Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HM Sociology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 109.

Krieger, Wolfgang (2020) "Systemisch Forschen" in der Sozialen Arbeit. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 59-82. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Юлиана and Варданян, Александр (2020) Развитие городской среды в постсоветском Ереване. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 40-58. ISSN 0320-8117

Վերմիշյան, Հարություն and Ենգիդունյան, Վահան (2020) Սոցիալական կարգի քվազիաքսիոմատացման հարցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Մելինե (2019) Գենդերային տարբերություններն առօրեականության հարթության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 81-91. ISSN 0320-8117

Карапетян, Арпи (2019) Миграционный контекст этнических гетеростереотипов (по материалам этносоциологического исследования). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 128-140. ISSN 0320-8117

Voskanyan, V. and Manukyan, A. (2019) Smoking ban in the office. Socio-economics analysis. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Ս. (2019) Հայ-բելառուսական էթնոմշակութային միջնորդավորված կապերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-224. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2019) Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգի ինքնության և կառուցակցման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 199-210. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2018) Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 159-169. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2018) Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-152. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2018) Կայուն զարգացման արդի բնորոշումները և ապագայի տնտեսության ձևավորման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Մ. (2018) Մանկատան շրջանավարտների սոցիալականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-164. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2017) Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 354-365. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Լ. (2017) Սիրիահայերի հաղորդակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 366-374. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Լ. Տ. (2016) Կարիերայի ուղղորդման ծառայությունների Արևմուտքի փորձը և դրա կիրառելիության եզրերը ՀՀ բուհերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2016) Արտագաղթի միտումները հետխորհրդային Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-195. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2016) Ժամանակակից հայ ուսանողության աշխատանքի ապահովվածության հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-216. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Լ. Գ. (2016) Ցինիզմը՝ որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-207. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2015) ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 168-180. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ . Լ . (2015) Սիրիահայերի սոցալ-ժողովրդագրական ներուժը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-190. ISSN 0320-8117

Khachatryan, A. (2015) The Crisis of “Elite” Perception in Contemporary Armenian Society. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 260-266. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լ. Ա. (2015) Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-275. ISSN 0320-8117

Galstyan, N. (2014) Contesting Identity Grounds: Case Study of Armenian Migrant Organizations in the Netherlands. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 176-184. ISSN 0320-8117

Bakhtavoryan, R. and Zohrabyan, T. and Galstyan, M. and Khachatryan, H. (2014) Examining Factors Impacting Female Attitudes towards Having a Job in the South Caucasus. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-199. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2014) Ուսանողական ենթամշակույթի փոխակերպումը (ԵՊՀ օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-175. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2014) Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության մոդելի ձևավորման խնդիրը էթնոմշակութային համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Хачикян, Л. Р. (2014) Роль новых медиа в установлении общественного диалога. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 214-221. ISSN 0320-8117

Պողոյան, Մ. Պ. (2014) Էլիտայի սոցիոլոգիայի հիմնադրույթների և հիմնահարցերի սահմանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-231. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2014) Սոցիալական ցանցերը և Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի ձևավորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-213. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ն. Ս. (2013) Ինքնակատարելագործումը և ինքնահաստատումը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-132. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Պ. Հ. (2013) Տիրան Չրաքյանի (Ինտրա) սոցիոլոգիական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-182. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2013) Финансово-экономический кризис и трудовая миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-206. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Մ. Է. (2013) Էլիտաների տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2013) Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-193. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2013) Հայրենակցական միությունները և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 254-266. ISSN 0320-8117

Կաժոյան, Հ. Ա. (2012) Համայնքային կազմակերպությունների դերը համայնքների զարգացման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 143-150. ISSN 0320-8117

Մաթոսյան, Մ. Ռ. (2012) Հասարակական աշխարհագրություն և կառավարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 151-154. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2012) Кризис армянской науки и интеллектуальная миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 277-287. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2012) Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 254-265. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2012) Միջին դասի ձևավորման տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 266-276. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2012) Գլոբալ տեղեկատվական տարածություն, բարոյագիտություն և անվտանգություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-175. ISSN 0320-8117

