Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZG General Bibliography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 53.

Տօնապետեան, Ա. Ա. and Սամուէլեան, Վ. Կ. and Դալալեան, Տ. Ս. (2018) Մէլադա Աղաբէկեանի (1939-2015) կենսամատենագիտութիւնը. հայերէնի համեմատական ուսումնասիրութեան հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 344-352. ISSN 0320-8117

Զարգարյան, Տ. Կ. and Ղազարյան, Հ. Կ. (2017) Հայկական շարունակական հրատարակությունների համահավաք գրացուցակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-300. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Մ. Հ. (2001) Ս. Գեջյան, Հայկական ճարտարապետություն. Մատենագիտություն, հ. Ա. Հնագույն շրջանից մինչև 1920թ.։ Խմբ.՝ Մ Հասրաթյան, Հակոբ Մեղապարտի անվ. տպագրատուն, Ե., 1997, 313 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-226. ISSN 0320-8117

Մինասյան, է. Գ. (2001) Հայկական Հարց. Հայերի ցեղասպանությունը: Ռուսերեն լեզվով գրականության մատենագիտություն (1877 — 1997): Կազմողներ՝ Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Է. Հ. Բաբայան, Ազգային հարցի և ցեղասպանության ուսումնասիրման կենտրոն, «Խոսք» հրատ., Ե., 1998, 316 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հրատարակված նյութերի ցանկ (1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 162-173. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) Հայ գիրքը 1512—1800 թվականներին, կազմողներ Ն. Ա. Ոսկանյան, Ք. Ա. Կորկոտյան, Ա. Մ. Սավալյան, Երևան, ՀԽՍՀ Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարան, 1988, 861 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հրատարակված հոդվածների ցանկ (1990 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 84-98. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1989). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Հրապարակված նյութերի ցանկ (1988). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 82-97. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1988) «Հայ քննադատական մտքի պատմության մատենագիտություն(1794 — 1920)»: Կազմողներ՝ Լ. Գ. Մուրադյան, Ն. Վ. Անանյան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 758 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գ. Վ. (1988) Մատենագիտության դասականը. Հակոբ Անասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1987 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 79-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1985 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 81-97. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1985) «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան»,Կազմեց Անուշավան Լ. Դանիելյան, Տպարան կաթողիկոսության մեծի տանն Կիլիկիո, Անթիլիաս-Լիբանան, 1984, ԺԵ+651 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Ամալյան, Հայկ (1985) «Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան մատենադարանի», հ. Ա, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 1468 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1984 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 85-101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռաֆայել (1984) «Սովետահայ գրականագիտության մատենագիտություն. 1920—1975»: Կազմող Ռոզա Կարապետյան, պատ. խմբագիր Է. Պիվազյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1982, 1167 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1983) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1983). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-100. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1983) Երկու նորահայտ գիրք Գրիգոր Մարզվանեցու տպագրությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-71. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1982 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-116. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1981) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1981 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 97-112. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1978 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 92-106. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1977) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1977 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 108-121.

Իշխանյան, Ռաֆայել (1977) Հ. Ս. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, Ե-ԺԴ դդ. , հատոր Բ, Առաքել Սիւնեցի-Բէատրիկէ Հռոմայեցի, Երևան, 1976, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1546 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-101.

Editorial, Board (1976) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1976 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 97-111.

Հարությունյան, Էլեոնորա (1976) Մխիթար Այրիվանեցու «Ճառընտիր» ժողովածուի առնչությունը «Սարկավագյան» ցուցակի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-77.

Editorial, Board (1975) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 123.

Editorial, Board (1975) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1975 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 109-122.

Համբարյան, Ա. Ս. (1975) Ալեքսանդր Երիցյանի հրապարակված աշխատությունների ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-102.

Editorial, Board (1974) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1974 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 113-127.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1974) Հայագիտության անխոնջ երախտավորը (Հ. Ս. Անասյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 105-107.

Editorial, Board (1973) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 109-110.

Editorial, Board (1973) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1973թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 95-108.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1973) Մատենագիտություն Նիկոլա Յորգայի հայագիտական երկերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 51-62.

Editorial, Board (1972) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 105-107.

Editorial, Board (1972) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1972 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 95-104.

Թիրաբյան, Ա. Մ. (1972) Մատենագիտության կենտրոնը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 115-117.

Editorial, Board (1972) Նոր գրքեր (Վրացական ՍՍՀ-ում 1970 թ. հասարակական գիտությունների ասպարեզում հրատարակված գրականության մատենագիտություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 108-109.

Editorial , Board (1971) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1971 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 98-107.

Editorial , Board (1970) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1970 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 99-108.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1970) Ա. Սալմասլյան, Հայկական մատենագիտություն (Bibliographie de l’Arménie), Երևան, 1969 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-116.

Editorial, Board (1969) «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» 1969 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 105-114.

Editorial , Board (1969) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 115-117.

Editorial, Board (1968) «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» 1968 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 96-104.

Editorial, Board (1967) «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» 1967 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 110-119.

Editorial, Board (1966) «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագրի 1966 թ. համարներում հրապարակված հոդվածների ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 122-126.

Editorial, Board (1966) Перечень статей, опубликованных в номерах «Вестника общественных наук» за 1966 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 127-131.

Իշխանյան, Ռ. (1966) «Ցուցակ ձեռագրաց». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 101-105.

This list was generated on Wed Feb 24 21:28:51 2021 AMT.