Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 903.

Dolukhanyan, Aelita (2020) La Valeur Actuelle des œuvres des Arménistes Européens. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 83-95. ISSN 0320-8117

Tabaghyan, Sonja (2020) Typen Deutscher Wörterbϋcher und Ihre Rolle Imlehrprozess. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Contents; Содержание. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). ISSN 0320-8117

Յավրումյան, Մարատ and Դանիելյան, Աննա (2020) Համընդհանուր կախվածություններ և հայերենի ծառադարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 231-244. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կարինե (2020) Անվանի պատմաբանի բանասիրական պրպտումները իր վերջին մենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 265-274. ISSN 0320-8117

Свазлян, Вержине (2019) Новая Нахичевань и устное народное творчество армян (Посвящается 240-летию со дня основания Новой Нахичевани). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 129-146. ISSN 0320-8117

Քումունց, Մհեր (2019) Հականունության ձևավորման ածանցական միջոցները նույնարմատ և տարարմատ բառերում (ըստ Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի. համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 183-197. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Արևհատ (2019) Հումանիտար գիտությունների հումանիտար առաքելությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 198-205. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Լիլիթ (2019) «Եկեղեցի» և «ուխտավայր» մշակութային երևույթների հարաբերակցությունը հայ ժողովրդական քրիստոնեության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 241-271. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (2019) Լեզվի ճանաչողությունը և դրա ուսումնասիրության մակարդակներն ու աստիճանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 141-165. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լալիկ (2019) Կրկնավոր բարդությունների հնչյունաանկումով տիպն Աստվածաշունչ մատյանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 166-180. ISSN 0320-8117

Զաքյան, Հ. Ս. (2018) Բարբառային կրկնասեռ բայերը արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 225-234. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2018) Մաղի տեսակների անվանումները հայերենի բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-216. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2018) Ե.Դ. Պոլիվանովի զուգամետատարամետային հնչույթաբանական հայեցակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 251-259. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Զ. Խ. (2018) Խոսքի մշակույթի հիմնաբաղադրատարրերը և դրանց դերը նորմավորման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 195-204. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Լ. Հ. (2018) Հայաստանում համաժամանակյա թարգմանության հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 260-272. ISSN 0320-8117

Տօնապետեան, Ա. Ա. and Սամուէլեան, Վ. Կ. and Դալալեան, Տ. Ս. (2018) Մէլադա Աղաբէկեանի (1939-2015) կենսամատենագիտութիւնը. հայերէնի համեմատական ուսումնասիրութեան հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 344-352. ISSN 0320-8117

Ернджакян, А. А. (2018) Влияние внешних факторов на творчество Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 239-253. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Վ. (2018) Ալիֆի և համզայի գործառույթները գրական արաբերենի ձևահնչյունային համակարգում՝ ըստ ալ-Խալիլ իբն Ահմադի «Քիթաբ ալ-Այն» աշխատության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-230. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Ս. Ա. (2018) Ժամանակի կարգի ներակա բառային արտահայտչամիջոցները Ու. Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-238. ISSN 0320-8117

Khostikyan, R. (2017) Semantic and Pragmatic Competences in English Linguistics. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Հ. Գ. and Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2017) Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-211. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2017) Հոդակապը բառի կառուցվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Գ. Վ. and Սողոմոնյան, Ա. Ս. (2017) Ա. Սարգսյան, Ալ. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 403. ISSN 0320-8117

Դևրիկյան, Վ. Գ (2017) Հայ գրականագիտության նահապետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 415-419. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2017) Հայագիտության նվիրյալ լեզվաբանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 411-414. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2017) Միսաք Մեծարենցը լեզվի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 278-285. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2017) Տնտեսական դիսկուրսը` որպես սահմանակարգային դիսկուրսի տեսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 293-298. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2017) Անհրաժեշտության կարգի դրսևորումները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-200. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Գ. Հ. (2017) Արտարկումը՝ որպես ոճական հնար գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 201-206. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Վ. (2017) Գրաբարյան և բարբառային բառաշերտը XIX դ. երկրորդ կեսի արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-190. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2017) Ժամանակակից թուրքերենի բայասեռի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 207-212. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Վ. (2017) Հայագիտության նվիրյալը. Աելիտա Դոլուխանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-318. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Հանրահայտ շեքսպիրագետը. Բյուրակն Չերազ-Անդրեասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 319-321. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Գ. Գ. (2016) Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքների ձայնավորների և երկբարբառների տարածքային բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-207. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2016) Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Ն. Գ. (2016) Սիմվոլիզմի պոետիկան և զարգացման ընդհանուր բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Մ. Ռ. (2016) Բարդածանցավոր նորակազմ բաղադրությունները «Ազգ» շաբաթաթերթում (2015-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-197. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Ա. Ա. (2016) Դարձվածային փոխառությունները և օտարաբանությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-204. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Հ. Հ. (2016) Կրոնաեկեղեցական բառերը գրաբարում և դրանց անցումը բարբառներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-164. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2016) Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատների ստուգաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-186. ISSN 0320-8117

Կատվալյան, Վ. Լ. (2016) Հարակատար դերբայը Բայազետի և մերձավոր բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Դ. Վ. (2016) Ձևաբանական իրողությունները Մ. Սարգսյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-242. ISSN 0320-8117

Մոհամմադի, Մոհամադ Մալեք (2016) Ուսումնասիրություններ միջին հայերենի բառարանագրական աշխատանքների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-151. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Գ. (2016) Բնության երևույթ, առարկա բաղադրիչներով դարձվածային տարբերակները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 320-323. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2016) Գևորգ Ջահուկյանի բանաստեղծական աշխարհը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2016) Էլոհիմ-Աստված, Սաբա(վ)ովթ-Զորությունների Տեր բառերի ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-248. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Թ. Ա. (2016) Մխիթարյանների դերը արևմտահայերենի զարգացման մեջ (XVIII դ. - XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 270-277. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2015) «Ազդակ գրականը» արդի մարտահրավերների խաչմերուկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-197. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Անուշավան Զաքարյան,Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916-1921 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2015) Տնտեսական իրադարձություն ցուցանշող լեզվամիավորների իմաստաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-204. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2015) Է. Աղայանը՝ գործառական հնչույթաբանության տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 308-321. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Հ. (2015) Կրոնաեկեղեցական եզրույթները Ա. Բլոկի պոեզիայի հայերեն թարգմանություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 322-332. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2015) «Գիրք Ծննդոցի» անձնանունների հայկականացման պատմական ընթացքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 299-305. ISSN 0320-8117

Բադիկյան, Խ. Գ. (2015) Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի հիշատակին (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 391-394. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2014) Դերանվանական հարցումները «Երեմիայի մարգարէութիւն» գրքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 200-203. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ս. Ս. (2014) Կապանի տարածաշրջանի խոսվածքների հնչյունական իրողությունների ընդհանուր նկարագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 238-243. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2014) Հապավումների կիրառությունը գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 227-230. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2014) Բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման ոչ կանոնական դրսևորումներ ԶԼՄ-ների լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-205. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2014) Категории рода как результат формирования словоизменения прилагательных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-263. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Լ. Մ. (2014) Ժողովրդախոսակցական բառաշերտը Ս. Կապուտիկյանի հուշագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 241-248. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ի. Մ (2014) Հայերենի և անգլերենի առկայացման կարգի դրսևորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-275. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Հ. (2014) Տրանսլիտը և հայ ժողովրդի ինքնության պահպանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2013) Բնանկարի կերտման լեզվական միջոցները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2013) Երախտաշատ հայագետ Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 85-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 326-329. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ք. Պ. (2013) Ժամանակակից թուրքերենի նախադասությունների տեսակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 140-147. ISSN 0320-8117

Գագինյան, Ա. Ռ. (2013) Ինֆինիտիվի հասկացական և քերականական կարգերի կառուցվածքային և համակարգային վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-236. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Գ. (2013) Հայերեն տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 237-245. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2013) Հետարդիականության արժեքային բազմաչափ համակարգը Հր. Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-195. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2013) Հոմանիշ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 252-259. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2013) Մակդիրի գործածության մի քանի առանձնահատկություններ իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-223. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Շ. Գ. (2013) Որոշիչ-որոշյալի կապակցության եղանակները ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Գ. (2013) «Ջուր» բաղադրիչով դարձվածային միավորները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 238-248. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Ալմաստ Զաքարյանը հայ գրականագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 277-279. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2013) Աստվածաշնչի գրաբար բնագրում գործածված դարձվածքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 230-237. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Շ. Ս. (2013) Թյուրքալեզու ցեղերի վաղ պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2013) Կոստան Զարյանի «Տատրագոմի հարսը» պոեմը Ավետիս Ահարոնյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 207-215. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2013) Հայացք Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր անդամ Մանուկ Աբեղյանի գործունեությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2013) Հովսեփ Օրբելու ներդրումը հայագիտության բնագավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-42. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2013) Բառաքննական և ստուգաբանական ճշգրտումներ ու լրացումներ հնդեվրոպական ծագման իմաստային մեկ խումբ կազմող միավորների մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-298. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2013) Համշենի բարբառում առկա «լեխտըր» բառանվան շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-313. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2013) Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 299-306. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2012) «Հոբի գրքի» ինչու-որ հարցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 184-190. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2012) Ժամանակակից թուրքերենի անդրադարձ սեռը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 209-215. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ա. (2012) Ժամանակակից իրավագիտական ենթալեզվի առանձնահատկությունները իմաստաբանության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 222-231. ISSN 0320-8117

Գագինյան, Ա. Ռ. (2012) Ինֆինիտիվի տիպաբանական բնութագիրն ու զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2012) Հայերենի, հնդեվրոպական այլ և ֆիննաուգրական լեզուների հոգնակերտ կազմիչների համեմատական քննություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2012) «Գերանդի» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 334-341. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. and Հակոբյան, Ա. Հ. (2012) Ականավոր արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 452-454. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Գ. (2012) Արգամ Այվազյան, Ագուլիսի բարբառի մասունքներ (հեղինակային հրատարակություն), Ե., 2011, 616 էջ, նկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 414-417. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Քոչարյան, Հ. Ժ. (2012) Արտեմ Սարգսյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 432-434. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2012) Բայական անցողականության և անանցողականության կարգերը ժամանակակից թուրքերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 315-323. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ժ. Ա. (2012) Գրականության գործառնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 288-304. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2012) Երիտասարդ լեզվաբանների երկրորդ հանրապետական գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 440-441. ISSN 0320-8117

Եզեկյան, Լ. Կ. (2012) Լալիկ Խաչատրյան, Բառակազմական և ձևաբանական կաղապարները ժամանակակից հայերենում, «Զանգակ - 97» հրատ., Ե., 2011, 272 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 410-413. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Լ. Ս. (2012) Համշենի Եղնովիտ-Էլեվիթ բնակավայրի պատմությունը և տեղանվան ստուգաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 305-314. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2012) Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք երկրանունների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2012) Նորայր Սարուխանյան, Մտորումներ և հուշեր ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի մասին, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 79 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 418-420. ISSN 0320-8117

Даниелян, Дж. Г. (2012) К вопросу о грамматических категориях качественных прилагательных в русском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Карапетян, К. М. and Мкртчян, А. Е. (2012) Проблема развития спонтанной речи у студентов-журналистов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Լ. Ա. (2012) Գիտական վերելքի ուղիներով (Լալիկ Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 364-367. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Հ. Ա. (2012) Իրականն ու մտացածինը Ումբերտո Էկոյի «Բաուդոլինո» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-229. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2012) Խնդրառական կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումներ ԶԼՄ-երի լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-254. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ք. and Հարությունյան, Գ. Ռ. and Գասպարյան, Լ. Ա. (2012) Հայոց ցեղասպանության արծարծումների լեզվաճանաչողական յուրահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-199. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2012) Հանրաճանաչ հայագետ-մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 358-363. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2012) Մակդիրը Հովհաննես Թումանյանի պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-183. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2012) Փոխաբերական վերաիմաստավորումը մարմնի մասերի անվանումներով դարձվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 214-224. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2012) Ֆրիդրիխ Հովհաննեսի Խլղաթյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 374-376. ISSN 0320-8117

