Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "Q Science > Q Science (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 81.

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայ գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմա արդյունաբերական ոլորտում հետպատերազմական առաջին տասնամյակներին (1950-1960-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2013) Անանիա Շիրակացին` հայոց հոգևոր և քաղաքական ինքնուրույնության ջահակիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2012) Кризис армянской науки и интеллектуальная миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 277-287. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (2008) Հայագիտության նվիրյալը (Լևոն Զեքիյանի ծննդյան 65 և գործունեության 40-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-270. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2008) Գիտելիքների գործոնը հասարակության զարգացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2007) Оптимизм науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 265-269. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյան. hայրենասերը,ուսուցչապետը,գիտնականը: Կազմող՝ Արամ Շահինյան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2006, 361 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 256-258. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-281. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ֆլորենս and Պողոսյան, Զարմինե (2005) Ամերիկահայ ուսումնասիրություններին նվիրված բացառիկ գիտաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2004) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-236. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2004) Անվանի գիտնականը, մարտիկն ու քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Ակադեմիկոս Ֆ. Տ. Սարգսյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան այսօր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 218-223. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (1995) Հայ գիտամշակութային մամուլի էջերից ( «Տարազ», «Թատրոն», «Ազգագրական հանդես»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (1995) Документы об организации академической науки в Армении в годы Великой Отечественной войны (1942—1944). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-249. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1991) Գիտատեխնիկական հեղափոխության էությունը և արդի ժամանակաշրջանում նրա առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (1989) А. В. Кольцов. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР, 1917—1961 гг., Ленинград, изд-во «Наука», 1988, 264 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 82-83. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Է. Ե. (1988) Վիկտոր Համբարձումյան (ծննդյան 80 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Գագիկ (1988) Փաստարկումը գիտական հայտնագործության պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Սամվել (1987) Օգտակար և հետաքրքիր ձեռնարկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Галоян, Анаит (1987) Механицизм как исторически универсальная парадигма научного знания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 29-37. ISSN 0320-8117

Ханикян, Геворк (1986) Вопросы управления производственными издержками в условиях интеграции науки и производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Կուրեղյան, Սամվել (1985) Գիտության պլանավորման հարցերը ՍՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնաճյուղում (1941—1943). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 39-46. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Հովականյան, Յուրի (1985) Գիտնականի բարոյական և սոցիալական պատասխանատվության փոխհարաբերության դիալեկտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-33. ISSN 0320-8117

Оганян, Каджик (1984) О природе и основных характеристиках знания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 30-39. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Միութենական հանրապետությունների գիտությունների ակադեմիաների կոորդինացման խորհրդի 41-րդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Гурген (1984) А. М. Экмалян, Наука: генезис и социальная функция. Ереван, Иэд-во АН Арм. ССР, 1983, 250 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 87-90. ISSN 0320-8117

Ջիջյան, Ռոբերտ (1984) Խմբային ստեղծագործության էությունը և նրա դերը գիտատեխնիկական առաջընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Ара (1984) О комплексной программе научно-технического прогресса Армянской ССР на перспективу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-95. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Ստեփան (1984) Գիտության կուսակցական-պետական ղեկավարումը Սովետական Հայաստանում (1920-ական թվականների վերջ—1930-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Экмалян, Ашот (1983) «Слово о науке. Афоризмы, изречения, литературные цитаты». Составитель, автор предисловия и введения к главам Е. С. Лихтенштейн, кн. I, М., «Знание», 1976, 301 с.; кн. 2, М., «Знание», 1981, 270 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Агаян, Павел (1982) Проблема философской аргументации в неопозитивизме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մելանյա (1982) Ինտուիտիվի և տրամաբանականի փոխհարաբերությունը նոր գիտելիքների ձեռքբերման պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1982) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 101-104. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Սերգեյ (1982) Գիտական ոճը և նրա առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-26. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Դոնարա (1982) Հովասափ Սեբաստացու բնագիտական երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1982) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-107. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Ստեփան (1981) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գործունեությունը հանրապետությունում գիտության կազմակերպման ուղղությամբ (1920- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Կուրեղյան, Սամվել (1981) Գիտության պլանավորման հարցերը ՍՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնաճյուղում (1935—1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 14-22. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан (1981) Наука как фактор материального производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1981) Անդրեաս Արծրունու նամակները Մարիամ Մելիք-Աղամալյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-113. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ազատ (1981) Փիլիսոփայության և բնագիտության կուսակցականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий and Григорян, Роналд (1981) Совершенствование методов оценки эффективности внедрения достижений науки и техники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 36-47. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հենրիկ (1981) Գիտության ռացիոնալությունը որպես փիլիսոփայական պրոբլեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1981) Вопросы научно-технического прогресса в свете решений XXVI съезда КПСС. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Мищенко, Валерий (1981) Развитие и углубление сотрудничества ученых Украины и Армении в условиях зрелого социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1981) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վիկտոր (1980) Գիտությունը վերելքի ուղիներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Վարդգես and Բլեյան, Գագիկ (1980) Գիտահետազոտական աշխատանքների բարդության տնտեսական գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Էմիլ Հայկի Միրզաբեկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 114-115. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1980) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 117-119. ISSN 0320-8117