Բալասանյան, Ս. Ա. (2011) «Դասավանդումը»` որպես սոցիոլոգիական հասկացություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Միջին խավի առկայության հարցը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 133-139. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Ռոբերտ Զավենի Ավագյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 335-337. ISSN 0320-8117

Геворкян, К. Г. (2011) Проблемы осмысления старости в условиях социокультурной трансформации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-191. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Մ. (2011) Երեխաների սոցիալականացման խնդիրները հետխորհրդային Հայաստանի մանկատներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-184. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2011) Дерзание духа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 431-435. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2011) Феномен коррупции в социальном поле современности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 205-221. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2011) Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 164-177. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Բնակչության բարեկեցության մակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների կառուցման մեխանիզմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 197-204. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Գ. (2011) Թուրքական համայնքները «Սփյուռք» հասկացության դասակարգման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 222-225. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Յա. Ի. (2011) Կյանքը գիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 425-427. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Է. Ռ. (2011) Սփյուռքի դերը աշխարհակարգի ձևավորման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 178-196. ISSN 0320-8117

Кажоян, Р. А. (2010) К общей теории общинного развития: модель процесса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-314. ISSN 0320-8117

Геворкян, К. Г. (2010) Организация семейной жизни в пенсионном возрасте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 206-211. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2010) ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպությունների դերը ինքնության պահպանման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 212-226. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2010) Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-205. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2010) Международная трудовая миграция в свете глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 234-246. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2010) Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 226-233. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ս. Է. (2010) Գենդերային ինքնությունը հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 247-253. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Հ. (2009) Ժողովրդավարության ձևավորման ու կայացման միտումները և ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-115. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2009) Էթնոմշակութային գործառույթ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2008) Անցումային ժամանակաշրջանի զարգացման փուլերը և հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները փոխակերպվող հասարակությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 218-228. ISSN 0320-8117

Варданян, Е. М. (2007) Гендерное равенство в аспекте политики демократизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-167. ISSN 0320-8117

Погосян , А. В. (2007) Система социальной защиты в зарубежных странах, СНГ и России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 193-203. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Ժողովրդագրական ճգնաժամը հաղթահարելու և մոտալուտ ժողովրդագրական գործուն քաղաքականություն իրականացնելու հրամայականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Галстян, А. Р. (2003) Анализ структуры и динамики безработицы в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-113. ISSN 0320-8117

Давтян, Т. Р. (2001) Обман европейца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-197. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1997) Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Մոքոյան , Հ. Շ. (1997) Անձի կենսիմաստային կողմնորոշման արժեքային բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Ջիջյան, Ա. Ռ. (1993) Կոնֆլիկտների տեսությունը ամերիկյան սոցիոլոգիական մտքի պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-75. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1993) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության թվի փոփոխությունները (1988—1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-89. ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Ա. Լ. (1992) Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանական վերազինումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1991) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ա. Կ. (1991) Մարդու վարքը էքստրեմալ իրավիճակում (ըստ Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետազոտությունների նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Оганджанян, Р. С. (1989) Межнациональные отношения и миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-53. ISSN 0320-8117

Կյուրեղյան, Է. Ա. (1989) Շ. Ս. Մարտիրոսյան, Էկոնոմիկա և քաղաքականություն (հարաբերակցությունը սոցիալիզմի կատարելագործման պայմաններում), Երևան, ՀԽԱՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 276 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (1989) Սեզոնային արտագնացության հիմնական գործոնները Հայկական ԽՍՀ-ում (ըսա էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 46-54. ISSN 0320-8117

