Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 68.

Hambardzumyan, Naira (2020) Interpenetration of Myth and Sign in Axel Bakunts’ “Mtnadzor” Collection. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 221-230. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Արմինե (2020) Գագիկ Սուքիասյան, Գիրքը և գրադարանային տեղեկատվական մշակույթը Արցախում։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղ. հրատ., 2020, 108 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 294-296. ISSN 0320-8117

Անդրանիկյան, Արթուր (2020) Գևորգ Կարապետյան, Երկերի ժողովածու, երկու հատորով, հ. 1, 644 էջ, հ. 2, 512 էջ, Երևան, «ՎՄՎ-Պրինտ» ՍՊԸ հրատ., 2019. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 297-299. ISSN 0320-8117

Դալալյան, Տորք (2020) Հովհան Օձնեցու վիպական կերպարի համեմատական քննություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 179-196. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Մանե (2020) Արարատ Աղասյան, Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 49 էջ+38 էջ նկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 443-445. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Աննա (2020) Կոմիտասական [ժողովածու], հ. 3, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկար, նոտա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 437-442. ISSN 0320-8117

Բոբոխյան, Արսեն (2020) Միհրականության, «վիշապ» քարակոթողների և լեռնային տեմենոսների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 446-451. ISSN 0320-8117

Нерсисян, Алис (2019) Арарат Агасян, Потери армянского изобразительного и прикладного искусства на территории Османской империи (от гамидовских погромов до наших дней), Ереван, "Гитутюн", 2018, 94 с. (на арм. яз.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 276-278. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Արմեն (2019) Ավետիս Հարությունյան, Վան-Վասպուրականի կրոնամշակութային կյանքը և պետականության ստեղծման փորձը (1908-1918), Սուրբ Էջմիածին, «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.», 2018, 308+8 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 279-282. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван (2019) "Белая стая" А. Ахматовой в оценке С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 300-303. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Համո and Ֆիշենկճյան, Անի (2019) Կարո Ժամխարյան, Կրթամշակութային կյանքը և հայապահպանության խնդիրները Սիրիայի և Լիբանանի հայկական համայնքներում 1920–1930-ական թթ., Երևան, ԱՀԱ պոլիգրաֆ, 2019, 180 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 304-306. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Լ. Մ. (2019) Վտարանդիության ողբերգական փորձառությունը XX դարի իրանական գրականության մեջ. Սադեղ Հեդայաթ, Ղոլամ Հոսեյն Սաեդի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-236. ISSN 0320-8117

Ованесян, С. Г. (2018) Ирма Сафразбекян, Ольга Туманян, Е., Эдит Принт, 2018, 232 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 385-390. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Ս. (2018) Տիգրան Դավիթավյան, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները և դրանց հակահայ գործունեությունը, Ե., ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, 2017, 301 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 391-395. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2018) Авторский замысел "Хроники Армении" Жана Дарделя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 182-194. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. and Խաչատրյան, Ս. Ա. and Խաչատրյան, Վ. Ք. (2018) Հայերը և Հայաստանը Լոպե դե Վեգայի պիեսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 231-250. ISSN 0320-8117

Ռամազյան, Ս. Մ. (2018) Վաճառականի կերպարը «Քյոռօղլի» էպոսում և դրա պատմականության հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 205-219. ISSN 0320-8117

Salkiewicz-Munnerlyn, Ewa (2018) S. Gasparyan, Sh. Paronyan, A. Chubaryan, G. Muradyan, Raphael Lemkin’s Draft Convention on Genocide and the 1948 UN Convention. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2017) Միրզա Ադիգեոզալ-Բէկ, Ղարաբաղ-նամէ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-324. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Գ. Վ. and Սողոմոնյան, Ա. Ս. (2017) Ա. Սարգսյան, Ալ. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 403. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2017) Էդիկ Մինասյան, Հայ հերոսուհի կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 396-399. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2017) Մարտին Հարությունյան, Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 400-402. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2017) Վանիկ Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 404-406. ISSN 0320-8117

Асатрян, А. Г. (2016) Маргарита Рухкян, Театр звука Вардана Аджемяна, Е., изд-во "Амроц груп", 2015, 84 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. and Արտեմյան, Լ. Ռ. (2016) Արարատ Աղասյան, Աննա Ասատրյան, Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դար-XX դարի սկիզբ), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 336-344. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Հովհաննիսյան Ն., Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 84 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 320-324. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2016) Սասունցի Դավիթ: Հայկական էպոսի քննական ուսումնասիրություններ, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆռեզնո, 2013, 209 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 328-335. ISSN 0320-8117