Աբաջյան, Ա. Հ. (2011) Ժամանակակից հայերենի արմատական ածականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 201-205. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2011) Համադրական բայաձևերի կաղապարները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 169-178. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2011) Միակազմ նախադասությունների ոճական արժեքը հայրեններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 157-168. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2011) Միսաք Մեծարենցի քնարերգության հնչյունական գործիքավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 146-156. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2011) Չգերազանցված աբովյանագետը (Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 316-321. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 333-334. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Սիմոն Միսակի Կրկյաշարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 330-332. ISSN 0320-8117

Ferrando, Serena (2011) Pour une réflexion sur la parenté entre l'albanais et l'arménien. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 201-206. ISSN 0320-8117

Մոհամմադի, Մալեք Մոհամմադ (2011) X դ. «Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքի» բնագրի փոխառյալ բառապաշարի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 207-220. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Ա. (2011) Արսեն Յարմանի նոր հրատարակությունը - Palu-Harput 1878. Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler-Raporlar, 2c., Istanbul, ”Derlem” yayınlar, 2010, c. I-494s., c. II-563s. Բալու-Քարբերդ 1878. Չարսանջակ, Չեմիշգեզեկ, Ճապաղջուր, Երզնկա, Խիզան և շրջակայք, 2 հատոր, Ստամբուլ, «Դերլեմ» հրատ., 2010, հ. 1` 494 էջ, հ. 2` 563 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 298-301. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2011) Դարձվածքների թարգմանության խնդրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 192-200. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (2011) Ականավոր արևելագետ-հայագետը(ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 415-420. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2011) Հայերենի հնչյունների ուղղախոսական նորմերին առնչվող որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 275-288. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ս. Վ. (2011) Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի նորաբանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 248-256. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Պ. (2011) Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթները չափածո խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 238-247. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2011) Շարահյուսական կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումները արդի հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 289-299. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2011) Ոճական արտահայտչամիջոցները Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն հայոց» երկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 267-274. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Գ. (2011) Չթեքվող խոսքի մասերը համալրած արաբական փոխառությունները հայրեններում և կաֆաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 257-266. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2011) Վերլուծական բայաձևերի կաղապարները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 226-237. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2010) Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. լեռնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Սաքապետոյան, Ռ. Կ. (2010) Լ. Խաչատրյան, Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն, Ե., «Զանգակ-97», 2010, 238 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 364-366. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2010) Հայերենի բարբառներում առկա «թըրպան» բառանվան շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 279-283. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2010) Ներակա իմաստի դրսևորումները կանխենթադրույթի և կանխավարկածի մակարդակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-190. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2010) Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 246-261. ISSN 0320-8117

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2010) Վազգեն Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Ե., «Նաիրի» հրատ., 2010, 372 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Գ. (2010) Տարիների սահմանից այն կողմ (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Արամ Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 371-372. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2010) «Փոցխ» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 374-385. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2010) Այո-ոչ հարցումները Ղուկասի արևելահայերեն և գրաբար Ավետարաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 340-346. ISSN 0320-8117

Մուսայելյան, Հ. Գ. (2010) Բանաստեղծական տեքստի ներքին հնարավորությունները (1970-ական թթ. հայ բանաստեղծության կառուցվածքային առանձնահատկություններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 358-366. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. and Զաքարյան, Մ. Գ. (2010) Մարդը` որպես նարեկյան մշակույթի գերակա դերակատար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 309-322. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ս. (2009) Բայական հիմքերով կազմված բուն կամ իսկական բարդությունների ձևաբանական կաղապարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-224. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2009) «Կյանք» իմաստն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-181. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2009) Եղանակավորող բառ-մասնիկները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-166. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2009) Հայերենի ստուգաբանության որոշ խնդիրներ ըստ նոստրատիկ լեզվաբանության տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 182-193. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Լ. Ա. (2009) Մեղմ հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-160. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2009) Այո-ոչ հարցումները Մարկոսի Ավետարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-187. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2009) Բարդ ստորադասական նախադասության ոճական արժեքը Հ. Թումանյանի պոեմներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-192. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2009) Նույն որոշյալին լրացնող մեկից ավելի բառով և բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչների փոխակերպումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 199-208. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2009) Փոխառյալ հայոց իգական անունները հայերենի զարգացման միջին շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-198. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Թ. Լ. (2008) Հայագիտական մտքի երախտավորը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 260-263. ISSN 0320-8117

Վանյան, Լ. Վ. (2008) Հայերենի խոսքի ռիթմի բնույթի մասին. էլեկտրաակուստիկ հետազոտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2008) «Գլուխ» բաղադրիչով` մարդու մտավոր կարողությունն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-120. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2008) Проблемы сопоставления систем русского и армянского языков (морфология) в аспекте обучения русской орфографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 121-127. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Լ. (2008) Անգլերենի բայական համակարգի որոշ առանձնահատկությունները հայերենից անգլերեն թարգմանության ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2008) Բանասիրական ճշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 128-135. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2008) Գրական հայերենի հունաբան և լատինաբան տարբերակների փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 136-149. ISSN 0320-8117

Самарчян, А. С. (2008) О некоторых подходах к анализу информационного и литературно- художественного дискурсов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-185. ISSN 0320-8117

Ղամոյան, Լ. Ա. (2008) Բառակապակցությունները Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 247-251. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (2008) Թ. Շահվերդյան, Դասական գրաբարի շարահյուսական ոճաբանություն, Ե., «Հայաստան» հրատ., 2007թ., 312 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 255-258. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2007) Причины орфографических ошибок слушателей центра довузовского образования (ЦДО) Российско-армянского (Славянского) государственного университета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 105-116. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2007) Ձևաբանական իրակությունների ոճական առանձնահատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 178-188. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Н. Л. (2007) Вопросы обучения русской орфографии на подготовительном отделении Российско-армянского (славянского) государственного университета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-185. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2007) Բնիկ և փոխառյալ իգական անունները հայերենի զարգացման հին շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 210-214. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2007) Դերանվանական հարցումները Մատթեոսի Ավետարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-83. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Պ. (2007) Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթների քննությունը (ըստ խոսքի մասերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-151. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Լ. Ա. and Սաֆարյան, Ա. Վ. (2007) Ժամանակակից թուրքերենի անորոշ դերբայի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Շաքրո Մհոյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 274-275. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2006) Ձայնավորների ներդաշնակության օրենքը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Шахназарян, А. А. (2006) Проблемы обучения фонетическому аспекту спонтанной речи в армянской аудитории. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-100. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2006) Фразеологический оборот в лексико-грамматической интерпретации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-175. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2006) Կանոնի և կիրարկության որոշ հարցեր ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-116. ISSN 0320-8117

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2006) Հրամայական եղանակը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ս. Ռ. (2006) Ուրարտերենի ցուցական դերանունները և նրանց համադրումը հայերենին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-45. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (2006) Սեբեոսի պատմության արևելահայերեն թարգմանությունը և համաբարբառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-263. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Ա. (2006) Բայական համակարգը և կերպի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-237. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Ս. (2006) Խոսքի ինքնատիպ մեկնություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հովհաննես Կարագյոզյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 239-240. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2005) Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում (Հայ գրերի գյուտի, դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Ա. (2005) Պարագայով կառույցների շարադասական կաղապարները գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2005) Բառով արտահայտված որոշիչների փոխակերպումը ստորադաս նախադասության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 231-238. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ն. Ժ. (2005) Ծանրակշիռ վաստակ, արժանապատիվ գործունեություն (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Աբաջյան, Ա. Հ. (2005) Հին հայերենի հոլովները Արարատ Ղարիբյանի ըմբռնմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 208-217. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2005) Մեսրոպ Մաշտոցն ու գրերի գյուտը Մաղաքիա Օրմանյանի գնահատությամբ (Գրերի գյուտի 1600-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2005) Մի քանի դիտարկում գերմաներենից հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-230. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ս. Ա. (2005) Խաչատրյան Լ. Մ., Թոսունյան Գ. Բ., Գրաբարի դասագիրք, «Զանգակ-97»հրատ., Ե.,2004, 384 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-223. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (2005) Հայերենի հոմանշային շարքերի համադրական քննության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-39. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Լ. Հ. (2005) Պարզ և բարդ նախադասությունների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-93. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Աննա (2005) Հռոմի Լևոնյան վարժարանի նորահայտ հայկական ձեռագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 234-238. ISSN 0320-8117

Бабаян, С . М. (2004) Древние алфавиты-графические модели, отражающие философские концепции о душе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2004) Գրաբարի սկզբնատիպ ներգործական բայերից սերված պատճառականների խնդրառական արժույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 44-54. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Լ. Ն. (2004) Գրաբարի սոսկածանցավոր բայերի համապատասխանությունները արևմտահայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-185. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Մ. Ռ. (2004) Լեզվական նորաբանությունների կազմության սկզբունքներն ու կառուցվածքային տիպերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 171-177. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Լ. Պ. (2004) Լեզուն և տրամաբանական մտածողության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-107. ISSN 0320-8117

Երվանդյան, Զ. Ա. (2004) Հնագույն բառարմատները Ղարաբաղի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-117. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Ս. Պ. (2004) Մադրասացիների երկլեզվության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Հ. (2004) Շարահյուսական հոմանիշներն ըստ Պարույր Սևակի պոեմների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-157. ISSN 0320-8117

Даниелян, Дж. Г. (2004) Некоторые глагольные конструкции с определительно- обстоятельственным значением в русском и армянском языках (на материале текстов по специальности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-212. ISSN 0320-8117

Меликян, Л. В. (2004) О некоторых вопросах изучения речевого и неречевого ‎этикета. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-43. ISSN 0320-8117

Խլղաթյան, Ֆ. Հ. (2004) Անտեղյակությո՞ւն, թե՞ լռության դավադրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 219. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2004) Դ. Ս. Գյուրջինյան, Կրոնաեկեղեցական լեզվական միավորների քննություն, Ս. Էջմիածին, 2002, 74 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Маркарян, Р. А. (2003) Словообразовательные и формообразовательные потенции как различительный признак при омонимии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-61. ISSN 0320-8117

Եդոյան, Ա. Ռ. (2003) Անձնական դերանունների լեզվաոճական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2003) Արևմտյան «Թատրոն» պարբերականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2003) Հին կտակարանն իբրև հատուկ անունների առաջացման սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2003) Greater Anatolia and the Indo-Hittite language family (Journal of Indo-European studies Monograph series, No 38, Washington D.C., 2001). Մեծ Անատոլիան և հնդխեթական լեզվընտանիքը (Հնդեվրոպական ուսումնասիրություններ հանդեսի մենագրությունների շարք, թիվ 38 Վաշինգտոն, 2001)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 203-214. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Ս. Ա. (2003) Ենթակայի զեղչումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-162. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2003) Խաչատրյան Լ. Մ., Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր), Ե., 2003, «Զանգակ» հրատ., 384 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 215-218. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (2003) Միավանկ բաղադրիչով բարդ գոյականների հոգնակիի կազմությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-62. ISSN 0320-8117

Максапетян, А. Г. (2003) Модели мира в семиотическом аспекте (основные положения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-60. ISSN 0320-8117

Хостикян, Р. В. (2002) О некоторых типологических особенностях английского, армянского и русского языков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-189. ISSN 0320-8117

Амбардарян, Г. Г. (2002) Парные образования с идентичными сегментами (на материале армянского, русского и английского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Սարհատյան, Ա. Ա. (2002) Թեքույթավորման և հերթագայության ոճական արժեքը Պերճ Զեյթունցյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 135-145. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (2002) Հայագիտությունր Լեհաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Ս. (2002) Որոշչի կրկնությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 176-183. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Կ. (2002) Ա. Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Թուրքերենի դասագիրք, գիրք Առաջին, «Արտագերս» հրատ., Ե., 2001, 320 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 216-217. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Ժ. (2002) Առաջին հանրագիտական բառարանը հայ իրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-181. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2002) Բառարանագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 141-146. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2002) Գրաբարի սկզբնատիպ չեզոք բայերից սերված պատճառականների խնդրառական արժույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ս. Գ. (2002) Ներակայումը և հայոց լեզվի զարգացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2001) Ռ. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի բառարան, Երևանի Պետական Համալսարանի հրատ., Ե., 2000, Հ. Ա (683 էջ), Հ. Բ (657 էջ)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-255. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Զ. (2001) ՛Քերականական կարգերի իմաստազատիչ դերը հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գունանիշ բաղադրիչներով դարձվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (2000) Включение как прием лингвистического анализа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-39. ISSN 0320-8117

