Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 73.

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայաստանի գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմապաշտպանական և տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում (1970-1980-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-27. ISSN 0320-8117

Мелконян, Г. Ф. (2012) Воздействие горно-промышленного комплекса РА на окружающую среду. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 129-135. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2012) Խորհրդային պաշտպանական արդյունաբերության և դրա կառավարման համակարգի զարգացման հիմնափուլերը (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Մանվելյան, Ա. Բ. (2006) Պայքար կասպյան նավթի արտահանման ուղիների վերահսկման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-197. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (1997) Участие армян в развитии грозненской нефтяной промышленности (XIX—нач. XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-118. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1996) Էջեր Հայաստանի XIX—XX դդ. հողային հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-55. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ա. Ռ. and Սարգսյան, Գ. Ե. (1989) Բանվոր երիտասարդության սոցիալական ակտիվության որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Ա. Ե. and Կիրակոսյան, Վ. Տ. and Գրիգորյան, Գ. Ս. (1989) Ա. Գ. Պետրոսյան, Աշխատանքային կարգապահությունը և աշխատուժի օգտագործման խնդիրները, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 157 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Գ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական փոփոխությունների մի քանի հարցեր (1960 — 1980-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Ենգոյան, Ա. Փ. (1989) Ագրոարդյունաբերական կոմպլեքսի ձևավորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ս. Ն. (1989) Գ. Ե.Կիրակոսյան, Աշխատուժի ինտենսիվ վերարտադրության ժամանակակից խնդիրները, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1987, 151 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1988) Համառուսաստանյան պրոլետարիատի համակարգում Արևելյան Հայաստանի բանվոր դասակարգի կրթական-որակական աճը (XIX դ. երկրորդ կես—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-56. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Իրինա and Տերտերյան, Ազնիվ (1987) Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության բրիգադային ձևի զարգացումը (ՀՍՍՀ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նյութերով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յուրի (1986) Б. А. Асатрян, Совершенствование состава рабочих кадров под влиянием научно-технического прогресса. Ереван, издательство АН АрмССР, 1986, 137 с. Բ. Ա. Ասատրյան, Բանվորական կադրերի կազմի կատարելագործումը գիտատեխնիկական առաջընթացի ազդեցության ներքո, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1986, 137 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Тер-Оганян, Михаил and Багдасарян, Арташес and Закарян, Арарат (1986) Ресурсный цикл промышленности строительных материалов и эффективность его оптимизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Гаврилов, Рудольф and Суварян, Юрий (1986) Развитие бригадных форм организации и стимулирования труда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Радик and Марутян, Акоп (1986) Совершенствование показателей оценки собственных результатов производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 74-83. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1985) С. А. Мелкумян, Индустрия камня Армянской ССР, Изд-во «Айастан», Ереван, 1984, 221 с. Ս. Ա. Մելքումյան, Հայկական ՍՍՀ քարի ինդուստրիան , «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1984, 221 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1985) Արտադրանքի իրացումը և ժողովրդական տնտեսության ու բնակչության պահանջմունքների բավարարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ստյոպա and Մարկոսյան, Աշոտ (1985) Զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում արտադրության տնտեսական արդյունավետության գնահատման հարցի շռւրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Շամշյան, Արմեն (1985) Աշխատանքի արտադրողականության վրա տեխնիկական առաջադիմության ազդեցության գնահատումը (էլեկրատեխնիկական արդյունաբերության օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-24. ISSN 0320-8117

Селвиназян, Бюзанд (1984) Природно-сырьевой фактор формирования отраслевой структуры промышленности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Աղաջանով, Էդուարդ (1984) Արտադրողական ուժերի կառուցվածքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գասպար (1984) Արևելյան Հայաստանի լեռնարդյունաբերությունը և նրանում զբաղված բանվորների թվաքանակը (XIX դ. 80—90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Մակարյան, Երջանիկ (1984) Ա. Գ. Պետրոսյան, Արդյունաբերությունը որպես որակյալ աշխատուժի կիրառման ոլորտ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 83 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-92. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պավել (1984) Արևելյան Հայաստանի արդյունաբերության մեջ վարձու աշխատանքի կիրառման հարցի մասին (XIX դ. 70-ական թվականներ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-21. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Միքայել (1984) Հայաստանի քարարդյունահանող և մշակող արդյունաբերության հիմնական ֆոնդերի արդյունավետության բարձրացումը (1975—1981). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-27. ISSN 0320-8117

Լազարյան, Դոնարա (1983) Արտադրողական աշխատանքի պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 73-79. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Սերգեյ (1983) Հայաստանում քարաձուլման արտադրության կազմակերպման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 10-16. ISSN 0320-8117

