Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HC Economic History and Conditions"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 109.

Հովհաննիսյան, Է. Հ. (2018) Աղբյուրագիտական երկու հետազոտություն Ղարաբաղի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (2018) ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-183. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Է. Վ. (2017) Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը առևտրի և ներդրումների ոլորտում (1991-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-62. ISSN 0320-8117

Казаров, С. С. (2016) Экономическое положение Нахичевани-на-Дону в 1916-1919 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-34. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայ գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմա արդյունաբերական ոլորտում հետպատերազմական առաջին տասնամյակներին (1950-1960-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2012) Ռազմապաշտպանական արտադրությունը Հայաստանում Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-32. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2011) Հունական համայնքի տնտեսական հալածանքների արձագանքը «Դաշինք» թերթում(1910-1913 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Միջին խավի առկայության հարցը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 133-139. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2010) Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի արդյունաբերության վերակառուցումը պատերազմական պայմաններում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 145-155. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ն. Ռ. (2010) Նէպ-ը և գյուղացիության շերտավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 156-162. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Վ. (2009) ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրությունը և որբ երեխաների խնամքի խնդիրը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2008) Ա.Ս.Գրիբոյեդովի տնտեսագիտական գործունեության որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-48. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2007) 1828 թ. «Ռուս-անդրկովկասյան ընկերության հիմնադրման նախագծի» գնահատման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-121. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (2001) Торгово-экономическая деятельность армянского купечества на Тереке (XVIII - начало ХХвв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1998) Արևելյան Հայաստանի բանվորների դրությունը XX դ. սկզբին (Բյուջեի ծախսերը և սնունդը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (1997) Խանաղյաններ (Հայ կալվածատերերի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) Հայաստանի ժողովրդական տնտեսությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-73. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (1995) Հայաստանի քաղաքային բնակչության մատակարարումը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 205-210. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1992) Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի հասունացումը Խորհրդային Հայաստանում 1965—1985 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, В. Е. (1991) Проблемы социально-экономического и демографического развития НКАО. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Հ. Վ. (1991) Արևելյան Հայաստանի երկրագործության պատմությունից (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Մ. (1990) Սիրիական բարժուազիայի հայկական հատվածի դիրքերը երկրի էկոնոմիկայում(1945—60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1990) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղթավայրերի առևտրատնտեսական հարաբերությունները Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. and Мирзоян, С. С. (1990) Участие армян в экономической жизни Восточного Закавказья (вторая половина XIX—первые десятилетия XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (1989) Проекты экономического освоения Закавказья (1826—1834). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Валесян, Л. А. and Мурадян, Ю. А. (1989) О некоторых итогах и проблемах экономического развития Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի նյութական կացությունը (1940-1960). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Սարդարյան, Կտրիճ (1987) Հայաստանում ռազմական կոմունիզմի կիրառման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (1987) Հայկական ՍՍՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը Մեծ հոկտեմբեբի 70 ամյակի շեմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1987) Ценный документ по истории армяно-русских торгово- экономических отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 79-93. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Из истории социально-экономического положения трудящихся Армении в 1918—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 80-89. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1987) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգը գիտատեխնիկական առաջադիմության արդի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Материалы из истории социально-экономического положения и антиправительственных выступлений трудящихся Армении (1917—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-84. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1986) Тариф 1821 г. и закавказское купечество (1821—1831). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Շուշանիկ (1986) Շահրիմանյան ընկերության առևտրատնտեսական գործունեության մասին (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Համլետ (1986) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգի որակական փոփոխությունները (1940—1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 8-16. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Արա (1986) Թադեոս Ավդալբեգյանի «Ջրի կռիվը Հայաստանի մեջ IX դարում» անտիպ ուսումնասիրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 65-80. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1986) «Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու «Հաշվետումարը»: Աշխատասիրությամբ Լ. Ս. Խաչիկյանի և Հ. Դ. Փափազյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1984, 424 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Артавазд (1985) Классовые сдвиги в закавказской деревне в период подготовки к массовой коллективизации (1927-1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1985) Արևելյան Հայաստանի գյուղացիության արտագնացության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-29. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1985) Երկու վավերագիր Մուշի և Սասունի հայության վիճակի մասին (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 76-85. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վալերի (1985) Հայ առևտրական դասի մասնակցությունը առևտրի զարգացմանը Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 60-67. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Հայկական գյուղական համայնքի համադասայնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գասպար (1984) Արևելյան Հայաստանի լեռնարդյունաբերությունը և նրանում զբաղված բանվորների թվաքանակը (XIX դ. 80—90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1984) Աշխատուժի զբաղվածության հարցի լուծումը Սովետական Հայաստանում (1921—1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Արևելյան Հայաստանի ագրարային հարաբերությունների ուսումնասիրման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պավել (1984) Արևելյան Հայաստանի արդյունաբերության մեջ վարձու աշխատանքի կիրառման հարցի մասին (XIX դ. 70-ական թվականներ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-21. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Նորիկ (1983) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը՝ գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գոհար (1983) Բուսական յուղերի արտադրությունն Արևելյան Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Համլետ (1983) Ջրատիրությունն ու ջրի օգտագործման կարգն Արևելյան Հայաստանում (XVII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Համլետ (1982) Գառնիի մի քանի արձանագրությունները պատմա-հնագիտական առումով (XIII—XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 64-74. ISSN 0320-8117

