Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "J Political Science > JA Political science (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 692.

Խառատյան, Ալբերտ (2020) Դավիթ-Դանիելյան ներհակությունը Զմյուռնիայում և Կոստանդնուպոլսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 9-24. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Նարեկ (2020) Խորհրդարանական կառավարման համակարգի տեսագործնական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 168-177. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մարիամ (2019) Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավարության գործունեության անդրադարձը «Ճակատամարտի» հրապարակումներում (1918-1919 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 38-52. ISSN 0320-8117

Махмурян, Гаяне (2019) Севрский договор и Республика Армения в политике США 1919-1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 72-86. ISSN 0320-8117

Գրեկյան, Երվանդ (2019) Կլիմայական փոփոխությունները և Ուրարտական պետության անկումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 35-71. ISSN 0320-8117

Ռուխկյան, Լ. Մ. (2019) Պոլիարխիան և նորազատականության ժամանակակից դրսևորումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-109. ISSN 0320-8117

Մահտեսյան, Հ. Շ. (2019) Ստեփան Կամսարականի կազմած՝ Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանման ծրագիրը (1917թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 350-360. ISSN 0320-8117

Սարոյան, Կ. Ա. (2018) Քաղաքական սոցիալականացումը քաղաքացիական մշակույթի համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2018) Հայ ժողովրդական կուսակցության մամուլի օրգանները. «Ժողովրդի ձայն». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-93. ISSN 0320-8117

Փիրումյան, Տ . Ա . (2018) Հանդուրժողականության հիմնախնդիրը ազատական-ժողովրդավարական արժեքների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-158. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ա. Ա. (2018) Պարսկա-բյուզանդական քաղաքականությունը Հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ VII դարի առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Навасардян, А. Г. (2017) Проблема сущности и функций политической воли. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Аракелян, А. Р. (2017) Совет сотрудничества арабских государств залива. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Շ. Ա. (2017) Արդահանի խնդիրը հայ-վրացական հարաբերություններում 1920 թ. աշնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-83. ISSN 0320-8117

Մակիչյան, Վ. Լ. (2017) Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Ա. Է. (2017) Էնվեր փաշայի՝ բոլշևիկների հետ համագործակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. and Սուքիասյան, Հ. Հ. (2017) Լևոն Շիրինյան, Արդիականացման տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ (պրոյեկցիա դեպի Հայաստան, Ե., «Լիմուշ» հրատ., 2016, 116 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 300-302. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Հ. Գ. (2017) Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1991-2015 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Է. Տ. (2017) Նասերականություն. տեսություն և գործառույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 119-126. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ժ. Հ. (2017) Շառլ դը Գոլի ալժիրյան քաղաքականության արդյունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2016) Արարատ Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-293. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (2016) ՀՀ ռազմական անվտանգության համակարգը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական զարգացումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-146. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2016) Հայ իրականության մարտահրավերները հարափոփոխ աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2016) Հայ նախարարների դիրքորոշումն արաբական առաջին արշավանքների նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2016) Անգլո-ռուսական մրցակցությունը և թուրք-պարսկական վերջին՝ 1821-1823 թթ. պատերազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2016) Թուրք-հայկական հարաբերությունները Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում 1995-2001թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-26. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Վ. (2016) Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Հռոմի Պապի ուղերձը հայ ժողովրդին. «Գալիս եմ որպես ուխտագնաց՝ ըմպելու ձեր ժայռե հավատքի աղբյուրից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 10-11. ISSN 0320-8117

Բագրատյան, Բ . Ս . (2016) Պառլամենտի ինստիտուտը պետականաշինության գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Մխոյան, Գ . Վ . (2016) Քաղաքական ընդդիմության ինստիտուտի առանձնահատկությունները տարբեր մշակութային միջավայրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Пономарев, В. А. (2016) Современный международный терроризм как асимметричный ответ на вызовы глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-81. ISSN 0320-8117

Դավիթավյան, Տ . Ա . (2016) Ադրբեջանի հետախուզական մարմինները. գործունեության իրավական հիմքերը և հիմնական ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-89. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ . Զ . (2016) Արդիականացման ճապոնական ֆենոմենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Ղահրիյան, Մ. Հ. (2016) Իրաքի քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ (1991-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2016) Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-135. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2016) Հայաստանի պատմաքաղաքակրթական ամբողջականության փաստն ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական կեղծարարությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-44. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ս. Վ. (2016) Սաուդյան Արաբիան և Իրանը Իրաքի դեմ կոալիցիոն ուժերի ռազմական գործողությունների ընթացքում (1991 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2015) Արդիականացման չինական մոդելը տնտեսական և քաղաքական զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-133. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ա.Վ. (2015) Իրավիճակը Հայաստանում՝ ըստ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վ. Ֆիլիպսի տեղեկությունների(1919 թ. սեպտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 120-127. ISSN 0320-8117

Նավասարդյան, Ա. Գ. (2015) Փոքր պետությունների գենեզիսը և դրանց սահմանման տարբերակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Ս. Գ. (2015) Արցախյան շարժումը՝ վերակառուցման և քաղաքական նոր մտածողության արդյունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-240. ISSN 0320-8117

Երանոսյան, Ն. Ս. (2015) Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլը արևմտահայերի կացության մասին (1878-1896). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2015) Խորհրդային Հայաստանում կիրառված «ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-145. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Հ. Վ. (2015) Կովկասը Գերմանիայի աշխարհառազմավարական շահերի ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-163. ISSN 0320-8117

Հայրապետովա, Լ. Ռ. (2015) Հայերի ցեղասպանությանը Գերմանիայի մեղսակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 282-287. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2015) Հետախուզական ծառայության կազմակերպումը և գործունեությունը ՀՀ-ում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-255. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (2015) Նոր Բայազետի գավառը 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-123. ISSN 0320-8117

Абрамян, М. Т. (2015) Идеология национально-освободительной борьбы в ”Западне честолюбия” Ш. Шаамиряна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-233. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2015) Բաքվի Հայոց ազգային խորհուրդը՝ Ադրբեջանի հայության պաշտպան (1918 թ. մայիս-1920 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Նաջարյան, Մ. Տ. (2015) Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի պատմությունից (1965-1991 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-123. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ն. (2015) Քաղաքական ընդդիմության տիպաբանությունը՝ ըստ նպատակային չափանիշի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 200-205. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2014) 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը և խորհրդարանի ձևավորումը Օսմանյան կայսրությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2014) Приход социалистов к власти во Франции в контексте турецко-французских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-36. ISSN 0320-8117

Ֆարադոնբեհ, Աֆսանեհ Շիրանի (2014) Հայ-թուրքական հակամարտության տիպաբանությունը և կարգավորման հնարավոր ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-100. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2014) Հայաստանն ու Անդրանիկը ԱՄՆ-ի 1917թ. արևելյան քաղաքականության մեջ և Հայոց ազգային խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 323-343. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2014) Մուսալեռցիները 1915 թ. ֆրանս-բրիտանական ծրագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-57. ISSN 0320-8117

Аветикян, Г. Г. (2014) Термин "этнические азербайджанцы" как средство антииранской пропаганды США. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-105. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Է. Վ. (2014) ԱՄՆ-ի դերակատարությունը Հայաստանում անկախ պետականության հաստատման և ամրապնդման գործընթացում (1990-2000թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2014) Հողապահպանության և «անհայրենիք» հայապահպանության գաղափարների դրսևորումը ԱՄՆ-ի հայ համայնքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 41-57. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Է. Վ. (2014) Մկրտիչ Ներսիսյանն ընդդեմ հայ ազգային-ազատագրական շարժման պատմության կեղծարարների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 28-40. ISSN 0320-8117

Աղաբեկյան, Լ. Ս. (2014) Ֆրիդրիխ Բարբարոսայի արևելյան քաղաքականության գաղափարական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2014) Armenian civilizational heritage versus Turkish- Azerbaijani falsification of history and historical geography. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Melikyan, M. (2014) Peacekeeping operation in Nagorno-Karabakh Republic: arguments pro et contra. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-67. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Տ. (2014) Արծրուն Հովհաննիսյան, Տարածաշրջանի ռազմականացումը և հայոց բանակը, Ե., Հեղինակային հրատ., 2013, 267 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 304-306. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2014) Եկեղեցու սեփականության բռնագրավումը Խորհրդային Հայաստանում (1920 թ. դեկտեմբեր – 1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-102. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2014) Զմյուռնիան 1821-1829 թթ. հունական ապստամբության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (2014) Հայաստան և Ռուսաստան. պատմության դասեր և իրողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Ժամհարյան, Ա. Ռ. (2013) Թուրքիայի հարաբերությունները Մաղրիբի արաբական երկրների հետ տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների համատեքստում (1996-2002 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Կ. Կ. (2013) Քաղաքական ազգը և ազգային ինքնորոշման իրավունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2013) Ազգային անվտանգության արժեքային նշանակությունը և կառուցվածքային հիմնատարրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Մ. Է. (2013) Էլիտաների տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Կոբելյան, Խ. Ս. (2013) Թանգարան և վեբկայք. գաղափարախոսությունը և քաղաքականությունը Հրեից հոլոքոստին նվիրված երեք թանգարանների օրինակով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2013) Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությունը Փարիզի Խաղաղության կոնֆերանսին (1919-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-106. ISSN 0320-8117

Թերզյան, Ա. Տ. (2013) Նորֆունկցիոնալիստական և միջկառավարական հայեցակարգերի կիրառելիությունը Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-149. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2013) Փավստոս Բուզանդը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 64-75. ISSN 0320-8117

Abisoghomonyan, R. (2013) Military Factor as a Key in Struggle for Energy Resources. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-114. ISSN 0320-8117

Սարիբեկյան, Ս. Լ. (2013) «Պետական տարածք» աշխարհաքաղաքական ռեսուրսի հետազոտության խնդրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-185. ISSN 0320-8117

Багдасарян, С. Г. (2013) Возможные пути развития ситуации при ненасильственном сопротивлении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 140-144. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2013) От Брест-Литовского мира к Мудросскому перемирию: история невыполнения договоров. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-39. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2013) Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-178. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2013) Երիտթուրքերի քննադատությունը «Մշակ» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 340-349. ISSN 0320-8117

Գալուստյան, Ռ. Ա. (2013) Հայ մտավորականության ոչնչացումը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 15-20. ISSN 0320-8117

