Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "M Music and Books on Music > ML Literature of music"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 20.

Մարգարյան, Գ. Ս. (2010) Աննա Ասատրյան, «Զեմիրե». Տիգրան Չուխաճյանի կարապի երգը, Ե., «Ոսկան Երևանցի», 2009, 174 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 497-501. ISSN 0320-8117

Ернджакян, Л. В. (2008) Нововыявленные страницы истории армяно-турецких музыкальных связей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 197-209. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2008) Տիգրան Չուխաճյանի «Արիֆի խորամանկությունը» կոմիկական օպերայի երաժշտական ոճի որոշ առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Асратян, Д. В. (2007) Некоторые вехи развития армянского романса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-226. ISSN 0320-8117

Гошовский, Владимир and Мкртумян, Игорь and Акопян, Эдуард (1979) Армянский универсальный структурно-аналитический каталог музыкальных текстов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Աղասարյան, Լորետա (1974) Սոնատային ձևի կազմությունը Մալերի սիմֆոնիաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-78.

Давидян, Р. Р. (1973) Исполнительский стиль квартета им. Комитаса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 67-76.

Ադամյան, Ա. Հ. (1973) Սահակ Ամատունու արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . p. 105.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1972) Մովսես Սյունեցին և նրա «Յաղագս կարգաց» գրվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 85-94.

Մազմանյան, Ռ. Մ. (1972) Նիկողայոս Տիգրանյանի մշակած մուղամները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 41-49.

Տեր-Սիմոնյան, Մարգարիտ (1972) Մ. Հ. Մուրադյան, Հայ երաժշտությունը XIX դարում և XX դարասկզբում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1970, 605 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 96-98.

Սիրունի, Հ. Ճ. (1972) Պապա Համբարձում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 77-83.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1972) «Արշակ Բ» օպերայի ստեղծագործական պատմության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 12-23.

Տիգրանովա, Ի. Գ. (1970) Արամ Խաչատրյանի ոճի մի առանձնահատկության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-35.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1969) Կոմիտասի նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 35-42.

Խաչատրյան, Ա. Ի. (1969) Արվեստագետի վսեմ պարտքր ժողովրդի հանդեպ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 13-16.

Դերոյան, Ն. Վ. (1969) Երաժշտական ստեղծագործության ինտոնացիոն բնույթի հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 58-66.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1968) Ուշ-միջնադարյան երաժշտագիտական բանաքաղված մի հոդված. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-69.

Սաֆարյան , Վ. Հ. (1967) Պեշիկթաշլյանը և հայ նոր երաժշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-61.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1966) Խաչատուր էրզրումեցին որպես միջնադարյան հայ երաժշտության տեսաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 66-74.

This list was generated on Wed Feb 24 21:56:53 2021 AMT.