Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "P Language and Literature > PNJ Journalism. The periodical Press, etc."

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 98.

Ерицян, Cерго and Тадевосян, Мери (2019) Современный медиатекст в инфокоммуникативном пространстве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 288-299. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2019) Պատճառահետևանքային կապերի արտահայտումը գործարար նորություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-247. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2018) ԶԼՄ-ի մասնակցությունը օրենսդիր իշխանության մարմնի գործունեության հրապարակայնության ապահովմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2017) ԶԼՄ-ների անկախության և ազատության արդի հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Хачатрян, А. Х. (2017) Особенности развития армянской мультимедийной и конвергентной журналистики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2016) Հայ որբերի հիմնախնդիրը «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2016) Մամուլի ռազմական գրաքննության սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2016) Ամերիկահայ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Վերածնութիւն», Բոստոն, 1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-60. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2015) «Ազդակ գրականը» արդի մարտահրավերների խաչմերուկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-197. ISSN 0320-8117

Անաստասյան , Ա . Ա . (2015) Արժեքների ներկայացում և վերարտադրություն եթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Ռ. (2015) Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ի կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 242-248. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2015) Մամուլի պետական վերահսկողությունը և գրաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Բաբուխանյան, Զ. Հ. (2015) Հայ-թուրքական հարաբերությունները և ժամանակակից թուրքական ԶԼՄ-ները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-232. ISSN 0320-8117

Մարության, Հ. Տ. (2015) Խորհրդահայ մամուլի գաղափարական ուղղվածությունը քաղաքական պարտադրանքի պայմաններում (1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 362-375. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Ն. and Մենեմշյան, Ա. Ռ. (2015) Հայաստանի հասարակության մեդիապատկերը. ամփոփ ուրվագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 376-381. ISSN 0320-8117

Хачикян, Л. Р. (2014) Роль новых медиа в установлении общественного диалога. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 214-221. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2013) Արևմտահայ մամուլը XX դ. առաջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Մ. Գ. (2013) Մշակույթի հարցերի ընկալումը ՀՀ էլեկտրոնային մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 335-339. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2012) Քրոնիկը և ակնարկը արևմտահայ մամուլում (1880-1890 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 232-243. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2012) Անուշավան Զաքարյան, Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (հեղինակային հրատարակություն), Ե., 2010, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 406-409. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2012) ԶԼՄ իրավական կարգավիճակը և դերը նախընտրական քարոզարշավում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 220-232. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2012) Զմյուռնիայի հույների ողբերգության պատմությունը հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2012) Հայաստանի հեռագրական գործակալությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 356-373. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2012) Սմբատ Գաբրիելյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները և «Հայք» հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 374-388. ISSN 0320-8117

Карапетян, К. М. and Мкртчян, А. Е. (2012) Проблема развития спонтанной речи у студентов-журналистов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2012) Խնդրառական կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումներ ԶԼՄ-երի լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Լ. Յու. (2012) Հոգևոր-մշակութային թեմաների լուսաբանումը Հայկական ԶԼՄ-ներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 313-317. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Ռ. (2011) Ինտերնետային (համացանցային) ԶԼՄ-ի տիպաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 251-261. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2011) Սեբաստիայի հայկական տպարանները և մամուլը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2011) ԶԼՄ-ների գործունեության սկզբունքներն ու գործառույթները ժողովրդավարական ընտրությունների ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-171. ISSN 0320-8117

Ալոյան , Լ. Ա. (2001) Աթանասյան խմբագիր-հրապարակախոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2001) Մարգո Համբարձումի Մխիթարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-235. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Մ. Զ. (2001) Անդրկովկասի և սփյուռքահայ մամուլը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իշխանության մարմինների մասին (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2001) Արևմտահայ մամուլն ու հրապարակախոսությունը 1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-167. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2001) ՀՀԴ-ն և Կ.Պոլսի դաշնակցական մամուլը (1909-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-222. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2000) Արևելահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (1908-1915). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-153. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1999) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-65. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1999) Միսաք Գոչունյանի վիպագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-144. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1998) Իմաստալից կյանք (անվանի պատմաբան, պրոֆ. Խիկար Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-199. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1998) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-33. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1998) Դավիթ Անանունի քաղաքական ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1997) Ստեփանոս Նազարյան, Երկերի ժողովածու, տեքստը և ծանոթագրությունները՝ Ռ. Նանումյանի, Ե., 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 482 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-179. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1996) Հասարակական-քաղաքական նորագույն տերմինները զանգվածային լրատվության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) XIX դ. վերջի հայ քաղաքական-հասարակական մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Петросян, И. С. (1995) Некоторые судебно-правовые аспекты деятельности современных средств массовой информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1995) Առաջին հայ պարբերաթերթը և նրա խմբագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (1995) Բալկանյան իրադարձությունները Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսութան մեջ (1910-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1995) Հայ լրագրության մեծ վերափոխիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1995) Մ. Հ. Մխիթարյան, Արևելահայ մամուլի սկզբնավորումը և լուսավորական շարժումը ,Երևան, 1994 թ., «Գիտություն» հրատ., 398 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1995) Վրաստանի հայ գավառական մամուլի անցյալից (1885—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1995) Համբարձում Առաքելյանը և «Մշակը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) Ռազմաճակատային հայ մամուլի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1994) 1895 —1896 թթ. հայկական կոտորածների լուսաբանումը ռուսական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1993) Արևմտահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (XIX դարի 50—80- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Լ. Գ. Մուրադյան, Արփիար Արփիարյան, կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1991, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 419 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-167. ISSN 0320-8117

