցոյց» Բ, Արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1995, 80 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-169. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (1997) К вопросу о сущности красоты в эстетике А. А. Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-92. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (1997) К локализации Какаваберда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Мкртчян, Р. А. and Пилипосян, А. С. and Паликян, А. К. (1997) Коллективное погребение эпохи средней бронзы Неркин Геташена (Социокультурная характеристика). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1997) Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը և զբաղվածության քաղաքականության հիմնահարցերն անցման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-36. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1997) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը 1878 թ. Բեռլինի վեհաժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 7-21. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ա. Ս. (1997) Գրաբարի հոլովները լատինաբան քերականների լուսաբանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Ա. (1997) Եռակի վտարանդին (Կոստան Զարյանի կյանքի տարեգրությունը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ա. Պ. (1997) Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեք բառերը հայերենում (երկարժեք >երկարժեք). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-129. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Վ. Ն. (1997) Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 152-161. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Հայ հոգևորականության դիրքորոշումը Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1997) Հայաստանում վաղ քրիստոնեության տարածման մի քանի հանգամանքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-116. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին. «Նաքսոս [կղզու] հայկական փոքրիկ համայնքը» (1624—1821 թթ.),Նիկոս Կեֆալլինիադիս,«Նաքսիակո Մելլոն»(Նաքսիական ապագա), Բանասիրական հրատարակություն, Աթենք, 1987, հոկտեմբեր, թիվ 527 (34)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 162-165. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. and Գեղամյան, Գ. (1997) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1996). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-190. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1997) Յուրի Սուվարյան, Ռազմավարական կառավարում. Մեթոդաբանությունը և արդի հիմնահարցերը, Երևան, «Տնտեսագետ», հրատ., 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-167. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (1997) Նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-181. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (1997) Պետական դուման և արևելահայ իրականության հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-50. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Վիկտոր Համբարձումյան. 1908—1996. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-6. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Քյոթահիայում գաղթահայության բնակեցման ժամանակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1997) Claude Mutafian. Le royaume arménien de Cilicie XII-XIV siècle, avec la collaboration de Catherine Otten, Lilith Zakarian, Krikor Chahinian, et le concours exceptionnel de Տ. S. Karekine II, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.Préface de Levon Ter-Petrossian, Président de la République d'Arménie, Paris,1993, 158p. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը XII —XIV դարերում,Աշխատակցությամբ Ք. Օթենի, Լ. Զաքարյանի, Գ. Շահինյանի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, առաջաբանը՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանի, Փարիզ, 1993, 158 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1997) Առաջին կին ուրարտագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Гамагелян, В. М. (1996) Григор Ханджян—живописец, график (О мировоззренческих и образно-стилистических аспектах творчества). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-95. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. С (1996) Еще раз о достоверности исторического исследования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 163-180. ISSN 0320-8117

Брутян, Л. Г. (1996) К анализу одного стихотворения (стихотворение Р. Киплинга «IF»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-162. ISSN 0320-8117

Баликян, О. С. (1996) Письма А. И. Хатисяна А. О. Оганджаняну. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 197-212. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ա. Ս. (1996) Ազատամարտի արտացոլումը Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-145. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Ավ. Իսահակյանի խոհափիլիսոփայական հայացքները « Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը Բեռլինի 1878 թվականի վեհաժողովին նախորդող շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Զ. Ա. and Թադևոսյան, Լ. Զ. (1996) Բնության և շրջակա միջավայրի դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը, համակարգումն ու տեսակները ըստ ՀՀ գործող քրեական օրենսդրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-121. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 221-223. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1996) Գերմանական սոցիալ-դեմոկրատիան և Հայկական հարցը XIX դարի վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-53. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1996) Գրականագետի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1996) Եռանավ բազիլիկ եկեղեցի Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-70. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1996) Երգը և ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-113. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1996) Ժանրային «պարականոն» դրսևորումները արևմտահայ նորավեպի գեղարվեստական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-74. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1996) Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1996, 257 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 219-220. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1996) ՀՀ բնակչության զարգացման օրինաչափությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1996) Հայ-լեհական ռազմաքաղաքական կապերը XVII դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-152. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1996) Հայկական էպոսի հնդեվրոպական շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (1996) Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (հայրեն և քառյակ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-134. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1996) Հասարակական-քաղաքական նորագույն տերմինները զանգվածային լրատվության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1996) Հրաչիկ Սիմոնյան, Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Ա, Երևան, Կաիսա հրատարակչություն, 1996, 751 էջ, գիրք Բ, Երևան, 1996, 829 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ա. (1996) Նախիջևանի պատմության վավերագրեր (1889—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 186-196. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1996) Շողագավանք եկեղեցուց հայտնաբերված խեցեղեն հավաքածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-156. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Լ. Փ. (1996) «Ուրարտու»-ի նախատարածքը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (1996) Армения и армяне в русской летописной историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 175-186. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1996) К истории зарождения националистического (тюркистского) направления в турецкой историографии (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-79. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1996) Карен Микаэлян и видные деятели армянской литературы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-133. ISSN 0320-8117

Даниелян, Ф. О. (1996) Универсальный экспресс-прогноз исхода чрезвычайных ситуаций и жизни человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-152. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1996) Ա. Ա. Բոզոյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցությունների վավերագրերը(1165-1178 թթ.), «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995, 256 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-190. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Մ. Գ. (1996) Ազատ ձեռներեցության համակարգի կազմակերպական ձևերը շուկայական տնտեսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Է. Գ. (1996) Ազգային փոքրամասնությունների վերաբնակեցումը Հայաստանում (1920- ական թվականների սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1996) Ալբերտ Խաչատրյան, Արարատ, Երևան, «Արամե» գիտամշակութային բարեգործական ընկերության հրատարակչություն, 1995, 480 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1996) Աղվանական պետության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Է. Լ. (1996) Անհատը և համազգային շահը (Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադիրները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Զ. Հ. (1996) Բարոյական դաստիարակության մեթոդների առանձնահատկությունները օժանդակ դպրոցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1996) Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X—XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-198. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1996) Կորյուն թե՞ Ագաթանգեղոս։ Բնագրերի քննություն նոր տեսանկյունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-64. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 199. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն ցույց տալու խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1996) Միջազգային գիտաժողով Երևանում. «Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Շարուրյան, Ա. Ս. (1996) Նորահայտ գրառումներ Գրիգոր Զոհրապի օրագրություններից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-174. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կ. Ա. (1996) Պավլիկյան գաղափարախոսության աշխարհայացքային հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-144. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (1996) Պատժի նպատակների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-97. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վ. Ա. (1996) Քուրակչայի դաշնագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-106. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1996) А. В. Косян, Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в ХII—VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам), Изд-во «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Ա. Վ. Քոսյան, Լուվիական թագավորությունները Փոքր Ասիայում և հարակից շրջաններում մ. թ . ա. XII—VIII դդ. (ըստ հիերոգլիֆային լուվիերեն աղբյուրների), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1994, 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-154. ISSN 0320-8117

Вирабян, А. С. (1996) Документы о выборах католикоса армянской церкви (1930-1932 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-150. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1996) Новые памятники античного искусства из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Кочарян, В. В. (1996) Предотвращение дискриминации, защита национальных меньшинств и проблема коллективных (групповых)прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-130. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1996) Ա. Ա. Մելքոնյան, Էրզրում (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, Հայաստան, ԳԱԱ հրատարակչություն, 1994, 180 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Գ. Ա. (1996) Ազգային գրադարան, քննական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Թավաքալյան, Ն. Ա. (1996) Ազգային հարցի լենինյան կոնցեպցիան քննական հայացքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1996) Արմատական գունանունների խոսքիմասային տարարժեքությունը հայերենի կայուն կապակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-37. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1996) Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X-XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-162. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1996) Էջեր Հայաստանի XIX—XX դդ. հողային հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-55. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1996) Հայագիտության դասավանդումը Պետերբուրգի համալսարանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (1996) Հայերի գաղթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (1834 — 1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Հերոսի գաղափարը հայ գրականության քառուղիներում և Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-51. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. (1996) Մ. Կատկովի, Ռ. Պատկանյանի և «Հայկական սեպարատիզմի» շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-91. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1996) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-159. ISSN 0320-8117

Դանիլովա, Ա. Վ. (1996) Մոլիերի կատակերգությունների հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Մ. (1996) Ներկայացուցչական համակարգը որպես արժեքաբանական վերլուծության օբյեկտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Ս. Ա. (1996) Նոր տնտեսական քաղաքականությունը և կոոպերացիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1996) Ուշագրավ արխիվային վավերագիր Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-136. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) XIX դ. վերջի հայ քաղաքական-հասարակական մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Петросян, И. С. (1995) Некоторые судебно-правовые аспекты деятельности современных средств массовой информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1995) Առաջին հայ պարբերաթերթը և նրա խմբագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (1995) Բալկանյան իրադարձությունները Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսութան մեջ (1910-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-154. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1995) Գրական կյանքը Հայաստանում 1920-ական թվականներին և «Նոյեմբեր» միօրյա թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (1995) Հայ գիտամշակութային մամուլի էջերից ( «Տարազ», «Թատրոն», «Ազգագրական հանդես»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1995) Հայ լրագրության մեծ վերափոխիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1995) Հայատառ թուրքերեն մամուլը (1840—1890-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-85. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (1995) Հունահայ «Երկունք», «Նոր ալիք», «Արարատ» թերթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-137. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1995) Մ. Հ. Մխիթարյան, Արևելահայ մամուլի սկզբնավորումը և լուսավորական շարժումը ,Երևան, 1994 թ., «Գիտություն» հրատ., 398 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1995) Վերակազմյալ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Մարտ», «Նոր կյանք»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1995) Վրաստանի հայ գավառական մամուլի անցյալից (1885—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1995) Ֆրանսահայ պարբերական մամուլը (1899—1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 115-122. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1995) Համբարձում Առաքելյանը և «Մշակը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) 89-я Армянская Таманская стрелковая дивизия в последней фазе Великой Отечественной войны, изд-во «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 348 с. 89-րդ Հայկական Թամանյան հրաձգային դիվիզիան Հայրենական մեծ պատերազմի վերջին փուլում , ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1994 թ., 348 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-257. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Leslie A. Davis. A province de la mort. Archives américaines concernant le génocide des Аrméniеns (1915). Traduit de l'anglais par Anne Terre, рréсédé de Lettre ouverte à Bernard Lewis et quelques autres par Yves Ternon. Editions Complexe, Bruxelles,1994, 242p. Լեսլի Ա. Դեյվիս, Մահվան գավառը։ Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող ամերիկյան արխիվները (1915)։ Անգլերենից թարգմանեց Աննա Թերը։ «Բերնարդ Լյուիսին և մի քանի ուրիշներին» հասցեագրված Իվ. Տերնոնի բաց նամակը, որպես առաջաբան։ «Կոմպլեքս» հրատ., Բրյուսել, 1994, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 250-253. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Raymond Kévorkian, Paul Paboudjian, Les arméniens de l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992, 600p. Ռայմոն Գևորգյան և Պոլ Հ. Փաբուճյան. Հայերը Օսմանյան կայսրության մեջ ցեղասպանության նախօրյակին, Փարիզ, 1992, 600 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 254. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. К. (1995) Документы о подвигах воинов-армян в первые дни Великой Отечественной войны на Юго-Западном фронте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-238. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (1995) Документы об организации академической науки в Армении в годы Великой Отечественной войны (1942—1944). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-249. ISSN 0320-8117

