Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "L Education > LA History of education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 29.

Մինասյան, Էդիկ (2019) Երևանի պետական համալսարանը 1920-ական թթ. (հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 12-26. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռուբեն and Սարգսյն, Ռոստոմ (2019) Հայաստանի Հանրապետությունում միլիցիայի դպրոցի կազմավորման պատմությունից (1919-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 268-275. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2017) Կրթության ոլորտը Հայաստանում 1925-1932 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Բ. (2015) Ամերիկյան միսիոներների կրթական ձեռնարկումներն Արևմտյան Հայաստանում (1895-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 180-189. ISSN 0320-8117

Ենոքյան, Ա. Վ. (2015) Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկական խնդիրների ուսուցմամբ հայկական կրթական միջավայրում (VII-XIX դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 382-387. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2012) Մաղաքիա Օրմանյանի գործունեությունը Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և Արմաշի դպրեվանքում (1887-1896 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 14-31. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2009) Научные связи Ереванского государственного университета в 1920-1930-ые годы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-132. ISSN 0320-8117

Եդոյան, Ռ. Հ. (2009) Բարձրագույն կրթության խնդիրներն Արցախում 1988-1992 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 285-289. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2009) Սեբաստիա քաղաքի Ս. Թարգմանչաց և Արամյան վարժարանների կրթական կյանքը (XIX դ. վերջ- XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-114. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմավենի (2007) Պոլսահայ կրթական կեանքը Թուրքիոյ Հանրապետութեան 20-30-ական թուականներուն (մամուլի գնահատմամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 140-152. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1998) Փարիզի արևելյան կենդանի լեզուների բարձրագույն դպրոցի հայոց լեզվի ամբիոնը (հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-117. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1995) Մ. Հ. Մխիթարյան, Արևելահայ մամուլի սկզբնավորումը և լուսավորական շարժումը ,Երևան, 1994 թ., «Գիտություն» հրատ., 398 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Վ. (1992) Կարինի վարժարանների պատմությունից (1850—1900 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ռ. Գ. (1990) Սամուել Մուրատյանը և նրա անվան վարժարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1988) Հայ ուսանողության նյութական վիճակն ու միջոցները Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարաններում (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բենիամին (1988) Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարանների հայ ուսանողությունը XIX դարի II կեսին (թվային, սոցիալական և ռեգիոնալ կազմը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 11-18. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1984) Արջո Առիճի դպրոցը XIII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 67-70. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Արտաշես (1984) Հայոց միջնադարյան համալսարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Վարդան (1982) XIХ դ. Աստրախանում հայկական կրթության կազմակերպման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Хачатурян, Вартан (1981) Из истории астраханской Агабабовской школы (материальная база школы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Էմմա (1981) Նորահայտ փաստաթղթեր Լուսժողկոմ Ասքանազ Մռավյանի գործունեության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-113. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Գևորգ (1979) Կուլտուր-լուսավորական աշխատանքը Էջմիածնի գավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Դիլբարյան, Մ. Գ. (1976) Ուսուցչական կադրերի վերապատրաստումն ու պատրաստումը Սովետական Հայաստանում (1920-1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-23.

Սաղումյան, Ս. Տ. (1975) Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-85.

Խառատյան, Ա. Ա. (1973) Ստեփան Ոսկանյանի ծածկանունները «Արշալույս արարատյան» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 56-67.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1973) Հայ գրչությունը Պոդոլյեում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 55-66.

Ананян, Ж. А. (1972) Страничка из истории армянского женского образования в России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 59-65.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1971) Վահե Երկանյան, Պայքար հայկական նոր դպրոցի համար Անդրկովկասում (1870-1905 թթ.), ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1970, 309 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-84.

Սահակյան, Ե. Ս. (1968) Աշակերտական շարժումները Հայաստանում 1906—1907 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-69.

This list was generated on Sun Feb 28 09:05:56 2021 AMT.