Եսոյան, Մ. Ա. (2013) Հայկական բարենորոգումների լուսաբանումը սիրիական «Ալ- Թակադդում» թերթում (1912-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Տ. (2013) Սամցխե-Ջավախքի ու Ծալկայի պատմաքաղաքական և ժողովրդագրական իրավիճակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-158. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2013) Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր Ա. Վռամյանի ծածկագիր նամակը` ուղղված Թալեաթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Ա. Ս. (2012) Ադրբեջան և Վրաստան երկկողմ հարաբերությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Գ. Է. (2012) Ազգ-պետության զարգացման արժեքային բազմաչափությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Լ. Ս. (2012) Արիստակես Լաստիվերտցու մի վկայության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 58-69. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Ի. (2012) Համասլավոնականության գաղափարախոսությունը Ռուսաստանում Ղրիմի պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սուվարյան, Ա. Ս. (2012) Միքայել Նալբանդյանը հանրային կառավարման հիմնախնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 110-119. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2012) Ներակա իմաստը նախընտրական կարգախոսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 106-109. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2012) «Էթնիկ զորակոչ» Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2012) Военно-политическое сотрудничество России и Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 86-99. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2012) Еще раз об оптимальном развитии общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 249-253. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2012) Ազգային կրթության փիլիսոփայությունը սոցիալ-քաղաքական արդիականացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Մ. Հ. (2012) Գրիգոր Զոհրապի իրավաբանական և օրենսդրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 200-212. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2012) Զմյուռնիայի հույների ողբերգության պատմությունը հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2012) Սմբատ Գաբրիելյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները և «Հայք» հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 374-388. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2012) Սյունիքը Հայաստանի կազմում պահպանելու խնդիրը Գարեգին Նժդեհի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 141-148. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2012) Տիգրան Դևոյանցի զեկուցագրերը Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական իրադարձությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 389-405. ISSN 0320-8117

Լոնգո, Ջուլիանո (2012) Nikolay Hovhannisyan. IL Problema Del Karabakh. Il Faticoso Percorso Verso la Liberta e l’independenza, Roma, Edizioni Studio 12, 2011, 172 p. Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Ղարաբաղի հիմնախնդիրը. Ազատության և անկախության փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, Ստուդիո 12 հրատ., 172 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 324-326. ISSN 0320-8117

Колобов, О. А. (2012) Гегам Петросян. Отношения Республики Армения с Россией (1918- 1920 гг.), Е., изд-во ЕГУ, 2012, 423 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-350. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Л. А. (2012) Индия и Пакистан: хроника полувекового конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Ազիզյան, Ա. Ա. (2012) Էթնոքաղաքական հակամարտությունների դրդապատճառները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2012) Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը եվրոպական անվտանգության համակարգին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-127. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Ա. Ս. (2012) Վրաստանի XVII դ. պատմության հարցերը Զաքարիա Քանաքեռցու «Պատմագրության» համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-62. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2011) Power and Justice in International Relations. Interdisciplinary Approaches to Global Challenges, Edited by Marie-Luisa Frick and Andreas Oberprantacher,University of Innsbruck, Ashgate, 2009, 284 pages. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 301-312. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2011) Роль России в урегулировании Карабахского конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ռ. Վ. (2011) Էթնիկ խմբերի դերը ոչ արևմտյան քաղաքակրթությունների արդիականացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2011) Իշխանության կազմակերպման հարցը Անդրկովկասում. կոմիսարիատի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Գ. (2011) ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և ՌԽՖՍՀ քաղաքական համակարգի ճգնաժամը (1990-1993 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Ակոպյան, Ց. Ա. (2011) ՀՀ-ի և Վրաստանի գործադիր իշխանությունների ձևավորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 69-75. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2011) Հունական համայնքի տնտեսական հալածանքների արձագանքը «Դաշինք» թերթում(1910-1913 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ս. (2011) Չեզոքության քաղաքականությունը Եվրոպայում ռազմական ինտեգրման գործընթացների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 76-88. ISSN 0320-8117

Բալայան, Վ. Ռ. (2011) Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը և Արցախի պետականության վերակերտման գործընթացը (1720-1730 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 262-273. ISSN 0320-8117

Вардазарян, С. С. (2011) Ислам и смертники – эффективное оружие терроризма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Գ. (2011) Ազգային շահերի արդիականացումը ՀՀ անվտանգության ապահովման քաղաքականության գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-114. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Ա. (2011) Ալևիները Թուրքիայում 1920-1930-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Տ. Ռ. (2011) Թուրք բանաստեղծ Թևֆիք Ֆիքրեթը` հայ վրիժառուի ներբողագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 221-228. ISSN 0320-8117

Հասան-Ջալալյան, Ս. Ռ. (2011) Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-97. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2011) Հուշեր Կարեն Դեմիրճյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 275-284. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2011) Армянская тематика в британской политике (в свете константинопольских событий 1919-1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 363-382. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2011) Роль армянской общины в формировании позиции Франции в отношении евроинтеграционных процессов Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. and Գեղամյան, Գ. Մ. (2011) ԼՂՀ-ի ազատագրված տարածքների, արտագաղթի և վերաբնակեցման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-96. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Է. (2011) Կիլիկիայի Հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի (1268 թ.) շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Վ. Ա. (2011) Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացը Եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Մոսկվայի 1921 թ. մարտի 16-ի խորհրդա-թուրքական պայմանագրի իսկական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 113-125. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2011) Վանի հայության 1918 թ. մարտյան նահանջը Պարսկաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 336-362. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2011) Ցարիզմի քաղաքականությունը և ՀՅԴ դատական գործը (1908-1912 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 78-88. ISSN 0320-8117

Кажоян, Р. А. (2010) К общей теории общинного развития: модель процесса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-314. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Կոսովոյի կարգավիճակի որոշման գործընթացի նշանակությունը հակամարտությունների կարգավորման սկզբունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2010) Ջոն Կիրակոսյան, Անկախ պետականության և քաղաքական հայագիտության ակունքներում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2009, 680 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 349-354. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության «Նոր ակտիվիզմի» երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2010) ՀՍԽՀ սահմանների հարցը 1921 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում (Մոսկվայի և Կարսի կոնֆերանսները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 36-58. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Г. Ж. (2009) Кавказская политика Российского государства в сохранении этноструктуры региона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 149-155. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2009) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի քաղաքականությունը երկրամասի վարչական սահմանաբաժանումների և զեմստվոների հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-73. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Կ. Հ. (2009) ՀՅԴ մասնակցությունը 1910 թ. Կոպենհագենի միջազգային սոցիալիստական համաժողովին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2009) Ռուբեն ավագ քահանա Բեկգուլյանցի նամակները Արևմտյան Հայաստանում ռուսական իշխանությունների քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-301. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2009) Ազգային կրթության հիմնախնդիրը քաղաքական տեսության հայեցակետից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-105. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Է. Է. (2009) Ժողովրդավարության պատկերացումների փոփոխությունը արդի հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-231. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2009) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորություններն ու հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Ե. (2008) Եվրոպական վերահսկողության խնդիրը 1914 թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. (2008) Քաղաքական մասնակցության ձևերը քաղաքական խոսույթի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-112. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Վ. (2008) ՀՀ-ի և ԳԴՀ-ի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2008) Սոցիալ-կրթական արժեքային կողմնորոշումը` հասարակության կերպափոխման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ն. Վ. (2008) Քաղաքական կողմնորոշման ուսումնասիրման չափորոշիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2008) Коррупция как тема избирательной кампании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-129. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2007) Пограничные проблемы Республики Армения и британская политика. Диалог исследователей.(Асоян Т.М., Территориальные проблемы Республики Армения и британская политика (1918-1920 гг.), М., Альфа, 2005, 245 с. ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 230-245. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2007) 1828 թ. «Ռուս-անդրկովկասյան ընկերության հիմնադրման նախագծի» գնահատման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-121. ISSN 0320-8117

Кеворкова, Н. И. (2007) Развитие туризма и роль государства в формировании положительного имиджа Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-159. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2007) Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի պատմաիրավական գնահատականը (1920-1921 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2007) Լեռնային Ղարաբաղի և Կոսովոյի հակամարտությունների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2007) Գլոբալացումը և աշխատանքային միջազգային միգրացիայի բովանդակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Ա. Ս. (2007) Կարեն Խաչատրյան, Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հրատ., 2007, 260 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 263-266. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2007) Հակամարտությունների կարգավորման իրավական հիմքը. տարածքային ամբողջականությո՞ւն, թե՞ ինքնորոշման իրավունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2007) Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII դ. երկրորդ կես – XIV դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Բեռլինի վեհաժողովի հանրագումարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Մ. (2006) Ժողովրդավարությունը և քաղաքական կուսակցությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2006) ՀՅԴ Կ. Պոլսի պարբերական մամուլը (1909-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-181. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2006) Միջազգային միգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային Կովկասում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 238-244. ISSN 0320-8117

Մանվելյան, Ա. Բ. (2006) Պայքար կասպյան նավթի արտահանման ուղիների վերահսկման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-197. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Политико-экономическая несостоятельность организации общественного движения с монопартийной надстройкой и гомогенным базисом (на примере советского социализма). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Կ. Կ. (2006) Աշխատանքի շուկան որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների զարգացման կարևորագույն գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-78. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2006) Միջազգային հարաբերությունների ձևավորման այլընտրանքները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2006) Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների մարքսյան մեկնաբանությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2006) Роль гражданского общества в демократизации государственного управления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 198-210. ISSN 0320-8117

Ճորոխյան, Տ. Ա. (2006) Էթնիկ ինքնությունը ժողովրդավարական համախմբման կառուցվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-138. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2006) Ինքնության պահպանման խնդիրը տրանսֆորմացման գործընթացներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Մ. (2006) Հողային բարեփոխումների և հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Գ. Մ. (2006) Ռուսաստանի մերձավորարևելյան քաղաքականությունը (1890-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-197. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политэкономическая ограниченность марксистской теории прибавочной стоимости. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Ժողովրդավարական բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման նախադրյալները և դժվարությունները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-31. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Հայ-թուրքական հարաբերությունների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Общественно-политический отбор–неизбежный фактор оптимальной цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Акопян, А. Г. (2005) Особенности становления конкурентной политики Республики Армения в переходный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-191. ISSN 0320-8117

Вартанян, Р. Г. (2005) Политические процессы в кавказском регионе в условиях новой геополитической ситуации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-93. ISSN 0320-8117