Мyрадян, В. Л. (1995) Национальный фактор в немецко-фашистской стратегии войны против СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-61. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, Г. Б. (1995) Участие армян в европейском движении Сопротивления 1941—1945 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1995) Ազատագրական պայքարի արտացոլումը կիլիկյան բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-131. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1995) Աղետի և դիմակայության անդրադարձները արևմտահայ նորավիպագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-157. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (1995) Ամերիկահայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-188. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1995) Բուլղարահայերի մասնակցությունը բուլղար ժողովրդի դիմադրական շարժմանը և ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ մղված պատերազմին (1939—1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-106. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1995) Կիլիկիահայությունը ցեղասպանության նախօրեին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-94. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1995) Հայ ժողովրդի երկու մեծ փորձությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (1995) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941 — 1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-48. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1995) Հայ-թուրքական հարաբերությունների արտացոլումը Արմին Վեգների արձակ երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-204. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) Հայաստանի ժողովրդական տնտեսությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-73. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (1995) Հայաստանի քաղաքային բնակչության մատակարարումը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 205-210. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1995) Հայոց ցեղասպանությունը և բեռլինյան դատավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-166. ISSN 0320-8117

Շահազիզյան, Ս. Ռ. (1995) Հայության կողմից հայ դատի լուծման բնական կենսաանհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 132-147. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Մեծ եղեռնի ութսուն տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 8-18. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Զ. (1995) Պոտսդամի կոնֆերանսը, Հայկական հարցը և սփյուռքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-195. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) Ռազմաճակատային հայ մամուլի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1995) Ռուսաստանի օգնությունը արևմտահայ գաղթականներին (1895—1900). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (1995) Վան-Վասպուրականի բնակչության և պարսկահայերի 1916 թ. գաղթերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-175. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ա. and Հովհաննիսյան, Ջ. Ա. (1995) Փաստաթղթեր 1915 թ. ցեղասպանության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-224. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1994) 1895 —1896 թթ. հայկական կոտորածների լուսաբանումը ռուսական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (1994) «Ազատամարտ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Авакян, А. Г. (1994) Масонство в рядах «Иттихад ве теракки». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1994) Российская колонизация Средней Азии и национальные меньшинства Туркменистана (1881—1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-60. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1994) Արևելյան Հայաստանը 1916—1917 թթ. մարդահամարներում, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1992, էջ 192։ Կազմողներ՝ Ա. Ս. Համբարյան, Գ. Ռ. Առաքելյան, Գ. Լ. Կիրակոսյան, Ս. Մ. Մկրտչյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-166. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1994) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-174. ISSN 0320-8117

Կուլախսզյան, Մ. Հ. (1994) Ժամանակակից վիպակի արտաքին տիպաբանության մի շարք հարցեր (1970—80-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1994) Լեզվապատճենումը հաստատող ելակետային չափանիշի մասին (XIX դարում ֆրանսերենից գրական արևմտահայերեն պատճենված բառամիավորների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (1994) Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-150. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1994) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Ա. Ռ. (1994) Կարոտի և նահանջի թեման սփյուռքահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-90. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1994) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների 24-րդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-171. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1994) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1994) Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1994) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական կացությունը (1990—1993 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1994) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 15-35. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը Հաագայի խաղաղության միջազգային կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (1994) Սոցիալիստ-հեղափոխականները Հայաստանում և Անդրկովկասի հայաշատ քաղաքներում (1903 — 1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-120. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Է. Մ. (1994) Վահան Տերյանի թարգմանությունների տաղաչափությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Վաստակաշատ պատմաբանը (Երվանդ Ղազարի Սարգսյանի ծննդյան 80- ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ջ. Ա. and Ավետիսյան, Մ. Ա. (1994) Փաստաթղթեր Արևմտյան Հայաստանում 1894—1896 թթ. ցեղասպանության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-163. ISSN 0320-8117

Շտիկյան, Ս. Ա. (1993) «Բազմավեպ» հանդեսը (հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. and Карапетян, С. А. (1993) Армения в мыслях и сердцах. Составление, предисловие и общая редакция проф. Г. А. Епископосова, изд-во Московского университета, М., 1993, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 144-145. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1993) Павел Антокольский и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 107-118. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (1993) Աղա-Մահմեդ խանի սպանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 119-122. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Վ. Վ. (1993) Ապառնի ժամանակը և եղանակավորությունը անգլերենում և հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-96. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Արխիվային նյութեր Մ. Խրիմյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 123-135. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1993) Արևմտահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (XIX դարի 50—80- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (1993) Գիտաժողով՝ հայ անվանի պատմաբան-արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 162-163. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1993) Հայ ժողովրդի պատմության պարբերացման հիմնահարցին նվիրված համաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 148-161. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1993) Հայ-կաթոլիկ առնչությունները Ղրիմում (XIV—XV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-58. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1993) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1993) Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-24. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1993). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 164-169. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Շ. (1993) Մի քանի նորահայտ վավերագրեր Հայաստանի անկախության համար զոհված հերոսների հիշատակին հուշարձան կառուցելու վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 136-141. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Ս. (1993) Միջին հայերենի բառակազմության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1993) Ուղեցոյց, Ա, արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1993, 106 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 146-147. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1993) Պարոնյանի ծիծաղի փիլիսոփայությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Հ. Ն. (1993) Վ. Ե. Դալլաքյան, Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմությունից (1920—1930-ական թվականներ), Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, 151 էջ,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 142-143. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1993) Из истории советско-армянских дипломатических отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Хнкикян, О. С. (1993) Раскопки в селе Неркин-Геташен и вопрос появления железа в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Мравян, Ю. В. (1993) Страницы жизни Маро Назарбек. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 145-159. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1993) Անկախության գաղափարը Հ. Յ. Դաշնակցության ծրագրերում (1890—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ֆ. Ա. (1993) Արժույթ և վերաբերմունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-69. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Ս. Ս. (1993) Արվեստի ստեղծագործությունը որպես տեխնիկական վերարտադրման առարկա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Պ. Տ. (1993) Արտեմ Խուդաբաշյանի և Ալեքսանդր Պուշկինի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-55. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Պ. (1993) Գևորգ Տիրացյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Գ. (1993) Երեմիա Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական (1872—1873),Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, 343 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-163. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ք. and Գիրունյան, Գ. Ս. (1993) Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1993) Խոսրով Մեծ-Տրդատ II -ի գործունեության վերջին շրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-118. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1993) Խոսքիմասային եռարժեք բառերը հին հայերենում (համաժամանակյա քննության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-87. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Ա. Ց. (1993) Հակոբ Սառիկյան (1872—1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-40. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ֆ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։ Նախագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 119-144. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1993) Նստաշրջան՝ նվիրված Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության 130-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 164-165. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Վ. (1993) Շուկայական հարաբերությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Բ. Կ. (1993) Ոչ լիանշանակ խոսքի մասերի իմաստային ու ոճական դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-103. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (1993) Սուրեն Տիգրանի Երեմյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Պ. Մ. (1993) Ստուգաբանական սրբագրումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-106. ISSN 0320-8117

Карапетян, С. А. (1993) К решению глобальных и региональных проблем межнациональных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дант (1993) Проект глобальных мероприятий по выживанию и развитию человечества, «Комплексные модели». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1993) Արմենական կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Ա. (1993) Բոլորաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1993) Գրական էքսպրեսիոնիզմը Գերմանիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-132. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ալ. Վ. (1993) Գրիգոր Նարեկացու ու սուֆի բանաստեղծների ստեղծագործություններում ավանդական պատկերների «ադապտացման» մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ջիջյան, Ա. Ռ. (1993) Կոնֆլիկտների տեսությունը ամերիկյան սոցիոլոգիական մտքի պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-75. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1993) Հայ մանկական բանահյուսության տեսակներն ու եզրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ձևավորման իրավական որոշ հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Հայկական հարց. հանրագիտարան, Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Երևան, 1991, 348 էջ։ Армянский вопрос. Энциклопедия. Главная редакция издательства армянской энциклопедии, Ереван, 1991, 348 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1993) Հեղինակի կրկնորդը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-26. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ռ. Ռ. (1993) Հրանտ Մաթևոսյանի նորակերտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1993) Չորուտ-Իշխանավանք. նորահայտ արձանագրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-125. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Հ. Ս. (1993) Պողոս վարդապետ Տեր-Մարգարյանը Հաղարծնի բարենորոգող. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-102. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1993) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության թվի փոփոխությունները (1988—1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-89. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1993) Վերջին տարիների հասարակական-քաղաքական վերափոխումները և նորաբանությունները գրական հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-83. ISSN 0320-8117

Սամվելյան, Լ. Օ. (1993) Արծվի Հունանյան, Դերենիկ Դեմիրճյանի դրամատուրգիան, Երևան, 1988, «Սովետական գրող» հրատ., 451 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-172. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1993) «Կուլտուրական հեղափոխության» մի կարևոր հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-64. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1993) «Սասունցի Դաւիթ»ի Օղան-Տողանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Կորխմազյան, Է. Մ. (1993) В. Казарян, С. Манукян, Матенадаран. Том I. Армянская рукописная книга VI—XIV вв., Москва, изд. «Книга», 1991, 282 с. 402 илл. Վ. Ղազարյան, Ս. Մանուկյան, Մատենադարան՝, հ. 1, VI—XIV դարերի հայ ձեռագիր մատյանները, Մոսկվա, «Գիրք» հրատ., 1991, 282 էջ, 402 նկ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-154. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. and Оганесян, П. О. (1993) Еще одна малоизвестная статья Николая Адонца по Армянскому вопросу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-148. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1993) К вопросу об армянстве Арцаха как о «пришельцах». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-22. ISSN 0320-8117

Варданян, С. Н. (1993) О взаимосвязи речевого и певческого голоса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-100. ISSN 0320-8117

Драмбян, Т. С. (1993) Эдуард Оганесян. Век борьбы. Очерк 100-летней истории дашнакской партии и национально-освободительной борьбы армянского народа. В двух томах. Мюнхен—Москва, изд.-во «Феникс», 1991, т. I—383 с., т. II—700 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-152. ISSN 0320-8117

