Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 444.

Սուվարյան, Յուրի and Սարգսյան, Վարդան (2020) Կառավարչական որոշումների տեսության հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 130-157. ISSN 0320-8117

Экмалян, Ашот (2020) Современные тенденции в развитии мегарегулирования финансового рынка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 226-241. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Միսակ (2020) Աշխատանքային իմիգրացիայի կարգավորման գործընթացները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 242-252. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Հայկազ (2020) Մարդկային կապիտալը` որպես գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման գլխավոր գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 253-264. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Մարիանա (2019) Կրթության տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 105-116. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Մանյա (2019) Դիվելըփերի (գործակալ պատվիրատու) ֆինանսական և հարկային հաշվառման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յուրի (2019) Տնտեսական զարգացումը և քաղաքական ինստիտուտները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 92-104. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յուրի (2019) Տնտեսական զարգացման որակական բնութագրիչները և գերակայությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 87-104. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Գ. Ս. (2019) Անբարեխիղճ մրցակցության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ս. Ա. (2019) Հայ-բուլղարական տնտեսական փոխգործակցությունը 1998-2008 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2019) Հանրային կառավարման արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-149. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ս. Ռ. (2018) Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները X-XVI դդ. Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 164-173. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Վ. Գ. (2018) Աշխատանքի տարածքաճյուղային բաժանման առանձնահատկությունները ՀՀ պտղաբուծության ենթաճյուղում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-187. ISSN 0320-8117

Հախվերդյան, Դ. Ն. (2018) Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և համաշխարհային տնտեսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-163. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. and Միքայելյան, Գ. Մ. (2018) Տնտեսական մրցակցության կարգավորման որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-156. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ռ. Մ. and Հարությունյան, Վ. Լ. (2018) Ականավոր գիտնականը և մանկավարժը (Յուրի Սուվարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 368-371. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. (2018) Ազգային տնտեսության աճը և զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-206. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Կ. Հ. and Գևորգյան, Դ. Ս. (2018) Ազգային տնտեսության մրցունակության և նորարարական համակարգի փոխկապվածությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-196. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2018) Կայուն զարգացման արդի բնորոշումները և ապագայի տնտեսության ձևավորման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-172. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (2018) ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-183. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Ա. Ս. (2017) ՀՀ համայնքներում ֆինանսական կառավարման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-149. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Վ. (2017) Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման գերակա ուղղությունները և միջոցառումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ա. (2017) Հանրային-մասնավոր գործընկերության նախագծերի իրականացման մեխանիզմները համայնքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 150-159. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2017) Социально-экономическая сущность и структура природных богатств (методика рассмотрения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 246-255. ISSN 0320-8117

Давтян, В. С. (2017) Формирование тарифов на поставляемый в Армению российский природный газ в условиях евразийской интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-245. ISSN 0320-8117

Բոստանջյան, Վ. Բ. (2017) Բյուջետային ծախսերի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և դրանց արդյունավետության բարձրացման խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 210-218. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. (2017) Կառավարման մեթոդաբանության և արդյունավետության հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-209. ISSN 0320-8117

Գյոզալյան, Վ. Գ. (2017) Կոռուպցիան՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-228. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. and Միքայելյան, Գ. Մ. (2017) ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հիմնախնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-234. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2017) Տնտեսական դիսկուրսը` որպես սահմանակարգային դիսկուրսի տեսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 293-298. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2017) Քաղաքական և տնտեսական արդիականացման առանձնահատկությունները Սինգապուրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-137. ISSN 0320-8117

Նալչաջյան, Թ. Ա. and Աղաջանյան, Լ. Հ. and Մնացականյան, Ն. Գ. (2017) Ինքնաթիռների օպտիմալ հատկացումների մոդելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-181. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. and Սուքիասյան, Հ. Հ. (2017) Լևոն Շիրինյան, Արդիականացման տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ (պրոյեկցիա դեպի Հայաստան, Ե., «Լիմուշ» հրատ., 2016, 116 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 300-302. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2017) Նորամուծական ներուժի գնահատման մեթոդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-164. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Հ. (2017) Տնտեսական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-173. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. (2016) Ապրանքադրամական հարաբերությունների զարգացումը և ազատ շուկայի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-119. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Վ. (2016) ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-126. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ն. Հ. (2016) Տնտեսության նոր հնարավորություններ՝ հիմնված «մեծածավալ տվյալների» վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 290-296. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Հ. Վ. (2016) Տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման մրցունակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-131. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. (2016) Չկորսված տարիներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 352-354. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2015) Արդիականացման չինական մոդելը տնտեսական և քաղաքական զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-133. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2015) ՀՀ ՀՆԱ ծավալի և աճի տեմպի վրա գիտության ու կրթության ազդեցության գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-159. ISSN 0320-8117

Джангирян, Д. Е. (2014) Вопросы развития и совершенствования налогового законодательства Грузии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-121. ISSN 0320-8117

Мадатян, А. Э. (2014) Международно-правовой статус евразийского экономического союза. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-148. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Г. (2014) Электронное управление и контроль бюджетной системы в Республике Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-132. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Գ. Լ. (2014) Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ բանկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-134. ISSN 0320-8117

Գյոզալյան, Վ. Գ. (2014) Մարդկային կապիտալի կառավարման մշակույթի ձևավորումը ՀՀ տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-128. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Վ. (2014) Այլընտրանք ներկա հարկային քաղաքականության մոդելին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-160. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Գ. (2013) ՀՀ պետական բյուջեն բյուջետային գործընթացի կարգավորման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-99. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2013) Финансово-экономический кризис и трудовая миграция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-206. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. and Սարինյան, Ռ. Ն. (2013) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական ներդրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 51-63. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2013) Մարդկային կապիտալը և նրա հումանիստական չափումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 156-169. ISSN 0320-8117

Թերզյան, Ա. Տ. (2013) Նորֆունկցիոնալիստական և միջկառավարական հայեցակարգերի կիրառելիությունը Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-149. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Ականավոր հետազոտողն ու գիտության կազմակերպիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 371-373. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ա. Ս. (2013) Ձեռնարկությունների ռազմավարական պլանավորման կարևորագույն խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 238-246. ISSN 0320-8117

Алексанян, А. А. (2012) Международная деятельность ОАО „Газпром˝ и ее влияние на национальную экономику. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 120-128. ISSN 0320-8117

Մաթոսյան, Մ. Ռ. (2012) Հասարակական աշխարհագրություն և կառավարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 151-154. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սուվարյան, Ա. Ս. (2012) Միքայել Նալբանդյանը հանրային կառավարման հիմնախնդիրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 110-119. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Խ. Ս. (2012) Գիտնականի լուսավոր կերպարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 447-451. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Գ. Վ. (2012) Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի հատկությունները և դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 191-199. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2012) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծման և օրենսդրական ամրագրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 179-190. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. and Փափազյան, Խ. Ս. (2012) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 163-178. ISSN 0320-8117

