Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "K Law > K Law (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 181.

Հարությունյան, Ամալյա (2020) Իրավագիտակցությունը և իրավահարաբերությունների սահմանադրականացման հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարդանուշ (2020) Տեղեկատվական իրավունքի սահմանները և սահմանափակման հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 178-190. ISSN 0320-8117

Harutyunyan, Amalya (2019) Theoretical-Methodological Bases of Disclosure of Nature and Content of Legal Consciousness. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 75-80. ISSN 0320-8117

Сафарян, Г. Г. and Тавадян, А. Л. (2019) Современные представления государственно-правовой типологии: Теоретико-правовой анализ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-189. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ա. (2019) Իրավագիտակցությունը իրավաստեղծման և իրավաիրացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ս. Ա. (2018) Ազատազրկվածների ընտրելու իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և եվրոպական երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 129-136. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2018) ԶԼՄ-ի մասնակցությունը օրենսդիր իշխանության մարմնի գործունեության հրապարակայնության ապահովմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Батиев, Л. В. and Казаров, С. С. (2017) Состояние преступности в Нахичевани-на-Дону в XIX-нач. XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Тоноян, Т. С. (2017) Субъекты уголовного права РА и правовой статус иностранцев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-190. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ս. Ա. (2017) Անձի ամուսնության և ընտանիք կազմելու իրավունքի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-177. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2017) ԶԼՄ-ների անկախության և ազատության արդի հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս.Մ. (2017) Իրավական պետություն և իրավագիտակցություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Варданян, Л. Г. (2017) Синкретическая концепция права: взгляд в будущее. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Ա. and Ավետիսյան, Հ. Վ. (2017) Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 215-221. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2015) Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի հարցը հայ և վրաց պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-102. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2015) Անվավեր ամուսնությունը և ամունալուծությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 301-307. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2015) Вопрос криминализации отрицания геноцида армян во французско-турецких отношениях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ա. Ժ. (2015) Մասնավոր հատվածում կաշառակերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 234-242. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2015) Ցեղասպանության գործերի քննությունը գերմանական ու իսրայելական դատարաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 24-32. ISSN 0320-8117

Кажаева, О. С. (2014) Соглашение о реадмиссии между Российской Федерацией и Республикой Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 149-154. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Գ. (2014) Դատարանների սահմանադրական հարցումները մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 155-165. ISSN 0320-8117

Թամազյան, Վ. Վ. (2014) Մշակութային-պատմական հուշարձանների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Գ. Ս. (2014) Հայ իրավագիտության ձևավորման պատմական առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 141-149. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Լ. Ն. (2014) Խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու դեմ պայքարի օրենսդրական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-181. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2013) Իրավական նորմատիվ ակտերը` ազգային մշակութային արժեքների պահպանման կարևոր գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2013) Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-193. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Հ. Հ. (2013) Դավանափոխության հարցերը Վրաստանի և Իմերեթի Հայոց վիճակային կոնսիստորիայի դատական ատյանի արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ա. (2012) Ժամանակակից իրավագիտական ենթալեզվի առանձնահատկությունները իմաստաբանության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 222-231. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2012) Ժողովրդավարական վերահսկողության ինստիտուտները ՀՀ զինված ուժերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Լ. (2012) Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 136-142. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Հ. (2012) Գրիգոր Զոհրապի իրավաբանական և օրենսդրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 200-212. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2012) ԶԼՄ իրավական կարգավիճակը և դերը նախընտրական քարոզարշավում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 220-232. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Մ. (2012) Հանցավորության դեմ պայքարի ծրագրավորումը և նոր գիտական տեսության մշակումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 233-241. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2012) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծման և օրենսդրական ամրագրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 179-190. ISSN 0320-8117

Степанян, А. С. (2012) Способы защиты аудиовизуальных произведений как объектов авторских прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-168. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Բ. Վ. (2012) ՀՀ կառավարության նորմաստեղծ գործունեության սահմանադրաիրավական կարգավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-145. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Պ. Ս. and Դավթյան, Ս. Ռ. (2012) Վարչատարածքային և սեփականության միավորների սահմանների օրենսդրական կարգավորումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-136. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ս. Ա. (2012) Տնտեսական ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-154. ISSN 0320-8117