Гарегинян, А. Р. (2000) Родственные слова в двуязычном словаре (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-119. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. (2000) Ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-231. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (2000) Բառային ընդհանրություններ հայերենի և պոլինեզիական լեզուների միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 147-151. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2000) Ձայնավորների և երկհնչյունների հնչյունափոխությունը Ագուլիսի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-28. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Հ. (2000) Սյուժեն ժամանակակից նարատոլոգիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-81. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2000) Վաստակաշատ հայագետը (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-235. ISSN 0320-8117

Брутян, Л. Г. (2000) Заметки о детской речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (2000) К этимологии топонима Абанд. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-165. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2000) Գրաբարի չեզոք սեռի հարադրավոր բայերի դասակարգումն ըստ խնդրառական և պարագաառական արժույթների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-116. ISSN 0320-8117

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (2000) Խոսքի հմայությունն ու ծեսն Ախտարքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-53. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ա. Ս. (2000) Հոլովների ընդհանուր լեզվաբանական ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2000) Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի հնագույն շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-122. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Տիգրան (2000) Տարիներ և վաստակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Ռ. Ա. (1999) Ա. Մ. Պողոսյան, Հայ բարբառագիտություն, Ե., 1996, «Բարձրագույն դպրոց» հրատ., 310 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-191. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1999) Արևելահայերենի այո-ոչ հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 125-134. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (1999) Բացահայտիչ-բացահայտյալի կապակցությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-107. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1999) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1999) Քերովբե Պատկանյանի պատմագիտական ժառանգության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ս. Վ. (1998) Conseil terminologique de l'Arménien Occidental Moderne, Guide 3, Marseille, 1998, 85 p. Ուղեցույց Գ, Արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1998, 85 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 192-193. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (1998) Անհրաժեշտության դիալեկտիկական կատեգորիայի դրսևորման միջոցները գերմաներենի քերականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-67. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (1998) Արիացիների հետքերը Պոլինեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ն. Գ. (1998) Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի շարահյուսական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-137. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (1998) Գեղարվեստական մակադրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 192. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1998) Վաստակաշատ հայագետը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-188. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1998) Վեպի պատմության և տեսության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1998) Փարիզի արևելյան կենդանի լեզուների բարձրագույն դպրոցի հայոց լեզվի ամբիոնը (հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-117. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Բ. (1998) Անտիպ վավերագրեր Ստեփան Մալխասյանի արխիվից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Մ. Հ. (1998) Գործողությունը և գործող անձինք (համեմատական քննություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-48. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Լ. (1998) Գրաբարի դարձվածային միավորների ձևաբանական-կառուցվածքային տիպերն ըստ Ղևոնդ վարդապետի «Պատմութիւն» երկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-184. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ե. Հ. (1998) Դիմելու շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1998) Ժամանակակից արևմտահայերենի ինչու- որ հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-153. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ս. (1998) Կոստան Զարյանի լեզվի առանձնահատկության մի քանի դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գայանե (1997) Հայագիտությունն Իտալիայում (1996—1997 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (1997) Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալը արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1997) «Ուղեցոյց» Բ, Արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1995, 80 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-169. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ա. Ս. (1997) Գրաբարի հոլովները լատինաբան քերականների լուսաբանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ա. Պ. (1997) Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեք բառերը հայերենում (երկարժեք >երկարժեք). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-129. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (1997) Նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-181. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1996) Գրականագետի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1996) Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1996, 257 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 219-220. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1996) Հասարակական-քաղաքական նորագույն տերմինները զանգվածային լրատվության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1996) Կորյուն թե՞ Ագաթանգեղոս։ Բնագրերի քննություն նոր տեսանկյունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-64. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 199. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1996) Ա. Ա. Մելքոնյան, Էրզրում (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, Հայաստան, ԳԱԱ հրատարակչություն, 1994, 180 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1996) Արմատական գունանունների խոսքիմասային տարարժեքությունը հայերենի կայուն կապակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-37. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1996) Հայագիտության դասավանդումը Պետերբուրգի համալսարանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1994) Լեզվապատճենումը հաստատող ելակետային չափանիշի մասին (XIX դարում ֆրանսերենից գրական արևմտահայերեն պատճենված բառամիավորների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1994) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Շտիկյան, Ս. Ա. (1993) «Բազմավեպ» հանդեսը (հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Վ. Վ. (1993) Ապառնի ժամանակը և եղանակավորությունը անգլերենում և հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-96. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Ս. (1993) Միջին հայերենի բառակազմության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1993) Ուղեցոյց, Ա, արևմտահայ աշխարհաբարի եզրաբանական խորհուրդ, Մարսել, 1993, 106 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 146-147. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ք. and Գիրունյան, Գ. Ս. (1993) Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1993) Խոսքիմասային եռարժեք բառերը հին հայերենում (համաժամանակյա քննության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-87. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Բ. Կ. (1993) Ոչ լիանշանակ խոսքի մասերի իմաստային ու ոճական դրսևորումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-103. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Պ. Մ. (1993) Ստուգաբանական սրբագրումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-106. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ռ. Ռ. (1993) Հրանտ Մաթևոսյանի նորակերտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1993) Վերջին տարիների հասարակական-քաղաքական վերափոխումները և նորաբանությունները գրական հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-83. ISSN 0320-8117

Варданян, С. Н. (1993) О взаимосвязи речевого и певческого голоса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-100. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1993) Դարձվածների կառուցվածքային տիպերը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-90. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1993) Լևոն Լիսիցյան (1892 —1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Շարարխանյան, Պ. Ի. (1992) Անկապակցությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 160. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1991) Գրիչ Սարգիս Պարտավեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-101. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ա. Ժ. (1991) Կապային ու նախդրավոր կառույցով լրացման և գոյական լրացյալի կապակցություններն արևմտահայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Петросян, А. Е. (1991) Самоназвание армян и вопрос локализации носителей протоармянского языка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Արցախահայ (Ղարաբաղի) բարբառի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1991) Խոսքիմասային երկարժեք>միարժեք տեղաշարժերը հին հայերենում (ըստ գոյականի և ածականի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-111. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1991) Հայկական մի հնագույն աստվածություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Յու. Ս. (1991) «Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Манукян, С. С. (1991) Формирование титульного листа в армянской рукописной книге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (1991) Լեզվի գործառական տարբերակների բովանդակության և արտահայտության պլանների փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 130-138. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Վ. (1991) Ստուգաբանությունը իմաստային համակարգերի մակարդակում (գրաբարի ազգակցության անունների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Տերտերյան, Վ. Մ. (1991) Արարատյան թագավորության դիցարանը համեմատական դիցաբանության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Ա. Վ. (1991) Ր և ռ հնչույթների հարցը հայ լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 143-147. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հ. Ա. (1991) ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի զարգացման դրսևորումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-105. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Գարեգինյան, Գ. Լ. (1990) Կետադրական անմիօրինակության մի քանի դեպքեր և, ու,կամ շաղկապներով բազմաբարդ նախադասություներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1990) Ղարաբաղի բարբառում իրանական մի քանի փոխառությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Միքայել Վ. Հովհաննեսյան, Հայկական Կիլիկիո բերդերն ու բերդաքաղաքները։ Վենետիկ –Ս. Ղազար, 1989, 629 էջ, լուս., քարտեզ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (1990) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ս. Վ. (1990) Թատերական տերմինների զուգահեռ ձևերը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 27-31. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) Հայ գիրքը 1512—1800 թվականներին, կազմողներ Ն. Ա. Ոսկանյան, Ք. Ա. Կորկոտյան, Ա. Մ. Սավալյան, Երևան, ՀԽՍՀ Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարան, 1988, 861 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1990) Գոյականի և ածականի իմաստափոխությամբ պայմանավորված խոսքիմասային տարարժեքությունը հին հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1990) Էրեբունի անվան մեկնաբանման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 51-66. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Լ. Գ. (1990) Իմպլիկացիայի հասկացությունը տրամաբանության և լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1990) Վարդան Արամի Պարսամյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1990) Հայերենի կետադրության պատմական և տեսական հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 75-86. ISSN 0320-8117

Ջիհանյան, Վ. Գ. (1990) Ականավոր տեսաբան-լեզվաբանը և հնդեվրոպաբան-հայագետը (ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս Գ. Բ. Ջահուկյանի ծննդյան 70—ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (1990) Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) Հովհաննես Ինճիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Восканян, С. К. (1990) Роль словосочетания в создании лингвопоэтической характеристики мужских персонажей в трагедиях В. Шекспира (на материале описания внешности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1990) Գրական արևելահայերենի դերանվանական հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 45-55. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Մ. (1990) Ռազմիկ Մարկոսյան, Արարատյան բարբառ, Երևան, «Լույս» հրատ., 1989, 390 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. (1990) Малоизвестная статья «Турецкая нота и Турецкая Армения» Николая Адонца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Брутян, Н. Г. (1990) Лексико-тематическая группа глаголов речи и их дистрибуция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-56. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1990) Ակնարկ հայ բառարանագրության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Գիտական նստաշրջան նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 125- ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) M. Chahin, The kingdom of Armenia.—London, New York, Sydney: Croom Helm, 1987, p. 339. Մ. Շահին, Հայաստանի թագավորությունը: Լոնդոն, Նյու Յորք, Սիդնեյ, «Կրում Հելմ» հրատարակչություն, 1987, 339 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 85. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1989) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 84-86. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (1989) Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն (նախագրային ժամանակաշրջան), Երևան, 1987, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 747 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. (1989) Հայերենի ուղղագրության հարցերը «Հանդես ամսօրյայի» էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Վ. Լ. (1989) Ժամանակակից հայագիտական ուսումնասիրությունների և փաստագրման Զորյան ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Շահվերդյան, Թ. Ս. (1989) Անցյալ դերբայի շարահյուսական գործառույթները դասական գրաբարում (ըստ Եզնիկ Կողբացու լեզվանյութի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 48-59. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . ISSN 0320-8117

Мушегян, А. В. (1989) Псевдоалбанская литература и ее апологеты. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-33. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Վ. Ս. (1989) Տարբերակները հին հայերենի աստղատոմարական տերմինահամակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (1989) Արարատ Ղարիբյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 99-101. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Գ. (1989) Ժամանակակից հայերենի միավանկ և բազմավանկ բառերի շեշտակիր և անշեշտ ձայնավորների տևողությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 68-72. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . ISSN 0320-8117

Поладян, А. П. (1989) А. А. Хачатрян, Корпус арабских надписей Армении XIII— XVI вв., вып. 1, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 235 с., 84 таб., 208 илл. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Жамкочян, А. С. (1989) Данные о самаритянской письменности в ранних памятниках западноевропейского востоковедения и арменистики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 70-72. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (1989) Содержание и выражение падежа в коммуникации и грамматике (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Կատվալյան, Վ. Լ. (1989) Հնչյունների համակցական փոփոխությունները և դրանց հարաբերությունը մյուս հնչյունափոխություններին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 64-69. ISSN 0320-8117

Դանեղյան, Լ. Գ. (1989) Եղիա Մուշեղյան Կարնեցի, Թուրքերեն-հայերեն բառարան, աշխատասիրությամբ Բ. Լ, Չուգասզյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1986, 176 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-102. ISSN 0320-8117

Ղափլանյան, Ա. Ա. (1989) Դարձվածքների իմաստաոճական առանձնահատկությունները Մ. Գալշոյանի վիպակներում ու պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Ակոպովա, Ա. Ա. (1989) Գրական-գեղարվեստական պատկերայնության յուրահատկությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-41. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ա. Վ. (1989) Դարձվածքների առաջացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-66. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1989) Հայագիտական հետազոտությունների միջազգային ընկերության չորրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Օ. Ա. and Տիոյան, Ս. Կ. (1988) Լ. Ս. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987, 374 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-74. ISSN 0320-8117

