Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "J Political Science > JDP Diplomacy"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 55.

Գրիգորյան, Ա. Վ. (2018) Խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման հիմնական շարժառիթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-82. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2017) Армянская дипломатия на I Лондонской конференции и вопросы границ (12 февраля-10 апреля 1920 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-69. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2017) Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վ. Ա. (2017) Հայոց կաթողիկոսության դիվանագիտական ձեռնարկումները XII դ. 80-ական թթ. կեսերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Նավասարդյան, Ա. Գ. (2015) Չինական ստրատագեմները փոքր պետությունների դիվանագիտական պրակտիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 206-211. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2014) Ա.Ս. Գրիբոյեդովի դիվանագիտական առաքելության կործանումը Թեհրանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-100. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Ս. (2014) Քաղաքական կանխատեսման դերը արտաքին քաղաքականության ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-117. ISSN 0320-8117

Оганисян, Л. Г. (2013) Западная Армения в планах великих держав в 1914-1916 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-76. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Ա. (2013) Գերմանա-թուրքական քաղաքական հարաբերությունները Երկրորդ աշխարհամարտի նախաշեմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2013) Մեծ Բրիտանիան և Ղարաբաղի հարցը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 39-50. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2013) Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությունը Փարիզի Խաղաղության կոնֆերանսին (1919-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-106. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2013) Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-178. ISSN 0320-8117

Բալայան, Վ. Ռ. (2011) Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը և Արցախի պետականության վերակերտման գործընթացը (1720-1730 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 262-273. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Армения и советско-турецкие отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг., под редакцией Армана Киракосяна, Е., изд-во ”Тигран Мец”, 2010, 332 с. Հայաստանը և խորհրդա-թուրքական հարաբերությունները 1945-1946 թթ. դիվանագիտական փաստաթղթերում, Արման Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, 332 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-294. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2011) Միջազգային բանակցությունների արդյունավետության ընդլայնման հնարավորությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Է. (2011) Կիլիկիայի Հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի (1268 թ.) շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Մոսկվայի 1921 թ. մարտի 16-ի խորհրդա-թուրքական պայմանագրի իսկական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 113-125. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (2011) Չինական դասեր կամ նրբանկատ դիվանագիտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 109-112. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (2000) Հայ-հունական հարաբերությունները 1919-1920 թվականներին (Հայաստանի պետական արխիվների փաստաթղթեր և նյութեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-210. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ե. Ս. (2000) Հովհան Օձնեցին և նրա ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1999) К вопросу о датировке Московского советско-турецкого договора 1921 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1999) Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին Առաջին հանրապետության շրջանում (1918- 1920թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-33. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1999) Ռուբեն Գարեգինի Սահակյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 207-209. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (1997) Հայաստանը խորհրդաքեմալական հարաբերությունների ոլորտում 1920 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն ցույց տալու խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1994) Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1994) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 15-35. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Արխիվային նյութեր Մ. Խրիմյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 123-135. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1993) Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-24. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1993) Из истории советско-армянских дипломатических отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Ա. Ց. (1993) Հակոբ Սառիկյան (1872—1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-40. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ձևավորման իրավական որոշ հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1992) Քեմալականների 1920—1921 թթ. արշավանքն Անդրկովկաս և 1921 թ. մարտի 16-ի մոսկովյան պայմանագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

Овакимян, А. А. (1990) Сербская дипломатическая переписка об истреблении армян в Османской Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Ե. (1990) Երիտթուրքերի հայազերծումի քաղաքականության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 34-43. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Սմբատ Սպարապետի իրավաքաղաքական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 34-45. ISSN 0320-8117

Коджоян, Р. А. (1989) К вопросу о русско-германском «сотрудничестве» по проблемам реформ в Западной Армении (июль-декабрь (1913 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Киракосян, А. Дж. (1989) Англо-русские переговоры 1896 г. и Армянский вопрос. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-72. ISSN 0320-8117

Тавакалян, Н. А. (1989) Б. П. Балаян. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1988, 280 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Зограбян, Э. А. (1989) Территориально-разграничительные вопросы на второй Московской русско-турецкой конференции (февраль-март 1921 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Կոջոյան, Ռ. Ա. (1988) Արևմտահայաստանի ռեֆորմների շուրջ դիվանագիտական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1984) Сепаратные турецко-закавказские переговоры в Трапезунде (март-апрель 1918 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 28-40. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1984) Իրանահայերի մասնակցությունը իրանա-եվրոպական հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու փորձերում (XVI—XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Казанджян, Рем (1982) К вопросу о так называемом мирном договоре между РСФСР и дашнакской Арменией от 28 октября 1920 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 38-46. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1979) Ջոն Կիրակոսյան, Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը (19-րդ դ. 70-ական թթ.), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1978, 353 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Դիլոյան , Վ. Ա. (1975) Վ. Ա. Բայբուրդյան, Թուրք-իրանական հարաբերությունները (1900-1914 թթ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 389 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-93.

Կիրակոսյան, Ջ. Ս. (1974) «Քե-դ՚ Օրսեի» կանֆերանսը (1922 թ., մարտ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-21.

Степанян, С. С. (1973) Позиция Германии относительно реформ в Западной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 43-54.

Аракелян, А. А. (1972) Выдающийся ученый и дипломат. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 117-120.

Եսայան, Ա. Ա. (1972) Կարսի պայմանագրի 50 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 65-70.

Хазанов, А. М. (1971) Армянин Матевос—посол эфиопского императора и португальско-эфиопские отношения в XVI в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 33-42.

Զոհրաբյան, Է. Ա. (1971) Հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմությունից (1920 թ. նոյեմբեր-1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 15-22.

Պողոսյան, Հ. Մ. (1969) Իտալացի դիվանագետը Զեյթունի հերոսամարտերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-86.

Амидян, А. (1967) Проект «Исламского пакта» и Арабский Восток. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 96-100.

This list was generated on Mon Mar 1 20:33:33 2021 AMT.