Саруханян, С. Н. (2005) Современные российско-иранские отношения: проблемы и перспективы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-207. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. (2005) Ժողովրդավարացման երրորդ ալիք. անցումային հասարակությունների գծային զարգացման բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-140. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Ա. (2005) Հայաստանի առաջին գործադիր իշխանությունը և նրա քաղաքական պրակտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-250. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա. պարադիգմի վերանայում կամ երկրորդ փուլ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политический отбор. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-120. ISSN 0320-8117

Погосян, А. В. (2005) ,,Забытый человек” эпохи Франклина Рузвельта и нашего времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-167. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (2005) 1881 թ. մարտիմեկյան ահաբեկումը և հայության նկատմամբ ցարիզմի նոր քաղաքականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. դեկտեմբեր-1919 թ. առաջին ամիսներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Ս. Ռ. (2005) Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի համեմատական վերլուծության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Минасян, С. М. (2004) История и перспективы российско-иранского военно- политического сотрудничества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 217-228. ISSN 0320-8117

Григорянц, Г. Г. (2004) Три модели легитимации власти. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-159. ISSN 0320-8117

Աշըքեան, Շ. Պ. (2004) Հայկական ցեղասպանության հարցը ՄԱԿ-ի մեջ (1971-1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-237. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմի սկզբում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-170. ISSN 0320-8117

Джангирян, .Ж. Д. (2004) Политический режим и его значение для реализации принципа разделения властей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2004) Բյուջետային դասակարգման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-124. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ն. Գ. (2004) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և դրա ազդեցությունը տնտեսության ագրարային հատվածի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Մհոյան, Շ. Խ. (2003) Հարավային Քուրդիստանի ինքնավարության գործընթացն արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Մ. Ա. (2003) Պետական իշխանությունը՝ հասարակության կառավարման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 131-137. ISSN 0320-8117

Դերձյան, Հ. Մ. (2003) Ազգային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների արտացոլումը հայ իրավական մտքի հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Լ. Ղ. (2002) Հ.Սիմոնյան, Է.Զոհրաբյան, Վ. Խոջաբեկյան , Ա. Ավագյան, Հ.Կարագյոզյսւն, Բ. Հարությունյան, Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում (գիտաժողովի նյութեր), Ե., 2001, «Նախիջևան» հրատ., 200 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Ստեփանյանց, Ս. Մ. (2002) Կովկասի ռազմաբեմից ռուսական զորքերի հեռանալը և Անդրկովկասում ու Պարսկաստանում իրադրության փոփոխությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Գ. (2002) Միքայել Պապաջանյանր և Արևմտյան Հայաստանի բարենո֊րոգումների ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-205. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Լ. Վ. and Փիրուզյան, Ս. Ա. (2002) Սպիտակի երկրաշարժի պատճառահետևանքային ընկալումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Саркисян, Г. Р. (2001) Взаимоотношения стран СНГ: перспективы экономической интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2001) Անգլիական ռազմական վարչակարգը Անդրկովկասում և Հայաստանի կառավարությունը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ.օգոստոս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-80. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Н. М. (2001) Из истории колониальной политики Франции (1534-1762). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-93. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2001) Գերության համակարգը Օսմանյան կայսրությունում (XV - XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (2000) Աշոտ Հովհաննիսյանը և խորհրդահայ մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-22.

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2000) Առաջինից Երրորդ հանրապետություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Ուլուբաբյան, Լ. Լ. (2000) Արցախյան շարժումը և հայ-ռուսական հարաբերությունները (1988-1990թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-54. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (2000) Հայ-հունական հարաբերությունները 1919-1920 թվականներին (Հայաստանի պետական արխիվների փաստաթղթեր և նյութեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-210. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (2000) Административный передел внутренних границ Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-221. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (2000) Становление президентского института в СНГ: основополагающие конституционные нормы и принципы избрания глав государства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-201. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ա. Ս. (2000) Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-41. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ե. Ս. (2000) Հովհան Օձնեցին և նրա ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2000) Շ. Շահամիրյանր և Հայաստանի ու Վրաստանի միավորման հարցը ХVIII դարի վերջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2000) Կրոնի և եկեղեցու նշանակությունը հայ ազգի պետաիրավական կյանքի կազմակերպման գործում Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Վ. (1999) «Նախիջևան » հայրենակցական միության գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 202. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1999) К вопросу о датировке Московского советско-турецкого договора 1921 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1999) Արցախյան խնդիրը Հայաստանի Առաջին հանրապետության խորհրդարանում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1999) Բաքվի կոմունան ի նպաստ հայապահպանության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1999) Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին Առաջին հանրապետության շրջանում (1918- 1920թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-33. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Էդ. Լ. (1998) Գալուստ Կյուլպենկյան-Խորհրդային Միություն. Չկայացած գործընկերություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1998) Գերմանիայի տնտեսական և ռազմաքաղաքական ներթափանցումը Թուրքիա և Արևմտահայաստանը (1900—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-182. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Գ. Գ. (1998) Ներդրումային վարկավորման պետականորեն աջակցման ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-131. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1998) Ներքաղաքական իրադրությունը Հայաստանում 1920 թ. գարնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1998) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-191. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննղյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյանր և արևմտահայության պատմության ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների Սիսիանի բանակցությունները (1921 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-79. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (1998) Հայկական հարցը Եռյակ համաձայնության երկրների գաղտնի բանակցություններում ու համաձայնագրերում 1915—1916 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Маркаров, А. А. (1998) Электоральные системы. Институционализация и функции парламента. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Գ. Հ. (1998) Ա.Արփիարյանի «մատնչության» առասպելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1998) Դավիթ Անանունի քաղաքական ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Մ. Ս. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունում նոր տնտեսական քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-144. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1998) Սիմոն Վրացյանի անտիպ հուշերը Նիկողայոս Ադոնցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Эттибарян, А. О. (1998) Проблемы переходного периода: усиление инвестиционной направленности амортизационной политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1997) «Սպեցիֆիկները» Հայաստանի Հանրապետությունում (1918—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Կ. Ռ. (1997) Ամերիկայի հայկական համագումարի կազմավորումը,նպատակներն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (1997) Հայաստանը խորհրդաքեմալական հարաբերությունների ոլորտում 1920 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Շահազիզյան, Ս. Ռ. (1997) Հայոց պետականության ձևի և բովանդակության որոնման խնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1997) Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը և զբաղվածության քաղաքականության հիմնահարցերն անցման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-36. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1997) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը 1878 թ. Բեռլինի վեհաժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 7-21. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1997) Յուրի Սուվարյան, Ռազմավարական կառավարում. Մեթոդաբանությունը և արդի հիմնահարցերը, Երևան, «Տնտեսագետ», հրատ., 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-167. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (1997) Պետական դուման և արևելահայ իրականության հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-50. ISSN 0320-8117

Баликян, О. С. (1996) Письма А. И. Хатисяна А. О. Оганджаняну. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 197-212. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը Բեռլինի 1878 թվականի վեհաժողովին նախորդող շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1996) Գերմանական սոցիալ-դեմոկրատիան և Հայկական հարցը XIX դարի վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-53. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1996) Հայ-լեհական ռազմաքաղաքական կապերը XVII դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-152. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1996) Հրաչիկ Սիմոնյան, Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Ա, Երևան, Կաիսա հրատարակչություն, 1996, 751 էջ, գիրք Բ, Երևան, 1996, 829 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (1996) Армения и армяне в русской летописной историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 175-186. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1996) К истории зарождения националистического (тюркистского) направления в турецкой историографии (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-79. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Է. Գ. (1996) Ազգային փոքրամասնությունների վերաբնակեցումը Հայաստանում (1920- ական թվականների սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն ցույց տալու խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վ. Ա. (1996) Քուրակչայի դաշնագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-106. ISSN 0320-8117

Вирабян, А. С. (1996) Документы о выборах католикоса армянской церкви (1930-1932 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-150. ISSN 0320-8117

Кочарян, В. В. (1996) Предотвращение дискриминации, защита национальных меньшинств и проблема коллективных (групповых)прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-130. ISSN 0320-8117

Թավաքալյան, Ն. Ա. (1996) Ազգային հարցի լենինյան կոնցեպցիան քննական հայացքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (1996) Հայերի գաղթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (1834 — 1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. (1996) Մ. Կատկովի, Ռ. Պատկանյանի և «Հայկական սեպարատիզմի» շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-91. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Ս. Ա. (1996) Նոր տնտեսական քաղաքականությունը և կոոպերացիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) XIX դ. վերջի հայ քաղաքական-հասարակական մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Мyрадян, В. Л. (1995) Национальный фактор в немецко-фашистской стратегии войны против СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-61. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Զ. (1995) Պոտսդամի կոնֆերանսը, Հայկական հարցը և սփյուռքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-195. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1995) Ռուսաստանի օգնությունը արևմտահայ գաղթականներին (1895—1900). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Авакян, А. Г. (1994) Масонство в рядах «Иттихад ве теракки». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1994) Российская колонизация Средней Азии и национальные меньшинства Туркменистана (1881—1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-60. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1994) Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1994) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական կացությունը (1990—1993 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (1993) Աղա-Մահմեդ խանի սպանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 119-122. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1993) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Карапетян, С. А. (1993) К решению глобальных и региональных проблем межнациональных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дант (1993) Проект глобальных мероприятий по выживанию и развитию человечества, «Комплексные модели». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1993) Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ձևավորման իրավական որոշ հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. and Оганесян, П. О. (1993) Еще одна малоизвестная статья Николая Адонца по Армянскому вопросу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-148. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1993) Անձի, ազգի և պետության ինքնիշխանության հիմնահարցը միջնադարյան Հայաստանի մատենագրական և իրավական հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1993) Հայ ժողովրդավարության քաղաքական ուղեգիծը 1917—1918 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Мирзоян, С. С. (1992) Документы о погромах нухинских и арешских армян в 1919—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-163. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (1992) Իտալիայի ազգային-ազատագրական շարժումները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1992) Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի հասունացումը Խորհրդային Հայաստանում 1965—1985 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1991) Բոլշևիկները և Էնվեր փաշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1991) Հայաստանի նկատմամբ ԱՄն-ի քաղաքական ծրագրերը XX դ. սկզբին ըստ Դ. Մեյջիի զեկուցման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Կ. Ս. (1991) Միհրան Տամատյանի հուշերը Կիլիկյան անկախ հանրապետության հռչակման պատճառների և պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 129-140. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1991) Из тюремных записок Гарегина Нжде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 136-145. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վ. Ե. (1991) Հայաստանում իշխանության և կառավարման մարմինների կազմավորման գործընթացի որոշ հարցեր (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 36-45. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1991) Միգրացիոն պրոցեսները Հայաստանում (1960 — 1980 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-51. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1991) Երկրորդ ինտերնացիոնալը և Անդրկովկասը (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-66. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1991) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Նահատակյան, Ռ. Ա. (1991) Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 153-163. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1991) Аграрный строй и крестьянство Османской империи накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-100. ISSN 0320-8117