Карапетян, В. А. (1988) К вопросу образования наречий, мотивированных прилагательными, в системе русского и армянского яэыков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-47. ISSN 0320-8117

Մստոյան, Չ. Դ. (1988) Մ. Հ. Խամոյան, Քրդերեն լեզվի դարձվածաբանության հիմունքները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1988, 280 էջ։ М. X. Хамоян, Основы фразеологии курдского языка, изд-во АН АрмССР, Ереван, 1988, 280 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1988) Ստուգաբանություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 69-75. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. (1988) Արևմտյան նորագույն աշխատանքներ՝ նվիրված հայագիտության և դասական իրանագիտության խնդիրներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1988) Կրկնակների խոսքային-տաղաչափական գործառույթը հայ ժողովրդական երգերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Գյուլզատյան, Դ. Վ. (1988) Շարահյուսական ընդհանուր միավորներ և շարահյուսական հանրոլորտ (կառուցվածքային վերլուծության փորձ ըստ ժամանակակից հայերենի տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Г. В. (1988) Алжир: политика арабизации и двуязычие. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Тер-Габриелян, Г. А. (1988) Синкретизм и расчлененность в разговорной речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (1988) Միքայել Չամչյան (կյանքի և գործունեության համառոտ ուրվագիծ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-85. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Ե. Մ. (1988) «Կովկաս» պարբերականի դերը արևելահայ գիտական ոճի պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 44-53. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1988) Համաշխարհային ջրհեղեղի առասպելը և հայերի նախահայրենիքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 57-61. ISSN 0320-8117

Торосян, В. Г. (1988) А. Т. Геворкян, Иносказания Платона, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 196 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 84-85. ISSN 0320-8117

Վահրամյան, Հերման (1988) Հայագիտական հրատարակչություն Միլանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գ. Վ. (1988) Մատենագիտության դասականը. Հակոբ Անասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հմայակ (1988) Մերձեցման հարաբերություն արտահայտող բայերի խնդրառության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Լ. Ս. Խաչիկյանի ծննդյան 70 ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Գևորգ (1988) Մաշտոցի անվան ծագման շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Գյուլնազարյան, Մարգարիտ (1988) Ռ. Ն. Շալունց, Մամուլի և հրապարակախոսության լեզուն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987, 232 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 76-77. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Էմ. Ա. Պիվազյան, Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» բանասիրական քննություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 225 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գայանե (1988) Հոգնակի թե՞ հավաքական. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ալեքսանդր (1988) Արամ Նահապետի Տեր-Ղևոնդյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1988) Բարբառային-ժողովրդախոսակցական տարրերը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Խառատյան, Ալբերտ (1988) Գիտական հանդեսի 30 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Գյուրջինյան, Դավիթ (1988) Նախդիրները հայերենի կրկնավորներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արտեմ (1988) Վ. Ա. Քոսյան, Արևմտահայերենի բառակապակցությունները, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986, 251 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Սուսաննա (1988) Քերովբե Պատկանյանը որպես համեմատաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հենրիկ (1987) Բառաքերականական իմաստի դերը հայերենի կառավարման համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 35-42. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Գուրգեն (1987) Նախդիրների գործածության հաճախականությունը V դարի հայ մատենագրությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1987) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հ. Ա. Օրբելու ծննդյան 100 ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1987) Հայերեն ձեռագիր բառակազմական բառարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (ծննդյան 100 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ներսես (1987) Արաբերեն փոխառություններ հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 54-60. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գևորգ (1987) Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1986, 354 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Հայերենագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Գայանե (1987) Ներկա ժամանակի պատմական զարգացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Брутян, Лилит (1987) О способах выражения логического союза «импликация» в языке (на материале условных предложений). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 38-43. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Աշոտ (1987) Բառաքննական դիտողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 18-23. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Աշոտ (1987) Ղազար Փարպեցու «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» երկը միջնադարյան նամակի տեսության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (1987) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննդյան 100 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լիլիկ (1987) Չագմագճյանը որպես բառարանագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 43-51. ISSN 0320-8117

Тошьян, Сурен (1987) Слогораздел и структура слога в русском и армянском языках (сопоставительно-типологический анализ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի ծննդյան 100-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Լիլիթ (1987) Դարձվածների նույնականությունն ու տարբերությունը և դրանց դարձվածագրական մշակման աոանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 47-57. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Օֆելյա (1987) Փոխաբերության գործածությունը հրապարակախոսական ոճում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Նազիկ (1987) Նեղ բարբառային բառեր Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ալբերտ (1987) Ագաթանգեղոսի Հայոց պատմությունը և հին վրացերեն «Վասն հաւատոյ» դավանաբանական երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 62-81. ISSN 0320-8117

Петросян, Саргис (1987) Племенной союз Хайаса-Аззи в системе двоичных противопоставлений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-87. ISSN 0320-8117

Գյուրջինյան, Դավիթ (1987) Առ նախդրի բառակազմական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 28-34. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1987) Սովետական Հայաստանում, հայ-ռուսերեն երկլեզվության զարգացման հարցի շուրջ (ըստ մարդահամարների և էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Արամ (1987) Իմաստային պատճենումները ժամանակակից հայերենի համանունության աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 36-41. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Վալյա (1987) Հին հայկական աստղատոմարական տերմինների կառուցվածքային վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-80. ISSN 0320-8117

Петросян, Армен (1987) Отражение индоевропейского корня *ṷel-в армянской мифологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 56-70. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ալեքսանդր and Գուլգազարյան, Լիդա (1987) Ածանցավոր բառերը Եղիշեի «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին» գրքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-39. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռիմա (1987) Հականիշ նոր բառեր և կայուն կապակցություններ ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-31. ISSN 0320-8117

Ամալյան, Հայկ (1987) Ս. Ա. Մելքոնյան, Հովհ. Թումանյանը և արևելահայ գեղարվեստական գրականության լեզուն, Երևան, «Լույս» հրատարակչություն, 1986, 319 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-87. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Սիլվա (1986) Հովհաննես Շիրազի պոեմների բայակազմական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 30-35. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Սիլվա (1986) Թատերական տերմինների բառակազմական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 46-50. ISSN 0320-8117

Մարության, Ավետիք (1986) Միջանկյալ և ներդրյալ արտահայտությունների ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Нерсисян, Хандут (1986) Некоторые вопросы перевода слов-реалий в эпосе «Давид Сасунский» на английский язык. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Էմմա (1986) Որպես հանգույց կիրառվող բայերը բաղադրյալ ստորոգյալում (ըստ անգլերենի և հայերենի զուգադրական վերլուծության). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 28-39. ISSN 0320-8117

Ծառուկյան, Վանիկ (1986) Հատկանիշի առարկայացմամբ դրսևորվող փոխանունության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա (1986) Շնչեղ բաղաձայնների և կիսաշփականների հնչույթաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Հասմիկ (1986) Ազգամշակութային բաղադրիչի արտահայտումը պատկերավոր դարձվածքների թարգմանության ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Հեքեքյան, Նարինե (1986) Պատճենումը որպես տերմինակազմության միջոց (գիտատեխնիկական գրականության նյութերով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 41-46. ISSN 0320-8117

Самвелян, Григорий (1986) Грамматикализация и некоторые вопросы языкового прогноза. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 49-52. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1986) Գագիկ Սարգսյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Բադիկյան, Խաչիկ (1986) Հաղորդակցական դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 32-37. ISSN 0320-8117

Ջիհանյան, Վռամշապուհ (1986) Հայաստանի հին ջրանունները և դրանց կիրառությունների առանձնահատկությունները V—XII դդ. հայ մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 64-69. ISSN 0320-8117

Брутян, Лилит (1986) Ю. С. Степанов, В трехмерном пространстве языка (семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства), М., издательство «Наука», 1985, 332 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Սևակ (1986) Պատմողական հնչադասության հնչերանգը ժամանակակից գրական հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 55-62. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Վլադիմիր (1986) Հատվածական բարդությունները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 32-37. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1986) XVIII դարի գրաբարի մաթեմատիկական տերմինաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 70-78. ISSN 0320-8117

Егиазарян, Элеонора (1986) О некоторых аспектах теории валентности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Ղափլանյան, Ագնեսա (1986) Հարադրությունների լեզվաոճական նշանակությունը Մ. Գալշոյանի վիպակներում ու պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Սվետլանա (1986) Բառի տերմինացման մի քանի հարցեր հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 39-46. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գևորգ (1986) Բայի կառուցվածքային բաղադրիչների իմաստային վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1985) Մկրտիչ Ներսիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Ֆալակյան, Մանուկ (1985) Ռուսերենից կիսապատճենումների մի քանի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայոց լեզվում (ըստ ռուս—հայերեն ընդհանուր բառարանների տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 33-42. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ելենա (1985) Քերականական միավորների համաձայնության ու կախվածության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1985) Ա. Ս. Աբրահամյան, Արսեն Այտընյանի լեզվաբանական հայացքները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 216 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 91-92. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Անդրանիկ (1985) Միակազմ միավորյալ նախադասությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արտեմ (1985) Հ. Ա. Հարությունյան, Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1983, 336 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Գայանե (1985) Միջճյուղային բարբառները հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 52-60. ISSN 0320-8117

Պապոյան, Գայանե (1985) Դերբայական կապակցության և նրա անդամների ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 30-37. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գայանե (1985) Բուն ազգակցության անունները V դարի հայերենում (ազգակցության գոյաբանական հարաբերությունների բառային արտահայտվածությունը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 72-80. ISSN 0320-8117

Симонян, Арминэ (1985) Функционирование сочинительных союзов армянского языка в тексте (на материале противительных союзов իսկ и բայց). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 47-56. ISSN 0320-8117

Ռուշանյան, Կարինե (1985) Պարսկերեն-հայերեն միջնադարյան բառարանագրության մի քանի փոքրածավալ հուշարձաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 40-46. ISSN 0320-8117

Պառնասյան, Նվարդ (1985) Աշոտ Աբրահամյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռաֆայել (1985) Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. բարդ նախադասություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1984, 421 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1985) Գարեգին Հովսեփյանի և Տիրայր Տեր-Հովհաննիսյանի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 79-90. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1985) Գրաբարի բայական անդեմ նախադասությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Брутян, Нарине (1985) Типы трансформаций лингво-логических коррелятов и переводах «Двенадцатой ночи» Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-59. ISSN 0320-8117

Ֆալակյան, Մանուկ (1985) Քննական ակնարկ ռուս-հայերեն քառահատոր բառարանի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 30-39. ISSN 0320-8117

Абрамян, Каринэ (1985) Структура словообразовательных парадигм глаголов зрительного восприятия (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-53. ISSN 0320-8117

Դարոնյան, Սերգեյ (1985) Մ. Նալբանդյանի կեղծանունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-62. ISSN 0320-8117

Մեժունց, Բարմիկ (1985) Շամշադին-Իջևանի խոսվածքի և Արարատյան ու Ղարաբաղի բարբառների փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-47. ISSN 0320-8117

Մալումյան, Գայանե (1985) Պարույր Սևակի պոեմների պատկերավորության միջոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1985) Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյանին ուղղված նամակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Վիգեն (1984) Ընդհանրական վերաբերականները արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-29. ISSN 0320-8117

Դարոնյան, Սերգեյ (1984) Մ. Նալբանդյանի կեղծանունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 30-40. ISSN 0320-8117

Բաղրամյան, Ռուբեն (1984) Նուզգերի խոսվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Тошьян, Сурен (1984) Характер внутрислоговой аккомодации и ударный вокализм в русском и армянском языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Աշոտ (1984) Նամակ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագրի խմբագրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Նազիկ (1984) Բայական հարադրությունները Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-42. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գևորգ (1984) Ընդհանուր և հայ հնչույթաբանության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Էդուարդ (1984) Դերբայական կապակցության և դերբայական նախադասության փոխհարաբերությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Սուրեն (1984) Ազգային լեզուների փսխազդեցությունը զարգացած սոցիալիստական հասարակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա and Փանյան, Լարիսա (1984) Ավարտվածության և անավարտվածության հնչերանգը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 29-33. ISSN 0320-8117

