Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "J Political Science > JPP Political Parties"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 161.

Սարգսյան, Ս. Թ. (2019) Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության «Հայկաշեն» պաշտոնաթերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-30. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2018) Հայ ժողովրդական կուսակցության մամուլի օրգանները. «Ժողովրդի ձայն». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-93. ISSN 0320-8117

Կեսոյան, Գ. է. (2018) Պետական և կուսակցական վերահսկողության մարմինների վերակազմակերպումը ՀՍԽՀ-ում (1922-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ն. Ա. (2017) Բազմակուսակցական համակարգի սկզբնավորումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2016) Ամերիկահայ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Վերածնութիւն», Բոստոն, 1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-60. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2014) Приход социалистов к власти во Франции в контексте турецко-французских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-36. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2013) Զավեն պատրիարքի գործունեությունը Կ. Պոլսի ՀՅԴ մամուլի լուսաբանմամբ (1909-1915, 1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-139. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2011) Իշխանության կազմակերպման հարցը Անդրկովկասում. կոմիսարիատի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) «Ազգ» օրաթերթի 20-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Հրանդ Գանգրունու գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2011) Ցարիզմի քաղաքականությունը և ՀՅԴ դատական գործը (1908-1912 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 78-88. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2002) Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2002) Հ.Յ. Դաշնակցության քաղաքական ռազմավարությունը 1890-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2001) ՀՀԴ-ն և Կ.Պոլսի դաշնակցական մամուլը (1909-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-222. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1999) Բաքվի կոմունան ի նպաստ հայապահպանության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Сафрастян, Р. А. (1998) Турецкие оппозиционные партии и национальный вопрос в Османской империи в 1908 —1909 гг. (анализ партийных документов). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Գ. Հ. (1998) Ա.Արփիարյանի «մատնչության» առասպելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկները» Հայաստանի Հանրապետությունում (1918—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկներ» (1903—1918 թթ.)(գաղափարախոսություն , ծրագիր, գործունեություն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1997) Անդրկովկասի քաղաքական կուսակցությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1995) Վերակազմյալ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Մարտ», «Նոր կյանք»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (1994) «Ազատամարտ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (1994) Սոցիալիստ-հեղափոխականները Հայաստանում և Անդրկովկասի հայաշատ քաղաքներում (1903 — 1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-120. ISSN 0320-8117

Мравян, Ю. В. (1993) Страницы жизни Маро Назарбек. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 145-159. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1993) Անկախության գաղափարը Հ. Յ. Դաշնակցության ծրագրերում (1890—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1993) Արմենական կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Драмбян, Т. С. (1993) Эдуард Оганесян. Век борьбы. Очерк 100-летней истории дашнакской партии и национально-освободительной борьбы армянского народа. В двух томах. Мюнхен—Москва, изд.-во «Феникс», 1991, т. I—383 с., т. II—700 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-152. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1993) Հայ ժողովրդավարության քաղաքական ուղեգիծը 1917—1918 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1992) Հայ սահմանադիր ռամկավար կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1991) Բոլշևիկները և Էնվեր փաշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1991) Об одной распространенной ошибке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1991) Երկրորդ ինտերնացիոնալը և Անդրկովկասը (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-66. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1991) Ա. Ս. Համբարյան, Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը արևմտահայության ազատագրության ուղիների մասին. XIX դ. վերջ—XX դարի սկիզբ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1990, 480 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 163-166. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-169. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1991) Հ. Հ. Դաշնակցություն կուսակցության քաղաքական կողմնորոշման շուրջ (1890—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-149. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գ. Մ. (1990) Խորհրդային կոմունիստների համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Կ. Պ. (1990) Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձը (1920 թ.) և արևմտահայ փախստականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Хнкоян, Н. С. (1990) Выборы 1912 года в Турции и формирование антимладотурецкого блока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (1990) Հ. Հ. Դաշնակցությունը և սոցիալիզմի գաղափարը (1890—1906). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (1990) Հ. Հ. Դաշնակցության գաղափարական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1990) Հայաստանի խորհուրդը և քաղաքական կուսակցությունները 1918 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ժողովրդական հերոս Անդրանիկի ծննդյան 125-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Барсегян, Х. А. (1990) Еще об одном фальшивом мифе и бесчестном мифотворце (По поводу статьи Зия Буниатова «Мифы и мифотворцы»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-28. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1990) Անդրանիկը՝ հայդուկ (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Ժ. Հ. (1989) Անդրկովկասի և արտասահմանյան երկրների աշխատավորության համերաշխության պատմությունից (1920—30-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1989) Հարություն-Մարտիրոս Պոյաճյան (Ժիրայր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-36. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ս. (1989) Վերակառուցումը և աշխատող երիտասարդության հասարակական- քաղաքական ակտիվության բարձրացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-59. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (1989) Փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը և հայկական ազգային խորհուրդների ստեղծումը (1916 թ. մարտ—1917 թ. հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (1989) Սուրեն Սպանդարյանը և գյուղացիական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-30. ISSN 0320-8117

