Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 26.

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2013) Սոցիալիստական ռեալիզմ (ծագման և զարգացման պատմության շուրջ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (1990) Հ. Հ. Դաշնակցությունը և սոցիալիզմի գաղափարը (1890—1906). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մանվել (1988) Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման նյութական և բարոյական խթանները սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Абаджян, Артур (1986) Необходимость контроля при социализме и его классовая природа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 14-22. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1986) Վ. Ա. Հակոբյան, Սոցիալական փոփոխությունները Հայկական ՍՍՀ գյուղում զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1985, 188 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Մադաթյան, Միքայել (1986) Սոցիալիստական մրցությունը հանրապետության գյուղատնտեսության աշխատողների շրջանում (1965 — 1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1986) Սոցիալիստական մրցությունը ՀՍՍՀ արդյունաբերության մեջ զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 12-18. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Էդիկ (1985) Կոմունիզմի լինելիության պրոցեսում զարգացած սոցիալիզմի տեղի որոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-89. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Աբել (1984) Р. Л. Азизбекян, Рост культурно-технического уровня рабочего класса Советской Армении в условиях развитого социализма, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1984, 164 с. Ռ. Լ. Ազիզբեկյան, Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 164 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1984) Հ. Մ. Հարությունյան, Հայկական ՍՍՀ բանվոր դասակարգը սոցիալիզմի ամրապնդման ու զարգացման ժամանակաշրջանում (քանակը, կազմը), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 158 էջ։ Г. М. Арутюнян, Рабочий класс Армянской ССР в период упрочения и развития социализма (численность, состав). Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1983, 158 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1981) ՍՄԿԿ ղեկավար դերի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Վլադիմիր (1977) Զարգացած սոցիալիզմի հիմնական օրենքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 15-28.

Ավագյան, Ռ. Ա. (1976) Անհատի բազմակողմանի զարգացումը կոմունիզմի կառուցման ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-81.

Экмалян, А. М. (1975) Развитой социализм и научно-техническая революция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Վաթյան, Հ. Ա. (1971) Ազգայինի և ինտերնացիոնալիստականի միասնությունը սոցիալիզմի ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-19.

Հովհաննիսյան, Ռ. Մ. (1968) Դատավճիռը որպես սոցիալիստական արդարադատության կարևորագույն ակտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-72.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1968) Հեղափոխության տեսաբանն ու մարտիկը (Ս. Գ. Շահումյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13.

Պապյան, Զ. Տ. (1968) Կոմունիստական շինարարության ժամանակաշրջանում մասսաների տեխնիկական ստեղծագործության արտահայտման հիմնական ձևերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 27-36.

Դավթյան, Գ. Գ. (1967) Վ. Ի. Լենինը սոցիալիստական վերահսկողության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1967) Հոկտեմբերը և Ռուսաստանի ճնշված ժողովուրդների ազատագրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 26-40.

Եղիազարյան, Արտո (1967) Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և հայ ժողովրդի վերածնունդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 5-12.

Բեգյան, Ա. Զ. (1967) Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և սովետական ազգային պետականության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-48.

Թումանյան, Վ. Ս. (1967) Մտավոր և ֆիզիկական աշխատանքի միջև էական տարբերությունների վերացումը ՍՍՀՄ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 102-109.

Օհանջանյան, Բ. Ս. (1967) Պայքարի և հաղթանակի ուղիներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-25.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1967) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմության ուսումնասիրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 49-62.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1967) Սոցիալիստական մրցության նոր ձևերի զարգացումը կոմունիզմի ծավալուն կաոուցման ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15.

This list was generated on Sun Feb 28 09:03:33 2021 AMT.