Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 800.

Карагезян, Гоар (2020) Мотив «Страна мрака» в «Цветнике историй стран Востока» историка Хетума. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 197-207. ISSN 0320-8117

Բայրամյան, Կարեն (2020) Աշխարհբեկ Քալանթարի անտիպ նամակները Նիկողայոս Մառին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 398-413. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Դավիթ Անանունը Հովհաննես Թումանյանի մասին (Դ. Անանունի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 430-436. ISSN 0320-8117

Safrastyan, Lilit (2019) Literature of Iranian Diaspora in the Context of “Cultural Translation”. Taghi Modarressi, Nasim Khaksar. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 181-192. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2019) Ованес Туманян и русская литература (к 150-летию со дня рождения поэта). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 378-383. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2019) Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, թարգմ. ռուսերենից՝Նաիրա Խաչատրյանի, Ե., «Օրակուլ հրատ.» ՍՊԸ, 2017, 240 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 374-377. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2019) Հակոբ Պարոնյանը և իր ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 248-263. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն .Խ. (2019) Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 384-388. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2019) Պատճառահետևանքային կապերի արտահայտումը գործարար նորություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-247. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Լ. Մ. (2019) Վտարանդիության ողբերգական փորձառությունը XX դարի իրանական գրականության մեջ. Սադեղ Հեդայաթ, Ղոլամ Հոսեյն Սաեդի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-236. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2018) Армянский и испанский апокрифы об апостоле Иакове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-198. ISSN 0320-8117

Гамагелян, В. М. (2018) Комитасовский цикл Григора Ханджяна «Несмолкаемая колокольня». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 245-258. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2018) Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Բ. (2018) Ազգապահպանության խնդիրը օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-224. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Է. (2018) Հայ ժողովրդական կենդանապատում հեքիաթի ժանրային-կառուցվածքային առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 366-379. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Ա. (2018) Հայտնության փորագրապատկերները Ոսկան Երևանցու և Թովմա Վանանդեցու հրատարակություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 278-299. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2018) Վահան Թոթովենցի նորահայտ ինքնակենսագրությունը (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 380-384. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2018) Сборник “Воскепорик” Карена Микаэляна (К 135-летию со дня рождения литератора). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 353-356. ISSN 0320-8117

Կարագուլյան, Հ. Պ. (2018) Գոյափիլիսոփայությունը XX դարասկզբի ֆրանսահայ արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-230. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2018) Ղրիմի հայ գրավոր մշակույթը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-116. ISSN 0320-8117

Ернджакян, А. А. (2018) Влияние внешних факторов на творчество Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-253. ISSN 0320-8117

Ապրեսյան , Ա. Գ. (2017) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեանը» Վազգեն Գևորգյանի թարգմանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-181. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (2017) Ե. Չարենցի կերպարը Կոստան Զարյանի «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 212-216. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Հ. Գ. and Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2017) Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-211. ISSN 0320-8117

Ասլիբեկյան, Ա. Գ. (2017) «Սարոյանականը» և Վ. Սարոյանի թատերագրության ընդհանուր գծերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 286-292. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2017) Житие Св. Григория де Питивье (новое прочтение житийного памятника). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-277. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ն. Լ. (2017) Գրիգոր Լուսավորչի «Ճառք յաճախապատումք» երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 384-389. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2017) Մ. Շաթիրյանի «Արծաթե դար» պատմավեպի արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-262. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2017) Միսաք Մեծարենցը լեզվի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 278-285. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Վ. (2017) «Բնական մարդ» հայեցակարգը՝ ըստ Դ. Հ. Լորենսի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Алексанян, К. С. (2017) Анушаван Закарян. Армения в литературно-общественной деятельности В. Брюсова, Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2016, 168 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 303-306. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Ա. and Ավետիսյան, Հ. Վ. (2017) Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 215-221. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2017) Օտար հեղինակների ստեղծագործությունները «Դրոշակի» էջերում (1899-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-216. ISSN 0320-8117

Անդրասյան, Մ. Ա. (2016) Ամերիկյան արվարձանի խնդիրը Ջոն Չիվերի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 208-215. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2016) Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2016) Մոռացված, սակայն արժանահիշատակ մի անուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-165. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2016) Раннее творчество Паруйра Севака в контексте литературных связей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-235. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ս. (2016) Աշուղ Ղունկիանոսի ստեղծագործությունները ուշ միջնադարյան հայ բանաստեղծության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 243-253. ISSN 0320-8117

Ապրեսյան , Ա. Գ. (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 205-212. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Ր. (2016) Խորհրդավոր նմանակի կերպարը Էդգար Պոյի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-191. ISSN 0320-8117

Ազրոյան, Ռ. Հ. (2016) Խուան Գոյթիսոլոն և իսպանական արձակի ավանդույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2016) Սասունցի Դավիթ: Հայկական էպոսի քննական ուսումնասիրություններ, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆռեզնո, 2013, 209 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 328-335. ISSN 0320-8117

Самарчян, А. С. (2016) Влияние художественной литературы на генезис и характер процессов переживания и сопереживания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-177. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2016) Գևորգ Ջահուկյանի բանաստեղծական աշխարհը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2016) Հակոբ Պարոնյանի գրական առնչություններըԿարլո Գոլդոնիի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 278-283. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2016) Հայ կնոջ դերը հայդուկային պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 144-150. ISSN 0320-8117

Երվանդյան, Զ. Ա. (2016) Պատկերավորման համակարգի առանձնահատկությունները Մուշեղ Գալշոյանի ակնարկներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 284-294. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2016) Րաֆֆին և Ավետիս Ահարոնյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-269. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2015) Վարանդայի բանավոր մշակույթը Երվանդ Լալայանի և նրա թղթակից-բանահավաքների գրառումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 356-367. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2015) Ազգային ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները Հ. Մաթևոսյանի «Մեծամոր» էսսեում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-290. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ռ. Վ. (2015) Առաջընթացի հայեցակարգը Վիլյամ Գոլդինգի «Արտակարգ դեսպան» վիպակի գեղարվեստական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 291-298. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (2015) Հատված Ա-Դոյի «Իմ հիշողությունները» հուշագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-189. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2014) «Դրոշակը» և վտարանդի բանաստեղծը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-226. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2014) Դերանվանական հարցումները «Երեմիայի մարգարէութիւն» գրքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-203. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2014) Հայ գրականագիտության դասականը (նվիրվում է ՀՀԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանին), Հոդվածների ժողովածու, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 344-346. ISSN 0320-8117

Արամյան, Ա. Գ. (2014) Վահան Տերյանի տոհմածառի մի ճյուղը. Հայկանուշ (Հայկո) Նալբանդյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 318-322. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2014) Армения в "Описании чудес" Журдена де Северака. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-172. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Г. Г. (2014) Бессмертие гения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Թ. Գ. (2014) Առածների Ջիվանու գրական մշակումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 180-189. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2014) Հումորը՝ որպես ազգային ինքնության արտացոլում Ն.Դումբաձեի վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-179. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2014) Հուշարձան հայրիկիս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 326-329. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Գ. Ս. (2014) Ռուբեն Հովսեփյանի պատմվածքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 206-214. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Ս. Հ. (2014) Քրիստոնեության հաղթանակը «Սասնա ծռեր» էպոսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Арутюнян , Г. Г. (2014) Если есть шаг–должен быть след (к 60-летию со дня рождения Анушавана Закаряна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 333-335. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2014) Աղասի Այվազյանի փոքր արձակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-240. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Լ. Մ. (2014) Ժողովրդախոսակցական բառաշերտը Ս. Կապուտիկյանի հուշագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 241-248. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Г. Г. (2013) Прикосновение к вечности։ Из сокровищницы русской поэзии в переводах Арарата Агасяна, Е., издательство “Гитутюн”, 2013, 163 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 324-325. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2013) Անկախության գաղափարը Լևոն Շանթի մեկնաբանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 207-215. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Է. Ա. (2013) Բանտային թեման Օրհան Քեմալի ստեղծագործություններում. «72-րդ բանտախուցը» վիպակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-139. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2013) Բնանկարի կերտման լեզվական միջոցները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2013) Հետարդիականության արժեքային բազմաչափ համակարգը Հր. Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-195. ISSN 0320-8117

Матевосян, Э. А. (2013) Лирические проекции героев романа Андрея Битова ”Ожидание обезьян”. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 216-223. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2013) Կոստան Զարյանի «Տատրագոմի հարսը» պոեմը Ավետիս Ահարոնյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 207-215. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2013) Սոցիալիստական ռեալիզմ (ծագման և զարգացման պատմության շուրջ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2013) Վարդանանց պատերազմն ըստ Դ. Դեմիրճյանի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-278. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2013) Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 299-306. ISSN 0320-8117

Tiberio, Marco (2012) Multiculturalism in the Present World: through the Analysis of Mgrditch Margosyan's Writings. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 244-250. ISSN 0320-8117

Айрян, З. Г. (2012) Поэзия Ованеса Шираза в переводах Ирины Снеговой. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 216-221. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (2012) Ավեստան` որպես պարսից մտքի և գեղարվեստական խոսքի հին հուշարձան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 171-183. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Ա. (2012) Հայ գրականությունը` որպես պատմամշակութային և ազգային արժեք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 162-170. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2012) Հովհաննես Շիրազ, Անի, կազմող` Աստղիկ Կարապետյան (Շիրազ), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, 307 էջ, 4 ներդիր, խմբագիր` Ս. Մուրադյան:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 280-285. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Մարտին Բաղդասարյան, Ազատագրում, գիրք 3. Սպարապետ, Ե., «Այսօր» հրատ., 2010, 768 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 277-279. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սուվարյան, Ա. Ս. (2012) Միքայել Նալբանդյանը հանրային կառավարման հիմնախնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 110-119. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2012) Անուշավան Զաքարյան, Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (հեղինակային հրատարակություն), Ե., 2010, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 406-409. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. and Մելիքյան, Գ. Վ. and Սաֆարյան, Ա. Վ. (2012) Բաքիի`Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում պահվող N 321 ձեռագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 442-446. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2012) Գ. Սունդուկյանը և «Մշակը» (Մեծ դրամատուրգի մահվան 100-ամյակի կապակցությամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 421-422. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Հ. (2012) Գրիգոր Զոհրապի իրավաբանական և օրենսդրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 200-212. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2012) Հեքիաթի ժանրի որոշ առանձնահատկություններ հայ և իսպանական բանահյուսություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 324-333. ISSN 0320-8117

Բայաթի, Սարինա (2012) Մոր կերպարը «Նոդբե» և «Ինկած բերդի իշխանուհին» պիեսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 344-346. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2012) Байрон: поэзия политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 200-213. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ս. Վ. (2012) Արևմտահայ գյուղի կենցաղի նկարագիրը Հ. Մնձուրու ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-242. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Հ. Ա. (2012) Իրականն ու մտացածինը Ումբերտո Էկոյի «Բաուդոլինո» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-229. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2012) Հանրաճանաչ հայագետ-մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 358-363. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2012) Մակդիրը Հովհաննես Թումանյանի պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-183. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2012) Նշան Մուրադյան. մարդը, գրականագետը, իմաստասերը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 411 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 354-357. ISSN 0320-8117