Абаджян, А. Х. (1989) Деятельность ЦКК-РКИ Армении (1924—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-33. ISSN 0320-8117

Хуршудян, Л. А. (1988) К вопросу о ленинской оценке социальной сущности партии Дашнакцутюн. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 12-31. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գ. Մ. (1988) ՍՄԿԿ XIX համամիութենական կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ներկարարյան, Վլադիմիր (1987) Ս. Ս. Ամիրյան, Ալեքսանդր Մյասնիկյան, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1986, 640 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Խմբագրական կոլեգիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-89. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Հովհաննես (1987) Համաժողովրդական պետության մասին տեսության զարգացումը ՍՄԿԿ XXVII համագումարի նյութերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1986) Արդյունաբերական արտադրության տնտեսական արդյունավետության չափանիշը և ցուցանիշները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Саркисян, Арменак (1986) Контрреволюционная политика буржуазно-националистических партий в Закавказском комиссариате (ноябрь 1917—февраль 1918). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Ենգոյան, Աշոտ (1986) Հանրապետության կուսակցական կազմակերպությունների գործունեությունը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ կոլեկտիվ կապալի արմատավորման և ամրապնդման ուղղությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 14-21. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан (1986) XXVII съезд КПСС и социальные проблемы ускорения: научно-технического прогресса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1986) XXVII съезд КПСС об интенсификации производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վլադիմիր (1986) Անդրկովկասի և Միջին Ասիայի սոցիալ-դեմոկրատների հեղափոխական կապերի պատմությունից (1905—1906). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1986) ՍՄԿԿ XXVII համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1986) Двоевластие в Закавказье: Советы и Озаком (март-июль 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 11-23. ISSN 0320-8117

Ժամհարյան, Գևորգ (1986) Հայաստանի կոմկուսի և հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը ֆիզկուլտուրայի և սպորտի մասսայական զարգացման ուղղությամբ (1956—1970). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 24-31. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1986) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության XXVIII համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1985) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների կառավարումը կատարելագործելու ուղղությամբ (1971 — 1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Թյությունճյան, Պողոս (1985) Լիբանանում բանվորական ու կոմունիստական շարժման պատմութենեն (1920-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Շատվորյան, Հայրապետ (1985) Հայաստանի կոմկուսի ռազմակազմակերպչական աշխատանքը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 6-15. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Միխայիլ Սերգեևիչ Գորբաչով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 5. ISSN 0320-8117

Քոչինյան, Հովհաննես (1985) Հասարակական գիտությունների զարգացման ուղղությամբ ՀԿԿ գործունեության պատմությունից (1951 —1955). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-31. ISSN 0320-8117

Խեչումյան, Դավիթ (1984) «Հայ ժողովրդական կուսակցության» գաղափարախոսության և պրակտիկ գործունեության հակաժողովրդական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-60. ISSN 0320-8117

Маркарян, Александр (1984) Деятельность большевиков в Кафанском Совете рабочих депутатов (март—июль 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Կոնստանտին Ուստինովիչ Չեռնենկո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 4-5. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Սասունիկ (1984) Սոցիալիստ-հեղափոխականների կուսակցության հայկական կազմակերպության մասին (1907—1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Նորիկ (1983) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը՝ գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1983) Բոլշևիկյան կուսակցության հիմնադիր համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Նորիկ (1983) ՀԿԿ գործունեությունը սփյուռքահայերի հայրենադարձության կազմակերպման և նրանց սոցիալիստական շինարարության մեջ ներգրավելու ուղղությամբ (1946—1948). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 13-20. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1982) Կոմունիստական կուսակցությունը ՍՍՀՄ կազմակերպիչն է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Սասունիկ (1982) Անդրկովկասի բոլշևիկների պայքարը էսէռների դեմ 1917 թ. ետհուլիսյան ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-19. ISSN 0320-8117

