Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HF Commerce"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 45.

Hachatoor, V. (2014) From the Indian Ocean to the Mediterranean, the Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 58-74. ISSN 0320-8117

Hachatoor, V. (2014) From the Indian Ocean to the Mediterranean, the global trade networks of Armenian merchants from New Julfa. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-119. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2014) Հարավֆրանսիական քաղաքների վաճառականների առևտրական գործունեությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Փախլյան, Ա. Ա. (2010) Ռուս-վրացական հարաբերությունների ազդեցությունը ՀՀ արտաքին առևտրի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-138. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2010) Իտալացի վաճառականությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 81-100. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2007) Экономические основы демократизации общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ռ. (2006) Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ն. Գ. (2004) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և դրա ազդեցությունը տնտեսության ագրարային հատվածի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (2001) Торгово-экономическая деятельность армянского купечества на Тереке (XVIII - начало ХХвв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Վ. (1993) Շուկայական հարաբերությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-100. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1991) Վ. Հ. Փափազյան, Հայաստանի առևտրական ուղիները միջազգային առևտրի ոլորտում 16—17-րդ դդ., Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990, 195 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1991) Торговый путь Айас-Тавриз (XIII—XIV вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1990) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղթավայրերի առևտրատնտեսական հարաբերությունները Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1989) Кувейт и Эмираты: сходство и своеобразие экономики и политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-36. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1988) Записки И. Е. Арцруни о закавказской торговле (1836—1838). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1987) Ценный документ по истории армяно-русских торгово- экономических отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 79-93. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1986) Тариф 1821 г. и закавказское купечество (1821—1831). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Վազգեն (1986) Արևելահայերի 1667 թ. նամակը պոլսահայերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 40-42. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Շուշանիկ (1986) Շահրիմանյան ընկերության առևտրատնտեսական գործունեության մասին (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1986) «Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու «Հաշվետումարը»: Աշխատասիրությամբ Լ. Ս. Խաչիկյանի և Հ. Դ. Փափազյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1984, 424 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Սամվել (1986) Հայ վաճառականությունը ռուս-իրանական առևտրական հարաբերություններում (XIX դ. վերջ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 41-50. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1985) Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողովի» Հալեպ-Թավրիզ մայրուղուն վերաբերող հատվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վալերի (1985) Հայ առևտրական դասի մասնակցությունը առևտրի զարգացմանը Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 60-67. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1985) Թավրիզ-Հալեպ առևտրական ճանապարհը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հայկ (1984) Հայաստանի առևտրական առնչությունները հարևան երկրների հետ (I—III դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1983) Թավրիզ-Զմյուռնիա առևտրական մայրուղու Թավրիզ-Էրզրում հատվածն ըստ Զաքարիա Ագուլեցու «Օրագրության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Флджян, Армен (1983) Методы оценки эффективности совершенствования системы органов снабжения и сбыта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-22. ISSN 0320-8117

Կերտմենջյան, Դավիթ (1982) Կարին քաղաքի առևտրահասարակական կենտրոնի քաղաքաշինական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-82. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1982) Արտադրության միջոցների մեծածախ առևտրի անհրաժեշտությունը և էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Շուշանիկ (1981) Լազարյանների առևտրական ընկերությունը XVIII դարի 40—50-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 78-91. ISSN 0320-8117

Асланян, Маргарит (1978) Английский путешественник XVIII века об армянском купечестве в Иране. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 80-90.

Григорьянц, Владимир (1978) Участие армян-переселенцев в развитии торговли в Закаспийской области (конец XIX — начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-66.

Микаелян, Вардгес and Мартиросян, Ваграм (1978) Материалы по истории армянского купечества в России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 79-99.

Мартиросян, Ваграм (1977) Новые материалы о политическом состоянии Закавказья (60—70 гг. XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-99.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1974) Նյութեր հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունների մասին (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-105.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1974) Հայերի առևտրական գործունեությունը Քարթլ-Կախեթի թագավորությունում (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-71.

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (1973) Ռուսաստանի տնտեսական քաղաքականությունն Արևելքում և հայ վաճառականությունը (XVIII դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 11-19.

Кондакчян , Р. П. (1970) Турецко-германские торговые связи в годы второй мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 34-39.

Երեմյան, Ս. Տ. (1969) Էրեբունի — Երևանը միջազգային առևտրի մայրուղիների վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 16-25.

Կոնդակչյան, Ռ. Պ. (1969) Սովետա-թուրքական առևտրական կապերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 51-57.

Գրաբսկի, Հ. Հ. (1968) Անդրկովկասի արտաքին առևտրական կապերի զարգացումը Անդրֆեդերացիայի ժամանակ (1922-1936 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 62-70.

Галустян, Дж. (1966) М. Закшевска-Дубасова, Армяне Замостья и их роль в торговом и культурном обмене между Польшей и Востоком. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 108-110.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1966) Կոոպերատիվ շինարարությունը Երևանի գավառում (1921—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-18.

This list was generated on Sat May 15 18:34:56 2021 AMT.