Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > DET Ethnography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 62.

Բաբաջանյան, Ա. Ա. (2018) «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ». ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-331. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Ա. (2017) Վարդավառի Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-354. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (2017) Սամվել Մկրտչյան, Հայոց տոնածիսական մշակույթ,Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 399 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-308. ISSN 0320-8117

Շամամյան, Ն. Ա. (2016) «Չեմ ու չեմ կըրնա խաղամ» պարերգը նախամուսնական ծիսակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 217-223. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Ա. Վ. (2016) Նորամուծություններ հայոց հավաքչական մշակույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 224-231. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2015) Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը՝ հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 134-145. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2015) Համեմատական առասպելաբանության միջազգային ընկերակցության գիտաժողովը Երևանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 437-438. ISSN 0320-8117

Լաչինյան, Ա. Ս. (2015) Հոգու և կյանքի սկիզբ հասկացությունները ժողովրդական հավատալիքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 382-388. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Ա. Ա. (2015) Ծեսը, ծիսակարգը և սովորույթը՝ որպես մշակույթի ժառանգման և փոխանցման մեխանիզմներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 353-361. ISSN 0320-8117

Բալոյան, Հ. Ս. (2014) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-332. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2013) Երախտաշատ հայագետ Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 85-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 326-329. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Sisian (Sisavan). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2011) Էթնոմշակութային գործոնը ՀՀ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-268. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2000) Պոլսի հայ համայնքը և նրա բանահյուսությունը (ըստ 1996 և 1997 թթ. ժողովրդագիտական դիտարկումների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-94. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ե. Լ. (1998) Ժողովրդական սգո երգերի տեղն ու դերը թաղման ծիսակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-146. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1997) Ցլագլուխ կոթողներ Վարդենիսի լեռներից և «վիշապաքարերի» մեկնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Хнкикян, О. С. (1993) Раскопки в селе Неркин-Геташен и вопрос появления железа в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Մանկան հագուստը Շիրակի և Ջավախքի պատմաազգագրական շրջաններում (XIX դ. վերջ — XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Լ. Հ. and Մարության, Հ. Տ. and Պետրոսյան, Հ. Լ. (1992) Զավեն Խառատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-170. ISSN 0320-8117

Հմայակյան, Ս. Գ. (1991) Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян. Армянская этнография и фольклор (материалы и исследования), № 18, Ереван, 1991, изд-во АН Армении., с. 60—146, 13 с. илл. Գ. Դ. Վարդումյան, Հայոց նախաքրիստոնեական պաշտամունքը [Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ),թիվ 18, Երևան, 1991 ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 60—146, 13 էջ լուս.]։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1991) Թիֆլիսյան խճանկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1991) Ժողովրդագրական դիտարկումներ ամերիկահայ համայնքի կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-58. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զ. Վ. (1991) «Եզն մորթելու» սովորույթը և փեսան հայոց հարսանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1991) Ստեփան Դանիելի Լիսիցյան (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (1990) Устное народно-поэтическое творчество Арцаха (обзор). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զ. Վ. (1989) Ամուսնական զույգի ուղին հայոց հարսանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. and Саркисян, Г. Г. and Харатян, З. В. (1989) К этнокультурной характеристике Арцаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1989) Հուշապատումը և պատմական երգը Գեղարքունիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1989) Սարգիս Հայկունու կյանքն ու ժողովրդագիտական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Тер-Саркисянц, А. Е. (1988) Некоторые тенденции этнокультурного развития армян Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զավեն (1988) Գիտատեսական սեմինար և երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-92. ISSN 0320-8117

Մարության, Հարություն (1987) Հայոց ավանդութային շտեմարանները (ըստ ազգագրական նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 65-76. ISSN 0320-8117

Անթապյան, Փայլակ (1985) «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (Նյութեր և ուսումնասիրություններ), № 16, Մուսալեռ», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 215 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օնիկ (1984) Դամբարանադաշտեր Սիսիանի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Թամարա (1984) «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ), № 15, Արցախ», Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983, 92 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 85-86. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ալվարդ (1983) Հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցների դասակարգման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ալվարդ (1983) Խ. Դադյանին ուղղված նամակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 84-93. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1983) Կարո Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, II, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 163 էջ, XXXII տախտակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Նահատակյան, Ռաֆիկ (1983) Ժողովրդական հավատալիքների համակարգը հայոց ընտանեկան ծիսակատարություններում (ըստ աղձնիքահայերի մոտ պահպանված սովորույթների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 54-64. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1982) Մոզ ավանի հուշակոթողները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ալվարդ (1982) «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ)», 12, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981, 142 էջ, 66 նկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Արմեն (1981) Հայ ազգագրության և իրավունքի մարքսիստական ուսումնասիրման առաջին փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 33-39. ISSN 0320-8117

Казарян, Грачья (1979) Об этноспецифичности функций мустьерских орудий (по материалам Кавказа). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 98-110. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Նվարդ (1979) Լուսինը հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սովորույթներում (XIX դ. վերջ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-60. ISSN 0320-8117

Բդոյան, Վարդ (1977) «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն», Նյութեր և ուսումնասիրություններ, VI, Երևան, 1974, 252 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-111.

Мелконян, Эдуард (1976) Типологическое обобщение в этнографии и археологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 13-24.

Մկրտումյան, Յու. Ի. (1974) Վ. Հ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն: Համառոտ ուրվագիծ, Երևան, 1974, 287 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 106-109.

Долженко, И. В. (1974) Семейная обрядность русского населения Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-96.

Սեղբոսյան, Կ. Վ. (1973) А. Е. Тер-Саркисянц, Современная семья у армян (по материалам сельских районов Армянской ССР), изд. «Наука», М., 1972, 206 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 113-114.

Տեր-Մկրտչյան, Պ. Մ. (1973) Հարսանիքը Շատախում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 88-91.

Варданян, Л. М. (1972) Пережиточные формы собраний стариков у армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 35-42.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1971) Գրիգոր Խալաթյանի անտիպ նամակները Կարապետ Կոստանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 85-92.

Բաղդասարյան, Է. Մ. (1971) Հովհաննես Երզնկացին արվեստի ու ազգագրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 75-81.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1971) Ազգագրության և բանահյուսության գիտաժողովներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 104-105.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1970) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 108-120.

Պետրոսյան, Լ. Ն. (1970) Կովկասի պատմա-ազգագրական ատլաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 120-121.

Ավագյան, Նազիկ (1970) Հայկական տարազի զարդանախշման ժողովրդական եղանակները XIX—XX դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 85-91.

Мкртумян, Ю. И. (1968) Формы скотоводства у армян (вторая половина XIX в.—начало XX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 49-56.

Մելիք-Փաշայան, Կ. Վ. (1968) Սովետահայ ազգագրության անցած ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-68.

Իսրաելյան, Հ. Ռ. (1967) Արևի պաշտամունքի հետքերը բրոնզեդարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-88.

Сехбосян, К. В. (1966) Промышленный Ленинакан как объект этнографического изучения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-89.

This list was generated on Mon Jan 25 01:44:42 2021 AMT.