Պապյան, Ա. Ա. (1993) Ակ-կոյունլուների պետությունը միջազգային հարաբերությունների ոլորտում և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-111. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1993) Անձի, ազգի և պետության ինքնիշխանության հիմնահարցը միջնադարյան Հայաստանի մատենագրական և իրավական հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Հակոբջանյան, Հայկազ (1993) Բանահյուսական ժանրերի մշակումները արևմտահայ գավառական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-161. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1993) Դարձվածների կառուցվածքային տիպերը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-90. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Խ. (1993) Իրականը և իդեալականը Չրաքյանի գեղագիտության մեջ ( Տիրան Չրաքյան-Ինտրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-76. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1993) Լևոն Լիսիցյան (1892 —1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Լ. Գ. (1993) Կարծեցյալ Ստեփանոս Սյունեցի՝ շարականագիր V դարի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1993) Հայ ժողովրդավարության քաղաքական ուղեգիծը 1917—1918 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1993) Հայերի ցեղասպանությունը Կիլիկիայում 1915 — 1916 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1993) Ղազարոս Աղայանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի առնչությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-72. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Մանկան հագուստը Շիրակի և Ջավախքի պատմաազգագրական շրջաններում (XIX դ. վերջ — XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1993) Միջնադարյան Տարոն-Վասպուրականի Ոստան-Աղթամար քաղաքաշինական հորինվածքը պատմական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (1993) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմագրական արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-136. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1993) Պատմաբանների հայկական ընկերության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում հայոց պատմության դպրոցական նոր դասագրքերի և ծրագրերի ստեղծման վիճակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-158. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Хачатурян, В. Н. (1992) Вопросы военного искусства в книге Егише «О Вардане и войне армянской». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-139. ISSN 0320-8117

Мирзоян, С. С. (1992) Документы о погромах нухинских и арешских армян в 1919—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-163. ISSN 0320-8117

Սեփոյան, Նուպար Սիփան (1992) Ազգային կամ էթնիկական ինքնության հարցը հայ սփյուռքին մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-52. ISSN 0320-8117

Բալիկյան, Օ. Ս. and Սարգսյան, Կ. Ս. (1992) Ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի 1920 թ. զեկուցագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ս. Ս. (1992) Ակնարկային (փաստագրական) պատմվածքը ժամանակակից արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Շարարխանյան, Պ. Ի. (1992) Անկապակցությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 171-173. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Լ. Հ. and Մարության, Հ. Տ. and Պետրոսյան, Հ. Լ. (1992) Զավեն Խառատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-170. ISSN 0320-8117

Արիստակեսյան, Ռ. Բ. (1992) Զարեհ Որբունու գրական մուտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-65. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (1992) Իտալիայի ազգային-ազատագրական շարժումները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Լ. Գ. Մուրադյան, Արփիար Արփիարյան, կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1991, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 419 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-167. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Վ. (1992) Կարինի վարժարանների պատմությունից (1850—1900 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1992) Հայ սահմանադիր ռամկավար կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Ա. Լ. (1992) Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանական վերազինումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1992) Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի ժամանակի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-106. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1992) Նոր տվյալներ Դվինի VII դ. կաթողիկոսարանի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1992) Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի հասունացումը Խորհրդային Հայաստանում 1965—1985 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1992) Քեմալականների 1920—1921 թթ. արշավանքն Անդրկովկաս և 1921 թ. մարտի 16-ի մոսկովյան պայմանագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1991) «Համբարձման երկուշաբթին» պարերգի իմաստատեքստաբանական վերլուծության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Հմայակյան, Ս. Գ. (1991) Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян. Армянская этнография и фольклор (материалы и исследования), № 18, Ереван, 1991, изд-во АН Армении., с. 60—146, 13 с. илл. Գ. Դ. Վարդումյան, Հայոց նախաքրիստոնեական պաշտամունքը [Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ),թիվ 18, Երևան, 1991 ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 60—146, 13 էջ լուս.]։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1991) К истории армянской церкви в Туркмении (конец XIX —середина XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 8-21. ISSN 0320-8117

Асланян, А. С. (1991) Пять лет молчания (К вопросу о генетических аспектах поэтического молчания Осипа Мандельштама). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-41. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Մ. Թևոսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 161. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 160. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1991) Արմավիրի 1987—1988 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 153-159. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ե. (1991) Բերքաբերի կուր-արաքսյան մշակույթի դամբարանադաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 114-128. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1991) Բոլշևիկները և Էնվեր փաշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 174-176. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1991) Գրիչ Սարգիս Պարտավեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-101. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1991) Դ. Դեմիրճյանի երգիծանքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 42-44. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Հ. Ս. (1991) Եղիշե առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ և ուտի գավառի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-86. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ա. Ժ. (1991) Կապային ու նախդրավոր կառույցով լրացման և գոյական լրացյալի կապակցություններն արևմտահայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1991) Հայաստանի նկատմամբ ԱՄն-ի քաղաքական ծրագրերը XX դ. սկզբին ըստ Դ. Մեյջիի զեկուցման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ս. Ա. and Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1991) Հայկաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Պ. (1991) Հասարակական առաջադիմության հարցերր XIX դարի հայ լուսավորական մտքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հրատարակված նյութերի ցանկ (1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 162-173. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Կ. Ս. (1991) Միհրան Տամատյանի հուշերը Կիլիկյան անկախ հանրապետության հռչակման պատճառների և պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 129-140. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ս. Դ. (1991) Վրթանես Փափազյանը «Ղարաբաղ» թերթի խմբագիր (թերթի լույս ընծայման 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ռ. Ա. (1991) Ֆոյերբախի մարդաբանական սկզբունքի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1991) Из тюремных записок Гарегина Нжде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 136-145. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1991) Об одной распространенной ошибке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Петросян, А. Е. (1991) Самоназвание армян и вопрос локализации носителей протоармянского языка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Չալոյան, Ս. Գ. (1991) Ազգային դաստիարակության հարցերը Գ. Արծրունու հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Բ. (1991) Առաքել Սյունեցու իմացաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Արցախահայ (Ղարաբաղի) բարբառի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (1991) Բնապաշտական մոտիվները հայ բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (1991) Երիտասարդ Հակոբ Պարոնյանը ինքնահաստատման ճանապարհին (1868-1870 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1991) Թիֆլիսյան խճանկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Մ. (1991) Լ. Գ. Մնացականյան, Քսաներորդ դարասկզբի արևմտահայ գրական քննադատությունը, Երևան, Համալսարանի հրատարակչություն, 1990, 356 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 169-172. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1991) Խաչատուր Աբովյանի մի նորահայտ երկի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 146-155. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1991) Խոսքիմասային երկարժեք>միարժեք տեղաշարժերը հին հայերենում (ըստ գոյականի և ածականի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-111. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Գ. (1991) Կ. Մ. Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Լ. Ս. (1991) Կոոպերացիայի և կոլտնտեսային սեփականության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վ. Ե. (1991) Հայաստանում իշխանության և կառավարման մարմինների կազմավորման գործընթացի որոշ հարցեր (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 36-45. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1991) Հայկական մի հնագույն աստվածություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1991) Միգրացիոն պրոցեսները Հայաստանում (1960 — 1980 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-51. ISSN 0320-8117

Ադալյան, Ն. Մ. (1991) Վահան Թոթովենցի պոեզիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-35. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1991) Վասպուրական նահանգի հիշատակումը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1991) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 156-168. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Ա. Ջ. (1991) Германские источники о геноциде армян. Период первой мировой войны. Сборник документов и материалов в 2-х томах, т. I (под редакцией профессора С. С. Степаняна), Ереван, изд-во «Айастан», 1991, 378 с. ՝ Գերմանական աղբյուրները հայերի ցեղասպանության մասին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի շրջան: Փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու երկու հատորով, հ. I (պրոֆեսոր Ս. Ս. Ստեփանյանի խմբագրությամբ), Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1991, 378 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 176-179. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Յու. Ս. (1991) «Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Կ. Վ. (1991) «Պոլոժենիեի» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Джиджян, Р. З. (1991) Критический анализ «Аксиоматики всех возможных философских учений» Эберхарда Рогге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-76. ISSN 0320-8117

Петросян, Г. Л. (1991) Новонайденный хачкар из Арачадзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 147-152. ISSN 0320-8117

Манукян, С. С. (1991) Формирование титульного листа в армянской рукописной книге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 180-182. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1991) Երկրորդ ինտերնացիոնալը և Անդրկովկասը (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-66. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1991) Ժողովրդագրական դիտարկումներ ամերիկահայ համայնքի կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-58. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (1991) Լեզվի գործառական տարբերակների բովանդակության և արտահայտության պլանների փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 130-138. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Վ. Ա. (1991) Հայկական թատրոնն Աստրախանում (XIX դ. վերջին—XX դ. սկզբին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 87-98. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1991) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Հ. Հ. (1991) Մատերիայի կառուցվածքում վերջավորի և անվերջի պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Օ. Ա. (1991) Միջնադարյան փիլիսոփայությունը և մաթեմատիկան (պատմական վերակազմության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Ա. Ռ. (1991) Շահան Շահնուրի «Հարալեզներուն դավաճանությունը» պատմվածաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ա. Մ. (1991) Պարսկական դասական քնարերգությունը հայերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 35-49. ISSN 0320-8117

Ճշմարիտյան, Ս. Ս. (1991) Ստրեսի տեսակները և մակարդակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 117-120. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ա. Ս. (1991) Տիգրան Նազարյանի նամակները Կոստանդին Մելիք Շահնազարյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 164-175. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Ա. Մ. (1991) Տնտեսական ռեֆորմի տնտհաշվարկային խթանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Նահատակյան, Ռ. Ա. (1991) Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 153-163. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Վ. (1991) Ստուգաբանությունը իմաստային համակարգերի մակարդակում (գրաբարի ազգակցության անունների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1991) Аграрный строй и крестьянство Османской империи накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-100. ISSN 0320-8117

Костандян, Э. А. (1991) Царское правительство и выборы католикосов всех армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-162. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1991) Ա. Ս. Համբարյան, Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը արևմտահայության ազատագրության ուղիների մասին. XIX դ. վերջ—XX դարի սկիզբ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1990, 480 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 163-166. ISSN 0320-8117