Van Lint, Theo M. (2011) Daredevils of Sasun: Poetics of an Epic. By Azat Yeghiazaryan. Translated by S. Peter Cowe. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2008. 270 pp. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 288-290. ISSN 0320-8117

Աթանեսյան, Գ. Ս. (2011) Աստվածաշնչյան սյուժեները Հ. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 179-189. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2011) Արշակ Չոպանյանը և 1930-ական թթ. արևելահայ գրական-հասարակական կյանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Ս. (2011) Ժողովրդական բանահյուսության արտացոլումը Խաչիկ Դաշտենցի «Տիգրան Մեծ» դրամայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 190-194. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2011) Միսաք Մեծարենցի քնարերգության հնչյունական գործիքավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 146-156. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2011) Չգերազանցված աբովյանագետը (Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 316-321. ISSN 0320-8117

Айрян, З. Г. (2011) Любовная лирика С. Капутикян в переводах Б. Ахмадулиной. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 229-234. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Տ. Ռ. (2011) Թուրք բանաստեղծ Թևֆիք Ֆիքրեթը` հայ վրիժառուի ներբողագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 221-228. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2011) Ղևոնդ Ալիշանի փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-158. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Վ. Կ. (2011) Եղիշե Չարենցը և նորդասականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 308-319. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Տ. Գ. (2011) ԺԷ դարի տաղասաց Մարտիրոս Մոկացու մի չափածոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 383-391. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ս. Վ. (2011) Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի նորաբանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 248-256. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Պ. (2011) Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթները չափածո խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 238-247. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2011) Սարգիս Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 264 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 392-395. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ս. Լ. (2011) Օտարման հիմնախնդիրը ժամանակակից ֆրանսիական դրամատուրգիայում (Ժորժ-Դիդիե Գաբիլի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 300-307. ISSN 0320-8117

Drost -Abgaryan, A. (2010) Daniel Varuzhan, Emile Verhaeren and the Armenian Medieval Literature (Dedicated to Daniel Varuzhan's 125th birth anniversary). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 262-268. ISSN 0320-8117

Касабабова, Р. С. (2010) Значение концепта „революция“ в системе историософских взглядов Ф. И. Тютчева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-245. ISSN 0320-8117

Гулян, С. А. (2010) Рубен Мамулян и „Гамлет“ Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-310. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (2010) Լիլիթ Սաֆրաստյան, Կանանց հիմնախնդիրները ժամանակակից իրանական գրականության մեջ, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2010, 169 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 355-358. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2010) Հայկական հարցը Հ. Թումանյանի հրապարակումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2010) Մխիթար Գոշի առակների ընտրանին ֆրանսերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 227-231. ISSN 0320-8117

Aktokmakyan, Maral (2010) Comparative Study of Charlotte Brontë’s “Jane Eyre” and Srpuhi Dussap’s “Mayda”. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 330-339. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Տ. Բ. (2010) «Ռոմեո և Ջուլիետ» ողբերգության բանահյուսական զուգահեռները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 386-391. ISSN 0320-8117

Зулумян, Б. С. (2010) Символизм в творчестве Егише Чаренца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 274-296. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2010) Աելիտա Դոլուխանյան, Դրվագներ հայ գրաքննադատական մտքի պատմությունից, Ե., «Զանգակ-97» Հրատ., 2009, 223 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 511-514. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2010) Բառախաղը Ժորա (Գևորգ) Հարությունյանի «Ղազարը գնում է պատերազմ» կատակերգությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 264-273. ISSN 0320-8117

Երզնկյան, Ռ. Ա. (2010) Դարձվածների ոճական արժեքը Համո Սահյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 367-373. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Լ. Մ. (2010) Հայի կերպարը արդի իրանական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 323-329. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2010) Պատմող հեղինակը Գ. Մահարու արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 297-308. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Ս. Հ. (2010) Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործության աստվածաշնչյան ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 347-357. ISSN 0320-8117

Բաբուռյան, Հ. Ռ. (2009) «Քերթողական արվեստի» զահրատյան ընկալումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Мкртчян, А. П. (2009) Особенности зрелой прозы М. С. Шагинян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 225-231. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2009) Գյուղի թեման Ավ. Ահարոնյանի գեղարվեստական արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-242. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Տ. Ռ. (2009) Թևֆիք Ֆիքրեթի «Հին պատմություն» պոեմի և նրա լեզվաոճական առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-273. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Է. Ս. (2009) Մուշեղ Իշխանի խոհափիլիսոփայական քնարերգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 251-260. ISSN 0320-8117

Томашевич, Радован (2009) Спящие герои Мгер и Марко (Армяно-сербская эпическая параллель). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-130. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2009) Հակոբ Պարոնյանի ծիծաղի և երգիծանքի առանձնահատկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 209-215. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Վ. (2009) Վաչե Նալբանդյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 278-280. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2008) Ավ. Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-173. ISSN 0320-8117

Ջոթյան-Կրայչիր, Պ. (2008) Հայ գրականությունը հունգարերեն (Հրաչյա Քոչարի «Նահապետ» վիպակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Bekaryan, A. A. (2008) Armenian Laurel Wreath to George G. Byron. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 156-168. ISSN 0320-8117

Мкртчян, А. П. (2008) Проза начального периода творчества М. Шагинян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-177. ISSN 0320-8117

Շոլինյան, Մ. Ռ. (2008) Ապաբարոյականության թեման Գ. Զոհրապի նովելներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-195. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Պ. (2008) Դասական դրամատուրգի ծննդյան 80-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 268-270. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Լ. Հ. (2008) Հայ մանկապատանեկան գրականությունը XIX դ. վերջին տասնամյակներին և XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-185. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2008) Գուրգեն Մահարու երգիծանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-163. ISSN 0320-8117

Даллакян, А. В. (2007) Образ-мотив “ручей“ в поэзии и в переводах с армянского К. Бальмонта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-27. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Դ. Վ. Պետրոսյան, Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Ե., 2007, 367 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 250-253. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2007) «Ես»-ի գոյաբանական առանձնահատկությունները Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-41. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2007) Вопросы обучения русской орфографии на подготовительном отделении Российско-армянского (славянского) государственного университета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-185. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2007) Художественное произведение как фактор социально-культурного бытия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-62. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Թ. Հ. (2007) Գրիգոր Սկևռացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Թամամյան, Ն. Ի. (2007) Ստ. Օրբելյանի պատմությունը Բրիտանական թանգարանի ձեռագրացուցակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2007) Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի հուշապատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Վ. (2007) Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդրի շուրջ (Ալ. Շիրվանզադե - Գ. Լևոնյան բանավեճը «Մշակի» էջերում, 1917 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-207. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2007) Հայրենների քննությունը Արշակ Չոպանյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-83. ISSN 0320-8117

Ղաջոյան, Հ. Գ. (2006) Ավ. Իսահակյանի պատմափիլիսոփայական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-237. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (2006) Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազովսկին Ի.Կռիլովի առակների թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ս. Ա. (2006) Կենսագրական վեպի սահմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 130-140. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2006) Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2006) Հրամայական եղանակը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ . Հ . (2006) Մարդու բարոյական կատարելագործման խնդիրը Մ. Նալբանդյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 230-234. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2006) Վ. Գ. Բելինսկու ժուռնալիստական գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2006) Литературоведческие взгляды Сергея Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2006) Արևմուտքի «եսը» և արևելյան մարդը Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-79. ISSN 0320-8117

Քալոյան, Ա. Հ. (2006) Զգացմունքների իմացաբանական ակունքները Շիրվանզադեի երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-171. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2006) Հակադրույթը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-114. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2006) Հակոբ Պարոնյանը Հայկական հարցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 115-120. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2006) Ռոբերտ Դավթյան, Չարենցը և արվեստը, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Երևան, 2005, 288 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Շոլինյան, Մ. Ռ. (2005) Ապոլոնյան և դիոնիսյան նախասկիզբը Մ. Մեծարենցի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-126. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2005) Գիտնականի շարունակվող երիտասարդությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-225. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Բ. Ժ. (2005) Գոյափիլիսոփայությունը և ամերիկյան դրամատուրգիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-201. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2005) Մի քանի դիտարկում գերմաներենից հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-230. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2005) Социально-культурное пространство поэзии Велимира Хлебникова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2005) Աշխարհայացքային առանձնահատկությունները Հ. Շիրազի և Պ. Սևակի՝ Մ. Մաշտոցին նվիրված պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-197. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Ս. (2005) Ավ. Իսահակյանի «Սասմա Մհեր» պոեմի՝Գր. Խանջյանի նկարազարդումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. and Ավագյան, Ա. Վ. (2005) Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-236. ISSN 0320-8117

Կարագուլյան, Հ. Պ. (2005) Շահան Շահնուրի «Ամբողջ Թրաֆալկարը» պատմվածաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-156. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2005) Պարզ և բարդ նախադասությունների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-93. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Դ. Հ. (2005) Օքսիմորոնների փոխադրումը Ու.Ֆոլքների «Աբիսողո՜մ, Աբիսողո՜մ» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-173. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (2004) Ռուս դասականների թարգմանության հարցերը արևմտահայ պարբերականներում (1843-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2004) Շարահյուսական հոմանիշներն ըստ Պարույր Սևակի պոեմների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-157. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2004) «Դավիթ-Բեկ» կինոնկարի ստեղծման պատմությունից (նվիրվում է էկրանավորման 60-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-207. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2003) Մարդու կատարելության պահանջը Գրիգոր Նարեկացու մատյանում (պոեմի 1000-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Бабаян, И. А. (2003) "Шахнаме" М. Джанана в интнрпретации В. Аджемяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-167. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Լ. Վ. (2003) Իրականն ու առասպելականը աշուղական սիրավեպի կատարողական ավանդույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2003) Ղևոնդ Ալիշանի ճանապարհորդական նոթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2003) Публицистика Карена Микаэляна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-181. ISSN 0320-8117

Սանթոյան, Մ. Գ. (2003) Ավանդական հերոսի նոր տարբերակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-132. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (2003) Գրական լեզվամտածողության ձևավորումը որպես արևելահայերենի նորմավորման և ստեղծագործության գեղարվեստականության պայման Րաֆֆու գեղարվեստական խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Սամվելյան, Խ. Ե. (2003) Լևոն Հախվերդյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Դ. Մ. (2003) Հովհաննես Թումանյանը որպես թարգմանաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 119-127. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ. Ա. (2003) Ֆրանսուա-Քսավիե Գաոնոն և ֆրանսալեզու կանադական պատմավեպի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-216. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2002) Армения в литературно-общественной деятельности Валерия Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Մալումյան, Տ. Է. (2002) Հայոց ցեղասպանության և տարագրության թեման Փիթեր Բալաքյանի «Ճակատագրի Սև Շունը» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-124. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (2002) Александр Кулебякин и Ованес Туманян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-164. ISSN 0320-8117

Խորենյան, Ա. Բ. (2002) Ազգային-ազատագրական պայքարի անդրադարձը Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» անավարտ վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Մակարյան, Ա. Ա. (2002) Գրական դիմանկարի Զոհրապյան դպրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Կ. Ռ. (2002) Ժամանակի և տարածության խնդիրը Թոմաս Բերնհարդի դրամաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 175-178. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2002) Վիկտոր Հյուգոյի արձակ երկերի հայերեն առաջին թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-108. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան , Ս. Մ. (2001) X-XII դարերի հայ բանաստեղծությունը Ղ.Ալիշանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2001) Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի ստեղծագործական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Պապոյան, Ա. Հ. (2001) Արմանուշ Կոզմոյան, Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան։ Ե., ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1997, 221 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ս. Ա. (2001) Գրողի փակ աշխարհը (Լևոն Խեչոյան, «Սև գիրք, ծանր բզեզ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 156-166. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2001) Հայ գրողների նամակները Դավիթ Անանունին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-213. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Սամվել (2001) Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-232. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (2001) Նապոլեոն Բոնապարտը հայ մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 110-120. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան , Ա. Կ. (2001) Նշանավոր հայագետի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-228. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Խ. (2001) Ավետիք Ւսահակյանի «Մասսա Մանուկ» վիպերգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-116. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Մ. (2001) Համաստեղի «Սպիտակ Ձիավորը» վեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Լ. Ս. (2001) Պարույր Սևակի «Անհաշտ մտերմություն» պոեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-150. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2001) Սիլվա Կապուտիկյանի մտորումները ճանապարհի կեսին և հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 175-185. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (2000) «Նահանջի գրականություն» հասկացության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Ա. ժ. (2000) Ա. Ս. Պուշկինի չափածո երկերի առաջին հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-131. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (2000) Ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-231. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (2000) Աշոտ Հովհաննիսյանը և խորհրդահայ մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-22.