Manzari, Alireza (2011) On Thoreau's Civil Disobedience. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 114-118. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2011) Power and Justice in International Relations. Interdisciplinary Approaches to Global Challenges, Edited by Marie-Luisa Frick and Andreas Oberprantacher,University of Innsbruck, Ashgate, 2009, 284 pages. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 301-312. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ. Զ. (2011) Արևմտահայերի Ազգային ժողովի հոգևոր գործառույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-93. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Լ. (2011) Ժողովրդավարական պետության ստեղծման և կայացման հարցերը Թ. Կամպանելլայի «Արևի քաղաք» աշխատության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 109-113. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Ռոբերտ Զավենի Ավագյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 335-337. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Մ. Մ. (2011) Փաստաբանական գործունեության քրեաիրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 101-108. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2011) Ցարիզմի քաղաքականությունը և ՀՅԴ դատական գործը (1908-1912 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 78-88. ISSN 0320-8117

Тамазян, В. В. (2010) Самоопределение народов и мировой порядок. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Դիլբանդյան, Ս. Ա. (2010) Անձի օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 200-206. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2009) Անկախ լրատվամիջոցները և իրավունքի գերակայության սկզբունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 195-203. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (2009) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-194. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2009) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ստեղծման և օրենսդրության զարգացման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 204-216. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Վ. Յու. (2009) Անզգուշությամբ մահ պատճառելը՝ որպես հանցակազմ միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Գ. Ս. (2008) Երեխաների քաղաքացիության հարցերի կարգավորումը ԽՍՀՄ և ՀՀ օրենսդրությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2008) Իրավունքի բնապատմական հիմքերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-102. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2008) Արտակարգ իրավիճակներում լրագրողների աշխատանքի իրավական կարգավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-156. ISSN 0320-8117

Բազոյան, Ե. Ի. (2007) Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական զարգացման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2007) Խորհրդային իրավունքի վախճանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 204-209. ISSN 0320-8117

Шагиданова, К. И. (2007) Благотворительная деятельность бакинских армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 156-163. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Վ. Վ. (2007) Կասկածանքի և մեղադրանքի բովանդակությանը տեղեկացվելու իրավունքը և դրա ապահովումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-178. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Политико-экономическая несостоятельность организации общественного движения с монопартийной надстройкой и гомогенным базисом (на примере советского социализма). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) Իրավունքի մինչփորձային էությունը և օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-212. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Закон производства прибавочной стоимости –всеобщий экономический закон цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Մ. (2006) Հողային բարեփոխումների և հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Մ. (2006) Օրենսդրական կարգավորման մի քանի հրատապ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 121-126. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2005) Իրավունքի հեգելյան փիլիսոփայությունը և արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-115. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և կառավարության փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-29. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Կ. Ռ. (2005) Շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հասկացությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Цагикян, С. Ш. (2004) Криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения коррупции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-83. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Գ. Ա. (2004) Վանիկ Վիրաբյան., Հայաստանի Առաջին հանրապետության միլիցիան և Ներքին գործերի նախարարությունը (1918–1920 թթ.), «Ասողիկ» հրատ. Ե., 2003, 150 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 244-245. ISSN 0320-8117

Авакян, А. В. (2003) Комментарий к изменениям и дополнениям, предло- женным к закону РА "О принудительном исполнении судебных aктов". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-154. ISSN 0320-8117

Саргсян, Л. Л. (2002) Некоторые международно-правовые аспекты выдачи преступников. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 164-175. ISSN 0320-8117

Պահլավունի, Վ. Ա. (2002) Մարդասիրական մտքի զարգացումր հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև նոր ժամանակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-64. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (2000) Նկատառումներ քրեական օրենսդրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 161-176. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (2000) Становление президентского института в СНГ: основополагающие конституционные нормы и принципы избрания глав государства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-201. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (2000) Ֆինանսական համահարթեցման համակարգի գնահատումը և արդիականացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ջ. Հ. (1999) Իրավունքի և օրենսդրության հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-165. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1998) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-191. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (1998) Электоральные системы. Институционализация и функции парламента. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Бозоян, А. А. (1997) Древнеармянский перевод византийского «Воинского закона». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1997) Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Վ. Ն. (1997) Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 152-161. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Զ. Ա. and Թադևոսյան, Լ. Զ. (1996) Բնության և շրջակա միջավայրի դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը, համակարգումն ու տեսակները ըստ ՀՀ գործող քրեական օրենսդրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-121. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (1996) Պատժի նպատակների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-97. ISSN 0320-8117