Տերտերյան, Վ. Մ. (1991) Արարատյան թագավորության դիցարանը համեմատական դիցաբանության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1991) Արտաշես Ա-ի կողմից Կասպիանե-Փայտակարան մարզի «նվաճման» հարցի շուրջ (ըստ Մովսես Խորենացու տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-59. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 175-177. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1991) Գարեգին Նժդեհը Սյունիքում (1919 թ. օգոստոս—1921 թ. հուլիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1991) Գիտատեխնիկական հեղափոխության էությունը և արդի ժամանակաշրջանում նրա առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1991) Գրիգոր Նյուսացու հայերեն թարգմանությունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ռ. Ա. (1991) Դերենիկ Դեմիրճյանի «Գիրք ծաղկանցը» և պատմագեղարվեստական ժանրի որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-77. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ռ. Ա. and Տոնոյան, Մ. Հ. (1991) Ժողովրդական սպառման առարկաների արտադրության ընդլայնման և որակի բարձրացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-33. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1991) Հին Հայաստանի վեգ-հմայիլները և վեգ-խաղալիքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1991) Մովսես Խորենացին որպես թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-70. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Շ. Լ. (1991) Պատմահայրենասիրական նոր հայացք XVIII դարի քնարական երգերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 111-123. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1991) Վ. Հ. Փափազյան, Հայաստանի առևտրական ուղիները միջազգային առևտրի ոլորտում 16—17-րդ դդ., Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990, 195 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1991) Վրաստանի արվեստագիտական հայ մամուլը (1921—1941). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Ա. Վ. (1991) Ր և ռ հնչույթների հարցը հայ լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 143-147. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Լ. (1991) Ֆրանսահայ մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (1991) 1890-ական թվականների արևմտահայերի ջարդերի և ինքնապաշտպանական մարտերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1991) Giovanni Battista Boetti, 1743—1794 che sotte il nome di Profeta Mansur conquist l'Armenia, il Kurdistan, la Georgia a le Circassia e vi regno sei anni quale savrano assoluto. Autori vari, OEMME edizioni, Milano, 1989,. 191 p., 10 caztine Geografiche, 55 llst. Ջովաննի Բատիստա Բոետտի, 1743—1794, Մարգարե Մանսուր անունով նվաճեց Հայաստանը, Քրդստանը, Վրաստանը և Չերքեզիան ու վեց տարի իշխեց որպես բացարձակ միապետ։ Տարբեր հեղինակներ, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, Միլան, 1989, 191 էջ, 10 քարտեզ, 55 նկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զ. Վ. (1991) «Եզն մորթելու» սովորույթը և փեսան հայոց հարսանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Долженко, И. В. (1991) Общинное самоуправление русских крестьян Ереванской губернии (конец XIX-начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Джагацпанян, К. А. (1991) Ритм, метр и интонация в музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1991) Торговый путь Айас-Тавриз (XIII—XIV вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ա. Գ. (1991) ХX դարի սկզբի գրական շարժումը Արտաշես Հարությունյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-169. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 179-181. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ս. Հ. (1991) Գիտատեխնիկական առաջընթացը և գյուղատնտեսության էկոլոգիական հիմնահարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Չթյան, Ա. Գ. (1991) Եգիպտոսի հայ թատրոնի սկզբնավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1991) Երկգույն-երկհարկ տիեզերքի մասին առասպելաբանական պատկերացումը հայկական լեռնաշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-131. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1991) Հ. Հ. Դաշնակցություն կուսակցության քաղաքական կողմնորոշման շուրջ (1890—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) ՀՀ ԳԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 175-178. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1991) Հայ գրականութեան թարգմանութիւնը սպաներէն լեզուի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1991) Նոյեմբերյանի շրջանի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-152. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Գ. (1991) Սեփականության հարաբերությունների վերակառուցումը շուկայական տնտեսության անցնելու պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-82. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1991) Վալանսի հայ համայնքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. and Սաղումյան, Ս. Տ. and Շահնազարյան, Ա. Ի. (1991) Տավուշ ամրոցի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-141. ISSN 0320-8117

Ջաուարի, Ն. Հ. (1991) Քրդական ժողովրդական պարային կերտվածքի երգերի ռիթմական տարբերակումների և դրանց հարաբերությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-157. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. (1991) И. К. Айвазовский и его соотечественники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-70. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1991) J. M. Thierry, P. Donabedian, Armenian Art, New York, Harry N. Abrams Publ., 1989, 623 p., ill. Ժ. Մ. Թիերրի, Պ. Տոնապետյան, Հայկական արվեստ, Նյու Յորք, Հերրի Ն. Էբրեմզ հրատ., 1989, 623 էջ, լուս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Джалилов, О. Дж. (1991) Ассирийская тематика в курдском фольклоре. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-138. ISSN 0320-8117

Каковкин, А. Я. (1991) К вопросу о ктиторском портрете в церкви св. Григория 1215 г. в Ани. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1991) К. Бальмонт и М. Бабаян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, В. Е. (1991) Проблемы социально-экономического и демографического развития НКАО. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ն. Ս. (1991) Ազատասիրական գաղափարները Ե. Օտյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1991) Ավ. Իսահակյանի սերը «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-149. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Հ. Վ. (1991) Արևելյան Հայաստանի երկրագործության պատմությունից (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1991) Երկու ուշագրավ հատված «Ավեստայից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Հոֆման, Թեսսա (1991) Ժիրայր Քոչարյան, Հայ ժողովրդի բնատարածքը պատմաքաղաքական իրադարձության ներքո, սկսյալ Բեռլինի Վեհաժողովից (1878). մի քաղաքական-աշխարհագրական վերլուծություն և փաստագրություն, Dietrich Reimer հրատարակչություն, 1989 (աշխարհագրության ինստիտուտի մատենաշար, Բեռլինի Ազատ համալսարան), 317 էջ, 9 քարտեզ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-171. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (1991) Կարնո նահանգի պատմությունից (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գ. Ս. (1991) Հայ ճարտարապետության պատմության պարբերացման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-125. ISSN 0320-8117

Անանյան, Ժ. Հ. (1991) Հայ-ռուսական հարաբերությունները. նախադրյալները, փուլերը, պրոբլեմի նկատմամբ մոտեցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ս. Բ. (1991) Մանուկ Աբեղյանը և «Սասնա ծռեր» հերոսավեպը (Գիտնականի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (1991) Մանվել Կարապետի Զուլալյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-175. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ա. Կ. (1991) Մարդու վարքը էքստրեմալ իրավիճակում (ըստ Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետազոտությունների նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1991) Ստեփան Դանիելի Լիսիցյան (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ա. Ա. (1991) Տեխնոկրատիզմ. մտածողության և քաղաքականության վնասները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հ. Ա. (1991) ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի զարգացման դրսևորումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-105. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1990) «Ամենից կրտսերը» (Դերենիկ Դեմիրճյանը Թումանյանի ստեղծագործության «ձգողության դաշտում»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1921 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 74-93. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1990) Политические группировки в Багратидском царстве накануне захвата Ани Византией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Овакимян, А. А. (1990) Сербская дипломатическая переписка об истреблении армян в Османской Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Ա. Մ. Թևոսյան, Ռեթեոս Պերպերյան։ Փիլիսոփայական և հասարակական-֊քաղաքական հայացքները, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչության, 1989, 290 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1990) Ալեքսանդր Քալանթարն ու «Մշակը» (ծննդյան 145-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Հ. (1990) Արվեստի ակունքների և մարդու ձևավորման գործում նրա դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1990) Գրիգոր Արծրունու «Մշակը» և գրաքննությունը (1872-1892). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Լ. and Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1990) Երնջատափի վաղ միջնադարյան ամրոց-բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1990) Երևանի բեգական հանձնաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . p. 2. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գ. Մ. (1990) Խորհրդային կոմունիստների համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Գարեգինյան, Գ. Լ. (1990) Կետադրական անմիօրինակության մի քանի դեպքեր և, ու,կամ շաղկապներով բազմաբարդ նախադասություներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Հ. Ե. (1990) Հաճընի հերոսամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 21-33. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1990) Հռոմի քաղաքականությունը Հայաստանում պրինցիպատի կազմավորման շրջանում (պարբերացման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1990) Ղարաբաղի բարբառում իրանական մի քանի փոխառությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Ջանոյան, Գ. Ա. (1990) Միջնադարյան աղբյուրները Թորգոմի, Թորգոմանց, Թորգոմանց տան մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-40. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Միքայել Վ. Հովհաննեսյան, Հայկական Կիլիկիո բերդերն ու բերդաքաղաքները։ Վենետիկ –Ս. Ղազար, 1989, 629 էջ, լուս., քարտեզ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Ա. Ս. (1990) Ողջախոհության, գիտական ճանաչողության և արհեստական ինտելեկտի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ռ. Գ. (1990) Սամուել Մուրատյանը և նրա անվան վարժարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (1990) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Տերտերյան, Գ. Մ. and Կարապետյան, Կ. Ս. (1990) Տարիֆային համակարգը և աշխատավարձի կազմակերպման կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 50-55. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Sorhul, Documenti di Architettura Аrmena. V. 20, Milano, OEMME Edizioni, 1989, 111. p. Սորհուլ, Ճաարտարապետության վավերագրեր, հ. 20, Միլան, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, 1989, 111 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Барсегян, Э. А. (1990) Античная свирель на серебряном ритоне из Эребуни. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1922 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 74-88. ISSN 0320-8117

Чугасзян, Л. Б. (1990) Миниатюра Тороса Рослина «Переход через Красное море». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 32-43. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1990) Անանիա Շիրակացու թվաբանության բաժանման գործողությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ս. Վ. (1990) Թատերական տերմինների զուգահեռ ձևերը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 27-31. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Խ. (1990) Հ. Լ. Փահլևանյան, Իրանահայ համայնքը (1941 — 1979 թթ.), Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989, 331 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) Հայ գիրքը 1512—1800 թվականներին, կազմողներ Ն. Ա. Ոսկանյան, Ք. Ա. Կորկոտյան, Ա. Մ. Սավալյան, Երևան, ՀԽՍՀ Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարան, 1988, 861 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1990) Հայ դասական արձակի վերջին ներկայացուցիչը (Ստ. Զորյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Կ. Պ. (1990) Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձը (1920 թ.) և արևմտահայ փախստականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Մ. (1990) Սիրիական բարժուազիայի հայկական հատվածի դիրքերը երկրի էկոնոմիկայում(1945—60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Մ. Մ. (1990) Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Արամյան, Ա. Գ. (1990) V—XVII դդ. հայ-իսպանական պատմամշակութային կապերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-42. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Армения и армяне в статьях С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1990) Из истории карабахских событий (август 1919—июнь 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1990) Политические группировки в Багратидском царстве накануне захвата Ани Византией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1990) Գոյականի և ածականի իմաստափոխությամբ պայմանավորված խոսքիմասային տարարժեքությունը հին հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1990) Գում Գափուի ցույցը (100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1990) Էրեբունի անվան մեկնաբանման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 51-66. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. and Պապուխյան, Ն. Ծ. (1990) Թորոս Թորամանյանի գործունեությունը Բուլղարիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1990) Ս. Ա. Գևորգյան, Հայ վիմագիր բանաստեղծությունը (XVIII—XIX դդ.). ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1989, 380 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1990) «Գուգարքի բերքը» (Վահան Միրաքյանի «Լալվարի որսը» և Հովհաննես Թումանյանը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) А. Дж. Киракосян, Великобритания и Армянский вопрос. 90-е годы XIX века. Ереван, изд. «Айастан», 1990, 238 с. Ա. Ջ. Կիրակոսյան, Մեծ Բրիտանիան և Հայկական հարցը, XIX դ. 90- ական թվականներ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1990, 238 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 76-79. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1990) Поэзия Николая Тихонова в армянских переводах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1990) Գաբրիել Պատկանյան և Ներսես Աշտարակեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 30-40. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Լ. Գ. (1990) Իմպլիկացիայի հասկացությունը տրամաբանության և լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀՀ ԳԱ տարեկան ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 83. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հրատարակված հոդվածների ցանկ (1990 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 84-98. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1990) Ճարտարապետական հարդարանքի նմուշներ Տիկնունի ամրոցից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1990) Վարդան Արամի Պարսամյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82. ISSN 0320-8117

