Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "L Education > L Education (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 68.

Մելքոնյան, Քրիստինե (2020) «Case Study» և էսսեի մեթոդների կիրառումը մագիստրոսական խմբերում պատմության ուսուցման ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 358-366. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Մարիանա (2019) Կրթության տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 105-116. ISSN 0320-8117

Саркисян, С. К. (2018) Значение московской школы для музыковедов Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 254-270. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2018) Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-152. ISSN 0320-8117

Ջանիկյան, Ս. Ռ. and Կարապետյան, Ն. Զ. (2017) Առողջ ապրելակերպի մշակույթը՝ սոցիալ-կրթական հիմնախնդիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 280-288. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Գ. Հ. (2016) Երեխաների ինքնադաստիարակության խնդիրներն ընտանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 284-288. ISSN 0320-8117

Դավոյան, Ն. Դ. (2016) Բ. Բլումի տաքսոնոմիան՝ որպես քննադատական մտածողության զարգացման տեխնոլոգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 295-301. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2015) ՀՀ ՀՆԱ ծավալի և աճի տեմպի վրա գիտության ու կրթության ազդեցության գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-159. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2014) Ուսանողական ենթամշակույթի փոխակերպումը (ԵՊՀ օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-175. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ն. Մ. (2014) Իվան Ղալամյանի մանկավարժությունը և «Ջութակ նվագելու և դասավանդելու սկզբունքները». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 316-325. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Լ. Ռ. (2014) Իրավաբանական կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը ժամանակակից մեթոդաբանական մոտեցումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 309-315. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2012) Ազգային կրթության փիլիսոփայությունը սոցիալ-քաղաքական արդիականացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (2012) Հաղորդակցման դերը դեռահասի անձի զարգացման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 318-323. ISSN 0320-8117

Բալասանյան, Ս. Ա. (2011) «Դասավանդումը»` որպես սոցիոլոգիական հասկացություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Լ. Ա. (2011) Գեղարվեստամանկավարժական գործոնի դերը հոգևոր դաստիարակության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-274. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2011) Ղևոնդ Ալիշանի փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-158. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2009) Ազգային կրթության հիմնախնդիրը քաղաքական տեսության հայեցակետից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2009) Կրթական համակարգի բարեփոխումները և դեռահասների սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Ա. Մ. (2009) Ուսուցչի դերասանական արվեստը՝ երեխայի դաստիարակության գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-217. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Լ. (2008) Արևելյան Հայաստանի դպրոցների և աշակերտների թվաքանակը XIX դ. 80-90-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2008) Սոցիալ-կրթական արժեքային կողմնորոշումը` հասարակության կերպափոխման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Аветисян, П. С. (2007) Философия образования как методологическая основа формирования единого образовательного пространства государств- участников СНГ в условиях глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-54. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Հ. (2007) Կրթական ծրագրերի հավատարմագրման հիմնախնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-125. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2005) Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում (Հայ գրերի գյուտի, դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ե. Հ. (1998) Դիմելու շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Պ. (1997) Համակարգակառուցվածքային մոտեցումը և նրա կիրառումը ուսումնական խնդիրների վերլուծության և լուծման ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-168. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Զ. Հ. (1996) Բարոյական դաստիարակության մեթոդների առանձնահատկությունները օժանդակ դպրոցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Ա. Ց. (1993) Հակոբ Սառիկյան (1872—1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-40. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1993) «Կուլտուրական հեղափոխության» մի կարևոր հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-64. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1993) Պատմաբանների հայկական ընկերության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում հայոց պատմության դպրոցական նոր դասագրքերի և ծրագրերի ստեղծման վիճակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-158. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Պ. (1991) Հասարակական առաջադիմության հարցերր XIX դարի հայ լուսավորական մտքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Չալոյան, Ս. Գ. (1991) Ազգային դաստիարակության հարցերը Գ. Արծրունու հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1991) Ստեփան Դանիելի Լիսիցյան (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1990) Գաբրիել Պատկանյան և Ներսես Աշտարակեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 30-40. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Շ. (1990) Խորհրդային Հայաստանի առաջին մանկավարժական թանգարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-43. ISSN 0320-8117