Կոզինցևա, Նատալյա (1984) Անցողական և անանցողական բայերից հարակատար դերբայով կազմված երկրորդական ժամանակաձևերի և հարակատարի հարաբերակցությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գևորգ (1984) Վ. Ա. Քոսյան, Միջին հայերենի բառակապակցությունները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 214 է ջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Кобозева, Ирина (1984) Л. Г. Брутян, Лингвистический анализ языковых выражений конъюнкции, издательство Ереванского государственного университета, Ереван, 1983, 176 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ամալյա (1984) Գոյականի հոլովման տիպերի վիճակագրական բնութագիրը արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-30. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հենրիետա (1984) Հին հայերենի բառի կազմիչների տեսակների պատմահամեմատական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-57. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հմայակ (1984) Հոգեվիճակային բայերի դասակարգումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-31. ISSN 0320-8117

Микаэлян, Назели (1984) К вопросу о происхождении аффиксоидов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 28-34. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հովիկ (1984) Բառիմաստով պայմանավորված ոճական գործածությունները Ավ. Իսահակյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-17. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ներսես (1984) Արաբերեն փոխառություններ հայերենում (նախքան արաբների արշավանքը Հայաստան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-82. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ռոզա (1984) Գնահատող ածականների արտահայտչականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1984) Ուրարտական գաղափարագիր անձնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-82. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Քնարիկ (1983) Փոխառյալ բառերի բառային յուրացումը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 17-25. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Անդրանիկ (1983) Ստորոգյալի կրկնությամբ միավորյալ նախադասության ոճական նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 33-46. ISSN 0320-8117

Իշխանյան, Ռաֆայել (1983) Անորոշ դերբայի շարահյուսական գործառությունների հարացույցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1983) Անտիպ նամակներ Գարեգին Հովսեփյանի արխիվից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 82-94. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ռաֆիկ (1983) Բայական քառանդամ բառակապակցությունների գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Акопов, Гурген (1983) Об аланско-арийских корреляциях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 69-76. ISSN 0320-8117

Ходжумян, Белла (1983) Сопоставительное изучение композитов с процессуальной и локальной семантикой по производящим формантам (на материале русского и армянского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-44. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1983) Արամ Ղանալանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Ղափլանյան, Ագնեսա (1983) Բարբառային բառերի գործածությունը Մ. Գալշոյանի «Զորի Միրոն» վիպակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Անահիտ (1983) Վ. Խ. Ալեքսանյան, Հայ լեզվաբանությունը սովետական շրջանում (համառոտ տեսություն և մատենագիտական ցանկ), ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների գիտական ինֆորմացիայի սեկտոր, Երևան, 1981, 104 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ալեքսանդր (1983) Բաղհյուսական բարդությունների իմաստաբանական կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-22. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Անդրանիկ (1983) Ս. Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981, 419 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Асатрян, Гарник (1983) Причастия на -ān в западносреднеиранских языках (на материале турфанских текстов). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 53-56. ISSN 0320-8117

Вардумян, Эмма (1983) Сопоставительное изучение временных отношений в современном русском и армянском языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Հովհաննես (1983) Հայագիտության առատ հունձքի վաստակով (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Էդ. Բ. Աղայանի ծննդյան 70-ամյակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-101. ISSN 0320-8117

Ավոյան, Ռոլանդ (1983) Նշանակության բնույթը լեզվում և խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Վարագ (1983) Մայիս Ավդալբեգյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 104-105. ISSN 0320-8117

Բադիկյան, Խաչիկ (1983) Ա. Մ. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1982, 438 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Մաշուրյան, Աշոտ (1983) Հայերենի մաթեմատիկական տերմինակերտման մի քանի դրույթներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Մարության, Ավետիք (1983) Ներդրյալ արտահայտությունները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-30. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1983) Լեզվական վարքի որոշ հարցեր (ըստ Երևանի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-37. ISSN 0320-8117

Հակոբջանյան, Հրաչիկ (1983) Փոխկաղապարման կիրառումը բառապաշարի համակարգայնության դրսևորումների ուսումնասիրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-32. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1982 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-116. ISSN 0320-8117

Բեդիրյան, Պետրոս and Հեքեքյան, Նարինե (1982) Ռուսերենից նորագույն բառապատճենումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 65-69. ISSN 0320-8117

Мовсесян, Эвелина (1982) Проблема языковой и коммуникативной компетенции в зарубежной социолингвистике. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 58-64. ISSN 0320-8117

Ալավերդյան, Էդուարդ (1982) Բառի ընկալման ժամանակ զգայական պատկերների դրսևորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 13-20. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1982) Միջազզային հայերենագիտական գիտաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Չաղայան, Զոհրաբ (1982) Ոչ իրադրական ժամանակի դրսևորումը արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 31-37. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Անդրանիկ (1982) Վ. Դ. Առաքելյան, Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության (V դար), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981, 214 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Անդրանիկ (1982) Ժխտման հարաբերությամբ միավորյալ նախադասությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1982) «Շիրակայ ամբարք»-ի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1982) Գրաբարի լատինատիպ նորամուծությունների հաղթահարումը XVIII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 63-72. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա and Գալուստովա, Մարինա (1982) Հարցական նախադասությունների հնչերանգը հայերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 19-27. ISSN 0320-8117

Сараджева, Людвига (1982) Армяно-славянские лексико-семантические схождения в области терминологии ткачества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1982) Գառնիկ Ֆնտքլյանի նամակները Արշակ Չոպանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-98. ISSN 0320-8117

Цатурян, Каринэ (1982) Психологический статус внутренней речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գևորգ (1982) Նախամասնիկների գործածությունը V-VI դդ. գրաբար մատենագրությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 65-71. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գևորգ (1982) Վազգեն Արտաշեսի Հակոբյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-106. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ալեքսանդր (1982) Ֆրիկի անվան ծագման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Բաղդիշյան, Գևորգ (1982) Գրաբարալեզու մատենագիրների բնագրային «Հայկական համաբարբառը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Սերգեյ (1982) Գիտական ոճը և նրա առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-26. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Սեն (1982) Լևոն Ստեփանի Խաչիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Ռազմիկ (1982) Աբովյանի շրջանի որոշ խոսվածքների հոլովները և հոլովման համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-34. ISSN 0320-8117

Ասմանգուլյան, Հասմիկ (1982) Բայական կերպը հայերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-37. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1981) Բառային համանունների կիրառությունը գեղարվեստական խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 42-52. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1981) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1981 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 97-112. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բաբկեն (1981) Փայտակարան քաղաքը և նրա տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 61-76. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ամալյա (1981) -Ում ածանցով բայանունների հոլովական զուգաձևերը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Вартазарян, Сергей (1981) Է. Ռ. Աթայան, Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1981, 390 էջ։ Э. Р. Атаян, Внутренняя организация и внешняя отнесенность языкового мира. Издательство Ереванского университета, Ереван, 1981, 390 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 118-120. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1981) Ռահ—Արաքս—RANHA. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-94. ISSN 0320-8117

Брутян, Лилит (1981) К вопросу о классификации выражений конъюнкции в естественных языках (на материале русского, армянского и английского языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1981) Գուրգեն Գրիգորի Սևակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 117-118. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Սերգո (1981) Ուղիղ խնդրի շարադասությունը դասական գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-84. ISSN 0320-8117

Բաղդիշյան, Գևորգ (1981) «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հ. IV, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 828 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 110-112. ISSN 0320-8117

Աղաբեկյան, Մելադա (1981) Հնդեվրոպական ձայնավոր և ձայնորդ *u-ն հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 56-63. ISSN 0320-8117

Сараджева, Людвига (1981) Армяно-славянские лексико-семантичссние схождения в области строительной терминологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 92-98. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Նուբար and Հակոբյան, Ալեքսան (1981) Երիտասարդ արևելագետների 7-րդ գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 118-119. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ռոզա (1981) Հեղինակային նորաբանությունները և դրանց ոճական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Հովհաննես (1981) Բառասկզբի հո հնչյունակապակցության հ-ի բարբառային համապատասխանություները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 22-31. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա and Շալունց, Ռիմա (1981) Հայագիտական նոր հանդես. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 118-119. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Անդրանիկ (1981) Հանդիպադրական հարաբերությամբ միավորյալ նախադասությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 69-79. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լիլիկ (1981) XX դարի հայ-անգլերեն բառարանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1981) «Վահագնի երգի» ակրոստիքոսների վերականգնման և վերծանման փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-88. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Աշոտ (1981) Արսեն Այտընյանը և լեզվի հասարակական տարբերակման հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Սմբատյան, Շավարշ (1981) Եղե՞լ է արդյոք «սարոստանեացն» («սարոստանիք») կամ «սարոստայններ» ցեղ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-84. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Աշոտ (1981) Հ. Բարսեղյան, Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան , 1980, 528 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-109. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (1981) Հեղինակի, պատմողի և հերոսի խոսքի առանձնահատկությունները Գր. Զոհրապի նորավեպերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Маркарян, Рануш (1981) Конверсивы в русском и армянском языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1981) Բառաքննական դիտողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 32-37. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Վարագանուշ (1981) Կալիգասայի «Ամպ-ավետաբեր» պոեմի շարահյուսական կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-74. ISSN 0320-8117

Թելյան, Լեոնիդ (1980) Բարդ նախադասությունների համանիշության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 31-40. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գևորգ (1980) Հարադրությունների գործածությունը Եզնիկ Կողրացու «Եղծ աղանդոց» երկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Греппин, Джон (1980) Происхождение суффикса - Ian армянских фамилий из иероглифического лувийского. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 102-106. ISSN 0320-8117

Ասմանգուլյան, Հասմիկ (1980) Ժամանակային վերաբերության կարգը անգլերենում և հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Клычков, Георгий (1980) Модель глоттогенеза армян (На материале данных диахронической фонологии индоевропейского консонантизма). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 87-99. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Ժաննա (1980) Գորիսի խոսվածքի հնչյունա-հնչույթաբանական մի քանի առանձնահատկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1980) «Ռանչպար» տերմինի մեկնաբանության առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հենրիկ (1980) Ենթակայի և ստորոգյալի կապակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 40-48. ISSN 0320-8117

Ղարագյուլյան, Թերեզա (1980) Լեզվական տարբերակները և դրանց գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Լիզա (1980) Հախվերիսի խոսվածքի հնչյունական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Широков, Олег (1980) Место армянского языка среди индоевропейских и проблема армянской прародины. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Գյուլբուդաղյան, Սիրաք (1980) Ս. Գ. Աբրահամյան, Ն. Ա. Պառնասյան, Հ. Ա. Օհանյան, Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3, Շարահյուսություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1976, 856 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 102-106. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1980) Քերականական կորած մի հին երկի և նրա հեղինակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-79. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Աշոտ (1980) Արդիականության ականավոր հայ լեզվաբանը (Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 112-116. ISSN 0320-8117

Քյոսեյան, Հակոբ (1980) Բանասիրական ճշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Խաչիկ (1980) Հայերենից փոխառյալ բառեր ժամանակակից թուրքերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Մարության, Աշոտ (1980) Ն. Ա. Պառնասյան, Քերականական համանունները ժամանակակից հայերենում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 185 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-111. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ներսես (1980) Արաբական փոխառություններ հայերենում (Նախքան արաբների արշավանքը Հայաստան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-64. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1980) Նորայր Բյուզանդացու նամականուց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-108. ISSN 0320-8117

Григорян, Олег (1980) Аспекты мотивированности и функционирования слова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 32-40. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Անահիտ (1980) Փոխաբերացման պրոցեսի լեզվահոգեբանական դիտարկման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-68. ISSN 0320-8117

Сараджева, Людвига (1980) К вопросу о диалектном варьировании индоевропейской земледельческой терминологии (На материале армянского и славянских языков). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-63. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ռոզա (1980) Բարդ բառերի բաղադրիչների համադրելիության սահմանափակիչ հանգամանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-40. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1979) «Շարայի ցեղամիությունը» Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մ. թ. ա. VI-V դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Ղարագյուլյան, Թերեզա (1979) Հայերենի գաղտնավանկային ը-ի հնչման հիմնական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 35-45. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գևորգ (1979) Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1979, 540 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (1979) Բառային հնաբանություններ Ղարաբաղի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 52-60. ISSN 0320-8117