Костандян, Э. А. (1991) Царское правительство и выборы католикосов всех армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-162. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1991) Գարեգին Նժդեհը Սյունիքում (1919 թ. օգոստոս—1921 թ. հուլիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (1991) 1890-ական թվականների արևմտահայերի ջարդերի և ինքնապաշտպանական մարտերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-169. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1991) Հ. Հ. Դաշնակցություն կուսակցության քաղաքական կողմնորոշման շուրջ (1890—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-149. ISSN 0320-8117

Հոֆման, Թեսսա (1991) Ժիրայր Քոչարյան, Հայ ժողովրդի բնատարածքը պատմաքաղաքական իրադարձության ներքո, սկսյալ Բեռլինի Վեհաժողովից (1878). մի քաղաքական-աշխարհագրական վերլուծություն և փաստագրություն, Dietrich Reimer հրատարակչություն, 1989 (աշխարհագրության ինստիտուտի մատենաշար, Բեռլինի Ազատ համալսարան), 317 էջ, 9 քարտեզ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-171. ISSN 0320-8117

Անանյան, Ժ. Հ. (1991) Հայ-ռուսական հարաբերությունները. նախադրյալները, փուլերը, պրոբլեմի նկատմամբ մոտեցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ա. Ա. (1991) Տեխնոկրատիզմ. մտածողության և քաղաքականության վնասները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1921 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 74-93. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1990) Политические группировки в Багратидском царстве накануне захвата Ани Византией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Ա. Մ. Թևոսյան, Ռեթեոս Պերպերյան։ Փիլիսոփայական և հասարակական-֊քաղաքական հայացքները, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչության, 1989, 290 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գ. Մ. (1990) Խորհրդային կոմունիստների համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Հ. Ե. (1990) Հաճընի հերոսամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 21-33. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1990) Հռոմի քաղաքականությունը Հայաստանում պրինցիպատի կազմավորման շրջանում (պարբերացման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1922 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 74-88. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Կ. Պ. (1990) Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձը (1920 թ.) և արևմտահայ փախստականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Մ. (1990) Սիրիական բարժուազիայի հայկական հատվածի դիրքերը երկրի էկոնոմիկայում(1945—60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Армения и армяне в статьях С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1990) Из истории карабахских событий (август 1919—июнь 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1990) Политические группировки в Багратидском царстве накануне захвата Ани Византией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1990) Գում Գափուի ցույցը (100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1990) 16—18-րդ դարերի հայ ազատագրական շարժումները և հայ գաղթավայրերը (հոդվածների ժողովածու), ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988, 228 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-90. ISSN 0320-8117

Хнкоян, Н. С. (1990) Выборы 1912 года в Турции и формирование антимладотурецкого блока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Լ. (1990) 1918 թ. Բաքվի հայկական ջարդերը (ԳՖՀ-ի արտաքին գործերի մինիստրության քաղաքական արխիվի փաստաթղթերը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-88. ISSN 0320-8117

Оганесян, Н. О. (1990) Региональные конфликты—вопросы возникновения и типологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Պողոսյան, Հ. Մ. (1990) Գևորգ Բագրատի Ղարիբջանյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Ե. (1990) Երիտթուրքերի հայազերծումի քաղաքականության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 34-43. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1990) К историографии проблем зарождения буржуазно- националистической идеологии в Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ե. Ա. (1990) Թուրքմենչայի և Ադրիանուպոլսի պայմանագրերը ռուս և հայ նախահեղափոխական պատմագիտության գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 65-74. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1990) Հայաստանի խորհուրդը և քաղաքական կուսակցությունները 1918 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) Yves Ternon. Enquête sur la négation d'un génocide. Marseille,Editions Parenthèses, 1989,227р. Իվ Տերնոն, Մի ցեղասպանության ժխտման քննություն, Մարսել, Պարանտեզ հրատարակչություն, 1989, 227 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. (1990) Малоизвестная статья «Турецкая нота и Турецкая Армения» Николая Адонца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Մ. Գ. (1990) ԱՄՆ-ի հայ համայնքը երկրի քաղաքական կյանքում (1980-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Կ. Ս. (1990) Հայ-քրդական հարաբերությունները XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-20. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (1989) Проекты экономического освоения Закавказья (1826—1834). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (1989) Սարգիս Կուկունյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Юзбашян, К. Н. (1989) Нагорный Карабах. Историческая справка. Редакторы Г. А. Галоян, К. С. Худавердян, Ереван, 1988, 95 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-88. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Ժ. Հ. (1989) Անդրկովկասի և արտասահմանյան երկրների աշխատավորության համերաշխության պատմությունից (1920—30-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ռ. Բ. (1989) Ռուսաստանի և Գերմանիայի քաղաքականությունը Արևմտահայաստանի բարենորոգումների հարցում (1912—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 18-29. ISSN 0320-8117

Կյուրեղյան, Է. Ա. (1989) Շ. Ս. Մարտիրոսյան, Էկոնոմիկա և քաղաքականություն (հարաբերակցությունը սոցիալիզմի կատարելագործման պայմաններում), Երևան, ՀԽԱՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 276 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Мгоян, А. Ш. (1989) Курдский вопрос в Иране во время революционных событий 1979 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Սմբատ Սպարապետի իրավաքաղաքական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 34-45. ISSN 0320-8117

Коджоян, Р. А. (1989) К вопросу о русско-германском «сотрудничестве» по проблемам реформ в Западной Армении (июль-декабрь (1913 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Дилоян, В. А. (1989) Мери Кочар, Армяно-турецкие общественно-политические отношения и армянский вопрос, Ереван, 1988, изд-во Ереванского университета, 307 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 93-98. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1989) Политика английских завоевателей по отношению к армянам Арцаха (ноябрь 1918—август 1919 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Կ. (1989) Գևորգ Չաուշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1989) Կուսակցության ագրարային ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Գ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական փոփոխությունների մի քանի հարցեր (1960 — 1980-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Բիթարյան, Մ. Մ. (1989) Արմինիայի արաբ ոստիկանների ժամանակագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ պետականության վերականգնման հարցերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Կ. (1989) Գևորգ Չաուշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 31-38. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ս. (1989) Վերակառուցումը և աշխատող երիտասարդության հասարակական- քաղաքական ակտիվության բարձրացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-59. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Ա. (1989) Փաստաթղթեր Զանգեզուրի 1918—1919 թթ. ինքնապաշտպանական կռիվների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-88. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1989) Ալեքսանդր Գոլոշյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 48-55. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (1989) Ժողովրդական դեպուտատների ակտիվության բարձրացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1989) Հարություն Սըվաճյանի աշխարհայացքի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 73-85. ISSN 0320-8117

Инджикян, О. Г. (1989) Геноцид. Морально-политические факторы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 14-26. ISSN 0320-8117

Казаросян, А. Е. (1989) Трагедия греческого и армянского населения Стамбула 6—7 сентября 1955 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-37. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1989) Ազատ Հայաստանի գաղափարը «Հայ բանվոր հեղափոխականների ասոցիացիայի» ծրագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1989) Положение угнетенных народов Османской империи в освещении турецких авторов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1989) Գ. Վ. Պլեխանովը և հայ հեղափոխական գործիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1989) IV դարի Հայաստանի պետական կառավարման ձևերի որոշ առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 51-56. ISSN 0320-8117

Тавакалян, Н. А. (1989) Б. П. Балаян. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1988, 280 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Մ. and Ռաշիդյան, Ս. Հ. (1989) Е. С. Саакян, Революционные движения молодежи в Армении и Закавказье в конце XIX—начале XX века, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 242 с. Ե. Ս. Սահակյան, Երիտասարդության հեղափոխական շարժումները Հայաստանում և Անդրկովկասում 19-րդ դ. վերջին—20-րդ դ. սկզբին, Երևան,«Հայաստան» հրատարակչություն, 1987, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Абаджян, А. Х. (1989) Деятельность ЦКК-РКИ Армении (1924—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-33. ISSN 0320-8117

Зограбян, Э. А. (1989) Территориально-разграничительные вопросы на второй Московской русско-турецкой конференции (февраль-март 1921 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Է. Գ. (1988) Գյուղատնտեսության տեխնիկական կադրերի պատրաստումը Հայաստանում (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Վ. Ս. (1988) Եմենի արաբական հանրապետության արտաքին քաղաքական կուրսը 1980-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 39-45. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1988) Հայ ուսանողության նյութական վիճակն ու միջոցները Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարաններում (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Марзпанян, А. А. and Аствацатуров, С. В. (1988) Об одной закономерности коммунистической формации (политико-экономический аспект). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ռ. (1988) Հայ ժողովրդի ազատագրական շարժման ռուսական կողմնորոշման ձևավորման ժամանակաշրջանի հարցը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Վարդապետյան, Վ. Է. (1988) Նյութական ռեսուրսների օգտագործման բարելավման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 27-35. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Г. В. (1988) Алжир: политика арабизации и двуязычие. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Мартиросян, В. М. (1988) Р. Г. Хачатрян, Русская историческая мысль и Армения (XVII— начало XIX в.), Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 362 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հ. Շ. (1988) Սովետական մարդու քաղաքացիական ակտիվությունը՝ վերակառուցման վճռական գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 9-17. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. and Закарян, А. А. (1988) Поручик Колмаков о деятельности Андраника в 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 62-84. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Б. С. (1988) Нагорный Карабах (Размышления над статистикой). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գ. Մ. (1988) ՍՄԿԿ XIX համամիութենական կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Инджикян, Оганес (1988) Армянский вопрос и советско-турецкие отношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Լևոն (1988) Զեյթունը և 1896 թ. հունվարի 30-ի համաձայնագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Օտյան, Ռուբեն (1988) Խաչիկ Օտյան (Օտյանների գերդաստանի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-72. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Բորիս (1988) Սովետական Հայաստանում գյուղատնտեսական մտավորականության կազմավորման պատմությունից (1921 —1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-35. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Նուբար (1988) Vahakn N. Dadrian, The Role of Turkish physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, Holocaust and Genocide Studies, 1986, vol. I, № 2, pp. 169-192: Վահագն Դադրյան, Թուրք բժիշկների դերը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին արևմտահայերի ցեղասպանության մեջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Даниелян, Эдуард (1988) Армяно-византийские отношения в период заключения армяно-арабского договора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 21-32. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес and Хуршудян, Лендруш (1988) Некоторые вопросы истории Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար and Հարությունյան, Կլիմենտ (1988) Վաստակաշատ գիտնականը և քաղաքացին (Ա. Մ. Հակոբյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Իսկանդարյան, Սամվել (1988) Թուրքական բռնապետության խարազանումը Թովմաս Թերզյանի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Казахецян, Владимир (1988) Материалы о борьбе крестьянства Ереванской губернии и Борчалинского уезда за землю накануне Октябрьской революции (март-октябрь 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-80. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վիկտոր (1988) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի գործունեությունը հասարակական կազմակերպություններում (1926—1937). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Джангирян, Жора (1987) Критерий эффективности контроля местных советов за деятельностью исполнительно-распорядительных органов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Սարդարյան, Կտրիճ (1987) Հայաստանում ռազմական կոմունիզմի կիրառման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1987) Տնտեսական ճգնաժամերի տեսության և պատմության հարցերը Մենտոր Բունիաթյանի հետազոտությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գագիկ (1987) Ժողովրդական ընդվզումներն Արևմտյան Հայաստանում (XIX դ. 20—40-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-37. ISSN 0320-8117