Արզոյան, Ռ. Ն. (1990) Քրիստոնեական եկեղեցու դավանաբանության ձևավորումը և հայ եկեղեցու դավանաբանական դիրքորոշման սկզբնավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1990) 16—18-րդ դարերի հայ ազատագրական շարժումները և հայ գաղթավայրերը (հոդվածների ժողովածու), ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988, 228 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-90. ISSN 0320-8117

Хнкоян, Н. С. (1990) Выборы 1912 года в Турции и формирование антимладотурецкого блока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Сафарян, А. В. (1990) О гуманизме Григора Нарекаци и поэтов-суфиев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 62-68. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (1990) Устное народно-поэтическое творчество Арцаха (обзор). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1990) Անիի Մայր տաճարի հիմնադրման 1000-ամյակին նվիրված համաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Շ. (1990) Խորհրդային Հայաստանի առաջին մանկավարժական թանգարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-43. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (1990) Հ. Հ. Դաշնակցությունը և սոցիալիզմի գաղափարը (1890—1906). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1990) Հայերենի կետադրության պատմական և տեսական հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 75-86. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Հ. Վ. (1990) Հուշկապարիկի գաղափարը հայ միջնադարյան հավատալիքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 53-61. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1990) Միջին բրոնզեդարյան դամբարանների պեղումներ Սիսիանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-102. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Ա. Ե. (1990) Շումերական էպոսի Արատտա երկրի տեղադրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1990) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղթավայրերի առևտրատնտեսական հարաբերությունները Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Լ. (1990) 1918 թ. Բաքվի հայկական ջարդերը (ԳՖՀ-ի արտաքին գործերի մինիստրության քաղաքական արխիվի փաստաթղթերը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-88. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Gharabagh(Documenti di Architettura Armena. Vol. 19. — Facolta di Architettura de Politecnico di Milano: Academia delle Scienze dell'Armenia Sovietica).-Milano: Edizione OEMME l988, p. 109. Ղարաբաղ (Հայ ճարտարապետության վավերագրեր, հ. 19, Միլանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետության ֆակուլտետ, ՀԽՍՀ ԳԱ),Միլան, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, 1988, 109 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 93. ISSN 0320-8117

Мapутян, A. Т. (1990) Город Ахалцха. Вопросы этнической истории и традиционного жилища. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-33. ISSN 0320-8117

Оганесян, Н. О. (1990) Региональные конфликты—вопросы возникновения и типологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Осипов, B. Г. (1990) Эволюция концепции непрерывного образования (к методологии исследования). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Ջիհանյան, Վ. Գ. (1990) Ականավոր տեսաբան-լեզվաբանը և հնդեվրոպաբան-հայագետը (ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս Գ. Բ. Ջահուկյանի ծննդյան 70—ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Պողոսյան, Հ. Մ. (1990) Գևորգ Բագրատի Ղարիբջանյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (1990) Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Ե. (1990) Երիտթուրքերի հայազերծումի քաղաքականության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 34-43. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1990) Լևոն Շանթի կրթության տեսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-18. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (1990) Հ. Հ. Դաշնակցության գաղափարական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) Հովհաննես Ինճիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Քալոյան, Ա. Հ. (1990) Նոր հերոսը Նար-Դոսի վաղ շրջանի վիպակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 64-69. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. and Փոլադյան, Ա. Պ. (1990) Վ. Ա. Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, Հայաստան հրատարակչություն, 1989, 358 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1990) К историографии проблем зарождения буржуазно- националистической идеологии в Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Восканян, С. К. (1990) Роль словосочетания в создании лингвопоэтической характеристики мужских персонажей в трагедиях В. Шекспира (на материале описания внешности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Карапетян, С. Г. and Марутян, А. Т. and Наатакян, Р. А. (1990) Церковь Сурб Вардананц (Сурб Ншан) города Ахалцха (документы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 75-85. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1990) Գրական արևելահայերենի դերանվանական հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 45-55. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ե. Ա. (1990) Թուրքմենչայի և Ադրիանուպոլսի պայմանագրերը ռուս և հայ նախահեղափոխական պատմագիտության գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 65-74. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1990) Հայաստանի խորհուրդը և քաղաքական կուսակցությունները 1918 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայկական ԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1990) Հարաւամերիկեան գաղութներու ուսումնասիրութեան գիտաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Վ. Մ. (1990) Հիշողության իրավունքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-36. ISSN 0320-8117

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1990) Նորից Մխիթար Գոշի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-22. ISSN 0320-8117

Մհոյան, Շ. Խ. (1990) Ջաուարի Հաջիե Ջնդի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Մ. (1990) Ռազմիկ Մարկոսյան, Արարատյան բարբառ, Երևան, «Լույս» հրատ., 1989, 390 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) Yves Ternon. Enquête sur la négation d'un génocide. Marseille,Editions Parenthèses, 1989,227р. Իվ Տերնոն, Մի ցեղասպանության ժխտման քննություն, Մարսել, Պարանտեզ հրատարակչություն, 1989, 227 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1990) Арабское и армянское национально-освободительное движение: исторические параллели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. (1990) Малоизвестная статья «Турецкая нота и Турецкая Армения» Николая Адонца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1990) О временных рамках и периодизации геноцида армян. Предгеноцид. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Манучарян, А. Л. (1990) Проблема геноцида армян в историографии ФРГ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 48-61. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1990) Ադանայի 1909 թ. կոտորածները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 101-103. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ժողովրդական հերոս Անդրանիկի ծննդյան 125-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1990) Եղեռնի արտացոլումը խորհրդահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 36-47. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Գ. (1990) Եղիշե Չարենցի «Դանթեական առասպելը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Ն. Տ. (1990) Ժամանակակից արաբ պատմաբանները Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության մասին. Հայոց ցեղասպանության ականատեսների հուշերի տեսագրման և արժևորման մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Հոֆման, Թեսսա (1990) Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում՝ մարդու իրավունքների տեսանկյունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեծ եղեռնի 75-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-100. ISSN 0320-8117

Чшмаритян, С. С. (1990) А. А. Налчаджян, Социально-психическая адаптация личности : формы, механизмы и стратегии, Ереван, Издательство АН АрмССР, 1988, 263 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Брутян, Н. Г. (1990) Лексико-тематическая группа глаголов речи и их дистрибуция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-56. ISSN 0320-8117

Акопян, Г. Г. (1990) Миниатюра Арцаха-Утика (XIII—XIV вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Մ. Գ. (1990) ԱՄՆ-ի հայ համայնքը երկրի քաղաքական կյանքում (1980-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1990) Ակնարկ հայ բառարանագրության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Գիտական նստաշրջան նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 125- ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 101. ISSN 0320-8117

Չթյան, Ա. Գ. (1990) Լևոն Շանթը և Գասպար Իփեկյանը «Համազգային» մշակութային միության գործիչներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1990) Հայ գրողների և մշակույթի գործիչների նորահայտ նամակները Հովհ. Հովհաննիսյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-98. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Պապոյան, Ժ. Վ. (1990) Մատերիայի ինքնաշարժման մասին Ջ. Թոլանդի ուսմունքի բնագիտական նախադրյալների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (1990) Սեպագիր աղբյուրների KUR Etiu երկրի տոպոնիմիկայի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 76-87. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դ. Վ. (1990) Սխեմատիզմի արմատավորումը հայ գրականության մեջ (ըստ պրոլետարական գրողների ասոցիացիայի համահայաստանյան առաջին համագումարի նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Барсегян, Х. А. (1990) Еще об одном фальшивом мифе и бесчестном мифотворце (По поводу статьи Зия Буниатова «Мифы и мифотворцы»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-28. ISSN 0320-8117

Погосян, Р. С. (1990) Некоторые вопросы повышения уровня правосознания и правовой информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-46. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Сергей Рафалович об Армении и армянах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. and Мирзоян, С. С. (1990) Участие армян в экономической жизни Восточного Закавказья (вторая половина XIX—первые десятилетия XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1990) Անդրանիկը՝ հայդուկ (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Գ. (1990) Արփիար Արփիարյանը քննադատ և գրականության պատմաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-41. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Հոֆման, Տեսսա (1990) Գերմանացի ականատեսի վկայությունը Հյուսիսային Արցախում 1905 թ. հայ-ադրբեջանական ընդհարումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-87. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ռ. Գ. (1990) Լիբանանահայ կրթական հաստատությունները (1922—1980-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-52. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1990) Կոմիտասի 1892 թ. հոգևոր երգերի ժողովածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-73. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 104. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1990) Նոր նյութեր Դվինի հելլենիստական բնակավայրի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1990) Տ. Ա. Իզմայլովա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1990) David Marshall Lang, Armeni, un popolo in esilio. La comunità Armena in Italia. Tradotto in italiano da Franchesco Zueneli Calderini, Bologna, 1989, 204 p. Դեյվիդ Մարշալ Լենգ, հայերը՝ տարագիր մի ժողովուրդ: Հավելված՝ Իտալիո հայ համայնքը: Իտալերենի թարգմանեց Ֆրանչեսկո Ձուենելին,Բոլոնիա, Կալդերինիի հրատարակչություն, 1989, 204 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-84. ISSN 0320-8117

Есаян, С. А. and Килимджян, Г. С. (1990) Erzurum ve cevresinin dip tarihi (preshistor ve protohistuari). Phil.Dr Hâmit Zűbeyir Koşay , Türk Kültürünü araştirma Enstitüsü, Ankara,1984, 59 s. Доктор философии Амид Зубеир Кошай, Древняя история Эрзрума и его окрестностей (предыстория и протоистория), Анкара, 1984, 59 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-82. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) M. Chahin, The kingdom of Armenia.—London, New York, Sydney: Croom Helm, 1987, p. 339. Մ. Շահին, Հայաստանի թագավորությունը: Լոնդոն, Նյու Յորք, Սիդնեյ, «Կրում Հելմ» հրատարակչություն, 1987, 339 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 85. ISSN 0320-8117

Григорян, Г. М. (1990) Историографическое значение армянских лапидарных надписей Арцаха и Сюника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Измайлова, Т. А. (1990) О венецианском Четвероевангелии № 961/87. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-69. ISSN 0320-8117

