Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 20.

Կաժոյան, Հ. Ա. (2012) Համայնքային կազմակերպությունների դերը համայնքների զարգացման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 143-150. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2011) Հունական համայնքի տնտեսական հալածանքների արձագանքը «Դաշինք» թերթում(1910-1913 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Ժ. Հ. (1989) Անդրկովկասի և արտասահմանյան երկրների աշխատավորության համերաշխության պատմությունից (1920—30-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Ռ. and Սարգսյան, Գ. Ե. (1989) Բանվոր երիտասարդության սոցիալական ակտիվության որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Գ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական փոփոխությունների մի քանի հարցեր (1960 — 1980-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի նյութական կացությունը (1940-1960). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1988) Կարմելյանների միաբանության միսիոներների գործունեությունն իրանահայության շրջանում (XVII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-61. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պ. Պ. (1988) Ա. Ս. Համբարյան, Դ. Ա. Մուրադյան, Ա. Հ. Սիմոնյան, Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988, 300 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-83. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1988) Համառուսաստանյան պրոլետարիատի համակարգում Արևելյան Հայաստանի բանվոր դասակարգի կրթական-որակական աճը (XIX դ. երկրորդ կես—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-56. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վիկտոր (1988) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի գործունեությունը հասարակական կազմակերպություններում (1926—1937). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Из истории социально-экономического положения трудящихся Армении в 1918—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 80-89. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1987) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգը գիտատեխնիկական առաջադիմության արդի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Համլետ (1986) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգի որակական փոփոխությունները (1940—1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 8-16. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Հայկական գյուղական համայնքի համադասայնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1984) Հ. Մ. Հարությունյան, Հայկական ՍՍՀ բանվոր դասակարգը սոցիալիզմի ամրապնդման ու զարգացման ժամանակաշրջանում (քանակը, կազմը), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 158 էջ։ Г. М. Арутюнян, Рабочий класс Армянской ССР в период упрочения и развития социализма (численность, состав). Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1983, 158 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հենրիկ (1982) «Рабочий класс Советской Армении в период развитого социализма», Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1982, 239 с. «Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում», Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 239 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-86. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Համլետ (1981) ՀՍՍՀ կոլտնտեսային գյուղացիությունը բանվոր դասակարգի համալրման աղբյուր (1939—1959). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վրեժ (1978) Գյուղահամայնքները Վասպուրականում IX—X դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 69-78.

Կարապետյան, Հ. Ս. (1976) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը 9-րդ հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-58.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1967) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմության ուսումնասիրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 49-62.

This list was generated on Tue Jan 26 06:06:03 2021 AMT.