Саркисян, Гайк (1987) Региональное экономическое самоуправление: цели и принципы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1987) Հայաստանի գյուղացիության պայքարը հողի համար 1917—1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ (1987) Մեծ հոկտեմբերը և իմպերիալիստական տերությունների զավթողական քաղաքականության մերկացումն արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 18-33. ISSN 0320-8117

Бархударян, Владимир and Восканян, Вазген (1987) «Декабристы об Армении и Закавказье (сборник документов и материалов)», часть первая, Ереван, издательство АН АрмССР, 1985, 408 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Աշոտ (1987) ԳՖՀ-ի մերձավորարևելյան քաղաքականությունը ժամանակակից փուլում (1982—1986). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 11-17. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Վահե (1987) В. Р. Назарян, Теория и практика конституции союзной республики, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 242 с. Վ. Ռ. Նազարյան, Միութենական հանրապետության սահմանադրության տեսությունը և պրակտիկան, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1987, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Արմինե (1987) Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման արդի խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-24. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Бабкен (1987) Когда отсутствует научная добросовестность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 33-56. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ստեփան and Կոնդակչյան, Ռաֆֆի (1987) Գ. Բ. Ղարիբջանյան, Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1986, 161 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Ավանեսյան, Սոնա (1987) Աշխատավորական կոլեկտիվի սոցիալ-որակական կառուցվածքի ցուցանիշների համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-26. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Միքայել (1987) Կառավարչական որոշումը և հասարակության սոցիալ-տնտեսական առաջադիմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Արմեն (1987) Պարթևական տերության քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ (պարբերացման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Ներկարարյան, Վլադիմիր (1987) Ս. Ս. Ամիրյան, Ալեքսանդր Մյասնիկյան, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1986, 640 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Յուրիկ (1987) 1921 թ. փետրվարյան խռովության առաջացման պատճառների նենգափոխումը հայ բուրժուական պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1987) Конец двоевластия. Борьба между революцией и националистической контрреволюцией в Закавказье (июль — октябрь 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հենրիկ (1987) Սոցիալիստական գիտակցությունը որպես անհատի ակտիվ կենսադիրքորոշման ձևավորման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 17-24. ISSN 0320-8117

Казахецян, Владимир (1987) О материальном ущербе, нанесенном армянскому народу в Закавказье и в Карсской области турецкими интервентами. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Материалы из истории социально-экономического положения и антиправительственных выступлений трудящихся Армении (1917—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-84. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Հովհաննես (1987) Համաժողովրդական պետության մասին տեսության զարգացումը ՍՄԿԿ XXVII համագումարի նյութերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Էդիկ (1987) Հայաստանի գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումն ու զարգացումը համատարած կոլեկտիվացման նախօրյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 11-18. ISSN 0320-8117

Абаджян, Артур (1986) Борьба ЦКК-РКИ Армении с бюрократизмом в государственном аппарате (1924—1934). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 12-19. ISSN 0320-8117

Мартиросян, Шираз (1986) Экономика и политика: анализ соотношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Վազգեն (1986) Արևելահայերի 1667 թ. նամակը պոլսահայերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 40-42. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լևոն (1986) Լազարյանները և Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղթավայրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 53-60. ISSN 0320-8117

Киракосян, Арман (1986) Р. А. Сафрастян. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50—70 гг. XIX в.), Ереван, издательство АН АрмССР, 1985, 147 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Григорян, Эдгар (1986) Рескрипт от 2 февраля 1906 г. и выборы в первую Государственную думу в Ереванской губернии и Карсской области. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 22-31. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ներսես (1986) Ֆրանսահայ երիտասարդական միությունը (ԺԱՖ) խաղաղության համար մղվող պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Սամվել (1986) Ագրարային հարցը Թուրքիայի Արևելյան վիլայեթներում (1960—70-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 42-46. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1986) Հայաստանի տեղական սովետները անգրագիտության վերացման համար մղված պայքարում (1921 —1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Սարդարյան, Կտրիճ (1986) Հայաստանում սովետական իշխանությունն ամրապնդելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները (1921 թ. ապրիլ—հունիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1986) ՍՄԿԿ XXVII համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1986) Двоевластие в Закавказье: Советы и Озаком (март-июль 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 11-23. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1985) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների կառավարումը կատարելագործելու ուղղությամբ (1971 — 1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Կարամանուկյան, Շահեն (1985) Արաբական պետությունների լիգան և Մաղրիբի ժողովուրդների պայքարը ազգային անկախության համար (1945—1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Артавазд (1985) Классовые сдвиги в закавказской деревне в период подготовки к массовой коллективизации (1927-1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Արիստակես (1985) Ջ. Հարբորդի զինվորական առաքելությունը և Հայաստանի մանդատը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1985) Արևելյան Հայաստանի գյուղացիության արտագնացության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-29. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1985) Երկու վավերագիր Մուշի և Սասունի հայության վիճակի մասին (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 76-85. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Էդիկ (1985) Կոմունիզմի լինելիության պրոցեսում զարգացած սոցիալիզմի տեղի որոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-89. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վիկտոր (1985) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգի գործունեությունը սովետներում սոցիալիզմի տնտեսական հիմքի կառուցման ժամանակաշրջանում (1926—1932). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1985) Отделение Закавказья от Советской России—следствие антисоветской политики закавказского Сейма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լևոն (1985) Հյուսիսային Կովկասում հայկական գաղթավայրերի հիմնադրման մասին (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Աբել (1985) Հայրենական մեծ պատերազմում սովետական ժողովրդի հաղթանակի միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար (1985) Ռուսաստանյան առաջին հեղափոխությունը և նրա արձագանքները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Погосян, Шаген (1985) Государственный контроль Армении в годы Великой Отечественной войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Կարամանուկյան, Շահեն (1985) Արաբական երկրների լիգան և Եգիպտոսի պայքարը անկախության նվաճման ու ամրապնդման համար (1945— 1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ստյոպա and Մարկոսյան, Աշոտ (1985) Զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում արտադրության տնտեսական արդյունավետության գնահատման հարցի շռւրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1985) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հայրենական մեծ պատերազմում սովետական ժողովրդի տարած հաղթանակի 40-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Թյությունճյան, Պողոս (1985) Լիբանանում բանվորական ու կոմունիստական շարժման պատմութենեն (1920-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1985) Материалы правительственного комитета о включении Ереванского ханства в состав Российской империи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հենրիկ (1985) Ատրպատականի պետության կազմավորումն ու Կովկասյան Ալբանիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Ժորա (1985) Ժողովրդական դեպուտատների տեղական սովետների և դրանց գործադիր-կարգադրիչ մարմինների փոխհարաբերությունների սահմանադրական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Манучарян, Ашот (1985) Позиция ФРГ в отношении арабо-израильской войны 1973 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Միքայել (1985) Սոցիալ-բարոյական արժեքները արտադրական բրիգադի կենսագործունեության կատարելագործման պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արամ (1985) Վ. Ի. Լենինի երկերում օգտագործված առածների ու ասացվածքների հայերեն թարգմանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Աբել (1984) Р. Л. Азизбекян, Рост культурно-технического уровня рабочего класса Советской Армении в условиях развитого социализма, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1984, 164 с. Ռ. Լ. Ազիզբեկյան, Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 164 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռուբեն (1984) Հայաստանի արհմիութենական կազմակերպությունների գործունեությունը կուսակցության սոցիալական քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ (1974-1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կորյուն and Հովսեփյան, Շալիկո (1984) Հարստության որպես տնտեսական կատեգորիայի ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 72-80. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1984) Сепаратные турецко-закавказские переговоры в Трапезунде (март-апрель 1918 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 28-40. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1984) Բուրժուական դեմոկրատիայի ճգնաժամը և նեոկոնսերվատիզմը ԱՄՆ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Վահագն and Սիմոնյան, Ստեփան (1984) Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման ինտենսիվացման պրոբլեմները գիտատեխնիկական առաջընթացի արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 17-25. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1984) Իրանահայերի մասնակցությունը իրանա-եվրոպական հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու փորձերում (XVI—XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Ալիխանյան, Սամվել (1984) Գ. Կ. Օրջոնիկիձեի դերը Հայաստանում սովետական իշխանության հաղթանակի և ամրապնդման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Սուրեն (1984) Ազգային լեզուների փսխազդեցությունը զարգացած սոցիալիստական հասարակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Գիտական նստաշրջան նվիրված XIX դ. երկրորդ կեսի արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վալերի (1984) Անդրկովկասի կառավարման հարցը (1840-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-51. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Ստեփան (1984) Գիտության կուսակցական-պետական ղեկավարումը Սովետական Հայաստանում (1920-ական թվականների վերջ—1930-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պողոս (1984) Սուլթանական Թուրքիայի քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանում և մեծ տերությունները (XIX դ. 90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Գագիկ (1984) Անհատի ազատության և սոցիալական պատասխանատվության փոխհարաբերությունը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1984) Материалы по истории армяно-русской дружбы и сотрудничества (Помощь нор-нахичеванских армян в период Крымской войны). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-89. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բաբկեն (1984) Մարդպետական և Անգեղտան գործակալությունները Արշակունյաց Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Ժորա (1984) «Պետական իշխանություն» և «պետական կառավարում» հասկացությունների հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-80. ISSN 0320-8117