Акопова, А. А. (1990) Эстетический идеал и образ (проблемы теории). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-35. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1990) Եղիշեի մի սկզբնաղբյուրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-61. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Ա. (1990) Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում օգտագործվող ռեսուրսների ընդհանրական գնահատականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 36-40. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (1990) Կանադահայ գաղութի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Կաչաղակաբերդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի տարեկան գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Կ. Ս. (1990) Հայ-քրդական հարաբերությունները XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-20. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Գ. Թ. (1990) Ներսես Թովմասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1990) Սևանա կղզու եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (1990) Ագարակի ժայռափորագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1989) «Բյուզանդական» խուռամյանները և Հայաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (1989) А. В. Кольцов. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР, 1917—1961 гг., Ленинград, изд-во «Наука», 1988, 264 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 82-83. ISSN 0320-8117

Тонаканян, А. Г. (1989) О находках астрономических календарей I тыс. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (1989) Проекты экономического освоения Закавказья (1826—1834). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Հ. (1989) Գեղագիտական դաստիարակության տեսական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 26-33. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1989) Երբ ճանապարհը տանում է փակուղի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 34-48. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հակոբ Պարոնյանի աշխատակցությունը «Ասիա» թերթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1989). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-101. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Շամախու գավառի գյուղերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-70. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1989) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 84-86. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1989) R. Boghossian, Le Conflit Turco-Arménien, Beyrouth, „Altapress", 1987, 327 p., ill., cartes. Ռ. Պողոսյան, Թուրք-հայկական կոնֆլիկտը, Բեյրութ, «Ալտապրես» հրատարակչություն, 1987, 327 էջ, լուս., քարտեզ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Свазян, Г. С. (1989) Арцах в исторических первоисточниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Джалил, Дж. Дж. (1989) Езидские легенды о первомученике суфизма—мистике Хусеине Халладже. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 61-70. ISSN 0320-8117

Оганджанян, Р. С. (1989) Межнациональные отношения и миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-53. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զ. Վ. (1989) Ամուսնական զույգի ուղին հայոց հարսանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հ. Վ. (1989) Այգեգործությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (1989) Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն (նախագրային ժամանակաշրջան), Երևան, 1987, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 747 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Մարության, Տ. Հ. (1989) Լենինգրադի Իսահակևյան տաճարի ճարտարապետ Անտոնիո Ռինալդիի նախագծի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-60. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. (1989) Հայերենի ուղղագրության հարցերը «Հանդես ամսօրյայի» էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (1989) Սարգիս Կուկունյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. and Մկրտումյան, Հ. Գ. (1989) Քարթլիի մատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 80-96. ISSN 0320-8117

Смбатян, Ш. В. (1989) Еще раз о южной границе Кавказской Албании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Тоноян, Г. А. (1989) Математическая дедукция в компьютерный век. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Юзбашян, К. Н. (1989) Нагорный Карабах. Историческая справка. Редакторы Г. А. Галоян, К. С. Худавердян, Ереван, 1988, 95 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-88. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Ժ. Հ. (1989) Անդրկովկասի և արտասահմանյան երկրների աշխատավորության համերաշխության պատմությունից (1920—30-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1989) Արտաշիսյան վերջին գահակալների ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 92-96. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Վ. Լ. (1989) Ժամանակակից հայագիտական ուսումնասիրությունների և փաստագրման Զորյան ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1989) Հարություն-Մարտիրոս Պոյաճյան (Ժիրայր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-36. ISSN 0320-8117

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1989) Միջին բարդության երկրորդ կարգի խազավորումների վերծանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 61-70. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1989) Մոռացված էջ Եղիշե Չարենցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ռ. Բ. (1989) Ռուսաստանի և Գերմանիայի քաղաքականությունը Արևմտահայաստանի բարենորոգումների հարցում (1912—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 18-29. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1989) Փոխաբերական խոսքը և առակները Գրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Асратян, М. М. (1989) Арцахская школа армянской архитектуры: факты и фальсификации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. and Шахназарян, А. И. (1989) Бакинская газета «Наше время» о погромах нухинских, арешских и геокчайских армян в 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Казарян, Х. Г. (1989) Школьная реформа в Египте в первой половине XIX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Շահվերդյան, Թ. Ս. (1989) Անցյալ դերբայի շարահյուսական գործառույթները դասական գրաբարում (ըստ Եզնիկ Կողբացու լեզվանյութի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 48-59. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Ա. Հ. (1989) Առանձարի ստեղծագործությունը և ռեալիզմի հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Ռ. and Սարգսյան, Գ. Ե. (1989) Բանվոր երիտասարդության սոցիալական ակտիվության որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (1989) Գագիկ Ա թագավորի նորահայտ արձանագրությունն Աշտարակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . ISSN 0320-8117

Կյուրեղյան, Է. Ա. (1989) Շ. Ս. Մարտիրոսյան, Էկոնոմիկա և քաղաքականություն (հարաբերակցությունը սոցիալիզմի կատարելագործման պայմաններում), Երևան, ՀԽԱՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 276 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. and Մկրտումյան, Հ. Գ. (1989) Քարթլիի մատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 60-80. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (1989) 1915 թ. Վանի հերոսամարտը օտար աղբյուրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 54-63. ISSN 0320-8117

Мгоян, А. Ш. (1989) Курдский вопрос в Иране во время революционных событий 1979 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Мушегян, А. В. (1989) Псевдоалбанская литература и ее апологеты. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-33. ISSN 0320-8117

Илатова, З. З. and Сластенов, М. Ю. (1989) Советская школа исследований аргументации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 46-53. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Ա. Ե. and Կիրակոսյան, Վ. Տ. and Գրիգորյան, Գ. Ս. (1989) Ա. Գ. Պետրոսյան, Աշխատանքային կարգապահությունը և աշխատուժի օգտագործման խնդիրները, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 157 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1989) Ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի նամականիից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . p. 2. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1989) Հայ գեղարվեստական արձակի խոշորագույն դեմքը (Ակսել Բակունցի 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Սմբատ Սպարապետի իրավաքաղաքական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 34-45. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ս. Դ. (1989) Սփյուռքահայ գրականության հարցերին նվիրված երկրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Վ. Ս. (1989) Տարբերակները հին հայերենի աստղատոմարական տերմինահամակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79. ISSN 0320-8117

Коджоян, Р. А. (1989) К вопросу о русско-германском «сотрудничестве» по проблемам реформ в Западной Армении (июль-декабрь (1913 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Дилоян, В. А. (1989) Мери Кочар, Армяно-турецкие общественно-политические отношения и армянский вопрос, Ереван, 1988, изд-во Ереванского университета, 307 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 93-98. ISSN 0320-8117

Арутюнян, В. А. and Карапетян, С. Г. and Саркисян, Н. М. (1989) Монастырский комплекс Сурб Аствацацин в гаваре Цар. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 82-92. ISSN 0320-8117

Бархударян, Л. В. and Беляев, Н. Б. (1989) Некоторые проблемы взаимосвязи эффективности и сбалансированности регионального воспроизводства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 46-56. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1989) Политика английских завоевателей по отношению к армянам Арцаха (ноябрь 1918—август 1919 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ս. Դ. (1989) Անդրանիկ Անդրեասյանը և քննադատական ռեալիզմի նոր վերելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (1989) Արարատ Ղարիբյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 99-101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Կ. (1989) Գևորգ Չաուշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Գ. (1989) Ժամանակակից հայերենի միավանկ և բազմավանկ բառերի շեշտակիր և անշեշտ ձայնավորների տևողությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 68-72. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1989) Կուսակցության ագրարային ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Գ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական փոփոխությունների մի քանի հարցեր (1960 — 1980-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . ISSN 0320-8117

Поладян, А. П. (1989) А. А. Хачатрян, Корпус арабских надписей Армении XIII— XVI вв., вып. 1, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 235 с., 84 таб., 208 илл. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Жамкочян, А. С. (1989) Данные о самаритянской письменности в ранних памятниках западноевропейского востоковедения и арменистики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 70-72. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. and Саркисян, Г. Г. and Харатян, З. В. (1989) К этнокультурной характеристике Арцаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Ананян, Ж. А. and Микаелян, В. А. (1989) Роман Пикуля «Фаворит»: мысли историка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 60-69. ISSN 0320-8117

Բիթարյան, Մ. Մ. (1989) Արմինիայի արաբ ոստիկանների ժամանակագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ պետականության վերականգնման հարցերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Կ. (1989) Գևորգ Չաուշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 31-38. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1989) Հուշապատումը և պատմական երգը Գեղարքունիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (1989) Նիկոլ Աղբալյան։ Ի պաշտպանություն ռեալիզմի և ժողովրդայնության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ս. (1989) Վերակառուցումը և աշխատող երիտասարդության հասարակական- քաղաքական ակտիվության բարձրացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-59. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Ա. (1989) Փաստաթղթեր Զանգեզուրի 1918—1919 թթ. ինքնապաշտպանական կռիվների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-88. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (1989) Փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը և հայկական ազգային խորհուրդների ստեղծումը (1916 թ. մարտ—1917 թ. հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Նանումյան, Ռ. Պ. (1989) 1810-20-ական թվականների հնդկահայ գրական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Киракосян, А. Дж. (1989) Англо-русские переговоры 1896 г. и Армянский вопрос. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-72. ISSN 0320-8117

Валесян, Л. А. and Мурадян, Ю. А. (1989) О некоторых итогах и проблемах экономического развития Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (1989) Содержание и выражение падежа в коммуникации и грамматике (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1989) Ալեքսանդր Գոլոշյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 48-55. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (1989) Ժողովրդական դեպուտատների ակտիվության բարձրացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Մ. Ա. (1989) Խորհրդային պատմագիտական մտքի զարգացման կարևորագույն շրջափուլը (ԽՍՀՄ պատմաբանների 1928 թ. դեկտեմբերի 28– 1929 թ. հունվարի 4-ի գիտաժողովը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայկական ԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-101. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1989) Հարություն Սըվաճյանի աշխարհայացքի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 73-85. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ա. Մ. (1989) Մադլեն դե Գոմեզի «Պատմությունը...» որպես Աբազա փաշայի ապստամբության (1623—1627 թթ.) աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Манучарян, А. Л. (1989) Armenien. Völkermord, Vertreibung. Exil. Hrsg. von Tessa Hofmann und Gerayer Koutcharian, Gesellschaft für bedrohte Völker. Göttingen-Wien, 1987, 148 S. Հայաստան. Ցեղասպանություն. Տարեգրություն. Աքսոր. Պատ. խմբագիրներ՝ Թեսսա Հոֆման և Ժերայր Քոչարյան, Գյոթինգեն-Վիեննա, 1987,148 էջ։ Армения. Геноцид. Изгнание. Ссылка. Отв. ред. Тесса Хофманн и Жерайр Кочарян, Гёттинген-Вена, 1987, 148 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Бозоян, А. А. (1989) А. А. Акопян. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 302 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-93. ISSN 0320-8117

Инджикян, О. Г. (1989) Геноцид. Морально-политические факторы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 14-26. ISSN 0320-8117