Մալումյան, Տ. Է. (2000) Peter Balakian, Black Dog of Fate. New York. 1997,292р. Փիթեր Բալաքյան, Ճակատագրի Սև շունը, Նյու-Յորք,1997, 292 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-232. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2000) Արևելահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (1908-1915). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-153. ISSN 0320-8117

Геруни-Саркисян, М. М. (1999) Лирика Иоаннеса Иоаннисяна в переводе на русский язык. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-151. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1999) Միսաք Գոչունյանի վիպագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-144. ISSN 0320-8117

Սևումյան, Ա. Ա. (1998) Միսաք Գոչունյանի «Կյանքի տեսարանները». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-122. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (1998) Վ. Գ. Սվազլյան, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (Վան-Վասպուրական), հ. 15, Ե ., 1998, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 512 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ն. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի շարահյուսական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-137. ISSN 0320-8117

Ադալյան, Ն. Մ. (1998) Արծրուն Ավագյան, Կոստան Զարյան, կյանքը և գործը։ Ե., 1998, Երևանի Համալսարանի հրատ., 294 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-180. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1998) Վաստակաշատ հայագետը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-188. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1998) Վեպի պատմության և տեսության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1998) Ազգային բնավորության և հոգեբանության դրսևորումը Թումանյանի դարձվածներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-90. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1998) Հին առեղծվածի վերծանման նոր փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Գ. Հ. (1998) Ա.Արփիարյանի «մատնչության» առասպելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործական որոնումները և ծրագրերը «Հիշատակարանում ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 10-18. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1998) Դավիթ Անանունի քաղաքական ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ս. (1998) Կոստան Զարյանի լեզվի առանձնահատկության մի քանի դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Դ. Հ. (1998) Չարենցի Դանթեականի մի ընթերցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-163. ISSN 0320-8117

Քաու, Ս. Պետեր (1997) S. Hairapetian, A history of Armenian Literature, „Caravan Books", Delmar, New York, 1995, 650 p. U. Հայրապետյան, Հայ գրականության պատմություն, «Քարավան բուքս» հրատ., Դելմար, Նյու Յորք, 1995, 650 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-181. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1997) Հայ մշակույթի երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-127. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ն. Է. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ում աստվածաշնչյան և առասպելաբանական պատկերացումների արտացոլման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (1997) Սամվել Մուրադյան, Երվանդ Օտյան. Կյանքը և գործը, «Հայագիտակ» հրատ., Ե., 1996, 280 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-184. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1997) Ստեփանոս Նազարյան, Երկերի ժողովածու, տեքստը և ծանոթագրությունները՝ Ռ. Նանումյանի, Ե., 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 482 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-179. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1997) Բազմավաստակ գրականագետն ու դասախոսը (Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 70-ամյակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-197. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Ա. (1997) Համաստեղի և Սիմոն Վրացյանի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1997) Մարդը և հայրենիքը (Ե. Չարենցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մարուշ, (1997) Վահէ Օշականի բանաստեղծութիւնը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1997) «Ոդիսական» հերոսավեպի և հայկական մի քանի հեքիաթների սյուժեների ընդհանրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-80. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Ա. (1997) Եռակի վտարանդին (Կոստան Զարյանի կյանքի տարեգրությունը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-65. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Ավ. Իսահակյանի խոհափիլիսոփայական հայացքները « Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1996) Գրականագետի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1996) Ժանրային «պարականոն» դրսևորումները արևմտահայ նորավեպի գեղարվեստական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-74. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1996) Հայկական էպոսի հնդեվրոպական շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (1996) Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (հայրեն և քառյակ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-134. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1996) Карен Микаэлян и видные деятели армянской литературы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-133. ISSN 0320-8117

Շարուրյան, Ա. Ս. (1996) Նորահայտ գրառումներ Գրիգոր Զոհրապի օրագրություններից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-174. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Հերոսի գաղափարը հայ գրականության քառուղիներում և Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-51. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. (1996) Մ. Կատկովի, Ռ. Պատկանյանի և «Հայկական սեպարատիզմի» շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-91. ISSN 0320-8117

Դանիլովա, Ա. Վ. (1996) Մոլիերի կատակերգությունների հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1995) Գրական կյանքը Հայաստանում 1920-ական թվականներին և «Նոյեմբեր» միօրյա թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1995) Աղետի և դիմակայության անդրադարձները արևմտահայ նորավիպագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-157. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1995) Հայ-թուրքական հարաբերությունների արտացոլումը Արմին Վեգների արձակ երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-204. ISSN 0320-8117

Կուլախսզյան, Մ. Հ. (1994) Ժամանակակից վիպակի արտաքին տիպաբանության մի շարք հարցեր (1970—80-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Ա. Ռ. (1994) Կարոտի և նահանջի թեման սփյուռքահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-90. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Է. Մ. (1994) Վահան Տերյանի թարգմանությունների տաղաչափությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1993) Павел Антокольский и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 107-118. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1993) Արևմտահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (XIX դարի 50—80- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1993) Պարոնյանի ծիծաղի փիլիսոփայությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Պ. Տ. (1993) Արտեմ Խուդաբաշյանի և Ալեքսանդր Պուշկինի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-55. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ք. and Գիրունյան, Գ. Ս. (1993) Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Ա. Ց. (1993) Հակոբ Սառիկյան (1872—1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-40. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1993) Գրական էքսպրեսիոնիզմը Գերմանիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-132. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ալ. Վ. (1993) Գրիգոր Նարեկացու ու սուֆի բանաստեղծների ստեղծագործություններում ավանդական պատկերների «ադապտացման» մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1993) Հեղինակի կրկնորդը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-26. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ռ. Ռ. (1993) Հրանտ Մաթևոսյանի նորակերտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Սամվելյան, Լ. Օ. (1993) Արծվի Հունանյան, Դերենիկ Դեմիրճյանի դրամատուրգիան, Երևան, 1988, «Սովետական գրող» հրատ., 451 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-172. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1993) «Սասունցի Դաւիթ»ի Օղան-Տողանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Հակոբջանյան, Հայկազ (1993) Բանահյուսական ժանրերի մշակումները արևմտահայ գավառական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1993) Դարձվածների կառուցվածքային տիպերը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-90. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Խ. (1993) Իրականը և իդեալականը Չրաքյանի գեղագիտության մեջ ( Տիրան Չրաքյան-Ինտրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-76. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Լ. Գ. (1993) Կարծեցյալ Ստեփանոս Սյունեցի՝ շարականագիր V դարի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1993) Ղազարոս Աղայանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի առնչությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-72. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ս. Ս. (1992) Ակնարկային (փաստագրական) պատմվածքը ժամանակակից արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Արիստակեսյան, Ռ. Բ. (1992) Զարեհ Որբունու գրական մուտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-65. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Լ. Գ. Մուրադյան, Արփիար Արփիարյան, կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1991, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 419 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-167. ISSN 0320-8117

Асланян, А. С. (1991) Пять лет молчания (К вопросу о генетических аспектах поэтического молчания Осипа Мандельштама). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-41. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1991) Դ. Դեմիրճյանի երգիծանքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 42-44. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ս. Դ. (1991) Վրթանես Փափազյանը «Ղարաբաղ» թերթի խմբագիր (թերթի լույս ընծայման 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Բ. (1991) Առաքել Սյունեցու իմացաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (1991) Երիտասարդ Հակոբ Պարոնյանը ինքնահաստատման ճանապարհին (1868-1870 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Մ. (1991) Լ. Գ. Մնացականյան, Քսաներորդ դարասկզբի արևմտահայ գրական քննադատությունը, Երևան, Համալսարանի հրատարակչություն, 1990, 356 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 169-172. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1991) Խաչատուր Աբովյանի մի նորահայտ երկի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 146-155. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Գ. (1991) Կ. Մ. Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Ադալյան, Ն. Մ. (1991) Վահան Թոթովենցի պոեզիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-35. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Ա. Ռ. (1991) Շահան Շահնուրի «Հարալեզներուն դավաճանությունը» պատմվածաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ա. Մ. (1991) Պարսկական դասական քնարերգությունը հայերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 35-49. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ա. Ս. (1991) Տիգրան Նազարյանի նամակները Կոստանդին Մելիք Շահնազարյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 164-175. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ռ. Ա. (1991) Դերենիկ Դեմիրճյանի «Գիրք ծաղկանցը» և պատմագեղարվեստական ժանրի որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-77. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Շ. Լ. (1991) Պատմահայրենասիրական նոր հայացք XVIII դարի քնարական երգերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 111-123. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Լ. (1991) Ֆրանսահայ մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ա. Գ. (1991) ХX դարի սկզբի գրական շարժումը Արտաշես Հարությունյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1991) Հայ գրականութեան թարգմանութիւնը սպաներէն լեզուի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1991) К. Бальмонт и М. Бабаян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ն. Ս. (1991) Ազատասիրական գաղափարները Ե. Օտյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1991) Ավ. Իսահակյանի սերը «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ս. Բ. (1991) Մանուկ Աբեղյանը և «Սասնա ծռեր» հերոսավեպը (Գիտնականի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1990) «Ամենից կրտսերը» (Դերենիկ Դեմիրճյանը Թումանյանի ստեղծագործության «ձգողության դաշտում»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1990) Ալեքսանդր Քալանթարն ու «Մշակը» (ծննդյան 145-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1990) Հայ դասական արձակի վերջին ներկայացուցիչը (Ստ. Զորյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Армения и армяне в статьях С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1990) Ս. Ա. Գևորգյան, Հայ վիմագիր բանաստեղծությունը (XVIII—XIX դդ.). ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1989, 380 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1990) «Գուգարքի բերքը» (Վահան Միրաքյանի «Լալվարի որսը» և Հովհաննես Թումանյանը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1990) Поэзия Николая Тихонова в армянских переводах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1990) Գաբրիել Պատկանյան և Ներսես Աշտարակեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 30-40. ISSN 0320-8117