Степанян, А. С. (2012) Способы защиты аудиовизуальных произведений как объектов авторских прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-168. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ն. Հ. (2012) Ներդրումների կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Մարզպանյան, Հ. Ա. (2012) Շուկայական համակարգի գիտելիքահենք էվոլյուցիան և պետության նոր տնտեսական դերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-107. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Ա. Տ. (2012) Տնտեսական անկումը «ժամանակների վախճանին» ըստ Մահաբհարաթայի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-94. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ս. Ա. (2012) Տնտեսական ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-154. ISSN 0320-8117

Симонян, В. В. (2011) Анализ проблем развития паевых инвестиционных фондов на основе статистических данных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-126. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Գ. Վ. (2011) Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելը` կոշտ աշխատավարձերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 127-139. ISSN 0320-8117

Առուշանյան, Ռ. Գ. and Առուշանյան, Դ. Ռ. (2011) ՀՀ տնտեսության զարգացման ռազմավարության նախադրյալները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 140-143. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2011) Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 164-177. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (2011) Իմաստավորված տարիներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 428-430. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Գ. (2011) Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 134-145. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Ա. Վ. (2010) ՀՀ գործարար միջավայրի մրցակցային ռազմավարության նոր մոդել. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-161. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Լ. (2010) ՀՀ-ում հարկային վերափոխումների ներկա փուլի հիմնախնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-147. ISSN 0320-8117

Փախլյան, Ա. Ա. (2010) Ռուս-վրացական հարաբերությունների ազդեցությունը ՀՀ արտաքին առևտրի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-138. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. and Դիլոյան, Ս. Ա. (2010) Միկրոէկոնոմիկայի բնորոշ հատկանիշների շուրջ (գիտամեթոդական տեսանկյունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 176-186. ISSN 0320-8117

Մարզպանյան, Հ. Ա. (2010) Սեփականության և յուրացման ձևերի էվոլյուցիան ու պատմական հեռանկարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 163-175. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Վ. Ս. (2010) Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ներդրման գործընթացը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 187-193. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Վ. (2010) Ֆինանսական վերլուծությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 194-199. ISSN 0320-8117

Hovhannissyan, H. V. (2009) Key Factors of Strategy of Economic Development. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-184. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Լ. (2009) Հակաճգնաժամային միջոցառումների արտերկրյա փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 165-179. ISSN 0320-8117

Խնկոյան, Ա. Կ. (2009) Գիտական և նորամուծական քաղաքականության մեխանիզմները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2009) Համաշխարհային ճգնաժամի կանխատեսումները դրանից 10 տարի առաջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-72. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ն. Ռ. (2009) Ուղղակի հարկերը և տնտեսական ճգնաժամը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2009) Глобализация и трансформация миграционных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 111-125. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2009) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 268-272. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ս. (2009) Ինովացիոն ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ և կառուցակարգեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-138. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (2009) ՀՀ-ում ներքին օդագնացության անհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-132. ISSN 0320-8117

Janunts, M. A. (2008) The Relation between Forecast Dispersion Anomaly and Other Stock Market Anomalies. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Գ. Մ. (2008) ԱՊՀ երկրների ապրանքային շուկաներում ֆիրմաների գերիշխող դիրքի կարգավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-120. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Պ. Ս. and Ղազեյան, Խ. Ա. (2008) Անշարժ գույքի գրանցման համակարգը Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես - XX դ. 20-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2008) Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և օրենսդրական դաշտի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 151-158. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ս. (2008) ՀՀ-ում ինովացիոն գործունեության տեղայնացման որոշ հայեցակետեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-140. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Ս. (2008) Վարկանշումը` որպես ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության համալիր գնահատման միջոց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ի. (2008) Ապահովագրական վերահսկողությունը ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-217. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2008) ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի առաքելության, գործունեության ուղղությունների և կազմակերպական կառուցվածքի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 201-209. ISSN 0320-8117

Եղյան, Խ. Գ. (2008) Տնտեսվարող սուբյեկտների օպտիմալ վարքագիծը և հարկային վարչարարության հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Погосян , А. В. (2007) Система социальной защиты в зарубежных странах, СНГ и России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 193-203. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Ն. (2007) Մտավոր կապիտալի սահմանման չափանիշները ժամանակակից տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-192. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2007) Экономические основы демократизации общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2007) Գլոբալացումը և աշխատանքային միջազգային միգրացիայի բովանդակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Ն. (2006) Մտավոր կապիտալը՝ որպես մարդկային կապիտալի յուրօրինակ արտահայտչաձև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Մանվելյան, Ա. Բ. (2006) Պայքար կասպյան նավթի արտահանման ուղիների վերահսկման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-197. ISSN 0320-8117

Գյուրջյան, Ա. Ս. (2006) Սկզբունքագիտության կադրային ապահովման հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Կ. Կ. (2006) Աշխատանքի շուկան որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների զարգացման կարևորագույն գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-78. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ռ. (2006) Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2006) Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների մարքսյան մեկնաբանությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политэкономическая ограниченность марксистской теории прибавочной стоимости. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Акопян, А. Г. (2005) Особенности становления конкурентной политики Республики Армения в переходный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-191. ISSN 0320-8117

Вартанян, А. В. (2005) Трансакционный сектор: генезис, эволюция и перспективы его развития в экономике Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-172. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. (2005) Ժողովրդավարացման երրորդ ալիք. անցումային հասարակությունների գծային զարգացման բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-140. ISSN 0320-8117

Маркосян, М. М. (2004) Оптимизация планирования на предприятии в рыночной системе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-143. ISSN 0320-8117

Գոմցյան, Ա. Դ. (2004) Ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման փուլերը և հայեցակարգային հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-137. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Խ. Ս. (2004) Մարկետինգի դերը ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-211. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ա. Ս. (2003) Ապրանքային բորսաների դերը շուկայական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-184. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2003) Հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման մի քանի հարց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 138-142. ISSN 0320-8117

Աթոյան, Վ. Կ. (2003) Ներդրումային ոլորտի իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2003) Экономический отбор. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-126. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ն. Վ. (2002) Պայմանագրի նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-163. ISSN 0320-8117

Саркисян, Г. Р. (2001) Взаимоотношения стран СНГ: перспективы экономической интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Սարյան, Հ. Հ. and Մակարյան, Ա. Ս. (2001) Անցումային տնտեսությունը և արժեթղթերի շուկայի զարգացման միտումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-180. ISSN 0320-8117