Макеев, Николай (1982) О создании и деятельности Армянской секции бакинской организации РСДРП (1906—1908 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Ստեփան (1981) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գործունեությունը հանրապետությունում գիտության կազմակերպման ուղղությամբ (1920- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1981) ՍՄԿԿ ղեկավար դերի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1981) Вопросы научно-технического прогресса в свете решений XXVI съезда КПСС. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միհրան (1981) Խնայողության ռեժիմը նոր հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1981) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գուրգեն (1981) Հայաստանի կոմկուսի XXVII համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1981) Նոր փուլ կոմունիզմի կառուցման ճանապարհին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан and Экмалян, Ашот (1980) Социально-экономическая стратегия КПСС и некоторые методологические проблемы развития социалистического общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի և ՀՍՍՀ Գերագույն սովետի հանդիսավոր նիստը՝ նվիրված Հայկական ՍՍՀ-ի և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմավորման 60-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 115-117. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1980) Պայքարի և հաղթանակների 60 տարի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1980) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմավորման 60-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 107-109. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես and Մուրադյան, Դերենիկ (1979) Հ. Ա. Պետրոսյան, Անդրկովկասի բանվոր դասակարգը և բոլշևիկյան կազմակերպությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1914—1917 թ. փետրվար), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1977, 322 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 118-121. ISSN 0320-8117

Хуршудян, Рубен (1978) Февральская революция и партия «Гнчак». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-28.

Хуршудян, Рубен (1978) К вопросу о программе партии «Гнчак». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Շիրազ (1977) ՍՄԿԿ XXV համագումարը և էկոլոգիական քաղաքականության հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-14.

Меликян, Генрих (1977) Деятельность большевиков в Кавказской армии после июльских дней 1917 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Խաչատրյան, Գուրգեն (1977) ՍՍՀՄ ժողովուրդների լենինյան բարեկամությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12.

Այվազյան, Գրիգոր (1977) ՍՄԿԿ XXV համագումարը և կուսակցական շինարարության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1976) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Լ. Ի. Բրեժնևի ծննդյան 70-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-94.

Editorial, Board (1976) ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության հրամանագիրը Լ. Ի. Բրեժնևին Լենինի շքանշանով և «Ոսկե աստղ» երկրորդ մեդալով պարգևատրելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 3.

Editorial, Board (1976) ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության հրամանագիրը Լ. Ի. Բրեժնևին ՍՍՀՄ պետական գերբի ոսկեդրոշմ պատկերով պատվավոր զենքով պարգևատրելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 3.

Գևորգյան, Ցոլակ (1976) Կուսակցական և սովետական կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումը Հայաստանում (1926-1932 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Աբրահամյան, Հենրիկ (1976) Հայ բոլշևիկ աքսորյալները Իրկուտսկի նահանգում (1914-1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 41-49.

Գևորգյան, Լ. Ե. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը և աշխատավորների կոմունիստական դաստիարակության խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11.

Այվազյան, Գ. Մ. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը զարգացած սոցիալիստական հասարակարգում կուսակցության ղեկավար դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-21.

Газанчиян, В. И. (1976) На рубеже 9-ой и 10-ой пятилеток. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-28.

Ենգոյան, Փ. Ի. (1976) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության XXVI համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-13.

Мурадян , В. А. (1975) Компартия Армении в годы Великой Отечественной войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-19.

Միկիչյան, Վ. Վ. (1975) Ստ. Շահումյանը արևմտաեվրոպական երկրների բանվոր դասակարգի դրության և բանվորական շարժումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-26.

Պողոսյան, Ա. Մ. (1975) Բ. Հ. Անանիկյան, Դաշնակցության գաղափարական-քաղաքական կրախը, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1974, 408 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-107.

Քթոյան, Հ. Մ. (1974) ՀԿ(բ)Կ պայքարը աշխատավորության աթեիստական դաստիարակության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Այվազյան, Գ. Մ. (1974) Վ. Ի. Լենինը դեմոկրատական ցենտրալիզմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-13.

Մկրտչյան, Ս. Շ. (1974) Կուսակցության ղեկավար դերի բարձրացումը տնտեսական շինարարության գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Մհոյի, Շ. Խ. (1973) Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցությունը և ինքնավար մարմինների ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 23-31.

Мамиконян, К. А. (1973) Большевистские организации Закавказья — образец интернационального сплочения трудящихся. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 3-11.

Գևորգյան, Ց. Ս. (1973) Կուսակցական կադրերի պատրաստման խնդիրը Հայաստանում 1923-1925 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 48-55.

Սիմոնյան, Ա. Պ. (1973) Պատմական կարևոր ուղենիշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 3-11.

Մուրադյան, Գ. Հ. (1973) ՀԿ(բ)Կ Էջմիածնի գավառային կազմակերպության ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 3-16.

Խուրշուդյան, Լ. Ա. (1973) Ռ. Լ. Մովսիսյան, Կուսակցության ղեկավար դերի աճը կոմունիստական շինարարության արդի էտապում, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1972, 300 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 104-107.

Ենգոյան, Փ. Ի. (1972) Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցությունը ՍՍՀՄ կազմակերպիչ ու ղեկավար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 3-11.

Բաբայան, Լ. Հ. (1972) ՍՄԿԿ XXIV համագումարը և պատմագիտության խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1971) Անդրկովկասի բոլշևիկները ՌՍԴԲԿ III համագումարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-13.

