Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GCC Culture and Cultural Processes"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 111.

Khachatryan, Saté (2020) L’Hypnose dans la dramaturgie de Valere Novarina. Novarina ou un théâtre hypnotique. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 197-211. ISSN 0320-8117

Guillaume Aral, (2020) "L'Arménie sur Ruins": Une Célèbre Imagepatriotique Arménienne ’a L’Origine Française. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 187-196. ISSN 0320-8117

Аревшатян, Анна and Тер-Минасян, Ануш (2020) Описание константинопольского храма Св. Софии в «Послании» 17(77) Григора Магистроса Пахлавуни. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 169-186. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2020) Դրամայի բնազանցական զուգահեռը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 116-134. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Աննա (2020) Երաժշտագիտության հարցերը «Լրաբեր» հանդեսի էջերում. ակադեմիական կոմիտասագիտության ձևավորումն ու զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 135-168. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Արմինե (2020) Հմայակ Հակոբյան. նատյուրմորտի վարպետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 212-223. ISSN 0320-8117

Пикичян, Рипсиме (2020) Внутриэтнические и межэтнические отношения амкарств (братств) армянских музыкантов в традиционной культуре. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 245-261. ISSN 0320-8117

Chookaszian, Emma (2020) Les pages decouvertes du manuscrit N 2010.108 du Musee Metropolitan de New York dans une Collection Privee: Identification de L'Artiste. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 313-331. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Դավիթ (2020) «Նոր թանգարանագիտության» հայեցակարգային դրույթների արդիականությունը ՀՀ թանգարանային ոլորտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 298-312. ISSN 0320-8117

Горшунова, Елена (2020) Мужской академический танец в смене балетных эпох. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 347-357. ISSN 0320-8117

Խանջյան, Սեդա (2020) Հայտնի ու անհայտ Ալեքսեյ և Անաստասիա Դանդուրյաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 286-297. ISSN 0320-8117

Карагезян, Гоар (2019) Нахичеван в записках европейских путешественников XIII-XVII вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 163-182. ISSN 0320-8117

Айвазян, Григорий (2019) О международной научной конференции "Кавказская Албания в историко-культурном пространстве Евразии". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 312-320. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Արմինե (2019) Գեղանկարիչ Հմայակ Հակոբյանի արվեստը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 207-218. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան and Բոբոխյան, Արսեն (2019) Հնագույն քաղաքակրթությունների հարցերին նվիրված երկրորդ ֆորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 307-311. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մերի and Աբրահամյան, Մարի (2019) Ստեփան Աղաջանյանի մանկական դիմանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 193-206. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Ս. (2019) Հայ-բելառուսական էթնոմշակութային միջնորդավորված կապերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-224. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Հ. (2019) Սիրիահայ համայնքը և սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեն 1964-1985 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-127. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2018) Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2018) Ղրիմի հայ գրավոր մշակույթը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-116. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2017) Житие Св. Григория де Питивье (новое прочтение житийного памятника). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-277. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ա. (2017) Արևելյան Այսրկովկասում թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորումը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-112. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Վ. (2017) Խաչքարերի երևան գալու ժամանակը և շարժառիթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 235-244. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. and Արտեմյան, Լ. Ռ. (2016) Արարատ Աղասյան, Աննա Ասատրյան, Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դար-XX դարի սկիզբ), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 336-344. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2015) Культура и цивилизация. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-167. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2015) Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի ձևավորման առաջին քայլերը (1920 թ. դեկտեմբեր-1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 306-317. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (2015) Հայոց Մեծ եղեռնը և Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդական արվեստի հուշարձանների ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Վարդումյան , Գ . Դ . (2015) Հայոց ազգային ինքնության հիմնախնդիրը մշակութային եղեռնի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-90. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Գ. Ա. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2014) Է. Ս. Մարգարյանը՝ մեր օրերի նշանավոր հումանիստ (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 304-317. ISSN 0320-8117

Թամազյան, Վ. Վ. (2014) Մշակութային-պատմական հուշարձանների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2014) Культура: мир человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-240. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2014) Armenian civilizational heritage versus Turkish- Azerbaijani falsification of history and historical geography. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2014) Մոռացված անուն. նկարիչ և ճարտարապետ Քրիստափոր (Խաչատուր) Հուսիկյանց (1840-1910). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 276-289. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2013) Իրավական նորմատիվ ակտերը` ազգային մշակութային արժեքների պահպանման կարևոր գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2013) Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-193. ISSN 0320-8117