Селимян, К. М. (1988) Социально-этнические аспекты изучения стабильности брака в АрмССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1988) Г. В. Старовойтова, Этническая группа в современном советском городе. Социологические очерки, Л., издательство «Наука», 1987, 174 с. Գ. Վ. Ստարովոյտովա, Էթնիկական խումբը ժամանակակից սովետական քաղաքում : Սոցիոլոգիական ակնարկներ, Լենինգրադ, «Նաուկա» հրատարակչություն, 1987, 174 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1987) Սովետական Հայաստանում, հայ-ռուսերեն երկլեզվության զարգացման հարցի շուրջ (ըստ մարդահամարների և էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1986) «Население Еревана. Этносоциологические исследования», Ереван, нзд-во АН Арм. ССР, 1986, 250 с. «Երևանի բնակչությունը: Էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ», Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986, 250 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 85-87. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Լիլիթ (1986) Կոլեկտիվի «սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ» հասկացության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Самсонова, Заруи (1986) Социальный статус личности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Սարգիս (1986) «Սոցիալական ադապտացիա» հասկացության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Օհանջանյան, Ռուբեն (1984) Միջանձնային ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մեթոդիկայի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-45. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1983) Լեզվական վարքի որոշ հարցեր (ըստ Երևանի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-37. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Ստեփան (1981) Մ. Մ. Մինասյան, Արտադրական կոլեկտիվի զարգացման դիալեկտիկան արդի պայմաններում, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1980, 482 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-106. ISSN 0320-8117

Погосян, Геворк (1981) Методические вопросы анализа социологической информации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-43. ISSN 0320-8117

Вартазарян, Тереза (1980) К определению понятия социальной структуры социалистического общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 44-54. ISSN 0320-8117

Карапетян, Рубен (1978) Некоторые особенности современного образа жизни населения Еревана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 53-59. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Օնիկ (1978) Քրեական իրավունքի սոցիոլոգիական հետազոտությունների տեղը հանցավորությունն ուսումնասիրող գիտությունների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-42.

Դոլուխանյան, Վլադիմիր (1978) Կոլեկտիվիստական կառուցվածքները հակամարտ հասարակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-23.

Абгарян, Эдвард (1978) Некоторые проблемы математизации социологических исследований. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 50-60.

Мирзоян, Валерий (1977) Эволюция буржуазной социологии труда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 24-35.

Абгарян, Эдвард (1976) Методика и техника измерения социальных явлений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 42-53.

Ավագյան, Ռ. Ա. (1976) Անհատի բազմակողմանի զարգացումը կոմունիզմի կառուցման ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-81.

Адибекян, А. А. (1975) К проблеме возрастной типологии личности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 13-20.

Միքայելյան, Գ. Ա. (1975) Երևանի բնակչության մասսայական հանգստի կազմակերպման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 37-49.

Միրզոյան, Վ. Ա. (1974) Աշխատանքի սոցիոլոգիական վերլուծության առանձնահատկության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-75.

Аллахвердян, С. Д. (1974) К изучению ценностной проблематики в современной буржуазной социологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 38-50.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1972) Ադո Ադոյան, Սիրո և ընտանիքի էվոլյուցիան, գ.2, Երևան, 1972, 740 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 92-93.

Айвазян, В. А. (1971) Конвергентны ли социализм и капитализм? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-36.

Аллахвердян, С. Д. (1971) Некоторые проблемы современной индустриальной социологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-101.

Թադևոսյան, Ալ. Ա. (1970) Կոոելացիոն մեթոդի կիրառումը կոնկրետ սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-82.

Абгарян, Эд. А. (1970) Определение объема выборочной совокупности при заданном значении ошибки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 48-53.

Навасардян, Р. Г. (1967) Компетентная критика эмпирической социологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-99.

Абгарян, Э. А. (1967) Подготовка социологической информации к обработке на электронно-вычислительной машине типа М-20, БЭСМ-3М, М-220. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 53-64.

Հովսեփյան, Մ. Ս. (1966) Սովետական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 96-105.

This list was generated on Sat May 8 01:16:05 2021 AMT.