Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HDC Demography. Population. Vital Events"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 46.

Старченко, Р. А. and Карапетян, Р. С. and Остапенко, Л. В. and Субботина, И. А. (2018) Социально-демографические и этнокультурные ориентации молодежи Армении и России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-181. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2018) Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 159-169. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ն. Ս. (2018) ԿՀԲԸ-ի և Armenian Refugees (Lord Mayor's) Fund-ի համագործակցության պատմությունից (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-324. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2013) Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-193. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Տ. (2013) Սամցխե-Ջավախքի ու Ծալկայի պատմաքաղաքական և ժողովրդագրական իրավիճակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-158. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2011) Լ. Ա. Ասոյան, Հայերը Ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. Պատմաժողովրդագրական հետազոտություն (ըստ 1897 թվականի Համառուսաստանյան մարդահամարի տվյալների), Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2010, 260 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 313-315. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2011) Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 164-177. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Բնակչության բարեկեցության մակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների կառուցման մեխանիզմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 197-204. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. and Գեղամյան, Գ. Մ. (2011) ԼՂՀ-ի ազատագրված տարածքների, արտագաղթի և վերաբնակեցման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-96. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2011) Կիլիկիայի հայ ազգաբնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2002) Սյունիքի տարածքը և ազգաբնակչությունր հին և միջին դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (2000) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության միգրացիայի վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1999) Ուրարտական համայնական և զինվորական խավերի փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-124. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1998) Արևելյան Հայաստանի բանվորների դրությունը XX դ. սկզբին (Բյուջեի ծախսերը և սնունդը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1996) ՀՀ բնակչության զարգացման օրինաչափությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1996) Ալբերտ Խաչատրյան, Արարատ, Երևան, «Արամե» գիտամշակութային բարեգործական ընկերության հրատարակչություն, 1995, 480 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1996) Ա. Ա. Մելքոնյան, Էրզրում (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, Հայաստան, ԳԱԱ հրատարակչություն, 1994, 180 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1994) Արևելյան Հայաստանը 1916—1917 թթ. մարդահամարներում, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1992, էջ 192։ Կազմողներ՝ Ա. Ս. Համբարյան, Գ. Ռ. Առաքելյան, Գ. Լ. Կիրակոսյան, Ս. Մ. Մկրտչյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-166. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1993) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության թվի փոփոխությունները (1988—1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-89. ISSN 0320-8117

Долженко, И. В. (1991) Общинное самоуправление русских крестьян Ереванской губернии (конец XIX-начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, В. Е. (1991) Проблемы социально-экономического и демографического развития НКАО. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Շամախու գավառի գյուղերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-70. ISSN 0320-8117

Валесян, Л. А. and Мурадян, Ю. А. (1989) О некоторых итогах и проблемах экономического развития Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. and Թովմասյան, Վ. Շ. (1988) ՀՍՍՀ բնակչության մահացությունը և նրա ռեգիոնալ առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Селимян, К. М. (1988) Социально-этнические аспекты изучения стабильности брака в АрмССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, Владимир and Асатрян, Баграт (1988) Из истории армянского населения Нахичевана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Աշոտ (1988) Ազգաբնակչության տեղաշարժերը Էրզրումի նահանգի Բայազետ,Դիադին, Խամուր և Ալաշկերտ գավառներում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Արմեն (1987) Վան քաղաքի բնակչությունը (XIX դ. վերջին քառորդ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-42. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1986) «Население Еревана. Этносоциологические исследования», Ереван, нзд-во АН Арм. ССР, 1986, 250 с. «Երևանի բնակչությունը: Էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ», Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986, 250 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 85-87. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գասպար (1986) Արտոնյալ դասերը Արևելյան Հայաստանի բնակչության կազմում (XIX դ. 80—90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 36-45. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1986) Հայաստանի տեղական սովետները անգրագիտության վերացման համար մղված պայքարում (1921 —1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Արմենակ (1985) Սփյուռքահայության թվական կազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 47-51. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, Владимир (1984) Актуальные проблемы демографической политики в СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1982) Արևելյան Հայաստանի արտոնյալ դասի թվաքանակն ու ազգային կազմը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գրիգոր and Գրգեարյան, Հակոբ (1980) Հայկական ՍՍՀ բնակչության շարժը և սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները 1920—1980 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 53-67. ISSN 0320-8117

Геворкян, Николай (1980) Источник по переписи жителей Бенареса 1800 года из собрания Матенадарана имени Маштоца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-103. ISSN 0320-8117

Амбарян, Азат (1979) Численность и национальный состав «временно-проживающих» в Закавказье и Восточной Армении в 1914 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Պետրոս (1978) Հայերի միջհանրապետական տեղաշարժերը ՍՍՀՄ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռուբեն (1978) Երևանի վերաբնակիչների դեմոգրաֆիական և սոցիալ-կուլտուրական պարամետրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-41.

Григорянц, Владимир (1977) Переселение армян в Закаспийскую область (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 64-73.

Միքայելյան, Գ. Ա. (1975) Երևանի բնակչության մասսայական հանգստի կազմակերպման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 37-49.

Դարբինյան, Մ. Ղ. (1973) Պարսկահայերի գաղթը և նրանց բնակեցումը (1828-1829 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 12-22.

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1972) ՀՍՍՀ բնակչությունը երեկ, այսօր և վաղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 43-58.

Тамразова, И. И. (1968) Поднятие экономического и культурного уровня нацменьшинств в Закавказье (1921—1927 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Адобашьян, В. Л. (1968) Из истории армянского населения на территории Краснодарского края. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-55.

Панян, А. Е. (1968) Социальная структура современного армянского села. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-58.

This list was generated on Wed Mar 3 02:30:28 2021 AMT.