Чилингарян, А. Е. (2000) Управление персоналом как фактор эффективного функционирования армянских фирм в сфере малого и среднего бизнеса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-160. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Շ. (2000) Գների միջոցով արդյունքի բաշխման ֆինանսական մեխանիզմների հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-78. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ռ. (2000) Հայաստան-Ռուսաստան արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները ԱՊՀ-ի տնտեսական ինտեգրացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-184. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. and Շահվերդյան, Ի. Շ. (2000) Հարկային համակարգր որպես տնտեսության պետական կարգավորման լծակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-188. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1999) Տնտեսական ինտեգրացումը և աշխատուժի արտահանության կառավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1998) Գերմանիայի տնտեսական և ռազմաքաղաքական ներթափանցումը Թուրքիա և Արևմտահայաստանը (1900—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-182. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Գ. Գ. (1998) Ներդրումային վարկավորման պետականորեն աջակցման ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-131. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Տ. Ս. (1998) Բանկի իրացվելիության կառավարման ռազմավարություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-171. ISSN 0320-8117

Մամիկոնյան, Մ. Մ. (1998) Համաշխարհային տնտեսությանն առնչվոդ հարցերր Վահան Տոտոմյանցի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (1998) Պետական բյուջեի ընթացիկ դեֆիցիտի արդյունավետ կառավարումը դինամիկ ծրագրավորման մեթոդի կիրառությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Կ. (1998) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական ապահովման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 154-160. ISSN 0320-8117

Աշչյան, Վ. Ս. (1998) Ամիրաների և առևտրաարհեստավորական խավի գործունեությունը պոլսահայ գաղթօջախում (XVIII դ. վերջ—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-113. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (1998) Բանկերի ֆինանսավարկային ռիսկի քանակական գնահատման մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-127. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Մ. Ս. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունում նոր տնտեսական քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-144. ISSN 0320-8117

Эттибарян, А. О. (1998) Проблемы переходного периода: усиление инвестиционной направленности амортизационной политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Манукян, А. Г. (1997) Аудиторская проверка как метод выявления фактического наличия ценностей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-135. ISSN 0320-8117

Ջհանգիրյան, Դ. Ժ. (1997) ՀՀ առևտրային բանկերի շահութաբերության վերլուծության հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-173. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (1997) Երկու տարեկից փաստաթղթեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-125. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Վ. (1997) Հայաստանի ճանապարհային ինֆրակառույցի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1997) Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը և զբաղվածության քաղաքականության հիմնահարցերն անցման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-36. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1997) Յուրի Սուվարյան, Ռազմավարական կառավարում. Մեթոդաբանությունը և արդի հիմնահարցերը, Երևան, «Տնտեսագետ», հրատ., 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-167. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Մ. Գ. (1996) Ազատ ձեռներեցության համակարգի կազմակերպական ձևերը շուկայական տնտեսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Ս. Ա. (1996) Նոր տնտեսական քաղաքականությունը և կոոպերացիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Վ. (1993) Շուկայական հարաբերությունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Լ. Ս. (1991) Կոոպերացիայի և կոլտնտեսային սեփականության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1991) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Ա. Մ. (1991) Տնտեսական ռեֆորմի տնտհաշվարկային խթանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1991) Գիտատեխնիկական հեղափոխության էությունը և արդի ժամանակաշրջանում նրա առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ռ. Ա. and Տոնոյան, Մ. Հ. (1991) Ժողովրդական սպառման առարկաների արտադրության ընդլայնման և որակի բարձրացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-33. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Գ. (1991) Սեփականության հարաբերությունների վերակառուցումը շուկայական տնտեսության անցնելու պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-82. ISSN 0320-8117

Տերտերյան, Գ. Մ. and Կարապետյան, Կ. Ս. (1990) Տարիֆային համակարգը և աշխատավարձի կազմակերպման կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 50-55. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Ա. (1990) Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում օգտագործվող ռեսուրսների ընդհանրական գնահատականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 36-40. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Գ. Թ. (1990) Ներսես Թովմասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Կյուրեղյան, Է. Ա. (1989) Շ. Ս. Մարտիրոսյան, Էկոնոմիկա և քաղաքականություն (հարաբերակցությունը սոցիալիզմի կատարելագործման պայմաններում), Երևան, ՀԽԱՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 276 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Ա. Ե. and Կիրակոսյան, Վ. Տ. and Գրիգորյան, Գ. Ս. (1989) Ա. Գ. Պետրոսյան, Աշխատանքային կարգապահությունը և աշխատուժի օգտագործման խնդիրները, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 157 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Бархударян, Л. В. and Беляев, Н. Б. (1989) Некоторые проблемы взаимосвязи эффективности и сбалансированности регионального воспроизводства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 46-56. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Գ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական փոփոխությունների մի քանի հարցեր (1960 — 1980-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Туманян, К. Г. (1989) О водных ресурсах и некоторых вопросах повышения экономической эффективности их использования в сельском хозяйстве Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 46-55. ISSN 0320-8117

Ենգոյան, Ա. Փ. (1989) Ագրոարդյունաբերական կոմպլեքսի ձևավորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Ա. Վ. (1989) Նյութական ռեսուրսների օգտագործման գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Անանյան, Լ. Զ. and Միրզոյան, Ռ. Մ. (1989) Վլադիմիր Խոջաբեկյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-106. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1989) Кувейт и Эмираты: сходство и своеобразие экономики и политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-36. ISSN 0320-8117

Асатурян, С. Р. (1989) Экономическая эффективность птицеводства Армянской ССР в 12-ой пятилетке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ս. Ն. (1989) Գ. Ե.Կիրակոսյան, Աշխատուժի ինտենսիվ վերարտադրության ժամանակակից խնդիրները, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1987, 151 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Քոթանյան, Մ. Խ. (1989) Վերակառուցումը և տնտեսագետների խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Адамян, Т. С. (1989) Роль прибыли в условиях самоокупаемости и самофинансирования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-22. ISSN 0320-8117

Քոթանյան, Մ. Խ. (1988) Վերակառուցումը և տնտեսագետների խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռ. Ն. (1988) Վահան Տոտոմյանցի տնտեսագիտական հայեցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 16-23. ISSN 0320-8117

Марзпанян, А. А. and Аствацатуров, С. В. (1988) Об одной закономерности коммунистической формации (политико-экономический аспект). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Վարդապետյան, Վ. Է. (1988) Նյութական ռեսուրսների օգտագործման բարելավման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 27-35. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1988) Նոր տեխնիկայի ներդրման տնտեսական արդյունավետությունը ՀՍՍՀ մեքենաշինական ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 10-17. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Բորիս (1988) Սովետական Հայաստանում գյուղատնտեսական մտավորականության կազմավորման պատմությունից (1921 —1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-35. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սոֆյա (1988) Հողօգտագործման էկոլոգիատնտեսական ասպեկտի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 32-40. ISSN 0320-8117