Мартыненко, И. Э. (2013) Понятие и состав историко-культурного наследия Республики Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 314-329. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Մ. Գ. (2013) Մշակույթի հարցերի ընկալումը ՀՀ էլեկտրոնային մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 335-339. ISSN 0320-8117

Tiberio, Marco (2012) Multiculturalism in the Present World: through the Analysis of Mgrditch Margosyan's Writings. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 244-250. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Լ. Յու. (2012) Հոգևոր-մշակութային թեմաների լուսաբանումը Հայկական ԶԼՄ-ներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 313-317. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2011) Ռուբեն Միրզախանյան, Խորհրդահայ մշակույթը 1956-1990 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 354 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 295-297. ISSN 0320-8117

Варданян, И. А. (2002) Культура как нооинтерфейс и АСУ с минимальными потерями или моралью. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (2000) Աշոտ Հովհաննիսյանը և խորհրդահայ մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-22.

Բախչինյան, Ա. Հ. (1998) Հայ—սկանդինավյան պատմամշակութային առնչություններ (վաղ միջնադար — XVIII դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-112. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1997) Հայ մշակույթի երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-127. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. (1997) Общественная и культурная действительность Италии в западноармянской периодической печати (50—70-ые гг. XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1997) Claude Mutafian. Le royaume arménien de Cilicie XII-XIV siècle, avec la collaboration de Catherine Otten, Lilith Zakarian, Krikor Chahinian, et le concours exceptionnel de Տ. S. Karekine II, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.Préface de Levon Ter-Petrossian, Président de la République d'Arménie, Paris,1993, 158p. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը XII —XIV դարերում,Աշխատակցությամբ Ք. Օթենի, Լ. Զաքարյանի, Գ. Շահինյանի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, առաջաբանը՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանի, Փարիզ, 1993, 158 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (1995) Հայ գիտամշակութային մամուլի էջերից ( «Տարազ», «Թատրոն», «Ազգագրական հանդես»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. and Карапетян, С. А. (1993) Армения в мыслях и сердцах. Составление, предисловие и общая редакция проф. Г. А. Епископосова, изд-во Московского университета, М., 1993, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 144-145. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Արամյան, Ա. Գ. (1990) V—XVII դդ. հայ-իսպանական պատմամշակութային կապերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-42. ISSN 0320-8117

Չթյան, Ա. Գ. (1990) Լևոն Շանթը և Գասպար Իփեկյանը «Համազգային» մշակութային միության գործիչներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1990) Նոր նյութեր Դվինի հելլենիստական բնակավայրի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի տարեկան գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. and Саркисян, Г. Г. and Харатян, З. В. (1989) К этнокультурной характеристике Арцаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Есаян, C. А. (1988) Художественное оружие Армении эпохи поздней бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) ՀՍՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Меликсет-Бек, Леонид (1987) Архив Л. М. Меликcет-Бека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Անահիտ (1987) Հայ մշակույթը Բայրոնի նամակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-40. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1987) Րաֆֆին պարսից մշակույթի և գրականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն and Սահակյան, Արծրունի (1986) Խաչքարերը հակագիտական խեղաթյուրումների առարկա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 38-48. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1985) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների կառավարումը կատարելագործելու ուղղությամբ (1971 — 1980). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Бадалян, Рубен (1985) Зооморфные надочажные подставки эпохи ранней бронзы из Карнута. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Աբել (1984) Р. Л. Азизбекян, Рост культурно-технического уровня рабочего класса Советской Армении в условиях развитого социализма, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1984, 164 с. Ռ. Լ. Ազիզբեկյան, Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 164 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Розенфельд, Анна (1984) К исправлению одной неверной даты в истории иранского театра и русско-иранских культурных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1984) Ռուս գրողները Անդրկովկասում և հայ գրական կյանքը (1914—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռաֆիկ (1984) Լեհաստանի և Արևմտյան Ուկրաինայի պատմության ու մշակույթի հարցերը Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-49. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն and Տիրացյան, Գևորգ (1983) Մեծանուն գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Մաթևոս (1983) Սովետական ժողովուրդների արվեստի փոխադարձ հարստացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 12-18. ISSN 0320-8117

Даронян, Юрий (1983) Древнеармянская культура в освещении С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1982) Վահե Երկանյան, Հայկական մշակույթը 1800—1917 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 271 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1982) Տետեյանների մշակութային-լուսավորական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 47-57. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1982) ՍՍՀՄ ժողովուրդների հոգևոր միասնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Кривонос, Надежда (1982) Дж. О. Галустян, Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI—XVII вв.), Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1981, 161 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Կարախանյան, Գրիգոր (1982) Հայաստանի պատմության և մշակույթի ականավոր հետազոտողը (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Բ. Ն. Առաքելյանի ծննդյան 70-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-99. ISSN 0320-8117