Զորավարյան, Սրբուհի (1979) Գրաբար նոր բառեր հին մատենագրության մեջ ըստ Նորայր Բյուզանդացու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 111-117. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1979) Մաշտոց անվան ստուգաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Маркарян, Эдуард (1979) О семантических уровнях языка философии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Сливняк, Дмитрий (1979) Об одном способе статистического анализа диалога. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 58-66. ISSN 0320-8117

Ամալյան, Հայկ (1979) Ուշ միջնադարի մի նոր ձեռագիր բառարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 76-81. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1979) Из истории изучения армянского языка в России (XVI—XVIII вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 56-68. ISSN 0320-8117

Շտիկյան, Սուրեն (1979) Բանասիրական ճշգրտումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 85-92. ISSN 0320-8117

Աղայան, Էդուարդ (1979) Ժամանակակից հայերենի հապավական բաղադրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-28. ISSN 0320-8117

Բադիկյան, Խաչիկ (1979) Ս. Ա. Գալստյան, Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 325 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 108-111. ISSN 0320-8117

Акопян, Асмик (1979) Сопоставительный анализ переходности/непероходности в глагольных фразеологизмах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 15-27. ISSN 0320-8117

Բաղրամյան, Ռուբեն (1979) Արեշի բարբառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Էլեոնորա (1979) Բանասիրական դիտողություններ Մխիթար Այրիվանեցու «Պատմութիւն ժամանակագրական» աշխատության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-78. ISSN 0320-8117

Խեդոյան, Գևորգ (1979) Ստ. Պալասանյանի սոցիալ-քաղաքական հայացքների գնահատման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ամալյա (1979) Վերջին միավանկ բաղադրիչով բարդ բառերի հոգնակի թվի զուգաձևերը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 35-44. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Վարդան (1979) Մորուս Ստեփանի Հասրաթյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-107. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գևորգ (1979) Ստուգաբանություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Նվեր (1979) Հավելական կապակցությունների ընդհանուր բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-31. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լիլիկ (1979) XIX դարի հայ-անգլերեն բառարանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Ерзинкян, Елена (1978) Временной дейксис в семантике разных частей речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 21-32. ISSN 0320-8117

Պառնասյան, Նվարդ (1978) Աշոտ Աբրահամյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1978) Սյունիքի Բաղք և Քաշունիք գավառանունների ստուգաբանության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Брутян, Лилит (1978) Конъюнкция в естественных языках и перевод. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 106-112. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ժանետա (1978) Ժամանակակից հայերենի ասացական բայերը և նրանց իմաստային տիպերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Թորգոմ (1978) Հրաչյա Աճառյանի «Հայերեն գավառական բառարան»-ը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 95-105. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Մառլենա (1978) Մոկսի բարբառի հնչյունա-հնչույթային համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 20-35. ISSN 0320-8117

Брутян, Лилит (1978) Языковые выражения логического союза «конъюнкция». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 42-52.

Խաչատրյան, Ամալյա and Թոխմախյան, Ռոբերտ (1978) Հարալեզվական միջոցները հայկական միջավայրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 60-70.

Սուքիասյան, Աշոտ (1978) Հ. Զ. Պետրոսյան, Ս. Ա. Գալստյան, Թ. Ա. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական բառարան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 316 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 107-108.

Ավետիսյան, Ռոլանդ (1978) Շաղկապավոր կապակցությամբ հոմանիշ բարդ ստորադասական նախադասությունները Հ. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 27-34.

Հայրապետյան, Վլադիմիր (1978) Դրդչական նախադասությունների հնչերանգային առանձնահատկությունները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 29-38.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1978) Բառական հոմանիշների ոճական կիրառությունը գեղարվեստական լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 11-23.

Աճեմյան, Վանուհի (1978) Մխիթար Սեբաստացին և գրաբարի ու բարբառների փոխհարաբերության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 29-41.

Мкртчян, Нелли (1978) Система оппозиций предложений и современном армянском языке, различаемых интонацией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-58.

Մարգարյան, Ալեքսանդր (1978) Ռուսաց լեզուն և հայերենի հապավումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-48.

Թոսունյան, Ժորա (1978) «Եզնիկ Կողբացու Համաբարբառ»-ի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-91.

Իշխանյան, Ռաֆայել (1977) Լեզվաբանական վերլուծության սահմանը արդի հայերենի շարահյուսական մակարդակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 90-99.

Վարդանյան, Լիլիկ (1977) Հայերեն նոր բառեր Հ. Չագմագճյանի անգլերեն-հայերեն բառարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-86.

Թոխմախյան, Ռոբերտ (1977) Անդրկովկասի լեզուների զարգացման և փոխհարաբերությունների հարցերին նվիրված կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 108-110.

Сараджева, Людвига (1977) Индоевропейские лексические единицы, характеризующие речь, и их отражение в древпеармянском и славянских языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 34-45.

Գյուլբուդաղյան, Սիրաք (1977) Յովհաննէս Քռնեցի, Յաղագս քերականին, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց Լ. Ս. Խաչիկյանը, ներածությունը Լ. Ս. Խաչիկյանի և Ս. Ա. Ավագյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977, 226 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 110-111.

Меликян, Назик (1977) Описание статистической структуры телеграфных текстов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 51-61.

Աճեմյան , Վանուհի (1977) Հին հայկազյան բառարանը հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության սկզնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 99-103.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1977) Հովհ. Թումանյանը և հայ գեղարվեստական գրականության լեզվի զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 23-40.

Գայայան, Հարություն (1977) Գորգագործության մեջ կիրառվող հայերեն փոխառյալ բառեր թուրքերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-99.

Զեյթունյան, Անդրանիկ (1977) Եզնիկ Կողբացու համաբարբառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 56-67.

Մուրադյան , Պարույր (1977) «Մեփորեալ /Մեփորել/ Միփորել» վարչական տերմինը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 49-60.

Գյուլբուդաղյան, Սիրաք and Գալստյան, Սերգեյ (1977) Է. Բ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1976, 1615 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 107-109.

Վարդանյան, Վարազդատ (1977) Կարապետ Եզյանի և Բարսեղ Սարգսյանի նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-110.

Аракелян, Варагануш (1977) Конструкции обладания в санскрите и значение генитива в этих конструкциях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 87-94.

Саркисян, Анна (1977) Сложные глаголы в венгерском языке, образованные при помощи полуприставок. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 43-47.

Քոսյան, Վաղարշակ (1977) Արարատ Սահակի Ղարիբյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 105-106.

Իսրայելյան, Մարգարիտ (1977) Ճշտումներ ուրարտական արձանագրությունների ընթերցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 48-63.

Զաքարյան, Հովհաննես (1977) Հայոց լեզվի հասարակական տարբերակների ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-24.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (1977) Գեղարվեստական լեզվի բառապաշարի հարստացումը Հովհ. Շիրազի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-36.

Խաչատրյան, Ալբերտ (1977) Հ. Աճառյանը և պատմական բարբառագիտության հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-47.

Сливняк, Дмитрий (1977) О количественной связи двух характеристик предложения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-87.

Ջահուկյան, Գևորգ (1976) Ստուգաբանություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-51.

Брутян, Лилит (1976) К проблеме значения грамматических союзов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 42-50.

Վարդանյան, Վարազդատ (1976) Նորայր Բյուզանդացու նամակները Սուքիաս Պարոնյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 84-103.

Хачатрян, Роберт (1976) «Жулфимской язык», упоминаемый В. Н. Татищевым. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 68-70.

Շալունց, Ռիմա (1976) Բառական հականշությունը լեզվական համակարգի, նորմայի և անհատական խոսքի մակարդակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 107-114.

Անասյան, Հակոբ (1976) Բուզանդարանի մի նախադասության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 96-100.

Թոսունյան, Ժորա (1976) Գրաբարալեզու հեղինակների քարտարանի և համաբարբառի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 101-104.

Բաղդիշյան, Գևորգ (1976) Հոլովման ու խոնարհման առանձնահատկություններ Սեբեոսի պատմության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 68-78.

Նալբանդյան, Լիզա (1976) Հարակցական կապակցությունը արդի հայերենի բարդ համադասական նախադասություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-48.

Сараджева, Людвига (1976) Индоевропейские временные понятия и их развитие в армянском и славянских языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 25-40.

Паниян, Юрий (1976) Э. А. Акопян, Керопэ Патканян (жизнь и творчество), Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1975 г., 221 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 107-109.

Ասատրյան, Մանվել (1976) Արևելահայ գրական լեզվի պայթական բաղաձայների արտասանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-52.

Բախչինյան, Հենրիկ (1976) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի տեսակները և տաղաչափությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 60-72.

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1976) Հ. Մամիկոնյանի լեզվի ձևաբանական մի քանի առանձնահատկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 49-57.

Еремян, С. Т. and Мурадян, П. М. (1976) Вопросы арменистики в трудах академика И. А. Джавахишвили (К 100-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 85-96.

Գրեպին, Ջոն Ա. Կ. (1976) Դասական հայերենի դակերենից փոխառյալ տարրերի ուսումնասիրության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 74-84.

Թոսունյան, Ժ. Բ. (1976) Գրաբարի նախդիրների գործածությունը նախադրությունների զուգակցությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-98.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1976) Հայերենագիտության անառիկ գագաթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 22-31.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1976) Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-30.

Պողոսյան, Պ. Մ. (1976) Հայոց լեզվի ոճական համակարգի ըմբռնումը XVII-XIX դարերի ճարտասանական աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-106.

Ամալյան, Հ. Մ. and Մելքոնյան, Ս. Ա. (1976) Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 487 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-109.

Асмангулян, А. A. (1975) Сопоставительный анализ залоговых форм английского и армянского глагола. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-65.

Առաքելյան, Ի. Ն. (1975) Միջազգայինը և ազգայինը գերմաներենի փոխաբերական բարդ գոյականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-33.

Բիյագով, Լ. Ն. (1975) Ուրարտական «Արդինի» անվան ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 103-106.

Բրուտյան, Գ. Ա. (1975) Փիլիսոփայության լեզվի հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 15-25.

Սուքիասյան, Հ. Վ. (1975) Արմատական աճականների և ածանցների տարբերակման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 68-76.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1975) Ա. Շ. Սահակյան, «Սասնա Ծռերի» պատումների քննական համեմատություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 190 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 100-102.

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1975) Ժամանակակից գրական հայերենի առանց հարցական բառի հարցման հնչերանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 58-70.

Сараджева, Л. А. (1975) Сравнительно-типологическое исследование индоевропейских глаголов движения в древнеармянском и старославянском языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 56-68.

Վարդանյան, Ե. Հ. (1975) Հր. Քոչարի ստեղծագործությունների բառապաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 21-30.

Асланян, С. А. and Комолова, 3. П. (1975) Универсалии прагмонимов (На материале армянских, русских и английских торговых названий). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 71-76.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1975) Գեղարվեստական տեքստի ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 50-54.

Ադամյան, Ա. Ե. (1975) Գարեգին Հովսեփյանի արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 109-110.

Щепакова-Григорян, Т. А. (1975) Проблема сюжета в советском литературоведении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-51.

Абрамян, Н. Л. (1975) Язык, языки и мышление. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-73.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1975) Գ. Բ. Ջահուկյան, Գրաբարի քերականության պատմություն, Երևան, 1974, 557 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 109-111.

Խաչատրյան, Ա. Ե. (1975) Հայերենի որոշիչ հոդի մի շարք առանձնահատկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 100-108.

Զաքարյան, Հ. Լ . (1975) Սոցիոլինգվիստիկան, նրա արդի վիճակը և խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-80.

Тошьян, С. Б. (1975) О придыхательных согласных в русском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-79.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1975) Ընդհանուր հատվածներ ու սրբագրություններ Կեսարացու և Շիրակացու գործերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-72.

Манучарян, Р. С. (1974) Словообразовательные значения и словообразовательные категории. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 25-36.

