Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GTP Toponymy"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 53.

Danielyan, E. (2017) On the Genetic Identity of Armanum with Armenia. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-39. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2014) Դիցամոր պաշտամունքի հետքերը Հայկական լեռնաշխարհի տեղանուններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Խուդանյան, Հ. Հ. (2014) Հնագույն Աղձնիքի տեղագրության և տնտեսության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-69. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Լ. Ս. (2012) Համշենի Եղնովիտ-Էլեվիթ բնակավայրի պատմությունը և տեղանվան ստուգաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 305-314. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2012) Հայկական վիմական արձանագրությունների պատմագիտական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 79-85. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2012) Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք երկրանունների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2012) Սյունիքը Հայաստանի կազմում պահպանելու խնդիրը Գարեգին Նժդեհի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 141-148. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2012) Արցախյան աշխարհը Միհրանյան տոհմի վերացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2011) Թեգարամա (Թոգարմա) քաղաքի տեղորոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2011) Աղվանքի քաղաքներն ըստ հունա-հռոմեական և հայկական սկզբնաղբյուրների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Ա. (2011) Արսեն Յարմանի նոր հրատարակությունը - Palu-Harput 1878. Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler-Raporlar, 2c., Istanbul, ”Derlem” yayınlar, 2010, c. I-494s., c. II-563s. Բալու-Քարբերդ 1878. Չարսանջակ, Չեմիշգեզեկ, Ճապաղջուր, Երզնկա, Խիզան և շրջակայք, 2 հատոր, Ստամբուլ, «Դերլեմ» հրատ., 2010, հ. 1` 494 էջ, հ. 2` 563 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 298-301. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2011) Կիլիկիայի հայ ազգաբնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (2000) К этимологии топонима Абанд. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-165. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2000) Գանձասարի կաթողիկոսությունը Պետրոս Խանձքեցի կաթողիկոսի օրոք (1653-1678թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-97. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Raymond Kévorkian, Paul Paboudjian, Les arméniens de l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992, 600p. Ռայմոն Գևորգյան և Պոլ Հ. Փաբուճյան. Հայերը Օսմանյան կայսրության մեջ ցեղասպանության նախօրյակին, Փարիզ, 1992, 600 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 254. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Ա. (1993) Բոլորաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1993) Միջնադարյան Տարոն-Վասպուրականի Ոստան-Աղթամար քաղաքաշինական հորինվածքը պատմական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1991) Վասպուրական նահանգի հիշատակումը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1991) Торговый путь Айас-Тавриз (XIII—XIV вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (1991) Կարնո նահանգի պատմությունից (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Ա. Ե. (1990) Շումերական էպոսի Արատտա երկրի տեղադրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (1990) Սեպագիր աղբյուրների KUR Etiu երկրի տոպոնիմիկայի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 76-87. ISSN 0320-8117

Григорян, Г. М. (1990) Историографическое значение армянских лапидарных надписей Арцаха и Сюника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Валесян, Л. А. and Мурадян, Ю. А. (1989) О некоторых итогах и проблемах экономического развития Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1988) Դարձյալ Դվինի հիմնադրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Զարյան, Արա (1987) Բաղաբերդ ամրոցը (պատմաճարտարապետական ակնարկ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Карагезян, Армен (1987) К локализации гавара Кашатаг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-45. ISSN 0320-8117

Զարյան, Արա (1986) Որոտնաբերդ-Որոտնավանք պաշտպանական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 61-69. ISSN 0320-8117

Ջիհանյան, Վռամշապուհ (1986) Հայաստանի հին ջրանունները և դրանց կիրառությունների առանձնահատկությունները V—XII դդ. հայ մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 64-69. ISSN 0320-8117

Петросян, Саргис (1986) Древнейшие названия Черного моря, озер Урмия и Ван в свете морфологических представлений древних армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հենրի and Կարապետյան, Մարգո (1985) Կիլիկյան հայկական դրամների շրջանառությունը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-58. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1985) Ձագաձորի տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-62. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռաֆիկ (1984) Աղձնիքը սեպագիր շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ալեքսան (1983) Կասպերի և Կասպիանա (Կասպք) մարզի տեղադրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-99. ISSN 0320-8117

Мнацаканян, Асатур (1981) Армянские наместники Армении в период владычества урартов и ассирийцев по Мовсесу Хоренаци (К вопросу об автохтонности армян). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-87. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1979) «Շարայի ցեղամիությունը» Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մ. թ. ա. VI-V դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1978) Սյունիքի Բաղք և Քաշունիք գավառանունների ստուգաբանության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Արևելյան Հայաստանի ուրարտական տեղանունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-76. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Սեպագիր աղբյուրների Դայաենու երկիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-94.

Գավուքչյան, Մարտիրոս (1977) «Վերևի ծովի» տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-98.

Դանիելյան, Էդուարդ (1976) Կեց (Κετζέον) և Մազդատ (Μαστάτον) ամրոցների տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-84.

Պետրոսյան, Սարգիս (1976) «Գարգարացւոց դաշտի» տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-76.

Карагезян, О. О. (1976) Локализация урартского царского города Арцашку. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 67-98.

Բիյագով, Լ. Ն. (1975) Ուրարտական «Արդինի» անվան ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 103-106.

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1975) Ողջի գետի հին հայկական անունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-101.

Կարագյոզյան, Հ . Հ. (1975) Սեպագիր աղբյուրների Ալիա քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-99.

Կարագյոզյան, Հ . Հ. (1974) Անի-Աշտանիա քաղաքը Ասորեստանյան սկզբնաղբյուրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-84.

Ավդալբեգյան, Խ. Հ. (1971) Սովետական Հայաստանի բնակավայրերի անունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 23-32.

Мурадян, П. М. (1971) Винительные формы в именительном по данным топонимики Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 21-38.

Ուլուբաբյան, Բ. (1968) Հայոց լեզվի հյուսիս-արևելյան եզրի և հարակից հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-78.

Հարությունյան, Բ. Հ. (1967) «Վայոց ձոր» տեղանվան ստուգաբանության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-96.

This list was generated on Sat May 15 18:53:26 2021 AMT.