Сафарян, А. В. (1990) О гуманизме Григора Нарекаци и поэтов-суфиев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 62-68. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1990) Լևոն Շանթի կրթության տեսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-18. ISSN 0320-8117

Քալոյան, Ա. Հ. (1990) Նոր հերոսը Նար-Դոսի վաղ շրջանի վիպակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 64-69. ISSN 0320-8117

Восканян, С. К. (1990) Роль словосочетания в создании лингвопоэтической характеристики мужских персонажей в трагедиях В. Шекспира (на материале описания внешности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Վ. Մ. (1990) Հիշողության իրավունքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-36. ISSN 0320-8117

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1990) Նորից Մխիթար Գոշի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-22. ISSN 0320-8117

Մհոյան, Շ. Խ. (1990) Ջաուարի Հաջիե Ջնդի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1990) Եղեռնի արտացոլումը խորհրդահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 36-47. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Գ. (1990) Եղիշե Չարենցի «Դանթեական առասպելը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Չթյան, Ա. Գ. (1990) Լևոն Շանթը և Գասպար Իփեկյանը «Համազգային» մշակութային միության գործիչներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1990) Հայ գրողների և մշակույթի գործիչների նորահայտ նամակները Հովհ. Հովհաննիսյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-98. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դ. Վ. (1990) Սխեմատիզմի արմատավորումը հայ գրականության մեջ (ըստ պրոլետարական գրողների ասոցիացիայի համահայաստանյան առաջին համագումարի նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Сергей Рафалович об Армении и армянах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Գ. (1990) Արփիար Արփիարյանը քննադատ և գրականության պատմաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-41. ISSN 0320-8117

Акопова, А. А. (1990) Эстетический идеал и образ (проблемы теории). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-35. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1990) Եղիշեի մի սկզբնաղբյուրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-61. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1989) Երբ ճանապարհը տանում է փակուղի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 34-48. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հակոբ Պարոնյանի աշխատակցությունը «Ասիա» թերթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1989) Մոռացված էջ Եղիշե Չարենցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1989) Փոխաբերական խոսքը և առակները Գրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Ա. Հ. (1989) Առանձարի ստեղծագործությունը և ռեալիզմի հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1989) Հայ գեղարվեստական արձակի խոշորագույն դեմքը (Ակսել Բակունցի 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ս. Դ. (1989) Սփյուռքահայ գրականության հարցերին նվիրված երկրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ս. Դ. (1989) Անդրանիկ Անդրեասյանը և քննադատական ռեալիզմի նոր վերելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Ананян, Ж. А. and Микаелян, В. А. (1989) Роман Пикуля «Фаворит»: мысли историка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 60-69. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (1989) Նիկոլ Աղբալյան։ Ի պաշտպանություն ռեալիզմի և ժողովրդայնության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Նանումյան, Ռ. Պ. (1989) 1810-20-ական թվականների հնդկահայ գրական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Կ. (1989) Գրական ավանդույթների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 55-63. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1989) Գրիգոր Արծրունին սլավոնաֆիլության քննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Հովհան Օձնեցու մեկ սկզբնաղբյուրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-88. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1989) Ерванд Отьян о гибели Григора Зограба. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դ. Վ. (1989) Հայ երգի պատմական ուղին և հայ երգչի ճակատագիրը (Եղիշե Չարենց. «Որպես գորշ, դեղին տերևներ...»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-78. ISSN 0320-8117

Ակոպովա, Ա. Ա. (1989) Գրական-գեղարվեստական պատկերայնության յուրահատկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Գ. (1988) Գրապատմական իրողությունների հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 14-28. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Գ. Ս. (1988) «Մռայլ դասակարգի» տիպերը Րաֆֆու երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-40. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1988) Ներբողական որոշ խորհրդանիշների բացատրությունը Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի № 7703 ձեռագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 62-68. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (1988) Համամիութենական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ-մերձբալթյան գրական կապերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Գ. (1988) Վահրամ Փափազյանի նամակները Ենովք Արմենին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1988) «Հայ քննադատական մտքի պատմության մատենագիտություն(1794 — 1920)»: Կազմողներ՝ Լ. Գ. Մուրադյան, Ն. Վ. Անանյան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 758 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Մ. Ս. (1988) Առասպելաբանությունը Զորայր Խալափյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Ա. Է. (1988) Հայ կլասիցիստական պոեմի ժանրային տարատեսակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Կ. Ա. (1988) «Գյուղագիր» տերմինի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 54-56. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Ա. Ա. (1988) Ա. Գ. Դոլուխանյան, Հոգու և մարմնի պրոբլեմը միջնադարի հայ քնարերգության մեջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987, 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (1988) Արփիար Արփիարյանը քննադատական ռեալիզմի տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Կ. (1988) Տերյանի ստեղծագործության առանձնահատկությունների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван and Харатян, Альберт (1988) Малоизвестная статья С. Городецкого о Карабахе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 73-75. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Էմ. Ա. Պիվազյան, Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» բանասիրական քննություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 225 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Շչեպակովա, Տատյանա (1988) Սովետական գրականագիտության մեջ «ժողովրդական բնավորություն» կատեգորիայի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 33-42. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1988) Բարբառային-ժողովրդախոսակցական տարրերը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Իսկանդարյան, Սամվել (1988) Թուրքական բռնապետության խարազանումը Թովմաս Թերզյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван (1988) Русский писатель С. Рафалович о сентябрьских событиях в Баку 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-51. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Աշոտ (1988) Տերյանի «Քնարական պոեմի» հերոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 22-39. ISSN 0320-8117

Միրզաբեկյան, Ջանի (1988) Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց և ծանոթագրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ա. Ս. Մանուկյանը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 564 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-86. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Գուրգեն (1988) Րաֆֆու կոնցեպցիան հասարակության սոցիալական բարենորոգման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-25. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Հենրիկ (1987) Սայաթ-Նովայի վրացերեն խաղերի լեզուն (ծննդյան 275 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 21-26. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ազատ (1987) Աշխարհի պատկերը Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Սայաթ-Նովայի ծննդյան 275 ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 95-98. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1987) Նորույթներ Գրիգոր Մագիստրոսի «Թղթերում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 46-53. ISSN 0320-8117

Даниелян, Эльмира (1987) К проблеме формирования художественного метода в «малой» прозе В. Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 24-29. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Աշոտ (1987) Ղազար Փարպեցու «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» երկը միջնադարյան նամակի տեսության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1987) Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծությունը (XVI —XVII դդ.), աշխատասիրությամբ Հ. Սահակյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Հ. I, Երևան, 1986, 756 էջ, Հ. II, Երևան, 1987, 832 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մագդալինա and Միքայելյան, Մելանիա (1987) Պերճ Պռոշյանի ծննդյան 150 ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Խաչատուր (1987) Դանիել Վարուժանի «Հեթանոս երգերի» գնահատման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մագդալինա and Միքայելյան, Մելանիա (1987) Ստեփանոս Նազարյանի ծննդյան 175 ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Սեդա (1987) Տեսանողի կերպարը հայկական տեսիլներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Բոյախչյան, Աննա (1987) Ռուս թատերագրության դերը հայ թատրոնի խաղացանկի ձևավորման մեջ (XX դարի սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 17-23. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ռոբերտ (1987) Րաֆֆու հրապարակախոսությունը XIX դարի 80-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 24-32. ISSN 0320-8117

Շտիկյան, Սուրեն (1987) Ալիշանը հայ մտավորականների հուշերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Եղիշե Չարենցի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նuտաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Ներկարարյան, Վլադիմիր (1987) Ս. Ս. Ամիրյան, Ալեքսանդր Մյասնիկյան, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1986, 640 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Լևոն (1987) Րաֆֆու ստեղծագործությունը օտարազգի ընթերցողների ընկալմամբ (1880—1910-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-62. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Роберт (1987) Неопубликованная статья Николая Тихонова к «Антологии армянской поэзии». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Նոնա (1987) Բարդուղիմեոս Մարաղացու «Քարոզգրքի» առնչությունները հայ միջնադարյան առակագրքերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 69-76. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Անահիտ (1987) Հայ մշակույթը Բայրոնի նամակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-40. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Սուսաննա (1987) Եղիշե Չարենցի գեղագիտական սկզբունքների զարգացման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 11-21. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ալեքսանդր and Գուլգազարյան, Լիդա (1987) Ածանցավոր բառերը Եղիշեի «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին» գրքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-39. ISSN 0320-8117

Ամալյան, Հայկ (1987) Ս. Ա. Մելքոնյան, Հովհ. Թումանյանը և արևելահայ գեղարվեստական գրականության լեզուն, Երևան, «Լույս» հրատարակչություն, 1986, 319 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-87. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1987) Րաֆֆին պարսից մշակույթի և գրականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Սիլվա (1986) Հովհաննես Շիրազի պոեմների բայակազմական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 30-35. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Աննա (1986) Ն. Կ. Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ երսւժշտությունը 5—15 դարերում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1985, 344 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 75-77. ISSN 0320-8117

Հակոբջանյան, Հայկազ (1986) Պանդխտության թեման արևմտահայ արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1986) Ռուս առաջադիմական գրականության և հրապարակախոսության պրոպագանդան Գրիգոր Արծրունու «Մշակում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Սրապյան, Արմենուհի (1986) Միջնադարյան մի տաղի հեղինակի ու ժամանակի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Սնխչյան, Նաիրա (1986) 1960-ական թվականների հայ երիտասարդական արձակի զարգացման հիմնական միտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1986) Հայ միջնադարյան գրականությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գրիգոր (1986) Նովելային ձևերի սկզբնավորումը Գրիգոր Զոհրապի պոետիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռոժենտ (1986) Վրթանես Փափազյանը Արտաշես Կարինյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ռուբեն (1986) Ճշտումներ և լրացումներ («Գիքոր»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 27-32. ISSN 0320-8117

Ափինյան, Ալբերտ (1986) Ստեփան Զորյանը և գրական ավանդույթի հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Роберт (1986) Николай Тихонов и армянская литературная жизнь. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 21-30. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Վազգեն (1986) Ավիկ Իսահակյան, Ավետիք Իսահակյանը և ռուս գրականությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 476 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 85-88. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (1986) Երիտասարդ գրականագետների հանրապետական VIII նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1986) Նալբանդյանի ծածկանունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Վլադիմիր (1986) Հատվածական բարդությունները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 32-37. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван (1986) Программа лекций В. Брюсова в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1986) Նալբանդյանի ծածկանունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Чилингарян, Ерванд (1986) Патканян и Некрасов (типология творчества). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 31-40. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Կարլեն (1985) Րաֆֆի-Հակոր Մելիք-Հակոբյան (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Անանյան, Նելլի (1985) Ցոլակ Խանզադյանի գրական-քննադատական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Щепакова, Татьяна (1985) Елена Алексанян, В поисках героя и стиля (современная армянская проза и советский многонациональный литературный процесс), Ереван, Издательство АН АрмССР, 1984, 207 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ավագ (1985) Ազատագրական պայքարը Ավ. Իսահակյանի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 30-39. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ջուլիետա (1985) Ավետիք Իսահակյանի նորահայտ նամակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 74-75. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Գուրգեն (1985) Բանաստեղծական պատկերի հնչյունային և գունային ձևավորումը Համո Սահյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Աելիտա (1985) Գրիգոր Նարեկացի և Սիմեոն Նոր Աստվածաբան (գրական աղերսներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մարգարիտա (1985) Դերենիկ Դեմիրճյանի կատակերգությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 22-31. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարուժան (1985) Միսաք Մանուշյանի նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Մելիքսեթ (1985) Մարդու ճակատագիրը սովետահայ պատերազմական արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Սերգեյ (1985) Վահան Տերյանի հայտնությունը (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-50. ISSN 0320-8117