Չթյան, Ա. Գ. (1990) Լևոն Շանթը և Գասպար Իփեկյանը «Համազգային» մշակութային միության գործիչներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ռ. Գ. (1990) Լիբանանահայ կրթական հաստատությունները (1922—1980-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-52. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Հ. (1989) Գեղագիտական դաստիարակության տեսական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 26-33. ISSN 0320-8117

Казарян, Х. Г. (1989) Школьная реформа в Египте в первой половине XIX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1989) Մսեր Մսերյանը նամակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1988) Համառուսաստանյան պրոլետարիատի համակարգում Արևելյան Հայաստանի բանվոր դասակարգի կրթական-որակական աճը (XIX դ. երկրորդ կես—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-56. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (1988) Միքայել Չամչյան (կյանքի և գործունեության համառոտ ուրվագիծ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-85. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար and Հարությունյան, Կլիմենտ (1988) Վաստակաշատ գիտնականը և քաղաքացին (Ա. Մ. Հակոբյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Եղիշե (1987) Աշակերտական ելույթները հայկական դպրոցներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-35. ISSN 0320-8117

Багдасарьян, Рома (1986) Из истории школьного образования армян Грозного. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 59-63. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1986) Հայաստանի տեղական սովետները անգրագիտության վերացման համար մղված պայքարում (1921 —1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1985) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների կառավարումը կատարելագործելու ուղղությամբ (1971 — 1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Սուրեն (1984) Ազգային լեզուների փսխազդեցությունը զարգացած սոցիալիստական հասարակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մյասնիկ (1983) Գյուղատնտեսական կադրերի պատրաստումը Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Осипов, Bладимир (1983) Социальные функции системы образования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Պարտիզունի, Վաչե (1982) Էջեր Վ. Տերյանի «սկզբնական կրթության» պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Էռնեստ (1982) ՀԿԿ-ն դպրոցական շինարարության և անգրագիտության վերացման կազմակերպիչ (1921—1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 12-17. ISSN 0320-8117

Քառյան, Լիա (1982) Սոցիալիստական մրցությունը և բանվորների դաստիարակումը կոմունիստական բարոյականության ոգով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1980) Հայաստանի բանվոր դասակարգի կրթական մակարդակի աճը 1960-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Էդուարդ (1979) Սովետական իշխանության առաջին միջոցառումները որբ և անապաստան հայ երեխաների խնամքի և դաստիարակության ուղղությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Գ. (1975) Կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների ստեղծումն ու զարգացումը Սովետական Հայաստանի գյուղերում (1920-1940 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-21.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1973) Լուսավորական շարժման սկզբնաքայլերը հայ իրականության մեջ (XVIII դ. վերջ-XIX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 13-24.

Аракелян, И. А. and Шаинов, Р. С. (1972) Методика прогнозирования потребности в учительских кадрах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 81-88.

Երկանյան, Վ. Ս. (1971) Հայկական դպրոցը 1800-1870 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 39-51.

Գրիգորյան, Վ. Ա. (1971) Էջեր Հայաստանի պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական կրթության զարգացման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 35-42.

Երկանյան, Վ. Ս. (1970) Հայկական դպրոցը 1800-1870 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 31-45.

Ղազարյան, Բ. Կ. (1968) Մինիմում-բառարանն ու նրա անհրաժեշտությունը հայոց լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 79-88.

Сулханова, И. Н. (1968) Педагогические воззрения Г. Ахвердяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 66-73.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1967) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը սովետահայ մտավորականության ստեղծման ասպարեզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Երկանյան, Վ. Ս. (1967) Հայերի կրթական գործի զարգացման ընդհանուր բնութագծերը Անդրկովկասում XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-39.

Սիմոնյան, Հր. (1967) Ալ. Գրիգորյանց, «Հայաստանի տեխնիկական ինտելիգացիայի ձևավորումը և զարգացումը (1920-1965)», Երևան, 1966, 361 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-110.

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1966) Իրանի հայկական ղպրոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-76.

Папьян, З. Т. (1966) Некоторые вопросы подготовки и воспитания кадров в условиях технического прогресса в Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 20-30.

This list was generated on Mon Mar 1 23:46:16 2021 AMT.