Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GEC Ethnic Groups and Races"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 30.

Старченко, Р. А. and Карапетян, Р. С. and Остапенко, Л. В. and Субботина, И. А. (2018) Социально-демографические и этнокультурные ориентации молодежи Армении и России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-181. ISSN 0320-8117

Батиев, Л. В. and Казаров, С. С. (2017) Состояние преступности в Нахичевани-на-Дону в XIX-нач. XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2017) Միջագետքի հնագույն էթնիկական անվանումների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Գ. Ժ. (2014) Էթնիկ գործընթացները Հյուսիսարևելյան Այսրկովկասում (XVIII դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-85. ISSN 0320-8117

Аветикян, Г. Г. (2014) Термин "этнические азербайджанцы" как средство антииранской пропаганды США. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-105. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2013) Население Армении в эпоxу античности (к вопросу об этническиx взаимосвязяx: инфильтрация или инвазия?). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-315. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Շ. Ս. (2013) Թյուրքալեզու ցեղերի վաղ պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2012) «Էթնիկ զորակոչ» Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. (2012) Արմենոիդ ռասայական տիպի ծագումնաբանական խնդիրները Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 287-301. ISSN 0320-8117

Ազիզյան, Ա. Ա. (2012) Էթնոքաղաքական հակամարտությունների դրդապատճառները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ռ. Վ. (2011) Էթնիկ խմբերի դերը ոչ արևմտյան քաղաքակրթությունների արդիականացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Ա. (2011) Ալևիները Թուրքիայում 1920-1930-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Է. Ռ. (2011) Սփյուռքի դերը աշխարհակարգի ձևավորման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 178-196. ISSN 0320-8117

Косян, А. В. (1998) Кризис XII в. до н. э.: этнические передвижения и депопуляция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Սեփոյան, Նուպար Սիփան (1992) Ազգային կամ էթնիկական ինքնության հարցը հայ սփյուռքին մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-52. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Հ. Ս. (1991) Եղիշե առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ և ուտի գավառի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-86. ISSN 0320-8117

Мapутян, A. Т. (1990) Город Ахалцха. Вопросы этнической истории и традиционного жилища. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-33. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (1989) Սեզոնային արտագնացության հիմնական գործոնները Հայկական ԽՍՀ-ում (ըսա էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 46-54. ISSN 0320-8117

Селимян, К. М. (1988) Социально-этнические аспекты изучения стабильности брака в АрмССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Համբարձում (1988) Г. В. Старовойтова, Этническая группа в современном советском городе. Социологические очерки, Л., издательство «Наука», 1987, 174 с. Գ. Վ. Ստարովոյտովա, Էթնիկական խումբը ժամանակակից սովետական քաղաքում : Սոցիոլոգիական ակնարկներ, Լենինգրադ, «Նաուկա» հրատարակչություն, 1987, 174 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Асатрян, Гарник (1988) А. Поладян, Курды в VII—X веках по арабским источникам, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 129 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Петросян, Саргис (1987) Племенной союз Хайаса-Аззи в системе двоичных противопоставлений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-87. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1986) Հայկական աստվածային նախաստեղծ եռյակը և հայկական էթնիկական խմբավորումները Արաքսի ձախափնյա շրջաններում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Արշակ (1984) Քրդական ցեղերը VII—X դդ. (ըստ արաբական աղբյուրների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 71-77. ISSN 0320-8117

Սմբատյան, Շավարշ (1981) Եղե՞լ է արդյոք «սարոստանեացն» («սարոստանիք») կամ «սարոստայններ» ցեղ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-84. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1977) Հին թրակյան էթնիկական տարրը հնագույն Վանանդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 32-41.

Էլչիբեկյան, Ժասմեն (1976) Հայ միջնադարյան սկզբնաղբյուրները քուշանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-97.

Տեր-Գրիգորյան, Մարիամ (1976) Ազգային փոքրամասնությունների մամուլի ստեղծումն ու զարգացումը ԱՄՆ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 35-44.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1976) Դահական ցեղերը Կասպից ծովից հարավ-արևմուտք ընկած շրջաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-97.

Մկրտումյան, Հ. Գ. (1972) Ծանարների ցեղը և նրանց դերը Դարյալի լեռնացքի պահպանության գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 85-89.

This list was generated on Sat May 15 18:48:00 2021 AMT.