Բեգյան, Ա. Զ. (1971) ՍՄԿԿ XXIV համագումարր և սովետական շինարարության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1971) ՍՄԿԿ XXIV համագումարը և ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-9.

Даллакян, Г. М. and Симонян, Г. Р. and Мехтиев, Г. Г. (1971) Ценное исследование. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 97-99.

Գալոյան, Գ. Ա. (1971) Կոմունիստական կուսակցության կազմավորումը և սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 19-34.

Ջանինյան, Ա. Ս. (1971) ՀԿԿ պայքարը գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդման համար (1959—1965 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-59.

Мурадян, В. А. (1970) Военно-мобилизационная деятельность компартии Армении в первый период Великой Отечественной войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 50-59.

Ներկարարյան, Վ. Ն. (1970) ՌԿ(բ)Կ Դիլիջանի գավառային կազմակերպության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Агаев, В. М. (1970) Роль социалистического соревнования в интернациональном воспитании трудящихся Закавказья (1959—1965 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11.

Ղազանջյան, Վ. Հ. (1970) Մայիսյան ապստամբության 50-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-10.

Հակոբյան , Ա. Մ. (1970) Կուսակցական պետական վերահսկողության լենինյան պլանր և նրա իրագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 60-69.

Аветисян, Г. А. (1970) Коммунистический Интернационал молодежи и Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44.

Բադալյան , Խ. Հ. (1970) Կոմինտերնի II կոնգրեսը և Լենինի պայքարը օպորտունիստական կուսակցությունների դեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-21.

Хармандарян, С. В. (1969) Укрепление Закавказской федерации в 1922 году. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 17-28.

Այվազյան, Գ. Մ. (1969) Կուսակցական շինարարությունր Լոոի-Փամբակի գավաոում (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 35-44.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1969) Երևանի գավառային կուսկազմակերպության պայքարը գյուղատնտեսության վերականգնման համար (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15.

Աղայան , Ծ. Պ. (1969) Լենինյան գաղափարների աննկուն պրոպագանդիստը և խոշոր տեսաբանը (Արշավիր Մելիքյանի ծննդյան 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-39.

Ավագյան, Ս. Դ. (1968) Բոլշևիկյան օրգանի վերջին համարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-61.

Սարգսյան, Ա. Ա. (1968) Հայաստանի կուսկազմակերպությունների պայքարը տեխնիկական առաջադիմության համար (1945—1955 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Հովսեփյան, Ա. Ա. (1968) Հայաստանի կուսակցական մամուլի պատմությունից (1941-1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-23.

Շահնազարյան, Ռ. Ռ. (1967) Հայաստանի կոմերիտմիությունը գյուղատնտեսության վերականգնման համար մղած պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 17-26.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1967) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը սովետահայ մտավորականության ստեղծման ասպարեզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Аветисян, Г. А. (1967) Развитие молодежного движения и возникновение комсомола Закавказья (1917—1919 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-101.

Ուդումյան, Կ. Բ. (1967) ՌՍԴԲԿ(բ) Կովկասյան կազմակերպությունների երկրային առաջին համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-88.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1967) Բանակի հեղափոխական շարժման հարցերը Կովկասյան բոլշևիկների երկրային աոաջին համագումարում (հոկտեմբեր, 1917 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-17.

Սևյան , Վ. Գ. (1967) Հայ կոմունիստական երիտասարդական մամուլի պատմությունից (1921—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 38-49.

Սարգսյան, Ա. Ա. (1967) Հայաստանի կոմկուսակցության պայքարը արտադրական կադրերի պատրաստման համար (1945—1955 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-14.

Арутюнов, Г. А. (1966) «Социал-демократ» и «Рабочая газета» в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 19-29.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1966) ՀԿ(բ)Կ Երևանի գավառային կազմակերպության պայքարը կուսակցության գծի պաշտպանության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-19.

Гарибджанян, Г. Б. (1966) В. И. Ленин и большевистские организации Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-15.

Агаян, Ц. П. (1966) Стойкий борец ленинской гвардии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 33-41.

Օհանջանյան, Բ. Ս. (1966) ՍՄԿՊ XXIII համագումարը և բանվոր դասակարգի ու գյուղացիության դաշինքի հետագա զարգացումր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Аветисян, Г. А. (1966) Комсомол Закавказья в борьбе за осуществление социалистических преобразований в первые годы советской власти (1921—1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 10-24.

Մամիկոնյան, Կ. Ա. (1966) ՌՍԴԲՊ Կովկասյան միության հիմնադրումը և հայ սոցիալ- դեմոկրատների միության միաձուլումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-9.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1966) Ասքանազ Մռավյանի մասին (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-15.

This list was generated on Wed Feb 24 22:03:04 2021 AMT.