Кочарян, В. В. (1996) Предотвращение дискриминации, защита национальных меньшинств и проблема коллективных (групповых)прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-130. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Մ. (1996) Ներկայացուցչական համակարգը որպես արժեքաբանական վերլուծության օբյեկտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Петросян, И. С. (1995) Некоторые судебно-правовые аспекты деятельности современных средств массовой информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1995) Հայոց ցեղասպանությունը և բեռլինյան դատավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-166. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ֆ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։ Նախագիծ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 119-144. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1993) Անձի, ազգի և պետության ինքնիշխանության հիմնահարցը միջնադարյան Հայաստանի մատենագրական և իրավական հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1991) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 156-168. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Կ. Վ. (1991) «Պոլոժենիեի» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1991) Аграрный строй и крестьянство Османской империи накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-100. ISSN 0320-8117

Костандян, Э. А. (1991) Царское правительство и выборы католикосов всех армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-162. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1990) Երևանի բեգական հանձնաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Հոֆման, Թեսսա (1990) Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում՝ մարդու իրավունքների տեսանկյունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Погосян, Р. С. (1990) Некоторые вопросы повышения уровня правосознания и правовой информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-46. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Սմբատ Սպարապետի իրավաքաղաքական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 34-45. ISSN 0320-8117

Коджоян, Р. А. (1989) К вопросу о русско-германском «сотрудничестве» по проблемам реформ в Западной Армении (июль-декабрь (1913 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Галоян, К. О. (1988) Из истории создания добровольных народных дружин по охране общественного порядка в Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 46-54. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Էմ. Ա. Պիվազյան, Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» բանասիրական քննություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 225 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Джангирян, Жора (1987) Критерий эффективности контроля местных советов за деятельностью исполнительно-распорядительных органов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Վահե (1987) В. Р. Назарян, Теория и практика конституции союзной республики, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 242 с. Վ. Ռ. Նազարյան, Միութենական հանրապետության սահմանադրության տեսությունը և պրակտիկան, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1987, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ալբերտ (1986) Արևմտահայ մամուլը օսմանյան գրաքննության սկզբնական շրջանում (1840—60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Երեմյան, Արա (1986) Պատասխանատվության անխուսափելիության ապահովումը քրեական գործի հարուցման փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Погосян, Шаген (1985) Государственный контроль Армении в годы Великой Отечественной войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Ժորա (1985) Ժողովրդական դեպուտատների տեղական սովետների և դրանց գործադիր-կարգադրիչ մարմինների փոխհարաբերությունների սահմանադրական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Харатян, Фрунзе (1984) О понятии «компетенция органа государства». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Ժորա (1984) «Պետական իշխանություն» և «պետական կառավարում» հասկացությունների հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-80. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Սամվել (1983) Միութենական հանրապետության Մինիստրների խորհրդի և ժողովրդական դեպուտատների տեղական սովետների գործկոմների իրավական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Ванян, Артавазд (1983) К вопросу об эффективности деятельности органов внутренних дел. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-43. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Владимир (1983) Организационные проблемы координации и взаимодействия правоохранительных органов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 38-46. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1983) Ռանչպարների սոցիալ-իրավական վիճակը (XVI դ.—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-50. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Վլադիմիր (1982) Իրավապահպան մարմինների գործողությունների միասնության, կոորդինացման և փոխգործողության սահմանադրական հիմունքները և կանխարգելման պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 55-62. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Անատոլի (1982) Տուժողին պատճառված զգալի վնասի հասկացությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Արմեն (1981) Հայ ազգագրության և իրավունքի մարքսիստական ուսումնասիրման առաջին փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 33-39. ISSN 0320-8117

Агбашян, Карен (1981) Юридическая и экономическая ответственность в отношениях по поставкам продукции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-45. ISSN 0320-8117