Казаросян, А. Е. (1989) Трагедия греческого и армянского населения Стамбула 6—7 сентября 1955 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-37. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1989) Ազատ Հայաստանի գաղափարը «Հայ բանվոր հեղափոխականների ասոցիացիայի» ծրագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Կ. (1989) Գրական ավանդույթների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 55-63. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ե. Ա. (1989) Թալինի ջրամատակարարման միջնադարյան համակարգերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի նյութական կացությունը (1940-1960). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (1989) Հայկական ժողովրդական արվեստի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-82. ISSN 0320-8117

Կատվալյան, Վ. Լ. (1989) Հնչյունների համակցական փոփոխությունները և դրանց հարաբերությունը մյուս հնչյունափոխություններին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 64-69. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1989) Սարգիս Հայկունու կյանքն ու ժողովրդագիտական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (1989) Սեզոնային արտագնացության հիմնական գործոնները Հայկական ԽՍՀ-ում (ըսա էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 46-54. ISSN 0320-8117

Багдасарян, А. О. (1989) Имитация в «танцах» Комитаса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-84. ISSN 0320-8117

Барсегян, Х. А. (1989) Не все дороги ведут к храму науки. Вместо рецензии: факты, размышления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Туманян, К. Г. (1989) О водных ресурсах и некоторых вопросах повышения экономической эффективности их использования в сельском хозяйстве Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 46-55. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1989) Положение угнетенных народов Османской империи в освещении турецких авторов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Ենգոյան, Ա. Փ. (1989) Ագրոարդյունաբերական կոմպլեքսի ձևավորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Գ. Հ. (1989) Ամերիկահայ մամուլի պատմության էջերից («Հայաստանի կոչնակ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1989) Գ. Վ. Պլեխանովը և հայ հեղափոխական գործիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1989) Գրիգոր Արծրունին սլավոնաֆիլության քննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Դանեղյան, Լ. Գ. (1989) Եղիա Մուշեղյան Կարնեցի, Թուրքերեն-հայերեն բառարան, աշխատասիրությամբ Բ. Լ, Չուգասզյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1986, 176 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-102. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Հովհան Օձնեցու մեկ սկզբնաղբյուրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-88. ISSN 0320-8117

Օրդոյան, Գ. Վ. (1989) Միջնադարյան Հայաստանի թատերական խաղահրապարակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-98. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Ա. Վ. (1989) Նյութական ռեսուրսների օգտագործման գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Անանյան, Լ. Զ. and Միրզոյան, Ռ. Մ. (1989) Վլադիմիր Խոջաբեկյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-106. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1989) IV դարի Հայաստանի պետական կառավարման ձևերի որոշ առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 51-56. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Ն. Տ. (1989) Vahakn N. Dadrian , The Naim-Andonian Documents on the World War I Destruction of Ottoman Armenians: The Anatomy of a Genocide,International Journal of a Middle East Studies, 1986, vol. 18, № 3, pp. 311-359. Վահագն Դադրյան, Նայիմ-Անտոնյան փաստաթղթերը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ արևմտահայերի բնաջնջման մասին.ցեղասպանության վերլուծությունը։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-91. ISSN 0320-8117

Бабаян, А. К. and Комашко, А. Ф. (1989) Актуальные проблемы межнациональных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Тавакалян, Н. А. (1989) Б. П. Балаян. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1988, 280 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Մ. and Ռաշիդյան, Ս. Հ. (1989) Е. С. Саакян, Революционные движения молодежи в Армении и Закавказье в конце XIX—начале XX века, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 242 с. Ե. Ս. Սահակյան, Երիտասարդության հեղափոխական շարժումները Հայաստանում և Անդրկովկասում 19-րդ դ. վերջին—20-րդ դ. սկզբին, Երևան,«Հայաստան» հրատարակչություն, 1987, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1989) Ерванд Отьян о гибели Григора Зограба. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1989) Кувейт и Эмираты: сходство и своеобразие экономики и политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-36. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Ղափլանյան, Ա. Ա. (1989) Դարձվածքների իմաստաոճական առանձնահատկությունները Մ. Գալշոյանի վիպակներում ու պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դ. Վ. (1989) Հայ երգի պատմական ուղին և հայ երգչի ճակատագիրը (Եղիշե Չարենց. «Որպես գորշ, դեղին տերևներ...»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-78. ISSN 0320-8117

Թորամանյան, Հ. Ա. (1989) Հայաստանի X—XIII դդ. վանքերի հատակագծման մի քանի օրինաչափություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-50. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (1989) Սուրեն Սպանդարյանը և գյուղացիական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-30. ISSN 0320-8117

Григорян, Л. Е. (1989) К вопросу об интерпретации фортепианных сонат С. С. Прокофьева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 67-69. ISSN 0320-8117

Оганесян, Н. О. (1989) Глобальная стратегия ислама: основополагающие принципы и конечные цели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-22. ISSN 0320-8117

Абаджян, А. Х. (1989) Деятельность ЦКК-РКИ Армении (1924—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-33. ISSN 0320-8117

Авакян, Р. А. (1989) Особенности мировоззренческой позиции Л. Фейербаха и ее место в философско-историческом процессе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-52. ISSN 0320-8117

Асатурян, С. Р. (1989) Экономическая эффективность птицеводства Армянской ССР в 12-ой пятилетке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Գ. (1989) Արարատյան դաշտավայրի մ. թ. ա. VIII—VII դդ. հուշարձաններից գտնված կարասները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ս. Ն. (1989) Գ. Ե.Կիրակոսյան, Աշխատուժի ինտենսիվ վերարտադրության ժամանակակից խնդիրները, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1987, 151 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Ակոպովա, Ա. Ա. (1989) Գրական-գեղարվեստական պատկերայնության յուրահատկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ա. Վ. (1989) Դարձվածքների առաջացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-66. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1989) Հայագիտական հետազոտությունների միջազգային ընկերության չորրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1989) Մսեր Մսերյանը նամակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Քոթանյան, Մ. Խ. (1989) Վերակառուցումը և տնտեսագետների խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Է. (1989) Քարաշամբի թասաձև բերանով սափորների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Адамян, Т. С. (1989) Роль прибыли в условиях самоокупаемости и самофинансирования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-22. ISSN 0320-8117

Зограбян, Э. А. (1989) Территориально-разграничительные вопросы на второй Московской русско-турецкой конференции (февраль-март 1921 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1988) D. Karamanoukian, EI Genocidio Armenio en la Prensa del Uruguay, Ano 1915, Montevideo, ediciones „Ani", 1985, 179 p. Դ. Կարամանուկյան, Հայկական ցեղասպանությունը ըստ Ուրուգվայի 1915 թվականի մամուլի։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-79. ISSN 0320-8117

Галоян, К. О. (1988) Из истории создания добровольных народных дружин по охране общественного порядка в Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 46-54. ISSN 0320-8117

Կոջոյան, Ռ. Ա. (1988) Արևմտահայաստանի ռեֆորմների շուրջ դիվանագիտական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Է. Գ. (1988) Գյուղատնտեսության տեխնիկական կադրերի պատրաստումը Հայաստանում (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Գ. (1988) Գրապատմական իրողությունների հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 14-28. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Վ. Ս. (1988) Եմենի արաբական հանրապետության արտաքին քաղաքական կուրսը 1980-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 39-45. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Օ. Ա. and Տիոյան, Ս. Կ. (1988) Լ. Ս. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987, 374 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-74. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 2. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յու. Հ. (1988) Հ. Սահակ Ճեմճեմյան, Հովհաննես Պատկերահան (1695—1758), Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1987, 61 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 75-77. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1988) Հայ ուսանողության նյութական վիճակն ու միջոցները Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարաններում (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1988). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 82-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-81. ISSN 0320-8117

Քոթանյան, Մ. Խ. (1988) Վերակառուցումը և տնտեսագետների խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Գ. Ս. (1988) «Մռայլ դասակարգի» տիպերը Րաֆֆու երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-40. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1988) Дж. С. Киракосян, А. К. Дживелегов и его историко- публицистическое наследие, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1986, 86 с. Ջ. Ս. Կիրակոսյան, Ա. Կ. Ջիվելեգովը և նրա պատմա- հրապարակախոսական ժառանգությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986,86 էջ,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Карапетян, В. А. (1988) К вопросу образования наречий, мотивированных прилагательными, в системе русского и армянского яэыков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-47. ISSN 0320-8117

Есаян, C. А. (1988) Художественное оружие Армении эпохи поздней бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . p. 2. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1988) Կարմելյանների միաբանության միսիոներների գործունեությունն իրանահայության շրջանում (XVII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-61. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. and Թովմասյան, Վ. Շ. (1988) ՀՍՍՀ բնակչության մահացությունը և նրա ռեգիոնալ առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Մստոյան, Չ. Դ. (1988) Մ. Հ. Խամոյան, Քրդերեն լեզվի դարձվածաբանության հիմունքները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1988, 280 էջ։ М. X. Хамоян, Основы фразеологии курдского языка, изд-во АН АрмССР, Ереван, 1988, 280 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1988) Մատթեոս Մամուրյանի մարդաբանական հայացքների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1988) Ներբողական որոշ խորհրդանիշների բացատրությունը Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի № 7703 ձեռագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 62-68. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1988) Ստուգաբանություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 69-75. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1988) Սփյուռքահայության թվաքանակի դինամիկան 1962—1986 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-50. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռ. Ն. (1988) Վահան Տոտոմյանցի տնտեսագիտական հայեցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 16-23. ISSN 0320-8117

