Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 112.

Асатрян, Анна (2020) Анушаван Закарян. Русский композитор Фома Гартман и Комитас, Ереван, изд. «Гитутюн» НАН РА, 2019, 108 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 297-300. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Միհրան and Մկրտչյան, Սամվել (2020) Ռ. Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1 (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 298 էջ), Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 2 (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 404 էջ), Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 3 (Երևան, «Տիր» հրատ., 2020, 394 էջ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 307-310. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (2020) Տնտեսական հրաշքները. գործարկման ուղիները Հայաստանում, խմբ.՝ Քրիստինա Բաղդասարյան, Երևան, «ՎԱՌՄ» ՍՊԸ, 2020, 480 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 301-306. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Մանե (2020) Արարատ Աղասյան, Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 49 էջ+38 էջ նկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 443-445. ISSN 0320-8117

Ованесян, С. Г. (2018) Ирма Сафразбекян, Ольга Туманян, Е., Эдит Принт, 2018, 232 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 385-390. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Ա. (2018) Հայտնության փորագրապատկերները Ոսկան Երևանցու և Թովմա Վանանդեցու հրատարակություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 278-299. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Ս. (2018) Տիգրան Դավիթավյան, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները և դրանց հակահայ գործունեությունը, Ե., ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, 2017, 301 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 391-395. ISSN 0320-8117

Արտեմյան, Լ. Ռ. (2018) Աննա Ասատրյան. Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն – 85, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2017, 96 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 338-343. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2018) Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1900–1922, հ. 2, պատասխանատու խմբագիրներ՝ Ա. խառատյան, Լ. Գևորգյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2017, 786 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 334-337. ISSN 0320-8117

Salkiewicz-Munnerlyn, Ewa (2018) S. Gasparyan, Sh. Paronyan, A. Chubaryan, G. Muradyan, Raphael Lemkin’s Draft Convention on Genocide and the 1948 UN Convention. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2017) Միրզա Ադիգեոզալ-Բէկ, Ղարաբաղ-նամէ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-324. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2017) Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Алексанян, К. С. (2017) Анушаван Закарян. Армения в литературно-общественной деятельности В. Брюсова, Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2016, 168 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 303-306. ISSN 0320-8117

Թոփչյան, Ա. Ս. (2013) Շեքսպիրի «Համլետի» առաջին հրատարակության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-171. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Ա. (2011) Արսեն Յարմանի նոր հրատարակությունը - Palu-Harput 1878. Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler-Raporlar, 2c., Istanbul, ”Derlem” yayınlar, 2010, c. I-494s., c. II-563s. Բալու-Քարբերդ 1878. Չարսանջակ, Չեմիշգեզեկ, Ճապաղջուր, Երզնկա, Խիզան և շրջակայք, 2 հատոր, Ստամբուլ, «Դերլեմ» հրատ., 2010, հ. 1` 494 էջ, հ. 2` 563 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 298-301. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1999) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 192. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1997) Claude Mutafian. Le royaume arménien de Cilicie XII-XIV siècle, avec la collaboration de Catherine Otten, Lilith Zakarian, Krikor Chahinian, et le concours exceptionnel de Տ. S. Karekine II, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.Préface de Levon Ter-Petrossian, Président de la République d'Arménie, Paris,1993, 158p. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը XII —XIV դարերում,Աշխատակցությամբ Ք. Օթենի, Լ. Զաքարյանի, Գ. Շահինյանի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, առաջաբանը՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանի, Փարիզ, 1993, 158 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 199. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1994) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Манукян, С. С. (1991) Формирование титульного листа в армянской рукописной книге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) Հայ գիրքը 1512—1800 թվականներին, կազմողներ Ն. Ա. Ոսկանյան, Ք. Ա. Կորկոտյան, Ա. Մ. Սավալյան, Երևան, ՀԽՍՀ Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարան, 1988, 861 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1990) Ակնարկ հայ բառարանագրության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-81. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Վահրամյան, Հերման (1988) Հայագիտական հրատարակչություն Միլանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-78. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1986) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1986 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 78-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1986) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1986) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Լևոն (1985) Կարևոր մի ճշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Նոր հրատարակություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1983) Երկու նորահայտ գիրք Գրիգոր Մարզվանեցու տպագրությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-71. ISSN 0320-8117

Коссой, В. and Кривонос, Н. (1982) Научно-теоретическая конференция во Львове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-102. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1981) XVIII դարի առաջին կեսին տպագրված երկու գրքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-72. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Վիկտոր (1981) Սաղմոսավանքի գրացուցակի գրվելու ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-84. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հրավարդ (1979) Գիրը Վասպուրականի մանրանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 87-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1974) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 111-112.

Editorial, Board (1972) Նոր գրքեր (Վրացական ՍՍՀ-ում 1970 թ. հասարակական գիտությունների ասպարեզում հրատարակված գրականության մատենագիտություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 108-109.

Editorial , Board (1972) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 92-93.

Editorial , Board (1971) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 94-97.

Мартиросян, А. А. (1971) Первобытные иероглифы Армении и их урарто-армянские двойники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 64-74.

Editorial , Board (1971) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 106-109.

Editorial , Board (1971) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 102-109.

Դավթյան, Հ. Մ. (1971) «Ազգային մատենադարանի» 201-րդ հատորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-102.

Editorial , Board (1971) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 106-107.

Editorial , Board (1971) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 128-129.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1970) «Աղուանից» գրեր և ոչ թե «աղավնագրեր». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 66-72.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 122-124.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 102-103.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 107-108.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 115-116.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1970) Աղվանական համարվող մի քանի բնագրերի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-71.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-111.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-120.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-112.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 116-117.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 104-105.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-98.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 109-110.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 100-103.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 129-131.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 86-87.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-109.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-109.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-109.

Мацюк, О. Я. (1968) Водяные знаки на бумаге армянских рукописных книг на Украине XIV—XIX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 92-107.

Мурадян, П. М. (1968) К критике текста III послания католикоса Авраама. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-64.

Մինասյան, Լ. Գ. (1968) Հայերեն առաջին տպագիր գրքերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 113-114.

Барсегян, Л. А. (1967) Об урартской иероглифической письменности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 85-90.

This list was generated on Sun Feb 28 09:16:28 2021 AMT.