Тадевосян, Мартын (1981) Понятие и система преступлений, связанных с неосторожным лишением жизни. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-62. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Օնիկ (1980) Հանցագործություն կատարած անձի բնութագրի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 31-40. ISSN 0320-8117

Арзуманян, Николай (1980) К русскому переводу «Сасанидского судебника». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 74-86. ISSN 0320-8117

Торосян, Хосров (1980) Суд архиепископа Сиса—столицы Киликийского армянского царства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 80-84. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Անատոլի (1980) Քաղաքացիների անձնական գույքի գողության իրավաբանական որակման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Бегиян, Aрменак (1980) Некоторые вопросы законодательства Армянской ССР о местных Советах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-22. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1979) Բենգալիայի ծայրագույն դատարանի վճիռը Մ. Նալբանդյանի կողմից կտակագումարները շահելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 105-109. ISSN 0320-8117

Апиян, Нерон (1979) Г. С. Саркисов, Процессуальные меры предупреждения преступлений, Издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1978, 143 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 114-116. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Շիրազ (1979) Սոցիալիզմը և մարդու իրավունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Վլադիմիր (1979) Քաղաքացիների իրավունքների դատական պաշտպանության ինստիտուտը սահմանադրության լույսի տակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Товмасян, Аршак and Авакян, Роберт (1979) 3. А. Тадевосян, Штраф как мера наказания, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1978, 98 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Օնիկ (1979) Սպեկուլյացիայի սուբյեկտիվ կողմի մի քանի հատկանիշներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Օնիկ (1978) Քրեական իրավունքի սոցիոլոգիական հետազոտությունների տեղը հանցավորությունն ուսումնասիրող գիտությունների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-42.

Թովմասյան, Արշակ (1978) Ս. Լ. Հովհաննիսյան, Ամուսնա-ընտանեկան իրավունքը վաղ ավատական Հայաստանում (4— 9-րդ դդ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 406 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 100-102.

Ասատրյան, Մամիկոն (1978) Աշխարհի օրենքների զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-49.

Ղևոնդյան, Ռազմիկ (1977) ԱՆԴՐՍՖՍՀ մասնակցությունը 1924 թ. ՍՍՀՄ Սահմանադրության մշակմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-54.

Նազարյան, Վլադիմիր (1977) Զարգացած սոցիալիզմի հիմնական օրենքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 15-28.

Гевондян, Размик (1977) Развитие конституционного законодательства ЗСФСР о высших органах государственной власти и управления (1922—1936 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-22.

Հախվերդյան, Հրանտ (1977) Պորտաբույծ ապրելակերպը որպես քրեաիրավական արգելքի օբյեկտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-101.

Նազարյան, Վլադիմիր (1976) Իրավագիտությունը և իրավունքի համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 4-10.

Աղաջանյան, Ռոբերտ (1976) Հանցագործության հանգամանքների չապացուցվածության պրոբլեմը սովետական քրեական դատավարությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 52-58.

Թադևոսյան, Զելիմ and Երեմյան, Գևորգ (1976) Ազատազրկման հետ չկապված պատիժների անհատականացման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 25-31.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1976) Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, աշխատասիրությամբ Խոսրով Թորոսյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, էջ 119+642. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-115.

Ալեքսանյան, Է. Գ. (1976) Անձնական սեփականության իրավունքի պաշտպանության իրային և պարտավորական եղանակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 47-55.

Աղաջանյան, Ռ. Հ. (1976) Ապացույցների գնահատումը վերադաս դատարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-44.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1975) Հայ ժողովրդի իրավական վիճակը խալիֆայության տիրապետության ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 74-88.

Оганесян, C. А. (1975) Г. Н. Надарейшвили, Древнегрузинское семейное право, Тбилиси, 1974, 181 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-116.

Թադևոսյան, Զ. Ա. (1975) Տուգանքի, որպես քրեական պատժի, նշանակման և կիրառման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-58.

Ավագյան, Ռ. Զ. (1974) Ջրերի աղտոտման համար պատասխանատվությունն ըստ Հայկական ՍՍՀ քրեական օրենսգրքի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 40-47.

Սարգիսով, Գ. Ս. (1973) Հանցագործությունների պատճառները ՍՍՀՄ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 79-87.