Ափինյան, Ալբերտ (1985) Ստեփան Զորյանը և Անտոն Չեխովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 22-29. ISSN 0320-8117

Դարոնյան, Սերգեյ (1985) Մ. Նալբանդյանի կեղծանունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-62. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Հասմիկ (1985) XVII դ. բանաստեղծ Սուքիասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-64. ISSN 0320-8117

Մալումյան, Գայանե (1985) Պարույր Սևակի պոեմների պատկերավորության միջոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արամ (1985) Վ. Ի. Լենինի երկերում օգտագործված առածների ու ասացվածքների հայերեն թարգմանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) «Խաչատուր Աբովյանը և ՍՍՀՄ ժողովուրդների գրականությունը» թեմայով համամիութենական գիտական կոնֆերանս՝ նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 175-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 81-83. ISSN 0320-8117

Торосян, Хосров (1984) Двин в «Истории и восхвалении венценосцев». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Դարոնյան, Սերգեյ (1984) Մ. Նալբանդյանի կեղծանունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 30-40. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Роберт (1984) Из писем русских поэтов и переводчиков Карену Микаеляну. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 81-86. ISSN 0320-8117

Абгарян, Арменуи (1984) Модификация жанровой формы «плача» в византийской и армянской гимнографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Յուրի (1984) Ա. Վշտունու մի գրական ծածկանվան մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 61-62. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Խաչատուր Աբովյանը և նրա ավանդները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1984) Խաչատուր Աբովյանի ուսումնառությունը Դորպատում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 9-20. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ազատ (1984) Թումանյանի պատումի մի քանի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 46-55. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Նազիկ (1984) Բայական հարադրությունները Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-42. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Աելիտա (1984) Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլի օտար աղերսները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1984) Ռուս գրողները Անդրկովկասում և հայ գրական կյանքը (1914—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Շավիղ (1984) Ո՞վ է, ի վերջո, Նահապետ Քուչակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Հենրիկ (1984) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի թվականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 52-61. ISSN 0320-8117

Козмоян, Армануш (1984) Проявление новых тенденций в развитии рубаи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 43-49. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ավագ (1984) Հայրենի վշտի և պայծառ գալիքի երգիչը (Դանիել Վարուժանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Աղաբաբյան, Սուրեն (1984) «...Ես բառերի մեջ ճառագեցի» (Համո Սահյանի դիմանկարի նրբագծեր, ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռաֆայել (1984) «Սովետահայ գրականագիտության մատենագիտություն. 1920—1975»: Կազմող Ռոզա Կարապետյան, պատ. խմբագիր Է. Պիվազյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1982, 1167 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Թոփչյան, Արամ (1984) Հոմերոսի պոեմների և Մովսես Խորենացու «Պատմություն հայոց»-ի մի առանձնահատկության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Мириманян, Аделла (1984) Выразительные движения лица—психологический прием раскрытия внутреннего мира героя (на примере творчества Ф. М. Достоевского). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-40. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հովիկ (1984) Բառիմաստով պայմանավորված ոճական գործածությունները Ավ. Իսահակյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-17. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1984) Роль русской исторической литературы в русско-армянском сближении (XVII—начало XIX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ and Շահնազարյան, Արտաշես (1984) Կարապետ Եզյանի նամակները Հովհաննես Մկրյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-98. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1984) Սերգեյ Գորոդեցկին Անդրկովկասում և հայ գրական կյանքը (1916-1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 22-33. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դավիթ (1984) Վ. Մայակովսկին և Ե. Չարենցի ստեղծագործությունը 1920-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Գուրգեն (1983) Բանաստեղծական պատկերի կառուցվածքը Հովհաննես Շիրազի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1983) Գիտնականի աշխարհն ու աշխատությունները (ակադեմիկոս Էդվարդ Զրբաշյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1983) Մկրտիչ Մկրյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (1983) Հովհաննես Թումանյանը և հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 40-50. ISSN 0320-8117

Геворкян, Татьяна (1983) Некоторые жанровые особенности современной советской прозы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Будагян, Арам (1983) Еще раз к вопросу об авторстве Мальком-хана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 46-49. ISSN 0320-8117

Ղափլանյան, Ագնեսա (1983) Բարբառային բառերի գործածությունը Մ. Գալշոյանի «Զորի Միրոն» վիպակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1983) Վասիլի Կամենսկին Անդրկովկասում և հայ գրական կյանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 14-24. ISSN 0320-8117

Мириманян, Аделла (1983) Об аспектах и методах исследования психологии творчества писателя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Մարգարիտա (1983) Եվրոպական պոեզիան «Անահիտ» հանդեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ազատ (1983) Մարդը և ժողովրդի բարոյական արժեքները Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 45-53. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ռոբերտ (1983) Երգիծանքը Դ. Դեմիրճյանի 1920-1930-ական թվականների ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 31-37. ISSN 0320-8117

Լալայան, Լյուդմիլա (1983) Չափածոյի ռիթմամեղեդայնությունը բեմական խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 38-48. ISSN 0320-8117

Чилингарян, Ерванд (1983) Рафаэл Патканян и творчество некоторых баснописцев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Экмалян, Ашот (1983) «Слово о науке. Афоризмы, изречения, литературные цитаты». Составитель, автор предисловия и введения к главам Е. С. Лихтенштейн, кн. I, М., «Знание», 1976, 301 с.; кн. 2, М., «Знание», 1981, 270 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Даронян, Юрий (1983) Древнеармянская культура в освещении С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1982) Ս.Գորոդեցկու հիմնած Թիֆլիսի «Բանաստեղծների համքարությունը» և նրա «Ակմե» ժողովածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 44-56. ISSN 0320-8117

Գյուլբուդաղյան, Վաղարշակ (1982) Ա. Տերտերյանի մասնակցությունը սովետահայ գրականագիտության զարգացմանը (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1982) Սերգեյ Գորոդեցկու գործունեությունն Արևմտյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Геворкян, Николай (1982) К вопросу об ашугской поэтике («илахи» и «шахатаи»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 82-92. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մարի (1982) Ստ. Զորյանի «Մի կյանքի պատմության» ստեղծագործական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Ա. Բ. Կարինյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Պարտիզունի, Վաչե (1982) Էջեր Վ. Տերյանի «սկզբնական կրթության» պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Ганаланян, Оганес and Яковченко, Светлана (1982) История Армении в оценке В. Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-46. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1982) Ալեքսանդր Աբելյանի նամակները Արշակ Չոպանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 89-98. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ալեքսանդր (1982) Ֆրիկի անվան ծագման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1982) «Հրաշք»-զրույցները Մարտինոս Օպավիացու «Գաւազանագրքի» հայերեն թարգմանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Даронян, Юрий (1982) Армения в публицистике и прозе С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Զավեն (1982) Ծերենցի պատմավեպերի ֆաբուլան, սյուժեն և կոմպոզիցիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-35. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ալմաստ (1982) Ե. Չարենցը վերջին անգամ հայրենի Կարսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Դոնարա (1982) Հովասափ Սեբաստացու բնագիտական երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Терещенко, Александр (1982) Прогрессивная литература на русском языке в библиотеках дооктябрьского Нор-Нахичевана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-53. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ամալյա (1982) Գաբրիել Սունդուկյանի վաղ շրջանի թատերագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1981) Մի տարի Խ. Աբովյանի ետդորպատյան կյանքից (1837 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 30-46. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1981) Վիշապամարտը «Սասնա ծռեր»-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-85. ISSN 0320-8117

Տեր-Դավթյան, Քնարիկ (1981) «Հայելի վարուցի» հայերեն թարգմանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 90-99. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Շուշանիկ (1981) Դավիթ Անհաղթը և XVIII դ. հայ բանաստեղծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1981) Մերի Սաղյան, Ռաֆայել Պատկանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 282 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 115-117. ISSN 0320-8117

Карапетян, Гурген (1981) Перевод верлибра и проблемы функциональной эквиритмии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-49. ISSN 0320-8117

Սրապյան, Արմենուհի (1981) Առակի ժանրային ըմբռնումը միջնադարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 61-70. ISSN 0320-8117

Գյուլնազարյան, Խաժակ (1981) Նաիրի Զարյանի հայրենասիրական քնարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 26-35. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1981) Սայաթ-Նովայի ընդօրինակած նորահայտ ձեռագիր մատյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 66-77. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1981) Սերգեյ Գորոդեցկին Երևանում (1919 թ. ապրիլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Արծրուն (1981) Լ. Ա. Ասմարյան, Հայ գրական քննադատությունը XIX դարի 70—80-ական թվականներին, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 349 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 111-113. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Արշալույս (1981) Ա. Շ. Մնացականյան, Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V — XVIII դդ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 522 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-102. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1981) Լեոյի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-95. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (1981) Հեղինակի, պատմողի և հերոսի խոսքի առանձնահատկությունները Գր. Զոհրապի նորավեպերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1981) Նասեր Խոսրովի «Սաֆար Նամեն»՝ Հայաստանի և Ատրպատականի պատմության ու աշխարհագրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Աելիտա (1981) Ք. Ս. Տեր-Դավթյան, XI—XV դարերի հայ վարքագրությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 205 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-112. ISSN 0320-8117

Григорян, Вартан (1981) Средневековая армянская поэзия в хрестоматии всемирной литературы В. Я. Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 38-44. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1981) Իրանա-հայկական դիցաբանական աղերսների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 54-73. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1981) Կարեն Միքայելյանի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-107. ISSN 0320-8117

Քյոսեյան, Հակոբ (1980) Բարսեղ Մարաշեցու Ողբ-դամբանականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-92. ISSN 0320-8117

Սաղյան, Մերի (1980) Ռափայել Պատկանյան (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 35-44. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հենրիկ (1980) «Գրականությունը և ժամանակը» հոդվածների ժողովածու, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 357 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 110-112. ISSN 0320-8117