Киракосян, Ашот (1983) О совершенствовании хозрасчетных взаимоотношений подразделений механизации в рамках строительного предприятия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 34-44. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Արտաշես and Գյուլումյան, Քաջիկ (1983) Աշխատանքի բրիգադային ձևի կազմակերպումը և խրախուսման մեթոդի կիրառումը Հայաստանի շինանյութերի արդյունաբերության ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գոհար (1983) Բուսական յուղերի արտադրությունն Արևելյան Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Балян, Юрий (1983) Роль социалистического соревнования в борьбе за перестройку промышленности Армении на военные рельсы в начальный период войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Բուռնազյան, Ներսես (1982) Տնտհաշվարկի զարգացումը ճյուղային կառավարման միջին օղակում (ՀՍՍՀ թեթև արդյունաբերության մինիստրության օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1982) Արտադրության միջոցների մեծածախ առևտրի անհրաժեշտությունը և էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մանվել (1982) Արտադրության սուբյեկտիվ գործոնի բնութագրման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Агбашян, Карен (1981) Юридическая и экономическая ответственность в отношениях по поставкам продукции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-45. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ and Ղազարյան, Ելիզավետա and Միքայելյան, Միքայել (1981) Խորդենու եթերայուղի արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Кантарджян, Саркис and Еганян, Гагик (1981) Экономическая оптимизация типовых процессов в химической промышленности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Ստեփան (1981) Մ. Մ. Մինասյան, Արտադրական կոլեկտիվի զարգացման դիալեկտիկան արդի պայմաններում, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1980, 482 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-106. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ and Մարության, Հակոբ (1981) Արդյունաբերական արտադրանքի արժեքային ցուցանիշների պլանավորման կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-26. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Էմիլ (1980) Բ. Ս. Սելվինազյան, Արտադրական ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական գնահատումը արդյունահանող արդյունաբերության մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 170 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 112-113. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1980) Լ. Զ. Անանյան, Սովետական Հայաստանի ինդուստրիալ զարգացումը (նախապատերազմյան շրջան), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 265 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 113-114. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Միշա (1980) Արտադրության զարգացման ֆոնդի կազմավորման համակարգի կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միքայել (1980) Հայաստանի բանվոր դասակարգի կազմի որակական փոփոխությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-23. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1980) Նյութական ռեսուրսների պլանային բաշխման համակարգի կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Թորոս (1979) Արտադրական կուտակման արդունավետության բարձրացման որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 29-34. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Гайк (1979) Ю. Д. Матевосов, Наука и производство, издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1979, 123 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Անանյան, Լավրենտի (1979) ՀՍՍՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերը հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1979) Սովետական Հայաստանի ինդուստրիալ առաջընթացը և բանվոր դասակարգի քանակական փոփոխությունները զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Григорьянц, Владимир (1979) Участие армянского населения в развитии промышленности и промыслов в Закаспийском крае (1881—1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1978) Հիմնական արտադրական ֆոնդերի վերարտադրությունը արդյունաբերության արդյունահանող ճյուղերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միքայել (1977) Հայաստանի ինդուստրիալ զարգացման հիմնական գծերը և բանվոր դասակարգի աճը 1940—1960 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13.

Գեղամյան, Գուրգեն (1976) Կոոպերացիայի զարգացումը Հայաստանում (1920-1929 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13.

Կարապետյան, Հ. Ս. (1976) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը 9-րդ հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-58.

Թադևոսյան, Ա. Ա. (1974) Արտադրության տեխնիկական միջոցների զարգացման օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-50.

Սարինյան, Ռ. Ն. (1974) Բանվորական հարցը «Մուրճ» ամսագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-20.

Акопян, М. Т. (1973) О расчете эффективности территориальной организации промышленного производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 21-29.

Հարությունյան, Պ. Պ. (1973) Հայաստանի պղնձարդյունաբերական պրոլետարիատի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 31-35.

Դաշյան, Ռ. Հ. (1972) Գիտության ու արտադրության կապը Աբովյանի արդյունաբերական ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 84-88.

Давидова, Э. Д. (1972) Задача оптимизации производства сборного железобетона в Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 18-23.

Տոնոյան, Հ. Ա. (1972) Արտադրական միավորումները որպես սոցիալիստական արդյունաբերության համակենտրոնացման նոր ուղղություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 84-91.

Микаелян, М. В. (1971) Вопросы повышения эффективности основных фондов в станкостроительной промышленности Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 20-27.

Кочлавашвили, А. И. (1971) Индустриальное развитие Советской Грузии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-18.

Սիմոնյան, Գ. Թ. (1971) Լուսավան արդյունաբերական կենտրոնի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-52.

Мовсесян, С. А. (1970) Промышленность Армении за 50 лет. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 11-23.

Գրիգորյան, Էմ. Ա. (1970) Արտադրական կարողության հաշվարկը մսեղենի արդյունաբերության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-44.

Անանյան, Լ. Զ. (1970) Հայկական ՍՍՀ ինդուստրացման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Մուրադյան, Գ. Գ. (1969) Նորարարական շարժումը Հայաստանի արդյունաբերության ասպարեզում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 45-53.

Барсегян, Н. Ц. and Коровицын, В. П. (1968) К проблеме картографирования территориально-производственных комплексов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-92.

Մուրադյան, Գ. Գ. (1968) Սոցիալիստական մրցությունը Հայաստանի արդյունաբերության բնագավառում երկրորդ հնգամյակի առաջին տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-22.

Сехбосян, К. В. (1966) Промышленный Ленинакан как объект этнографического изучения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-89.

Григорьянц, А. К. (1966) Привлечение старой технической интеллигенции к социалистическому строительству в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 28-41.

This list was generated on Sat May 8 01:06:04 2021 AMT.