Данилов, Е. С. (2016) Арутюнян А. Ж., Армения, государства Восточного Средиземно- морья и Иран (189 г. до н.э.-298 г. н.э.), Ростов-на-Дону, изд-во Южного федерадьного унтверситета, 2015, 370 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-342. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2016) Անուշավան Զաքարյան, Արևմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինի գնահատմամբ, Ե., Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 343-345. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հրանտ Աբրահամյան, Արցախը 18-19-րդ դարերում, Ե., Հեղ.հրատ., 2015, 420 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-351. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2016) Մանե Մկրտչյան, Սիմվոլիզմ. արձագանքը հայ կերպարվեստում, XIX դարի վերջ – XX դարի սկիզբ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 179 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-347. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Անուշավան Զաքարյան,Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916-1921 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2014) Հայ գրականագիտության դասականը (նվիրվում է ՀՀԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանին), Հոդվածների ժողովածու, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 344-346. ISSN 0320-8117

Khachatryan, S. (2013) Le Drame de la séparation Dramaturgie contemporaine européenne. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-206. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Պ. Հ. (2013) Տիրան Չրաքյանի (Ինտրա) սոցիոլոգիական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-182. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2013) Կոստան Զարյանի «Տատրագոմի հարսը» պոեմը Ավետիս Ահարոնյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 207-215. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2006) Վ. Գ. Բելինսկու ժուռնալիստական գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Чилингарян, Е. К. (2002) К вопросу о прототипах образов поэта и гражданина Н.Некрасова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-174. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2002) Специфика художественного мышления в теоретическом наследии А.А.Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2001) Գ. Ա. Գալոյան, Հայաստանը և մեծ պետությունները 1917 - 1923 թթ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1999, 539 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Մ. (1991) Լ. Գ. Մնացականյան, Քսաներորդ դարասկզբի արևմտահայ գրական քննադատությունը, Երևան, Համալսարանի հրատարակչություն, 1990, 356 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 169-172. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Վ. Մ. (1990) Հիշողության իրավունքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-36. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Գ. (1990) Արփիար Արփիարյանը քննադատ և գրականության պատմաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-41. ISSN 0320-8117

Мушегян, А. В. (1989) Псевдоалбанская литература и ее апологеты. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-33. ISSN 0320-8117

Ананян, Ж. А. and Микаелян, В. А. (1989) Роман Пикуля «Фаворит»: мысли историка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 60-69. ISSN 0320-8117

Барсегян, Х. А. (1989) Не все дороги ведут к храму науки. Вместо рецензии: факты, размышления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1988) «Հայ քննադատական մտքի պատմության մատենագիտություն(1794 — 1920)»: Կազմողներ՝ Լ. Գ. Մուրադյան, Ն. Վ. Անանյան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 758 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Միրզաբեկյան, Ջանի (1988) Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց և ծանոթագրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ա. Ս. Մանուկյանը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 564 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-86. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Бабкен (1987) Когда отсутствует научная добросовестность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 33-56. ISSN 0320-8117

Անանյան, Նելլի (1985) Ցոլակ Խանզադյանի գրական-քննադատական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գրիգոր (1985) Տիգրան Չյոկյուրյանը գրական քննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (1985) Գրական քննադատության և տեսության հարցերը հայ գրողների կովկասյան ընկերության երեկույթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտական VII նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Իսկանդարյան, Սամվել (1982) Թովմաս Թերզյանի քննադատական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 29-37. ISSN 0320-8117

Գյուլբուդաղյան, Վաղարշակ (1982) Ա. Տերտերյանի մասնակցությունը սովետահայ գրականագիտության զարգացմանը (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Արծրուն (1981) Լ. Ա. Ասմարյան, Հայ գրական քննադատությունը XIX դարի 70—80-ական թվականներին, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 349 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 111-113. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1981) Պողոս Մակինցյանի նամակները Արշակ Չոպանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-96. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Արսեն (1980) Ազգային գրականության հարցերը արևմտահայ քննադատության մեջ (1850—1870-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-24. ISSN 0320-8117

Ханларян, Лена (1977) По поводу «Замечаний» М. Гейдарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 79-92.

Киракосян, Дж. С. and Симонян, А. П. (1973) Г. 3. Алиев — Турция в период правления младотурок (1908—1918 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 107-111.

Ղուկասյան, Զ. Հ. (1970) Մ. Գորկու լենինյան գնահատության արձագանքները հայ գրաքննադատության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17.

Մուրադյան, Է. Դ. (1970) Վրթանես Փափազյանը գրաքննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-78.

Դավթյան, Լ. Վ. (1969) Լ. Մանվելյանի գրական-քննադատական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-66.

Մուրադյան, Հ. Ս. (1968) Բուրժուական բարքերի քննադատությունը Շիրվանզադեի մեմուարներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 73-80.

Саакян, Р. Г. (1968) По поводу брошюры М. Н. Андрюхина «Геноцид в политике империалистических государств». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 109-110.

Անասյան, Հ. Ս. (1968) Շտապ գրված մի գրախոսության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-83.

Editorial, Board (1967) Մի «Պատասխանի» առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-102.

This list was generated on Mon Mar 1 23:49:21 2021 AMT.