Ջրբաշյան, Էդվարդ (1980) Գրականության գիտական ուսումնասիրության ուղիներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Худавердян, Каринэ (1980) К жанровой характеристике «Рассказа Исы ибн Хишама» Мухаммеда ал-Мувайлихи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մարի (1980) Հեղափոխության թեման Եղիշե Չարենցի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ալբերտ (1980) Ավ. Իսահակյանի լայպցիգյան տարիների քնարերգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Յուրի (1980) Համազասպ Համբարձումյանի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 107-111. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1980) Ավ. Իսահակյանը և Ստ. Զորյանը «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 100-103. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մարի (1980) Գ. Գ. Անանյան, Եղիշե Չարենցը և ռուս գրականությունը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1979, 342 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 107-109. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1980) «Հայ նոր գրականության պատմություն», հատոր I—V, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1962—1979 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դավիթ (1980) Սովետահայ գրական շարժումը 1920-ական թվականների երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1980) Աբովյանը և Ռուսաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Անահիտ (1980) Ժողովրդական հեքիաթները Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործական տեսադաշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Արա (1980) Լենինի կերպարը Եղիշե Չարենցի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Արփիկ (1980) Ֆիրդուսու հայ թարգմանիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 74-80. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Սուրեն (1980) «Մեհյան» հանդեսի գրական հավատամքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-26. ISSN 0320-8117

Чалоян, Цовинар (1980) Концепция истории и французский экзистенциализм. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Козмоян, Армануш (1980) Н. И. Пригарина, Поэтика творчества Мухаммада Икбала, глав. ред. вост. лит-ры, изд-ва «Наука», М., 1978, 231 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-107. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մարգարիտա (1980) Դերենիկ Դեմիրճյանի ֆելիետոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-31. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Մարգարիտ (1980) Անգլիական մեմուարային գրականության ավանդույթները և Հովսեփ Էմինի ինքնակենսագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 64-78. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1980) Ալեքսանդր Ծատուրյանի նամակները Կարապետ Կուսիկյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 100-105. ISSN 0320-8117

Амирян, Седа (1979) Арманская литература в оценке русской критики 1920-х-начала 1930-х гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 14-28. ISSN 0320-8117

Акопова, Анна (1979) Образ и перевод. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 61-69. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրաչյա (1979) Անանիա Նարեկացու խրատաշարքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-93. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1979) Բենգալիայի ծայրագույն դատարանի վճիռը Մ. Նալբանդյանի կողմից կտակագումարները շահելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 105-109. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1979) Միքայել Նալբանդյանը հայ մարքսիստական մտքի գնահատմամբ (նախահոկտեմբերյան շրջան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գալուստ (1979) Միքայել Նալբանդյանի աշխարհայացքի ինտերնացիոնալիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1979) Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 114-115. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1979) Միքայել Նալբանդյանի նորահայտ ինքնագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-43. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար (1979) Սովետական նալբանդյանագիտության նվաճումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 29-40. ISSN 0320-8117

Տիտանյան, Նելլի (1979) Երվանդ Օտյանի պատմվածքների կառուցվածքը և լեզուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 13-20. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1979) Մամուլի և հրապարակախոսության նշանակության նալբանդյանական ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-31. ISSN 0320-8117

Даронян, Cергей (1979) Гоголевские традиции в творчестве М. Налбандяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Շուշանիկ (1979) XVIII դ. վերանորոգվող հայ գեղարվեստական գրականության բնորոշ գծերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 46-57. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1979) Էվա Գևորգյան-Բագի, Հայ-հունգարական գրական առնչությունները և «Արմենիա» ամսագիրը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 186 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 105-108. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1979) Խ. Աբովյանի «Աչքի լույս ջան, դարդ մի անիլ...» բանաստեղծության պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 69-80. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1979) Հովհաննես Թումանյանի լեզվի էվոլյուցիան 80-90-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 26-37. ISSN 0320-8117

Ջաղացպանյան, Կարինե (1979) Երաժշտության վրա խոսքի ներգործությունը որպես ազգայինի դրսևորում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 17-28. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1979) Ռուզան Նանումյան, Ստեփանոս Նազարյան. կյանքը և գործունեությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 296 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռաֆայել (1979) Ակսել Բակունց (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-101. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1979) Ակսել Բակունցը և Հայաստանի օգնության կոմիտեն (ՀՕԿ-ը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-105. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Սերգեյ (1979) Պանդխտության թեման XVIII—XIX դդ. հայ վիմագիր բանաստեղծությունների մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Զավեն (1979) Ժամանակի կատեգորիան «Գևորգ Մարզպետունի» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-78. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Միքայել (1979) Եղիշե Չարենցի բանաստեղծական մուտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 11-22. ISSN 0320-8117

Բեքմեզյան, Աստղիկ (1979) Վիպակի ժանրային առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Գյուլնազարյան, Խաժակ (1979) Հովհաննես Թումանյանի անտիպ բանաստեղծությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-36. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1979) Նորահայտ նամակներ Գրիգոր Խալաթյանի ֆոնդից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-109. ISSN 0320-8117

Акопова, Анна (1978) Автор и переводчик. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Аревшатян, Анна (1978) Монодия и поэзия средневековья в творчестве современных армянских композиторов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 61-70. ISSN 0320-8117

Ըրղաթբաշյան, Մարգարիտ (1978) Հակոբ Պարոնյանի նորահայտ երգիծավեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-46. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Անահիտ (1978) Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների սևագիր պատառիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1978) Отражение русской ориентации армянского освободительного движения в русской исторической литературе XVIII века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 39-54. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1978) Արևելյան Հայաստանի ազատագրումը և հայոց նոր գրականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-38. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1978) «Մուրճ» ամսագիրը գրաքննության արխիվներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ալվարդ (1978) Ղարաբաղի զվարճախոս Պըլ Պուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 60-69. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Մարգարիտ (1978) Դերենիկ Դեմիրճյանի քառյակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 53-59.

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1978) Ն. Գ. Չերնիշևսկին և XIX դ. 60-80-ական թվականների հայ առաջավոր գործիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 12-27.

Ավետիսյան, Ռոլանդ (1978) Շաղկապավոր կապակցությամբ հոմանիշ բարդ ստորադասական նախադասությունները Հ. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 27-34.

Андреасян, Нелли (1978) В. Врюсов о театральном искусстве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-45.

Агаян, Гаяне (1978) Эпос «Давид Сасунский» и армянская классическая литература в оценке А. Фадеева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 71-82.

Գաբրիելյան, Վազգեն (1978) Դանիել Վարուժանի գեղագիտական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-33.

Editorial, Board (1978) Խոսք Հաջիե Ջնդիի 70-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 111-112.

Գաբրիելյան, Վազգեն (1977) Կինը Վարուժանի «Հեթանոս երգեր»-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-24.

Զաքարյան, Ալմաստ (1977) Հեղափոխության տարիների Չարենցի բանաստեղծական շրջադարձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 72-87.

Թամրազյան, Հրաչյա (1977) «Գիրք ծաղկանց»-ի պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 69-75.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1977) Հովհ. Թումանյանը և հայ գեղարվեստական գրականության լեզվի զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 23-40.

Հունանյան, Ամալյա (1977) Ա. Կ. Օհանյան, Վրթանես Փափազյան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 472 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 108-110.

Շտիկյան, Սուրեն (1977) Ղևոնդ Ալիշանի նորահայտ նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-106.

Շամլյան, Վարսիկ (1977) Արտաշես Հարությունյանի պոեզիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 24-34.

Զաքարյան, Ալմաստ (1977) Դերենիկ Դեմիրճյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13.

Հակոբյան, Պիոն (1977) Խ. Աբովյանի անհայտացման հին վարկածի նոր «մեկնաբանումը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 61-86.

Հունանյան, Ամալյա (1977) Հեղափոխական տրամադրությունները Վրթ. Փափազյանի զրույցներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 14-23.

Свасьян, Карен (1977) «Слово о науке». Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Составитель,автор предисловия и введений к главам Е. С. Лихтенштейн, М., 1976. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-103.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1977) Գեղարվեստական լեզվի բառապաշարի հարստացումը Հովհ. Շիրազի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-36.

Карапетян, Оксана (1976) Перевод комедии «Пепо» на русский язык. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 59-65.

Гуллакян, Сюзанна (1976) Армянские сказки на страницах русских дореволюционных изданий. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 46-55.

Եղիազարյան, Ազատ (1976) Հ. Աբեղյան, Իսահակյանը և ժողովրդական էպոսը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 260 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 105-107.

Մելիքյան, Մարգարիտ (1976) Հովհաննես Հովհաննիսյանը թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 33-45.

Ըրղաթբաշյան, Մարգարիտ (1976) «Թատրոն» երգիծաթերթի հայատառ-թուրքերեն քաղաքական քրոնիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-58.

Дитмар, Андрей (1976) Новейшая литература по истории античной географии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 105-111.

Դանիելյան, Կարլեն (1976) С. К. Даронян, Микаэл Налбандян, Проблемы творчества и литературных связей, Издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1975, 380 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 100-102.

Սարգսյան, Գրիգոր (1976) Ալ. Մյասնիկյանը գրականության կուսակցականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Տայան, Արբուն (1976) Միջնադարյան տեսիլքները. Դանտե և Առաքել Սյունեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-88.

Բախչինյան, Հենրիկ (1976) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի տեսակները և տաղաչափությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 60-72.

Акопова, А. А. (1976) Наапет Кучак в русском переводе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 34-48.

Ասմարյան, Լ. Ա. (1976) Գաբրիել Սունդուկյան (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1976) Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, աշխատասիրությամբ Խոսրով Թորոսյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, էջ 119+642. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-115.

Մադոյան, Ա. Գ. (1976) Հ. Ա. Սիմոնյան, Հայ միջնադարյան կաֆաներ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 295 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 106-108.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1976) Նորահայտ տողեր Դավթյան քերթությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-101.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1976) Խ. Աբովյանի «Պարապ վախտի խաղալիք» ժողովածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-78.

Степанян, К. А. (1976) Анализ проблематики и стиля романов У. Фолкнера. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-41.

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1975) «Գրառաջքները» հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-74.

Բաղդասարյան, Ա. Գ. (1975) Հրանտ Թամրազյան, Գրական դիմանկարներ, հոդվածներ, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1975, 430 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 112-114.

Հովհաննիսյան, Գ. Ն. (1975) Հայ գրականությունն ու արվեստը Ավ. Իսահակյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 20-27.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1975) Հասմիկ Սահակյան, Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 335 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 112-113.

Մնացականյան, Վ. Մ. (1975) Սերունդների մեծ ժամանակակիցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-19.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1975) «Սասնա Ծռերի» երեք եղբայրները և նրանց վիպասանական զուգահեռները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-77.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1975) «Կարոս խաչ» վիպերգի մի միջնադարյան պատում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 87-93.

Շարուրյան, Ա. Ս. (1975) Երկու փաստ Մ. Մեծարենցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 83-86.

Վարդանյան, Ե. Հ. (1975) Հր. Քոչարի ստեղծագործությունների բառապաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 21-30.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1975) Ա. Զաքարյան, XX դարի սկզբի հայոց բանաստեղծությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1973, 328 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 109-112.

Бартикян, Р. М. (1975) Несколько конъектур к сочинению Кекавмена «Советы и рассказы» («Стратегикон»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-61.

Էլչիբեկյան, Ժ. Գ. (1975) Հովսեպոս Փլավիոսը Մովսես Խորենացու աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 71-82.

Щепакова-Григорян, Т. А. (1975) Проблема сюжета в советском литературоведении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-51.