Адамян, Сурен (1988) Себестоимость в системе агропромышленного производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հասմիկ (1988) Ռեսուրսատնտեսման պրոբլեմի ժամանակակից ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մանվել (1988) Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման նյութական և բարոյական խթանները սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1987) Տնտեսական ճգնաժամերի տեսության և պատմության հարցերը Մենտոր Բունիաթյանի հետազոտությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Саркисян, Гайк (1987) Региональное экономическое самоуправление: цели и принципы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Արա (1987) Միքայել Քոթանյան (ծննդյան 60 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Վահագն (1987) Արտադրության անձնական գործոնի ակտիվացման առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Արմինե (1987) Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման արդի խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-24. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գրիգոր (1987) Սոցիալիստական տնտեսավարման կատարելագործումը և աշխատուժի վերարտադրության խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Ավանեսյան, Սոնա (1987) Աշխատավորական կոլեկտիվի սոցիալ-որակական կառուցվածքի ցուցանիշների համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-26. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Միքայել (1987) Կառավարչական որոշումը և հասարակության սոցիալ-տնտեսական առաջադիմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Туманян, Карлен (1987) О некоторых вопросах улучшения использования земельных ресурсов Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Акопян, Аршавир and Тер-Оганесян, Микаел and Багдасарян, Арташес and Мусаелян, Ладо and Закарян, Арарат (1987) Экономические проблемы перспективного развития производства природных стеновых каменных материалов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Адамян, Сурен (1987) Организационно-технологические особенности формирования себестоимости продукции в молочном подкомплексе АПК АрмССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Արսեն (1987) Կարգապահական հարաբերությունների տնտեսական ասպեկտները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Իրինա and Տերտերյան, Ազնիվ (1987) Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության բրիգադային ձևի զարգացումը (ՀՍՍՀ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նյութերով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ханикян, Геворк (1986) Вопросы управления производственными издержками в условиях интеграции науки и производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Վահագն (1986) Որակյալ աշխատուժի կազմավորման պրոբլեմները ՀՍՍՀ Շիրակի տնտեսական շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Меликян, Гоар (1986) Совершенствование механизма распределения в территориально-отраслевых взаимоотношениях на современном этапе (на материале АрмССР). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յուրի (1986) Б. А. Асатрян, Совершенствование состава рабочих кадров под влиянием научно-технического прогресса. Ереван, издательство АН АрмССР, 1986, 137 с. Բ. Ա. Ասատրյան, Բանվորական կադրերի կազմի կատարելագործումը գիտատեխնիկական առաջընթացի ազդեցության ներքո, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1986, 137 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Мартиросян, Шираз (1986) Экономика и политика: анализ соотношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Ղուշչյան, Ֆելիքս (1986) Ռեգիոնի աշխատանքային ռեսուրսների որակի սոցիալ-տնտեսական գնահատականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Шахназарян, Сережа (1986) Методические особенности оценки экономической эффективности системы ремонтного обслуживания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 14-20. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1986) Արդյունաբերական արտադրության տնտեսական արդյունավետության չափանիշը և ցուցանիշները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Միքայել (1986) Երկրորդային սև մետաղային հումքի օգտագործումը Հայկական ՍՍՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1986) «Проблемы воспроизводства в условиях научно-технического прогресса», изд-во АН АрмССР, Ереван, 1985, 302 с. «Վերարտադրության պրոբլեմները գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1985, 302 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Ենգոյան, Աշոտ (1986) Հանրապետության կուսակցական կազմակերպությունների գործունեությունը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ կոլեկտիվ կապալի արմատավորման և ամրապնդման ուղղությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 14-21. ISSN 0320-8117

Մարության, Հակոբ (1986) Ներարտադրական տնտեսական հաշվարկի կատարելագործումը տնտեսավարման նոր պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан (1986) XXVII съезд КПСС и социальные проблемы ускорения: научно-технического прогресса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Ара (1986) Фондоотдача: сущность, тенденции, измерение. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 77-84. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Միքայել (1986) Հանքահումքի ռացիոնալ օգտագործման տնտեսական խթանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 13-20. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1986) XXVII съезд КПСС об интенсификации производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Тер-Оганян, Михаил and Багдасарян, Арташес and Закарян, Арарат (1986) Ресурсный цикл промышленности строительных материалов и эффективность его оптимизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Гаврилов, Рудольф and Суварян, Юрий (1986) Развитие бригадных форм организации и стимулирования труда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մադաթյան, Միքայել (1986) Սոցիալիստական մրցությունը հանրապետության գյուղատնտեսության աշխատողների շրջանում (1965 — 1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Յուրի (1986) Վ. Շ. Թովմասյան, Ս.Ն. Սիմոնյան, Աշխատուժի վերարտադրության ռեգիոնալ առանձնահատկությունները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1985, 238 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 83-86. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1986) Տնտեսագիտական միտքը դարասկզբի «Մշակում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Радик and Марутян, Акоп (1986) Совершенствование показателей оценки собственных результатов производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 74-83. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1986) Սոցիալիստական մրցությունը ՀՍՍՀ արդյունաբերության մեջ զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 12-18. ISSN 0320-8117

Оганесян, Вартан (1985) Реконструкция предприятий—важное направление интенсификации и повышения эффективности производства (на примере предприятий промышленности строительных материалов Арм. ССР). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан (1985) Фазы развития техники и повышение производительной силы труда (методологический аспект). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Айрапетян, Владимир (1985) Оптимизация структуры капитальных вложений—важный фактор интенсификации производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 20-28. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ռազմիկ (1985) Հասարակական սպառման ֆոնդերի սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1985) С. А. Мелкумян, Индустрия камня Армянской ССР, Изд-во «Айастан», Ереван, 1984, 221 с. Ս. Ա. Մելքումյան, Հայկական ՍՍՀ քարի ինդուստրիան , «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1984, 221 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Варданян, Арутюн (1985) Социально-экономическое содержание категории потребности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Ара (1985) Эколого-экономические аспекты научно-технического прогресса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1985) Արտադրանքի իրացումը և ժողովրդական տնտեսության ու բնակչության պահանջմունքների բավարարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Կուրեղյան, Սամվել (1985) Գիտության պլանավորման հարցերը ՍՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնաճյուղում (1941—1943). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 39-46. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Էդիկ (1985) Կոմունիզմի լինելիության պրոցեսում զարգացած սոցիալիզմի տեղի որոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-89. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վիկտոր (1985) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգի գործունեությունը սովետներում սոցիալիզմի տնտեսական հիմքի կառուցման ժամանակաշրջանում (1926—1932). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Гукасян, Ваган (1985) Интенсификация производства в камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности Арм.ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 35-39. ISSN 0320-8117

Саркисян, Гайк and Акопян, Зоя (1985) Оценка социально-экономических факторов предпочтительности местожительства в региональных подсистемах (на примере районов Армянской ССР). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 51-62. ISSN 0320-8117