Деменчонок, Эдуард and Гарибджанян, Баграт (1980) Кризис капитализма и культура (1970-ые годы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1980) Աբովյանը և Ռուսաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միքայել (1980) Հայաստանի բանվոր դասակարգի կազմի որակական փոփոխությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-23. ISSN 0320-8117

Казарян, Грачья (1979) Об этноспецифичности функций мустьерских орудий (по материалам Кавказа). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 98-110. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Գևորգ (1979) Կուլտուր-լուսավորական աշխատանքը Էջմիածնի գավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Сарингулян, Корюн (1978) Общественное сознание—деятельность—культура. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-22.

Կարապետյան, Ռուբեն (1978) Երևանի վերաբնակիչների դեմոգրաֆիական և սոցիալ-կուլտուրական պարամետրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-41.

Акопова, Анна (1978) Место художественного перевода в культуре. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 87-94.

Молева, Нина (1977) Иван Салтанов и его школа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 73-89.

Զարյան, Ռ. Վ. (1976) Արվեստաբանությունը ժամանակակից խնդիրների լուծման ճանապարհին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-19.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1976) Բնական գործոնի դերը հայ մշակույթի զարգացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-73.

Մարտիրոսյան, Մ. Գ. (1975) Կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների ստեղծումն ու զարգացումը Սովետական Հայաստանի գյուղերում (1920-1940 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-21.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1975) Կուլտուրաների մերձեցումը որպես մարդկանց պատմական նոր ընդհանրության՝ սովետական ժողովրդի զարգացման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Худавердян, К. С. (1975) Армянская советская культура в годы Великой Отечественной войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 20-34.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1974) Հայաստանի հնագույն մշակույթի ուսումնասիրությունը և նրա զարգացման հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 25-39.

Գևորգյան, Էվա (1974) Հունգարահայ մշակութային զարթոնքը XIX դ. վերջերին և XX դ. սկզբներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 63-71.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1973) Հայ գրչությունը Պոդոլյեում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 55-66.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1973) Մատենագիտություն Նիկոլա Յորգայի հայագիտական երկերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 51-62.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1972) Զմուռնահայ մշակութային կյանքը 1800-1850-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 19-40.

Գրիգորյան, Քնարիկ (1971) Սպենդիարյանը և ռուսական մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 12-19.

Editorial, Board (1971) IX всесоюзная византиноведческая сессия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 3.

Юзбашян, К. Н. (1971) Некоторые проблемы изучения армяно-византийских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-45.

Есаян, С. А. (1970) Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. Н., Древние культуры Южного Кавказа, Ленинград, 1970, 190 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-85.

Худавердян, К. С. (1970) Социализм и армянская культура. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-41.

Тамразова, И. И. (1969) Культурное строительство Закавказских республик в восстановительный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-52.

Бартикян, Р. М. (1969) А. П. Каждан, Византийская культура (X—XII вв.). Издательство «Наука», Москва, 1968. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 100-103.

Даронян, C. К. (1969) «Восток—Запад». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-94.

Агаян, Ц. П. and Саркисян, Е. К. and Восканян, В. К. (1969) Об армяно-венгерских исторических и культурных связях и задачах их изучения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-56.

Ինճիկյան, Ա. (1969) Հայ մշակույթի անխոնջ հետազոտողը (Գառնիկ Ստեփանյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 90.

Editorial , Board (1969) Կուլտուրայի հուշարձանների պահպանումը համաժողովրդական գործ է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-107.

Тамразова, И. И. (1968) Поднятие экономического и культурного уровня нацменьшинств в Закавказье (1921—1927 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Тирацян, Г. А. (1968) Урарту и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Ավագյան, Ն. Ք. (1967) Սուեդահայերի մշակույթի և կենցաղի ցուցանմուշների հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-95.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1967) Հայաստանի Էնեոլիթյան մշակույթի մեկնաբանման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-62.

Галустян, Дж. (1966) М. Закшевска-Дубасова, Армяне Замостья и их роль в торговом и культурном обмене между Польшей и Востоком. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 108-110.

Բարսեղյան, Խ. (1966) Կ. Ս. Խուդավերդյան, «Կուլտուրական հեղափոխությունը Սովետական Հայաստանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-97.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1966) Կուլտուրական հեղափոխության պատմության պրոբլեմը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15.

This list was generated on Sat May 8 00:53:18 2021 AMT.