Բլեյան, Գագիկ and Գոմցյան, Արարատ (1979) Գիտական նվաճումների ներդրման տնտեսական խթանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 44-50. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Гайк (1979) Ю. Д. Матевосов, Наука и производство, издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1979, 123 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Вегер, Леонид and Матевосов, Юрий (1979) Проблемы совершенствования механизма управления научно-техническим прогрессом. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий and Григорян, Роналд and Байрамян, Акоп (1979) Экономическая оценка народнохозяйственной эффективности затрат на науку. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կառլեն (1979) Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերի բնագիտական հայացքների շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий (1978) Наука—непосредственная производительная сила общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 14-26.

Editorial, Board (1978) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 110-112.

Геворкян , Агаси (1977) Критика концепции развития науки Т. Куна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 47-58.

Экмалян, Ашот (1977) Методологический анализ понятия «достижения научно-технической революции». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-20.

Свасьян, Карен (1977) «Слово о науке». Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Составитель,автор предисловия и введений к главам Е. С. Лихтенштейн, М., 1976. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-103.

Курегян, Самвел (1977) Фундаментальная и прикладная науки и вопросы организации хозяйственного расчета в их сфере. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-24.

Դանիելյան, Է. Լ. (1975) V դարի տիեզերագիտական մի պատառիկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-102.

Երանոսյան, Մ. Հ. (1975) Գիտության հարցերը Մատթեոս Ջուղայեցու աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 75-85.

Ղազարյան, Ա. Ս. (1974) Գիտության համակարգայնության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 14-24.

Меликян, С. С. and Аракелян, Г. Б. (1974) Конкурирующие конструкции в языке науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 12-24.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1974) Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 66-78.

Գևորգյան, Թ. Ե. (1974) Միջնադարում գործածված փոքր գծաչափային միավորների հարաբերական մեծությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-39.

Դաշյան, Ռ. Հ. (1972) Գիտության ու արտադրության կապը Աբովյանի արդյունաբերական ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 84-88.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1972) Գիտությունն ի սպաս դնել սովետական ժողովրդի շահերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 3-9.

Աբրահամյան, Հ. Մ. (1972) Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և աշխատավորների կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի բարձրացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 12-18.

Товмасян, C. С. and Экмалян, А. М. (1972) К формированию системы «практика-техника-наука». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 12-24.

Цатуров, А. А. (1971) Сотрудничество Закавказских республик в области науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 19-29.

Маркарян, Э. С. (1971) О перспективе создания сравнительной наукологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 13-20.

Սրվանձտյան, Գ. Հ. (1970) Հայ գիտա-տեխնիկական տերմինաբանության խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 104-106.

Editorial , Board (1970) Կենսագործելով գիտության զարգացման լենինյան պատգամները։ Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար ընկ. Ա. Ե. Քոչինյանի ճառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 4-10.

Editorial , Board (1970) Վ. Ի. Լենինը և բնագիտությունը: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պրեզիդենտ ընկ. Վ. Հ. Համբարձումյանի զեկուցումից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 11-18.

Манасян, A. С. (1969) О системно-структурном подходе к анализу научных знаний. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-38.

Editorial, Board (1967) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հոբելյանական ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 103-105.

This list was generated on Wed Mar 3 16:05:38 2021 AMT.