Меликян, Лилит (1985) Социальная структура производственного коллектива. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 63-68. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ստյոպա and Մարկոսյան, Աշոտ (1985) Զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում արտադրության տնտեսական արդյունավետության գնահատման հարցի շռւրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Բագրատյան, Հրանտ and Մարության, Հակոբ and Սալնազարյան, Աշոտ (1985) Գիտատեխնիկական առաջընթացի տնտեսագիտական էությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Շամշյան, Արմեն (1985) Աշխատանքի արտադրողականության վրա տեխնիկական առաջադիմության ազդեցության գնահատումը (էլեկրատեխնիկական արդյունաբերության օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-24. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Միքայել (1985) Սոցիալ-բարոյական արժեքները արտադրական բրիգադի կենսագործունեության կատարելագործման պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Селвиназян, Бюзанд (1984) Природно-сырьевой фактор формирования отраслевой структуры промышленности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կորյուն and Հովսեփյան, Շալիկո (1984) Հարստության որպես տնտեսական կատեգորիայի ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 72-80. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, Владимир (1984) Актуальные проблемы демографической политики в СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Վահագն and Սիմոնյան, Ստեփան (1984) Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման ինտենսիվացման պրոբլեմները գիտատեխնիկական առաջընթացի արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 17-25. ISSN 0320-8117

Աղաջանով, Էդուարդ (1984) Արտադրողական ուժերի կառուցվածքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1984) Некоторые проблемы обновления техники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Саркисян, Гайк and Саркисян, Саркис (1984) Моделирование экономического механизма регионального управления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-84. ISSN 0320-8117

Адонц, Вазген (1984) Целевой аспект в управлении развитием систем расселения и поселений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 11-17. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Ара (1984) О комплексной программе научно-технического прогресса Армянской ССР на перспективу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-95. ISSN 0320-8117

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1984) Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Հովսեփ (1984) Անձնական և հասարակական տնտեսական շահերի փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 64-71. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մերուժան (1984) Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը ՀՍՍՀ սովխոզներում և նրա բարձրացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-42. ISSN 0320-8117

Гаврилов, Рудольф and Суварян, Юрий (1984) Эффективное использование ресурсов и социалистическое соревнование. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Марутян, Вальтер (1984) Бригада в системе хозяйственного механизма предприятия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1984) Развитие демократических начал в управлении социалистическим производством. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 6-15. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1984) Հ. Մ. Հարությունյան, Հայկական ՍՍՀ բանվոր դասակարգը սոցիալիզմի ամրապնդման ու զարգացման ժամանակաշրջանում (քանակը, կազմը), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 158 էջ։ Г. М. Арутюнян, Рабочий класс Армянской ССР в период упрочения и развития социализма (численность, состав). Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1983, 158 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Մակարյան, Երջանիկ (1984) Ա. Գ. Պետրոսյան, Արդյունաբերությունը որպես որակյալ աշխատուժի կիրառման ոլորտ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 83 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-92. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Միքայել (1984) Հայաստանի քարարդյունահանող և մշակող արդյունաբերության հիմնական ֆոնդերի արդյունավետության բարձրացումը (1975—1981). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-27. ISSN 0320-8117

Լազարյան, Դոնարա (1983) Արտադրողական աշխատանքի պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 73-79. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Սերգեյ (1983) Հայաստանում քարաձուլման արտադրության կազմակերպման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 10-16. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1983) Բանվորական կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը ՀՍՍՀ-ում զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 33-39. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լևոն (1983) Նյութական ռեսուրսների տնտեսումը որպես արտադրության ինտենսիվացման պայման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 7-13. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Սուրեն (1983) Հանրապետությունում բնակարանային շինարարության և ապահովվածության պլանավորման կատարելագործման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 40-50. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Բագրատ (1983) «Աշխատանքի բնույթ» և «աշխատանքի բովանդակություն» հասկացությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вартан (1983) Товарная строительная продукция и специфика ее формирования у субподрядных организаций. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 31-36. ISSN 0320-8117

Хачатурян, Хачатур (1983) Рабочий класс Армении в становлении советского образа жизни (1920—1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրայր (1983) Գր. Արծրունին աշխատանքի և կապիտալի փոխհարաբերության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 56-65. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1983) К. Маркс и проблемы политэкономии социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Киракосян, Ашот (1983) О совершенствовании хозрасчетных взаимоотношений подразделений механизации в рамках строительного предприятия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 34-44. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Արտաշես and Գյուլումյան, Քաջիկ (1983) Աշխատանքի բրիգադային ձևի կազմակերպումը և խրախուսման մեթոդի կիրառումը Հայաստանի շինանյութերի արդյունաբերության ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Вартазарян, Тереза (1983) Определяющая роль способа производства в общественном развитии при социализме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1983) Экономические проблемы сельскохозяйственного природопользования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-30. ISSN 0320-8117

Քոչինյան, Հովհաննես (1983) Սոցիալիստական մրցության կազմակերպման ուղղությամբ ՀԿԿ գործունեության պատմությունից (1950-1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Балян, Юрий (1983) Роль социалистического соревнования в борьбе за перестройку промышленности Армении на военные рельсы в начальный период войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1983) Մատակարարման նոր կանոնադրությունը և տնտեսական կապերի ամրապնդումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-19. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1983) Տնտեսագիտական հարցերը «Պսակ» և «Արաքս» պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Флджян, Армен (1983) Методы оценки эффективности совершенствования системы органов снабжения и сбыта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-22. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Անահիտ (1983) Արտադրության տնտեսական արդյունավետության չափանիշի և հիմնական ցուցանիշների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Նորայր (1982) Գյուղատնտեսության մեջ ծախսերի ետգնման և գնագոյացման կատարելագործման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Լազարյան, Դոնարա (1982) Ժողովրդական տնտեսության նյութական և ոչ նյութական ոլորտների սահմանազատման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 84-90. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Ներսես (1982) Արժեքի աշխատանքային տեսության լուսաբանումը Ռեթեոս Պերպերյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 38-46. ISSN 0320-8117

Բուռնազյան, Ներսես (1982) Տնտհաշվարկի զարգացումը ճյուղային կառավարման միջին օղակում (ՀՍՍՀ թեթև արդյունաբերության մինիստրության օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-33. ISSN 0320-8117

Флджян, Армен (1982) Целесообразность и условия организации единой системы управления материально-техническим снабжением. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 21-31. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1982) Սովետական իշխանության առաջին ձեռնարկումները Հայաստանում գործազրկության վերացման ուղղությամբ (1920 թ. դեկտեմբեր—1921 թ. ապրիլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 15-20. ISSN 0320-8117

