Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "S Agriculture > S Agriculture (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 85.

Հարությունյան, Կ. Ա. (2016) Գյուղատնտեսական աշխատանքների վերակառուցումը ԼՂԻՄ-ում պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-143. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2012) Թիֆլիսի հայոց գյուղատնտեսական և տնայնագործական ընկերության գործունեությունը Ալաշկերտի հովտում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին (1914-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Գ. (2009) Ագրարային քաղաքականության հիմքերի ձևավորումը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 67-72. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Մ. (2006) Հողային բարեփոխումների և հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ն. Գ. (2004) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և դրա ազդեցությունը տնտեսության ագրարային հատվածի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Շ. (2004) Ստոլիպինյան ագրարային բարեփոխման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (1997) Խանաղյաններ (Հայ կալվածատերերի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Լ. Ս. (1991) Կոոպերացիայի և կոլտնտեսային սեփականության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1991) Аграрный строй и крестьянство Османской империи накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ս. Հ. (1991) Գիտատեխնիկական առաջընթացը և գյուղատնտեսության էկոլոգիական հիմնահարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Հ. Վ. (1991) Արևելյան Հայաստանի երկրագործության պատմությունից (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1989) Կուսակցության ագրարային ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Туманян, К. Г. (1989) О водных ресурсах и некоторых вопросах повышения экономической эффективности их использования в сельском хозяйстве Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 46-55. ISSN 0320-8117

Ենգոյան, Ա. Փ. (1989) Ագրոարդյունաբերական կոմպլեքսի ձևավորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (1989) Սուրեն Սպանդարյանը և գյուղացիական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-30. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Բորիս (1988) Սովետական Հայաստանում գյուղատնտեսական մտավորականության կազմավորման պատմությունից (1921 —1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-35. ISSN 0320-8117

Казахецян, Владимир (1988) Материалы о борьбе крестьянства Ереванской губернии и Борчалинского уезда за землю накануне Октябрьской революции (март-октябрь 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-80. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1987) Հայաստանի գյուղացիության պայքարը հողի համար 1917—1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Մարության, Հարություն (1987) Հայոց ավանդութային շտեմարանները (ըստ ազգագրական նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 65-76. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հրաչյա (1987) Հացագործությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1986) Վ. Ա. Հակոբյան, Սոցիալական փոփոխությունները Հայկական ՍՍՀ գյուղում զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1985, 188 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Артавазд (1985) Классовые сдвиги в закавказской деревне в период подготовки к массовой коллективизации (1927-1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1985) Արևելյան Հայաստանի գյուղացիության արտագնացության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-29. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Արարատ (1985) Գյուղական արհեստագործությունը Կարսի մարզում (XIX դ. վերջ —ХХ դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Հայկական գյուղական համայնքի համադասայնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մերուժան (1984) Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը ՀՍՍՀ սովխոզներում և նրա բարձրացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-42. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Արևելյան Հայաստանի ագրարային հարաբերությունների ուսումնասիրման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Նորիկ (1983) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը՝ գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մյասնիկ (1983) Գյուղատնտեսական կադրերի պատրաստումը Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1983) Экономические проблемы сельскохозяйственного природопользования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-30. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գոհար (1983) Բուսական յուղերի արտադրությունն Արևելյան Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Արամայիս (1983) Մեղվապահությունը Հայաստանում ըստ օտար աղբյուրների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1983) Ռանչպարների սոցիալ-իրավական վիճակը (XVI դ.—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-50. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Նորայր (1982) Գյուղատնտեսության մեջ ծախսերի ետգնման և գնագոյացման կատարելագործման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Գյուլումյան, Քաջիկ and Բաղդասարյան, Արտաշես (1982) Հայաստանում հողերի ռեկուլտիվացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-33. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արարատ (1982) Հայաստանի սովխոզների քաղբաժինների գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1982) Այգիներն ու այգետեղերը ըստ հայերեն և պարսկերեն կալվածագրերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-82. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գուրգեն (1981) Գյուղատնտեսության զարգացման կոմպլեքսային ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1981) Գյուղական համայնքը Ս. Եղիազարյանի տնտեսագիտական հայացքների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Բոջոլյան, Մուրադ (1981) Այանլըք և դերեբեյլիք ինստիտուտների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Համլետ (1981) ՀՍՍՀ կոլտնտեսային գյուղացիությունը բանվոր դասակարգի համալրման աղբյուր (1939—1959). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վահան (1981) Հայկական ՍՍՀ գյուղատնտեսությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1981) Հայաստանի գյուղացիության կազմում կատարված տեղաշարժերը 1960—1978 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Նորայր (1981) Հանրային գյուղատնտեսության զարգացման մի քանի միտումները ՀՍՍՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Ալլահվերդյան, Սերգեյ (1980) Վ. Ն. Ղազախեցյան, Հայաստանի կոլտնտեսային գյուղացիության պատմությունը (1929—1937), Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 321 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 104-106. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1980) Социально-экономические проблемы промышленного развития сельских районов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միհրան (1980) «Проблемы экономического выравнивания в сельском хозяйстве», издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1978, 228 с. «Տնտեսական համահարթման պրոբլեմները գյուղատնտեսության մեջ», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 228 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 109-111. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1978) Կոլտնտեսությունների ամրապնդման առաջին միջոցառումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Հակոբյան, Արարատ (1977) Գյուղատնտեսության զարգացումը Կարսի մարզում (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 42-48.