Ինճիկյան, Հովհաննես (1982) Օսմանյան կայսրության անկման սոցիալ-տնտեսական պատճառների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-30. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1982) Այգիներն ու այգետեղերը ըստ հայերեն և պարսկերեն կալվածագրերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-82. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Համլետ (1981) Եկեղեցական հողատիրությունը և վանական կալվածատիրական տնտեսությունն Արևելյան Հայաստանում (XVI—XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 80-89. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1981) Զեյթունում գոյություն ունեցած հարկերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1978) Некоторые вопросы развития структуры рабочего класса Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Արարատ (1977) Գյուղատնտեսության զարգացումը Կարսի մարզում (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 42-48.

Мартиросян, Анаит (1977) Арендные операции в деловом доме Эгиби в 543—522 гг. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 84-91.

Համբարյան, Ազատ (1977) Մի էջ արևմտահայ տնտեսական կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 92-94.

Բայբուրդյան, Վահան (1977) О. Г. Инджикян, Буржуазия Османской империи, издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1977, 313 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-113.

Գրիգորյան, Միքայել (1977) Հայաստանի ինդուստրիալ զարգացման հիմնական գծերը և բանվոր դասակարգի աճը 1940—1960 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13.

Минасян, Михаил (1977) Переселение амшенских армян на Черноморское побережье Кавказа и первые шаги их хозяйственной деятельности (последняя четверть XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 64-73.

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1976) Հայերը Քարթլ-Կախեթի տնտեսական կյանքում (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-26.

Հովակիմյան, Վաչե (1976) XIX դ. վերջի արևելահայ գյուղացիության տնտեսական վիճակի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Ալեքսանյան, Սամվել (1976) Արևելահայ եկեղեցական կալվածքների հարցը 1870-1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 21-32.

Գեղամյան, Գուրգեն (1976) Կոոպերացիայի զարգացումը Հայաստանում (1920-1929 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13.

Биягов, Л. Н. (1976) Ростовщический клан Иддин -Кубе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 102-105.

Կարագուլյան, Գ. Հ. (1976) Լիբանանի ժողովրդական զանգվածների տնտեսական վիճակը 1939-1945 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 66-73.

Газанчиян, В. И. (1976) На рубеже 9-ой и 10-ой пятилеток. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-28.

Կարապետյան, Հ. Ս. (1976) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը 9-րդ հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-58.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1975) Գործազրկության վերացումը Սովետական Հայաստանում (1920-1930 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 40-50.

Ալեքսանյան, Ս. Խ. (1975) Երևանի նահանգի մասնատիրական գյուղացիների բնահարկն ըստ 1870 թ. կանոնադրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 18-25.

Հարությունյան, Պ. Պ. (1975) Հայաստանի բանվոր դասակարգի դրությունը 1900-1914 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Առաքելյան, Գ. Ռ. (1975) Մետաքսի արտադրությունը Արևելյան Հայաստանում XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 48-55.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1975) Հայաստանում նէպ-ի կենսագործման մի քանի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Арзуманян, Г. Г. (1974) Системы заработной платы и методы стимулирования труда—средство усугубления эксплуатации рабочего класса ФРГ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 14-27.

Գևորգյան, Լ. Մ. (1974) Հայ գյուղը «Մուրճում» և ամսագրի «գյուղափրկիչ» ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-43.