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1975) Դանիել Վարուժանի վերջին մատյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 15-27.

Անդրեասյան, Բ. Վ. (1975) Շեքսպիրի սոնետների հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 52-64.

Մուղնեցյան, Շ. Մ. (1975) Հայրենիքի թեման ետպատերազմյան լիբանանահայ պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 21-29.

Այրումյան, Լ. Վ. (1975) «Եվգենի Օնեգինը» հայերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-54.

Алексанян, Е. А. (1975) Гоголевское в сатире Р. Патканяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-41.

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1975) Հայկական վարքերի գեղարվեստական արժեքը (XI-XV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-103.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1974) Ա. Վ. Արիստակեսյան, Պարույր Սևակ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 446 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 106-108.

Ավետիսյան, Զ. Վ. (1974) Գեղարվեստական տեքստի ընկալման հոգեբանության պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-31.

Մինասյան, Ա. Մ. (1974) Խայյամի քառյակները օտար լեզուներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 90-99.

Գևորգյան, Ս. Զ. (1974) Րաֆֆին և կնոջ ազատագրման հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 38-45.

Մամիկոնյան, Կ. Գ. (1974) Թովմաս Թերզյանի ստեղծագործությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 44-55.

Գևորգյան, Ս. Ա. (1974) Մի քանի վիմագիր բանաստեղծությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 108-116.

Գևորգյան, Է. Ա. (1974) «Արա Գեղեցիկ» առասպելի հունգարական մշակումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 53-59.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1974) Ա. Շ. Մնացականյան,Գրիգոր Տղա, Բանաստեղծություններ և պոեմներ, Երևան, 1972, 452 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 102-107.

Փանյան, Յու. Մ. (1974) Բանաստեղծական ժանրերի հարցերը Չարենցի գեղագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-26.

Оганян, Н. С. (1974) Принципы изображения русского крестьянства в раннем разночинском очерке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 14-24.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1974) Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 66-78.

Պետրոսյան, Ե. Մ. (1974) Դանիել Վարուժանի բանաստեղծությունների առաջին անտիպ ժողովածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 59-64.

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1974) Հ. Մ. Քենդերյան, Հովհան Մայրագոմեցի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1973, 133 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 113-114.

Ադամյան, Ալ. Կ. (1974) Հ. Վ. Հովհաննիսյան, Բեմական խոսքի պոետիկան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1973, 248 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-112.

Ղազարոսյան, Հ. Ե. (1974) Նոր նյութեր Ջ. Գ. Բայրոնի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 94-105.

Արամյան, Ալվինա (1974) Ալ. Ծատուրյանի նամակները Ստ. Լիսիցյանին և Գ. Միրզոյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 103-109.

Հակոբյան, Լենա (1974) Գեղարվեստական ակնարկը Կ. Միքայելյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 49-57.

Ղազինյան, Ա. Ա. (1974) Դիմառնությունը միջնադարյան հայ բանաստեղծության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 32-41.

Օհանյան, Ալ. Ա. (1974) Սոցիալ-տնտեսական հարցերը Ռ. Պատկանյանի հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-31.

Даронян, C. К. (1974) «Ашик-Кериб» Лермонтова и армянские записи сказания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 79-92.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1974) Ոսկանյանի գրական-հասարակական գործունեության արշալույսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 26-35.

Մաքսապետյան, Մերի (1974) Ռաբինդրանաթ Թագորի արձակ պոեմները հայերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 54-62.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1974) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ներսես Շնորհալու մահվան 800-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 118-119.

Բախչինյան, Հ. Գ. (1974) Սարգիս Բալուեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-69.

Бартикян, Р. М. (1974) Некоторые замечания о «Советах и рассказах» («Стратегиконе») Кекавмена. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-88.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1974) Ներսես Շնորհալի, Ողբ Եդեսիոյ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1973, 157 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-103.

Նարյան, Մ. Խ. (1974) Սայաթ-Նովայի գործածած մի քանի արտահայտությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 44-49.

Գալստյան, Գ. Ա. (1974) Վազգեն Շուշանյանի ստեղծագործության մի քանի առանձնահատկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 28-34.

Мегрелидзе, И. В. and Арвеладзе, Б. В. (1973) А. А. Мартиросян, История и поучения Хикара Премудрого (на арм. яз.), крига I, Ереван, 1969, 362 стр., книга II, Ереван, 1972, 280 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 90-92.

Андреасян , Нелли (1973) Дореволюционные исторические пьесы В. Я. Брюсова (к 100-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 14-22.

Գրիգորյան, Կլարա (1973) Վատիկանի դեմ մղված պայքարի արտացոլումը արևմտահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 82-89.

Козмоян , Армануш (1973) Рубаи в творчестве Фаррухи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 87-92.

Գասպարյան, Հ. Տ. (1973) Անրի Թրուայա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 93-99.

Барсегян, Х. А. (1973) Из литературного наследия Ст. Шаумяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 3-13.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1973) Հայերեն բառեր Նասիմիի «Դիվանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 75-78.

Գևորգյան, Էլմիրա (1973) Հարություն Ալամդարյանի պոեզիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 49-60.

Пирумова, Меджи (1973) От экспрессионизма к роману «Сорок дней горы Муса». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 20-32.

Հաջյան, Լենա (1973) Ի. Ա. Կռիլովի առակների առաջին հայ թարգմանիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 61-71.

Մայիլյան, Հ. Վ. (1973) Համո Սահյանի 1960-ական թվականների պոեզիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 3-10.

Հարությունյան, Ս. Բ. and Սահակյան, Ա. Շ. (1973) Սասնա ծռեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 49-74.

Սարինյան, Ս. Ն. (1973) «Գրական նոր շարժման» հարցերը «Մեհյան» և «Նավասարդ» հանդեսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 9-22.

Ավետիսյան, Զ. Վ. (1973) Ս. Բ. Աղաբաբյան, Եղիշե Չարենց, գիրք առաջին, 1973, 440 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 115-117.

Հարությունյան, Ս. Բ. and Սահակյան, Ա. Շ. (1973) Սասնա ծռեր (Ժողովրդական վեպի գրառման 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 55-84.

Մադոյան, Գ. Ա. (1973) Եղիշե Մադաթյանի և Գրիգոր Խալաթյանցի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 47-68.

Գասպարյան, Դ. Վ. (1973) 1941-1945 թթ. սովետահայ պոեզիայի տաղաչափական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 83-94.

Դարբինյան, Հրանուշ (1973) Թումանյանը և ժողովուրդների բարեկամությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 3-14.

Քոչարյան, Ս. Ա. (1973) Խաղաղության թեման հումանիստների երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 45-50.

Базян, Саануш (1973) Л. Н. Толстой в армянских переводах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 51-56.

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1973) Ա. Ս. Շարուրյան, Պետրոս Դուրյան, կյանքը և գործը, Երևան, 1972, 360 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 100-103.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1973) Խ. Աբովյանի ետվերքյան թարգմանությունները («Ագնես», «Ֆեոդորա»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 15-34.

Հարությունյան, Արիադնա (1973) Ղունկիանոս Կարնեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 71-78.

Մարգունի, Ռուզան (1973) «Անտոնիոս և Կլեոպատրա» ողբերգության թարգմանության որոշ բարդություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 77-84.

Զաքարյան, Մարի (1973) Եղիշե Չարենցի բանաստեղծական մուտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 25-34.

Մխիթարյան, Մարգո (1973) Ալեքսանդր Ծատուրյանը ժամանակակցի հուշերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 43-50.

Պետրոսյան, Ե. Մ. (1973) Գրիգոր Արծրունին և ռուս գրականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 13-22.

Մանուկյան, Ս. Ա. (1972) Բանվորի կերպարը հայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 68-75.

Ասլանյան, Մ. Մ. (1972) Վաստակաշատ գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 109-111.

Чалоян, B. К. (1972) Сущность мистицизма и мистицизм Григора Нарекаци. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 9-18.

Աբեղյան, Հ. Ս. (1972) Ավ. Իսականյանի «Սասմա Մհեր» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 41-49.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1972) Նիկոլա Յորգան և նրա հայագիտական աշխատությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 42-51.

Орбели, И. А. (1972) Великий певец гуманизма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 19-25.

Ըրղաթբաշյան, Մ. Թ. (1972) Բելիարի հայատառ թուրքերեն երկերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 55-60.

Դարբինյան, Վ. Ս. (1972) Հակոբ Պարոնյանի թատերգությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 73-80.

Արամյան, Ա. Գ. (1972) Ալ. Ծատուրյանը Պուշկինի թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 44-50.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1972) Խաչատուր Աբովյանի ռուսական կողմնորոշման ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 14-23.

Вядро, Ш. Я. (1972) Ованес Туманян и Украина. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 65-75.

Մակարյան, Ա. Մ. (1972) Մոլիերը և Պարոնյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 35-42.

Դարբինյան, Հրանուշ (1972) Հայ և ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամությունը Թումանյանի երկու պատմվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 11-18.

Թադևոսյան, Մ. Հ. (1972) XVIII դ. հայկական կլասիցիզմի տեսության ուրվագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-85.

Мегрелидзе, И. В. (1972) Памяти И. А. Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99.

Маркович, Я. С. (1972) Ранняя поэзия И. А. Бунина. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-32.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1972) Հ. Ա. Օրբելու հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-113.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1972) Նաղաշ Հովնաթանի ստեղծագործության լեզվական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-50.

Չաչանի, Կ. and Սամադ, Ս. (1972) Քուրդ գրողն ու հասարակական գործիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-109.

Ադամյան, Ա. Հ. (1971) Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյանի արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-88.

Ениколопов, И. К. (1971) Несостоявшаяся поездка Грибоедова за границу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-90.

Գալստյան, Հ. Ա. (1971) Հայրենասիրությունը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 72-78.

Հովնան, Գ. Ն. (1971) Հանդիպումներ Իլյա Էրենբուրգի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-105.

Тер-Петросян, Л. А. (1971) Житие Милеса и его переводы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 45-53.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1971) Գրիգոր Խալաթյանի անտիպ նամակները Կարապետ Կոստանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 85-92.

Ղուլյան, Ռ. Գ. (1971) Վանկա-շեշտային ոտանավորի զարգացումը 20-30-ական թվականների սովետահայ պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 35-44.

Բաղդասարյան, Է. Մ. (1971) Հովհաննես Երզնկացին արվեստի ու ազգագրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 75-81.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1971) Ո՞վ է Գրիգոր Մագիստրոսի հիշատակած Նիկողաս զորավարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 41-49.

Ինճիկյան, Ա. Մ. (1971) Պարույր Սևակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 102-104.

Editorial, Board (1971) Անխոնջ գիտնականը (Ա. Գ. Ինճիկյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 100-101.

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1971) Հայ սովետական գրականության պատմության նոր խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Բամպուքճյան, Գ. (1971) Զապել Եսայանի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 83-86.

Մխիթարյան, Ա. (1971) «Գրականության հարցեր». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-109.

Սահակյան, Վ. Շ. (1971) «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի ճյուղերն ըստ պատումների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 66-77.