Джаукян, Г. Б. (1974) Место залога в системе грамматических категорий глагола. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Թոսունյան, Ժ. Բ. (1974) Նախադրությունների գործածությունը դասական գրաբար ինքնուրույն մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 87-97.

Саркисян, А. Е. (1974) Приставочные глаголы в венгерском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 83-89.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1974) Աշխարհաբարի ըղձական, պայմանական, հարկադրական եղանակների առաջացումն ու զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 46-55.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1974) Երբ այլ կերպ են մեկնաբանվում փաստերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 100-107.

Биягов, Л. Н. (1974) Термины Ė и Ėdunnu в среднеассирийском диалекте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 82-84.

Փանյան, Յու. Մ. (1974) Բանաստեղծական ժանրերի հարցերը Չարենցի գեղագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-26.

Պողոսյան, Ա. Մ. (1974) Նախադասության դետերմինացվող և չդետերմինացվող անդամներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 27-37.

Ադամյան, Ա. Հ. (1974) Նորայր Բյուզանդացու նամակները Կարապետ Եզյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-101.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1974) Հայագիտության անխոնջ երախտավորը (Հ. Ս. Անասյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 105-107.

Мелик-0ганджанян, Л. К. (1974) О роли филиации значения в образовании имен существительных общего рода. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 85-93.

Խաչատրյան, Ա. Հ. and Թոխմախյան, Ռ. Մ. and Զաքարյան, Հ. Ա. (1974) Խոսքի տեմպը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 106-110.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1974) Ռուսական ակադեմիան և հայագիտության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Տոնոյան, Ալինա (1974) Ածականի բառիմաստի և շարահյուսական ֆունկցիայի փոխհարաբերությունը գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 69-77.

Ղազինյան, Ա. Ա. (1974) Դիմառնությունը միջնադարյան հայ բանաստեղծության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 32-41.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1974) Ս. Գյուլբուդաղյան, Հայերենի ուղղագրության պատմություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1973, 431 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 110-113.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1974) Հայ բարբառագիտության անցած ուղին և զարգացման հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 15-25.

Саркисян, Анна (1974) К вопросу о теории образования приставочных глаголов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-107.

Մեժունց, Բ. Խ. (1974) Հոլովման ու խոնարհման առանձնահատկությունները Շաղախի ենթաբարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-91.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1974) Ս. Ա. Ավագյան, Վիմական արձանագրությունների հնչյունաբանություն (X-XIV դդ.), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1973, 375 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-117.

Մելքոնյան, Ս. Ա. (1974) Գեղարվեստական լեզվի ձևավորումը և յուրահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 50-61.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1974) Մեծանուն գիտնականը և վաստակաշատ մանկավարժը (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-96.

Հովսեփյան, Լ. Ս. (1974) Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1972, 347 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-111.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1974) Հակովբոս Տաշյանի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-98.

Հակոբյան, Վ. Ա. (1973) Ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 12-20.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1973) Գրաբարի անցյալ դերբայով կազմվող ժամանակների պատմական զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 97-105.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1973) Հայերեն բառեր Նասիմիի «Դիվանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 75-78.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1973) XVII դարի միասնական աշխարհաբարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 92-106.

Նազարեթյան, Հ. Ն. (1973) Դեմքի իմաստը և ժամանակակից հայերենի ցուցական դերանունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 33-39.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1973) Բանասիրական դիտողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 100-105.

Աղայան, Է. Բ. (1973) Հոգելեզվաբանական մի փորձի արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 75-86.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1973) Ստուգաբանություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 17-22.

Хачатрян, Амалия (1973) Фонемная система армянского языка и некоторые вопросы транскрипции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 31-40.

Գալստյան, Ս. Ա. (1973) Ան- ժխտական նախածանցով բաղադրությունները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 71-82.

Մարգարյան, Հ. Գ. (1973) Հ. Մ. Մխիթարյան, Հայերենի կետադրության համառոտ պատմություն, Երևան, 1972, 146 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . p. 108.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1973) Ականավոր հայագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 94-96.

Մկրտչյան, Ռոզա (1973) Որոշիչ-որոշյալի հարաբերությամբ բաղադրիչներով բարդություններն արդի հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 45-50.

Козинцева, Наталия (1973) Функционирование видо-временных форм глагола в активной и пассивной конструкциях в армянском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 43-54.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1973) Հայագիտական նյութեր բյուզանդագիտական նոր հանդեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 99-104.

Մուրադյան, Մարլենա (1973) Բառերի կառուցվածքային տարրերը պատմական քերականության հայեցակետից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 33-42.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1973) Հայ ծածկագիր գրականության և մի անտիպ բնագրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 91-98.

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. and Սուքիասյան, Ա. Ս. (1973) Ռ. Կ. Հովհաննիսյան, Հին հայերենի ուղիղ խնդիր երկրորդական նախադասությունների կառուցվածքը, Երևան, 1972, 195 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 102-104.

Ադամյան, Ա. Հ. (1973) Սահակ Ամատունու արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . p. 105.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1973) Վ. Լ. Աճեմյան, Գրական արևմտահայերենի ձևավորումը, Երևան, 1971, 292 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 107-110.

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1973) Քերականական ժամանակների երկրորդական կիրառությունները դասական գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 23-30.

Ղարագյուլյան, Թերեզա (1973) Օտարազգի բառերի տառադարձման շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 85-94.

Քոսյան, Վ. Ա. (1972) Սովետահայ լեզվաբանությունը 50 տարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 31-42.

Պապոյան, Ա. Հ. (1972) Բաղաձայնույթը իբրև խոսքի բանաստեղծականության արտահայտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 23-30.

Ավագյան, Ս. Ա. (1972) Բառաքննություններ վիմական բնագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 67-78.

Ղազանչյան, Լ. Հ. (1972) Հնչյունաբանական տերմինաբանությունը սովետահայ լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 31-40.

Բաղդասարյան-Թափալցյան, Ս. Հ. (1972) Ածանցները և ածանցման մի քանի օրինաչափությունները Արարատյան բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 84-95.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1972) Ժամանակակից հայերենի կերպավորության վերլուծական մի քանի դրսևորումների բնութագրման փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 11-19.

Ադամյան, Ա. Հ. (1972) Նորայր Բյուզանդացու արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 120-121.

Բարսեղյան, Հ. Խ. (1972) Ա. Ն. Մուրադյան, Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական տերմինաբանության ստեղծման գործում, Երևան, 1971, 362 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 111-114.

Պետրոսյան, Հ. Զ. (1972) Անորոշ հոդը հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 102-110.

Ադամյան, Ա. Հ. (1972) Կյուրեղ Սրապյանի արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 118-119.

Մինասյան, Ն. Գ. (1972) Ս. Խանզադյանի ստեղծագործությունների լեզվի քերականական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 82-89.

Мелкумян , М. Р. (1972) Формирование армянского глагола. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 104-113.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1972) Э. Г. Туманян, Древнеармянский язык. Москва, 1971, 448 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 114-116.

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1972) Ֆրանսերենից պատճենված բառեր ու բառակապակցություններ (ըստ Հյուգոյի «Թշվառների» արևմտահայ թարգմանության). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 75-83.

Էլոյան, Ս. Ա. (1972) Հոդակապով և անհոդակապ բարդությունները ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 77-85.

Տայան, Ա. Ն. (1972) Ալեքսեյ Ջիվելեգով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 71-76.

Ավագյան, Վ. Գ. (1972) Եղանակավորող բառերն ըստ կազմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 39-45.

Ղուկասյան, Ս. Վ. (1972) Ժամանակակից հայերենի հարցական նախադասությունները և դրանց դասակարգումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 61-70.

Խաչերյան, Լ. Գ. (1972) Լեզուների առաջացման ու զարգացման տեսությունը և գրի ու մատենագրության սոցիալական նշանակությունը ըստ Վարդան Արևելցու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 26-38.

Ավետիսյան, Է. Ս. (1972) Ածականի զուգորդելիությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 66-72.

Կոստանդյան, Դ. Մ. (1972) Երզնկայի բարբառի հնչույթային համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 43-52.

Иванова, О. С. (1972) Сюжет, фабула, композиция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 24-31.

Ինճիկյան, Ա. Մ. (1972) Ականավոր բանասեր-գրականագետը (Խ. Սարգսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 94-98.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1972) Հ. Մ. Ամալյան-Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանները, Երևան, 1971, 314 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 90-93.

Մկրտչյան, Ռ. Խ. (1972) Բարդ բառերի դասակարգումը հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 100-106.

Ղազարյան, Բ. Կ. (1972) Մինիմում-բառարան կազմելու սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 76-83.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1972) Օտարազգի բառերի տառադարձման սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 25-34.

Сараджева, Л. А. (1972) Детерминативы в древнеармянском и старославянском языках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 69-79.

Манукян, Ж. К. (1972) Структура и значение отрицательных предложений в армянском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 43-52.

Հանեյան, Ա. Ն. (1972) Տիգրանակերտի բարբառի ձայնավոր հնչույթների համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 19-26.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1972) Բ. Հ. Վերդյան, Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսություն, Երևան, 1970, 375 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-107.

Մարգարյան, Հ. Գ. (1972) Մխիթար Անեցու պատմության աղբյուրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-91.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1972) Նաղաշ Հովնաթանի ստեղծագործության լեզվական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-50.

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. (1972) X-XVII դդ. հայերենի ձայնավորների ուղղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 51-63.

Աղաբեկյան, Մ. Ա. (1971) Տարածքային բառազուգաբանությունների սահմանման սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-79.

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1971) Գոյականով արտահայտված որոշիչի համաձայնությունը գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-51.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1971) Դիցաբանական անուններ և բառեր «ոտ» և «ուտ» վերջածանցներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 52-64.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1971) Ն. Ա. Պառնասյան, Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում, ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1970, 309 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 106-109.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1971) Պանդրմայի խոսվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 79-83.

Гарсоян, Н. Г. (1971) Арменоведение в США. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 23-34.

Ղարագյուլյան, Թ. Ա. (1971) Հայերենի արտասանական մի քանի նոր առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-19.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1971) Հայոց լեզվի տերմինաբանության զարգացման հարցերի քննարկումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 93-98.

Նազարեթյան, Հ. Ն. (1971) Ժամանակակից հայերենի հոդերի դիմային նշանակությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 76-87.

Մանուկյան, Վիրաբ (1971) Տերմինաբանության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-101.

Тер-Аракелян, Р. А. (1971) О различии омонимичных синтаксических структур в современном русском языке в сопоставлении с армянским. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 45-52.

Галустян, Р. Г. (1971) Структурно-динамическая теория дифференциальных признаков и модуляции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 83-88.

Աղայան, Է. Բ. (1971) Հայկական ստուգաբանություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 17-27.

Անդրեասյան, Վազգեն (1971) Նամակ «Լրաբեր» պարբերականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 89-90.

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1971) Առաջին և երկրորդ ապառնիները դասական գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 33-41.

Մարտիրոսյան, Գ. Ա. (1971) Լեզվական նոր պահանջներին համընթաց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 87-94.

Շալունց, Ռ. Ն. (1971) Համանունների հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 56-61.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1971) Գրական լեզուների և բարբառների փոխհարաբերությունը ըստ վիճակագրական տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 45-57.

Կարապետյան, Լ. Լ. (1971) Շարահյուսական անկապակցությունները միջին հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 84-92.

Мурадян, П. М. (1971) Винительные формы в именительном по данным топонимики Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 21-38.

Ավագյան, Ս. Ա. (1971) Բառաքննություններ վիմական արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 52-65.

Մուրադյան , Կ. Մ. (1971) Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեայի» և Անանիա Շիրակացու որոշ երկերի տեքստաբանական առնչակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107.

Թոխմախյան, Ռ. Մ. (1971) Ժամանակակից հայերենի բառային շեշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 60-64.

Նազարյան, Պ. Մ. (1971) Օտարաբանությունների բնույթը հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-123.

Գարեգինյան, Գ (1971) Fréderic Feydit, Manuel de langue arménienne (Arménien occidental moderne). L’édition revue et augmentée. Paris, Editions Klincksieck, 1969, 394 pages. Ֆ. Ֆեյդի, Հայոց լեզվի ձեռնարկ (արդի արևմտահայերեն), 2-րդ բարեփոխված և լրացված հրատարակություն, Փարիզ, Klincksieck հրատարակչություն, 1969, 394 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-105.

