Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HA Statistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 43.

Մելքումյան, Յու. Գ. (2011) Միջին խավի առկայության հարցը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 133-139. ISSN 0320-8117

Симонян, В. В. (2011) Анализ проблем развития паевых инвестиционных фондов на основе статистических данных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-126. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Լ. (2007) Մտավորականության կազմն ու թվաքանակը Արևելյան Հայաստանում XIX դարի 80-90-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Կ. Կ. (2006) Աշխատանքի շուկան որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների զարգացման կարևորագույն գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-78. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ռ. (2006) Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Գ. (2002) Անդրկովկասում ապաստանած արևմտահայ գաղթականության թվաքանակի հարցի շուրջ (1914 - 1917թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1991) Միգրացիոն պրոցեսները Հայաստանում (1960 — 1980 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-51. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Ա. Գ. (1989) ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական փոփոխությունների մի քանի հարցեր (1960 — 1980-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1988) Սփյուռքահայության թվաքանակի դինամիկան 1962—1986 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-50. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1988) 1917 թ. գյուղատնտեսական վիճակագրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Б. С. (1988) Нагорный Карабах (Размышления над статистикой). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բենիամին (1988) Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարանների հայ ուսանողությունը XIX դարի II կեսին (թվային, սոցիալական և ռեգիոնալ կազմը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 11-18. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Արմեն (1987) Վան քաղաքի բնակչությունը (XIX դ. վերջին քառորդ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-42. ISSN 0320-8117

Ավանեսյան, Սոնա (1987) Աշխատավորական կոլեկտիվի սոցիալ-որակական կառուցվածքի ցուցանիշների համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-26. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1987) Սովետական Հայաստանում, հայ-ռուսերեն երկլեզվության զարգացման հարցի շուրջ (ըստ մարդահամարների և էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գասպար (1986) Արտոնյալ դասերը Արևելյան Հայաստանի բնակչության կազմում (XIX դ. 80—90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 36-45. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Արմենակ (1985) Սփյուռքահայության թվական կազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 47-51. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գասպար (1984) Արևելյան Հայաստանի լեռնարդյունաբերությունը և նրանում զբաղված բանվորների թվաքանակը (XIX դ. 80—90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1984) Աշխատուժի զբաղվածության հարցի լուծումը Սովետական Հայաստանում (1921—1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1984) Հ. Մ. Հարությունյան, Հայկական ՍՍՀ բանվոր դասակարգը սոցիալիզմի ամրապնդման ու զարգացման ժամանակաշրջանում (քանակը, կազմը), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 158 էջ։ Г. М. Арутюнян, Рабочий класс Армянской ССР в период упрочения и развития социализма (численность, состав). Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1983, 158 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պավել (1984) Արևելյան Հայաստանի արդյունաբերության մեջ վարձու աշխատանքի կիրառման հարցի մասին (XIX դ. 70-ական թվականներ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-21. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մյասնիկ (1983) Գյուղատնտեսական կադրերի պատրաստումը Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1982) Արևելյան Հայաստանի արտոնյալ դասի թվաքանակն ու ազգային կազմը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1981) Հայաստանի գյուղացիության կազմում կատարված տեղաշարժերը 1960—1978 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Амбарян, Азат (1979) Численность и национальный состав «временно-проживающих» в Закавказье и Восточной Армении в 1914 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Меликян, Назик (1977) Описание статистической структуры телеграфных текстов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 51-61.

Հակոբյան, Արարատ (1977) Գյուղատնտեսության զարգացումը Կարսի մարզում (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 42-48.

Գրիգորյան, Միքայել (1977) Հայաստանի ինդուստրիալ զարգացման հիմնական գծերը և բանվոր դասակարգի աճը 1940—1960 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13.

Минасян, Михаил (1977) Переселение амшенских армян на Черноморское побережье Кавказа и первые шаги их хозяйственной деятельности (последняя четверть XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 64-73.

Չոբանյան, Ռ. Խ. (1976) Ծառայությունների սպառման աճը ՀՍՍՀ-ում (1970-1975 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-22.

Կարապետյան, Հ. Ս. (1976) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը 9-րդ հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-58.

Քոթանյան, Է. Ս. and Հարությունյան, Է. Մ. (1975) Նյութական խրախուսման ֆոնդի բաշխումը և օգտագործման բարելավումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 15-23.

Հարությունյան, Է. Մ. (1974) Տնտեսական խթանման ֆոնդերի կազմավորման ցուցանիշների կատարելագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-37.

Валесян, Л. А. and Барсегян, Нелли (1974) О методике определения порайонных различий уровней хозяйственного развития. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-20.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1974) Անձնական օժանդակ տնտեսության դերը գյուղատնտեսական արտադրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-105.

Չոբանյան, Ռ. Խ. (1973) ՀՍՍՀ ապրանքաշրջանառության աճը և ժողովրդական սպառումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 65-71.

Մուրադյան, Գ. Հ. (1973) Գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցումը Էջմիածնի գավառում (1926-1929 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 24-35.

Հարությունյան, Պ. Պ. (1973) Հայաստանի պղնձարդյունաբերական պրոլետարիատի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 31-35.

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1972) ՀՍՍՀ բնակչությունը երեկ, այսօր և վաղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 43-58.

Григорян, А. А. and Григорян, Г. М. and Даниелян, Г. А. and Мищенко, В. И. (1972) Социально-экономические факторы управления в НИИ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 19-25.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1972) ՍՍՀՄ-ը և ազգերի փաստական հավասարության հաստատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 3-11.

Адобашьян, В. Л. (1968) Из истории армянского населения на территории Краснодарского края. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-55.

Панян, А. Е. (1968) Социальная структура современного армянского села. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-58.

This list was generated on Wed Mar 3 02:22:37 2021 AMT.