Թիրյաքյան, Միհրդատ (1971) «Վարդան Այգեկցին իր նորահայտ երկերի լույսի տակ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 124-126.

Ениколопов, И. К. (1971) Гурген-хан и Саят-Нова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-112.

Акопян, М. С. (1971) Доктрина «сдерживания». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-92.

Ներսիսյան, Ն. Բ. (1971) Վ. Գ. Կորոլենկոն հայերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-80.

Քենդերյան, Հ. Մ. (1971) Միջնադարյան հայ ճառագրության զարգացման մի քանի առանձնահատկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-40.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1971) Վ. Տերյանի «Մթնշաղի անուրջները» լեզվական առումով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67.

Պողոսյան, Արծվիկ (1970) Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի գրադարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-95.

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1970) Գրականության ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-89.

Ղազարյան, Հովհ. Գ. (1970) Սովետահայ գրականության սկզբնավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 42-49.

Պապոյան, Արտ. Հ. (1970) Բանաստեղծական հակադրությունը Պարույր Սևակի չափածոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 46-56.

Աբեղյան, Հ. Ս. (1970) Ավետիք Իսահակյանը հայկական ժողովրդական էպոսի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-53.

Մանուկյան, Ս. Ա. (1970) Հ. Հակոբյանի գրական ուսումնառության ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 22-33.

Ասլանյան, Ա. Ա. (1970) Ղևոնդ Ալիշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-94.

Սուքիասյան, Կ. Հ. (1970) Սիմեոն Ապարանցու վիպասանության աղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 30-38.

Էրուքյան, Ժ. Ս. (1970) Ղազարոս Աղայանը հուշագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 76-84.

Editorial , Board (1970) Գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 106.

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1970) Խոր վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-103.

Ավդալբեգյան, Մայիս (1970) Խորեն Սարգսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 111-112.

Շամլյան, Վ. Լ. (1970) Ծերենցը և պատմական անցյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 63-67.

Հովնան, Գուրգեն (1970) Հունգար ժողովրդի մեծ զավակը (Հուշեր Մատե Զալկայի մասին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 91-99.

Մանուկյան, Ս. Ա. (1970) Հայոց բանաստեղծական լենինապատումի սկզբնավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 87-96.

Մադոյան, Գ. (1970) Գրականության և արվեստի թանգարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-107.

Աբգարյան, Գևորգ (1970) Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-109.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1970) Նյութեր Պերճ Պռոշյանի կենսագրության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-88.

Сейранян, Н. П. (1970) Концепция человека в творчестве Андрея Платонова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-68.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1970) Կոմիտասը և ժողովրդական երգի բանաստեղծական խոսքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-76.

Առաքելյան, Վարագ (1970) Պարույր Սևակ,— «Սայաթ-Նովա», ԳԱ հրատարակչություն, 1969 թ., 469 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-113.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1970) Ստեփան Ոսկանյանի... հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-58.

Григорьян, К. Н. (1970) Ваан Терьян в Петербургском университете. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-105.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1970) Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեան». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-88.

Ղուկասյան, Զ. Հ. (1970) Մ. Գորկու լենինյան գնահատության արձագանքները հայ գրաքննադատության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17.

Մուրադյան, Է. Դ. (1970) Վրթանես Փափազյանը գրաքննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-78.

Հախվերդյան, Լևոն (1969) Անցած ճանապարհի գեղեցկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 102-103.

Հասրաթյան, Մ. Ս. (1969) Ո՞րն է Մովսես Խորենացու ծննդավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 81-90.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1969) Պետրոպավլովյան բերդում Մ. Նալբանդյանի ընթերցած գրքերից մեկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 61-62.

Մանուկյան, Ս. Ա. (1969) Քաղաքական երգիծավեպի վարպետը (Ե. Օտյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-15.

Арутюнян, С. Б (1969) Отражение древневосточной жатвенной мифологии в загадке о пшенице. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 67-77.

Զարյան, Ռ. Վ. (1969) Արշավիր Մելիքյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 103-112.

Բաղդասարյան, Է. Բ. (1969) Թումանյանի երկերի կետադրական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-91.

Editorial , Board (1969) Թումանյանին նվիրված գիտական նստաշրջան Մոսկվայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . p. 115.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1969) Կոմիտասի նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 35-42.

Ասմարյան, Լ. Ա. (1969) Ս. Ա. Մանուկյան - «Լևոն Բաշալյան», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1969 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 113-115.

Անանյան, Ն. Վ. (1969) Արևմտահայ սենտիմենտալ վիպագրությունը և Հովհ. Հիսարյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-61.

Editorial , Board (1969) Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 106-108.

Саркисян, Х. С. (1969) Мир и человек в творчестве Туманяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 20-29.

Հախվերդյան, Լ. (1969) Թումանյանը հայ արվեստի ոլորտներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 99-100.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1969) Համազգային մեծ բանաստեղծը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-4.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1969) Հայնեն Թումանյանի և Տերյանի թարգմանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 47-52.

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1969) Հովհ. Թումանյանը և արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 7-19.

Փափազյան, Վահրամ (1969) Հովհաննես Թումանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 5-6.

Editorial , Board (1969) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 102.

Դարբինյան, Վ. Պ. (1969) Մանկան հոգեբանական էվոլյուցիան Հ. Թումանյանի «Իմ ընկեր Նեսոն» պատմվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-46.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-98.

Պետրոսյան, Ե. (1969) Ռոմանտիկականը Թումանյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 30-41.

Լեբեդև, Ե. Ա. (1969) Սովետական արաբագետների կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 102.

Берков, П. И. (1969) Поэт и народ в художественном сознании О. Туманяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-62.

Ավետիսյան, Զ. Վ. (1969) Թումանյանի ստեղծագործական մտածողության հարցերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 42-48.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 104-105.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1969) Անծանոթ նամակ Տփղիսի 1795 թ. ավերման մասին և Խ. Աբովյանի «Ձայն աղաղակի...» բանաստեղծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 69-80.

Editorial , Board (1969) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . p. 113.

Հ., Պ. (1969) Նյութեր Հ. Թումանյանի կենսագրության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 85-87.

Ինճիկյան, Ա. (1969) Հայ մշակույթի անխոնջ հետազոտողը (Գառնիկ Ստեփանյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 90.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1969) Ստեփան Ոսկանյանի գրական ժառանգության հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-82.

Գասպարյան, Ա. Գ. (1969) «Նորք» հանդեսը և անցյալի գրական ժառանգության գնահատությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-45.

Սարգսյան, Խ. Ս. (1969) Հայ հին գրականության ուսումնասիրության դրվածքը և հեռանկարները Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-71.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1969) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և դրա արձագանքները XIX դարու աոաջին կեսի հայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-42.

Editorial , Board (1969) Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 106.

Ինճիկյան, Ա. Մ. (1969) Թումանյանի մանկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-58.

Պապոյան, Արտ. Հ. (1968) Պարույր Սևակի լեզվի ժողովրդայնության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 36-48.

Будагян, А. А. (1968) К вопросу о пьесах Мирзы Мальком-хана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 92-101.

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1968) Գրիգորիս Աղթամարցին իբրև «Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացիոյ» վեպի կաֆաների հեղինակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-93.

Հովսեփյան, Ն. Ն. (1968) Պարույր Սևակի սիրային պոեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 62-71.

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1968) Զորյան-պատմավիպասանի գեղարվեստական վարպետության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 15-32.

Գրիգորյան, Շ. (1968) Ավ. Իսահակյանի մի քանի անտիպ նամակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-123.

Ադանալյան, Մ. Լ. (1968) Թեոդիկ (1873-1928 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-44.

Арутюнов, Г. А. (1967) Голос из царского каземата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-96.

Мурадян, Паруйр (1967) Комментарии Я. И. Смирнова к поэме Шавтели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 105-107.

Մխիթարյան, Մ. (1967) Գրողը և պատմական ճշմարտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 108-115.

Նաջարյան, Ե. Հ. (1967) Արաբ ժողովրդի հակաիմպերիալիստական պայքարի արտացոլումը սիրիահայ և լիբանանահայ գրողների գործերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 62-71.

Амирян, С. (1967) Украина в армянской советской поэзии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-44.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1967) Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և պարսկական առաջադիմական պոեզիայի վերելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 18-27.

Փարթամյան, Վ. Հ. (1967) Հայերեն թարգմանված աոաջին անգլիական երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-86.

Բաբայան, Ա. Ս. (1967) Շևչենկոն և հայ հասարակայնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 30-40.

Նազարյան, Ս. Ս. (1967) Գեղարվեստական գրականությունը «Աղբյուր» ամսագրի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-64.

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1967) Պատմագրության տիրապետող ուղղության քննադատությունը Աբովյանի կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 20-27.

Հայրապետյան, Ս. Պ. (1967) Արմենակ Հայկունու «էլիզա» վեպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-102.

Сулханова, И. Н. (1967) Новые материалы по биографии Георга Ахвердяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-77.

Ղազարյան, Ջ. Ա. (1967) Բարոյական մի քանի սկզբունքներ «Սասունցի Դավիթ» էպոսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-62.

Ազրոյան, Լ. Ս. (1967) Հայ գրականությունը վրացական «Մնաթոբի» հանդեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 41-52.

Бартикян, Р. М. (1967) Дигенистика в курдском эпосе о Златоруком хане? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 47-54.

Ղազինյան, Ա. Ա. (1966) Առաքել Բաղիշեցի (Կյանքը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 82-89.

Մնացականյան, Աս. (1966) Արժեքավոր մենագրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 96-100.

Շամլյան, Վ. Լ. (1966) Ծերենցը որպես հրապարակախոս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 39-56.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1966) Մի էջ Գրիգոր Խալաթյանի և Հովհաննես Մասեհյանի բարեկամության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 57-65.

Հակոբյան, Վ. (1966) Խորէջ ուսումնասիրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 107-111.

Արիստակեսյան, Ա. Վ. (1966) Քաղաքացիական մոտիվները Ս.Կապուտիկյանի ստեղծագործության մեջ (1955—1965 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-41.

Չոբանյան, Ս. Ս. (1966) էջեր Վ. Միրաքյանի կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 51-64.

Цаишвили, С. (1966) Шота Руставели и его поэма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15.

Բաբուրյան, Մ. (1966) «Վագրենավորի» հայերեն թարգմանությունների տաղաչափության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 70-76.

Հովհաննիսյան, Ս. Վ (1966) Երուխան (Երվանդ Սրմաքեշխանլյան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 55-69.

Շտիկյան, Ս. (1966) Պատկանյանների տոհմածառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 106-112.

Մակարյան, Ա. Մ. (1966) Ե. Օտյանի նամակները Ա. Չոպանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 72-80.

Джалилов, О. Дж. (1966) Отражение национально-освободительного движения в современной зарубежной курдской поэзии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 64-77.

Editorial , Board (1966) Միքայել Նալբանդյանի անտիպ նամակը Գևորգ Վեհապետյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-91.

Ադալյան, Ն. (1966) Միքայել Նալբանդյանի մահվան 100-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-101.

Ինճիկյան, Ա. (1966) Իսահակ Իսահակյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-36.

This list was generated on Mon May 17 05:15:26 2021 AMT.