Еганов, Г. А. (1974) Экономическая взаимозависимость стран Западной Европы и Арабского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-40.

Պողոսյան, Շ. Ա. (1973) ԿՎՀ-ԲԳՏ-ն և կոլտնտեսային շինարարությունը Հայաստանում (1927-1934 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 3-13.

Սեղբոսյան, Կ. Վ. (1973) А. Е. Тер-Саркисянц, Современная семья у армян (по материалам сельских районов Армянской ССР), изд. «Наука», М., 1972, 206 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 113-114.

Մուրադյան, Գ. Հ. (1973) Գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցումը Էջմիածնի գավառում (1926-1929 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 24-35.

Ավագյան, Ս. Ա. (1973) Գ. Մ. Գրիգորյան, Սյունիքի վանական կալվածատիրությունը IX-XIII դարերում, 1973, 266 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 107-116.

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (1973) Ռուսաստանի տնտեսական քաղաքականությունն Արևելքում և հայ վաճառականությունը (XVIII դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 11-19.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1973) Ծնողների ու զավակների անձնական և ինչքային իրավահարաբերությունները վաղ ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 21-32.

Петросян, A. А. (1972) Возрождение армянского народа в братской семье народов СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 22-30.

Աբրահամյան, Հ. Մ. (1972) Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և աշխատավորների կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի բարձրացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 12-18.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1971) Ն. Ռ. Թովմասյան-Հայ սոցիալ-տնտեսագիտական միտքը IX-XIV դդ., Երևան, 1970, 462 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 93-96.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1971) Սարգիս Կասյանը Անդրկովկասում կապիտալիզմի գարգացման մի քանի առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 10-18.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1971) Վանքապատկան հողատիրության ընդարձակման ուղիները XIV-XV դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-87.

Անանյան, Լ. Զ. (1970) Տնտեսական պատմության 5-րդ միջազգային կոնգրեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 100-103.

Агаев, В. М. (1970) Роль социалистического соревнования в интернациональном воспитании трудящихся Закавказья (1959—1965 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11.

Գրիգորյան, Քնարիկ (1970) Սովետական Հայաստանի աշխատավորների համաժողովրդական օգնությունը ռազմաճակատին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 11-21.

Козлов, В. С. (1970) В. И. Ленин—организатор борьбы с внутренней контрреволюцией при переходе к НЭПу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 70-77.

Համբարյան, Ա. Ս. (1969) Գիտաժողով նվիրված Անդրկովկասում կապիտալիզմի աոաջացման ու զարգացման հարցերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 106-111.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1969) Հայաստանի բնահարկը արաբական ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-60.

Դալլաքյան, Մ. Պ. (1968) Նոր տնտեսական քաղաքականության կիրառումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Մուրադյան, Գ. Գ. (1968) Սոցիալիստական մրցությունը Հայաստանի արդյունաբերության բնագավառում երկրորդ հնգամյակի առաջին տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-22.

Тамразова, И. И. (1968) Поднятие экономического и культурного уровня нацменьшинств в Закавказье (1921—1927 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Համբարյան, Ա. Ս. (1968) Արևելյան Հայաստանի տնտեսական զարգացումը Ռուսաստանին միացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-29.

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (1968) Մի էջ հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 108-116.

Եգանյան, Հ. Մ. (1968) «Խալիսե» պետական հողատիրությունը Իրանում XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 36-46.

Քարամյան, Կ. Ն. (1967) Հայկ Ղազարյան, «Արևմտահայերի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կացությունը 1800—1870 թթ.», ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1967թ., 667 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-94.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1967) Պարենային հարցը Բաքվի կոմունայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-28.

Сидор, Б. (1967) О социально-экономическом положении армянских колоний на Буковине в XVIII—XIX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-52.

Հարությունյան, Շ. Հ. (1967) Նորահայտ նյութեր Կողբի աղահատների վերաբերյալ (1860 – 70-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 63-76.

Гарибджанян , Г. Б. (1967) В. И. Ленин об экономическом и социально-политическом положении дореволюционного Кавказа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Պետրոսյան, Ա. Ա. (1966) Մոքալաքները հայ-վրացական տնտեսական - քաղաքական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-99.

This list was generated on Tue Jan 26 00:23:56 2021 AMT.