Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "J Political Science > JC Political theory"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 47.

Մանուչարյան, Աշոտ (2020) Որքանո՞վ են իրական Փառանձեմ թագուհուն վերագրվող մեղադրանքները Օլիմպիայի «սպանության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Ս. (2018) Հայ-թուրքական հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Վ. (2017) Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման գերակա ուղղությունները և միջոցառումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2017) Քաղաքական և տնտեսական արդիականացման առանձնահատկությունները Սինգապուրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-137. ISSN 0320-8117

Мурадян, И. С. (2010) О правовом регулировании миграционных процессов в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Тамазян, В. В. (2010) Самоопределение народов и мировой порядок. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Վ. Ա. (2010) Ընտրությունների դերը Հայաստանում բազմակուսակցականության կայացման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Գ. (2010) Գրիգոր Արշակյան, Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» Հրատ., 2009, 210 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 515-516. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-31. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Վ. (2009) ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրությունը և որբ երեխաների խնամքի խնդիրը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Քարամյան, Ա. Ռ. (2009) Քաղաքական հաղորդակցությունը՝ որպես հասարակայնության հետ կապերի բաղադրիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ա. Գ. (2008) Պետության ռազմավարական հզորության գնահատման մեթոդաբանությունը արդի ռազմաքաղաքական իրողությունների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-103. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2002) Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Վանեսյան, Ռ. Հ. (2002) Նիկոլո Մաքիավելի. քաղաքական մտքի նշանավոր ներկայացուցիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2002) Հ.Յ. Դաշնակցության քաղաքական ռազմավարությունը 1890-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1989) Кувейт и Эмираты: сходство и своеобразие экономики и политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-36. ISSN 0320-8117

Оганесян, Н. О. (1989) Глобальная стратегия ислама: основополагающие принципы и конечные цели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-22. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ավագ (1985) Ազատագրական պայքարը Ավ. Իսահակյանի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 30-39. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Միքայել (1980) Հարաբերությունների կառավարումը և դաստիարակությունը որպես կոլեկտիվի ղեկավարման կարևոր ֆունկցիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 38-51. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1979) Структурные изменения в народном хозяйстве СССР в условиях научно-технической революции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Էդուարդ (1977) Թոռնիկյանների քաղաքական դերը X դ. հայ-բյուզանդական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 64-72.

Экмалян, Ашот (1977) Методологический анализ понятия «достижения научно-технической революции». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-20.

Ալեքսանյան, Սամվել (1977) Դիտողություններ Արևելյան Հայաստանում ցարիզմի սոցիալական քաղաքականության պատմագրության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-63.

Ստամբոլցյան, Անուշ (1977) Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության ներքին քաղաքականությունը (1952-1953 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Գևորգյան, Լ. Ե. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը և աշխատավորների կոմունիստական դաստիարակության խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11.

Գրիգորյան, Գ. Ս. (1975) Տարոնի քաղաքական դրությունը VIII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 38-48.

Շահինյան, Ռ. Վ. (1974) XIX դ. վերջի և XX դ. սկզբի հայ-ռուս հեղափոխական կապերի պատմության լուսաբանումը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Արզումանյան, Զ. Ա. (1974) Փաստաթղթեր Անդրկովկասի քաղաքական դրության մասին (1723 թ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115.

Барсегян, Х. А. (1973) Из литературного наследия Ст. Шаумяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 3-13.

Бегиян, А. 3. (1972) Советские национально-государственные отношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 3-12.

Հակոբյան, Մ. Մ. (1972) Ընդդեմ ՍՄԿԿ ազգային քաղաքականության կեղծարարության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 12-18.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1972) Օսմանյան կայսրությունում կապիտալիզմի զարգացման մի քանի նախադրյալների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 36-47.

Օհանյան, Վ. Ա. (1972) Հ. Բժշկյանը (Գայը) Բաքվի նավթարդյունաբերող բանվորների արհմիության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 12-17.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1971) Բյուզանդիա և Հայաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 26-35.

Акопян, М. С. (1971) Доктрина «сдерживания». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-92.

Бегиян, А. 3. (1970) Развитие государственности Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-10.

Адамян, В. О. (1970) Преодоление социально-экономической неоднородности труда с переходом к коммунизму. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-47.

Ինճիկյան , Հ. Գ. (1970) Լենինիզմը և ազգային-ազատագրական շարժման ժամանակակից պրոբլեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 34-41.

Эмин, В. Г. (1970) Проблема государственного суверенитета в международном космическом праве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-23.

Խաչատրյան, Հ. Մ. (1970) Դեպուտատներին ետ կանչելու իրավունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-84.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1970) Վ. Ի. Լենինը ցիմերվալդյան շարժման կազմակերպիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Հովսեփյան, Հ. Ա. (1969) Պետության ձևերի հարցը Ստ. Շահումյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Սադաղյան, Ա. (1969) Անդրկովկասի կոմերիտմիության հերոսական տարեգրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 88-90.

Հակոբյան, Մ. Մ. (1969) Կոմունիստակսն հասարակական գիտակցության ձևավորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-50.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1968) Երևանի հասարակական-քաղաքական կյանքի պատմությունից (1917թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15.

Гарибджанян , Г. Б. (1967) В. И. Ленин об экономическом и социально-политическом положении дореволюционного Кавказа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1966) Բոլշևիկների գործունեությունը Կովկասյան բանակի աոաջին համագումարում (1917 թ. ապրիլ-մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-88.

This list was generated on Wed Mar 3 15:35:16 2021 AMT.