Аветисян, Василий (1982) О моделях социалистической цены. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Քառյան, Լիա (1982) Սոցիալիստական մրցությունը և բանվորների դաստիարակումը կոմունիստական բարոյականության ոգով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Скребнев, Эдвард and Микаелян, Вартан and Киракосян, Ашот (1982) Затраты на механизацию и их использование в условиях совершенствования хозяйственного механизма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Торосян, Торос (1982) Фонд накопления и амортизационные отчисления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Գյուլումյան, Քաջիկ and Բաղդասարյան, Արտաշես (1982) Հայաստանում հողերի ռեկուլտիվացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-33. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1982) Արտադրության միջոցների մեծածախ առևտրի անհրաժեշտությունը և էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1982) Социально-экономический комплекс региона бассейна озера Севан. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Թավադյան, Միքայել (1981) Գիտատեխնիկական առաջընթացի ազդեցությունը աշխատանքի տերիտորիալ բաժանման խորացման վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1981) Գյուղական համայնքը Ս. Եղիազարյանի տնտեսագիտական հայացքների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Բոջոլյան, Մուրադ (1981) Այանլըք և դերեբեյլիք ինստիտուտների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Համլետ (1981) ՀՍՍՀ կոլտնտեսային գյուղացիությունը բանվոր դասակարգի համալրման աղբյուր (1939—1959). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Չարխիֆալաքյան, Լարիսա (1981) Ռեսուրսների օգտագործման վերլուծությունը ՀՍՍՀ տրիկոտաժ արդյունաբերության ձեռնարկություններում (1971 —1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Агбашян, Карен (1981) Юридическая и экономическая ответственность в отношениях по поставкам продукции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-45. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրայր (1981) Գրիգոր Տեր-Մելքիսեդեկյանի տնտեսագիտական հայացքների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 46-55. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий and Григорян, Роналд (1981) Совершенствование методов оценки эффективности внедрения достижений науки и техники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 36-47. ISSN 0320-8117

Չոբանյան, Ռոբերտ (1981) Պահանջմունք կատեգորիան և նրա արտացոլումը սպառման նորմատիվներում զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1981) Вопросы научно-технического прогресса в свете решений XXVI съезда КПСС. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միհրան (1981) Խնայողության ռեժիմը նոր հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1981) Հայաստանի գյուղացիության կազմում կատարված տեղաշարժերը 1960—1978 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Քոթանյան, Միքայել (1981) Հայկական ՍՍՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման պրոբլեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հայկ (1981) Տարածքային-ճյուղային համամասնությունների ձևավորումը էկոնոմիկայի զարգացման արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Кантарджян, Саркис and Еганян, Гагик (1981) Экономическая оптимизация типовых процессов в химической промышленности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ and Մարության, Հակոբ (1981) Արդյունաբերական արտադրանքի արժեքային ցուցանիշների պլանավորման կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-26. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Նորայր (1981) Հանրային գյուղատնտեսության զարգացման մի քանի միտումները ՀՍՍՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан and Экмалян, Ашот (1980) Социально-экономическая стратегия КПСС и некоторые методологические проблемы развития социалистического общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զոհրաբ (1980) Հայերի դերը Բուլղարիայի տնտեսության զարգացման գործում (1885—1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 56-66. ISSN 0320-8117

Քառյան, Լիա (1980) Սոցիալիստական մրցությունը հասարակական առաջընթացի հզոր ազդակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գրիգոր and Գրգեարյան, Հակոբ (1980) Հայկական ՍՍՀ բնակչության շարժը և սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները 1920—1980 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 53-67. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Էմիլ (1980) Բ. Ս. Սելվինազյան, Արտադրական ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական գնահատումը արդյունահանող արդյունաբերության մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 170 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 112-113. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Վարդգես and Բլեյան, Գագիկ (1980) Գիտահետազոտական աշխատանքների բարդության տնտեսական գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Թառլամազյան, Արտաշես (1980) Ժողովրդատնտեսական և տնտհաշվարկային արդյունքի փոխադարձ կապը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Վահագն (1980) Աշխատանքային ռեսուրսների սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 15-21. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ստեփան (1980) «Աշխատուժ» կատեգորիան և նրա սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1980) Գյուղական արտադրական մտավորականության կառուցվածքը և սոցիալական տեղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1980) Социально-экономические проблемы промышленного развития сельских районов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Միքայել (1980) Հարաբերությունների կառավարումը և դաստիարակությունը որպես կոլեկտիվի ղեկավարման կարևոր ֆունկցիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 38-51. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միհրան (1980) «Проблемы экономического выравнивания в сельском хозяйстве», издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1978, 228 с. «Տնտեսական համահարթման պրոբլեմները գյուղատնտեսության մեջ», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 228 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 109-111. ISSN 0320-8117

Казарян, Арам (1980) Экологические аспекты планирования городов в Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Միշա (1980) Արտադրության զարգացման ֆոնդի կազմավորման համակարգի կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Малькевич, Владислав (1980) Участие СССР в международном технологическом обмене со странами Запада. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միքայել (1980) Հայաստանի բանվոր դասակարգի կազմի որակական փոփոխությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-23. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Ռադիկ (1980) Նյութական ռեսուրսների պլանային բաշխման համակարգի կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Թորոս (1979) Արտադրական կուտակման արդունավետության բարձրացման որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 29-34. ISSN 0320-8117

Բլեյան, Գագիկ and Գոմցյան, Արարատ (1979) Գիտական նվաճումների ներդրման տնտեսական խթանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 44-50. ISSN 0320-8117

Вегер, Леонид and Матевосов, Юрий (1979) Проблемы совершенствования механизма управления научно-техническим прогрессом. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1979) Структурные изменения в народном хозяйстве СССР в условиях научно-технической революции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Իսրայել (1979) Սոցիալիստական մրցությունը սովետահայ գյուղում (1965—1978 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Էդուարդ (1979) Սոցիալ-կուլտուրական միջոցառումների և բնակարանային շինարարության ֆոնդի արդյունավետ օգտագործման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Григорьянц, Владимир (1979) Участие армянского населения в развитии промышленности и промыслов в Закаспийском крае (1881—1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Լեմվել (1979) Հայկական ՍՍՀ արտադրողական ուժերի տարածական կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий and Григорян, Роналд and Байрамян, Акоп (1979) Экономическая оценка народнохозяйственной эффективности затрат на науку. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ալբերտ (1979) Գ. Մ. Գեղամյան, Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները Հայաստանում նէպի տարիներին (1921-1936), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 305 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 105-108. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1979) Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի զարգացումը Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո, փաստաթղթերի ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 491 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-110. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լևոն (1979) Հիմնական ֆոնդերի նորացման ցուցանիշների գնահատումը և դրանց կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Плотников, Кирилл and Котанян, Микаел (1979) Выдающийся ученый-экономист. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 105-110. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Քոչար (1979) Հասարակական արտադրության արդյունավետության գնահատման մեթոդական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ռազմիկ (1979) Հասարակական սպառման ֆոնդերի ֆունկցիոնալ դերը և կապը արտադրության հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 32-42. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Էդիկ (1978) Արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակը որպես հասարակական առաջադիմության չափանիշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Հրաչիկ (1978) Զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում աշխատուժի վերարտադրության տեսության զարգացման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Суварян, Юрий (1978) О системе материального стимулирования роста производительности труда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 47-59. ISSN 0320-8117

Матевосов, Юрий (1978) Наука—непосредственная производительная сила общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 14-26.