Բարսեղյան, Հ. Խ. (1971) Ազգայինն ու միջազգայինը տերմինի ու տերմինաշինության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-102.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1971) Վ. Տերյանի «Մթնշաղի անուրջները» լեզվական առումով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67.

Աղայան, Էդ. Բ. (1971) Տերմինաբանության մի քանի խնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-96.

Ասլանյան, Ս. Ա. (1971) Փոխառությունները տերմինակազմության աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 113-119.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1970) «Աղուանից» կոչվող ծածկագրության ատաղձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-89.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1970) Ղեկավարվել գիտական սկզբմունքներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 43-48.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1970) Մեծարման երեկո նվիրված վաստակաշատ լեզվաբանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 96-98.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1970) Մի քանի դիտողություններ ժամանակակից հայերենի բառային նորաբանությունների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 36-42.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1970) Միջին հայերենի եղանակավորող բառերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 25-35.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1970) Լեզվի ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 80-85.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1970) «Աղուանից» գրեր և ոչ թե «աղավնագրեր». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 66-72.

Бартикян, Р. М. (1970) О двух византийских военных терминах восточного происхождения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 67-77.

Մադաթյան, Ք. Մ. (1970) Ալաշկերտի բարբառի հոլովումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 59-66.

Սրվանձտյան, Գ. Հ. (1970) Հայ գիտա-տեխնիկական տերմինաբանության խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 104-106.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1970) Խեթա-հայկական ընդհանրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 58-69.

Գորգաձե, Ռ. Կ. (1970) Հայերենի կերպի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 70-75.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1970) Հոմանիշների սահմանման և հոմանշության չափանիշների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 40-50.

Բաղդասարյան-Թափալցյան, Ս. Հ. (1970) Շիրակի դաշտավայրի բարբառային նկարագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 51-60.

Editorial, Board (1970) Ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանի հիշատակի հավերժացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 114.

Սահակյան, Վ. Շ. (1970) Արամ Ղանալանյանի հերթական մեծ ավանդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 104-107.

Ավագյան, Ս. Ա. (1970) Հայերենի հնչյունափոխության հնագույն վիմագրական վկայություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-76.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1970) Աղվանական համարվող մի քանի բնագրերի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-71.

Տեր-Ներսեսյան, Սիրարփի (1970) Հայագիտությունը Ֆրանսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-53.

Ղալթախչյան, Ս. Բ. (1970) Հայերենի տարրերը հայ-թաթերեն բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-77.

Ալավերդյան, Ս. Ա. (1970) Ղարաբաղի բարբառի հնչյունային մի առանձնահատկության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-82.

Асланян , С. А. and Григорян, В. М. (1970) Из наблюдения над типами текстов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-105.

Ավետիսյան, Տ. Մ. (1970) Բառի ձևույթային վերլուծության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-95.

Դավթյան, Հ. Մ. (1970) Նյութեր արևելահայ գրական աշխարհաբարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 85-92.

Հովսեփյան, Լ. Ս. (1970) Անունների հոգնակին միջին գրական հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-95.

Ասատրյան, Մ. Ե. (1970) Ժամանակակից հայերենի դերբայները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 36-44.

Կիրակոսյան, Գ. (1970) Հայագիտության անխոնջ երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-110.

Ղարիբյան, Արարատ (1969) Լեզվաբանների միջազգային հինգերորդ կոնգրեսը Իտալիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 98-101.

Ծառուկյան, Վ. Շ. (1969) Հայերենի բայի սեռի ուսումնասիրության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 44-49.

Խաչատրյան, Հ. Ս. (1969) Քանաքեռի ենթաբարբառի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 50-60.

Բաղդասարյան, Է. Բ. (1969) Թումանյանի երկերի կետադրական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-91.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1969) Հոմանիշների շարքը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 53-66.

Բադիկյան, Խ. (1969) Արտ. Պապոյան, «Կախյալ շարահարությամբ բարդ նախադասությունները արդի հայերենում», «Միտք» հրատարակչություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 101-104.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1969) Ժամանակակից հայերենի դերբայների և ժամանակների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 17-29.

Джаукян, Г. Б. (1969) О применении метода глоттохронологии к армянскому языку. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-89.

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1969) Նամակ խմբագրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 103-105.

Սարգսյան, Գ. Կ. (1969) Արդի հայերենի դերանունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 86-97.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1969) Հայերենի տերմինաշինության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-103.

Պետրոսյան, Լ. (1969) Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 104-108.

Маркарян, Р. А. (1969) Грамматикализация и лексикализация. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-77.

Ավագյան, Ս. Ա. (1969) Նոր ստուգաբանություններ և վերծանություններ վիմական արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-50.

Арамян, А. М. (1969) Некоторые выводы по дистрибутивному анализу смычных литературного армянского языка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-85.

Վերդյան, Բ. Հ. (1969) Բաղդատման և հետևանքի շարահյուսական կարգերը ստորադասական կապակցության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-116.

Хамоян, М. У. (1969) О происхождении парной конструкции в курдском языке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-74.

Անասյան, Հ. Ս. (1969) Զել և Ուրբաթազել. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-81.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1969) Մատթեոս Ուռհայեցու «Ժամանակագրության» մեջ հանդիպող մի քանի բյուզանդական տերմինների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-77.

Կարապետյան, Լ. Լ. (1969) Ուրիշի խոսքի քերականական արտահայտությունը միջին հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-36.

Editorial , Board (1969) Հայ բանագիտության անխոնջ մշակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-105.

Պետրոսյան, Հ. Զ. (1969) Նորը նախագրային հայերենի ուսումնասիրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 100-103.

Մինասյան, Մ. Պ. (1969) Ֆրեդերիկ Մակլերի ուղևորությունը Հայաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-99.

Գասպարյան, Գ. (1969) Սովետահայ լեզվաբանության երախտավորը (Ակադեմիկոս Ա. Ս. Ղարիբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 110.

Ղազարյան, Բ. Կ. (1968) Մինիմում-բառարանն ու նրա անհրաժեշտությունը հայոց լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 79-88.

Պապոյան, Արտ. Հ. (1968) Պարույր Սևակի լեզվի ժողովրդայնության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 36-48.

Асланян, С. А. (1968) О некоторых особенностях термина. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 69-72.

Мурадян, П. М. (1968) К критике текста III послания католикоса Авраама. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-64.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1968) Եռալեզվյան միջնադարյան մի նոր բառարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-91.

Вартазарян, С. Р. (1968) К анализу понятия знака. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 27-35.

Ալավերդյան, Ս. (1968) Արդվինի բարբառի հնչյունական բնորոշ առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 83-94.

Ղազարյան, Ռ. Ս. (1968) Ե. Մեղրեցու բառարանը և նրա աղբյուրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 48-56.

Իշխանյան, Ռ. (1968) Հայերենի հոլովման համակարգը կառուցվածքային վերլուծությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 104-108.

Նալբանդյան, Լուիզա (1968) Հայերը և հայագիտությունը արևելագետների 27-րդ միջազգային կոնգրեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-113.

Акопов, Г. Б. (1968) Еще раз о Сулейманийском пергаменте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-108.

Бартикян , Р. М. (1968) Об одной важной конъектуре в «Советах и рассказах» Кекавмена. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 116-119.

Ջահուկյան , Գ. Բ. (1968) Հայերենը և հին մակեդոներենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 23-38.

Галустян, Р. Г. (1968) Структурно-динамическая теория фонемы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 62-69.

Վարդումյան, Է. Ս. (1968) Հ. Դաղբաշյանի ռուս-հայերեն լիակատար բառարանի հիմնական սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 101-112.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1968) Հայերենի բազմապատկական բայակազմության մի քանի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-85.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի տաս տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 90-92.

Стрельцова, И. Д. (1968) О некоторых принципах составления словника русско-армянского словаря (на материале русско-армянского четырехтомного словаря). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 39-51.

Владимирская, B. В. (1968) К изучению интонации экспрессий. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 124-132.

Քոչար, Մ. Հ. (1968) Իզաֆետային կաոուցվածքի բարդ բառերը պոլսահայ բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96.

Բեկզադյան, Ա. Հ. (1968) Լատինական ներվ տերմինի հայերեն թարգմանության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-90.

Ուլուբաբյան, Բ. (1968) Հայոց լեզվի հյուսիս-արևելյան եզրի և հարակից հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-78.

Кочар, М. Р. (1967) Аналитические глаголы на -միշ ընել и -միշ ըլլալ в константинопольском диалекте армянского языка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 73-81.

Սարգսյան, Գ. (1967) Խոսքի մասերի դասակարգման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 39-47.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1967) Հայերենը և պելասգերենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 72-84.

Шюц, Э. (1967) Значение слова «գոռել» по армянским источникам. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 65-70.

Editorial, Board (1967) Արմեն Արտեմի Մուրվալյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . p. 96.

Խաչատրյան, Վ. Ն. (1967) Խեթա-հայկական դիցաբանական ընդհանրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 71-79.

Հարությունյան, Հ. Ա. (1967) Բայական անդեմ նախադասությունների կաոուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 18-29.

Акопов, Г. В. (1967) Этимология названия «рус» в свете теории этнической консолидации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-101.

Մկրտչյան, է. Ս. (1967) Հայցական հոլովով ենթական գրաբարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 49-56.

Սարգսյան, Ա. Ե. (1967) Գրաբարի տիպաբանական վերլուծության մի փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 79-86.

Աղայան, Էդ. Բ. (1967) Հնդեվրոպական Ger արմատը հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 62-65.

Արևիկյան, Ա. Ի. (1967) Ոզմի բարբառը (Ձևաբանություն, գոյական, ածական, թվական). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-78.

Բաղդասարյան, Ս. Հ. (1967) Արարատյան բարբառի բաղաձայնական համակարգի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 16-29.

Դավթյան, Կ. Ս. (1967) Նամակ խմբագրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-92.

Ստրելցովա, Ի. (1967) Բաոի տեսությունը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 44-51.

Միրզոյան, Ի. (1967) Սայաթ-Նովայի խաղերում օգտագործված մի շարք օտարազգի բառերի մեկնաբանման փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-91.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1967) Արաբական փոխառությունները միջին գրական հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-40.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1967) Բաղաձայների փոփոխությունը բարբառներում (ուրվագիծ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-46.

Աճեմյան, Վ. Լ. (1967) Գրական արևմտահայերենի քերականական կանոնավորման ընթացքը XIX դարի 40-60-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-75.

Աղայան, Էդ. (1966) Բառաքննություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 110-112.

Հովսեփյան, Ն. Ե. (1966) Ձայնավորների փոփոխությունները Ոզմի բարբառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 53-66.

Բեդիրյան, Պ. Ս. (1966) Նախագրային հայերենի ձայնդարձի համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 90-95.

Դարյան, Վ. Ա. (1966) Տնտեսագիտական տերմինների շփոթը չի վերացվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 96-106.

Վարդումյան, Է. Ս. (1966) Իմաստաբանության մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-27.

Ղազարյան, Բ. Կ. (1966) Հաճախականության բառարանի յուրահատուկ կողմերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 77-89.

Մարգարյան, Ալ. (1966) Վարագ Առաքելյան. Հայերենի շարահյուսություն, հատոր Բ. ԳԱ հրատարակչություն, 1964, 467 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 104-107.

Գասպարյան, Գ. Կ. (1966) Մ. Աբեղյանը բառարանագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 42-54.

Միրաքյան, Է. Բ. (1966) Հայերենի ածականների և մակբայների դասակարգման եղանակներից մեկի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 83-90.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1966) Հուշեր անցյալից (Հ. Գյուլիքևխյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-75.

Хачатрян, В. Н. (1966) Хеттская надпись КUB, XXIX, № 4 (транслитерация и перевод). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-79.

Хамоян, М. У. (1966) Исследования по фонетике зарубежных говоров курдского языка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-74.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1966) Բուրդուրի բարբառի ձևաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-61.

This list was generated on Wed Mar 3 16:11:12 2021 AMT.