Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HG Finance"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 38.

Ավետյան, Ա. Ս. (2017) ՀՀ համայնքներում ֆինանսական կառավարման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-149. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Վ. (2016) ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-126. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Գ. Վ. (2012) Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի հատկությունները և դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ն. Հ. (2012) Ներդրումների կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Симонян, В. В. (2011) Анализ проблем развития паевых инвестиционных фондов на основе статистических данных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-126. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Գ. Վ. (2011) Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելը` կոշտ աշխատավարձերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 127-139. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Վ. Ս. (2010) Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ներդրման գործընթացը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 187-193. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Վ. (2010) Ֆինանսական վերլուծությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 194-199. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Ս. (2008) Վարկանշումը` որպես ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության համալիր գնահատման միջոց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Թանթուշյան, Ս. Ա. (2006) ՀՀ հիպոթեքային շուկայի ներկա զարգացումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Մելիք -Քարամյան, Ա. Ա. (2006) Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության առանցքային մի գործոնի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-238. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2006) Закон производства прибавочной стоимости –всеобщий экономический закон цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2004) Բյուջետային դասակարգման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-124. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության հարկային քաղաքականությունը (1990-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (2003) Հայաստանի Հանրապետւոթյունում պետական հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման համակարգի փոփոխման անհրաժեշտության և ուղղությունների համառոտ նկարագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 11-16. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. and Բրուտյան, Կ. Ա. (2003) Հանրային հատվածում հաշվապահական հաշվառման բարեփոխումների ուղղությամբ որոշ երկրների փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (2003) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-118. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (2000) Ֆինանսական համահարթեցման համակարգի գնահատումը և արդիականացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Էդ. Լ. (1998) Գալուստ Կյուլպենկյան-Խորհրդային Միություն. Չկայացած գործընկերություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Գ. Գ. (1998) Ներդրումային վարկավորման պետականորեն աջակցման ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-131. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Տ. Ս. (1998) Բանկի իրացվելիության կառավարման ռազմավարություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-171. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (1998) Պետական բյուջեի ընթացիկ դեֆիցիտի արդյունավետ կառավարումը դինամիկ ծրագրավորման մեթոդի կիրառությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (1998) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական ապահովման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 154-160. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Դ. Ժ. (1998) Առևտրային բանկերի ֆինանսական դրության վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-103. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (1998) Բանկերի ֆինանսավարկային ռիսկի քանակական գնահատման մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-127. ISSN 0320-8117

Манукян, А. Г. (1997) Аудиторская проверка как метод выявления фактического наличия ценностей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-135. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Վ. (1997) Հայաստանի ճանապարհային ինֆրակառույցի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1997) Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը և զբաղվածության քաղաքականության հիմնահարցերն անցման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-36. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Մ. Գ. (1996) Ազատ ձեռներեցության համակարգի կազմակերպական ձևերը շուկայական տնտեսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Վ. (1993) Շուկայական հարաբերությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Адамян, Т. С. (1989) Роль прибыли в условиях самоокупаемости и самофинансирования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-22. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրայր (1983) Գր. Արծրունին աշխատանքի և կապիտալի փոխհարաբերության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 56-65. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Նորայր (1982) Գյուղատնտեսության մեջ ծախսերի ետգնման և գնագոյացման կատարելագործման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Аветисян, Василий (1982) О моделях социалистической цены. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1979) Բենգալիայի ծայրագույն դատարանի վճիռը Մ. Նալբանդյանի կողմից կտակագումարները շահելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 105-109. ISSN 0320-8117

Գյուլումյան, Ք. Գ. (1973) Շահույթի պլանավորման կատարելագործման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 3-12.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1966) Դրամական հարաբերությունների զարգացումը Սյունիքում և Ստ. Օրբելյանի հարկացուցակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-58.

Егиазарян, Б. О. (1966) Учет сопряженных затрат при оценке эффективности капитальных вложений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-25.

This list was generated on Mon Mar 1 14:19:54 2021 AMT.