Тадевосян, 3. А. (1973) Сущность штрафа как меры наказания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 72-79.

Մկրտչյան, Յու. Դ. (1973) Աշխատանքային վնասվածքի գործերի գծով դատավարական օրենսդրության կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 91-98.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1973) Ծնողների ու զավակների անձնական և ինչքային իրավահարաբերությունները վաղ ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 21-32.

Թադևոսյան, Զ. Ա. (1972) Քրեական պատիժը և նրա արդյունավետությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 91-97.

Тадевосян, А. М. (1972) Советское законодательство и Регламент Верховного Совета союзной республики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 26-35.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1972) Դավանակցությունն իբրև պսակադրության անհրաժեշտ պայման վաղ ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 86-95.

Լալայան, Կ. Ա. (1971) Պրպտող իրավագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 92-93.

Апиян, Н. А. (1971) Создание рабоче-крестьянской милиции ССРА. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 30-38.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1971) Սոցիալիստական իրավունքի կարգավորման առարկայի ու բովանդակության հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 58-65.

Ավետիսյան, Հ. (1971) Երիտասարդ գիտաշխատողների առաջին նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-127.

Թովմասյան, Ս. Ս. and Գրիգորյան, Գ. Հ. (1970) Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-101.

Այվազյան, Ն. Ա. (1970) Հայկական ՍՍՀ իրավասության սահմանադրական զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-38.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1970) Մայրենիք սեփականության իրավունքը ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 17-29.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1970) Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 100-103.

Эмин, В. Г. (1970) Проблема государственного суверенитета в международном космическом праве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-23.

Խաչատրյան, Հ. Մ. (1970) Դեպուտատներին ետ կանչելու իրավունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-84.

Оганесян, Р. М. (1969) Мотивировка судебного приговора по советскому уголовному процессу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 26-35.

Սարգիսով, Գ. Ս. (1969) Խուլիգանության հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-97.

Ավագյան, Ռ. Զ. (1969) Քրեական պատասխանատվությունը ինքնասպանության հասցնելու համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 54-59.

Հովհաննիսյան, Ռ. Մ. (1969) Սովետական դատարանի արդարացման դատավճռի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104.

Галоян, Г. А. (1969) Закон от 12 нюня 1903 г. и волна революционного подъема в Армении и в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-24.

Բեգյան, Ա. Զ. (1969) Ի. Լենինը ՍՍՀՄ-ի ժողովուրդների ազգային պետականության ստեղծման օրինաչափությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11.

Бегиян , A. 3. (1969) М. А. Шафир, «Компетенция СССР и союзной республики», Издательство «Наука», М., 1968, стр.221. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-89.

Ենգիբարյան, Ռ. Վ. (1968) Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության կազմակերպման և գործունեության մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-78.

Հովհաննիսյան, Ռ. Մ. (1968) Դատավճիռը որպես սոցիալիստական արդարադատության կարևորագույն ակտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-72.

Գեննադի, Դ. (1968) Հնագույն իրավունքը միջնադարյան Պաղեստինում և Կիլիկյան թագավորությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-82.

Լալայան, Կ. Ա. (1968) Անհրաժեշտ պաշտպանությունը և կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների նախազգուշացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 29-38.

Քալաշյան, Լ. Խ. (1968) Սովետական իրավունքի բարոյական սկզբունքների հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-28.

Մամյան, Ս. Ս (1967) Հանցագործության առաջացման պատճառների հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 54-66.

Авакян, Р. 3. (1967) К вопросу об объекте преступлений против жизни по советскому уголовному праву. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-82.

Փափազյան, Հ. Դ. (1966) Շարիաթական իրավական նորմերը և հողի ֆեոդալական սեփականության հարցը Արևելքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-34.

Амер, Восуги (1966) Конституционные права женщин и их юридическое положение в Иране. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 77-84.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1966) Իրավահարաբերությունների ուսումնասիրության մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 31-41.

Մաթևոսյան, Հ. Ա. (1966) Սովետական քրեական դատավարության դեմոկրատիզմը և տուժողի իրավունքների պաշտպանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 64-72.

This list was generated on Mon Mar 1 22:05:26 2021 AMT.