Маркарян, Александр (1984) Деятельность большевиков в Кафанском Совете рабочих депутатов (март—июль 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1984) Աշխատուժի զբաղվածության հարցի լուծումը Սովետական Հայաստանում (1921—1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Մուսայել and Մխիթարյան, Վրույր (1984) Ս. Ե. Ֆրանգուլյան, Կ. Մարքսի փիլիսոփայական և սոցիալ-քաղաքական հայացքների ձևավորման պատմությունից, «Հայաստան» հրատարակչություն,Երևան, 1983, 320 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1984) Развитие демократических начал в управлении социалистическим производством. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 6-15. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Վաչե (1984) Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի դասակարգային պայքարը 1890-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-21. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Կոնստանտին Ուստինովիչ Չեռնենկո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 4-5. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Սասունիկ (1984) Սոցիալիստ-հեղափոխականների կուսակցության հայկական կազմակերպության մասին (1907—1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գայանե (1984) «Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և երիտասարդությունը» թեմայով համամիութենական գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Արման (1984) Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքականությունը Հայկական հարցում (1895—1897). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 28-31. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1983) А. М. Погосян, Карсская область в составе России, Изд-во «Айастан», Ереван, 1983, 285 с. Ա. Մ. Պողոսյան, Կարսի մարզը Ռուսաստանի կազմում, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1983, 285 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Մակիչ and Զոհրաբյան, Էդիկ (1983) Ծ. Պ. Աղայան, Հոկտեմբերը և հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1982, 414 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 85-86. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1983) Завершение присоединения Закавказья и вопрос управления краем. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 21-31. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Սամվել (1983) Միութենական հանրապետության Մինիստրների խորհրդի և ժողովրդական դեպուտատների տեղական սովետների գործկոմների իրավական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Մելիքսեթյան, Հովիկ (1983) Սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը (1962-1982). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Хачатурян, Хачатур (1983) Рабочий класс Армении в становлении советского образа жизни (1920—1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրայր (1983) Գր. Արծրունին աշխատանքի և կապիտալի փոխհարաբերության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 56-65. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հրայր (1983) Հեղափոխական տակտիկայի հարցերն Արևելքի կոմունիստական կազմակերպությունների համառուսական համագումարներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1983) К. Маркс и проблемы политэкономии социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1983) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը և գաղափարական աշխատանքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 19-27. ISSN 0320-8117

Քոչինյան, Հովհաննես (1983) Սոցիալիստական մրցության կազմակերպման ուղղությամբ ՀԿԿ գործունեության պատմությունից (1950-1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (1983) XIV—XVIII դդ. ազատագրական շարժումների և հայկական գաղթավայրերի պատմությանը նվիրված նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Восканян, Вазген (1983) Древняя Русь и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-60. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հարություն (1983) Պատերազմի և խաղաղության լենինյան տակտիկայի հարցերը հայ բոլշևիկյան պարբերական մամուլում (1917 թ. մարտ—հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հենրիկ (1982) «Рабочий класс Советской Армении в период развитого социализма», Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1982, 239 с. «Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում», Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 239 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-86. ISSN 0320-8117

Хармандарян, Сегвард (1982) Историческое значение Закавказской федерации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Եզեկյան, Ռևիկ (1982) Անվեհեր հեղափոխականը (Սուրեն Սպանդարյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 35-43. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Յուրի Վլադիմիրովիչ Անդրոպով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 4-5. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Մեհենդակ (1982) ՍՍՀՄ կազմավորումը որպես ազգային հարցի լենինյան տեսության մարմնավորում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 6-16. ISSN 0320-8117

Киракосян, Джон and Мелконян, Эдуард (1982) Richard Diran Kloian, The Armenian genocide-first 20-th century holocaust, Berkeley, California, 1981, 304 p. Ричард Тиран Клоян. Геноцид армян—первое массовое истребление XX века, Беркли, Калифорния, 1981, 304 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 87-93. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1982) ՍՍՀՄ ժողովուրդների հոգևոր միասնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1982) Սղնախների առաջացումը և ռազմաքաղաքական նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Վլադիմիր (1982) Իրավապահպան մարմինների գործողությունների միասնության, կոորդինացման և փոխգործողության սահմանադրական հիմունքները և կանխարգելման պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 55-62. ISSN 0320-8117

Գրիգորյանց, Վլադիմիր (1982) Հայերի հասարակական-քաղաքական կյանքը Անդրկասպյան երկրամասում (1881—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1982) Նյութեր Կրետեի հայկական գաղութի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-102. ISSN 0320-8117

Բեգիյան, Արմենակ (1982) ՍՍՀՄ կազմավորումը և զարգացումը նրա ազգային-պետական կառուցվածքի մասին լենինյան ուսմունքի հաղթանակն է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Ա. Բ. Կարինյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Ծատուրով, Արտյոմ (1982) ՍՍՀՄ ժողովուրդների եղբայրական բարեկամությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1982) Սովետական իշխանության առաջին ձեռնարկումները Հայաստանում գործազրկության վերացման ուղղությամբ (1920 թ. դեկտեմբեր—1921 թ. ապրիլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 15-20. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Էռնեստ (1982) ՀԿԿ-ն դպրոցական շինարարության և անգրագիտության վերացման կազմակերպիչ (1921—1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 12-17. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1982) ՍՍՀՄ կազմավորման միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Քառյան, Լիա (1982) Սոցիալիստական մրցությունը և բանվորների դաստիարակումը կոմունիստական բարոյականության ոգով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Սասունիկ (1982) Անդրկովկասի բոլշևիկների պայքարը էսէռների դեմ 1917 թ. ետհուլիսյան ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-19. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սեդրակ (1982) Ապպիոս Կլոդիոսի դեսպանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 86-91. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Սվետլանա (1982) Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և արվեստը սոցիալիստական հասարակության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 20-26. ISSN 0320-8117

Макеев, Николай (1982) О создании и деятельности Армянской секции бакинской организации РСДРП (1906—1908 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ցոլակ (1982) Կուսակցական-սովետական ղեկավար կադրերի պատրաստումը Հայաստանում (1941 —1952). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-41. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արարատ (1982) Հայաստանի սովխոզների քաղբաժինների գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1982) М. Г. Нерсисян, А. В. Суворов и русско-армянские отношения в 1770—1780-х годах, изд-во «Айастан», Ереван, 1981, 178 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1982) Социально-экономический комплекс региона бассейна озера Севан. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մանվել (1982) Արտադրության սուբյեկտիվ գործոնի բնութագրման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Жвания, Григорий (1981) Ц. П. Агаян, Вековая дружба народов Закавказья, изд-во «Айастан», Ереван, ч. первая, 1970, 382 с.; ч. вторая, 1972, 407 с.; ч. третья, 1978, 284 с.; ч. четвертая, 1980, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1981) Գիտնականի և հեղափոխականի մեծ վաստակի նոր գնահատում (Ա. Կարինյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Սամվել (1981) Խոշոր բուրժուազիայի դերի ամրապնդումը Թուրքիայում (1940-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 53-60. ISSN 0320-8117

Թավադյան, Միքայել (1981) Գիտատեխնիկական առաջընթացի ազդեցությունը աշխատանքի տերիտորիալ բաժանման խորացման վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Բոջոլյան, Մուրադ (1981) Այանլըք և դերեբեյլիք ինստիտուտների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1981) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը և գաղափարախոսական պայքարի պրոբլեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ազատ (1981) Փիլիսոփայության և բնագիտության կուսակցականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Գոհար (1981) Անդրկովկասի բոլշևիկների աշխատանքը քաղաքային դումաներում (1917 թ. օգոստոս-հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարուժան (1981) Նորահայտ փաստաթղթեր Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միացման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 109-114. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Մուրադյան, Դերենիկ and Հարությունյան, Պավլուշ (1981) Սովետահայ պատմագիտությունն Արևելյան Հայաստանում 1905—1907 թթ. հեղափոխական շարժումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Мищенко, Валерий (1981) Развитие и углубление сотрудничества ученых Украины и Армении в условиях зрелого социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Фаньян, Джордж (1981) Хачатур Папянц и его потомки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-35. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ցոլակ (1981) 26 կոմիսարների անվան անդրկովկասյան կոմունիստական համալսարանի ստեղծման և գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Павлова, Татьяна (1981) В. П. Волгин, Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в., М., «Наука», 1975; его же, Очерки истории социалистических идей. Первая половина XIX в., М., «Наука», 1976; его же, Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в., М., «Наука», 1977; его же, Французский утопический коммунизм, М., «Наука», 1979; его же, Статьи и выступления, М., «Наука», 1979. Редколлегия: В. М. Далин, В. А. Дунаевский, Е. М. Жуков, А. Р. Иоаннисян, Г. С. Кучеренко, А. 3. Манфред, М. И. Михайлов, М. В. Нечкина, Б. Ф. Поршнев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-112. ISSN 0320-8117

Բալիկյան, Օկտյաբրինա and Հովհաննիսյան, Ջուլիետա (1980) Փաստաթղթեր Հայաստանի աշխատավորության դրության և հեղափոխական պայքարի մասին (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1980) Համամիութենական սեմինար՝ նվիրված ՍՍՀՄ-ում ազգային հարցի լուծմանը և նրա նշանակությանը Ասիայի ու Աֆրիկայի երկրների համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 109-111. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Սմբատ (1980) Ղարաբաղի աշխատավորության հեղափոխական պայքարի պատմությունից (1902-1905). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 25-30. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պողոս (1980) Ռուս առաջադեմ հասարակայնության օգնությունը արևմտահայությանը (XIX դ. 90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գնել (1980) Տարոնի իշխանության քաղաքական վիճակը (IX դ. վերջ-X դ. 60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ (1980) Մայիսյան ապստամբությունը Կոմունիստական ինտերնացիոնալի նյութերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Далин, Сергей (1980) Г. А. Аветисян, В. И. Ленин и пролетарский интернационализм в революционном молодежном движении, изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1979, 369 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 106-107. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գալուստ (1980) Լենինը և Անդրկովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Արա (1980) Լենինի կերպարը Եղիշե Չարենցի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1980) Վ. Ի. Լենինի առաջին կենսագրականները Արևելքի ժողովուրդների լեզուներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-37. ISSN 0320-8117

