Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "J Political Science > JV Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 29.

Կարապետյան, Ռ. Ս. (2019) Հայ-բելառուսական էթնոմշակութային միջնորդավորված կապերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-224. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2019) Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգի ինքնության և կառուցակցման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 199-210. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2018) Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 159-169. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հայ կաթոլիկները Զմյուռնիայում և կից բնակավայրերում (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-29. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2017) Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 354-365. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Լ. (2017) Սիրիահայերի հաղորդակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 366-374. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2013) Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-193. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2012) Кризис армянской науки и интеллектуальная миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 277-287. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2012) Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 254-265. ISSN 0320-8117

Мурадян, И. С. (2010) О правовом регулировании миграционных процессов в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2010) Международная трудовая миграция в свете глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 234-246. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Ք. (1997) «Փախստական» հասկացության բովանդակային բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-95. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Է. Գ. (1996) Ազգային փոքրամասնությունների վերաբնակեցումը Հայաստանում (1920- ական թվականների սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (1996) Հայերի գաղթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (1834 — 1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (1995) Վան-Վասպուրականի բնակչության և պարսկահայերի 1916 թ. գաղթերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-175. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1994) Российская колонизация Средней Азии и национальные меньшинства Туркменистана (1881—1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-60. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1991) Միգրացիոն պրոցեսները Հայաստանում (1960 — 1980 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-51. ISSN 0320-8117

Оганджанян, Р. С. (1989) Межнациональные отношения и миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-53. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Աշոտ (1988) Ազգաբնակչության տեղաշարժերը Էրզրումի նահանգի Բայազետ,Դիադին, Խամուր և Ալաշկերտ գավառներում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1988) Армянские переселения в средние века (общий обзор). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գայանե (1987) Հայերի տեղաբաշխումն ԱՄՆ-ում (XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 9-16. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գայանե (1986) Հայերի գաղթը ԱՄՆ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1986) Հ. Մելիքսեթյան, Հայրենիք—սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը (1920—1980 թթ.), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1985, 476 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռաֆիկ (1984) Լեհաստանի և Արևմտյան Ուկրաինայի պատմության ու մշակույթի հարցերը Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-49. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1982) Սիրաջ-ուդ-Դոուլեի գլխավորած հակագաղութային պայքարը Բենգալիայում (1756—1757 թթ.) ըստ հայկական սկզբնաղբյուրի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-63. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Մարիամ (1982) Հարավային և Արևելյան Եվրոպայից ԱՄՆ կատարած ներգաղթը (XIX դ. վերջ—XX դ. 60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 47-55. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Պետրոս (1978) Հայերի միջհանրապետական տեղաշարժերը ՍՍՀՄ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Григорянц, Владимир (1977) Переселение армян в Закаспийскую область (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 64-73.

Оганесян , Н. О. (1969) Ценное исследование о британском колониализме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-96.

This list was generated on Sun Feb 28 09:05:03 2021 AMT.