Չալոյան, Ս. Գ. (1991) Ազգային դաստիարակության հարցերը Գ. Արծրունու հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Յու. Ս. (1991) «Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1991) Վրաստանի արվեստագիտական հայ մամուլը (1921—1941). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Լ. (1991) Ֆրանսահայ մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1990) Ալեքսանդր Քալանթարն ու «Մշակը» (ծննդյան 145-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Մ. Մ. (1990) Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Армения и армяне в статьях С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1989) Հարություն Սըվաճյանի աշխարհայացքի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 73-85. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Գ. Հ. (1989) Ամերիկահայ մամուլի պատմության էջերից («Հայաստանի կոչնակ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1989) Գրիգոր Արծրունին սլավոնաֆիլության քննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1989) Մսեր Մսերյանը նամակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1988) D. Karamanoukian, EI Genocidio Armenio en la Prensa del Uruguay, Ano 1915, Montevideo, ediciones „Ani", 1985, 179 p. Դ. Կարամանուկյան, Հայկական ցեղասպանությունը ըստ Ուրուգվայի 1915 թվականի մամուլի։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-79. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1988) Дж. С. Киракосян, А. К. Дживелегов и его историко- публицистическое наследие, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1986, 86 с. Ջ. Ս. Կիրակոսյան, Ա. Կ. Ջիվելեգովը և նրա պատմա- հրապարակախոսական ժառանգությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986,86 էջ,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Ե. Մ. (1988) «Կովկաս» պարբերականի դերը արևելահայ գիտական ոճի պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 44-53. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (1988) Արփիար Արփիարյանը քննադատական ռեալիզմի տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. and Հովակիմյան, Վ. Խ. (1988) Բազմավաստակ գիտնականը և քաղաքացին (Խ. Հ. Բարսեղյանի ծննդյան 70 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Գյուլնազարյան, Մարգարիտ (1988) Ռ. Ն. Շալունց, Մամուլի և հրապարակախոսության լեզուն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987, 232 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 76-77. ISSN 0320-8117

Աղամյան, Կարինե (1988) Կարապետ Շահնազարյանը և նրա «Երկրագունդ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մագդալինա and Միքայելյան, Մելանիա (1987) Ստեփանոս Նազարյանի ծննդյան 175 ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ռոբերտ (1987) Րաֆֆու հրապարակախոսությունը XIX դարի 80-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 24-32. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Օֆելյա (1987) Փոխաբերության գործածությունը հրապարակախոսական ոճում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1986) Ռուս առաջադիմական գրականության և հրապարակախոսության պրոպագանդան Գրիգոր Արծրունու «Մշակում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ալբերտ (1986) Արևմտահայ մամուլը օսմանյան գրաքննության սկզբնական շրջանում (1840—60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Саркисян, Сурен (1983) Из истории налаживания большевистской печати в Закавказье (1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1983) «Ազատասիրական գաղափարը հայ հրապարակախոսության մեջ (1820—1920 թ թ .)», Տեքստը պատրաստեցին, առաջաբանը և ծանոթագրությունները գրեցին Ալմաստ Զաքարյանը, Գարրի Հովհաննիսյանը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 395 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Даронян, Юрий (1982) Армения в публицистике и прозе С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1981) Հ. Սըվաճյանի և Ս. Ոսկանյանի պարբերականների առնչակցությունների մասին (Հ. Սըվաճյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 27-41. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1980) «Վարաժ» ծածկանվան բացահայտման առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1979) Մամուլի և հրապարակախոսության նշանակության նալբանդյանական ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-31. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1979) Ռուբեն Զարյանի գիտական վաստակը (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 105-108. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1979) Ռուզան Նանումյան, Ստեփանոս Նազարյան. կյանքը և գործունեությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 296 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Մարիամ (1976) Ազգային փոքրամասնությունների մամուլի ստեղծումն ու զարգացումը ԱՄՆ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 35-44.

Минасян, И. А. (1976) Армянская большевистская печать Азербайджана в борьбе за интернациональное воспитание трудящихся (1917— 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15.

Օհանյան, Ալ. Ա. (1974) Սոցիալ-տնտեսական հարցերը Ռ. Պատկանյանի հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-31.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1972) Հայատառ թուրքերեն մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 79-84.

Հարությունյան, Ս. Հ. (1972) Եղիա Տեմիրճիպաշյանի կյանքն ու գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 90-94.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1972) Հայ մամուլի պատմությունը միտումնավոր լուսաբանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 95-100.

Օհանյան, Վ. Ա. (1970) Գայի հոդվածները սովետահայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-62.

Ղազախեցյան, Վ. (1970) Հ. Ֆելեքյան, Հայաստանի պարբերական մամուլը սոցիալիզմի կառուցման պայքարում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1970,558 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-99.

Իշխանյան, Ս. Թ. (1968) Հասարակության կյանքում երգիծանքի դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-69.

Հովսեփյան, Ա. Ա. (1968) Հայաստանի կուսակցական մամուլի պատմությունից (1941-1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-23.

Սևյան , Վ. Գ. (1967) Հայ կոմունիստական երիտասարդական մամուլի պատմությունից (1921—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 38-49.

Хачатурян, В. А. (1967) Из истории армянской печати в России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-106.

This list was generated on Wed Mar 3 06:44:44 2021 AMT.