Ինճիկյան, Ռուբեն (1978) Նավթադոլարները և նրանց ազդեցությունը զարգացող երկրների տնտեսության վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 35-44.

Մկրտչյան, Ստեփան (1978) Սոցիալիստական մրցության կուսակցական ղեկավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Ивасюта, Михаил (1978) Украино-армянские связи в период развитого социалистического общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 42-51.

Պողոսյան, Վահան (1978) Սոցիալիզմի հիմքերի ստեղծումը և ամրապնդումը Հայկական ՍՍՀ-ում (1920-1940 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-10.

Татевосян, Александр (1978) Научно-техническая революция и некоторые вопросы марксистской теории производительных сил. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 51-57.

Վարդանյան, Ելենա (1978) Սովետական Հայաստանի ինժեներատեխնիկական մտավորականությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-17.

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1978) Հիմնական արտադրական ֆոնդերի վերարտադրությունը արդյունաբերության արդյունահանող ճյուղերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Мелик-Саркисян, Рита (1978) Деятельность мировых посредников в Восточной Армении в 70—90-х годах XIX в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-21.

Հարությունյան, Էդուարդ and Մարության, Հակոբ (1978) Բարձր պլանային առաջադրանքների ստանձնման խթանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11.

Դավթյան, Դավիթ (1978) Սոցիալիստական մրցությունը սովետահայ գյուղում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-37.

Մելքոնյան, Աիդա (1977) Նոր տեխնիկայի արդյունավետության գնահատման մեթոդոլոգիական հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 40-46.

Мхитарян, Ара (1977) «Проблемы экономики науки», издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1977, 267 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 102-103.

Акопян, Акоп (1977) Октябрьская революция, советские темпы и буржуазные критики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-71.

Ապիյան , Ներոն (1977) Նոր տեխնիկայի ստեղծման և արմատավորման պայմանագրերի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 16-23.

Гомцян, Арарат (1977) Определение фактической экономической эффективности внедрения новой техники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 61-71.

Սելվինազյան, Բյուզանդ (1977) Ընդերքում հանքային հումքի հետախուզված պաշարների գնի որոշումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-13.

Казарян, Эдуард (1977) Взаимозаменяемость оборудования и качество производимой продукции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 46-54.

Курегян, Самвел (1977) Фундаментальная и прикладная науки и вопросы организации хозяйственного расчета в их сфере. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-24.

Гомцян, Арарат and Блеян, Гагик (1976) Понятие новой техники и её экономическая эффективность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 14-20.

Սարաֆյան, Նուբար (1976) Տնտեսագիտական համակարգերի կառավարման տարբեր սկզբունքների և նրանց գնահատման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Մաթևոսով, Յուրի (1976) Արտադրության հետ գիտության կապի ձևերի կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-13.

Չոբանյան, Ռ. Խ. (1976) Ծառայությունների սպառման աճը ՀՍՍՀ-ում (1970-1975 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-22.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1976) Կոլտնտեսությունների և սովխոզների միջև սպառման և կուտակման պայմանների համահարթման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-70.

Ենգոյան, Փ. Ի. (1976) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության XXVI համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-13.

Թովմասյան, Ն. Ռ. (1975) Թադևոս Ավդալբեգյանի տնտեսագիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 34-44.

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1975) Հանքային հումքի համալիր օգտագործման տնտեսական գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 28-39.

Մաթևոսով, Յու. Դ. (1975) Գիտական կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական վերլուծության մեթոդական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-17.

Քոթանյան, Է. Ս. and Հարությունյան, Է. Մ. (1975) Նյութական խրախուսման ֆոնդի բաշխումը և օգտագործման բարելավումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 15-23.

Торосян, К. А. (1975) Общественное богатство—экономическая категория развитого социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 83-90.

Մաթևոսով, Յու. Դ. (1975) Գիտական հետազոտությունների և մշակումների տնտեսական արդյունավետության գնահատման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 28-40.

Хромова , А. С. (1974) О совершенствовании распределения прибыли в совхозах, переведенных па полный хозрасчет. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 48-53.

Թադևոսյան, Ա. Ա. (1974) Արտադրության տեխնիկական միջոցների զարգացման օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-50.

Арзуманян, Г. Г. (1974) Системы заработной платы и методы стимулирования труда—средство усугубления эксплуатации рабочего класса ФРГ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 14-27.

Միրզոյան, Վ. Ա. (1974) Աշխատանքի սոցիոլոգիական վերլուծության առանձնահատկության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-75.

Հարությունյան, Է. Մ. (1974) Տնտեսական խթանման ֆոնդերի կազմավորման ցուցանիշների կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-37.

Еганов, Г. А. (1974) Образование Арабского Общего Рынка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-21.

Ուդումյան, Կ. Բ. (1974) Սովետական Հայաստանի մասնակցությունը ՍՍՀՄ միջազգային տնտեսական համագործակցությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-12.

Օհանյան, Ալ. Ա. (1974) Սոցիալ-տնտեսական հարցերը Ռ. Պատկանյանի հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-31.

Валесян, Л. А. and Барсегян, Нелли (1974) О методике определения порайонных различий уровней хозяйственного развития. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-20.

Հակոբյան, Մ. Թ. (1974) Քաղաքների դերը տնտեսական շրջանների կազմավորման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 40-43.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1974) Անձնական օժանդակ տնտեսության դերը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-105.

Մկրտչյան, Ս. Շ. (1974) Կուսակցության ղեկավար դերի բարձրացումը տնտեսական շինարարության գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Չոբանյան, Ռ. Խ. (1973) ՀՍՍՀ ապրանքաշրջանառության աճը և ժողովրդական սպառումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 65-71.

Акопян, М. Т. (1973) О расчете эффективности территориальной организации промышленного производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 21-29.

Газанчиян, B. И. (1973) Марксистская аксиология и экономическая наука. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 96-99.

Мазурова, Александра (1973) Закон спроса и предложения при социализме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 85-95.

Փիլոսյան, Սվետլանա (1973) Ձեռնարկություններում ինֆորմացիայի կատարելագործման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 3-8.

Օհանյան, Վ. Հ. (1973) Տնտեսական հաշվարկի էության և պայմանավորվածության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 99-106.

Мелконян, Аида (1973) Резервы повышения эффективности капитальных вложений в цветной металлургии Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 35-42.

Գյուլումյան, Ք. Գ. (1973) Շահույթի պլանավորման կատարելագործման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 3-12.

Мелик-Шахназарян, Б. Б. (1973) Принцип выбора нормативов при управлении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 79-84.

Վասիլյան, Մ. Գ. (1973) Արտադրության կազմակերպման և կառավարման առաջադիմական ձևը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 3-12.

Դաշյան, Ռ. Հ. (1972) Գիտության ու արտադրության կապը Աբովյանի արդյունաբերական ձեռնարկություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 84-88.

Аракелян, А. А. (1972) Выдающийся ученый и дипломат. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 117-120.