Бегиян, Aрменак (1980) Некоторые вопросы законодательства Армянской ССР о местных Советах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-22. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1980) Հայ-վրացական առնչությունները XVIII դ. 50—60-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-51. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1979) Միքայել Նալբանդյանը հայ մարքսիստական մտքի գնահատմամբ (նախահոկտեմբերյան շրջան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գալուստ (1979) Միքայել Նալբանդյանի աշխարհայացքի ինտերնացիոնալիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար (1979) Սովետական նալբանդյանագիտության նվաճումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 29-40. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հրայր (1979) Միջազգային կոմունիստական շարժման զարգացումը Կոմինտերնի I կոնգրեսից հետո (1919—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1979) Սովետական Հայաստանի ինդուստրիալ առաջընթացը և բանվոր դասակարգի քանակական փոփոխությունները զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Ինճիկյան, Հովհաննես (1979) XX դ. սկզբի հայ հասարակական քաղաքական կյանքը Բ. Կնունյանցի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1979) Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Դրամբյան, Տիգրան (1979) Ֆրանսահայերի միացյալ ժողովրդական ճակատի ստեղծումը (1936—1938 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ստեփան (1979) Ա. Ս. Համբարյան, Երիտթուրքերի ազգային ու հողային քաղաքականությունը և ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում (1908—1914), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 310 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 106-108. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1979) Ц. П. Агаян, Роль России в исторических судьбах армянского народа. М., «Наука», 1978, 311 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 109-112. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1979) Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության գնահատման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 50-57. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1979) Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի զարգացումը Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո, փաստաթղթերի ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 491 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-110. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Մարատ (1979) Կուսակցական-քաղաքական աշխատանքը Հյուսիս-արևմտյան ռազմաճակատի զորամասերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-34. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1979) Մեծ Հայքի հյուսիս-արևմտյան և հյուսիսային հարևանները հայ-հռոմեական փոխհարաբերությունների ոլորտում, (I դ. երրորդ քառորդ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Мартиросян, Ваграм (1979) Новые документы о политическом положении Закавказья (80-е гг. XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-99. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գնել (1979) Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարի 50—70-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1978) Վ. Ի. Լենինի հավատարիմ զինակիցը (Բոգդան Կնունյանցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Միացյալ գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ս. Գ. Շահումյանի ծննդյան 100-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 116-117. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար (1978) Ստեփան Շահումյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Эвоян, Владимир and Оганесян, Джульетта and Мирзоян, Соня (1978) Документы о военно-политическом положении Восточной Армении в период ее присоединения к России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 86-95. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1978) Отражение русской ориентации армянского освободительного движения в русской исторической литературе XVIII века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 39-54. ISSN 0320-8117

Тавакалян, Николай (1978) Присоединение Восточной Армении к России и его прогрессивное значение. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության հանդիսավոր նիստը՝ նվիրված Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 111-115. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մարկոս (1978) Պարսկահայերի ներգաղթի կազմակերպումը ըստ ժամանակի փաստաթղթերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 96-110. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1978) 1783 թ. Գեորգիևսկի դաշնագիրը և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1978) Некоторые вопросы развития структуры рабочего класса Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Эвоян, Владимир and Оганесян, Джульетта and Мирзоян, Соня (1978) Армянские деятели о военно-политическом положении в Персии и Турции в 1826—1828 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-107.

Ալեքսանյան, Սամվել (1978) Թիուլի հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-91.

Մինասյան, Իսաջան (1978) Պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի գաղափարների պրոպագանդումը «Կոմունիստ»-ի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 23-32.

Այվազյան, Գրիգոր (1978) Շրջադարձային կետ ռուսական և միջազգային բանվորական շարժման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11.

Хачатрян, Роберт (1978) Армения и армяне в «Скифской истории» Андрея Лызлова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-52.

Հովսեփյան, Հովհաննես (1978) Պետության մասին մարքս-լենինյան գաղափարների տարածումը հայ իրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-13.

Ղևոնդյան, Հրանուշ (1978) Հայ երիտասարդության մասնակցությունը նարոդնիկական շարժմանը (XIX դ. 60-70-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 17-28.

Գայսերյան, Վահան (1978) Ուրարտա-ասուրական փոխհարաբերությունները Սարգոն II-ի արշավանքից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-61.

Մկրտչյան, Ստեփան (1978) Սոցիալիստական մրցության կուսակցական ղեկավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Шестопалов, В. Я. (1978) Ш. X. Мгои, Проблема национальной автономии курдского народа в Иракской республике, изд-во АН Арм.ССР, Ереван, 1977, 332 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-110.

Мелик-Саркисян, Рита (1978) Деятельность мировых посредников в Восточной Армении в 70—90-х годах XIX в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-21.

Баликян, Октябрина (1977) Новые документы о революционном движении в Армении в 1917—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 88-101.

Худавердян, Константин (1977) Октябрьская революция—главное событие XX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Գեղամյան, Գուրգեն (1977) Հոկտեմբերը և հայ ժողովրդի վերածնունդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 29-42.

Մելիքյան, Մեհենդակ (1977) Սովետական ժողովուրդը որպես մարդկանց պատմական նոր ընդհանրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-58.

Մնացականյան, Արամայիս (1977) Մեծ Հոկտեմբերը և Անդրկովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-15.

Аветисян, Грайр (1977) Военно-политические отношения между Митанни и Хеттским государством в середине XIV в. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 104-110.

Այվազյան, Գրիգոր (1977) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Հովակիմյան, Վաչե (1977) Գյուղացիական ելույթները Արևելյան Հայաստանում 1886-1887 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 36-41.

Քարամյան, Կարապետ (1977) А. С. Силин, Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке накануне первой мировой войны (1908—1914), М.,1976, 358 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-101.

Պողոսյան, Ֆրունզե (1977) Էջմիածնի կաթողիկոսությունը և հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դ. առաջին քառորդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-36.

Микаелян, Вардгес (1977) Аттестаты Маркоса Кюмушли (Серебрякова). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-107.

Мартиросян, Ваграм (1977) Новые материалы о политическом состоянии Закавказья (60—70 гг. XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-99.

Մինասյան, Իսաջան (1976) «Տեղեկատուն» կոմունայի պաշտպանության համար մղված պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-21.

Гегамян, Гурген (1976) Т. В. Осипова, Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Октябрьской революции. М.,1974, 350 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-96.

Քիլիմջյան, Գևորգ (1976) Թուրք-հունական հարաբերություններն առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 32-41.

Ըրղաթբաշյան, Մարգարիտ (1976) «Թատրոն» երգիծաթերթի հայատառ-թուրքերեն քաղաքական քրոնիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-58.

Мгоян, Шакро (1976) Л. Н. Котлов, Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке, М., 1975, 323 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 109-112.

Սարգսյան, Գրիգոր (1976) Ալ. Մյասնիկյանը գրականության կուսակցականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Աբրահամյան, Հենրիկ (1976) Հայ բոլշևիկ աքսորյալները Իրկուտսկի նահանգում (1914-1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 41-49.

Баликян, Октябрина (1976) Обзор материалов по истории аграрного движения в Восточной Армении в 1910—1914 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-59.

Մարտիրոսյան, Շ. Ս. (1976) Արդի էկոլոգիական պրոբլեմատիկայի գաղափարախոսական ասպեկտները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-33.

Արզումանյան, Զ. Ա. (1976) Նորահայտ վավերագրեր XVIII դ. 20-ական թվականներին Անդրկովկասում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-110.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1976) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ա. Ֆ. Մյասնիկյանի ծննդյան 90-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-103.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1976) Հ. Ս. Մելիքյան, Հեղափոխական շարժումները Կովկասյան բանակում (1914-1917 թթ.), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1975, 354 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-106.

Минасян, И. А. (1976) Армянская большевистская печать Азербайджана в борьбе за интернациональное воспитание трудящихся (1917— 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15.

Համբարյան, Ա. Ս. (1975) Հեղափոխական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներում 1905-1908 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Մուրադյան, Գ. Ա. and Հարությունյան, Պ. Պ. (1975) Հեղափոխական շարժումները Հայաստանում Ռուսաստանի առաջին ժողովրդական հեղափոխության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Юзбашян, К. Н. (1975) «Эскуриальский тактикон»—новый византийский источник по истории Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 91-98.

Երեմյան, Ս. Տ. (1975) Հայաստանի քաղաքական վիճակը Արտավազդ V-ի ժամանակ (252/3-261). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-22.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1975) Հայաստանում նէպ-ի կենսագործման մի քանի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Թոփալյան, Ա. Հ. (1975) Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-30.

Հարությունյան, Ա. Ա. (1974) Ազգը և պետությունը «աֆրիկյան սոցիալիզմում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-13.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1974) Նյութեր հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունների մասին (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-105.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1974) Անդրկովկասը «Կոմունիստական ինտերնացիոնալ» ամսագրի էջերում (1919-1921 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-11.

Սողոմոնյան, Մ. Ս. (1974) Վ. Ի. Լենինի կողմից բանվորական արհմիությունների վերաբերյալ մարքսիստական ուսմունքի զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13.

Агаян, Ц. П. (1974) Некоторые особенности образования независимых советских республик Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15.

Այվազյան, Գ. Մ. (1974) Վ. Ի. Լենինը դեմոկրատական ցենտրալիզմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-13.

Ուդումյան, Կ. Բ. (1974) Սովետական Հայաստանի մասնակցությունը ՍՍՀՄ միջազգային տնտեսական համագործակցությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-12.

Карапетян, Р. А. (1974) А. Б. Хачатурян, История прогрессивной армянской философской и общественно-политической мысли конца XVIII — середины XIX века, М.,«Высшая школа», 1973, 264 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 112-114.

Еганов, Г. А. (1974) Экономическая взаимозависимость стран Западной Европы и Арабского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-40.

Միկիչյան, Վ. Վ. (1974) Ստեփան Շահումյանը Փարիզի կոմունայի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-9.

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1974) Իրանը երիտթուրքական կառավարության պլաններում (1913-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 21-30.