Мартиросян, Анаит (1977) Арендные операции в деловом доме Эгиби в 543—522 гг. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 84-91.

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1976) Դարձյալ Սովետական Հայաստանի ագրարային վերափոխումների գնահատման հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 75-83.

Հովակիմյան, Վաչե (1976) XIX դ. վերջի արևելահայ գյուղացիության տնտեսական վիճակի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Գեղամյան, Գուրգեն (1976) Կոոպերացիայի զարգացումը Հայաստանում (1920-1929 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13.

Շառոյան, Գարսևան (1976) Սովետական Հայաստանի ագրարային վերափոխումների գնահատման հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 98-108.

Баликян, Октябрина (1976) Обзор материалов по истории аграрного движения в Восточной Армении в 1910—1914 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-59.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1976) Կոլտնտեսությունների և սովխոզների միջև սպառման և կուտակման պայմանների համահարթման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-70.

Ալեքսանյան, Ս. Խ. (1975) Երևանի նահանգի մասնատիրական գյուղացիների բնահարկն ըստ 1870 թ. կանոնադրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 18-25.

Գևորգյան, Լ. Մ. (1974) Հայ գյուղը «Մուրճում» և ամսագրի «գյուղափրկիչ» ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-43.

Գասպարյան, Ա. Օ. (1974) Մեղվապահությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-102.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1974) Անձնական օժանդակ տնտեսության դերը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-105.

Պողոսյան, Շ. Ա. (1973) ԿՎՀ-ԲԳՏ-ն և կոլտնտեսային շինարարությունը Հայաստանում (1927-1934 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 3-13.

Մուրադյան, Գ. Հ. (1973) Գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցումը Էջմիածնի գավառում (1926-1929 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 24-35.

Շառոյան, Գ. Վ. (1973) Հայրենադարձներին հողով ապահովելու խնդիրը 1920-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 3-8.

Ադամյան, Լ. Ի. (1972) Հողի տնտեսական գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 32-38.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1972) Ագրարային վերափոխումների փորձը Սովետական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 107-111.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1971) Միջազգային ագրարային սեմինար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . p. 103.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1971) Նախակոլտնտեսային գյուղի ուսումնասիրման մեթոդոլոգիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1971) Գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-12.

Ջանինյան, Ա. Ս. (1971) ՀԿԿ պայքարը գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդման համար (1959—1965 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-59.

Մուրադյան, Մ. Ա. (1971) Ագրարային հարցի լուծման լենինյան ծրագիրը Ռուսաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1970) Կոլտնտեսային գյուղի վերելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 24-33.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1970) Ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման դերը գյուղատնտեսմոթյան ընդլայնված վերարտադրության գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 57-65.

Շառոյան, Գ. Վ. (1970) Վ. Ի. Լենինը և սովետական իշխանության ագրարային աոաջին վերափոխումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 52-59.

Еганян, М. Н. (1969) Полезное исследование (О.Х.Карчикян, «Темпы развития и структурные изменения сельского хозяйства Армянской ССР», изд-во АН Армянской ССР, 1969, 243 стр.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-97.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1969) Լենինը և ագրարային հարցի լուծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1969) Երևանի գավառային կուսկազմակերպության պայքարը գյուղատնտեսության վերականգնման համար (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15.

Պետրոսյան, Լևոն (1969) Կարևոր հետազոտություն հայ ժողովրդական երկրագործության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 106.

Խաչատրյան, Ի. Ղ. (1968) Նյութական շահագրգռվածության բարձրացումը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15.

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1968) Գյուղացիական «Մաճկալ» լրագիրը (1922 - 1931). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-61.

Եգանյան, Հ. Մ. (1968) «Խալիսե» պետական հողատիրությունը Իրանում XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 36-46.

Գրիգորյան, Է. Ա. (1967) Գյուղատնտեսական հումքի արդյունաբերական արտադրանքի աճման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-30.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1967) Գյուղատնտեսության զարգացումը Սովետական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 63-75.

Փափազյան, Հ. Դ. (1966) Շարիաթական իրավական նորմերը և հողի ֆեոդալական սեփականության հարցը Արևելքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-34.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1966) Դիֆերենցիալ հողային ռենտայի էության և բաշխման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-71.

Մանուկյան, Ի. Թ. (1966) «Հողի մասին» լենինյան դեկրետի արձագանքները Անդրկովկասում 1917 թ. վերջին և 1918 թ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 17-27.

This list was generated on Wed Mar 3 15:29:02 2021 AMT.