Егиазарян, Б. О. (1972) Методика прогнозирования основных фондов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 3-10.

Ватьян, Г. А. (1972) Сотрудничество и взаимопомощь советских республик. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 3-11.

Էլբակյան, Ա. Գ. (1972) Ոչ արտադրական ոլորտի տնտեսական բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 71-76.

Григорян, А. А. and Григорян, Г. М. and Даниелян, Г. А. and Мищенко, В. И. (1972) Социально-экономические факторы управления в НИИ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 19-25.

Давидова, Э. Д. (1972) Задача оптимизации производства сборного железобетона в Армянской ССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 18-23.

Խլղաթյան, Վ. Ե. (1972) Բ. Ս. Սելվինազյան, Ծախսերի բաշխումը համակցված արտադրության բաղադրիչների միջև, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1971, 190 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 94-96.

Ադամյան, Լ. Ի. (1972) Հողի տնտեսական գնահատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 32-38.

Տոնոյան, Հ. Ա. (1972) Արտադրական միավորումները որպես սոցիալիստական արդյունաբերության համակենտրոնացման նոր ուղղություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 84-91.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1972) Գ. Ղարաջյանի տնտեսագիտական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-18.

Микаелян, М. В. (1971) Вопросы повышения эффективности основных фондов в станкостроительной промышленности Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 20-27.

Арутюнян, А. Г. and Арутюнян, С. Г. (1971) Экономико-математические модели оптимального планирования народного хозяйства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 14-22.

Егиазрян, Б. О. (1971) Прогнозирование капитальных вложений на перспективу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-14.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1971) ՍՄԿԿ XXIV համագումարը և ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-9.

Айвазян, В. А. (1971) Конвергентны ли социализм и капитализм? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-36.

Կոստանյան, Ռ. Հ. (1971) Շ. Ս. Մարգարյան.-Հայկական ՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության միջճյուղային կապերը, Երևան, 1970, 286 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-93.

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1971) Գունավոր մետաղագործության հիմնական ֆոնդերի արդյունավետությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 25-32.

Удальцова, З. В. (1971) Проблема генезиса и типологии феодализма на международных конгрессах историков и экономистов в Москве и Ленинграде (1970). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 46-54.

Գրիգորյան, Ռ. Ս. (1970) Հիմնական արտադրական ֆոնդերի կապիտալ նորոգման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 63-69.

Առաքելյան, Ա. Ա. (1970) Տնտեսագիտության ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 74-79.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1970) Ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման դերը գյուղատնտեսմոթյան ընդլայնված վերարտադրության գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 57-65.

Егиазаров, И. В. (1970) Ленин, электрификация и плановое хозяйство. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-21.

Գրիգորյան, Էմ. Ա. (1970) Արտադրական կարողության հաշվարկը մսեղենի արդյունաբերության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-44.

Գրիգորյան, Վ. Ե. (1970) Ամորտիզացիայի հաշվարկման կարգի կատարելագործման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-57.

Егиазарян, Б. О. (1970) Связь между показателями общей и сравнительной эффективности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 25-33.

Адамян, В. О. (1970) Преодоление социально-экономической неоднородности труда с переходом к коммунизму. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-47.

Հարությունյան, Ս. Գ. and Գրիգորյան, Ի. Ս. (1970) Ճյուղի օպտիմալ պլանավորման տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մոդելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-35.

Սահակյան, Գ. Ն. (1970) Հետազոտություն հանրապետության ազգային եկամտի մասին (Э. Д. Матевосов, Национальный доход и его использование в Армянской ССР. Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1968, 192 стр.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-108.

Լեբեդև, Ե. Ա. (1969) Սովետական արաբագետների կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 102.

Аракелян, Н. А. (1969) Прибыль в условиях социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 29-41.

Գրիգորյան, Է. (1969) Կապիտալ ներդրումների և հիմնական ֆոնդերի արդյունավետությանը նվիրված գիտաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 111-113.

Մուրադյան, Գ. Գ. (1969) Նորարարական շարժումը Հայաստանի արդյունաբերության ասպարեզում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 45-53.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1969) Ստեփան Շահումյանը քաղաքատնտեսության առարկայի և մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-38.

Аракелян, А. А. (1969) Хозяйственная реформа и улучшение использования основных фондов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-40.

Editorial , Board (1969) Սովետական ականավոր տնտեսագետը (Ակադեմիկոս Ա. Ա. Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-89.

Егиазарян, Б. О. (1969) Показатели фактической экономической эффективности капитальных вложений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-72.

Ղազանչյան, Վ. Ի. (1968) Սոցիալիզմի քաղաքատնտեսության ուսումնասիրման և շարադրման մեջ մարքսյան մեթոդի կիրառման մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Խաչատրյան, Ի. Ղ. (1968) Նյութական շահագրգռվածության բարձրացումը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15.

Егиазарян, Б. О. (1968) О сущности и методе определения нормы сравнительной эффективности капитальных вложений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12.

Մարգարյան , Շ. Ս. (1968) Արտադրանքի գնահատումը միջճյուղային բալանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-48.

Սելվինազյան, Բ. Ս. (1968) Արտադրանքի ինքնարժեքը և նրա հաշվարկման առանձնահատկությունները համակցված արտադրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-42.

Թառոյան, Ա. Զ. (1968) Սևանի ավազանի տնտեսական պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Գրիգորյան, Է. Ա. (1967) Գյուղատնտեսական հումքի արդյունաբերական արտադրանքի աճման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-30.

Մաթևոսով, Է. Դ. (1967) Կուտակման ֆոնդի հիմնական համամասնությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-21.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1967) Սոցիալիստական մրցության նոր ձևերի զարգացումը կոմունիզմի ծավալուն կաոուցման ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15.

Դարյան, Վ. Ա. (1967) Մի կարևոր պարզաբանում սփյուռքահայ տնտեսագետ Մ. Բունիաթյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-92.

Մադոյան, Գ. Ա. (1967) Գևորգ Ախվերդյանի տնտեսագիտական հետազոտությունների գնահատման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 40-48.

Մարգարյան, Շ. Ս. (1967) Հասարակական արդյունքի միջճյուղային բալանսը ժողովրդական տնտեսության բալանսների սիստեմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 50-61.

Դարյան, Վ. Ա. (1966) Տնտեսագիտական տերմինների շփոթը չի վերացվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 96-106.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1966) Դիֆերենցիալ հողային ռենտայի էության և բաշխման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-71.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1966) Կոոպերատիվ շինարարությունը Երևանի գավառում (1921—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-18.

Եղիազարյան, Բ. and Քոթանյան, Մ. (1966) Տնտեսագիտության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 103-107.

Մարտիրոսյան, Հ. Մ. (1966) Թուրքական նավթը և օտարերկրյա կապիտալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-107.

Егиазарян, Б. О. (1966) Учет сопряженных затрат при оценке эффективности капитальных вложений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-25.

This list was generated on Wed Mar 3 03:10:09 2021 AMT.