Սարինյան, Ռ. Ն. (1974) Բանվորական հարցը «Մուրճ» ամսագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-20.

Պողոսյան, Շ. Ա. (1973) ԿՎՀ-ԲԳՏ-ն և կոլտնտեսային շինարարությունը Հայաստանում (1927-1934 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 3-13.

Սիմոնյան, Ա. Վ. (1973) Անդրկովկասի երկաթուղայինների հեղափոխական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 14-23.

Корхмазян, Рипсиме (1973) К вопросу о позиции Турции во второй мировой войне (июнь—декабрь 1941 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 36-48.

Галоян, Г. А. (1972) Ленинское разрешение национального вопроса — основа дружбы народов СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 10-21.

Հովսեփյան, Հ. Ա. (1972) Ալ. Մյասնիկյանը հասարակության զարգացման և դասակարգային պայքարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 13-22.

Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1972) Էգեյան կղզիները և իմպերիալիստական տերությունների քաղաքականությունը (1912-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 50-59.

Գալստյան, Ա. Ա. (1972) ՍՍՀՄ կազմավորման միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 3-8.

Степанян, С. С. (1972) Империалистические устремления кайзеровской Германии по отношению к Западной Армении накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 48-57.

Тадевосян, А. М. (1972) Советское законодательство и Регламент Верховного Совета союзной республики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 26-35.

Ватьян, Г. А. (1972) Сотрудничество и взаимопомощь советских республик. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 3-11.

Балаян, Б. П. (1972) К оценке превентивного переворота в Иране. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 46-54.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1972) ՍՍՀՄ-ը և ազգերի փաստական հավասարության հաստատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 3-11.

Տոներյան, Ե. Ս. (1972) Հայերեն կոմունիստական նորահայտ թռուցիկներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 53-58.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1972) Խաչատուր Աբովյանի ռուսական կողմնորոշման ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 14-23.

Ղուկասյան, Վ. Գ. and Ոսկանյան, Վ. Կ. (1972) 1848-1849 թթ. հունգարական հեղափոխությունը և նրա արձագանքները Արևմտյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 43-52.

Мелик-Саркисян, Р. А. (1971) Борьба армянского крестьянства в связи с уставными грамотами (1870-е годы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 20-26.

Բեգյան, Ա. Զ. (1971) ՍՄԿԿ XXIV համագումարր և սովետական շինարարության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Цатуров, А. А. (1971) Сотрудничество Закавказских республик в области науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 19-29.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1971) ՍՄԿԿ XXIV համագումարը և ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-9.

Юзбашян, К. Н. (1971) Некоторые проблемы изучения армяно-византийских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-45.

Մուրադյան, Մ. Ա. (1971) Ագրարային հարցի լուծման լենինյան ծրագիրը Ռուսաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1970) Անդրկովկասի աշխատավորության պայքարի արտացոլումը «Ռաբոչի» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-14.

Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1970) Երիտթուրքերի ազգային քաղաքականության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-16.

Վերներ, Էրնստ (1970) Թուրքիան եռյակ միության և Անտանտի միջև 1914 թվականին։ Պատրանքներ և իրականություն Բոսֆորի ափերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 21-34.

Мгои, Ш. Х. (1970) Ценная книга по новейшей истории Ирака (А. М. Ментешашвили, «Ирак в годы английского мандата», Москва, изд-во «Наука», 1969г., стр.288). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 103-105.

Սիմոնյան, Հ. Գ. (1970) ԱՄՆ-ի գլոբալ լրտեսության սիստեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 11-24.

Козлов, В. С. (1970) В. И. Ленин—организатор борьбы с внутренней контрреволюцией при переходе к НЭПу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 70-77.

Бегиян, А. 3. (1970) Ленин и становление советской национальной государственности в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-86.

Մկրտչյան, Գ. Վ. (1970) Լենինը Բրիտանական թանգարանի գրադարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 22-25.

Ղազախեցյան, Վ. (1970) Հ. Ֆելեքյան, Հայաստանի պարբերական մամուլը սոցիալիզմի կառուցման պայքարում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1970,558 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-99.

Կոստանդյան, Է. Ա. (1970) Գարեգին Սրվանձտյանցը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 18-25.

Аракелян, Н. А. (1969) Прибыль в условиях социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 29-41.

Համբարյան, Ա. Ս. (1969) Գիտաժողով նվիրված Անդրկովկասում կապիտալիզմի աոաջացման ու զարգացման հարցերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 106-111.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1969) Լենինը և ագրարային հարցի լուծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1969) «Լրո գիրը» որպես սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 61-68.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1969) Զինվորական հեղափոխական-դեմոկրատական շարժումները Հայաստանում (1916 – 1917 թ. մարտ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-27.

Хармандарян, С. В. (1969) Создание Закавказской федерации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 15-30.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1969) Ստեփան Շահումյանը քաղաքատնտեսության առարկայի և մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-38.

Բեգյան, Ա. Զ. (1969) Ի. Լենինը ՍՍՀՄ-ի ժողովուրդների ազգային պետականության ստեղծման օրինաչափությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1969) Ականավոր կոմունիստ Արշավիր Մելիքյանի մասին (1912-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-87.

Սողոմոնյան, Մ. Ս. (1969) Մարքսիստական գաղափարների թափանցումը Լեռնային Ղարաբաղ XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-22.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1969) Վ. Ի. Լենինը համաշխարհային հեղափոխական պայքարում ճնշված ժողովուրդների ազատագրական շարժումների տեղի և դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1969) Լենինը Անդրկովկասի ժողովուրդների հեղափոխական շարժման սոցիալ-քաղաքական պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 10-20.

Սահակյան, Ե. Ս. (1968) Աշակերտական շարժումները Հայաստանում 1906—1907 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-69.

Ենգիբարյան, Ռ. Վ. (1968) Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության կազմակերպման և գործունեության մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-78.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1968) Հեղափոխության տեսաբանն ու մարտիկը (Ս. Գ. Շահումյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13.

Գրաբսկի, Հ. Հ. (1968) Անդրկովկասի արտաքին առևտրական կապերի զարգացումը Անդրֆեդերացիայի ժամանակ (1922-1936 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 62-70.

Саакян, Р. Г. (1968) По поводу брошюры М. Н. Андрюхина «Геноцид в политике империалистических государств». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 109-110.

Мгои, Ш. Х. (1968) Некоторые международные аспекты курдского национально-демократического движения в Ираке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 69-77.

Լենին, Վ. Ի. (1968) Կարլ Մարքս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-4.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1968) Կարլ Մարքսը և հեղափոխական պայքարի նրա բանվոր զինակիցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 19-26.

Базиянц, А. П. (1968) Революция 1918—1923 гг. в Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-35.

Համբարյան, Ա. (1968) Ս. Մ. Հակոբյան, «Արևմտյան Հայաստանը իմպերիալիստական պետությունների պլաններում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ», ԳԱ հրատարակչություն, 1967, 264 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-97.

Саакян, Р. Г. (1968) Лорд Кинросс, Ататюрк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-98.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1968) Սարիղամիշի կայազորի հեղափոխական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-16.

Мнацаканян, А. Н. (1968) К истории Кавказской Красной Армии (1918 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-22.

Арзуманян, М. В. (1968) Ленинский «Декрет о «Турецкой Армении» (к 50-летию опубликования). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-32.

Кондакчян, Р. П. (1968) Место религии во внутренней политике послевоенной Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-50.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1968) Ցարական Ռուսաստանի ռազմա-քաղաքական միջոցառումները Մերձավոր արևելքում 1914-1918 թթ. պատերազմի նախօրյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-43.

Бурназян, Г. С. (1967) Формирование армянских, грузинских и азербайджанских национальных соединений Красной Армии в Великой Отечественной войне. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 31-36.

Քարամյան, Կ. Ն. (1967) Հայկ Ղազարյան, «Արևմտահայերի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կացությունը 1800—1870 թթ.», ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1967թ., 667 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-94.

Editorial, Board (1967) Վ. Ի. Լենին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-4.

Ավագյան, Ս. Դ. (1967) Աշակերտական կազմակերպություններն ու նրանց անլեգալ օրգանները Շուշիում՝ մեծ Հոկտեմբերից առաջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 29-33.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1967) Պարենային հարցը Բաքվի կոմունայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-28.

Բայբուրդյան, Վ. (1967) Գիտական սեսիա նվիրված Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության 50-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 93-95.

Саакян, Р. (1967) Ценное исследование (О. И. Гигинейшвили «Пантюркизм и внешняя политика Османской империи», 1963, стр. 210). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 111-118.

Սարգսյան, Հ. Ս. (1967) Ազգային-ազատագրական շարժումը Սիրիայում աոաջին համաշխարհային պատերազմից հետո (1920—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 101-110.

Երկանյան, Վ. Ս. (1967) Հայերի կրթական գործի զարգացման ընդհանուր բնութագծերը Անդրկովկասում XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-39.

Бегиян, A. 3. (1967) Соотношение общесоцнального и национального, советского государства и национальной государственности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-20.

Վարդապետյան, Ա. Վ. and Գալուստով, Հ. Ա. (1967) Հայաստանի օգնության Վրաստանի կոմիտեի գործունեությունը (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13.

Պարսամյան, Վ. (1966) Հայ հասարակական մտքի հիմնական ուղղությունները XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 35-52.

Պետրոսյան, Ա. Ա. (1966) Մոքալաքները հայ-վրացական տնտեսական - քաղաքական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-99.

Դավթյան, Դ. Մ. (1966) Սոցիալիստական հեղափոխության լենինյան կուրսը և բանվոր դասակարգի դաշնակցի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1966) Հասարակական ինքնավարության մասին լենինյան գաղափարների իրականացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-19.

Մանուկյան, Ի. Թ. (1966) «Հողի մասին» լենինյան դեկրետի արձագանքները Անդրկովկասում 1917 թ. վերջին և 1918 թ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 17-27.

Григорьянц, А. К. (1966) Привлечение старой технической интеллигенции к социалистическому строительству в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 28-41.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1966) Կոմինտերնի համար Վ. Ի. Լենինի և բոլշևիկների մղած պայքարի պատմությունից (1917 թ. փետրվար - 1917 թ. սեպտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-15.

Хонелия, Р. А. (1966) Из истории политических взаимоотношений Абхазского и Армянского царств в начале X в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-104.

This list was generated on Tue Mar 2 15:33:07 2021 AMT.