Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "T Technology > T Technology (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 29.

Հոբոսյան, Սուրեն and Սարատիկյան, Անի (2019) Գինեգործության նորահայտ կենտրոն Լոռիում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 256-267. ISSN 0320-8117

Алексанян, А. А. (2012) Международная деятельность ОАО „Газпром˝ и ее влияние на национальную экономику. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 120-128. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Ռ. Մ. Մարտիրոսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . ISSN 0320-8117

Bekaryan, L. A. (2008) The Language of Flaming. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-173. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Մ. (2008) Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների զարգացման արդի փուլի հիմնահարցերը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-48. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Մ. (2006) Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-126. ISSN 0320-8117

Асатурян, С. Р. (1989) Экономическая эффективность птицеводства Армянской ССР в 12-ой пятилетке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1988) Նոր տեխնիկայի ներդրման տնտեսական արդյունավետությունը ՀՍՍՀ մեքենաշինական ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 10-17. ISSN 0320-8117

Овакимян, Ирина (1987) Анализ выбора оптимального варианта технологического оборудования при его проектировании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 25-29. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан (1985) Фазы развития техники и повышение производительной силы труда (методологический аспект). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1984) Некоторые проблемы обновления техники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Ջիջյան, Ռոբերտ (1984) Խմբային ստեղծագործության էությունը և նրա դերը գիտատեխնիկական առաջընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Ара (1984) О комплексной программе научно-технического прогресса Армянской ССР на перспективу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-95. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Սերգեյ (1983) Հայաստանում քարաձուլման արտադրության կազմակերպման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 10-16. ISSN 0320-8117

Скребнев, Эдвард and Микаелян, Вартан and Киракосян, Ашот (1982) Затраты на механизацию и их использование в условиях совершенствования хозяйственного механизма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий and Григорян, Роналд (1981) Совершенствование методов оценки эффективности внедрения достижений науки и техники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 36-47. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ and Ղազարյան, Ելիզավետա and Միքայելյան, Միքայել (1981) Խորդենու եթերայուղի արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Էմիլ Հայկի Միրզաբեկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 114-115. ISSN 0320-8117

Малькевич, Владислав (1980) Участие СССР в международном технологическом обмене со странами Запада. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Вегер, Леонид and Матевосов, Юрий (1979) Проблемы совершенствования механизма управления научно-техническим прогрессом. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ելենա (1978) Սովետական Հայաստանի ինժեներատեխնիկական մտավորականությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-17.

Экмалян, А. М. (1975) Развитой социализм и научно-техническая революция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Թադևոսյան, Ա. Ա. (1974) Արտադրության տեխնիկական միջոցների զարգացման օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-50.

Աբրահամյան, Հ. Մ. (1972) Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և աշխատավորների կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի բարձրացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 12-18.

Սրվանձտյան, Գ. Հ. (1970) Հայ գիտա-տեխնիկական տերմինաբանության խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 104-106.

Սարգսյան, Ա. Ա. (1968) Հայաստանի կուսկազմակերպությունների պայքարը տեխնիկական առաջադիմության համար (1945—1955 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1968) Արտադրանքի ինքնարժեքը և նրա հաշվարկման առանձնահատկությունները համակցված արտադրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-42.

Պապյան, Զ. Տ. (1968) Կոմունիստական շինարարության ժամանակաշրջանում մասսաների տեխնիկական ստեղծագործության արտահայտման հիմնական ձևերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 27-36.

Մկրտչյան, Ստ. Շ. (1966) Տեխնիկական առաջադիմության ուղիով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 30-41.

This list was generated on Wed Mar 3 14:48:36 2021 AMT.