Марзпанян, А. А. and Аствацатуров, С. В. (1988) Об одной закономерности коммунистической формации (политико-экономический аспект). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1988) Падение Багратидского царства по данным армянских историков XI—XIII вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պ. Պ. (1988) Ա. Ս. Համբարյան, Դ. Ա. Մուրադյան, Ա. Հ. Սիմոնյան, Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988, 300 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-83. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. (1988) Արևմտյան նորագույն աշխատանքներ՝ նվիրված հայագիտության և դասական իրանագիտության խնդիրներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 101-103. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1988) Կրկնակների խոսքային-տաղաչափական գործառույթը հայ ժողովրդական երգերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) ՀՍՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (1988) Համամիութենական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ-մերձբալթյան գրական կապերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1988) Համառուսաստանյան պրոլետարիատի համակարգում Արևելյան Հայաստանի բանվոր դասակարգի կրթական-որակական աճը (XIX դ. երկրորդ կես—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-56. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ռ. (1988) Հայ ժողովրդի ազատագրական շարժման ռուսական կողմնորոշման ձևավորման ժամանակաշրջանի հարցը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Վարդապետյան, Վ. Է. (1988) Նյութական ռեսուրսների օգտագործման բարելավման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 27-35. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1988) Նոր տեխնիկայի ներդրման տնտեսական արդյունավետությունը ՀՍՍՀ մեքենաշինական ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 10-17. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1988) Շամիրամի Մեծ դամբանաբլուրների ճարտարապետությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Գյուլզատյան, Դ. Վ. (1988) Շարահյուսական ընդհանուր միավորներ և շարահյուսական հանրոլորտ (կառուցվածքային վերլուծության փորձ ըստ ժամանակակից հայերենի տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Գ. (1988) Վահրամ Փափազյանի նամակները Ենովք Արմենին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1988) «Հայ քննադատական մտքի պատմության մատենագիտություն(1794 — 1920)»: Կազմողներ՝ Լ. Գ. Մուրադյան, Ն. Վ. Անանյան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 758 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Г. В. (1988) Алжир: политика арабизации и двуязычие. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Мурадян, С. П. (1988) Документальная страница из истории русско-армянских отношений в годы Первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Есаян, Л. К. (1988) О семантике орнаментальной композиции на фрагменте коптской ткани из фонда Государственной картинной галереи Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Мартиросян, В. М. (1988) Р. Г. Хачатрян, Русская историческая мысль и Армения (XVII— начало XIX в.), Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 362 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Тер-Габриелян, Г. А. (1988) Синкретизм и расчлененность в разговорной речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Մ. Ս. (1988) Առասպելաբանությունը Զորայր Խալափյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Կ. Ք. (1988) Եղվարդի Զորավար եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 51-56. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Ա. Է. (1988) Հայ կլասիցիստական պոեմի ժանրային տարատեսակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1988) Հայերը Ֆիլիպիններում և Մալայզիայի Պինանգ կղզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (1988) Միքայել Չամչյան (կյանքի և գործունեության համառոտ ուրվագիծ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-85. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հ. Շ. (1988) Սովետական մարդու քաղաքացիական ակտիվությունը՝ վերակառուցման վճռական գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 9-17. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Է. Ե. (1988) Վիկտոր Համբարձումյան (ծննդյան 80 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Ջաղացպանյան, Կ. Ա. (1988) 70-ական թվականների հայկական գործիքային երաժշտության զարգացման միտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-32. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1988) R. W. Edwards. The Fortifications of Armenian Cilicia֊ Washington (Dumbarton Oaks Studies, XXIII), 1987, 288 p., 302 c plates,78 figs. Ռ. Վ. Էդվարդս, Հայկական Կիլիկիայի բերդերը, Վաշինգտոն (Դումբարթոն Օքսի ուսումնասիրություններ, XXIII), 1987, 288 էջ, 302c տախտակ, 78 նկ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-95. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Կ. Ա. (1988) «Գյուղագիր» տերմինի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 54-56. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Ե. Մ. (1988) «Կովկաս» պարբերականի դերը արևելահայ գիտական ոճի պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 44-53. ISSN 0320-8117

Тер-Саркисянц, А. Е. (1988) Некоторые тенденции этнокультурного развития армян Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. and Закарян, А. А. (1988) Поручик Колмаков о деятельности Андраника в 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 62-84. ISSN 0320-8117

Селимян, К. М. (1988) Социально-этнические аспекты изучения стабильности брака в АрмССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Ա. Ա. (1988) Ա. Գ. Դոլուխանյան, Հոգու և մարմնի պրոբլեմը միջնադարի հայ քնարերգության մեջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987, 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1988) Արգամ Այվազյան, Նախիջևանի կոթողային հուշարձաններն ու պատկերաքանդակները, ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության ու օգտագործման գլխավոր վարչություն, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1987, 398 էջ, 459 լուսանկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-87. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (1988) Արփիար Արփիարյանը քննադատական ռեալիզմի տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . p. 2. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1988) Համաշխարհային ջրհեղեղի առասպելը և հայերի նախահայրենիքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 57-61. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1988) 1917 թ. գյուղատնտեսական վիճակագրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Торосян, В. Г. (1988) А. Т. Геворкян, Иносказания Платона, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 196 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 84-85. ISSN 0320-8117

Хуршудян, Л. А. (1988) К вопросу о ленинской оценке социальной сущности партии Дашнакцутюн. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 12-31. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Б. С. (1988) Нагорный Карабах (Размышления над статистикой). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Карагезян, О. О. (1988) Проблема этногенеза и самоназвания армянского народа по клинописным источникам. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-76. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. and Հովակիմյան, Վ. Խ. (1988) Բազմավաստակ գիտնականը և քաղաքացին (Խ. Հ. Բարսեղյանի ծննդյան 70 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1988) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Կովկասյան Աղվանքի պատմության և մշակույթի խնդիրներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . p. 2. ISSN 0320-8117

Վահրամյան, Հերման (1988) Հայագիտական հրատարակչություն Միլանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գ. Վ. (1988) Մատենագիտության դասականը. Հակոբ Անասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գ. Մ. (1988) ՍՄԿԿ XIX համամիութենական կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Կ. (1988) Տերյանի ստեղծագործության առանձնահատկությունների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Инджикян, Оганес (1988) Армянский вопрос и советско-турецкие отношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1988) Г. В. Старовойтова, Этническая группа в современном советском городе. Социологические очерки, Л., издательство «Наука», 1987, 174 с. Գ. Վ. Ստարովոյտովա, Էթնիկական խումբը ժամանակակից սովետական քաղաքում : Սոցիոլոգիական ակնարկներ, Լենինգրադ, «Նաուկա» հրատարակչություն, 1987, 174 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, Владимир and Асатрян, Баграт (1988) Из истории армянского населения Нахичевана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1988) О связях монастыря Григория Пакуриана с Арменией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 52-56. ISSN 0320-8117

Арешян, Григор and Абрамян, Левон (1988) Совещание в отделении истории Академии наук СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-96. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հմայակ (1988) Ավարայրի ճակատամարտի տեղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Լևոն (1988) Զեյթունը և 1896 թ. հունվարի 30-ի համաձայնագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Սեյրան (1988) Ընդհանուրի և առանձինի պրոբլեմի լուծման քաղաքական- գաղափարական միտվածությունը XIV դ. հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Օտյան, Ռուբեն (1988) Խաչիկ Օտյան (Օտյանների գերդաստանի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-72. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 2. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հմայակ (1988) Մերձեցման հարաբերություն արտահայտող բայերի խնդրառության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Բորիս (1988) Սովետական Հայաստանում գյուղատնտեսական մտավորականության կազմավորման պատմությունից (1921 —1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-35. ISSN 0320-8117

Ճշմարիտյան, Սամվել (1988) Ստրեսի սահմանումները և մոդելները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Саркисян, Гагик and Мурадян, Паруйр (1988) «Буниятовщине» не видно конца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван and Харатян, Альберт (1988) Малоизвестная статья С. Городецкого о Карабахе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 73-75. ISSN 0320-8117

Киракосян, Арман and Сафрастян, Рубен (1988) О некоторых аспектах освещения проблемы геноцида армян на Западе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Табачник, Дмитрий (1988) Участие военачальников-армян в освобождении Советской Украины (1942—1944). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 25-31. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Աշոտ (1988) Ազգաբնակչության տեղաշարժերը Էրզրումի նահանգի Բայազետ,Դիադին, Խամուր և Ալաշկերտ գավառներում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ (1988) Անվանի գիտնականը և քաղաքացին (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս. Տ. Երեմյանի ծննդյան 80 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-81. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Լ. Ս. Խաչիկյանի ծննդյան 70 ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զավեն (1988) Գիտատեսական սեմինար և երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-92. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 82-87. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սոֆյա (1988) Հողօգտագործման էկոլոգիատնտեսական ասպեկտի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 32-40. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Գևորգ (1988) Մաշտոցի անվան ծագման շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1988) Նկատառումներ տապանաքարային արվեստի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Գյուլնազարյան, Մարգարիտ (1988) Ռ. Ն. Շալունց, Մամուլի և հրապարակախոսության լեզուն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987, 232 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 76-77. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Նուբար (1988) Vahakn N. Dadrian, The Role of Turkish physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, Holocaust and Genocide Studies, 1986, vol. I, № 2, pp. 169-192: Վահագն Դադրյան, Թուրք բժիշկների դերը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին արևմտահայերի ցեղասպանության մեջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Даниелян, Эдуард (1988) Армяно-византийские отношения в период заключения армяно-арабского договора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 21-32. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1988) Записки И. Е. Арцруни о закавказской торговле (1836—1838). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес and Хуршудян, Лендруш (1988) Некоторые вопросы истории Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Адамян, Сурен (1988) Себестоимость в системе агропромышленного производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Նիկոլայ (1988) Ականավոր հնագետը և արևելագետը (Բ. Բ. Պիոտրովսկու ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Էմ. Ա. Պիվազյան, Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» բանասիրական քննություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 225 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռուբեն (1988) Հայկական ցեղասպանության պատմությունը ֆրանսիական հրատարակություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 9-20. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գագիկ (1988) Հավուց թառի հիմնադրման վկայագրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-71. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գայանե (1988) Հոգնակի թե՞ հավաքական. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Շչեպակովա, Տատյանա (1988) Սովետական գրականագիտության մեջ «ժողովրդական բնավորություն» կատեգորիայի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 33-42. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար and Հարությունյան, Կլիմենտ (1988) Վաստակաշատ գիտնականը և քաղաքացին (Ա. Մ. Հակոբյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Качалина, Галина (1988) Доклад Б. Б. Пиотровского «Урартская колесница». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Карагезян, Армен (1988) Историко-географические уточнения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-62. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дмитрий (1988) О некоторых документах страны Аза, связанных с социальными отношениями в Урарту. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Микаелян, Владимир (1988) Социальные роли личности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ալեքսանդր (1988) Արամ Նահապետի Տեր-Ղևոնդյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1988) Բարբառային-ժողովրդախոսակցական տարրերը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Իսկանդարյան, Սամվել (1988) Թուրքական բռնապետության խարազանումը Թովմաս Թերզյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Աղամյան, Կարինե (1988) Կարապետ Շահնազարյանը և նրա «Երկրագունդ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գոհար (1988) Ներկարարությունը Արևելյան Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Աստղիկ (1988) Նկարիչ-քանդակագործ Աբրահամը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սիմոն (1988) Ռ. Լ. Մանասերյան, Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1987, 240 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հասմիկ (1988) Ռեսուրսատնտեսման պրոբլեմի ժամանակակից ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Հրաչիկ (1988) Վաստակաշատ գիտնականն ու քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1988) Армянские переселения в средние века (общий обзор). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Казахецян, Владимир (1988) Материалы о борьбе крестьянства Ереванской губернии и Борчалинского уезда за землю накануне Октябрьской революции (март-октябрь 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-80. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван (1988) Русский писатель С. Рафалович о сентябрьских событиях в Баку 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-51. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1988) Ազիզբեկյանների իշխանական տան հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Խառատյան, Ալբերտ (1988) Գիտական հանդեսի 30 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Գյուրջինյան, Դավիթ (1988) Նախդիրները հայերենի կրկնավորներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վիկտոր (1988) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի գործունեությունը հասարակական կազմակերպություններում (1926—1937). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արտեմ (1988) Վ. Ա. Քոսյան, Արևմտահայերենի բառակապակցությունները, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986, 251 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Աշոտ (1988) Տերյանի «Քնարական պոեմի» հերոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 22-39. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Գագիկ (1988)